Sim năm sinh mobifone 093


0936 222 019    ::::    750    ::::    0932052053    ::::    1,6  tr
0936 222 061    ::::    750    ::::    0932182082    ::::    1,6  tr
0936 222 036    ::::    750    ::::    0937.8.2.1996    ::::    1,2  tr
0936 22 2024    ::::    650    ::::    0932.1.8.1973    ::::    1,2  tr
0936 22 2026    ::::    650    ::::    0937.29.20.20    ::::    1,6  tr
0936 22 2025    ::::    650    ::::    093.2.05.1975    ::::    1,2  tr
0936 22 2023    ::::    700    ::::    093.2.04.1978    ::::    1,2  tr
0936 222 012    ::::    850    ::::    0933.7.5.1974    ::::    1,2  tr
NHỮNG CON SỐ PHÙ HỢP VỚI BẢN MỆNH CỦA BẠN
1. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Thổ < Bấm vào chọn Số >
2. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Hỏa < Bấm vào chọn Số >
3. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Kim < Bấm vào chọn Số >
4. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Mộc < Bấm vào chọn Số >
5. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Thủy < Bấm vào chọn Số >
0932.22.19.22    :::    2,2 tr    :::    0932221922
0936.09.19.39    :::    2,2 tr    :::    0936091939
0936.09.1997    :::    1.5tr    :::    0936091997
0932391931    :::    880    :::    0932391931
0934.31.1949    :::    550    :::    0934311949
0934.31.1950    :::    650    :::    0934311950
0936561950    :::    700    :::    0936561950
0936811950    :::    700    :::    0936811950
0936811951    :::    780    :::    0936811951
0936561951    :::    780    :::    0936561951
0934.31.1951    :::    750    :::    0934311951
0934.31.1952    :::    750    :::    0934311952
0936811952    :::    780    :::    0936811952
0936811953    :::    780    :::    0936811953
0934.31.1953    :::    750    :::    0934311953
0936561954    :::    750    :::    0936561954
0934.31.1956    :::    800    :::    0934311956
0934.31.1959    :::    950    :::    0934311959
0934.31.1960    :::    950    :::    0934311960
0936811960    :::    1.1 tr    :::    0936811960
0936811961    :::    1.2 tr    :::    0936811961
0936561964    :::    1.2 tr    :::    0936561964
0936811964    :::    1.2 tr    :::    0936811964
0934.31.1964    :::    1.2 tr    :::    0934311964
0934.31.1965    :::    1.3 tr    :::    0934311965
0936811970    :::    1.3 tr    :::    0936811970
0934.31.1970    :::    1.2 tr    :::    0934311970
0936811973    :::    1.3 tr    :::    0936811973
0936811975    :::    1.6 tr    :::    0936811975
0936811976    :::    1.6 tr    :::    0936811976
0934.31.1976    :::    1.5 tr    :::    0934311976
0934.31.1978    :::    1.5 tr    :::    0934311978
0934.31.1980    :::    1.8 tr    :::    0934311980
0934.31.1981    :::    1.8 tr    :::    0934311981
0936811982    :::    1.9 tr    :::    0936811982
0934.31.1982    :::    1.8 tr    :::    0934311982
0936561985    :::    1.9 tr    :::    0936561985
0934.31.1985    :::    1.8 tr    :::    0934311985
0936811987    :::    1.9 tr    :::    0936811987
0936811992    :::    1.6 tr    :::    0936811992
0934.31.1992    :::    1.6 tr    :::    0934311992
0936811994    :::    1.1 tr    :::    0936811994
0934.31.1995    :::    1.1 tr    :::    0934311995
0936811995    :::    1.2 tr    :::    0936811995
0934.31.1997    :::    950    :::    0934311997
0934.31.1998    :::    950    :::    0934311998
093.681.19.29    :::    1,6 tr    :::    0936811929
0932.39.1947    :::    1,2 tr    :::    0932391947
0932 51 1976    :::    1,8 tr    :::    0932511976
0937 84 1983    :::    3,2 tr    :::    0937841983
0932 51 1993    :::    2,2 tr    :::    0932511993
0932 51 1994    :::    2,2 tr    :::    0932511994
0937 84 1994    :::    2,6 tr    :::    0937841994
0932 51 1970    :::    1,9 tr    :::    0932511970
0933 88 1970    :::    2,5 tr    :::    0933881970
093 251 1977    :::    1,9 tr    :::    0932511977
093 251 1984    :::    2,2 tr    :::    0932511984
093 251 1985    :::    2,2 tr    :::    0932511985
0933 26 1994    :::    2,5 tr    :::    0933261994
0932 51 1971    :::    1,5 tr    :::    0932511971
093 251 1978    :::    1,5 tr    :::    0932511978
093 235 1978    :::    1,5 tr    :::    0932351978
0937 84 1985    :::    2,5 tr    :::    0937841985
093 251 1986    :::    1,8 tr    :::    0932511986
0937 84 1986    :::    2,5 tr    :::    0937841986
0932 51 1995    :::    1,8 tr    :::    0932511995
0933 26 1995    :::    2,2 tr    :::    0933261995
0937 84 1995    :::    2,5 tr    :::    0937841995
0932 51 1973    :::    1,6 tr    :::    0932511973
0937 84 1980    :::    2,2 tr    :::    0937841980
0937 84 1987    :::    2,4 tr    :::    0937841987
0937 84 1988    :::    2,4 tr    :::    0937841988
0937 84 1996    :::    2 tr    :::    0937841996
0932 51 1996    :::    1,7 tr    :::    0932511996
0937 84 1997    :::    2 tr    :::    0937841997
093 251 1997    :::    1,7 tr    :::    0932511997
093 235 1974    :::    1,5 tr    :::    0932351974
0937 84 1989    :::    2,5 tr    :::    0937841989
0937 84 1990    :::    2,6 tr    :::    0937841990
0937 84 1991    :::    2,6 tr    :::    0937841991
0932 51 1992    :::    1,8 tr    :::    0932511992
0937 84 1998    :::    2 tr    :::    0937841998
0932 51 1975    :::    1,5 tr    :::    0932511975
093 251 1981    :::    1,8 tr    :::    0932511981
0937 84 1982    :::    2,6 tr    :::    0937841982
093 251 1982    :::    1,8 tr    :::    0932511982
0937 84 1993    :::    2,6 tr    :::    0937841993
0933 26 1993    :::    2,6 tr    :::    0933261993
0938.00.20.20    :::    2,5 tr    :::    0938002020
0938.02.1967    :::    760    :::    0938021967
0938.02.1970    :::    760    :::    0938021970
0938.02.1971    :::    760    :::    0938021971
0938.02.1980    :::    760    :::    0938021980
0938.02.1996    :::    760    :::    0938021996
0938.02.1997    :::    760    :::    0938021997
0938.08.1996    :::    760    :::    0938081996
0938.17.1966    :::    760    :::    0938171966
0938.17.1967    :::    760    :::    0938171967
0938.17.1971    :::    760    :::    0938171971
0938.17.1975    :::    760    :::    0938171975
0938.17.1977    :::    1,6 tr    :::    0938171977
0938.17.1995    :::    760    :::    0938171995
0938.17.1996    :::    760    :::    0938171996
0938.17.1998    :::    760    :::    0938171998
0938.26.1975    :::    760    :::    0938261975
0938.35.1964    :::    760    :::    0938351964
0938.35.1967    :::    760    :::    0938351967
0938.35.1969    :::    760    :::    0938351969
0938.35.1971    :::    760    :::    0938351971
0938.35.1978    :::    1,6 tr    :::    0938351978
0938.35.1997    :::    760    :::    0938351997
0938.35.1998    :::    760    :::    0938351998
0939.08.1960    :::    820    :::    0939081960
0939.08.1975    :::    350    :::    0939081975
0939.08.1995    :::    820    :::    0939081995
0939.08.1997    :::    820    :::    0939081997
0939.08.1998    :::    820    :::    0939081998
0933.18.1993    :::    2,6 tr    :::    0933181993
0933.18.1981    :::    2,6 tr    :::    0933181981
0933.18.1992    :::    2,6 tr    :::    0933181992
0933.18.1987    :::    2,6 tr    :::    0933181987
0933.18.1980    :::    2,6 tr    :::    0933181980
01222222093    :::    1,2 tr    :::    01222222093
0933322093    :::    1,6 tr    :::    0933322093
0933322055    :::    1,2 tr    :::    0933322055
0933322060    :::    1,2 tr    :::    0933322060
0933322070    :::    1,2 tr    :::    0933322070
0933322077    :::    1,2 tr    :::    0933322077
0933322080    :::    1,2 tr    :::    0933322080
0933222001    :::    1,6 tr    :::    0933222001
0933222006    :::    1,6 tr    :::    0933222006
0933222020    :::    2,9 tr    :::    0933222020
0933222094    :::    1,2 tr    :::    0933222094
0933222031    :::    1,2 tr    :::    0933222031
0933222037    :::    1,2 tr    :::    0933222037
0933222044    :::    1,5 tr    :::    0933222044
0933222051    :::    1,2 tr    :::    0933222051
0933222053    :::    1,2 tr    :::    0933222053
0933222054    :::    1,2 tr    :::    0933222054
0933222061    :::    1,2 tr    :::    0933222061
0933222064    :::    1,2 tr    :::    0933222064
0933222065    :::    1,2 tr    :::    0933222065
0933222066    :::    1,6 tr    :::    0933222066
0933222073    :::    1,2 tr    :::    0933222073
0933222075    :::    1,2 tr    :::    0933222075
0933222076    :::    1,2 tr    :::    0933222076
0933222083    :::    1,2 tr    :::    0933222083
0933222085    :::    1,2 tr    :::    0933222085
0933322001    :::    1,5 tr    :::    0933322001
0933322002    :::    1,5 tr    :::    0933322002
0933322003    :::    1,5 tr    :::    0933322003
0933322004    :::    1,5 tr    :::    0933322004
0933322005    :::    1,5 tr    :::    0933322005
0933322006    :::    1,5 tr    :::    0933322006
0933322013    :::    1,2 tr    :::    0933322013
0933322014    :::    1,2 tr    :::    0933322014
0933322015    :::    1,2 tr    :::    0933322015
0933322016    :::    1,2 tr    :::    0933322016
0933322017    :::    1,2 tr    :::    0933322017
0933322019    :::    1,2 tr    :::    0933322019
0933322021    :::    1,2 tr    :::    0933322021
0933322023    :::    1,2 tr    :::    0933322023
0933322024    :::    1,2 tr    :::    0933322024
0933322025    :::    1,2 tr    :::    0933322025
0933322026    :::    1,2 tr    :::    0933322026
0933322027    :::    1,2 tr    :::    0933322027
0933322028    :::    1,2 tr    :::    0933322028
0933322029    :::    1,2 tr    :::    0933322029
0933322031    :::    1,2 tr    :::    0933322031
0933322034    :::    1,2 tr    :::    0933322034
0933322035    :::    1,2 tr    :::    0933322035
0933322036    :::    1,2 tr    :::    0933322036
0933322037    :::    1,2 tr    :::    0933322037
0933322038    :::    1,2 tr    :::    0933322038
0933322040    :::    1,2 tr    :::    0933322040
0933322041    :::    1,2 tr    :::    0933322041
0933322042    :::    1,2 tr    :::    0933322042
0933322043    :::    1,2 tr    :::    0933322043
0933322045    :::    1,2 tr    :::    0933322045
0933322046    :::    1,2 tr    :::    0933322046
0933322047    :::    1,2 tr    :::    0933322047
0933322048    :::    1,2 tr    :::    0933322048
0933322049    :::    1,2 tr    :::    0933322049
0937841941    :::    1,5 tr    :::    0937841941
0932.00.1970    :::    1700000    :::    0932001970
0932.00.1994    :::    2100000    :::    0932001994
0932.00.1971    :::    1700000    :::    0932001971
0938.58.1986    :::    2100000    :::    0938581986
0938.99.1995    :::    2300000    :::    0938991995
0932.00.1974    :::    1700000    :::    0932001974
0932.00.1996    :::    2100000    :::    0932001996
0932.00.1997    :::    2100000    :::    0932001997
0934.98.1991    :::    2,500,000    :::    0934981991
0934.98.1982    :::    2,100,000    :::    0934981982
0934.98.1987    :::    1,900,000    :::    0934981987
0934.86.1989    :::    1,900,000    :::    0934861989
0935.96.1986    :::    1,900,000    :::    0935961986
0934.81.1989    :::    1,900,000    :::    0934811989
0934.98.1979    :::    1,500,000    :::    0934981979
0934.98.1980    :::    1,500,000    :::    0934981980
093.246.1986    :::    3,100,000    :::    0932461986
093.246.1979    :::    3,100,000    :::    0932461979
093.246.1980    :::    3,100,000    :::    0932461980
093.246.1981    :::    3,100,000    :::    0932461981
093.246.1982    :::    3,100,000    :::    0932461982
093.246.1983    :::    3,100,000    :::    0932461983
093.246.1984    :::    3,100,000    :::    0932461984
093.246.1985    :::    3,100,000    :::    0932461985
093.246.1987    :::    3,100,000    :::    0932461987
093.246.1990    :::    3,100,000    :::    0932461990
093.246.1992    :::    3,100,000    :::    0932461992
093.246.1993    :::    3,100,000    :::    0932461993
0934.98.1988    :::    2,100,000    :::    0934981988
0935.96.1991    :::    2,100,000    :::    0935961991
0934.98.1984    :::    1,950,000    :::    0934981984
0934.98.1985    :::    1,950,000    :::    0934981985
0934.98.1990    :::    1,950,000    :::    0934981990
0934.98.1992    :::    1,950,000    :::    0934981992
0934.98.1993    :::    1,950,000    :::    0934981993
0934.86.1979    :::    1,950,000    :::    0934861979
0934.86.1980    :::    1,950,000    :::    0934861980
0934.86.1981    :::    1,950,000    :::    0934861981
0934.86.1982    :::    1,950,000    :::    0934861982
0934.86.1983    :::    1,950,000    :::    0934861983
0934.98.1983    :::    1,950,000    :::    0934981983
0934.86.1991    :::    1,950,000    :::    0934861991
0934.81.1981    :::    1,950,000    :::    0934811981
0934.81.1988    :::    1,950,000    :::    0934811988
0934.81.1991    :::    1,950,000    :::    0934811991
0934.86.1984    :::    1,950,000    :::    0934861984
0934.86.1992    :::    1,950,000    :::    0934861992
0934.86.1993    :::    1,950,000    :::    0934861993
0935.96.1980    :::    1,950,000    :::    0935961980
0935.96.1981    :::    1,950,000    :::    0935961981
0935.96.1982    :::    1,950,000    :::    0935961982
0935.96.1983    :::    1,950,000    :::    0935961983
0935.96.1984    :::    1,950,000    :::    0935961984
0935.96.1985    :::    1,950,000    :::    0935961985
0935.96.1987    :::    1,950,000    :::    0935961987
0935.96.1990    :::    1,950,000    :::    0935961990
0935.96.1992    :::    1,950,000    :::    0935961992
0935.96.1993    :::    1,950,000    :::    0935961993
0934.81.1979    :::    1,950,000    :::    0934811979
0934.81.1980    :::    1,950,000    :::    0934811980
0934.81.1982    :::    1,950,000    :::    0934811982
0934.81.1983    :::    1,950,000    :::    0934811983
0934.81.1984    :::    1,950,000    :::    0934811984
0934.81.1985    :::    1,950,000    :::    0934811985
0934.81.1986    :::    1,950,000    :::    0934811986
0934.81.1987    :::    1,950,000    :::    0934811987
0934.81.1990    :::    1,950,000    :::    0934811990
0934.81.1992    :::    1,950,000    :::    0934811992
0934.81.1993    :::    1,950,000    :::    0934811993
0934.98.1998    :::    900    :::    0934981998
093.578.1986    :::    4,3 tr    :::    0935781986
0935.78.1987    :::    3,9 tr    :::    0935781987
093.578.1984    :::    3,9 tr    :::    0935781984
093.578.1983    :::    3,9 tr    :::    0935781983
093.578.1982    :::    3,9 tr    :::    0935781982
093.578.1981    :::    3,9 tr    :::    0935781981
093.578.1980    :::    3,9 tr    :::    0935781980
0935.38.1993    :::    3,3 tr    :::    0935381993
0935.38.1992    :::    3,3 tr    :::    0935381992
0935.38.1991    :::    3,3 tr    :::    0935381991
0935.38.1990    :::    3,3 tr    :::    0935381990
0935.38.1981    :::    3,3 tr    :::    0935381981
0935.38.1978    :::    3,3 tr    :::    0935381978
0935.38.1977    :::    3,3 tr    :::    0935381977
0935.38.1975    :::    3,3 tr    :::    0935381975
0935.38.1974    :::    3,3 tr    :::    0935381974
0935.38.1973    :::    3,3 tr    :::    0935381973
0935.38.1972    :::    3,3 tr    :::    0935381972
0935.38.1971    :::    3,3 tr    :::    0935381971
0935.38.1970    :::    3,3 tr    :::    0935381970
0935.38.1969    :::    3,3 tr    :::    0935381969
0935.38.1960    :::    1,8 tr    :::    0935381960
0935.38.1959    :::    1,8 tr    :::    0935381959
0935.38.19.38    :::    1,8 tr    :::    0935381938
0935.38.1958    :::    1,5 tr    :::    0935381958
093.886.1992    :::    5,8 tr    :::    0938861992
093.222.1960    :::    4,8 tr    :::    0932221960
093.222.1962    :::    4,8 tr    :::    0932221962
093.222.1980    :::    4,8 tr    :::    0932221980
093.222.1993    :::    4,8 tr    :::    0932221993
093.222.1995    :::    4,8 tr    :::    0932221995
093.222.1997    :::    4,8 tr    :::    0932221997
093.772.1986    :::    4,5 tr    :::    0937721986
093.828.1987    :::    4,5 tr    :::    0938281987
0938.33.1994    :::    4,5 tr    :::    0938331994
0938.79.1987    :::    4,5 tr    :::    0938791987
093.414.1982    :::    3,5 tr    :::    0934141982
093.414.1983    :::    3,5 tr    :::    0934141983
093.212.1989    :::    3,8 tr    :::    0932121989
093.272.1989    :::    3,8 tr    :::    0932721989
0933.18.1995    :::    3,8 tr    :::    0933181995
0933.18.1997    :::    3,8 tr    :::    0933181997
0936.09.1998    :::    3,8 tr    :::    0936091998
093.828.1994    :::    3,8 tr    :::    0938281994
093.878.1994    :::    3,8 tr    :::    0938781994
093.898.1994    :::    3,8 tr    :::    0938981994
0933.18.1970    :::    3,6 tr    :::    0933181970
0936.09.1970    :::    3,6 tr    :::    0936091970
0936.09.1973    :::    3,6 tr    :::    0936091973
0933.18.1960    :::    3,6 tr    :::    0933181960
0933.18.1964    :::    3,6 tr    :::    0933181964
0936.09.1995    :::    3,6 tr    :::    0936091995
0936.09.1961    :::    3,2 tr    :::    0936091961
0936.09.1964    :::    3,2 tr    :::    0936091964
0933.18.1951    :::    2,6 tr    :::    0933181951
0933.18.1952    :::    2,6 tr    :::    0933181952
0936.09.1950    :::    2,6 tr    :::    0936091950
0936.09.1951    :::    2,6 tr    :::    0936091951
0936.09.1953    :::    2,6 tr    :::    0936091953
0936.09.1954    :::    2,6 tr    :::    0936091954
0936.09.1955    :::    2,6 tr    :::    0936091955
0936.09.1956    :::    2,6 tr    :::    0936091956
0936 242 030    :::    1,5 tr    :::    0936242030
0936 242 040    :::    1,5 tr    :::    0936242040
0934 29 1950    :::    1,5 tr    :::    0934291950
0936 24 1951    :::    1,5 tr    :::    0936241951
0936 25 1951    :::    1,5 tr    :::    0936251951
0936 30 1951    :::    1,5 tr    :::    0936301951
0936 29 1952    :::    1,5 tr    :::    0936291952
0936 30 1952    :::    1,5 tr    :::    0936301952
0934 29 1952    :::    1,5 tr    :::    0934291952
0934 29 1953    :::    1,5 tr    :::    0934291953
0936 25 1953    :::    1,5 tr    :::    0936251953
0936 29 1953    :::    1,5 tr    :::    0936291953
0936 21 1953    :::    1,5 tr    :::    0936211953
0936 24 1953    :::    1,5 tr    :::    0936241953
0936 29 1954    :::    1,5 tr    :::    0936291954
0936 32 1954    :::    1,5 tr    :::    0936321954
0936 32 1957    :::    1,5 tr    :::    0936321957
0934 29 1960    :::    1,5 tr    :::    0934291960
093 246 1960    :::    1,6 tr    :::    0932461960
0936 92 1960    :::    1,5 tr    :::    0936921960
0934 29 1961    :::    1,5 tr    :::    0934291961
0935 32 1961    :::    1,5 tr    :::    0935321961
0932 38 1961    :::    1,5 tr    :::    0932381961
0935 48 1961    :::    1,5 tr    :::    0935481961
0935 76 1961    :::    1,5 tr    :::    0935761961
0934 29 1963    :::    1,5 tr    :::    0934291963
0935 32 1963    :::    1,5 tr    :::    0935321963
0932 38 1964    :::    1,5 tr    :::    0932381964
0935 48 1964    :::    1,5 tr    :::    0935481964
0936 92 1964    :::    1,5 tr    :::    0936921964
0936 92 1965    :::    1,6 tr    :::    0936921965
0932 55 1967    :::    1,8 tr    :::    0932551967
0936 92 1967    :::    1,6 tr    :::    0936921967
0934 29 1970    :::    1,6 tr    :::    0934291970
0932 38 1970    :::    1,6 tr    :::    0932381970
0932 57 1970    :::    1,6 tr    :::    0932571970
093 559 1970    :::    1,6 tr    :::    0935591970
0938 66 1970    :::    2,5 tr    :::    0938661970
093 669 1970    :::    1,6 tr    :::    0936691970
0935 72 1970    :::    1,6 tr    :::    0935721970
0936 92 1970    :::    1,6 tr    :::    0936921970
0935 94 1970    :::    1,6 tr    :::    0935941970
0935 32 1971    :::    1,6 tr    :::    0935321971
0932 40 1971    :::    1,6 tr    :::    0932401971
0938 66 1971    :::    2,5 tr    :::    0938661971
0936 92 1971    :::    1,6 tr    :::    0936921971
0932 17 1972    :::    1,6 tr    :::    0932171972
0934 29 1972    :::    1,6 tr    :::    0934291972
0932 17 1973    :::    1,8 tr    :::    0932171973
0935 32 1973    :::    1,8 tr    :::    0935321973
093 559 1973    :::    1,8 tr    :::    0935591973
0936 92 1973    :::    1,6 tr    :::    0936921973
0932 17 1974    :::    1,8 tr    :::    0932171974
0935 32 1974    :::    1,8 tr    :::    0935321974
0932 38 1974    :::    1,8 tr    :::    0932381974
0932 57 1974    :::    1,8 tr    :::    0932571974
093 559 1974    :::    1,8 tr    :::    0935591974
0934 29 1975    :::    1,8 tr    :::    0934291975
0935 48 1975    :::    1,6 tr    :::    0935481975
0935 47 1976    :::    1,6 tr    :::    0935471976
0935 32 1977    :::    1,8 tr    :::    0935321977
0932 38 1977    :::    1,8 tr    :::    0932381977
0935 48 1977    :::    1,6 tr    :::    0935481977
0936 92 1977    :::    1,6 tr    :::    0936921977
0935 94 1977    :::    1,6 tr    :::    0935941977
0938 42 1978    :::    1,8 tr    :::    0938421978
0932 55 1978    :::    2,3 tr    :::    0932551978
0935 76 1978    :::    1,8 tr    :::    0935761978
0934 84 1978    :::    1,8 tr    :::    0934841978
0934 82 1979    :::    2,3 tr    :::    0934821979
0936 00 1980    :::    2,5 tr    :::    0936001980
0934 28 1980    :::    2,2 tr    :::    0934281980
0934 29 1980    :::    2,2 tr    :::    0934291980
0932 38 1980    :::    2,2 tr    :::    0932381980
0932 40 1980    :::    1,9 tr    :::    0932401980
0938 44 1980    :::    2,5 tr    :::    0938441980
0935 48 1980    :::    2,2 tr    :::    0935481980
0936 59 1980    :::    2,2 tr    :::    0936591980
0933 65 1980    :::    2,2 tr    :::    0933651980
0938 67 1980    :::    2,2 tr    :::    0938671980
093 669 1980    :::    2,2 tr    :::    0936691980
0935 94 1980    :::    2,2 tr    :::    0935941980
0933 98 1980    :::    2,5 tr    :::    0933981980
0935 02 1981    :::    2,2 tr    :::    0935021981
0938 24 1981    :::    2,2 tr    :::    0938241981
0935 26 1981    :::    2,2 tr    :::    0935261981
0936 59 1981    :::    2,2 tr    :::    0936591981
0933 65 1981    :::    2,2 tr    :::    0933651981
0934 66 1981    :::    2,5 tr    :::    0934661981
0938 74 1981    :::    2,2 tr    :::    0938741981
0935 87 1981    :::    2,2 tr    :::    0935871981
0936 92 1981    :::    2,2 tr    :::    0936921981
0932 38 1982    :::    2,2 tr    :::    0932381982
0935 47 1982    :::    2,2 tr    :::    0935471982
0935 48 1982    :::    2,2 tr    :::    0935481982
0936 59 1982    :::    2,2 tr    :::    0936591982
0935 63 1982    :::    2,2 tr    :::    0935631982
0933 65 1982    :::    2,2 tr    :::    0933651982
0934 66 1982    :::    2,5 tr    :::    0934661982
0936 92 1982    :::    2,2 tr    :::    0936921982
0933 98 1982    :::    2,5 tr    :::    0933981982
0932 05 1983    :::    2,2 tr    :::    0932051983
0939 50 1983    :::    1,9 tr    :::    0939501983
0932 54 1983    :::    2,2 tr    :::    0932541983
0937 55 1983    :::    2,5 tr    :::    0937551983
0936 59 1983    :::    2,2 tr    :::    0936591983
0933 65 1983    :::    2,2 tr    :::    0933651983
0938 97 1983    :::    2,2 tr    :::    0938971983
0938 34 1984    :::    2,2 tr    :::    0938341984
0935 48 1984    :::    2,2 tr    :::    0935481984
0932 54 1984    :::    2,2 tr    :::    0932541984
0937 55 1984    :::    2,5 tr    :::    0937551984
0932 67 1984    :::    2,2 tr    :::    0932671984
0935 85 1984    :::    2,2 tr    :::    0935851984
0936 92 1984    :::    2,2 tr    :::    0936921984
0938 41 1985    :::    2,2 tr    :::    0938411985
0935 46 1985    :::    2,2 tr    :::    0935461985
0937 49 1985    :::    2,2 tr    :::    0937491985
0932 54 1985    :::    2,2 tr    :::    0932541985
0933 65 1985    :::    2,2 tr    :::    0933651985
0932 67 1985    :::    2,2 tr    :::    0932671985
0934 78 1985    :::    2,2 tr    :::    0934781985
0935 87 1985    :::    2,2 tr    :::    0935871985
0932 67 1986    :::    1.9    :::    0932671986
0938 97 1986    :::    2,6 tr    :::    0938971986
0934 28 1987    :::    2,3 tr    :::    0934281987
0938 41 1987    :::    2,5 tr    :::    0938411987
0935 47 1987    :::    2,5 tr    :::    0935471987
0937 58 1987    :::    2,3 tr    :::    0937581987
0932 67 1987    :::    2,3 tr    :::    0932671987
0935 72 1987    :::    2,5 tr    :::    0935721987
0934 78 1987    :::    2,3 tr    :::    0934781987
0937 43 1990    :::    2,3 tr    :::    0937431990
0938 44 1990    :::    2,6 tr    :::    0938441990
0932 54 1990    :::    2,5 tr    :::    0932541990
0935 26 1991    :::    2,5 tr    :::    0935261991
0937 43 1991    :::    2,5 tr    :::    0937431991
0938 74 1991    :::    2,5 tr    :::    0938741991
0937 08 1992    :::    2,5 tr    :::    0937081992
0932 38 1992    :::    2,3 tr    :::    0932381992
0935 47 1992    :::    2,3 tr    :::    0935471992
0937 58 1992    :::    2,3 tr    :::    0937581992
0936 59 1992    :::    2,3 tr    :::    0936591992
0935 63 1992    :::    2,3 tr    :::    0935631992
0933 65 1992    :::    2,3 tr    :::    0933651992
0932 67 1992    :::    2,3 tr    :::    0932671992
0932 77 1992    :::    2,6 tr    :::    0932771992
0934 07 1993    :::    1,9 tr    :::    0934071993
0938 07 1993    :::    1,9 tr    :::    0938071993
0937 09 1993    :::    1,9 tr    :::    0937091993
0933 17 1993    :::    1,9 tr    :::    0933171993
0932 18 1993    :::    2,3 tr    :::    0932181993
0937 29 1993    :::    1,9 tr    :::    0937291993
0935 32 1993    :::    1,9 tr    :::    0935321993
0938 34 1993    :::    1,9 tr    :::    0938341993
0932 38 1993    :::    1,9 tr    :::    0932381993
0938 44 1993    :::    2,2 tr    :::    0938441993
0937 46 1993    :::    1,9 tr    :::    0937461993
0935 47 1993    :::    1,9 tr    :::    0935471993
0932 55 1993    :::    2,5 tr    :::    0932551993
0937 58 1993    :::    1,9 tr    :::    0937581993
093 559 1993    :::    1,9 tr    :::    0935591993
0932 67 1993    :::    1,9 tr    :::    0932671993
0934 84 1993    :::    1,9 tr    :::    0934841993
0937 91 1993    :::    1,9 tr    :::    0937911993
0932 17 1994    :::    1,6 tr    :::    0932171994
0933 17 1994    :::    1,6 tr    :::    0933171994
0932 18 1994    :::    1,8 tr    :::    0932181994
0935 32 1994    :::    1,6 tr    :::    0935321994
0932 38 1994    :::    1,6 tr    :::    0932381994
0936 59 1994    :::    1,6 tr    :::    0936591994
0933 65 1994    :::    1,6 tr    :::    0933651994
0932 77 1994    :::    1,9 tr    :::    0932771994
0936 92 1994    :::    1,6 tr    :::    0936921994
0936 59 1995    :::    1,6 tr    :::    0936591995
0932 67 1995    :::    1,6 tr    :::    0932671995
0932 77 1995    :::    1,8 tr    :::    0932771995
0936 92 1995    :::    1,6 tr    :::    0936921995
0934 29 1996    :::    1,6 tr    :::    0934291996
0932 77 1996    :::    1,8 tr    :::    0932771996
0934 80 1996    :::    1,6 tr    :::    0934801996
0936 92 1996    :::    1,6 tr    :::    0936921996
0932 77 1997    :::    1,9 tr    :::    0932771997
0936 92 1997    :::    1,6 tr    :::    0936921997
0932 17 1998    :::    1,6 tr    :::    0932171998
0932 77 1998    :::    1,9 tr    :::    0932771998
0936.53.1996    :::    1,6 tr    :::    0936531996
0936.53.1997    :::    1,6 tr    :::    0936531997
0936.53.1956    :::    1,5 tr    :::    0936531956
0936.53.1958    :::    1,5 tr    :::    0936531958
0936.53.1960    :::    1,5 tr    :::    0936531960
0936.53.1965    :::    1,5 tr    :::    0936531965
0936.53.1967    :::    1,5 tr    :::    0936531967
0936.53.1970    :::    1,6 tr    :::    0936531970
0936.53.1998    :::    1,8 tr    :::    0936531998
0936.34.2002    :::    1,6 tr    :::    0936342002
0936.53.1961    :::    1,2 tr    :::    0936531961
0936.53.1973    :::    1,6 tr    :::    0936531973
0936.53.1974    :::    1,6 tr    :::    0936531974
093 22 7 1967    :::    1,2 tr    :::    0932271967
093 22 7 1994    :::    1,8 tr    :::    0932271994
0936.35.1960    :::    1,8 tr    :::    0936351960
0936.35.1963    :::    1,8 tr    :::    0936351963
0936.35.1964    :::    1,8 tr    :::    0936351964
0936.35.1970    :::    1,8 tr    :::    0936351970
0936.35.1972    :::    1,8 tr    :::    0936351972
0936.35.1996    :::    1,8 tr    :::    0936351996
0936.35.1997    :::    1,8 tr    :::    0936351997
0934.63.1965    :::    1,8 tr    :::    0934631965
093.440.1964    :::    1,8 tr    :::    0934401964
093.440.1965    :::    1,8 tr    :::    0934401965
093.440.1967    :::    1,8 tr    :::    0934401967
093.440.1969    :::    1,8 tr    :::    0934401969
093.440.1970    :::    1,8 tr    :::    0934401970
0934.50.1950    :::    1,8 tr    :::    0934501950
0934.50.20.90    :::    1,2 tr    :::    0934502090
0934.63.1960    :::    1,8 tr    :::    0934631960
0934.63.1962    :::    1,8 tr    :::    0934631962
0934.63.1964    :::    1,8 tr    :::    0934631964
093.440.1960    :::    1,8 tr    :::    0934401960
093.440.1961    :::    1,8 tr    :::    0934401961
093.440.1962    :::    1,8 tr    :::    0934401962
093.440.1963    :::    1,8 tr    :::    0934401963
0934.63.1997    :::    2,6 tr    :::    0934631997
0934.50.1953    :::    1,8 tr    :::    0934501953
0934.50.1952    :::    1,8 tr    :::    0934501952
0934.50.1962    :::    1,8 tr    :::    0934501962
0934.50.1960    :::    1,8 tr    :::    0934501960
0934.63.1970    :::    2,5 tr    :::    0934631970
0934.63.1971    :::    2,5 tr    :::    0934631971
0934.63.1976    :::    2,5 tr    :::    0934631976
0934.63.1978    :::    2,5 tr    :::    0934631978
0934.63.1980    :::    2,6 tr    :::    0934631980
0934.63.1981    :::    2,6 tr    :::    0934631981
0934.63.1982    :::    2,6 tr    :::    0934631982
0934.63.1984    :::    2,6 tr    :::    0934631984
0934.63.1985    :::    2,6 tr    :::    0934631985
0934.63.1986    :::    2,6 tr    :::    0934631986
0934.63.1987    :::    2,6 tr    :::    0934631987
0934.63.1988    :::    2,6 tr    :::    0934631988
0934.63.1989    :::    2,6 tr    :::    0934631989
0934.63.1996    :::    2,6 tr    :::    0934631996

Xem tiếp, bấm vào đây

————
TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP VIỆT NAM
www.sodepvietnam.com – Sim của Người Thành Đạt!
Hotline:
0979.883.888 – 0934.11.66.88 – (04.3) 9999911

%d bloggers like this: