Sim So Dep Vinaphone 0942


BẢNG SIM SỐ ĐẸP VINAPHONE – SIM VINA SỐ ĐẸP 0942
Liên hệ: 0979.883.888 – 0979.11.66.88
Xem: Cách Mua Sim và Thanh Toán
Tra cứu Sim Số Đẹp Phong Thủy
———————————————————————

0942534898    ::::    800    ::::    0942.88.9990    ::::    1,8 tr
0942094849    ::::    800    ::::    0942.88.9991    ::::    1,8 tr
0942094486    ::::    800    ::::    0942.88.9993    ::::    1,8 tr
0942577069    ::::    800    ::::    0942.88.9994    ::::    1,8 tr
0942534878    ::::    800    ::::    0942.88.9995    ::::    1,8 tr  
0942097598    ::::    800    ::::    0942.88.9997    ::::    1,8 tr
0942531898    ::::    800    ::::    0942.68.9878    ::::    1,8 tr
0942534748    ::::    800    ::::    094.222.6863    ::::    1,8 tr
0942531878    ::::    800    ::::    094.222.6864    ::::    1,8 tr
0942574968    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.9091    ::::    1,8 tr
0942531189    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.9939    ::::    1,8 tr
0942531768    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.9959    ::::    1,8 tr
0942532732    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.6367    ::::    1,8 tr
0942528252    ::::    1,2 tr    ::::    0942.6886.00    ::::    1,8 tr
0942093345    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.9798    ::::    1,8 tr
0942520345    ::::    1,2 tr    ::::    094.222.6065    ::::    1,8 tr
0942523969    ::::    1,2 tr    ::::    0942.6677.36    ::::    1,8 tr
0942094490    ::::    1,2 tr    ::::    0942.6677.37    ::::    1,8 tr
0942094919    ::::    1,2 tr    ::::    094.222.6067    ::::    1,8 tr
0942538286    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.69.00    ::::    1,8 tr
0942091388    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.69.06    ::::    1,8 tr
0942093369    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.69.08    ::::    1,8 tr
0942093586    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.69.11    ::::    1,8 tr
0942094899    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.69.16    ::::    1,8 tr
0942520939    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.69.18    ::::    1,8 tr
0942531686    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.69.22    ::::    1,8 tr
0942537099    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.3678    ::::    1,8 tr
0942537199    ::::    1,2 tr    ::::    0942.6677.97    ::::    1,8 tr
0942537299    ::::    1,2 tr    ::::    0942.6677.98    ::::    1,8 tr
0942574088    ::::    1,2 tr    ::::    0942.66.8081    ::::    1,8 tr
0942574099    ::::    1,2 tr    ::::    0942.66.8082    ::::    1,8 tr
0942577086    ::::    1,2 tr    ::::    0942.66.8083    ::::    1,8 tr
0942578839    ::::    1,2 tr    ::::    0942.66.8084    ::::    1,8 tr
0942571868    ::::    1,4 tr    ::::    0942.66.8085    ::::    1,8 tr
0942579179    ::::    1,4 tr    ::::    0942.66.8086    ::::    1,8 tr
0942532678    ::::    1,4 tr    ::::    0942.66.8087    ::::    1,8 tr
0942094409    ::::    1,6 tr    ::::    0942.66.8089    ::::    1,8 tr
0942759957    ::::    1,6 tr    ::::    0942.66.8090    ::::    1,8 tr
094253 0369    ::::    1,8 tr    ::::    0942.66.8182    ::::    1,8 tr
0942464642    ::::    3.3 tr    ::::    0942.66.8183    ::::    1,8 tr
0942855866    ::::    8.5 tr    ::::    0942.66.8184    ::::    1,8 tr
0942800900    ::::    7.5 tr    ::::    0942.66.8187    ::::    1,8 tr
094.23.88788    ::::    6.5 tr    ::::    0942.66.8283    ::::    1,8 tr
094.23.888.32    ::::    1.8 tr    ::::    0942.01.3536    ::::    1,8 tr
0942655688    ::::    3.8 tr    ::::    0942.01.0668    ::::    1,8 tr
094.27.55.868    ::::    2.8 tr    ::::    0942.66.8287    ::::    1,8 tr
094.26.55.868    ::::    3.3 tr    ::::    0942.66.8292    ::::    1,8 tr
094.27.27.688    ::::    4.8 tr    ::::    0942.69.9936    ::::    1,8 tr
094.27.27.288    ::::    3.8 tr    ::::    0942.66.8384    ::::    1,8 tr
094.28.000.28    ::::    2.3 tr    ::::    0942.68.6061    ::::    1,8 tr
094.23.888.23    ::::    2.5 tr    ::::    0942.69.1819    ::::    1,8 tr
0942.80.00.80    ::::    2.5 tr    ::::    0942.69.2829    ::::    1,8 tr
094.24.66.123    ::::    680    ::::    0942.69.6070    ::::    1,8 tr
094.24.66.234    ::::    550    ::::    0942.69.6080    ::::    1,8 tr
094.27.27.345    ::::    1.6 tr    ::::    0942.69.6575    ::::    1,8 tr
094.26.55.456    ::::    850    ::::    0942.69.8878    ::::    1,8 tr
094.28.55.456    ::::    950    ::::    094.222.6062    ::::    1,8 tr
094.23.88.567    ::::    880    ::::    0942.63.2829    ::::    1,8 tr
094.28.55.567    ::::    880    ::::    0942.68.6365    ::::    1,8 tr
094.28.97.678    ::::    680    ::::    0942.66.8387    ::::    1,8 tr
094.23.88.678    ::::    950    ::::    0942.66.8393    ::::    1,8 tr
094.28.94.678    ::::    560    ::::    0942.66.8485    ::::    1,8 tr
094.20.32.789    ::::    950    ::::    0942.66.8487    ::::    1,8 tr
094.27.18.789    ::::    950    ::::    0942.66.8587    ::::    1,8 tr
094.26.55.789    ::::    1.6 tr    ::::    0942.66.8595    ::::    1,8 tr
094.27.20.789    ::::    950    ::::    0942.66.8606    ::::    1,8 tr
094.23.88.9.10    ::::    850    ::::    0942.68.6465    ::::    1,8 tr
094.20.32.456    ::::    650    ::::    0942.66.8636    ::::    1,8 tr
094.27.86.368    ::::    950    ::::    0942.66.8646    ::::    1,8 tr
094.23.16.168    ::::    1.3 tr    ::::    0942.69.9909    ::::    1,8 tr
0942.89.79.68    ::::    950    ::::    0942.6688.45    ::::    1,8 tr
0942189468    ::::    950    ::::    0942.6688.46    ::::    1,8 tr
094.27.18.568    ::::    950    ::::    0942.6688.56    ::::    1,8 tr
094.272.03.68    ::::    850    ::::    0942.69.9919    ::::    1,8 tr
094.27.20.668    ::::    1.1 tr    ::::    0942.66.9192    ::::    1,8 tr
0942894668    ::::    1.1 tr    ::::    0942.66.5505    ::::    1,8 tr
094.27.20.168    ::::    1.1 tr    ::::    0942.66.9293    ::::    1,8 tr
094.27.20.568    ::::    880    ::::    0942.66.9296    ::::    1,8 tr
094.27.27.968    ::::    1.5 tr    ::::    0942.66.9298    ::::    1,8 tr
0942.85.57.68    ::::    980    ::::    0942.68.9697    ::::    1,8 tr
094.27.20.868    ::::    1.1 tr    ::::    0942.68.8286    ::::    1,8 tr
094.27.18.388    ::::    1.1 tr    ::::    0942.68.8292    ::::    1,8 tr
0942855088    ::::    850    ::::    0942.66.9909    ::::    1,8 tr
0942855488    ::::    900    ::::    0942.68.68.36    ::::    1,8 tr
0942189599    ::::    850    ::::    0942.66.9396    ::::    1,8 tr
0942189699    ::::    980    ::::    0942.66.9398    ::::    1,8 tr
094.28.55.099    ::::    650    ::::    0942.66.9495    ::::    1,8 tr
094.28.55.199    ::::    680    ::::    0942.66.9496    ::::    1,8 tr
094.28.55.399    ::::    700    ::::    0942.88.6467    ::::    1,8 tr
0942718871    ::::    1.1 tr    ::::    0942.66.9597    ::::    1,8 tr
0942466624    ::::    550    ::::    0942.66.9598    ::::    1,8 tr
0942855856    ::::    1.9 tr    ::::    0942.66.9697    ::::    1,8 tr
0942388398    ::::    1.6 tr    ::::    0942.66.9798    ::::    1,8 tr
0942786796    ::::    1.3 tr    ::::    0942.66.6970    ::::    1,8 tr
0942718817    ::::    1.5 tr    ::::    094.222.6560    ::::    1,8 tr
0942426462    ::::    1.2 tr    ::::    094.222.6561    ::::    1,8 tr
0942897978    ::::    850    ::::    094.222.6562    ::::    1,8 tr
0942897987    ::::    1.2 tr    ::::    094.222.6563    ::::    1,8 tr
0942718719    ::::    1.8 tr    ::::    094.222.6865    ::::    1,8 tr
0942855285    ::::    2.2 tr    ::::    094.222.6867    ::::    1,8 tr
0942426624    ::::    1.1 tr    ::::    094.222.6960    ::::    1,8 tr
094.23.88878    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6961    ::::    1,8 tr
0942718889    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6962    ::::    1,8 tr
094.23.88828    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6963    ::::    1,8 tr
0942.78.68.69    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6964    ::::    1,8 tr
094.23.88848    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6965    ::::    1,8 tr
094.23.88858    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6967    ::::    1,8 tr
0942.46.66.46    ::::    2,5 tr    ::::    094.222.7707    ::::    1,8 tr
094.26.555.26    ::::    2,5 tr    ::::    094.222.7717    ::::    1,8 tr
094.28.555.28    ::::    2,5 tr    ::::    0942.69.8182    ::::    1,8 tr
0942.38.85.86    ::::    2,5 tr    ::::    0942.69.8485    ::::    1,8 tr
0942786586    ::::    2,5 tr    ::::    0942.69.8586    ::::    1,8 tr
0942.46.85.86    ::::    2,5 tr    ::::    0942.69.69.33    ::::    1,8 tr
094.27.27.627    ::::    2,5 tr    ::::    0942.69.69.35    ::::    1,8 tr
0942855585    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.69.36    ::::    1,8 tr
094.27.58885    ::::    2,2 tr    ::::    0942.63.3536    ::::    1,8 tr
094.27.55.686    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.6364    ::::    1,8 tr
094.26.55.686    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.8389    ::::    1,8 tr
094.23.88.969    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.8589    ::::    1,8 tr
0942786669    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.6062    ::::    1,8 tr
0942.89.69.79    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.6063    ::::    1,8 tr
094.24.68.848    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.6064    ::::    1,8 tr
094.27.27.737    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.6065    ::::    1,8 tr
094.27.27.787    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.6067    ::::    1,8 tr
094.23.88.689    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.6069    ::::    1,8 tr
094.23.88.589    ::::    2 tr    ::::    0942.68.6070    ::::    1,8 tr
094.28.55.589    ::::    2 tr    ::::    0942.68.6162    ::::    1,8 tr
094.27.38883    ::::    2 tr    ::::    0942.68.6163    ::::    1,8 tr
094.28.55355    ::::    2 tr    ::::    0942.68.6164    ::::    1,8 tr
094.28.55155    ::::    2 tr    ::::    0942.68.6165    ::::    1,8 tr
0942511911    ::::    2 tr    ::::    0942.66.9919    ::::    1,8 tr
0942.38.84.85    ::::    2 tr    ::::    0942.66.9929    ::::    1,8 tr
0942.38.86.87    ::::    2 tr    ::::    0942.66.9949    ::::    1,8 tr
094.26.59995    ::::    2 tr    ::::    0942.66.9959    ::::    1,8 tr
094.23.88.489    ::::    1,9 tr    ::::    0942.6699.67    ::::    1,8 tr
0942855989    ::::    1,9 tr    ::::    0942.68.5886    ::::    1,8 tr
094.28.55565    ::::    1,9 tr    ::::    0942.68.0009    ::::    1,8 tr
094.27.86667    ::::    1,9 tr    ::::    0942.68.0809    ::::    1,8 tr
094.28.55595    ::::    1,9 tr    ::::    094.222.6068    ::::    1,8 tr
094.27.18881    ::::    1,9 tr    ::::    094.222.6069    ::::    1,8 tr
0942.71.8887    ::::    1,9 tr    ::::    094.222.6070    ::::    1,8 tr
0942718885    ::::    1,9 tr    ::::    094.222.6160    ::::    1,8 tr
0942.38.83.84    ::::    1,9 tr    ::::    094.222.6163    ::::    1,8 tr
0942855689    ::::    1,8 tr    ::::    094.222.6164    ::::    1,8 tr
0942718884    ::::    1,8 tr    ::::    094.222.6165    ::::    1,8 tr
0942855189    ::::    1,8 tr    ::::    094.222.6167    ::::    1,8 tr
0942426626    ::::    1,8 tr    ::::    094.222.6169    ::::    1,8 tr
094.28.55.579    ::::    1,8 tr    ::::    094.222.6171    ::::    1,8 tr
094.27.55.886    ::::    1,8 tr    ::::    094.222.6260    ::::    1,8 tr
094.23.88.919    ::::    1,8 tr    ::::    094.222.6261    ::::    1,8 tr
094.23.88.929    ::::    1,8 tr    ::::    0942.63.3435    ::::    1,8 tr
094.23.88.939    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.6362    ::::    1,8 tr
094.23.88.909    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.6665    ::::    1,8 tr
094.28.55.818    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.6667    ::::    1,8 tr
094.272.0.686    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.68.06    ::::    1,8 tr
0942.85.57.58    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.68.09    ::::    1,8 tr
0942.85.58.59    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.68.16    ::::    1,8 tr
0942.85.59.69    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.68.19    ::::    1,8 tr
094.246.59.69    ::::    1,8 tr    ::::    0942.6677.96    ::::    1,8 tr
094.246.58.59    ::::    1,8 tr    ::::    0942.68.6373    ::::    1,8 tr
094.23.88.189    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.6171    ::::    1,8 tr
094.24.26.113    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.6181    ::::    1,8 tr
0942.89.76.86    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.6191    ::::    1,8 tr
0942.38.89.38    ::::    1,6 tr    ::::    094.222.6564    ::::    1,8 tr
0942.38.81.38    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.69.76    ::::    1,8 tr
0942426726    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.69.77    ::::    1,8 tr
0942426926    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.8188    ::::    1,8 tr
094.23.88.145    ::::    1,6 tr    ::::    0942.68.6272    ::::    1,8 tr
094.23.88.178    ::::    1,6 tr    ::::    094.222.6360    ::::    1,8 tr
094.28.55677    ::::    1,6 tr    ::::    094.222.6361    ::::    1,8 tr
0942.85.59.85    ::::    1,6 tr    ::::    0942.01.01.22    ::::    1,8 tr
0942.85.57.85    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.6272    ::::    1,8 tr
0942.20.19.20    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.6282    ::::    1,8 tr
094.238.80.81    ::::    1,6 tr    ::::    0942.69.6292    ::::    1,8 tr
094.238.81.82    ::::    1,6 tr    ::::    0942.68.6575    ::::    1,8 tr
094.28.55545    ::::    1,6 tr    ::::    094.222.6064    ::::    1,8 tr
094.28.55515    ::::    1,6 tr    ::::    0942.68.6660    ::::    1,8 tr
094.28.55535    ::::    1,6 tr    ::::    0942.68.6661    ::::    1,8 tr
094.23.88.565    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6662    ::::    1,8 tr
094.23.88.949    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6663    ::::    1,8 tr
094.23.88.066    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6167    ::::    1,8 tr
094.238.80.90    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6171    ::::    1,8 tr
094.24.26.919    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6263    ::::    1,8 tr
094.24.26.115    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6264    ::::    1,8 tr
094.24.26.117    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6265    ::::    1,8 tr
094.23.88.995    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.6267    ::::    1,8 tr
094.23.88.997    ::::    1,5 tr    ::::    094.222.6264    ::::    1,8 tr
094.23.88.667    ::::    1,5 tr    ::::    094.222.6265    ::::    1,8 tr
094.251.19.20    ::::    1,5 tr    ::::    094.222.6267    ::::    1,8 tr
094.24.26.114    ::::    1,5 tr    ::::    094.222.6269    ::::    1,8 tr
094.24.26.997    ::::    1,5 tr    ::::    094.222.6272    ::::    1,8 tr
094.23.88.343    ::::    1,5 tr    ::::    0942.88.9925    ::::    1,7 tr
094.28.55.626    ::::    1,5 tr    ::::    0942.88.9917    ::::    1,7 tr
094.23.88.117    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.4959    ::::    1,7 tr
094.24.26.995    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.5657    ::::    1,7 tr
094.28.555.83    ::::    1,5 tr    ::::    094.222.6787    ::::    1,7 tr
094.23.88.747    ::::    1,5 tr    ::::    0942.68.0069    ::::    1,7 tr
094.23.88.994    ::::    1,4 tr    ::::    0942.8899.35    ::::    1,7 tr
094.23.88.993    ::::    1,4 tr    ::::    0942.68.0607    ::::    1,7 tr
094.23.888.13    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.0708    ::::    1,7 tr
094.23.888.15    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.7576    ::::    1,7 tr
094.23.888.47    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.1516    ::::    1,7 tr
094.23.888.17    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.1718    ::::    1,7 tr
094.23.888.37    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.1617    ::::    1,7 tr
094.24.26.112    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.9923    ::::    1,7 tr
094.23.888.04    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.1799    ::::    1,7 tr
094.23.888.65    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.1819    ::::    1,7 tr
094.23.888.75    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.3435    ::::    1,7 tr
094.23.888.27    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.3436    ::::    1,7 tr
094.24.26.774    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.7677    ::::    1,7 tr
094.23.888.06    ::::    1,2 tr    ::::    0942.68.3637    ::::    1,7 tr
094.23.888.46    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.0708    ::::    1,7 tr
094.23.888.05    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.0607    ::::    1,7 tr
0942.99.6266    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.0608    ::::    1,7 tr
0942.99.6373    ::::    900    ::::    0942.88.0609    ::::    1,7 tr
0942.99.6186    ::::    900    ::::    0942.88.2535    ::::    1,7 tr
0942.99.6383    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.2545    ::::    1,7 tr
0942.99.8393    ::::    1 tr    ::::    0942.88.2565    ::::    1,7 tr
0942.99.6191    ::::    900    ::::    0942.69.0709    ::::    1,7 tr
0942 122239    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.2575    ::::    1,7 tr
0942 122235    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.2585    ::::    1,7 tr
0942 122377    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.2595    ::::    1,7 tr
094 21.22.23.8    ::::    1,8 tr    ::::    0942.88.2627    ::::    1,7 tr
09427 56799    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.2636    ::::    1,7 tr
0942 062656    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.2646    ::::    1,7 tr
0942 122 357    ::::    850    ::::    0942.88.2656    ::::    1,7 tr
094 2345 535    ::::    850    ::::    0942.88.2676    ::::    1,7 tr
094 23456 61    ::::    850    ::::    0942.88.2696    ::::    1,7 tr
0942 789 179    ::::    1,5 tr    ::::    0942.88.2767    ::::    1,7 tr
094 2345 226    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.2787    ::::    1,7 tr
0942 600558    ::::    990    ::::    0942.68.9909    ::::    1,7 tr
0942 600559    ::::    990    ::::    0942.68.9929    ::::    1,7 tr
0942 717175    ::::    950    ::::    0942.69.3738    ::::    1,7 tr
0942 789 858    ::::    900    ::::    0942.11.6839    ::::    1,7 tr
0942 717271    ::::    900    ::::    094.222.7768    ::::    1,7 tr
094 2602606    ::::    900    ::::    094.222.6839    ::::    1,7 tr
0942 439 639    ::::    1,2 tr    ::::    0942.69.1799    ::::    1,7 tr
0942 122246    ::::    1,2 tr    ::::    0942.88.3133    ::::    1,7 tr
0942 68.28.18    ::::        ::::    0942.6699.35    ::::    1,7 tr
0942 65.81.88    ::::        ::::    0942.6699.36    ::::    1,7 tr
094.222.666.2    ::::    3 tr    ::::    0942.6699.37    ::::    1,7 tr
0942.68.68.38    ::::    3 tr    ::::    0942.6699.38    ::::    1,7 tr
0942.69.68.67    ::::    3 tr    ::::    0942.6699.56    ::::    1,7 tr
0942.88.66.89    ::::    3 tr    ::::    0942.6699.57    ::::    1,7 tr
094.234.5939    ::::    3 tr    ::::    0942.6699.58    ::::    1,7 tr
0942.8.96669    ::::    3 tr    ::::    0942.6699.76    ::::    1,7 tr
0942.6666.39    ::::    3 tr    ::::    0942.68.4546    ::::    1,7 tr
0942.66.7778    ::::    3 tr    ::::    0942.68.4656    ::::    1,7 tr
0942.66.88.98    ::::    3 tr    ::::    0942.88.3233    ::::    1,7 tr
0942.89.22.89    ::::    3 tr    ::::    0942.88.3234    ::::    1,7 tr
0942.89.90.91    ::::    3 tr    ::::    0942.88.3316    ::::    1,7 tr
0942.39.99.79    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.3325    ::::    1,7 tr
0942.68.68.67    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.3326    ::::    1,7 tr
0942.36.36.88    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.3327    ::::    1,7 tr
0942.36.36.89    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.3329    ::::    1,7 tr
094.222.7889    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.3345    ::::    1,7 tr
0942.3.98889    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.1415    ::::    1,7 tr
0942.66.9969    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.9915    ::::    1,7 tr
0942.59.55.59    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.1499    ::::    1,7 tr
0942.68.68.39    ::::    2,8 tr    ::::    0942.88.9916    ::::    1,7 tr
0942.89.0942    ::::    2,6 tr    ::::    0942.66.4858    ::::    1,7 tr
0942.89.00.89    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2324    ::::    1,7 tr
0942.66.6878    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2357    ::::    1,7 tr
0942.68.78.98    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2425    ::::    1,7 tr
0942.89.87.85    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.1516    ::::    1,7 tr
0942.88.6869    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.1567    ::::    1,7 tr
0942.69.89.69    ::::    2,6 tr    ::::    094.222.6639    ::::    1,7 tr
0942.89.6869    ::::    2,6 tr    ::::    0942.6677.57    ::::    1,7 tr
0942.88.4688    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.3438    ::::    1,7 tr
0942.89.85.89    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.3439    ::::    1,7 tr
0942.5.96669    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.3536    ::::    1,7 tr
0942.59.58.59    ::::    2,6 tr    ::::    0942.67.8586    ::::    1,7 tr
0942.59.69.89    ::::    2,6 tr    ::::    094.222.6638    ::::    1,7 tr
0942.68.67.66    ::::    2,6 tr    ::::    0942.41.9969    ::::    1,7 tr
0942.88.3868    ::::    2,6 tr    ::::    094.222.6681    ::::    1,7 tr
094.222.6979    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2215    ::::    1,7 tr
0942.688869    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2216    ::::    1,7 tr
0942.68.99.68    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2219    ::::    1,7 tr
0942.6.98889    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2235    ::::    1,7 tr
0942.89.11.89    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2236    ::::    1,7 tr
0942.88.66.98    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2237    ::::    1,7 tr
094.222.6989    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2256    ::::    1,7 tr
0942.8888.69    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2257    ::::    1,7 tr
0942.88.8689    ::::    2,6 tr    ::::    0942.88.2259    ::::    1,7 tr
094.222.1868    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.3537    ::::    1,7 tr
0942.36.66.36    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.3538    ::::    1,7 tr
0942.39.39.29    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.3539    ::::    1,7 tr
094.222.6679    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.3567    ::::    1,7 tr
094.222.6779    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.3637    ::::    1,7 tr
094.222.6899    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4050    ::::    1,7 tr
094.222.7879    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4060    ::::    1,7 tr
094.222.7899    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4070    ::::    1,7 tr
0942.8.93339    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4080    ::::    1,7 tr
0942.68.61.68    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4090    ::::    1,7 tr
0942.1.13689    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4142    ::::    1,7 tr
0942.68.63.68    ::::    2,5 tr    ::::    094.222.6682    ::::    1,7 tr
0942.6688.79    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4243    ::::    1,7 tr
0942.88.7879    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4344    ::::    1,7 tr
0942.89.39.89    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.4345    ::::    1,7 tr
0942.69.00.69    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.0567    ::::    1,7 tr
0942.69.11.69    ::::    2,5 tr    ::::    0942.66.7475    ::::    1,7 tr
0942.69.22.69    ::::    2,5 tr    ::::    0942.69.9927    ::::    1,7 tr
0942.66.7879    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.0345    ::::    1,7 tr
094.222.666.0    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.0379    ::::    1,7 tr
094.222.666.1    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.0456    ::::    1,7 tr
094.222.666.3    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.0506    ::::    1,7 tr
094.222.666.4    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.58    ::::    1,7 tr
094.222.666.5    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6680    ::::    1,7 tr
094.222.777.0    ::::    2,4 tr    ::::    0942.41.9798    ::::    1,7 tr
094.222.777.1    ::::    2,4 tr    ::::    0942.69.0506    ::::    1,7 tr
094.222.777.3    ::::    2,4 tr    ::::    0942.69.0567    ::::    1,7 tr
094.222.777.4    ::::    2,4 tr    ::::    0942.69.0789    ::::    1,7 tr
094.222.777.5    ::::    2,4 tr    ::::    0942.41.2526    ::::    1,7 tr
094.222.777.6    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.5597    ::::    1,7 tr
0942.88.66.79    ::::    2,4 tr    ::::    0942.68.0506    ::::    1,7 tr
0942.88.6696    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1516    ::::    1,7 tr
0942.69.69.67    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.0234    ::::    1,7 tr
0942.69.69.86    ::::    2,4 tr    ::::    0942.41.8586    ::::    1,7 tr
0942.66.9989    ::::    2,4 tr    ::::    0942.52.8696    ::::    1,7 tr
0942.66.1368    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.7273    ::::    1,7 tr
0942.69.69.39    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.59    ::::    1,7 tr
0942.69.69.59    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6658    ::::    1,7 tr
0942.69.69.60    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.2217    ::::    1,7 tr
0942.69.69.61    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.5456    ::::    1,7 tr
0942.69.69.62    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.5859    ::::    1,7 tr
0942.69.69.63    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.5969    ::::    1,7 tr
0942.69.69.64    ::::    2,4 tr    ::::    0942.41.2829    ::::    1,7 tr
0942.69.69.65    ::::    2,4 tr    ::::    0942.74.1819    ::::    1,7 tr
0942.8.87778    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6659    ::::    1,7 tr
0942.6.87778    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.5758    ::::    1,7 tr
0942.68.6788    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.5759    ::::    1,7 tr
0942.8888.29    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9091    ::::    1,7 tr
0942.68.66.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9192    ::::    1,7 tr
0942.6666.28    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9293    ::::    1,7 tr
0942.6666.29    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9394    ::::    1,7 tr
0942.68.6979    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9495    ::::    1,7 tr
0942.88.2388    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9596    ::::    1,7 tr
0942.8.92229    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9697    ::::    1,7 tr
0942.66.8696    ::::    2,4 tr    ::::    0942.41.9596    ::::    1,7 tr
0942.8.99979    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6685    ::::    1,7 tr
0942.68.60.68    ::::    2,4 tr    ::::    0942.63.0809    ::::    1,7 tr
0942.68.5688    ::::    2,4 tr    ::::    0942.68.9798    ::::    1,7 tr
0942.66.5688    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.4546    ::::    1,7 tr
0942.8.95559    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.4647    ::::    1,7 tr
0942.89.80.89    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.4648    ::::    1,7 tr
0942.59.69.59    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.4656    ::::    1,7 tr
0942.66.9979    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.4748    ::::    1,7 tr
0942.68.7899    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.4849    ::::    1,7 tr
094.222.6778    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.4898    ::::    1,7 tr
094.222.6678    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5051    ::::    1,7 tr
0942.39.5989    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5152    ::::    1,7 tr
0942.6666.52    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5253    ::::    1,7 tr
0942.6666.58    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5256    ::::    1,7 tr
0942.6666.59    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5257    ::::    1,7 tr
0942.68.7989    ::::    2,5 tr    ::::    0942.88.5258    ::::    1,7 tr
0942.6666.81    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5259    ::::    1,7 tr
0942.66.1688    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5354    ::::    1,7 tr
0942.59.66.59    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5455    ::::    1,7 tr
0942.8.90009    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5456    ::::    1,7 tr
0942.68.68.96    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5516    ::::    1,7 tr
0942.88.3488    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5517    ::::    1,7 tr
0942.88.3588    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5519    ::::    1,7 tr
094.22.20002    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5526    ::::    1,7 tr
0942.59.5688    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5527    ::::    1,7 tr
0942.66.88.69    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5529    ::::    1,7 tr
0942.8888.23    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5536    ::::    1,7 tr
0942.8888.59    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5537    ::::    1,7 tr
0942.59.52.59    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.5596    ::::    1,7 tr
0942.59.57.59    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.7767    ::::    1,7 tr
0942.8.91119    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.1678    ::::    1,7 tr
0942.88.5568    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.1789    ::::    1,7 tr
0942.88.55.85    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.3678    ::::    1,7 tr
0942.88.55.86    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.4678    ::::    1,7 tr
094.222.6788    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.2959    ::::    1,7 tr
0942.6666.23    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.2969    ::::    1,7 tr
094.222.6799    ::::    2,2 tr    ::::    0942.41.2728    ::::    1,7 tr
094.222.6966    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.3031    ::::    1,7 tr
0942.88.1688    ::::    2,2 tr    ::::    0942.01.3738    ::::    1,7 tr
094.26.62226    ::::    2,2 tr    ::::    0942.63.0506    ::::    1,7 tr
0942.6.63336    ::::    2,2 tr    ::::    0942.6677.16    ::::    1,7 tr
0942.6.65556    ::::    2,2 tr    ::::    0942.6677.17    ::::    1,7 tr
094.222.6696    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6683    ::::    1,7 tr
0942.6666.38    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6684    ::::    1,7 tr
0942.6.67776    ::::    2,2 tr    ::::    0942.66.7576    ::::    1,7 tr
0942.88.83.89    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.3132    ::::    1,7 tr
0942.6666.84    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.0607    ::::    1,7 tr
0942.59.50.59    ::::    2,2 tr    ::::    0942.66.5758    ::::    1,7 tr
0942.8.98765    ::::    2,2 tr    ::::    0942.6699.17    ::::    1,7 tr
0942.8999.28    ::::    2,2 tr    ::::    0942.66.5759    ::::    1,7 tr
0942.89.7778    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.7715    ::::    1,7 tr
0942.69.69.78    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.7716    ::::    1,7 tr
0942.8.85558    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.7719    ::::    1,7 tr
0942.88.6788    ::::    2,2 tr    ::::    0942.88.7725    ::::    1,7 tr
0942.8999.68    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7726    ::::    1,7 tr
0942.8.99939    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7729    ::::    1,7 tr
0942.89.3889    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7735    ::::    1,7 tr
0942.8.99929    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7736    ::::    1,7 tr
094.222.6878    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7745    ::::    1,7 tr
0942.59.5889    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.0456    ::::    1,7 tr
0942.39.29.39    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.0506    ::::    1,7 tr
0942.88.3389    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.0607    ::::    1,7 tr
0942.69.61.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.7578    ::::    1,7 tr
0942.69.62.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.0708    ::::    1,7 tr
0942.69.63.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.0809    ::::    1,7 tr
0942.8888.95    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1066    ::::    1,7 tr
0942.8888.97    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1088    ::::    1,7 tr
0942.88.6656    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1099    ::::    1,7 tr
0942.88.7899    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1366    ::::    1,7 tr
0942.8.80008    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.5657    ::::    1,7 tr
0942.8.83338    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1466    ::::    1,7 tr
0942.88.3368    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1488    ::::    1,7 tr
0942.88.3379    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1499    ::::    1,7 tr
0942.69.67.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1566    ::::    1,7 tr
0942.69.6889    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1599    ::::    1,7 tr
0942.69.69.38    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1617    ::::    1,7 tr
0942.88.3839    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1718    ::::    1,7 tr
0942.88.3878    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1766    ::::    1,7 tr
0942.8.84448    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1799    ::::    1,7 tr
0942.11.6879    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1819    ::::    1,7 tr
0942.88.5559    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.1899    ::::    1,7 tr
0942.6677.67    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2399    ::::    1,7 tr
0942.6677.68    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.07    ::::    1,7 tr
0942.6677.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.46    ::::    1,7 tr
0942.66.8288    ::::    2,4 tr    ::::    0942.68.7776    ::::    1,7 tr
094.269.6899    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6970    ::::    1,7 tr
0942.88.2289    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7178    ::::    1,7 tr
0942.88.5567    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7179    ::::    1,7 tr
0942.68.86.96    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7275    ::::    1,7 tr
094.222.1686    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7276    ::::    1,7 tr
0942.69.60.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7279    ::::    1,7 tr
0942.69.64.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7376    ::::    1,7 tr
0942.6666.93    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9924    ::::    1,7 tr
0942.6666.94    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6699.27    ::::    1,7 tr
0942.6666.95    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6699.16    ::::    1,7 tr
0942.6666.97    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7079    ::::    1,7 tr
094.222.5686    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.5767    ::::    1,7 tr
0942.69.65.69    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.9926    ::::    1,7 tr
0942.69.6679    ::::    2,4 tr    ::::    0942.67.8182    ::::    1,7 tr
0942.69.8696    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6782    ::::    1,7 tr
0942.66.6968    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7746    ::::    1,7 tr
0942.8888.09    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7756    ::::    1,7 tr
0942.8888.12    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7795    ::::    1,7 tr
0942.8888.16    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7796    ::::    1,7 tr
0942.8888.20    ::::    2,4 tr    ::::    0942.67.8283    ::::    1,7 tr
0942.8888.21    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6699.26    ::::    1,7 tr
0942.8888.25    ::::    2,4 tr    ::::    0942.67.8485    ::::    1,7 tr
0942.8888.27    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6699.25    ::::    1,7 tr
0942.8888.34    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6699.18    ::::    1,7 tr
0942.88.2279    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.18    ::::    1,7 tr
0942.6666.92    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.19    ::::    1,7 tr
0942.6.60006    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.27    ::::    1,7 tr
0942.6.61116    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.28    ::::    1,7 tr
0942.66.1266    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6783    ::::    1,7 tr
0942.68.8687    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7378    ::::    1,7 tr
0942.66.89.66    ::::    2,4 tr    ::::    0942.88.7578    ::::    1,7 tr
0942.66.3839    ::::    2,4 tr    ::::    0942.8899.27    ::::    1,7 tr
0942.6.64446    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2425    ::::    1,7 tr
0942.66.4688    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2499    ::::    1,7 tr
0942.66.5568    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2526    ::::    1,7 tr
0942.66.5686    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2535    ::::    1,7 tr
0942.66.65.64    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2566    ::::    1,7 tr
094.222.1618    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6699.15    ::::    1,7 tr
0942.66.8885    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2627    ::::    1,7 tr
0942.66.8887    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2728    ::::    1,7 tr
0942.88.5578    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.29    ::::    1,7 tr
0942.88.5587    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2829    ::::    1,7 tr
0942.88.5899    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2838    ::::    1,7 tr
0942.88.9969    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.2939    ::::    1,7 tr
0942.88.9979    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.3435    ::::    1,7 tr
0942.88.99.96    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.3536    ::::    1,7 tr
0942.69.6568    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.3566    ::::    1,7 tr
0942.66.8588    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.3637    ::::    1,7 tr
0942.6666.08    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.3848    ::::    1,7 tr
0942.6666.09    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.47    ::::    1,7 tr
0942.6666.12    ::::    2,4 tr    ::::    0942.6677.56    ::::    1,7 tr
0942.6666.19    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6202    ::::    1,7 tr
0942.6666.20    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.9676    ::::    1,7 tr
0942.6666.21    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.4546    ::::    1,7 tr
0942.6666.25    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.4699    ::::    1,7 tr
0942.6666.27    ::::    2,4 tr    ::::    0942.66.4748    ::::    1,7 tr
0942.6666.32    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6393    ::::    1,5 tr
0942.6666.34    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6090    ::::    1,5 tr
0942.6666.40    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6601    ::::    1,5 tr
0942.6666.41    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6602    ::::    1,5 tr
0942.6666.43    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6603    ::::    1,5 tr
0942.6666.45    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6604    ::::    1,5 tr
0942.6666.47    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6605    ::::    1,5 tr
0942.6666.48    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6607    ::::    1,5 tr
0942.6666.49    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6609    ::::    1,5 tr
0942.6666.90    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6610    ::::    1,5 tr
0942.8888.41    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6612    ::::    1,5 tr
0942.8888.43    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6613    ::::    1,5 tr
094.222.1819    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6614    ::::    1,5 tr
0942.8888.47    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6615    ::::    1,5 tr
0942.8888.49    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6617    ::::    1,5 tr
0942.8888.56    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6618    ::::    1,5 tr
0942.8888.60    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6619    ::::    1,5 tr
0942.8888.93    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6630    ::::    1,5 tr
0942.8888.94    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6631    ::::    1,5 tr
0942.68.5878    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6632    ::::    1,5 tr
0942.68.5898    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6634    ::::    1,5 tr
0942.68.78.89    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6635    ::::    1,5 tr
0942.68.6569    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6672    ::::    1,5 tr
0942.6.80008    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6673    ::::    1,5 tr
0942.68.08.68    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6674    ::::    1,5 tr
0942.68.3839    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6675    ::::    1,5 tr
0942.68.3878    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6690    ::::    1,5 tr
0942.6688.78    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6691    ::::    1,5 tr
0942.6.91119    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6692    ::::    1,5 tr
0942.88.1168    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6694    ::::    1,5 tr
0942.69.1868    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6697    ::::    1,5 tr
0942.66.8488    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6181    ::::    1,5 tr
0942.8888.40    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6191    ::::    1,5 tr
0942.8888.61    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6637    ::::    1,5 tr
0942.8888.62    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6640    ::::    1,5 tr
0942.8888.64    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6641    ::::    1,5 tr
0942.8888.67    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6642    ::::    1,5 tr
0942.8888.91    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6643    ::::    1,5 tr
0942.8.81118    ::::    2,4 tr    ::::    094.222.6645    ::::    1,5 tr
0942.69.69.98    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6647    ::::    1,5 tr
0942.69.61.68    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6649    ::::    1,5 tr
0942.69.62.68    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6650    ::::    1,5 tr
0942.69.63.68    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6651    ::::    1,5 tr
094.239.2399    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6652    ::::    1,5 tr
094.222.1115    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6653    ::::    1,5 tr
0942.89.3839    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6654    ::::    1,5 tr
0942.89.7889    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6657    ::::    1,5 tr
0942.69.6768    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6670    ::::    1,5 tr
0942.69.69.09    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6671    ::::    1,5 tr
0942.69.69.19    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6383    ::::    1,5 tr
0942.88.3858    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6797    ::::    1,5 tr
0942.88.5569    ::::    2,2 tr    ::::    0942.666656    ::::    3.500.000
094.26.999.26    ::::    2,2 tr    ::::    0942.666606    ::::    3.500.000
0942.88.9399    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.38.68    ::::    3.000.000
0942.88.9799    ::::    2,2 tr    ::::    0942.36.3868    ::::    3.000.000
0942.69.9939    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.68.78    ::::    4.000.000
0942.69.6566    ::::    2,2 tr    ::::    094.234567.0    ::::    7.500.000
0942.69.69.49    ::::    2,2 tr    ::::    0942.39.49.59    ::::    5.500.000
0942.8999.78    ::::    2,2 tr    ::::    094.23456.69    ::::    4.500.000
0942.88.1388    ::::    2,2 tr    ::::    094.23456.58    ::::    4.500.000
0942.88.1588    ::::    2,2 tr    ::::    0942.66.88.89    ::::    4.000.000
0942.68.68.22    ::::    2,2 tr    ::::    0942.36.46.56    ::::    3.500.000
0942.89.8885    ::::    2,2 tr    ::::    094.23456.16    ::::    3.500.000
0942.88.5988    ::::    2,2 tr    ::::    094.23456.26    ::::    3.500.000
0942.68.8680    ::::    2,2 tr    ::::    094.23456.36    ::::    3.500.000
0942.68.8681    ::::    2,2 tr    ::::    094.23456.96    ::::    3.500.000
0942.68.8683    ::::    2,2 tr    ::::    094.23456.00    ::::    3.000.000
0942.68.8684    ::::    2,2 tr    ::::    094.234.5556    ::::    3.000.000
0942.68.8685    ::::    2,2 tr    ::::    094.234.5558    ::::    3.000.000
094.222.6968    ::::    2,2 tr    ::::    094.234.5559    ::::    3.000.000
0942.68.6366    ::::    2,2 tr    ::::    0942.39.29.19    ::::    3.000.000
0942.68.6383    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.69.70    ::::    2.500.000
0942.68.6466    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6869    ::::    2.500.000
0942.68.6566    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.7989    ::::    2.500.000
094.222.1114    ::::    2,2 tr    ::::    094.234.5557    ::::    2.500.000
094.222.1117    ::::    2,2 tr    ::::    094.234.5969    ::::    2.500.000
094.222.1110    ::::    2,2 tr    ::::    094.234.5989    ::::    2.500.000
0942.69.1699    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.66.69    ::::    4.000.000
0942.69.29.69    ::::    2,2 tr    ::::    0942.89.79.89    ::::    3.000.000
0942.66.5558    ::::    2,2 tr    ::::    0942.89.66.89    ::::    3.000.000
094.222.1113    ::::    2,2 tr    ::::    0942.888488    ::::    2.500.000
0942.69.64.68    ::::    2,2 tr    ::::    0942.8.89998    ::::    2.500.000
0942.69.65.67    ::::    2,2 tr    ::::    094.26.89998    ::::    2.500.000
0942.69.69.29    ::::    2,2 tr    ::::    0942.39.39.38    ::::    5.500.000
0942.69.6166    ::::    2,2 tr    ::::    0942.36.36.38    ::::    4.000.000
0942.69.6066    ::::    2,2 tr    ::::    0942.36.36.39    ::::    4.000.000
0942.66.5559    ::::    2,2 tr    ::::    0942.89.89.68    ::::    3.500.000
0942.68.8808    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.666.9    ::::    9.000.000
0942.68.8818    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.777.8    ::::    7.000.000
0942.68.8828    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.666.7    ::::    4.500.000
0942.68.8848    ::::    2,2 tr    ::::    0942.8888.24    ::::    2.500.000
0942.68.8858    ::::    2,2 tr    ::::    0942.6666.24    ::::    2.500.000
0942.68.8878    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.69.68    ::::    4.000.000
0942.68.8879    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6889    ::::    2.500.000
0942.88.3369    ::::    2,2 tr    ::::    094.222.6689    ::::    2.500.000
0942.88.3378    ::::    2,2 tr    ::::    0942.666698    ::::    2.500.000
094.222.0003    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.68.89    ::::    2.500.000
0942.89.6879    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.69.89    ::::    4.000.000
0942.66.8589    ::::    2,2 tr    ::::    094.2666266    ::::    4.000.000
0942.66.9698    ::::    2,2 tr    ::::    0942.68.69.68    ::::    3.500.000
0942.66.9939    ::::    2,2 tr    ::::    0942.69.69.79    ::::    3.500.000
0942.68.5859    ::::    2,2 tr    ::::    0942.666166    ::::    3.500.000
0942.68.7686    ::::    2,2 tr    ::::    0942.666466    ::::    3.500.000
0942.68.6066    ::::    2,2 tr    ::::    0942.666566    ::::    3.500.000
0942.89.3338    ::::    2,2 tr    ::::    0942 991 911    ::::    2,5 tr
0942.88.6566    ::::    2,2 tr    ::::    0942 388 789    ::::    đã bán
0942.88.6568    ::::    2,2 tr    ::::    0942477255    ::::    1,2 tr
0942.88.6616    ::::    2,2 tr    ::::    0942477633    ::::    1,2 tr
0942.88.6624    ::::    2,2 tr    ::::    0942477655    ::::    1,2 tr
0942.88.6626    ::::    2,2 tr    ::::    0942.79.39.89    ::::    700000
0942.88.6638    ::::    2,2 tr    ::::    0942.79.3338    ::::    1400000
0942.88.6639    ::::    2,2 tr    ::::    0942.793739    ::::    1400000
0942.88.6646    ::::    2,2 tr    ::::    0942.79.39.19    ::::    1600000
0942.88.66.80    ::::    2,2 tr    ::::    0942.21.01.81    ::::    1100000
0942.88.66.81    ::::    2,2 tr    ::::    0942898595    ::::    890000
0942.88.66.82    ::::    2,2 tr    ::::    0942892224    ::::    890000
0942.88.66.83    ::::    2,2 tr    ::::    0942893335    ::::    890000
0942.88.66.84    ::::    2,2 tr    ::::    0942899338    ::::    890000
0942.88.66.85    ::::    2,2 tr    ::::    0942898945    ::::    890000
0942.88.66.87    ::::    2,2 tr    ::::    0942890998    ::::    890000
0942.88.81.89    ::::    2,2 tr    ::::    0942899897    ::::    890000
0942.88.83.86    ::::    2,2 tr    ::::    0942898099    ::::    890000
0942.88.89.80    ::::    2,2 tr    ::::    0942898859    ::::    890000
0942.88.89.81    ::::    2,2 tr    ::::    0942898809    ::::    890000
0942.88.89.83    ::::    2,2 tr    ::::    0942898009    ::::    890000
0942.88.89.84    ::::    2,2 tr    ::::    0942898398    ::::    890000
0942.88.89.85    ::::    2,2 tr    ::::    0942899869    ::::    890000
0942.68.68.33    ::::    2,2 tr    ::::    0942899980    ::::    890000
0942.11.1369    ::::    2,2 tr    ::::    0942898869    ::::    890000
0942.66.5789    ::::    2,2 tr    ::::    0942898078    ::::    890000
0942.69.6879    ::::    2,2 tr    ::::    0942899698    ::::    890000
0942.66.3686    ::::    2,2 tr    ::::    0942898928    ::::    890000
0942.6677.87    ::::    2,2 tr    ::::    0942898900    ::::    890000
0942.68.68.26    ::::    2,2 tr    ::::    0942899787    ::::    890000
094.222.7939    ::::    2,2 tr    ::::    0942899829    ::::    890000
0942.69.6466    ::::    2,2 tr    ::::    0942898798    ::::    890000
0942.66.6234    ::::    2,2 tr    ::::    0942899804    ::::    890000
0942.6.78887    ::::    2,2 tr    ::::    0942898908    ::::    890000
0942.66.63.69    ::::    2,2 tr    ::::    0942890080    ::::    890000
094.222.555.3    ::::    2,2 tr    ::::    0942890002    ::::    890000
0942.68.6166    ::::    2,2 tr    ::::    0942896665    ::::    890000
0942.68.6266    ::::    2,2 tr    ::::    0942899008    ::::    890000
0942.68.6769    ::::    2,2 tr    ::::    0942890506    ::::    890000
0942.68.68.18    ::::    2,2 tr    ::::    0942898839    ::::    890000
0942.6677.86    ::::    2,2 tr    ::::    0942898907    ::::    890000
094.222.0006    ::::    2,2 tr    ::::    0942898268    ::::    890000
0942.88.89.87    ::::    2,2 tr    ::::    0942893334    ::::    890000
0942.8.99959    ::::    2,2 tr    ::::    0942890006    ::::    1100000
0942.88.2568    ::::    2,2 tr    ::::    0942890005    ::::    950000
0942.66.6797    ::::    2,2 tr    ::::    0942892226    ::::    890000
0942.88.3339    ::::    2,2 tr    ::::    0942898368    ::::    890000
0942.69.6266    ::::    2,2 tr    ::::    0942898246    ::::    890000
0942.66.6787    ::::    2,2 tr    ::::    0942897567    ::::    890000
0942.69.6366    ::::    2,2 tr    ::::    0942890608    ::::    890000
0942.88.85.89    ::::    2,2 tr    ::::    0942890708    ::::    890000
0942.89.3336    ::::    1,9 tr    ::::    0942899844    ::::    890000
0942.8999.38    ::::    1,9 tr    ::::    0942898933    ::::    890000
0942.8999.86    ::::    1,9 tr    ::::    0942890001    ::::    890000
0942.8.99909    ::::    1,9 tr    ::::    0942898848    ::::    890000
0942.89.1118    ::::    1,9 tr    ::::    0942899819    ::::    890000
0942.89.5558    ::::    1,9 tr    ::::    0942898345    ::::    890000
0942.8999.58    ::::    1,9 tr    ::::    0942898045    ::::    890000
0942.6666.70    ::::    1,9 tr    ::::    0942890203    ::::    890000
0942.6666.71    ::::    1,9 tr    ::::    0942899077    ::::    890000
0942.6666.72    ::::    1,9 tr    ::::    0942898948    ::::    890000
0942.69.1688    ::::    1,9 tr    ::::    0942890407    ::::    890000
094.222.1678    ::::    1,9 tr    ::::    0942898039    ::::    890000
0942.69.6165    ::::    1,9 tr    ::::    0942596859    ::::    890000
0942.68.6169    ::::    1,9 tr    ::::    0942895998    ::::    890000
0942.68.6269    ::::    1,9 tr    ::::    0942896662    ::::    890000
0942.69.6263    ::::    1,9 tr    ::::    0942896661    ::::    890000
0942.88.1838    ::::    1,9 tr    ::::    0942895557    ::::    890000
0942.88.1848    ::::    1,9 tr    ::::    0942899896    ::::    990000
0942.88.1858    ::::    1,9 tr    ::::    0942898896    ::::    890000
0942.88.1878    ::::    1,9 tr    ::::    0942899828    ::::    890000
0942.68.6467    ::::    1,9 tr    ::::    0942899800    ::::    890000
0942.68.8283    ::::    1,9 tr    ::::    0942899808    ::::    890000
0942.88.1898    ::::    1,9 tr    ::::    0942898669    ::::    900000
094.222.6656    ::::    1,9 tr    ::::    0942899818    ::::    950000
0942.88.3739    ::::    1,9 tr    ::::    0942892986    ::::    890000
0942.88.3848    ::::    1,9 tr    ::::    0942892179    ::::    890000
0942.88.3898    ::::    1,9 tr    ::::    0942895226    ::::    890000
0942.69.1669    ::::    1,9 tr    ::::    0942899198    ::::    890000
0942.69.5859    ::::    1,9 tr    ::::    0942899949    ::::    890000
0942.69.6061    ::::    1,9 tr    ::::    0942892949    ::::    890000
0942.69.6062    ::::    1,9 tr    ::::    0942893879    ::::    890000
0942.69.6063    ::::    1,9 tr    ::::    0942898168    ::::    890000
0942.69.6064    ::::    1,9 tr    ::::    0942.60.70.80    ::::    7,800,000
0942.69.6065    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45678.5    ::::    3,000,000
0942.69.6067    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45.65.85    ::::    2,400,000
0942.69.6068    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45.65.75    ::::    1,600,000
0942.69.6162    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45.69.79    ::::    1,400,000
0942.69.6163    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45.69.89    ::::    1,400,000
0942.69.6164    ::::    1,9 tr    ::::    0942 456 689    ::::    1,300,000
0942.69.6167    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45.65.45    ::::    1,100,000
0942.66.8186    ::::    1,9 tr    ::::    094.282.38.68    ::::    850
0942.66.8189    ::::    1,9 tr    ::::    0942.4567.99    ::::    6,500,000
0942.66.8486    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45678.6    ::::    3,900,000
0942.66.8489    ::::    1,9 tr    ::::    094.2.45678.2    ::::    2,800,000
094.222.6646    ::::    1,9 tr    ::::    094.245678.3    ::::    2,700,000
0942.6688.48    ::::    1,9 tr    ::::    0942.60.70.90    ::::    1,900,000
0942.6688.58    ::::    1,9 tr    ::::    0942.4567.88    ::::    9,400,000
0942.6688.59    ::::    1,9 tr    ::::    0942.23.43.63    ::::    2,000,000
0942.6688.60    ::::    1,9 tr    ::::    0942.4567.68    ::::    2,500,000
0942.6688.61    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45678.1    ::::    2,400,000
0942.6688.62    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45678.4    ::::    2,300,000
0942.6688.63    ::::    1,9 tr    ::::    0942.45.66.45    ::::    1,200,000
0942.6688.64    ::::    1,9 tr    ::::    0942.23.44.23    ::::    1,100,000
0942.6688.65    ::::    1,9 tr    ::::    0942.23.46.56    ::::    1,100,000
0942.6688.67    ::::    1,9 tr    ::::    00942.69.99.69    ::::    4,5 tr
0942.6666.30    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2568889    ::::    3,2 tr
0942.88.1788    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1668    ::::    3,2 tr
0942.88.3788    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1688    ::::    3,2 tr
0942.6666.01    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.12.90    ::::    2,9 tr
0942.6666.02    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.12.87    ::::    2,9 tr
0942.6666.57    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.12.83    ::::    2,9 tr
0942.68.69.67    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.12.80    ::::    2,9 tr
0942.69.3839    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.90    ::::    2,9 tr
0942.68.9997    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.89    ::::    2,9 tr
0942.6666.73    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.87    ::::    2,9 tr
0942.88.6366    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.85    ::::    2,9 tr
0942.88.6369    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.84    ::::    2,9 tr
0942.11.3339    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.83    ::::    2,9 tr
0942.11.6878    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.81    ::::    2,9 tr
0942.6666.74    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.80    ::::    2,9 tr
094.222.6061    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.90    ::::    2,9 tr
094.222.6066    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.89    ::::    2,9 tr
094.222.6162    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.88    ::::    2,9 tr
0942.88.6466    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.87    ::::    2,9 tr
0942.88.6468    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.85    ::::    2,9 tr
094.222.5859    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.84    ::::    2,9 tr
0942.8888.05    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.83    ::::    2,9 tr
0942.8888.07    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.82    ::::    2,9 tr
0942.6666.17    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.10.81    ::::    2,9 tr
0942.6666.75    ::::    1,9 tr    ::::    00942.69.99.79    ::::    2,8 tr
0942.88.7780    ::::    1,9 tr    ::::    00942.335668    ::::    2,5 tr
0942.88.7781    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335688    ::::    2,5 tr
0942.88.7782    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1268    ::::    2,5 tr
0942.88.7783    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1368    ::::    2,5 tr
0942.88.7784    ::::    1,9 tr    ::::    0094.296.4568    ::::    2,5 tr
0942.88.7785    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.58.68    ::::    2,5 tr
0942.88.7786    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.95.94    ::::    2,5 tr
0942.88.85.80    ::::    1,9 tr    ::::    0094.23.89998    ::::    2,5 tr
0942.88.85.81    ::::    1,9 tr    ::::    0094.238.9989    ::::    2,5 tr
0942.88.4678    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.46.96    ::::    2,5 tr
0942.88.4789    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.0168    ::::    2,5 tr
0942.88.4858    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.0568    ::::    2,5 tr
0942.88.4878    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.0668    ::::    2,5 tr
0942.88.5557    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.0688    ::::    2,5 tr
0942.88.5595    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.0689    ::::    2,5 tr
0942.88.5598    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1080    ::::    2,5 tr
0942.88.5699    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1579    ::::    2,5 tr
0942.88.5799    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1289    ::::    2,5 tr
0942.88.9939    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1568    ::::    2,5 tr
0942.88.9959    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1668    ::::    2,5 tr
0942.66.3338    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1688    ::::    2,5 tr
094.222.6166    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1689    ::::    2,5 tr
094.222.6569    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.1889    ::::    2,5 tr
0942.88.84.80    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.22.96    ::::    2,5 tr
0942.88.84.81    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2204    ::::    2,5 tr
0942.88.84.82    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2207    ::::    2,5 tr
0942.88.84.83    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2268    ::::    2,5 tr
0942.88.84.85    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2368    ::::    2,5 tr
094.222.6168    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2389    ::::    2,5 tr
0942.88.84.87    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2568    ::::    2,5 tr
0942.88.82.80    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2668    ::::    2,5 tr
0942.88.82.81    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2688    ::::    2,5 tr
0942.88.82.83    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2689    ::::    2,5 tr
0942.88.82.85    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.2889    ::::    2,5 tr
0942.88.82.87    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.36.96    ::::    2,5 tr
0942.88.87.80    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.33.96    ::::    2,5 tr
0942.88.87.81    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.3889    ::::    2,5 tr
0942.88.87.82    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.3689    ::::    2,5 tr
0942.88.87.83    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.3688    ::::    2,5 tr
0942.88.87.84    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.3568    ::::    2,5 tr
0942.88.87.85    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.3389    ::::    2,5 tr
0942.88.87.97    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.3368    ::::    2,5 tr
0942.66.5579    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.3339    ::::    2,5 tr
0942.6666.03    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.4689    ::::    2,5 tr
0942.66.7679    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.5078    ::::    2,5 tr
0942.66.4588    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.5568    ::::    2,5 tr
0942.66.5565    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.5668    ::::    2,5 tr
0942.66.5569    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.5688    ::::    2,5 tr
094.222.6263    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.5889    ::::    2,5 tr
0942.67.8588    ::::    1,9 tr    ::::    0094.29.666.92    ::::    2,5 tr
0942.67.8088    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.66.96    ::::    2,5 tr
0942.67.8188    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.69.89    ::::    2,5 tr
0942.88.2898    ::::    1,9 tr    ::::    00942.966899    ::::    2,5 tr
094.222.7898    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.68.69    ::::    2,5 tr
0942.88.80.87    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.79.89    ::::    2,5 tr
0942.69.6465    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.7789    ::::    2,5 tr
0942.66.3339    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.7889    ::::    2,5 tr
0942.8888.10    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.7899    ::::    2,5 tr
0942.8888.13    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.86.96    ::::    2,5 tr
0942.88.85.82    ::::    1,9 tr    ::::    00942.96.99.96    ::::    2,5 tr
0942.88.85.83    ::::    1,9 tr    ::::    00942.69.99.59    ::::    2,5 tr
0942.88.85.84    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1102    ::::    2,5 tr
0942.88.85.87    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1104    ::::    2,5 tr
0942.88.86.80    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1369    ::::    2,5 tr
0942.88.86.81    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1389    ::::    2,5 tr
0942.88.86.82    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1618    ::::    2,5 tr
0942.88.86.83    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1689    ::::    2,5 tr
0942.88.86.84    ::::    1,9 tr    ::::    0094.234.1889    ::::    2,5 tr
0942.88.86.85    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1168    ::::    2,5 tr
0942.88.6066    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1268    ::::    2,5 tr
0942.88.6166    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1289    ::::    2,5 tr
0942.88.6168    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1568    ::::    2,5 tr
0942.88.80.89    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1668    ::::    2,5 tr
0942.88.6266    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1689    ::::    2,5 tr
0942.88.6268    ::::    1,9 tr    ::::    0094.292.1789    ::::    2,5 tr
0942.8888.15    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1102    ::::    2,5 tr
0942.8888.17    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1168    ::::    2,5 tr
0942.8888.30    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1268    ::::    2,5 tr
0942.8888.31    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1389    ::::    2,5 tr
0942.8888.32    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1468    ::::    2,5 tr
0942.6666.35    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1568    ::::    2,5 tr
0942.8888.50    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1668    ::::    2,5 tr
0942.8888.51    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1688    ::::    2,5 tr
0942.8888.53    ::::    1,9 tr    ::::    0094.258.1889    ::::    2,5 tr
0942.8888.54    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.9199    ::::    2,5 tr
0942.8888.57    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.9299    ::::    2,5 tr
0942.8888.70    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.9599    ::::    2,5 tr
0942.8888.71    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.9699    ::::    2,5 tr
0942.8888.73    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.99.09    ::::    2,5 tr
0942.8888.74    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.99.19    ::::    2,5 tr
0942.8888.75    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.99.29    ::::    2,5 tr
0942.68.68.59    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.99.39    ::::    2,5 tr
0942.8888.01    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.99.59    ::::    2,5 tr
0942.66.7696    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.99.79    ::::    2,5 tr
0942.6666.50    ::::    1,9 tr    ::::    00942.00.99.89    ::::    2,5 tr
0942.88.2588    ::::    1,9 tr    ::::    00942.009990    ::::    2,5 tr
0942.88.2686    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.02.01    ::::    2,5 tr
0942.88.2788    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.02.05    ::::    2,5 tr
0942.88.2838    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.02.06    ::::    2,5 tr
0942.88.2848    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.02.07    ::::    2,5 tr
0942.88.2858    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.0002    ::::    2,5 tr
0942.67.8288    ::::    1,9 tr    ::::    0094.20.20.900    ::::    2,5 tr
0942.6666.51    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.0003    ::::    2,5 tr
0942.88.2899    ::::    1,9 tr    ::::    0094.20.20.300    ::::    2,5 tr
0942.6677.26    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.0004    ::::    2,5 tr
0942.66.8687    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.01.02    ::::    2,5 tr
0942.88.2878    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.03.02    ::::    2,5 tr
0942.88.5556    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.09.02    ::::    2,5 tr
0942.88.1169    ::::    1,9 tr    ::::    00942.02.08.02    ::::    2,5 tr
0942.88.1288    ::::    1,9 tr    ::::    0094.212.1369    ::::    2,5 tr
0942.67.8488    ::::    1,9 tr    ::::    0094.212.1889    ::::    2,5 tr
0942.69.6863    ::::    1,9 tr    ::::    0094.212.1899    ::::    2,5 tr
0942.69.6878    ::::    1,9 tr    ::::    00942.12.11.12    ::::    2,5 tr
0942.68.6799    ::::    1,9 tr    ::::    0094.233.5.233    ::::    2,5 tr
0942.69.69.28    ::::    1,9 tr    ::::    00942.335553    ::::    2,5 tr
0942.69.6265    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.55.35    ::::    2,5 tr
0942.88.81.80    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.55.45    ::::    2,5 tr
0942.88.81.82    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335556    ::::    2,5 tr
0942.88.81.83    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335557    ::::    2,5 tr
0942.88.81.84    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335569    ::::    2,5 tr
0942.88.81.85    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335589    ::::    2,5 tr
0942.88.81.87    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335889    ::::    2,5 tr
0942.88.83.80    ::::    1,9 tr    ::::    00942.335899    ::::    2,5 tr
0942.88.83.81    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.5969    ::::    2,5 tr
0942.88.83.82    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.5979    ::::    2,5 tr
0942.88.83.84    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.5859    ::::    2,5 tr
0942.88.83.85    ::::    1,9 tr    ::::    0094.233.6.233    ::::    2,5 tr
0942.88.83.87    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.6669    ::::    2,5 tr
0942.68.68.29    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.68.79    ::::    2,5 tr
0942.68.68.56    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.6889    ::::    2,5 tr
0942.69.69.26    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.6966    ::::    2,5 tr
0942.69.6267    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.6663    ::::    2,5 tr
0942.68.68.11    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.66.36    ::::    2,5 tr
0942.6666.04    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.66.46    ::::    2,5 tr
094.222.6698    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.66.56    ::::    2,5 tr
094.222.6766    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8880    ::::    2,5 tr
094.222.6768    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8881    ::::    2,5 tr
0942.88.7379    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8882    ::::    2,5 tr
0942.88.7678    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8883    ::::    2,5 tr
0942.88.6567    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8884    ::::    2,5 tr
0942.88.6569    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8885    ::::    2,5 tr
0942.88.6618    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8887    ::::    2,5 tr
0942.88.6628    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8818    ::::    2,5 tr
0942.88.6637    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8828    ::::    2,5 tr
0942.88.6648    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8838    ::::    2,5 tr
0942.88.6658    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8848    ::::    2,5 tr
0942.88.6659    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8878    ::::    2,5 tr
0942.88.6660    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8088    ::::    2,5 tr
0942.88.6661    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8188    ::::    2,5 tr
0942.88.6662    ::::    1,9 tr    ::::    00942.33.8988    ::::    2,5 tr
0942.88.6663    ::::    1,9 tr    ::::    0094.233.8.233    ::::    2,5 tr
0942.88.6664    ::::    1,9 tr    ::::    00942.56.88.56    ::::    2,5 tr
0942.88.6665    ::::    1,9 tr    ::::    00942.56.86.96    ::::    2,5 tr
0942.88.80.81    ::::    1,9 tr    ::::    0094.256.8988    ::::    2,5 tr
0942.88.80.83    ::::    1,9 tr    ::::    0094.256.8898    ::::    2,5 tr
0942.88.80.84    ::::    1,9 tr    ::::    0094.235.8988    ::::    2,5 tr
0942.88.80.85    ::::    1,9 tr    ::::    0094.235.8898    ::::    2,5 tr
0942.88.5539    ::::    1,9 tr    ::::    0094.235.8885    ::::    2,5 tr
0942.66.8881    ::::    1,9 tr    ::::    0094.235.8858    ::::    2,5 tr
0942.69.6264    ::::    1,9 tr    ::::    0094.235.8588    ::::    2,5 tr
094.222.6364    ::::    1,9 tr    ::::    0094.235.8388    ::::    2,5 tr
094.222.6366    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335669    ::::    2,3 tr
0942.69.6364    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335679    ::::    2,3 tr
0942.68.5969    ::::    1,9 tr    ::::    0094.2335699    ::::    2,3 tr
094.222.6606    ::::    1,9 tr    ::::    0942.41.51.61    ::::    3,5 tr
094.26.99929    ::::    1,9 tr    ::::    094.276.9998    ::::    3,2 tr
0942.01.0868    ::::    1,9 tr    ::::    0942.46.45.46    ::::    2,9 tr
094.222.6616    ::::    1,9 tr    ::::    094.221.86.99    ::::    2,6 tr
094.222.6568    ::::    1,9 tr    ::::    094.276.99.68    ::::    2,6 tr
0942.69.6365    ::::    1,9 tr    ::::    094.276.99.89    ::::    2,6 tr
0942.6666.31    ::::    1,9 tr    ::::    094.278.33.89    ::::    2,6 tr
094.222.6636    ::::    1,9 tr    ::::    094.278.33.86    ::::    2,5 tr
0942.6666.05    ::::    1,9 tr    ::::    0942 60 63 66    ::::    2,2 tr
094.222.6466    ::::    1,9 tr    ::::    0942 200 299    ::::    2,2 tr
0942.68.3789    ::::    1,9 tr    ::::    0942 60 60 70    ::::    2,5 tr
0942.66.8828    ::::    1,9 tr    ::::    0942 60 60 90    ::::    2,2 tr
0942.66.8818    ::::    1,9 tr    ::::    09428 09428    ::::    5,5 tr
0942.69.6367    ::::    1,9 tr    ::::    0942 606 898    ::::    2,2 tr
0942.6666.53    ::::    1,9 tr    ::::    0942 909 919    ::::    3,2 tr
0942.6666.54    ::::    1,9 tr    ::::    094 2350 567    ::::    1,5 tr
0942.6699.87    ::::    1,9 tr    ::::    0942.34.34.55    ::::    1,5 tr
0942.69.6766    ::::    1,9 tr    ::::    094.238.18.19    ::::    1,5 tr
0942.88.2234    ::::    1,9 tr    ::::    094.26.35.567    ::::    1,5 tr
0942.88.2239    ::::    1,9 tr    ::::    094.26.35553    ::::    1,5 tr
0942.88.2269    ::::    1,9 tr    ::::    094.263.58.59    ::::    1,8 tr
0942.68.69.65    ::::    1,9 tr    ::::    094 279 6667    ::::    1,8 tr
094.222.7379    ::::    1,9 tr    ::::    094.279.62.63    ::::    1,8 tr
0942.68.68.44    ::::    1,9 tr    ::::    094 238 1789    ::::    1,8 tr
0942.69.9697    ::::    1,9 tr    ::::    0942 350 789    ::::    1,8 tr
0942.66.8838    ::::    1,9 tr    ::::    0942 79 6678    ::::    1,8 tr
0942.6688.39    ::::    1,9 tr    ::::    094.246.5567    ::::    1,8 tr
0942.6666.07    ::::    1,9 tr    ::::    094.246.5646    ::::    1,8 tr
0942.6666.10    ::::    1,9 tr    ::::    094.246.2889    ::::    1,5 tr
0942.6666.13    ::::    1,9 tr    ::::    094.246.2226    ::::    1,8 tr
0942.6666.14    ::::    1,9 tr    ::::    094.246.2228    ::::    2,6 tr
0942.6666.15    ::::    1,9 tr    ::::    094.246.2229    ::::    1,8 tr
094.222.6676    ::::    1,9 tr    ::::    094.246.3886    ::::    1,6 tr
0942.68.9995    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.3899    ::::    1,6 tr
0942.66.0678    ::::    1,8 tr    ::::    0942.76.9699    ::::    1,6 tr
0942.66.0789    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.4449    ::::    1,2 tr
0942.66.1112    ::::    1,8 tr    ::::    0942.54.5859    ::::    1,8 tr
0942.66.1117    ::::    1,8 tr    ::::    0942.54.5554    ::::    1,8 tr
0942.69.0691    ::::    1,8 tr    ::::    0942.5454.99    ::::    1,5 tr
0942.66.2225    ::::    1,8 tr    ::::    0942.05.9998    ::::    1,8 tr
0942.66.8385    ::::    1,8 tr    ::::    0942.38.55.38    ::::    1,8 tr
0942.66.6362    ::::    1,8 tr    ::::    0942.37.11.37    ::::    1,5 tr
0942.69.69.44    ::::    1,8 tr    ::::    0942.37.1117    ::::    1,2 tr
0942.69.69.46    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.5051    ::::    1,2 tr
0942.69.69.48    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.4959    ::::    1,2 tr
0942.69.69.55    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.4878    ::::    1,6 tr
0942.89.0004    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.5256    ::::    1,2 tr
0942.41.6869    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.5253    ::::    1,2 tr
0942.6688.19    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.7776    ::::    1,8 tr
0942.6688.23    ::::    1,8 tr    ::::    0942.46.3339    ::::    1,6 tr
0942.6688.24    ::::    1,8 tr    ::::    0942.46.3338    ::::    1,6 tr
0942.6789.78    ::::    1,8 tr    ::::    0942.7171.79    ::::    1,8 tr
0942.69.6667    ::::    1,8 tr    ::::    0942.71.7771    ::::    1,8 tr
0942.88.7717    ::::    1,8 tr    ::::    0942.38.42.38    ::::    3,6 tr
0942.88.7718    ::::    1,8 tr    ::::    0942.05.99.05    ::::    1,6 tr
0942.88.7727    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.5552    ::::    1,6 tr
0942.88.7728    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.5554    ::::    1,6 tr
0942.88.7737    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.5556    ::::    1,8 tr
094.222.6575    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.5557    ::::    1,8 tr
0942.88.7747    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.5558    ::::    1,8 tr
0942.88.7748    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.9399    ::::    1,8 tr
0942.88.7757    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.9499    ::::    1,8 tr
0942.88.7758    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.9599    ::::    1,5 tr
0942.88.7759    ::::    1,8 tr    ::::    0942.76.66.76    ::::    1,8 tr
0942.88.7767    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.2234    ::::    1,8 tr
0942.88.7769    ::::    1,8 tr    ::::    094.246.2456    ::::    1,8 tr
0942.88.7770    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.5553    ::::    1,6 tr
0942.88.7771    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.5558    ::::    1,6 tr
0942.88.7772    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.5677    ::::    1,5 tr
0942.88.7773    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.5455    ::::    1,2 tr
0942.88.7774    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.4688    ::::    1,6 tr
0942.88.7775    ::::    1,8 tr    ::::    0942.3646.76    ::::    1,6 tr
0942.88.7776    ::::    1,8 tr    ::::    0942.3646.55    ::::    1,2 tr
0942.88.7797    ::::    1,8 tr    ::::    0942.3646.26    ::::    1,2 tr
0942.88.7798    ::::    1,8 tr    ::::    0942.3646.16    ::::    1,2 tr
0942.41.9996    ::::    1,8 tr    ::::    0942.3646.06    ::::    1,2 tr
0942.88.6061    ::::    1,8 tr    ::::    0942.36.4566    ::::    1,2 tr
0942.88.6062    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 686    ::::    1,9 tr
0942.88.6063    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3944    ::::    1,6 tr
0942.88.6064    ::::    1,8 tr    ::::    0942 993 828    ::::    1,6 tr
0942.88.6065    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4255    ::::    1,6 tr
0942.88.6067    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3818    ::::    1,6 tr
0942.88.6069    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3811    ::::    1,6 tr
0942.66.1118    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4244    ::::    1,6 tr
0942.66.1119    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3358    ::::    1,6 tr
0942.66.1288    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3800    ::::    1,6 tr
0942.66.1388    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3808    ::::    1,6 tr
0942.66.1588    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1377    ::::    1,6 tr
0942.66.1626    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1129    ::::    1,6 tr
0942.66.1678    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3646    ::::    1,6 tr
094.222.6567    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1689    ::::    2,2 tr
0942.66.2223    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 35 99    ::::    2,5 tr
0942.66.2224    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3667    ::::    1,6 tr
0942.66.2227    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3679    ::::    1,6 tr
0942.66.2228    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3633    ::::    1,6 tr
0942.66.2229    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3637    ::::    1,6 tr
0942.66.2232    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3181    ::::    1,6 tr
0942.66.2366    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3188    ::::    1,6 tr
0942.66.2388    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3766    ::::    1,6 tr
0942.89.0007    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3778    ::::    1,6 tr
0942.66.2488    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3738    ::::    1,9 tr
0942.66.2567    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3757    ::::    1,6 tr
0942.66.2636    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3595    ::::    1,6 tr
0942.66.2699    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1636    ::::    1,6 tr
0942.6688.25    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3616    ::::    1,6 tr
0942.66.2899    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3449    ::::    1,6 tr
0942.66.3233    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3677    ::::    1,6 tr
0942.66.3331    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1494    ::::    1,6 tr
0942.66.3332    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3354    ::::    1,6 tr
0942.66.3334    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1289    ::::    1,9 tr
0942.66.3335    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4556    ::::    1,6 tr
0942.66.3337    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3378    ::::    1,6 tr
0942.66.3466    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3373    ::::    1,6 tr
0942.66.3567    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4660    ::::    1,6 tr
0942.66.3646    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 661    ::::    1,6 tr
0942.66.3678    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 662    ::::    1,6 tr
0942.66.3696    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 663    ::::    1,6 tr
0942.66.3738    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 234    ::::    1,6 tr
0942.66.3789    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 369    ::::    1,6 tr
0942.66.3866    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4373    ::::    1,6 tr
0942.69.0809    ::::    1,8 tr    ::::    0942 993 008    ::::    1,6 tr
0942.69.1168    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 388    ::::    1,6 tr
0942.69.69.56    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1125    ::::    1,6 tr
0942.69.69.57    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1124    ::::    1,6 tr
0942.69.69.58    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1121    ::::    1,6 tr
0942.69.69.70    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3266    ::::    1,6 tr
0942.6688.26    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3900    ::::    1,6 tr
0942.41.9799    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3329    ::::    1,6 tr
0942.41.9699    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3747    ::::    1,6 tr
0942.41.9998    ::::    1,8 tr    ::::    0942 993 693    ::::    1,6 tr
0942.69.6665    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3739    ::::    1,6 tr
0942.69.6787    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3435    ::::    1,6 tr
0942.69.9192    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1737    ::::    1,6 tr
0942.6688.35    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3255    ::::    1,6 tr
0942.41.9899    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1446    ::::    1,6 tr
0942.6688.27    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1126    ::::    1,6 tr
0942.88.6162    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3236    ::::    1,6 tr
0942.88.6163    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3235    ::::    1,6 tr
0942.88.6164    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 368    ::::    1,6 tr
0942.88.6165    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4355    ::::    1,6 tr
0942.88.6167    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4191    ::::    1,6 tr
0942.88.6169    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4366    ::::    1,6 tr
0942.88.6263    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1123    ::::    2,2 tr
0942.88.6264    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1101    ::::    1,6 tr
0942.88.6265    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 89    ::::    2,6 tr
0942.88.6267    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 62    ::::    1,6 tr
0942.88.6269    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 64    ::::    1,6 tr
0942.88.6357    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 65    ::::    1,6 tr
0942.88.6364    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4838    ::::    1,6 tr
0942.88.6365    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4788    ::::    1,6 tr
0942.88.6367    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4787    ::::    1,6 tr
0942.88.6465    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1134    ::::    1,6 tr
0942.88.6469    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1135    ::::    1,6 tr
0942.88.7071    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4323    ::::    1,6 tr
0942.88.7077    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3881    ::::    1,6 tr
0942.88.7172    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1128    ::::    1,8 tr
0942.88.7177    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1378    ::::    1,6 tr
0942.88.7273    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4655    ::::    1,6 tr
0942.88.7277    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1090    ::::    2,5 tr
0942.88.7374    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4883    ::::    1,6 tr
0942.88.7377    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4880    ::::    1,6 tr
0942.88.7475    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4881    ::::    1,6 tr
0942.88.7477    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4885    ::::    1,6 tr
0942.88.7576    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4886    ::::    2,5 tr
0942.88.7677    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4882    ::::    1,6 tr
0942.6688.36    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4828    ::::    1,6 tr
0942.88.6612    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4822    ::::    1,6 tr
0942.88.6613    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4818    ::::    1,6 tr
0942.88.6614    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4808    ::::    1,6 tr
0942.88.6615    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4799    ::::    1,6 tr
0942.88.6617    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4456    ::::    1,6 tr
0942.88.6619    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4457    ::::    1,6 tr
0942.88.6623    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4458    ::::    1,6 tr
0942.88.6625    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4459    ::::    1,6 tr
0942.88.6627    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4454    ::::    1,6 tr
0942.88.6629    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4525    ::::    1,6 tr
0942.88.6634    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4496    ::::    1,6 tr
0942.88.6635    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4866    ::::    1,6 tr
0942.88.6645    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4696    ::::    1,6 tr
0942.88.6647    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4757    ::::    1,6 tr
0942.88.6657    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4467    ::::    1,6 tr
0942.88.6695    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3390    ::::    1,6 tr
0942.88.6697    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3855    ::::    1,6 tr
0942.66.4445    ::::    1,8 tr    ::::    0942 991 891    ::::    1,6 tr
0942.66.4447    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1138    ::::    1,6 tr
0942.66.4448    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 89    ::::    1,6 tr
0942.66.4449    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 46    ::::    1,6 tr
0942.66.4456    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9943 46    ::::    1,6 tr
0942.66.4599    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 45    ::::    1,6 tr
0942.66.4656    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 68    ::::    1,6 tr
0942.66.4696    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 66    ::::    1,6 tr
0942.66.4789    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9943 39    ::::    1,6 tr
0942.6688.29    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9943 83    ::::    1,6 tr
0942.66.5515    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 33    ::::    1,6 tr
0942.66.5518    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 32    ::::    1,6 tr
0942.66.5519    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9946 69    ::::    1,6 tr
0942.66.5525    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 83    ::::    1,6 tr
0942.66.5528    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9946 85    ::::    1,6 tr
0942.66.5529    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9946 67    ::::    1,6 tr
0942.66.5535    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9910 50    ::::    1,6 tr
0942.66.5538    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 81    ::::    1,6 tr
0942.66.5539    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 82    ::::    1,6 tr
0942.66.5545    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9931 89    ::::    1,6 tr
0942.66.5551    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9945 65    ::::    1,6 tr
0942.66.5553    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9910 55    ::::    1,6 tr
0942.66.5554    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9939 55    ::::    2,2 tr
0942.66.5557    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9914 88    ::::    1,6 tr
0942.66.5567    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9943 53    ::::    1,6 tr
0942.66.5575    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4988    ::::    1,6 tr
0942.66.5578    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4252    ::::    1,6 tr
0942.66.5585    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 82    ::::    1,6 tr
0942.66.5589    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9942 92    ::::    1,6 tr
0942.66.5595    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3233    ::::    1,6 tr
0942.66.5696    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4486    ::::    1,6 tr
0942.66.5699    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4498    ::::    1,6 tr
0942.66.5899    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4566    ::::    1,6 tr
0942.66.60.61    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1458    ::::    1,6 tr
0942.66.60.62    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4269    ::::    1,6 tr
0942.66.60.63    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1386    ::::    2,2 tr
0942.66.60.64    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4656    ::::    1,6 tr
0942.66.60.65    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3767    ::::    1,6 tr
0942.66.60.67    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1225    ::::    1,6 tr
0942.66.60.68    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3676    ::::    1,6 tr
0942.66.60.69    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3606    ::::    1,6 tr
0942.69.9198    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3169    ::::    1,6 tr
0942.6688.15    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1838    ::::    1,6 tr
0942.6688.16    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1727    ::::    1,6 tr
0942.6688.12    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1235    ::::    1,6 tr
0942.63.9798    ::::    1,8 tr    ::::    0942 991 691    ::::    1,6 tr
0942.6688.37    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3288    ::::    1,6 tr
094.222.7727    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1822    ::::    1,6 tr
0942.68.63.69    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3262    ::::    1,6 tr
0942.41.9997    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1788    ::::    1,6 tr
094.222.7737    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3009    ::::    1,6 tr
094.222.7747    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3877    ::::    1,6 tr
094.222.7757    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3272    ::::    1,6 tr
0942.88.6769    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3269    ::::    1,6 tr
094.222.6365    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3246    ::::    1,6 tr
0942.88.0788    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3446    ::::    1,6 tr
0942.88.0789    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1223    ::::    1,6 tr
0942.88.2526    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1379    ::::    1,8 tr
0942.88.2579    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3787    ::::    1,6 tr
0942.88.2678    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1626    ::::    1,6 tr
0942.88.2728    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3733    ::::    1,6 tr
0942.88.2829    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4243    ::::    1,6 tr
0942.88.3313    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3536    ::::    2,2 tr
0942.88.3318    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3662    ::::    1,2 tr
0942.88.3328    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3664    ::::    1,2 tr
0942.88.3335    ::::    1,8 tr    ::::    0942 07 22 24    ::::    1,6 tr
0942.88.3336    ::::    1,8 tr    ::::    0942 07 66 62    ::::    1,6 tr
0942.88.3337    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1242    ::::    1,6 tr
0942.88.3356    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9943 22    ::::    1,6 tr
0942.88.3357    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3822    ::::    1,6 tr
094.222.6460    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3880    ::::    1,6 tr
0942.88.3359    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4665    ::::    1,6 tr
0942.88.1115    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4080    ::::    1,6 tr
094.222.6621    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3661    ::::    1,6 tr
0942.88.1117    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3660    ::::    1,6 tr
0942.88.1119    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3404    ::::    1,6 tr
0942.88.1266    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3433    ::::    1,6 tr
0942.88.1399    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3252    ::::    1,6 tr
0942.88.2212    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3622    ::::    1,6 tr
0942.66.61.62    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3179    ::::    1,6 tr
0942.66.61.63    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3343    ::::    1,6 tr
0942.66.61.64    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1213    ::::    1,6 tr
0942.66.61.65    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3345    ::::    1,6 tr
0942.66.61.67    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4050    ::::    1,6 tr
0942.66.61.69    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1219    ::::    1,6 tr
0942.66.62.63    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1833    ::::    1,6 tr
0942.66.62.64    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3186    ::::    1,6 tr
0942.66.62.65    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3385    ::::    1,6 tr
0942.66.62.67    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3387    ::::    1,6 tr
0942.66.62.69    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3384    ::::    1,6 tr
0942.66.63.60    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1445    ::::    1,6 tr
0942.66.63.61    ::::    1,8 tr    ::::    0942. 99 3489    ::::    1,6 tr
0942.66.63.64    ::::    1,8 tr    ::::    0942. 99 1595    ::::    1,6 tr
0942.66.63.65    ::::    1,8 tr    ::::    0942. 99 3626    ::::    1,6 tr
0942.66.63.67    ::::    1,8 tr    ::::    0942. 99 4044    ::::    1,6 tr
0942.69.6595    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 38 35    ::::    1,6 tr
0942.66.64.65    ::::    1,8 tr    ::::    0942 993 234    ::::    1,6 tr
0942.66.64.67    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4068    ::::    1,6 tr
0942.66.64.69    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4048    ::::    1,6 tr
094.222.6362    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4484    ::::    1,6 tr
0942.68.4789    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4345    ::::    1,6 tr
094.222.6461    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4363    ::::    1,6 tr
0942.88.1488    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4055    ::::    1,6 tr
094.222.7767    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4189    ::::    1,6 tr
094.222.7787    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4041    ::::    1,6 tr
094.222.7797    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4379    ::::    1,6 tr
094.222.7279    ::::    1,8 tr    ::::    0942 993 155    ::::    1,6 tr
0942.69.6585    ::::    1,8 tr    ::::    0942 993 151    ::::    1,6 tr
094.222.6367    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1696    ::::    1,6 tr
094.222.6623    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1819    ::::    1,6 tr
0942.88.3789    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3685    ::::    1,6 tr
0942.88.3989    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3161    ::::    1,6 tr
0942.88.4566    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1816    ::::    1,6 tr
0942.88.4599    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 69    ::::    1,6 tr
0942.88.4699    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1367    ::::    1,6 tr
0942.88.4799    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1136    ::::    2,2 tr
0942.88.5515    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1366    ::::    2,2 tr
0942.88.5518    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3436    ::::    1,6 tr
0942.88.5523    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3683    ::::    1,6 tr
0942.88.5524    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3346    ::::    1,6 tr
0942.88.5525    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1618    ::::    2,5 tr
0942.88.5528    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3578    ::::    2,6 tr
0942.88.5535    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1589    ::::    2,2 tr
0942.88.5538    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1619    ::::    1,6 tr
0942.88.5657    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4682    ::::    1,6 tr
0942.88.5658    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4680    ::::    1,6 tr
0942.88.5659    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4681    ::::    1,6 tr
0942.88.5859    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4986    ::::    1,6 tr
0942.88.5979    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1239    ::::    2,6 tr
0942.88.5989    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4313    ::::    1,6 tr
094.222.6373    ::::    1,8 tr    ::::    0942 9944 85    ::::    1,6 tr
094.222.6761    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 678    ::::    1,6 tr
0942.63.3738    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3788    ::::    1,6 tr
0942.68.9099    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3282    ::::    1,6 tr
0942.11.6115    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3166    ::::    1,6 tr
094.222.6463    ::::    1,8 tr    ::::    0942 991 292    ::::    1,6 tr
094.222.6620    ::::    1,8 tr    ::::    0942 993 655    ::::    1,6 tr
0942.11.9996    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1218    ::::    1,6 tr
0942.67.87.67    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1156    ::::    1,6 tr
0942.67.8765    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3356    ::::    2,2 tr
0942.63.4546    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1449    ::::    1,6 tr
0942.69.9596    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1505    ::::    1,6 tr
094.222.6462    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 3357    ::::    1,6 tr
0942.22.0020    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 1448    ::::    1,6 tr
094.222.6465    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4833    ::::    1,6 tr
0942.68.0789    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4878    ::::    1,6 tr
094.222.6860    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4887    ::::    1,6 tr
094.222.6469    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4588    ::::    2 tr
0942.68.6469    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4877    ::::    1,5 tr
0942.88.2218    ::::    1,8 tr    ::::    0942 994 869    ::::    1,5 tr
0942.88.2238    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4286    ::::    1,5 tr
0942.88.2258    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4586    ::::    1,5 tr
0942.88.2399    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4800    ::::    1,5 tr
0942.88.2499    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4779    ::::    1,5 tr
0942.68.9596    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4768    ::::    1,5 tr
0942.88.3466    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4647    ::::    1,5 tr
0942.88.3477    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4649    ::::    1,5 tr
0942.88.3599    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4694    ::::    1,5 tr
0942.88.3638    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4698    ::::    1,5 tr
0942.88.3639    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4547    ::::    1,5 tr
0942.88.3678    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4548    ::::    1,5 tr
0942.88.3699    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4549    ::::    1,5 tr
094.222.6467    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4797    ::::    1,5 tr
094.222.6762    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4749    ::::    1,5 tr
094.222.6763    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4748    ::::    1,5 tr
0942.11.9110    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4766    ::::    1,5 tr
094.222.6765    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4767    ::::    1,5 tr
094.222.6769    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4778    ::::    1,5 tr
094.222.6861    ::::    1,8 tr    ::::    0942 99 4689    ::::    1,5 tr
0942.6688.17    ::::    1,8 tr    ::::    094 299 3687    ::::    1,5 tr
094.222.6063    ::::    1,8 tr    ::::    0942 588898    ::::    3,6 tr
094.222.6624    ::::    1,8 tr    ::::    0942 58 58 98    ::::    4,5 tr
094.222.6625    ::::    1,8 tr    ::::    0942 186 187    ::::    2,5 tr
094.222.6627    ::::    1,8 tr    ::::    0942 585960    ::::    3,6 tr
094.222.6628    ::::    1,8 tr    ::::    0942 168 368    ::::    3,6 tr
094.222.6629    ::::    1,8 tr    ::::    0942 186 386    ::::    2,8 tr
094.222.6760    ::::    1,8 tr    ::::    0942 186 586    ::::    2,8 tr
0942.69.6456    ::::    1,8 tr    ::::    0942 586 588    ::::    3,6 tr
094.222.6764    ::::    1,8 tr    ::::    0942 588 788    ::::    4,5 tr
0942.69.9293    ::::    1,8 tr    ::::    0942 788 168    ::::    2,5 tr
094.222.6474    ::::    1,8 tr    ::::    0942 788818    ::::    1,8 tr
094.222.6862    ::::    1,8 tr    ::::    0942 788858    ::::    1,8 tr
0942.69.8687    ::::    1,8 tr    ::::    0942 5885 98    ::::    2,2 tr
0942.88.9929    ::::    1,8 tr    ::::    0942 11 9989    ::::    2,5 tr
0942.88.9949    ::::    1,8 tr    ::::    094 282 6879    ::::    2,5 tr
0942.88.9978    ::::    1,8 tr    ::::    094 212 6979    ::::    2,5 tr
0942 10 8889    ::::    1,9 tr    ::::    0942 035 036    ::::    1,6 tr
0942 11 9998    ::::    2,8 tr    ::::    0942 651 652    ::::    1,8 tr
0942 588 088    ::::    1,9 tr    ::::    0942 651 656    ::::    1,8 tr
0942 788 199    ::::    1,6 tr    ::::    0942 79 1909    ::::    1,5 tr
0942 788 299    ::::    1,6 tr    ::::    0942 399 299    ::::    2,5 tr
0942193567    ::::    1,6 tr    ::::    0942 585 595    ::::    2,5 tr
0942107677    ::::    1,5 tr    ::::    0942 826 829    ::::    1,9 tr
094.271.43.44    ::::    1,2 tr    ::::    0942 11 6788    ::::    2,5 tr
0942736667    ::::    1,6 tr    ::::    094 212 6799    ::::    1,9 tr
0942191291    ::::    1,5 tr    ::::    094 282 6799    ::::    1,9 tr
0942107567    ::::    1,6 tr    ::::    094 282 6899    ::::    2,8 tr
0942107566    ::::    1,5 tr    ::::    0942 585 789    ::::    2,8 tr
::::    0942 11 8889    ::::    3,8 tr

———–> Xem tiếp Sim Số Đẹp Vinaphone

%d bloggers like this: