Sim Vinaphone Số Đẹp, Sim đẹp Vina 091


BẢNG SIM VINAPHONE SỐ ĐẸP – SIM SỐ ĐẸP VINA 091
– Liên hệ: 0979.883 888
– Xem Cách Mua Sim và Thanh toán
Tra cứu Sim Số Đẹp theo Phong Thủy

– GIAO SIM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

———————————————————————-
0916 44 3622    :::::    800    :::::    0918.42.6995    ::::: 1,5 tr
0916 44 3996    :::::    800    :::::    0918.427.011    ::::: 1,2 tr
0912.386.139    :::::    1,5 tr    :::::    0918.427.013    ::::: 1,1 tr
0916 44 3615    :::::    800    :::::    0918.427.021    ::::: 1,1 tr
0916 44 3612    :::::    800    :::::    0918.42.7030    ::::: 1,1 tr
0916 44 3542    :::::    800    :::::    0918.427.035    ::::: 1,1 tr
0916 44 3532    :::::    800    :::::    0918.427.052    ::::: 1,1 tr
0916 44 3574    :::::    800    :::::    0918.427.083    ::::: 1,1 tr
0916 44 3572    :::::    800    :::::    0918.427.092    ::::: 1,1 tr
0916 44 3720    :::::    800    :::::    0918.427.097    ::::: 1,2 tr
0916 44 3719    :::::    800    :::::    0918.427.107    ::::: 1,2 tr
0916 44 3718    :::::    800    :::::    0918.427.120    ::::: 1,1 tr
0916 44 3716    :::::    800    :::::    0918.427.148    ::::: 1,1 tr
0916 44 3714    :::::    800    :::::    0918.427.152    ::::: 1,1 tr
0916 44 3712    :::::    800    :::::    0918.427.169    ::::: 1,2 tr
0916 44 3706    :::::    800    :::::    0918.427.214    ::::: 1,1 tr
0916 44 3704    :::::    800    :::::    0918.427.219    ::::: 1,1 tr
0916 44 3702    :::::    800    :::::    0918.427.224    ::::: 1,1 tr
0916 44 3725    :::::    800    :::::    0918.427.225    ::::: 1,1 tr
0916 44 3674    :::::    800    :::::    0918.427.250    ::::: 1,1 tr
0916 44 3673    :::::    800    :::::    0918.427.306    ::::: 1,1 tr
0916  44 5294    :::::    800    :::::    0918.427.315    ::::: 1,1 tr
0916 44 5296    :::::    800    :::::    0918.427.318    ::::: 1,1 tr
0916 44 5297    :::::    800    :::::    0918.42.7323    ::::: 1,1 tr
0916 44 5298    :::::    800    :::::    0918.427.325    ::::: 1,1 tr
0916 44 5351    :::::    800    :::::    0918.427.356    ::::: 1,5 tr
0916 44 5235    :::::    800    :::::    0918.427.358    ::::: 1,5 tr
0916 44 5323    :::::    800    :::::    0918.427.364    ::::: 1,1 tr
0916 445 245    :::::    800    :::::    0918.42.7371    ::::: 1,2 tr
0916 445 234    :::::    800    :::::    0918.42.7375    ::::: 1,5 tr
0916 445 236    :::::    800    :::::    0918.427.392    ::::: 1,1 tr
0916 44 5277    :::::    800    :::::    0918.427.394    ::::: 1,1 tr
0916 44 5279    :::::    800    :::::    0918.427.397    ::::: 1,1 tr
0916 44 5299    :::::    800    :::::    0918.427.398    ::::: 1,2 tr
0916 44 5352    :::::    800    :::::    0918.427.402    ::::: 1,2 tr
0916 44 5313    :::::    800    :::::    0918.427.404    ::::: 1,2 tr
0916 44 5354    :::::    800    :::::    0918.427.406    ::::: 1,2 tr
0916 44 5355    :::::    800    :::::    0918.427.410    ::::: 1,2 tr
0916 44 5367    :::::    800    :::::    0918.427.414    ::::: 1,2 tr
0916 445 369    :::::    1,2 tr    :::::    0918.427.423    ::::: 1,7 tr
0916 44 5373    :::::    800    :::::    0918.427.443    ::::: 1,2 tr
0916 44 5379    :::::    800    :::::    0918.427.449    ::::: 1,2 tr
0916 44 5380    :::::    800    :::::    0918.427.450    ::::: 1,2 tr
0916 44 5387    :::::    800    :::::    0918.427.483    ::::: 1,2 tr
0916 44 5389    :::::    800    :::::    0918.427.498    ::::: 1,2 tr
0916 44 5820    :::::    800    :::::    0918.427.499    ::::: 1,5 tr
0916 44 5342    :::::    800    :::::    0918.427.518    ::::: 1,1 tr
0916 44 5347    :::::    800    :::::    0918.427.520    ::::: 1,1 tr
0916 44 5349    :::::    800    :::::    0918.427.529    ::::: 1,2 tr
0916 44 5374    :::::    800    :::::    0918.427.584    ::::: 1,1 tr
0916 44 5302    :::::    800    :::::    0918.427.604    ::::: 1,1 tr
0916 44 5301    :::::    800    :::::    0918.427.620    ::::: 1,1 tr
0916 44 5306    :::::    800    :::::    0918.427.621    ::::: 1,1 tr
0916 44 5308    :::::    800    :::::    0918.427.635    ::::: 1,1 tr
0916 44 5312    :::::    800    :::::    0918.427.655    ::::: 1,2 tr
0916 44 5317    :::::    800    :::::    0918.427.657    ::::: 1,1 tr
0916 44 5314    :::::    800    :::::    0918.427.663    ::::: 1,1 tr
0916 44 5375    :::::    800    :::::    0918.42.7677    ::::: 1,7 tr
0916 44 5324    :::::    800    :::::    0918.427.683    ::::: 1,2 tr
0916 44 5291    :::::    800    :::::    0918.427.684    ::::: 1,2 tr
0916 44 5293    :::::    800    :::::    0918.427.688    :::::   2,5 tr
0916 44 5247    :::::    800    :::::    0918.42.7713    ::::: 1,2 tr
0916 44 5258    :::::    800    :::::    0918.42.7764    ::::: 1,2 tr
0916 44 5260    :::::    800    :::::    0918.42.7796    ::::: 1,5 tr
0916 44 5264    :::::    800    :::::    0918.427.855    ::::: 1,2 tr
0916 444 518    :::::    800    :::::    0918.42.7872    ::::: 1,2 tr
0916 444 529    :::::    800    :::::    0918.42.7877    ::::: 1,7 tr
0916 444 516    :::::    800    :::::    0918.427.920    ::::: 1,1 tr
0916 44 3928    :::::    800    :::::    0918.42.7980    ::::: 1,1 tr
0916 44 3936    :::::    800    :::::    0918.42.7988    :::::   2,5 tr
0916 44 3938    :::::    800    :::::    0918.428.005    ::::: 1,2 tr
0916 44 3943    :::::    800    :::::    0918.428.051    ::::: 1,2 tr
0916 44 3969    :::::    800    :::::    0918.42.8084    ::::: 1,5 tr
0916 44 3981    :::::    800    :::::    0918.428.113    ::::: 1,2 tr
0916 44 3982    :::::    800    :::::    0918.428.156    ::::: 1,5 tr
0916 44 3983    :::::    800    :::::    0918.42.8186    :::::   2,5 tr
0916 444 381    :::::    800    :::::    0918.428.193    ::::: 1,2 tr
0916 44 3931    :::::    800    :::::    0918.428.205    ::::: 1,2 tr
0916 44 3950    :::::    800    :::::    0918.428.236    ::::: 1,5 tr
0916 44 3952    :::::    800    :::::    0918.428.238    ::::: 1,7 tr
0916 444 513    :::::    800    :::::    0918.428.290    ::::: 1,2 tr
0916 444 291    :::::    800    :::::    0918.428.307    ::::: 1,2 tr
0916 444 531    :::::    800    :::::    0918.428.311    ::::: 1,2 tr
0916 444 270    :::::    800    :::::    0918.428.321    ::::: 1,2 tr
0916 444 251    :::::    800    :::::    0918.428.324    ::::: 1,2 tr
0916 444 215    :::::    800    :::::    0918.428.352    ::::: 1,2 tr
0916 444 214    :::::    800    :::::    0918.428.357    ::::: 1,5 tr
0916 444 318    :::::    800    :::::    0918.428.375    ::::: 1,2 tr
0916 444 350    :::::    800    :::::    0918.428.393    ::::: 1,2 tr
0916 44 3827    :::::    800    :::::    0918.428.402    ::::: 1,2 tr
0916 444 372    :::::    800    :::::    0918.428.408    ::::: 1,7 tr
0916 44 3821    :::::    800    :::::    0918.428.449    ::::: 1,2 tr
0916 44 3825    :::::    800    :::::    0918.42.8480    ::::: 1,5 tr
0916 44 3817    :::::    800    :::::    0918.428.562    ::::: 1,2 tr
0916 44 3813    :::::    800    :::::    0918.50.7863    ::::: 1,2 tr
0916 44 3763    :::::    800    :::::    0918.50.7871    ::::: 1,2 tr
0916 44 3762    :::::    800    :::::    0918.507.882    ::::: 1,5 tr
0916 44 3761    :::::    800    :::::    0918.507.884    ::::: 1,5 tr
0916 44 3750    :::::    800    :::::    0918.50.7897    ::::: 1,5 tr
0916 44 3801    :::::    800    :::::    0918.50.7902    ::::: 1,2 tr
0916 443 771    :::::    800    :::::    0918.50.7911    ::::: 1,7 tr
0916 44 3802    :::::    800    :::::    0918.50.7913    ::::: 1,2 tr
0916 44 3804    :::::    800    :::::    0918.50.7920    ::::: 1,2 tr
0916 44 3805    :::::    800    :::::    0918.50.7925    ::::: 1,5 tr
0916 44 3810    :::::    800    :::::    0918.50.7928    ::::: 1,5 tr
0916 4454 75    :::::    800    :::::    0918.50.7929    ::::: 1,7 tr
0916 4454 76    :::::    800    :::::    0918.50.7932    ::::: 1,2 tr
0916 4454 72    :::::    800    :::::    0918.50.7948    ::::: 1,2 tr
0916 4454 71    :::::    800    :::::    0918.50.7961    ::::: 1,2 tr
0916 4454 67    :::::    800    :::::    0918.50.7962    ::::: 1,2 tr
0916 4454 63    :::::    800    :::::    0918.50.7971    ::::: 1,5 tr
0916 4454 61    :::::    800    :::::    0918.50.7973    ::::: 1,5 tr
0916 4454 35    :::::    800    :::::    0918.50.7976    ::::: 1,7 tr
0916 4454 31    :::::    800    :::::    0918.508.011    ::::: 1,5 tr
0916 4454 30    :::::    800    :::::    0918.508.018    ::::: 1,7 tr
0916 445 428    :::::    800    :::::    0918.508.026    ::::: 1,5 tr
0916 4454 27    :::::    800    :::::    0918.508.034    ::::: 1,5 tr
0916 4454 26    :::::    800    :::::    0918.508.038    ::::: 1,7 tr
0916 4454 23    :::::    800    :::::    0918.508.039    ::::: 1,5 tr
0916 4454 20    :::::    800    :::::    0918.508.041    ::::: 1,2 tr
0916 4454 18    :::::    800    :::::    0918.508.042    ::::: 1,2 tr
0916 4454 13    :::::    800    :::::    0918.508.043    ::::: 1,2 tr
0916 4454 12    :::::    800    :::::    0918.508.047    ::::: 1,2 tr
0916 4454 09    :::::    800    :::::    0918.50.80.50    :::::   2,5 tr
0916 4454 02    :::::    800    :::::    0918.508.052    ::::: 1,2 tr
0916 4454 01    :::::    800    :::::    0918.508.057    ::::: 1,2 tr
0916 44 3120    :::::    800    :::::    0918.508.061    ::::: 1,2 tr
0916 44 3623    :::::    800    :::::    0918.508.064    ::::: 1,2 tr
091 644 3824    :::::    750    :::::    0918.508.065    ::::: 1,2 tr
0916 4438 22    :::::    750    :::::    0918.508.072    ::::: 1,2 tr
0916 44 3818    :::::    750    :::::    0918.508.073    ::::: 1,2 tr
0916 44 3816    :::::    750    :::::    0918.50.8087    ::::: 1,5 tr
0916 44 3811    :::::    750    :::::    0918.508.102    ::::: 1,2 tr
0916 44 3808    :::::    750    :::::    0918.508.115    ::::: 1,5 tr
0916 44 3807    :::::    750    :::::    0918.508.120    ::::: 1,2 tr
0916 44 3806    :::::    750    :::::    0918.508.121    ::::: 1,2 tr
0916 44 3803    :::::    750    :::::    0918.508.132    ::::: 1,2 tr
0916 44 3800    :::::    750    :::::    0918.508.142    ::::: 1,2 tr
0916 44 3798    :::::    750    :::::    0918.508.147    ::::: 1,2 tr
0916 44 3797    :::::    750    :::::    0918.508.155    ::::: 1,5 tr
0916 44 3796    :::::    750    :::::    0918.508.167    ::::: 1,2 tr
0916 44 3795    :::::    750    :::::    0918.508.170    ::::: 1,2 tr
0916 44 3794    :::::    750    :::::    0918.508.171    ::::: 1,2 tr
0916 44 3793    :::::    750    :::::    0918.508.176    ::::: 1,2 tr
0916 44 3792    :::::    750    :::::    0918.50.8183    ::::: 1,5 tr
0916 44 3791    :::::    750    :::::    0918.50.8184    ::::: 1,5 tr
0916 44 3787    :::::    750    :::::    0918.508.197    ::::: 1,2 tr
0916 44 3786    :::::    750    :::::    0918.508.203    ::::: 1,2 tr
0916 44 3784    :::::    750    :::::    0918.508.206    ::::: 1,2 tr
0916 44 3783    :::::    750    :::::    0918.508.223    ::::: 1,5 tr
0916 44 3781    :::::    750    :::::    0918.508.252    ::::: 1,2 tr
0916 44 3778    :::::    750    :::::    0918.508.256    ::::: 1,5 tr
0916 44 3770    :::::    750    :::::    0918.508.270    ::::: 1,2 tr
0916 44 3769    :::::    750    :::::    0918.508.272    ::::: 1,2 tr
0916 44 3768    :::::    750    :::::    0918.50.8287    ::::: 1,5 tr
0916 44 3767    :::::    750    :::::    0918.50.8292    ::::: 1,7 tr
0916 44 3759    :::::    750    :::::    0918.508.295    ::::: 1,2 tr
0916 44 3755    :::::    750    :::::    0918.508.296    ::::: 1,5 tr
0916 44 3749    :::::    750    :::::    0918.508.303    ::::: 1,2 tr
0916 44 3747    :::::    750    :::::    0918.508.304    ::::: 1,2 tr
0916 44 3746    :::::    750    :::::    0918.508.305    ::::: 1,2 tr
0916 44 3742    :::::    750    :::::    0918.508.310    ::::: 1,2 tr
0916 44 3739    :::::    750    :::::    0918.508.312    ::::: 1,2 tr
0916 44 3517    :::::    750    :::::    0918.508.328    ::::: 1,7 tr
0916 44 3514    :::::    750    :::::    0918.508.329    ::::: 1,5 tr
0916 44 3512    :::::    750    :::::    0918.508.330    ::::: 1,2 tr
0916 44 3504    :::::    750    :::::    0918.508.332    ::::: 1,2 tr
0916 44 3503    :::::    750    :::::    0918.508.335    ::::: 1,5 tr
0916 4434 92    :::::    750    :::::    0918.508.347    ::::: 1,2 tr
0916 4434 90    :::::    750    :::::    0918.508.349    ::::: 1,2 tr
0916 4434 70    :::::    750    :::::    0918.508.355    ::::: 1,5 tr
0916 4434 61    :::::    750    :::::    0918.508.358    ::::: 1,7 tr
0916 4434 51    :::::    750    :::::    0918.508.359    ::::: 1,7 tr
0916 4434 31    :::::    750    :::::    0918.50.8389    :::::   2,2 tr
0916 4434 29    :::::    750    :::::    0918.508.391    ::::: 1,2 tr
0916 44 3439    :::::    750    :::::    0918.50.8393    ::::: 1,7 tr
0916 44 3474    :::::    750    :::::    0918.508.396    ::::: 1,5 tr
0916 44 3468    :::::    750    :::::    0918.508.403    ::::: 1,1 tr
0916 44 3404    :::::    750    :::::    0918.508.407    ::::: 1,1 tr
0916 4434 06    :::::    750    :::::    0918.508.409    ::::: 1,1 tr
0916 44 5265    :::::    800    :::::    0918.508.410    ::::: 1,1 tr
0916 44 5231    :::::    800    :::::    0918.508.413    ::::: 1,1 tr
0916 44 5269    :::::    800    :::::    0918.508.414    ::::: 1,1 tr
0916 44 5273    :::::    800    :::::    0918.508.415    ::::: 1,1 tr
0916 44 5276    :::::    800    :::::    0918.508.420    ::::: 1,1 tr
0916 44 5059    :::::    800    :::::    0918.508.421    ::::: 1,1 tr
0916 44 5058    :::::    800    :::::    0918.508.427    ::::: 1,1 tr
0916 44 5057    :::::    800    :::::    0918.508.438    ::::: 1,5 tr
0916 44 5056    :::::    800    :::::    0918.508.439    ::::: 1,5 tr
0916 44 5055    :::::    800    :::::    0918.508.441    ::::: 1,2 tr
0916 44 5053    :::::    800    :::::    0918.508.447    ::::: 1,2 tr
0916 44 5048    :::::    800    :::::    0918.508.460    ::::: 1,1 tr
0916 44 5047    :::::    800    :::::    0918.508.461    ::::: 1,1 tr
0916 44 5043    :::::    800    :::::    0918.508.466    ::::: 1,5 tr
0916 44 5039    :::::    800    :::::    0918.508.473    ::::: 1,1 tr
0916 44 5037    :::::    800    :::::    0918.508.479    ::::: 1,7 tr
0916 44 5035    :::::    800    :::::    0918.50.8483    ::::: 1,5 tr
0916 44 5033    :::::    800    :::::    0918.50.8487    ::::: 1,5 tr
0916 44 5032    :::::    800    :::::    0918.50.8489    ::::: 1,7 tr
0916 44 5030    :::::    800    :::::    0918.508.490    ::::: 1,1 tr
0916 44 5016    :::::    800    :::::    0918.508.497    ::::: 1,1 tr
0916 44 5008    :::::    800    :::::    0918.508.498    ::::: 1,5 tr
0916 444 815    :::::    800    :::::    0918.508.511    ::::: 1,2 tr
0916 444 514    :::::    800    :::::    0918.508.515    ::::: 1,5 tr
0916 444 813    :::::    800    :::::    0918.508.517    ::::: 1,2 tr
0916 444 810    :::::    800    :::::    0918.508.529    ::::: 1,5 tr
0916 444 796    :::::    800    :::::    0918.508.531    ::::: 1,2 tr
0916 444 793    :::::    800    :::::    0918.508.534    ::::: 1,2 tr
0916 444 792    :::::    800    :::::    0918.508.537    ::::: 1,2 tr
0916 444 785    :::::    800    :::::    0918.508.540    ::::: 1,2 tr
0916 444 783    :::::    800    :::::    0918.508.553    ::::: 1,5 tr
0916 444 781    :::::    800    :::::    0918.508.560    ::::: 1,2 tr
0916 444 758    :::::    800    :::::    0918.508.570    ::::: 1,2 tr
0916 444 753    :::::    800    :::::    0918.508.573    ::::: 1,2 tr
0916 444 752    :::::    800    :::::    0918.508.578    ::::: 1,7 tr
0916 444 734    :::::    800    :::::    0918.508.582    ::::: 1,5 tr
0916 444 732    :::::    800    :::::    0918.508.590    ::::: 1,2 tr
0916 444 730    :::::    800    :::::    0918.508.592    ::::: 1,2 tr
0916 444 670    :::::    800    :::::    0918.508.597    ::::: 1,2 tr
0916 444 628    :::::    800    :::::    0918.508.600    ::::: 1,2 tr
0916 444 624    :::::    800    :::::    0918.508.607    ::::: 1,2 tr
0916 444 623    :::::    800    :::::    0918.508.611    ::::: 1,2 tr
0916 444 597    :::::    800    :::::    0918.508.612    ::::: 1,2 tr
0916 444 596    :::::    800    :::::    0918.508.620    ::::: 1,2 tr
0916 444 594    :::::    800    :::::    0918.508.623    ::::: 1,2 tr
0916 444 593    :::::    800    :::::    0918.508.639    ::::: 1,5 tr
0916 444 534    :::::    800    :::::    0918.508.640    ::::: 1,2 tr
0916 444 532    :::::    800    :::::    0918.508.647    ::::: 1,2 tr
0916 44 5041    :::::    800    :::::    0918.508.652    ::::: 1,2 tr
0916 444 761    :::::    800    :::::    0918.508.662    ::::: 1,5 tr
0916 444 653    :::::    800    :::::    0918.508.663    ::::: 1,5 tr
0916 444 613    :::::    800    :::::    0918.508.670    ::::: 1,2 tr
0916 444 610    :::::    800    :::::    0918.508.674    ::::: 1,2 tr
0916 444 731    :::::    800    :::::    0918.50.8680    ::::: 1,7 tr
0916 44 3917    :::::    800    :::::    0918.508.714    ::::: 1,1 tr
0916 44 3918    :::::    800    :::::    0918.508.715    ::::: 1,1 tr
0916 44 3920    :::::    800    :::::    0918.508.722    ::::: 1,2 tr
0916 44 3924    :::::    800    :::::    0918.508.726    ::::: 1,1 tr
0916 44 3901    :::::    800    :::::    0918.508.732    ::::: 1,1 tr
0916 44 3902    :::::    800    :::::    0918.508.741    ::::: 1,1 tr
0916 44 3903    :::::    800    :::::    0918.50.8747    ::::: 1,2 tr
0916 44 3904    :::::    800    :::::    0918.508.751    ::::: 1,1 tr
0916 44 3905    :::::    800    :::::    0918.508.753    ::::: 1,2 tr
0916 44 3991    :::::    800    :::::    0918.508.760    ::::: 1,1 tr
0916 4434 05    :::::    750    :::::    0918.508.763    ::::: 1,1 tr
0916 4434 02    :::::    750    :::::    0918.50.8783    ::::: 1,5 tr
0916 4433 61    :::::    750    :::::    0918.50.8784    ::::: 1,5 tr
0916 4433 60    :::::    750    :::::    0918.50.8789    :::::   2,5 tr
0916 4433 59    :::::    750    :::::    0918.508.791    ::::: 1,2 tr
0916 4433 54    :::::    750    :::::    0918.508.793    ::::: 1,2 tr
0916 4434 19    :::::    750    :::::    0918.50.8806    ::::: 1,5 tr
0916 4434 08    :::::    750    :::::    0918.50.8813    ::::: 1,5 tr
0916 44 3521    :::::    750    :::::    0918.50.8824    ::::: 1,5 tr
0916 44 3479    :::::    750    :::::    0918.50.8830    ::::: 1,5 tr
0916 4434 48    :::::    750    :::::    0918.50.8842    ::::: 1,5 tr
0916 44 3467    :::::    750    :::::    0918.50.8847    ::::: 1,5 tr
0916 4434 66    :::::    750    :::::    0918.50.8856    :::::   2,5 tr
0916 4434 65    :::::    750    :::::    0918.50.8861    ::::: 1,5 tr
0916 44 3531    :::::    750    :::::    0918.50.8874    ::::: 1,5 tr
0916 44 3530    :::::    750    :::::    0918.50.8892    ::::: 1,7 tr
0916 44 3505    :::::    750    :::::    0918.50.8896    :::::   2,5 tr
0916 44 3478    :::::    750    :::::    0918.50.8897    ::::: 1,5 tr
0916 44 3457    :::::    750    :::::    0918.50.8925    ::::: 1,5 tr
0916 44 3476    :::::    750    :::::    0918.50.8937    ::::: 1,5 tr
0916 44 3363    :::::    900    :::::    0918.50.8938    ::::: 1,7 tr
0916 44 3332    :::::    900    :::::    0918.50.8940    ::::: 1,2 tr
0916 4433 72    :::::    800    :::::    0918.50.8943    ::::: 1,2 tr
0916 4433 67    :::::    800    :::::    0918.50.8945    ::::: 1,5 tr
0916 4433 94    :::::    800    :::::    0918.508.948    ::::: 1,7 tr
0916 4433 98    :::::    800    :::::    0918.50.8952    ::::: 1,5 tr
0916 4433 76    :::::    800    :::::    0918.50.8956    ::::: 1,7 tr
0916 44 3373    :::::    800    :::::    0918.50.8960    ::::: 1,5 tr
0916 4433 85    :::::    800    :::::    0918.50.8961    ::::: 1,5 tr
0916 4433 86    :::::    800    :::::    0918.50.8964    ::::: 1,5 tr
0916 4433 92    :::::    800    :::::    0918.50.8965    ::::: 1,5 tr
0916 44 3393    :::::    800    :::::    0918.50.8967    ::::: 1,5 tr
0916 443 554    :::::    800    :::::    0918.50.8973    ::::: 1,5 tr
0916 443 556    :::::    800    :::::    0918.50.8977    ::::: 1,5 tr
0916 44 3577    :::::    800    :::::    0918.50.8985    ::::: 1,7 tr
0916 44 3581    :::::    800    :::::    0918.50.8986    :::::   2,5 tr
0916 44 3583    :::::    800    :::::    0918.50.8987    ::::: 1,7 tr
0916 443 606    :::::    800    :::::    0918.50.8993    ::::: 1,7 tr
0916 443 616    :::::    800    :::::    09185.09002    :::::   2,2 tr
0916 44 3680    :::::    800    :::::    09185.09010    :::::   2,5 tr
0916 44 3681    :::::    800    :::::    09185.09012    :::::   2,2 tr
0916 44 3684    :::::    800    :::::    09185.09017    :::::   2,2 tr
0916 44 3685    :::::    800    :::::    09185.09021    :::::   2,2 tr
0916 44 3686    :::::    800    :::::    09185.09026    :::::   2,2 tr
0916 44 3690    :::::    800    :::::    09185.09028    :::::   2,2 tr
0916 44 3692    :::::    800    :::::    09185.09031    :::::   2,2 tr
0916 44 3693    :::::    800    :::::    09185.09034    :::::   2,2 tr
0916 44 3698    :::::    800    :::::    09185.09037    :::::   2,2 tr
0916 44 3700    :::::    800    :::::    09185.09041    :::::   2,2 tr
0916 44 3707    :::::    800    :::::    09185.09045    :::::   2,5 tr
0916 44 3717    :::::    800    :::::    09185.09046    :::::   2,2 tr
0916 44 3736    :::::    800    :::::    09185.09047    :::::   2,2 tr
0916 44 3732    :::::    800    :::::    09185.09052    :::::   2,2 tr
0916 44 3734    :::::    800    :::::    09185.09056    :::::   2,2 tr
0916 44 3653    :::::    800    :::::    09185.09063    :::::   2,2 tr
0916 44 3652    :::::    800    :::::    09185.09065    :::::   2,5 tr
0916 44 3642    :::::    800    :::::    09185.09073    :::::   2,2 tr
0916 44 3641    :::::    800    :::::    09185.09074    :::::   2,2 tr
0916 44 3640    :::::    800    :::::    09185.09075    :::::   2,5 tr
0916 44 3629    :::::    800    :::::    09185.09077    :::::   2,2 tr
0916 44 3628    :::::    800    :::::    09185.09093    :::::   2,2 tr
0916 44 3906    :::::    800    :::::    09185.09098    :::::   2,2 tr
0916 44 3907    :::::    800    :::::    09185.09102    :::::   2,5 tr
0916 44 3908    :::::    800    :::::    09185.09109    :::::   2,5 tr
0916 44 3910    :::::    800    :::::    09185.09113    :::::   2,5 tr
0916 44 3912    :::::    800    :::::    09185.09124    :::::   2,5 tr
0916 44 3913    :::::    800    :::::    09185.09129    :::::   2,5 tr
0916 44 3914    :::::    800    :::::    09185.09132    :::::   2,5 tr
0916 44 3916    :::::    800    :::::    09185.09137    :::::   2,5 tr
0916 44 3847    :::::    800    :::::    09185.09147    :::::   2,5 tr
0916 44 3842    :::::    800    :::::    09185.09150    :::::   2,5 tr
0916 44 3841    :::::    800    :::::    09185.09151    :::::   2,5 tr
0916 44 3831    :::::    800    :::::    09185.09152    :::::   2,5 tr
0916 44 3830    :::::    800    :::::    09185.09154    :::::   2,5 tr
0916 44 3876    :::::    800    :::::    09185.09155    :::::   5,5 tr
0916 44 3873    :::::    800    :::::    09185.09157    :::::   2,5 tr
0916 44 3872    :::::    800    :::::    09185.09158    :::::   8,2 tr
0916 44 3871    :::::    800    :::::    09185.09166    :::::   3,2 tr
0916 44 3870    :::::    800    :::::    09185.09169    :::::   3,2 tr
0916 44 3867    :::::    800    :::::    09185.09174    :::::   2,5 tr
0916 44 3864    :::::    800    :::::    09185.09177    :::::   2,5 tr
0916 44 3860    :::::    800    :::::    09185.09178    :::::   2,5 tr
0916 44 3857    :::::    800    :::::    09185.09182    :::::   8,2 tr
0916 44 3851    :::::    800    :::::    09185.09183    :::::   8,2 tr
0916 44 3850    :::::    800    :::::    09185.09190    :::::   3,7 tr
0916 44 3849    :::::    800    :::::    09185.09206    :::::   2,2 tr
0916 44 3836    :::::    800    :::::    09185.09211    :::::   2,2 tr
0916 44 3839    :::::    800    :::::    09185.09215    :::::   2,2 tr
0916 44 3858    :::::    800    :::::    09185.09218    :::::   2,2 tr
0916 44 3881    :::::    800    :::::    09185.09228    :::::   2,5 tr
0916 44 3882    :::::    800    :::::    09185.09232    :::::   2,2 tr
0916 44 3884    :::::    800    :::::    09185.09238    :::::   1,1,1 tr
0916 44 3896    :::::    800    :::::    09185.09239    :::::   2,5 tr
0916 44 3897    :::::    800    :::::    09185.09242    :::::   2,2 tr
0916 44 3853    :::::    800    :::::    09185.09248    :::::   2,5 tr
0916 44 3898    :::::    800    :::::    09185.09256    :::::   2,5 tr
0916 44 3909    :::::    800    :::::    09185.09259    :::::   2,5 tr
0916 44 3911    :::::    800    :::::    09185.09273    :::::   2,2 tr
0916 44 3927    :::::    800    :::::    09185.09277    :::::   2,2 tr
0916 44 3828    :::::    800    :::::    09185.09279    :::::   2,5 tr
0916 44 3832    :::::    800    :::::    09185.09280    :::::   2,2 tr
0916 44 3835    :::::    800    :::::    09185.09293    :::::   2,2 tr
0916 444 386    :::::    800    :::::    09185.09298    :::::   2,5 tr
0919 444 212    :::::    800    :::::    09185.09318    :::::   2,2 tr
0916 4444 93    :::::    800    :::::    09185.09326    :::::   2,2 tr
0916 444 268    :::::    800    :::::    09185.09330    :::::   2,2 tr
0916 4444 86    :::::    800    :::::    09185.09332    :::::   2,2 tr
0916 444 307    :::::    800    :::::    09185.09337    :::::   2,2 tr
0916 444 354    :::::    800    :::::    09185.09342    :::::   2,2 tr
0916 444 359    :::::    800    :::::    09185.09354    :::::   2,2 tr
0916 444 365    :::::    800    :::::    09185.09356    :::::   2,5 tr
0916 444 367    :::::    800    :::::    09185.09360    :::::   2,2 tr
0916 444 155    :::::    800    :::::    09185.09364    :::::   2,2 tr
0916 444 158    :::::    800    :::::    09185.09369    :::::   1,1,1 tr
0916 444 219    :::::    800    :::::    09185.09379    :::::   3,2 tr
0916 444 235    :::::    800    :::::    09185.09380    :::::   2,2 tr
0916 444 257    :::::    800    :::::    09185.09403    ::::: 1,7 tr
0916 444 267    :::::    800    :::::    09185.09407    ::::: 1,7 tr
0916 44 3940    :::::    800    :::::    09185.09411    :::::   2,2 tr
0916 44 3941    :::::    800    :::::    09185.09417    ::::: 1,7 tr
0916 44 3935    :::::    800    :::::    09185.09418    ::::: 1,7 tr
0916 44 3945    :::::    800    :::::    09185.09423    ::::: 1,7 tr
0916 44 3956    :::::    800    :::::    09185.09425    ::::: 1,7 tr
0916 44 3985    :::::    800    :::::    09185.09426    ::::: 1,7 tr
0916 15 7717    :::::    950    :::::    09185.09435    ::::: 1,7 tr
0916 15 7770    :::::    950    :::::    09185.09442    :::::   2,2 tr
0916 10 6664    :::::    850    :::::    09185.09445    :::::   2,2 tr
0916 15 7774    :::::    800    :::::    09185.09453    ::::: 1,7 tr
0916 95 7773    :::::    850    :::::    09185.09455    :::::   2,2 tr
0916 57 2221    :::::    650    :::::    09185.09467    :::::   2,2 tr
0916 57 4441    :::::    650    :::::    09185.09474    :::::   2,2 tr
0916 57 0003    :::::    650    :::::    09185.09476    ::::: 1,7 tr
0915 41 9184    :::::    650    :::::    09185.09477    :::::   2,2 tr
0915 41 9185    :::::    650    :::::    09185.09480    ::::: 1,7 tr
0916 35 9394    :::::    750    :::::    09185.09483    ::::: 1,7 tr
0916 95 7770    :::::    850    :::::    09185.09489    :::::   2,2 tr
0918 95 2346    :::::    850    :::::    09185.09497    ::::: 1,7 tr
0916 51 3738    :::::    850    :::::    09185.09498    :::::   2,2 tr
01 23 23 23 091    :::::    800    :::::    09185.09501    :::::   1,1,1 tr
0915 41 9193    :::::    850    :::::    09185.09504    :::::   1,1,1 tr
0943  091 123    :::::    950    :::::    09185.09513    :::::   2,2 tr
0914688898    :::::    2,5 tr    :::::    09185.09520    :::::   2,2 tr
0916 445 094    :::::    450    :::::    09185.09524    :::::   2,2 tr
0916 445 079    :::::    450    :::::    09185.09530    :::::   2,2 tr
0916 445 074    :::::    450    :::::    09185.09532    :::::   2,2 tr
0916 44 5065    :::::    450    :::::    09185.09544    :::::   2,2 tr
0916 44 5063    :::::    450    :::::    09185.09547    :::::   2,2 tr
0916 445 042    :::::    450    :::::    09185.09551    :::::   2,2 tr
0916 445 495    :::::    450    :::::    09185.09565    :::::   2,2 tr
0916 4455 03    :::::    550    :::::    09185.09569    :::::   2,5 tr
0916 4455 04    :::::    550    :::::    09185.09580    :::::   2,2 tr
0916 4455 07    :::::    550    :::::    09185.09581    :::::   2,2 tr
0916 4455 10    :::::    550    :::::    09185.09609    :::::   3,2 tr
0916 4455 13    :::::    550    :::::    09185.09610    :::::   2,2 tr
0916 4455 14    :::::    550    :::::    09185.09612    :::::   2,2 tr
0916 4455 26    :::::    550    :::::    09185.09615    :::::   2,2 tr
0916 4455 27    :::::    550    :::::    09185.09619    :::::   2,2 tr
0916 4455 31    :::::    550    :::::    09185.09622    :::::   2,2 tr
0916 4455 34    :::::    550    :::::    09185.09623    :::::   2,2 tr
0916 4455 37    :::::    550    :::::    09185.09624    :::::   2,2 tr
0916 4455 62    :::::    550    :::::    09185.09626    :::::   2,2 tr
0916 4455 72    :::::    550    :::::    09185.09628    :::::   2,2 tr
0916 4455 73    :::::    550    :::::    09185.09633    :::::   2,2 tr
0916 4455 74    :::::    550    :::::    09185.09636    :::::   2,2 tr
0916 4455 82    :::::    550    :::::    09185.09637    :::::   2,2 tr
0916 4455 76    :::::    550    :::::    09185.09638    :::::   2,2 tr
0916 4455 84    :::::    550    :::::    09185.09643    :::::   2,2 tr
0916 445 109    :::::    550    :::::    09185.09644    :::::   2,2 tr
0916 445 132    :::::    600    :::::    09185.09652    :::::   2,2 tr
0948 555 091    :::::    650    :::::    09185.09653    :::::   2,2 tr
09158 22272    :::::    850    :::::    09185.09658    :::::   2,2 tr
0914 884 787    :::::    700    :::::    09185.09661    :::::   2,2 tr
0915.97.8788    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09676    :::::   2,2 tr
0915.81.82.84    :::::    1,8 tr    :::::    09185.09677    :::::   2,2 tr
0915.8181.84    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09678    :::::   2,5 tr
091 836 4446    :::::    500    :::::    09185.09681    :::::   2,2 tr
091 606 4889    :::::    500    :::::    09185.09682    :::::   2,2 tr
0916 83 87 89    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09683    :::::   2,2 tr
0916 83 87 83    :::::    2,4 tr    :::::    09185.09685    :::::   3,2 tr
0916 83 85 83    :::::    2,4 tr    :::::    09185.09690    :::::   2,2 tr
0916 83 83 55    :::::    1,2 tr    :::::    09185.09691    :::::   2,2 tr
0917 44 3739    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09692    :::::   2,2 tr
0917 44 3738    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09694    :::::   2,2 tr
0914 60 68 67    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09708    ::::: 1,7 tr
0916 341 343    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09713    ::::: 1,7 tr
0914 88 00 58    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09725    ::::: 1,7 tr
0916 34 1123    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09734    ::::: 1,7 tr
0915 384 678    :::::    750    :::::    09185.09743    ::::: 1,7 tr
0916 3 41114    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09749    :::::   2,2 tr
0914 608 606    :::::    950 000    :::::    09185.09771    :::::   2,2 tr
0914 91 94 98    :::::    2,8 tr    :::::    09185.09778    :::::   2,2 tr
0914 522 599    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09785    :::::   3,2 tr
0914 60 61 64    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09787    :::::   2,2 tr
0914 60 62 67    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09795    :::::   2,2 tr
0914 34 36 34    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09802    :::::   2,2 tr
0914 34 30 34    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09803    :::::   2,2 tr
0916 83 83 43    :::::    1 tr    :::::    09185.09812    :::::   2,2 tr
0917 443 447    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09815    :::::   2,2 tr
0917 443 448    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09816    :::::   2,2 tr
0916 095 097    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09822    :::::   2,2 tr
0916 095 098    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09829    :::::   2,2 tr
0916 83 83 53    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09830    :::::   2,2 tr
0914 60 61 65    :::::    950    :::::    09185.09832    :::::   2,2 tr
0914 60 62 63    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09841    :::::   2,2 tr
0914 60 62 65    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09844    :::::   2,2 tr
0914 60 63 64    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09845    :::::   2,2 tr
0914 91 9995    :::::    1,2 tr    :::::    09185.09850    :::::   2,2 tr
0914 60 62 60    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09859    :::::   2,5 tr
0916 095 395    :::::    1,8 tr    :::::    09185.09864    :::::   2,2 tr
0916 838 835    :::::    1,8 tr    :::::    09185.09865    :::::   2,2 tr
0914 60 66 64    :::::    1,8 tr    :::::    09185.09878    :::::   2,5 tr
0917 745 748    :::::    1 tr    :::::    09185.09880    :::::   2,5 tr
0917 745 747    :::::    1,8 tr    :::::    09185.09883    :::::   2,5 tr
0914 60 66 63    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09884    :::::   2,5 tr
0916 83 86 76    :::::    500    :::::    09185.09885    :::::   5,5 tr
0916 83 83 95    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09895    :::::   2,5 tr
0917 885 685    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09901    :::::   2,5 tr
0916 83 86 84    :::::    1,6 tr    :::::    09185.09904    :::::   2,5 tr
0916 83 87 81    :::::    1,6 tr    :::::    09185.09935    :::::   2,5 tr
091 565 0006    :::::    1,6 tr    :::::    09185.09942    :::::   2,5 tr
0916 83 86 77    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09952    :::::   2,5 tr
0916 341 344    :::::    1,5 tr    :::::    09185.09957    :::::   2,5 tr
0916 83 89 83    :::::    2,8 tr    :::::    09185.09958    :::::   2,5 tr
0914 606 626    :::::    950    :::::    09185.09961    :::::   2,5 tr
0916 838 797    :::::    2,2 tr    :::::    09185.09964    :::::   2,5 tr
0917 632 635    :::::    1,8 tr    :::::    09185.09974    :::::   2,5 tr
0914 60 66 65    :::::    1,8 tr    :::::    0918.51.0009    ::::: 1,7 tr
0916 83 83 92    :::::    550    :::::    0918.51.0016    ::::: 1,5 tr
0919.098.090    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0024    ::::: 1,5 tr
0919.607.609    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0029    ::::: 1,5 tr
0916.33.11.31    :::::    1,2 tr    :::::    0918.51.0036    ::::: 1,5 tr
0916.33.11.38    :::::    1,2 tr    :::::    0918.44.6748    ::::: 1,5 tr
0916.33.11.39    :::::    1,2 tr    :::::    0918.44.6761    ::::: 1,5 tr
0916.331.334    :::::    1,5 tr    :::::    0918.44.6793    ::::: 1,5 tr
0916.331.335    :::::    1,5 tr    :::::    0918.44.6802    ::::: 1,5 tr
0916.33.18.68    :::::    1,2 tr    :::::    0918.44.6807    ::::: 1,5 tr
091.688.68.99    :::::    8.5 tr    :::::    0918.44.6821    ::::: 1,5 tr
0915.08.48.28    :::::    950    :::::    0918.44.6858    :::::   2,5 tr
091.5005.939    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.6892    ::::: 1,5 tr
091.521.8858    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.6905    ::::: 1,5 tr
0914.38.18.08    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.6922    ::::: 1,5 tr
091.5005.949    :::::    750    :::::    0918.44.6947    ::::: 1,5 tr
0915.93.83.73    :::::    2.8 tr    :::::    0918.44.6966    :::::   2,5 tr
0915.98.35.45    :::::    950    :::::    0918.44.6973    ::::: 1,5 tr
0916.05.65.15    :::::    750    :::::    0918.44.6978    :::::   2,5 tr
0916.05.65.45    :::::    580    :::::    0918.44.6982    ::::: 1,5 tr
0916.06.96.46    :::::    650    :::::    0918.44.6991    ::::: 1,7 tr
0914.76.06.46    :::::    580    :::::    0918.44.6993    ::::: 1,7 tr
0914.76.06.56    :::::    650    :::::    0918.447.012    ::::: 1,7 tr
091.556.96.26    :::::    950    :::::    0918.447.019    ::::: 1,5 tr
0915.723.372    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.023    ::::: 1,5 tr
0916.328.823    :::::    980    :::::    0918.447.052    ::::: 1,5 tr
0917.905.915    :::::    1.1 tr    :::::    0918.44.7071    ::::: 1,7 tr
0915.465.546    :::::    1.2 tr    :::::    0918.44.7073    ::::: 1,7 tr
0914.548.854    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.136    ::::: 1,5 tr
0916.328.832    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.139    ::::: 1,7 tr
0917.896.895    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.141    ::::: 1,5 tr
0916.396.693    :::::    1.1 tr    :::::    0918.447.147    ::::: 1,7 tr
0916.126.612    :::::    1.2 tr    :::::    0918.447.152    ::::: 1,5 tr
0916.894.895    :::::    1.5 tr    :::::    0918.447.190    ::::: 1,5 tr
0915.584.594    :::::    1.1 tr    :::::    0918.447.194    ::::: 1,5 tr
0916.587.268    :::::    1.1 tr    :::::    0918.447.235    ::::: 1,5 tr
091.60.64.368    :::::    1.2 tr    :::::    0918.447.241    ::::: 1,5 tr
0914.86.35.68    :::::    1.3 tr    :::::    0918.447.256    ::::: 1,5 tr
0914.86.34.68    :::::    1.1 tr    :::::    0918.447.258    ::::: 1,5 tr
091.485.74.68    :::::    1 tr    :::::    0918.447.260    ::::: 1,5 tr
091.48.59.168    :::::    1.1 tr    :::::    0918.447.280    ::::: 1,5 tr
0917.386.568    :::::    1.5 tr    :::::    0918.447.325    ::::: 1,5 tr
091.69.79.488    :::::    1.5 tr    :::::    0918.447.340    ::::: 1,5 tr
0917.386.588    :::::    1.1 tr    :::::    0918.44.7379    :::::   2,5 tr
0917.386.488    :::::    980    :::::    0918.447.396    ::::: 1,5 tr
0917.38.65.89    :::::    650    :::::    0918.447.413    ::::: 1,5 tr
0917.386.489    :::::    580    :::::    0918.447.459    ::::: 1,7 tr
091.69.79.166    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.490    ::::: 1,5 tr
091.73.58.166    :::::    750    :::::    0918.447.506    ::::: 1,5 tr
091.738.6566    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.510    ::::: 1,5 tr
091.738.6466    :::::    950    :::::    0918.447.538    ::::: 1,5 tr
091.65.87.399    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.558    ::::: 1,7 tr
091.73.86.799    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.584    ::::: 1,5 tr
0915.966.976    :::::    1.5 tr    :::::    0918.447.588    ::::: 1,7 tr
0916.55.41.55    :::::    1.2 tr    :::::    0918.447.593    ::::: 1,5 tr
091.68.95.799    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.447.613    ::::: 1,5 tr
091.606.94.99    :::::    650    :::::    0918.447.637    ::::: 1,5 tr
091.73.48.579    :::::    580    :::::    0918.447.660    ::::: 1,5 tr
091.78.96.579    :::::    650    :::::    0918.447.693    ::::: 1,5 tr
091.775.4445    :::::    980    :::::    0918.447.694    ::::: 1,5 tr
0917.38.6665    :::::    950    :::::    0918.44.7702    :::::   2,5 tr
0916.39.6667    :::::    1.1 tr    :::::    0918.44.7785    :::::   2,5 tr
0916.11.9994    :::::    950    :::::    0918.44.7794    :::::   2,5 tr
091.606.9994    :::::    650    :::::    0918.44.7837    ::::: 1,5 tr
0915.89.1115    :::::    950    :::::    0918.44.7843    ::::: 1,5 tr
091.464.1115    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.7846    ::::: 1,5 tr
091.476.2225    :::::    650    :::::    0918.44.7849    ::::: 1,5 tr
091.55.68.717    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.7871    ::::: 1,5 tr
091.789.69.49    :::::    750    :::::    0918.44.7893    ::::: 1,5 tr
0917.38.89.80    :::::    750    :::::    0918.44.7912    ::::: 1,5 tr
091.689.59.29    :::::    650    :::::    0918.44.7960    ::::: 1,5 tr
091.605.59.60    :::::    750    :::::    0918.44.7962    ::::: 1,5 tr
091.789.69.29    :::::    950    :::::    0918.44.7973    ::::: 1,5 tr
091.59.38.268    :::::    1.1 tr    :::::    091.8448.004    ::::: 1,7 tr
091.738.64.99    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.039    :::::   2,2 tr
0916.12.5567    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.045    ::::: 1,7 tr
091.65.87.234    :::::    650    :::::    091.8448.049    ::::: 1,7 tr
091.60.64.789    :::::    1.2 tr    :::::    091.8448.050    ::::: 1,7 tr
091.60.64.345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.051    ::::: 1,7 tr
091.65.87.345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.053    ::::: 1,7 tr
0914.863.678    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.094    :::::   2,5 tr
091.486.3345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.099    :::::   2,5 tr
091.59.48.567    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.149    :::::   2,2 tr
091.59.38.345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.158    :::::   2,2 tr
0917.68.3345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.160    ::::: 1,7 tr
091.572.3345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.163    ::::: 1,7 tr
091.69.57.345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.173    ::::: 1,7 tr
091.55.28.345    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.214    ::::: 1,7 tr
091.55.42.567    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.268    :::::   2,5 tr
091.68.56.567    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.309    ::::: 1,7 tr
091.73.81.880    :::::    580    :::::    091.8448.312    ::::: 1,7 tr
091.58.01.567    :::::    780    :::::    091.8448.320    ::::: 1,7 tr
091.689.5567    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.340    ::::: 1,7 tr
091.789.6678    :::::    3.5 tr    :::::    091.8448.341    ::::: 1,7 tr
0917.34.8.9.10    :::::    950    :::::    091.8448.346    ::::: 1,7 tr
091.651.8.9.10    :::::    950    :::::    091.8448.352    ::::: 1,7 tr
091.73.88.9.10    :::::    950    :::::    091.8448.357    :::::   2,5 tr
091.789.61.71    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.371    ::::: 1,7 tr
091.789.63.64    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.8385    :::::   2,5 tr
091.606.93.94    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.8386    :::::   2,5 tr
091.565.84.85    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.8393    :::::   2,5 tr
0917.34.85.95    :::::    580    :::::    091.8448.398    ::::: 1,7 tr
091.651.85.95    :::::    580    :::::    091.8448.404    :::::   2,5 tr
091.685.65.75    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.412    ::::: 1,7 tr
091.605.57.67    :::::    600    :::::    091.8448.436    ::::: 1,7 tr
091.556.96.97    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.471    ::::: 1,7 tr
091.556.36.37    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.482    :::::   2,2 tr
091.605.57.58    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.493    ::::: 1,7 tr
091.790.57.58    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.527    ::::: 1,7 tr
091.689.57.58    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.528    :::::   2,2 tr
091.606.97.98    :::::    1.1 tr    :::::    091.8448.530    ::::: 1,7 tr
091.476.18.19    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.543    ::::: 1,7 tr
091.605.58.59    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.550    ::::: 1,7 tr
091.563.58.59    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.567    :::::   2,5 tr
091.556.48.49    :::::    580    :::::    0918.44.8586    :::::   2,5 tr
0917.38.89.81    :::::    750    :::::    091.8448.653    ::::: 1,7 tr
0916.32.8881    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.672    ::::: 1,7 tr
091.651.8885    :::::    1.2 tr    :::::    091.8448.679    :::::   2,5 tr
091.651.8887    :::::    1.2 tr    :::::    091.8448.704    ::::: 1,5 tr
091.65.17771    :::::    950    :::::    091.8448.712    ::::: 1,5 tr
091.651.7776    :::::    950    :::::    091.8448.713    ::::: 1,5 tr
091.697.95.96    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.724    ::::: 1,5 tr
091.606.47.48    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.741    ::::: 1,5 tr
091.689.48.49    :::::    580    :::::    091.8448.751    ::::: 1,5 tr
091.689.48.58    :::::    980    :::::    091.8448.753    ::::: 1,5 tr
0916.34.18.19    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.8783    :::::   2,2 tr
091.594.28.29    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.794    ::::: 1,5 tr
091.594.28.38    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.8803    :::::   2,5 tr
0914.86.37.38    :::::    980    :::::    0918.44.8863    :::::   2,5 tr
0914.86.38.48    :::::    1.1 tr    :::::    091.8448.924    ::::: 1,7 tr
091.594.85.86    :::::    1.4 tr    :::::    091.8448.960    ::::: 1,7 tr
091.550.48.58    :::::    1,1 triệu    :::::    091.8448.963    ::::: 1,7 tr
091.580.59.69    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.44.8985    :::::   2,5 tr
0915.93.83.84    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.030    ::::: 1,5 tr
0917.38.64.65    :::::    650    :::::    0918.449.049    ::::: 1,7 tr
091.73.81.883    :::::    750    :::::    0918.449.067    ::::: 1,5 tr
0917.38.89.84    :::::    650    :::::    0918.449.072    ::::: 1,5 tr
0917.34.89.34    :::::    950    :::::    0918.449.117    ::::: 1,5 tr
0917.34.85.34    :::::    950    :::::    0918.449.122    ::::: 1,5 tr
0916.85.67.85    :::::    980    :::::    0918.449.124    ::::: 1,5 tr
091.464.7757    :::::    950    :::::    0918.449.134    ::::: 1,5 tr
0916.06.97.06    :::::    950    :::::    0918.449.149    ::::: 1,7 tr
0916.06.98.06    :::::    950    :::::    0918.449.156    ::::: 1,5 tr
0916.06.92.06    :::::    950    :::::    0918.449.158    ::::: 1,5 tr
0915.98.35.98    :::::    1.2 tr    :::::    0918.449.208    ::::: 1,5 tr
0916.39.65.39    :::::    1.2 tr    :::::    0918.449.248    ::::: 1,5 tr
0917.89.65.89    :::::    1.9 tr    :::::    0918.449.250    ::::: 1,5 tr
091.60.55595    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.266    ::::: 1,5 tr
091.60.55575    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.307    ::::: 1,5 tr
091.59.66676    :::::    1.1 tr    :::::    0918.449.313    ::::: 1,5 tr
0916.32.8808    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.315    ::::: 1,5 tr
091.651.8848    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.325    ::::: 1,5 tr
091.689.5585    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.330    ::::: 1,5 tr
0917.68.5595    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.340    ::::: 1,5 tr
091.671.5554    :::::     1.1 tr    :::::    0918.449.341    ::::: 1,5 tr
0915.979.717    :::::    1.2 tr    :::::    0918.449.348    ::::: 1,5 tr
091.73.88.979    :::::    980    :::::    0918.449.361    ::::: 1,5 tr
091.59.60.878    :::::    950    :::::    0918.449.369    ::::: 1,7 tr
091.60.55.606    :::::    650    :::::    0918.44.9390    ::::: 1,5 tr
091.60.55.949    :::::    650    :::::    0918.44.9395    ::::: 1,7 tr
091.73.88.949    :::::    600    :::::    0918.449.402    ::::: 1,5 tr
091.60.55.979    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.406    ::::: 1,5 tr
0917.888.464    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.411    ::::: 1,7 tr
0917.888.303    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.452    ::::: 1,5 tr
091.76.82.822    :::::    650    :::::    0918.449.463    ::::: 1,5 tr
091.68.95.595    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.476    ::::: 1,5 tr
091.605.6055    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.513    ::::: 1,5 tr
0917.88.84.81    :::::    580    :::::    0918.449.517    ::::: 1,5 tr
091.593.80.89    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.521    ::::: 1,5 tr
0917.38.18.08    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.527    ::::: 1,5 tr
091.55.68.454    :::::    750    :::::    0918.449.537    ::::: 1,5 tr
091.593.74.99    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.541    ::::: 1,5 tr
091.60.69.515    :::::    750    :::::    0918.449.572    ::::: 1,5 tr
091.661.85.98    :::::    650    :::::    0918.44.9598    :::::   2,2 tr
091.661.89.58    :::::    650    :::::    0918.449.607    ::::: 1,5 tr
091.661.8848    :::::    1.2 tr    :::::    0918.449.617    ::::: 1,5 tr
091.661.8887    :::::    1.3 tr    :::::    0918.449.634    ::::: 1,5 tr
091.697.99.80    :::::    650    :::::    0918.449.640    ::::: 1,5 tr
091.612.6667    :::::    1,1 triệu    :::::    0918.449.654    ::::: 1,5 tr
0917.35.81.86    :::::    650    :::::    0918.449.671    ::::: 1,5 tr
091.76.86.976    :::::    1.2 tr    :::::    0918.449.700    ::::: 1,5 tr
0917.68.68.06    :::::    750    :::::    0918.449.712    ::::: 1,5 tr
0917.68.68.34    :::::    750    :::::    0918.449.715    ::::: 1,5 tr
091.556.84.94    :::::    580    :::::    0918.449.761    ::::: 1,5 tr
091.606.94.98    :::::    560    :::::    0918.449.763    ::::: 1,5 tr
0915 94 88 94    :::::    2,2 tr    :::::    0918.449.807    ::::: 1,5 tr
0916 02 8687    :::::    1,5 tr    :::::    0918.449.825    ::::: 1,5 tr
0916 09 7678    :::::    1,5 tr    :::::    0918.449.826    ::::: 1,5 tr
0916 097 197    :::::    1,5 tr    :::::    0918.44.9838    ::::: 1,7 tr
0916 09 7898    :::::    1,5 tr    :::::    0918.449.854    ::::: 1,5 tr
0916 131 788    :::::    1,5 tr    :::::    0918.449.859    ::::: 1,5 tr
0916 131 466    :::::    1,5 tr    :::::    0918.449.870    ::::: 1,5 tr
0916 3939 44    :::::    1,5 tr    :::::    0918.44.9901    :::::   2,5 tr
0917 321 323    :::::    1,3 tr    :::::    0918.44.9921    :::::   2,5 tr
0914 777 922    :::::    1,3 tr    :::::    0918.44.9924    :::::   2,5 tr
0916 39 3332    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0006    ::::: 1,7 tr
0916 39 3334    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0027    ::::: 1,5 tr
0916 39 3337    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0034    ::::: 1,5 tr
0916 097 567    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0039    ::::: 1,7 tr
0916 132 788    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0046    ::::: 1,5 tr
0916 131 455    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0108    ::::: 1,5 tr
0916 393 137    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0113    ::::: 1,5 tr
0914 77 2466    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0125    ::::: 1,5 tr
0916 393 357    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0138    ::::: 1,5 tr
0916 398 466    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0144    ::::: 1,5 tr
0915 02 8882    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0166    ::::: 1,7 tr
0914 777 972    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0203    ::::: 1,5 tr
0917 186 678    :::::    1,3 tr    :::::    0918.45.0214    ::::: 1,2 tr
0917 94 6566    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0221    ::::: 1,2 tr
0917 94 6266    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0224    ::::: 1,5 tr
0917 756 875    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0236    ::::: 1,7 tr
0916 13 2228    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0274    ::::: 1,2 tr
0916 13 2227    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0275    ::::: 1,2 tr
0916 145 366    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0276    ::::: 1,2 tr
0916 145 388    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0294    ::::: 1,2 tr
0914 115 788    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0298    ::::: 1,2 tr
0915 812 789    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0307    ::::: 1,5 tr
0917 50 6466    :::::    1 tr    :::::    0918.45.0317    ::::: 1,2 tr
0917 482 788    :::::    1 tr    :::::    0918.45.0322    ::::: 1,5 tr
0916 393 387    :::::    1 tr    :::::    0918.450.340    ::::: 1,5 tr
0916 132 787    :::::    1 tr    :::::    0918.450.360    ::::: 1,5 tr
0916 132 292    :::::    1 tr    :::::    0918.450.365    ::::: 1,2 tr
0915 96 1617    :::::    1 tr    :::::    0918.450.462    ::::: 1,5 tr
0915 98 3337    :::::    1 tr    :::::    0918.450.463    ::::: 1,5 tr
0915 021 655    :::::    1 tr    :::::    0918.45.0479    ::::: 1,7 tr
0917 506 122    :::::    1 tr    :::::    0918.450.483    ::::: 1,5 tr
0916 131 141    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.0503    ::::: 1,5 tr
0916 131 789    :::::    1,4 tr    :::::    0918.45.0523    ::::: 1,2 tr
0916 1316 09    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.0529    ::::: 1,2 tr
0917.60.59.58    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0562    ::::: 1,2 tr

091.99.01386    :::::    1,1 tr    :::::    0918.45.0572    ::::: 1,2 tr
0913.966.988    :::::    8,5 tr    :::::    0918.45.0581    ::::: 1,2 tr
0913.966.986    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.0597    ::::: 1,2 tr
0912.18.39.68    :::::    3 tr    :::::    0918.45.0598    ::::: 1,5 tr
0912.188.968    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.0632    ::::: 1,2 tr
091.33.66.968    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.0643    ::::: 1,2 tr
0913.36.79.68    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.0647    ::::: 1,2 tr
0913.38.79.68    :::::    3,5 tr    :::::    0918.450.665    ::::: 1,5 tr
091.362.99.68    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.0673    ::::: 1,2 tr
0913.67.69.68    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.0717    ::::: 1,5 tr
0913.68.89.68    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.0719    ::::: 1,2 tr
0913.99.79.68    :::::    4,1 tr    :::::    0918.45.0739    ::::: 1,5 tr
0912.166.899    :::::    4,2 tr    :::::    0918.450.753    ::::: 1,2 tr
0912.18.6899    :::::    3,1 tr    :::::    0918.450.755    ::::: 1,5 tr
09132.16899    :::::    4,6 tr    :::::    0918.450.765    ::::: 1,2 tr
091.365.6899    :::::    3,6 tr    :::::    0918.450.782    ::::: 1,2 tr
0912.161.889    :::::    3 tr    :::::    0918.450.786    ::::: 1,5 tr
0913.16.8889    :::::    4,6 tr    :::::    0918.45.0812    ::::: 1,2 tr
091.323.6889    :::::    4,6 tr    :::::    0918.45.0816    ::::: 1,2 tr
0913.39.6889    :::::    5,2 tr    :::::    0918.45.0817    ::::: 1,2 tr
09139.68889    :::::    3,9 tr    :::::    0918.450.822    ::::: 1,5 tr
0913.222.886    :::::    6,2 tr    :::::    0918.45.0853    ::::: 1,2 tr
0913.233.886    :::::    4,4 tr    :::::    0918.45.0900    ::::: 1,5 tr
0913.235.886    :::::    4,3 tr    :::::    0918.45.0982    ::::: 1,2 tr
0913.255.886    :::::    3,9 tr    :::::    0918.45.1017    ::::: 1,2 tr
0913.280.886    :::::    3,6 tr    :::::    0918.45.1018    ::::: 1,2 tr
0913.28.28.86    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.1048    ::::: 1,2 tr
091.363.1886    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.1070    ::::: 1,5 tr
091.363.5886    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.1078    ::::: 1,5 tr
0913.660.886    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.1087    ::::: 1,2 tr
0913.99.68.69    :::::    5,3 tr    :::::    0918.45.1105    ::::: 1,5 tr
0913.18.98.68    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.1109    ::::: 1,5 tr
091.321.9868    :::::    4,3 tr    :::::    0918.45.1153    ::::: 1,5 tr
0913.222.868    :::::    6,7 tr    :::::    0918.45.1164    ::::: 1,5 tr
0913.260.868    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.1176    ::::: 1,5 tr
0913.28.18.68    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.1178    ::::: 1,7 tr
0913.38.18.68    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.1184    ::::: 1,5 tr
0913.393.868    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.1187    ::::: 1,5 tr
09136.22.868    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.1191    ::::: 1,7 tr
0913.660.868    :::::    3 tr    :::::    0918.45.1209    ::::: 1,2 tr
0913.222.866    :::::    6,4 tr    :::::    0918.45.2310    ::::: 1,5 tr
0913.255.866    :::::    4,2 tr    :::::    0918.45.2322    ::::: 1,5 tr
0913.66.98.66    :::::    3,6 tr    :::::    0918.45.2343    ::::: 1,5 tr
091.6886.858    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.2344    ::::: 1,7 tr
091.6886.838    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.2359    :::::   2,2 tr
0913.22.68.36    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2370    ::::: 1,2 tr
0912.688.799    :::::    13,5 tr    :::::    0918.45.2382    ::::: 1,2 tr
091.33.5.67.68    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2396    ::::: 1,5 tr
0913.368.768    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2403    ::::: 1,2 tr
0913.38.67.68    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2438    ::::: 1,5 tr
0913.69.67.68    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.2457    ::::: 1,5 tr
09132.15699    :::::    4,2 tr    :::::    0918.45.2463    ::::: 1,2 tr
0913.272.699    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2481    ::::: 1,2 tr
0913.288.699    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.2513    ::::: 1,2 tr
091.33.68.699    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.2521    ::::: 1,5 tr
0913.39.2699    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2530    ::::: 1,2 tr
091.339.3699    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2548    ::::: 1,5 tr
0913.95.3699    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2560    ::::: 1,2 tr
091.39.89.699    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.2563    ::::: 1,2 tr
0912.686.696    :::::    6,2 tr    :::::    0918.45.2581    ::::: 1,5 tr
0912.15.3689    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.2592    ::::: 1,2 tr
0912.698.689    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.2609    ::::: 1,2 tr
09132.00.689    :::::    6,7 tr    :::::    0918.45.2624    ::::: 1,5 tr
0913.202.689    :::::    6 tr    :::::    0918.45.2642    ::::: 1,2 tr
0913.212.689    :::::    4,6 tr    :::::    0918.45.2659    ::::: 1,7 tr
091.321.6689    :::::    3,9 tr    :::::    0918.45.2660    ::::: 1,5 tr
0913.22.5689    :::::    5,1 tr    :::::    0918.45.2671    ::::: 1,2 tr
0913.29.66.89    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.2674    ::::: 1,2 tr
0913.35.1689    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2695    ::::: 1,5 tr
091.33.626.89    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2698    ::::: 1,5 tr
0913.36.36.89    :::::    3,9 tr    :::::    0918.45.2700    ::::: 1,5 tr
0913.365.689    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.2707    ::::: 1,2 tr
091.33.99.689    :::::    4,1 tr    :::::    0918.45.2735    ::::: 1,2 tr
0913.626.689    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2740    ::::: 1,2 tr
0913.678.689    :::::    4,3 tr    :::::    0918.45.2743    ::::: 1,2 tr
09139.5.6.689    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2773    ::::: 1,5 tr
091.39.88.689    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.2784    ::::: 1,2 tr
09121.67.688    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.2790    ::::: 1,2 tr
09126.3.4.688    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.2795    ::::: 1,2 tr
0913.169.688    :::::    4,3 tr    :::::    0918.45.2806    ::::: 1,2 tr
0913.189.688    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.2815    ::::: 1,2 tr
09132.13688    :::::    5,1 tr    :::::    0918.45.2824    ::::: 1,5 tr
09132.15688    :::::    4,2 tr    :::::    0918.45.2826    :::::   2,2 tr
0913.22.0688    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.2830    ::::: 1,5 tr
0913.22.1688    :::::    4,6 tr    :::::    0918.45.2869    :::::   2,2 tr
0913.235.688    :::::    6,2 tr    :::::    0918.45.2885    ::::: 1,5 tr
091.33.606.88    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2893    ::::: 1,2 tr
0913.379.688    :::::    3,6 tr    :::::    0918.45.2905    ::::: 1,2 tr
091.339.3688    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.2911    ::::: 1,5 tr
091.365.9688    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2917    ::::: 1,2 tr
09139.4.5.6.88    :::::    4,4 tr    :::::    0918.45.2930    ::::: 1,5 tr
0913.95.2688    :::::    3 tr    :::::    0918.45.2931    ::::: 1,2 tr
0913.95.3688    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.2957    ::::: 1,2 tr
09139.5.4688    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.3651    ::::: 1,2 tr
091.39.60.688    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.3665    ::::: 1,5 tr
0913.977.688    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.3671    ::::: 1,2 tr
0913.98.5688    :::::    3 tr    :::::    0918.45.3722    ::::: 1,2 tr
0913.989.688    :::::    3,9 tr    :::::    0918.45.3723    ::::: 1,1 tr
091.320.5686    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.3730    ::::: 1,5 tr
091.3223.686    :::::    5,3 tr    :::::    0918.45.3735    ::::: 1,5 tr
0913.233.686    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.3747    ::::: 1,5 tr
0913.99.1686    :::::    3,9 tr    :::::    0918.45.3750    ::::: 1,2 tr
0913.25.6669    :::::    4,4 tr    :::::    0918.45.3766    ::::: 1,5 tr
0913.36.36.69    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.3801    ::::: 1,2 tr
0912.18.5668    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.3813    ::::: 1,2 tr
091.262.1668    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.3815    ::::: 1,2 tr
0912.68.96.68    :::::    4,4 tr    :::::    0918.45.3822    ::::: 1,5 tr
09132.00.668    :::::    7,9 tr    :::::    0918.45.3842    ::::: 1,2 tr
091.320.3668    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.3848    ::::: 1,7 tr
091.320.5668    :::::    4,5 tr    :::::    0918.45.3864    ::::: 1,2 tr
0913.212.668    :::::    4,6 tr    :::::    0918.45.3867    ::::: 1,2 tr
09132.15668    :::::    4,2 tr    :::::    0918.45.3870    ::::: 1,2 tr
091.3223.668    :::::    6,2 tr    :::::    0918.45.3874    ::::: 1,2 tr
0913.22.5668    :::::    5,6 tr    :::::    0918.45.3898    ::::: 1,7 tr
0913.379.668    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.3901    ::::: 1,2 tr
091.339.2668    :::::    3 tr    :::::    0918.45.3914    ::::: 1,2 tr
09136.01.668    :::::    3 tr    :::::    0918.45.3936    ::::: 1,7 tr
0913.95.2668    :::::    3 tr    :::::    0918.45.3955    ::::: 1,5 tr
0913.98.5668    :::::    3 tr    :::::    0918.45.3975    ::::: 1,2 tr
0916.888.636    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.3983    ::::: 1,5 tr
0912.188.588    :::::    4,6 tr    :::::    0918.454.013    ::::: 1,1 tr
0913.29.0588    :::::    2,6 tr    :::::    0918.454.020    ::::: 1,2 tr
0912.15.3568    :::::    2,5 tr    :::::    0918.454.056    ::::: 1,2 tr
09132.11.568    :::::    4,6 tr    :::::    0918.454.073    ::::: 1,2 tr
091.321.5568    :::::    3,5 tr    :::::    0918.454.081    ::::: 1,2 tr
0913.22.0568    :::::    4,2 tr    :::::    0918.454.098    ::::: 1,2 tr
0913.23.55.68    :::::    5,6 tr    :::::    0918.454.106    ::::: 1,2 tr
0913.29.0568    :::::    2,6 tr    :::::    0918.454.119    ::::: 1,5 tr
091.336.2568    :::::    3,6 tr    :::::    0918.454.131    ::::: 1,2 tr
091.336.3568    :::::    3,6 tr    :::::    0918.454.167    ::::: 1,2 tr
09133.98.568    :::::    2,6 tr    :::::    0918.454.182    ::::: 1,2 tr
091.33.99.568    :::::    3 tr    :::::    0918.454.186    ::::: 1,5 tr
091.360.3568    :::::    2,6 tr    :::::    0918.454.191    ::::: 1,2 tr
09136.12568    :::::    3,6 tr    :::::    0918.454.192    ::::: 1,2 tr
0913.95.2.5.6.8    :::::    2,6 tr    :::::    0918.454.233    ::::: 1,5 tr
091.39.66.568    :::::    3 tr    :::::    0918.454.254    ::::: 1,7 tr
0913.98.2568    :::::    2,6 tr    :::::    0918.454.263    ::::: 1,2 tr
0913.99.1568    :::::    4,1 tr    :::::    0918.454.266    ::::: 1,7 tr
091.33.99.468    :::::    3,6 tr    :::::    0918.454.270    ::::: 1,2 tr
09136.13468    :::::    2,5 tr    :::::    0918.454.273    ::::: 1,2 tr
09132.11.389    :::::    4,6 tr    :::::    0918.454.286    ::::: 1,5 tr
0913.666.389    :::::    3,9 tr    :::::    0918.454.295    ::::: 1,2 tr
0913.22.33.69    :::::    6,2 tr    :::::    0918.454.296    ::::: 1,5 tr
091.6886.369    :::::    3,6 tr    :::::    0918.454.311    ::::: 1,2 tr
0912.166.368    :::::    4,1 tr    :::::    0918.454.327    ::::: 1,2 tr
0913.122.368    :::::    3,5 tr    :::::    0918.455.401    ::::: 1,5 tr
0913.22.0368    :::::    4,2 tr    :::::    0918.455.434    ::::: 1,5 tr
091.323.0368    :::::    3,2 tr    :::::    0918.455.461    ::::: 1,5 tr
091.365.2368    :::::    2,6 tr    :::::    0918.455.597    ::::: 1,7 tr
091.394.1368    :::::    3,1 tr    :::::    0918.455.503    ::::: 1,7 tr
0913.95.3368    :::::    2,6 tr    :::::    0918.455.514    ::::: 1,7 tr
091.39.66.368    :::::    3,5 tr    :::::    0918.455.517    ::::: 1,7 tr
0913.99.2368    :::::    3,5 tr    :::::    0918.455.631    ::::: 1,5 tr
091320.22.68    :::::    6 tr    :::::    0918.455.613    ::::: 1,5 tr
0913.2112.68    :::::    4,5 tr    :::::    0918.455.629    ::::: 1,5 tr
0913.22.0268    :::::    4,2 tr    :::::    0918.455.781    ::::: 1,5 tr
091.323.0268    :::::    3,2 tr    :::::    0918.455.703    ::::: 1,5 tr
091.33.99.268    :::::    3,2 tr    :::::    0918.455.706    ::::: 1,5 tr
0913.606.268    :::::    2,5 tr    :::::    0918.455.710    ::::: 1,5 tr
0913.608.268    :::::    2,6 tr    :::::    0918.455.734    ::::: 1,5 tr
091.363.1268    :::::    3,5 tr    :::::    0918.455.738    ::::: 1,5 tr
0913.99.1268    :::::    4,3 tr    :::::    0918.455.743    ::::: 1,5 tr
091.33.66.186    :::::    3,6 tr    :::::    0918.455.745    ::::: 1,5 tr
0913.99.11.86    :::::    3,6 tr    :::::    0918.455.748    ::::: 1,5 tr
0912.139.169    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.5852    ::::: 1,7 tr
091.2112.168    :::::    4,2 tr    :::::    0918.455.801    ::::: 1,5 tr
0912.115.168    :::::    3,1 tr    :::::    0918.455.814    ::::: 1,5 tr
0912.188.168    :::::    4,6 tr    :::::    0918.455.828    ::::: 1,7 tr
09126.33.168    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.5857    ::::: 1,7 tr
0912.66.0168    :::::    4,6 tr    :::::    0918.455.867    ::::: 1,5 tr
0912.688.168    :::::    6,7 tr    :::::    0918.45.5878    :::::   2,5 tr
0912.689.168    :::::    4,4 tr    :::::    0918.455.882    ::::: 1,7 tr
09126.99.168    :::::    4,1 tr    :::::    0918.455.993    ::::: 1,7 tr
0913.177.168    :::::    3,1 tr    :::::    0918.455.901    ::::: 1,5 tr
09132.18.168    :::::    4,5 tr    :::::    0918.455.910    ::::: 1,7 tr
0913.226.168    :::::    4,5 tr    :::::    0918.455.932    ::::: 1,5 tr
091.32.32.168    :::::    4,3 tr    :::::    0918.455.947    ::::: 1,5 tr
0913.255.168    :::::    3,5 tr    :::::    0918.455.968    ::::: 1,7 tr
0913.363.168    :::::    3,1 tr    :::::    0918.455.973    ::::: 1,5 tr
091.33.66.168    :::::    5,6 tr    :::::    0918.455.981    ::::: 1,5 tr
0913.369.168    :::::    3,5 tr    :::::    0918.455.984    ::::: 1,5 tr
091.33.99.168    :::::    5,3 tr    :::::    0918.455.987    ::::: 1,7 tr
09136.03.168    :::::    2,5 tr    :::::    0918.456.097    ::::: 1,7 tr
0913.606.168    :::::    3,2 tr    :::::    0918.456.001    :::::   2,2 tr
09136.23.168    :::::    2,5 tr    :::::    0918.456.012    :::::   2,5 tr
0913.662.168    :::::    3 tr    :::::    0918.456.013    ::::: 1,7 tr
09136.99.168    :::::    4,3 tr    :::::    0918.456.015    ::::: 1,7 tr
0913.959.168    :::::    3,5 tr    :::::    0918.456.026    :::::   2,2 tr
0913.9.6.3.168    :::::    3 tr    :::::    0918.456.028    :::::   2,2 tr
0913.989.168    :::::    4,4 tr    :::::    0918.456.032    ::::: 1,7 tr
091.6886.166    :::::    4,1 tr    :::::    0918.456.033    :::::   2,2 tr
09121.000.68    :::::    3,1 tr    :::::    0918.456.051    ::::: 1,7 tr
0912.69.00.68    :::::    2,6 tr    :::::    0918.456.068    :::::   2,5 tr
091.323.00.68    :::::    4,3 tr    :::::    0918.456.194    ::::: 1,7 tr
0913.29.00.68    :::::    3 tr    :::::    0918.456.127    ::::: 1,7 tr
091.33.88.068    :::::    3,1 tr    :::::    0918.456.172    ::::: 1,7 tr
0913.668.068    :::::    3,6 tr    :::::    0918.456.297    ::::: 1,7 tr
0913.1.3.5.7.99    :::::    6,7 tr    :::::    0918.456.205    ::::: 1,7 tr
0913.234.679    :::::    6,2 tr    :::::    0918.457.183    ::::: 1,5 tr
0913.222.889    :::::    6,2 tr    :::::    0918.457.226    ::::: 1,5 tr
0913.222.699    :::::    6,2 tr    :::::    0918.457.239    :::::   2,5 tr
0913.255.899    :::::    6 tr    :::::    0918.457.258    ::::: 1,7 tr
0913.222.799    :::::    6 tr    :::::    0918.457.276    ::::: 1,5 tr
0913.255.266    :::::    6 tr    :::::    0918.457.302    ::::: 1,5 tr
0913.22.3588    :::::    5,3 tr    :::::    0918.457.328    ::::: 1,5 tr
0913.22.3589    :::::    5,3 tr    :::::    0918.457.359    :::::   2,2 tr
0913.222.599    :::::    5,3 tr    :::::    0918.457.362    ::::: 1,5 tr
0913.255.299    :::::    4,6 tr    :::::    0918.457.364    ::::: 1,5 tr
0913.233.589    :::::    4,5 tr    :::::    0918.457.366    :::::   2,2 tr
0913.235.899    :::::    4,5 tr    :::::    0918.457.401    ::::: 1,5 tr
09132.13589    :::::    4,2 tr    :::::    0918.457.406    ::::: 1,5 tr
09132.13899    :::::    4,2 tr    :::::    0918.457.448    ::::: 1,7 tr
091.33.99.389    :::::    4,2 tr    :::::    0918.45.7476    ::::: 1,7 tr
0913.22.5699    :::::    4,2 tr    :::::    0918.457.492    ::::: 1,5 tr
0913.22.5799    :::::    4,2 tr    :::::    0918.457.552    ::::: 1,7 tr
0913.3579.89    :::::    4,4 tr    :::::    0918.457.565    ::::: 1,7 tr
0913.26.26.89    :::::    4,4 tr    :::::    0918.457.594    ::::: 1,5 tr
0913.22.6788    :::::    4,4 tr    :::::    0918.457.606    ::::: 1,5 tr
0913.22.6799    :::::    4,4 tr    :::::    0918.457.608    ::::: 1,5 tr
091.320.5799    :::::    4,4 tr    :::::    0918.457.611    ::::: 1,5 tr
0913.66.79.89    :::::    4,4 tr    :::::    0918.457.613    ::::: 1,5 tr
0913.22.7889    :::::    3,9 tr    :::::    0918.457.619    ::::: 1,5 tr
09132.13599    :::::    4,3 tr    :::::    0918.457.620    ::::: 1,5 tr
0913.255.788    :::::    4,3 tr    :::::    0918.457.621    ::::: 1,5 tr
0912.166.177    :::::    4,3 tr    :::::    0918.457.624    ::::: 1,5 tr
09132.0.5.6.77    :::::    4,3 tr    :::::    0918.457.641    ::::: 1,5 tr
0913.22.1389    :::::    4,3 tr    :::::    0918.457.652    ::::: 1,5 tr
09132.15899    :::::    4,1 tr    :::::    0918.457.653    ::::: 1,5 tr
091.33.99.589    :::::    4,1 tr    :::::    0918.457.663    ::::: 1,5 tr
091.33.99.289    :::::    4,1 tr    :::::    0918.457.665    ::::: 1,5 tr
0913.22.0889    :::::    4,1 tr    :::::    0918.457.670    ::::: 1,5 tr
0913.22.1589    :::::    4,1 tr    :::::    0918.457.677    ::::: 1,7 tr
0913.22.1889    :::::    4,1 tr    :::::    0918.457.693    ::::: 1,5 tr
09132.15889    :::::    3,5 tr    :::::    0918.457.699    :::::   2,5 tr
09132.17889    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.7702    ::::: 1,5 tr
0913.22.42.62    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.7730    ::::: 1,5 tr
0915.58.59.60    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.7742    ::::: 1,5 tr
09131.1.2.3.6.9    :::::    3,5 tr    :::::    0918.4.57775    :::::   3,2 tr
09139.4.5.6.99    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.7776    :::::   2,2 tr
0913.25.8889    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.7784    ::::: 1,5 tr
091.321.5788    :::::    3,5 tr    :::::    0918.45.7806    ::::: 1,5 tr
0912.689.799    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.7808    ::::: 1,7 tr
091.269.3699    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.7811    ::::: 1,7 tr
0913.11.1269    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.7814    ::::: 1,5 tr
0913.99.67.99    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.7833    ::::: 1,7 tr
0913.262.889    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.7841    ::::: 1,5 tr
0913.262.899    :::::    3,2 tr    :::::    0918.45.7873    ::::: 1,7 tr
0912.698.789    :::::    3,6 tr    :::::    0918.45.7904    ::::: 1,5 tr
09136.13589    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.7915    ::::: 1,5 tr
0913.11.5.8.99    :::::    3,1 tr    :::::    0918.45.7920    ::::: 1,5 tr
0912.11.3589    :::::    3,1 tr    :::::    0918.458.718    ::::: 1,5 tr
0912.196.296    :::::    3,1 tr    :::::    0918.458.723    ::::: 1,5 tr
0913.189.789    :::::    3,1 tr    :::::    0918.458.752    ::::: 1,5 tr
0913.38.58.99    :::::    3 tr    :::::    0918.458.756    ::::: 1,5 tr
09136.4.5.789    :::::    3 tr    :::::    0918.458.791    ::::: 1,7 tr
091.398.3899    :::::    3 tr    :::::    0918.45.8812    ::::: 1,7 tr
0913.26.3899    :::::    3 tr    :::::    0918.45.8826    ::::: 1,7 tr
0913.3579.88    :::::    3 tr    :::::    0918.45.8831    ::::: 1,7 tr
09139.4.5.789    :::::    2,8 tr    :::::    0918.45.8857    ::::: 1,7 tr
0913.220.221    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.8865    ::::: 1,7 tr
0913.224.357    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.8892    ::::: 1,7 tr
09136.13599    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.8897    ::::: 1,7 tr
091.366.3789    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.8911    :::::   3,7 tr
0913.66.58.99    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.89.23    ::::: 1,7 tr
0913.663.665    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.89.25    ::::: 1,7 tr
0913.698.789    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.89.55    ::::: 1,7 tr
0913.698.799    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.89.70    ::::: 1,7 tr
091.365.5689    :::::    2,5 tr    :::::    0918.45.89.77    ::::: 1,7 tr
0913.36.79.89    :::::    2,5 tr    :::::    0918.458.993    ::::: 1,7 tr
0913.122.889    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.007    ::::: 1,5 tr
09136.11.399    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.028    ::::: 1,5 tr
09136.1.5699    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.060    ::::: 1,5 tr
091.365.1589    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.064    ::::: 1,5 tr
091.365.2389    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.067    ::::: 1,5 tr
091.365.3589    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.084    ::::: 1,5 tr
091.365.3899    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.088    :::::   2,5 tr
0913.177.889    :::::    2,6 tr    :::::    0918.45.9095    ::::: 1,7 tr
091.339.5799    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.118    ::::: 1,7 tr
091.338.3589    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.120    ::::: 1,5 tr
091.338.5699    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.122    ::::: 1,5 tr
09139.5.7.8.8.9    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.154    ::::: 1,5 tr
091.339.5699    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.157    ::::: 1,5 tr
091.339.5899    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.162    ::::: 1,5 tr
0913.368.589    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.164    ::::: 1,5 tr
0913.65.66.76    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.172    ::::: 1,5 tr
0913.16.26.89    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.189    ::::: 1,7 tr
091.39.58889    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.214    ::::: 1,5 tr
0913.26.2399    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.227    ::::: 1,5 tr
0913.26.3389    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.228    ::::: 1,7 tr
0913.9.6.3.389    :::::    2,6 tr    :::::    0918.459.239    :::::   2,5 tr
0913.98.6799    :::::    2,4 tr    :::::    0918.459.243    ::::: 1,5 tr
0913.282.283    :::::    đã bán    :::::    0918.459.265    ::::: 1,5 tr
091.339.7789    :::::    2,7 tr    :::::    0918.45.9295    ::::: 1,7 tr
091.363.2289    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.320    ::::: 1,5 tr
091.363.2589    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.321    ::::: 1,5 tr
091.363.5589    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.325    ::::: 1,5 tr
09131.0.1.6.99    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.340    ::::: 1,5 tr
09131.0.1.8.8.9    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.371    ::::: 1,5 tr
091.338.2388    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.384    ::::: 1,5 tr
091.338.2599    :::::    2,7 tr    :::::    0918.45.9390    ::::: 1,5 tr
09136.2.5.889    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.428    ::::: 1,5 tr
09139.828.99    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.464    ::::: 1,5 tr
0912.698.799    :::::    2,7 tr    :::::    0918.459.468    :::::   3,7 tr
0912.195.295    :::::    2,7 tr    :::::    0918.505.792    ::::: 1,1 tr
091.338.4569    :::::    2,7 tr    :::::    0918.505.794    ::::: 1,1 tr
091.338.4588    :::::    2,7 tr    :::::    0918.505.798    ::::: 1,5 tr
0913.94.98.99    :::::    2,7 tr    :::::    0918.505.803    ::::: 1,2 tr
0913.95.3588    :::::    2,7 tr    :::::    0918.525.973    ::::: 1,2 tr
09133.5678.6    :::::    2,7 tr    :::::    0916.82.7917    ::::: 1,2 tr
091.360.1889    :::::    2,7 tr    :::::    0916.82.7918    ::::: 1,8 tr
09136.01299    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7919    ::::: 1,8 tr
09131.0.1.5.8.9    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7920    ::::: 1,2 tr
09131.0.2.3.8.9    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7921    ::::: 1,2 tr
091.339.4589    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7922    ::::: 1,2 tr
091.339.4599    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7926    ::::: 1,2 tr
0913.97.2488    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7932    ::::: 1,2 tr
091.39.727.89    :::::    2,3 tr    :::::    0916.827.937    ::::: 1,2 tr
091.39.757.89    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7938    ::::: 1,8 tr
09121.0.2.3.99    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7940    ::::: 1,2 tr
0912.15.25.99    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7941    ::::: 1,2 tr
09126.5.1899    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7943    ::::: 1,2 tr
091.336.2589    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7944    ::::: 1,2 tr
091.337.2388    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7945    ::::: 1,2 tr
091.337.2699    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7946    ::::: 1,2 tr
091.337.2889    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7950    ::::: 1,2 tr
091.337.3589    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7953    ::::: 1,2 tr
091.337.5889    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7954    ::::: 1,2 tr
091.338.1288    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7956    ::::: 1,2 tr
0913.39.2589    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7963    ::::: 1,2 tr
091.360.3589    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7965    ::::: 1,2 tr
091.360.5899    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7967    ::::: 1,2 tr
09136.19.789    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7980    ::::: 1,2 tr
09136.202.89    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7984    ::::: 1,2 tr
091.362.0389    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7988    ::::: 1,8 tr
091.362.1588    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7996    ::::: 1,8 tr
09136.2.4.789    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.7998    ::::: 1,8 tr
091.363.2788    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.019    ::::: 1,2 tr
09136.45.567    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.029    ::::: 1,2 tr
0913.95.1899    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.143    ::::: 1,2 tr
091.395.3599    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.82.09    ::::: 1,8 tr
0913.95.3899    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.82.10    ::::: 1,8 tr
0913.97.3588    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.307    ::::: 1,2 tr
09126.1.6.7.88    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.325    ::::: 1,2 tr
091.337.2389    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.330    ::::: 1,2 tr
091.337.2599    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.360    ::::: 1,2 tr
091.360.3567    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.408    ::::: 1,2 tr
091.3663.788    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.517    ::::: 1,2 tr
09131.5678.6    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.567    ::::: 1,8 tr
0913.98.45.89    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.86.80    :::::   2,7 tr
091.4567.589    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.691    ::::: 1,2 tr
0913.39.87.88    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.820    ::::: 1,8 tr
091.360.5788    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.937    ::::: 1,2 tr
0913.608.788    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.967    ::::: 1,2 tr
0913.620.678    :::::    2,3 tr    :::::    0916.828.994    ::::: 1,2 tr
09136.212.88    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.003    ::::: 1,2 tr
091.364.2588    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.005    ::::: 1,2 tr
091.364.2789    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.008    ::::: 1,2 tr
091.364.3599    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.013    ::::: 1,2 tr
0912.1.3.5557    :::::    2,2 tr    :::::    0916.829.015    ::::: 1,2 tr
0913.66.86.87    :::::    2,2 tr    :::::    0916.829.019    ::::: 1,2 tr
0912.1.3.5.7.11    :::::    2,1 tr    :::::    0916.829.021    ::::: 1,2 tr
0913.24.2358    :::::    1,7 tr    :::::    0916.829.030    ::::: 1,2 tr
0912.1234.65    :::::    1,7 tr    :::::    0916.829.038    ::::: 1,2 tr
0913.28.0135    :::::    1,5 tr    :::::    0916.829.039    ::::: 1,8 tr
0912.13579.4    :::::    1,5 tr    :::::    0916.829.047    ::::: 1,2 tr
0913.24.2357    :::::    1,5 tr    :::::    0916.829.053    ::::: 1,2 tr
0913.252.362    :::::    1,5 tr    :::::    0916.829.054    ::::: 1,2 tr
0913.28.0167    :::::    1,3 tr    :::::    0916.829.059    ::::: 1,2 tr
0917.34.54.74    :::::    1,1 tr    :::::    0916.829.061    ::::: 1,2 tr
0913.39.78.79    :::::    6,7 tr    :::::    0916.829.062    ::::: 1,2 tr
0913.6666.39    :::::    6,7 tr    :::::    0916.829.073    ::::: 1,2 tr
091.320.68.79    :::::    6,2 tr    :::::    0916.82.90.82    ::::: 1,8 tr
0913.39.79.68    :::::    6,4 tr    :::::    0916.829.088    ::::: 1,8 tr
091.320.5679    :::::    4,6 tr    :::::    0916.82.9094    ::::: 1,5 tr
091.320.6679    :::::    4,6 tr    :::::    0916.82.9096    ::::: 1,5 tr
0913.226.779    :::::    4,2 tr    :::::    0916.829.105    ::::: 1,2 tr
091.320.5779    :::::    4,4 tr    :::::    0916.829.106    ::::: 1,2 tr
091.321.6679    :::::    3,9 tr    :::::    0916.829.115    ::::: 1,2 tr
0913.69.69.39    :::::    4,1 tr    :::::    0916.829.127    ::::: 1,2 tr
091.688.68.79    :::::    4,1 tr    :::::    0916.829.140    ::::: 1,2 tr
0913.22.9979    :::::    4,1 tr    :::::    0916.829.143    ::::: 1,2 tr
0913.211.779    :::::    4,1 tr    :::::    0916.829.146    ::::: 1,2 tr
0913.22.1379    :::::    4,1 tr    :::::    0916.829.149    ::::: 1,2 tr
091.323.1679    :::::    3,5 tr    :::::    0916.829.151    ::::: 1,2 tr
091.33.66.179    :::::    3,5 tr    :::::    0916.829.152    ::::: 1,2 tr
091.33.99.179    :::::    3,5 tr    :::::    0916.829.153    ::::: 1,2 tr
091.321.3379    :::::    3,5 tr    :::::    0916.829.158    ::::: 1,2 tr
09132.1.3.779    :::::    3,5 tr    :::::    0916.829.177    ::::: 1,2 tr
0913.29.66.79    :::::    3,2 tr    :::::    0916.829.181    ::::: 1,2 tr
0913.39.86.79    :::::    3,2 tr    :::::    0916.82.91.82    ::::: 1,8 tr
091.33.88.379    :::::    3,6 tr    :::::    0916.829.184    ::::: 1,2 tr
0913.38.69.79    :::::    3,6 tr    :::::    0916.829.187    ::::: 1,2 tr
09131.1.2.5.7.9    :::::    3,1 tr    :::::    0916.82.9192    ::::: 1,5 tr
091.39.5.68.79    :::::    3,1 tr    :::::    0916.82.9194    ::::: 1,5 tr
091.33.88.179    :::::    3,1 tr    :::::    0916.82.9198    ::::: 1,5 tr
0913.38.66.79    :::::    3 tr    :::::    0916.829.201    ::::: 1,2 tr
091.33.5.66.79    :::::    3 tr    :::::    0916.829.203    ::::: 1,2 tr
0913.29.22.79    :::::    3 tr    :::::    0916.829.206    ::::: 1,2 tr
0913.25.6679    :::::    3 tr    :::::    0916.829.207    ::::: 1,2 tr
09136.11.679    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.208    ::::: 1,2 tr
0912.19.59.79    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.226    ::::: 1,2 tr
0913.966.779    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.227    ::::: 1,2 tr
091.68886.79    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.235    ::::: 1,2 tr
0913.379.399    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.238    ::::: 1,8 tr
091.39.5.69.79    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.246    ::::: 1,5 tr
0913.292.379    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.260    ::::: 1,2 tr
091.329.3379    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.264    ::::: 1,2 tr
091.33.66.33.9    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.270    ::::: 1,2 tr
091.33.86.179    :::::    2,5 tr    :::::    0916.829.276    ::::: 1,2 tr
09136.11.579    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.283    ::::: 1,2 tr
0916.88.66.79    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.284    ::::: 1,2 tr
0916.888.379    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.287    ::::: 1,2 tr
0913.66.11.79    :::::    2,6 tr    :::::    0916.82.9295    ::::: 1,5 tr
0913.66.1379    :::::    2,6 tr    :::::    0916.82.9297    ::::: 1,5 tr
0912.699.179    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.305    ::::: 1,2 tr
091.39.1.5.6.79    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.306    ::::: 1,2 tr
091.393.3679    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.308    ::::: 1,2 tr
091.39.7.68.79    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.312    ::::: 1,2 tr
09131.78.788    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.320    ::::: 1,2 tr
0913.38.16.79    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.325    ::::: 1,2 tr
0913.270.779    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.328    ::::: 1,2 tr
0913.369.179    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.332    ::::: 1,2 tr
091.336.5799    :::::    2,4 tr    :::::    0916.829.338    :::::   2,2 tr
0912.18.66.79    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.340    ::::: 1,2 tr
09136.11.279    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.342    ::::: 1,2 tr
091.363.1799    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.358    :::::   2,2 tr
091.363.2279    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.361    ::::: 1,2 tr
0913.123.379    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.363    ::::: 1,2 tr
0913.383.679    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.368    :::::   2,7 tr
091.338.5679    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.371    ::::: 1,2 tr
091.336.3379    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.374    ::::: 1,2 tr
091.33.696.79    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.376    ::::: 1,2 tr
091.363.1279    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.380    ::::: 1,2 tr
09126.1.3.6.79    :::::    2,7 tr    :::::    0916.82.93.82    ::::: 1,8 tr
0913.35.88.79    :::::    2,7 tr    :::::    0916.82.9395    ::::: 1,5 tr
0913.38.23.79    :::::    2,7 tr    :::::    0916.82.9398    ::::: 1,5 tr
0913.39.96.39    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.401    ::::: 1,2 tr
0913.39.98.39    :::::    2,7 tr    :::::    0916.829.402    ::::: 1,2 tr
091.33.59.799    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.418    ::::: 1,2 tr
091.337.2379    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.423    ::::: 1,2 tr
09131.0.5.6.79    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.424    ::::: 1,2 tr
091.335.2.5.7.9    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.428    ::::: 1,2 tr
09136.01279    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.433    ::::: 1,2 tr
09136.02379    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.451    ::::: 1,2 tr
091.363.0279    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.453    ::::: 1,2 tr
0913.66.0379    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.457    ::::: 1,2 tr
091.337.5679    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.458    ::::: 1,2 tr
0913.224.379    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.461    ::::: 1,2 tr
0913.95.3679    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.462    ::::: 1,2 tr
0913.98.1179    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.463    ::::: 1,2 tr
091.39.7.56.79    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.465    ::::: 1,2 tr
091.337.4579    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.466    ::::: 1,2 tr
0913.39.71.79    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.476    ::::: 1,2 tr
091.360.3779    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.480    ::::: 1,2 tr
0913.620.679    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.485    ::::: 1,2 tr
091.365.0379    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9493    ::::: 1,5 tr
091.39.38.788    :::::    2,3 tr    :::::    0916.829.503    ::::: 1,2 tr
0912.126.579    :::::    2,2 tr    :::::    0916.829.506    ::::: 1,2 tr
0912.128.379    :::::    1,7 tr    :::::    0916.829.518    ::::: 1,2 tr
0913.280.139    :::::    1,7 tr    :::::    0916.829.524    ::::: 1,2 tr
0917.345.579    :::::    1,7 tr    :::::    0916.829.532    ::::: 1,2 tr
0912.144.679    :::::    1,6 tr    :::::    0916.82.9592    ::::: 1,5 tr
0912.69.99.69    :::::    6 tr    :::::    0916.82.9594    ::::: 1,5 tr
0913.209.290    :::::    4,3 tr    :::::    0916.82.9597    ::::: 1,5 tr
0912.189.198    :::::    3,2 tr    :::::    0916.829.601    ::::: 1,2 tr
09136.58885    :::::    2,6 tr    :::::    0916.829.610    ::::: 1,2 tr
0912.69.88.69    :::::    3,9 tr    :::::    0916.829.634    ::::: 1,2 tr
0913.36.88.36    :::::    3,2 tr    :::::    0916.819.705    ::::: 1,2 tr
0912.101.599    :::::    2,6 tr    :::::    0916.819.706    ::::: 1,2 tr
09121.0.3.5.99    :::::    2,6 tr    :::::    0916.819.715    ::::: 1,2 tr
0912.11.66.26    :::::    3,1 tr    :::::    0916.819.716    ::::: 1,2 tr
0912.11.90.99    :::::    2,5 tr    :::::    0916.819.719    ::::: 1,5 tr
0912.123.240    :::::    1 tr    :::::    0916.819.720    ::::: 1,2 tr
0912.1235.01    :::::    1 tr    :::::    0916.819.733    ::::: 1,2 tr
0912.1235.04    :::::    1 tr    :::::    0916.819.734    ::::: 1,2 tr
0912.1235.17    :::::    1 tr    :::::    0916.819.742    ::::: 1,2 tr
0912.1235.41    :::::    1 tr    :::::    0916.81.9747    ::::: 1,2 tr
0912.1235.82    :::::    1 tr    :::::    0916.81.9754    ::::: 1,2 tr
0912.1236.17    :::::    1 tr    :::::    0916.819.759    ::::: 1,2 tr
0912.123.649    :::::    1 tr    :::::    0916.819.766    ::::: 1,2 tr
0912.123.654    :::::    1 tr    :::::    0916.81.9790    ::::: 1,5 tr
0912.123.660    :::::    1 tr    :::::    0916.81.9794    ::::: 1,5 tr
0912.128.027    :::::    1 tr    :::::    0916.81.9796    ::::: 1,5 tr
0912.128.125    :::::    1,2 tr    :::::    0916.829.804    ::::: 1,2 tr
0912.128.469    :::::    1,5 tr    :::::    0916.829.806    ::::: 1,2 tr
0912.128.538    :::::    1 tr    :::::    0916.829.812    ::::: 1,2 tr
0912.1331.08    :::::    1,2 tr    :::::    0916.829.815    ::::: 1,2 tr
0912.1331.24    :::::    1 tr    :::::    0916.829.831    ::::: 1,2 tr
0912.133.143    :::::    1,5 tr    :::::    0916.829.832    ::::: 1,2 tr
0912.133.145    :::::    1 tr    :::::    0916.829.834    ::::: 1,2 tr
0912.133.153    :::::    1,1 tr    :::::    0916.829.835    ::::: 1,5 tr
0912.133.154    :::::    1 tr    :::::    0916.829.840    ::::: 1,2 tr
0912.133.172    :::::    1 tr    :::::    0916.829.842    ::::: 1,2 tr
0912.133.174    :::::    1 tr    :::::    0916.829.843    ::::: 1,2 tr
0912.133.195    :::::    1 tr    :::::    0916.829.851    ::::: 1,2 tr
0912.133.204    :::::    1 tr    :::::    0916.829.852    ::::: 1,2 tr
0912.133.205    :::::    1 tr    :::::    0916.829.860    ::::: 1,2 tr
0912.133.248    :::::    1,6 tr    :::::    0916.829.861    ::::: 1,2 tr
0912.133.259    :::::    1,6 tr    :::::    0916.829.862    ::::: 1,2 tr
0912.133.265    :::::    1,2 tr    :::::    0916.829.865    ::::: 1,2 tr
09121.333.75    :::::    1,2 tr    :::::    0916.829.867    ::::: 1,2 tr
09121.333.91    :::::    1 tr    :::::    0916.829.870    ::::: 1,2 tr
0912.133.499    :::::    1,6 tr    :::::    0916.829.871    ::::: 1,2 tr
0912.133.516    :::::    1,2 tr    :::::    0916.829.873    ::::: 1,2 tr
0912.133.563    :::::    1,2 tr    :::::    0916.829.875    ::::: 1,2 tr
0912.133.580    :::::    1,2 tr    :::::    0916.82.9901    ::::: 1,2 tr
0912.133.586    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9904    ::::: 1,2 tr
0912.133.645    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9906    ::::: 1,2 tr
0912.13.3693    :::::    1,3 tr    :::::    0916.82.9907    ::::: 1,2 tr
0912.133.772    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9912    ::::: 1,2 tr
0912.133.785    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9913    ::::: 1,2 tr
0912.133.822    :::::    1,3 tr    :::::    0916.82.9914    ::::: 1,2 tr
0912.137.338    :::::    1,5 tr    :::::    0916.82.9923    ::::: 1,2 tr
0912.137.358    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9924    ::::: 1,2 tr
0912.13.73.93    :::::    1,7 tr    :::::    0916.82.9926    ::::: 1,2 tr
0912.137.517    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9930    ::::: 1,2 tr
0912.137.569    :::::    1,5 tr    :::::    0916.82.9931    ::::: 1,2 tr
0912.137.586    :::::    1,5 tr    :::::    0916.82.9936    ::::: 1,2 tr
0912.137.599    :::::    1,6 tr    :::::    0916.82.9937    ::::: 1,2 tr
0912.1379.02    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9938    ::::: 1,2 tr
0912.1379.77    :::::    1,6 tr    :::::    0916.82.9940    ::::: 1,2 tr
0912.138.038    :::::    1,1 tr    :::::    0916.82.9943    ::::: 1,2 tr
0912.138.146    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9948    ::::: 1,2 tr
0912.138.154    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9950    ::::: 1,2 tr
0912.138.169    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9953    ::::: 1,2 tr
0912.138.195    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9956    ::::: 1,2 tr
0912.138.196    :::::    2,1 tr    :::::    0916.82.9957    ::::: 1,2 tr
0912.14.24.14    :::::    1,1 tr    :::::    0916.82.9958    ::::: 1,8 tr
0912.14.29.14    :::::    1,1 tr    :::::    0916.82.9960    ::::: 1,2 tr
0912.143.123    :::::    1,1 tr    :::::    0916.82.9962    ::::: 1,2 tr
0912.143.149    :::::    1 tr    :::::    0916.82.9964    ::::: 1,2 tr
0912.195.591    :::::    2,7 tr    :::::    0916.82.9965    ::::: 1,2 tr
0912.19.66.19    :::::    3 tr    :::::    0916.82.9967    ::::: 1,2 tr
0912.655.755    :::::    3,1 tr    :::::    0916.82.9973    ::::: 1,2 tr
0913.100.119    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9974    ::::: 1,2 tr
0913.100.189    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9976    ::::: 1,2 tr
09131.0.0.5.6.8    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9978    ::::: 1,8 tr
09131.00.669    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9981    ::::: 1,8 tr
0913.10.22.89    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9983    ::::: 1,5 tr
0913.10.3368    :::::    2,7 tr    :::::    0916.82.9996    :::::   2,5 tr
09131.0.5799    :::::    2,3 tr    :::::    0916.82.9997    ::::: 1,8 tr
0913.11.0368    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0016    ::::: 1,2 tr
0913.11.0389    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0020    ::::: 1,2 tr
0913.11.0799    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0035    ::::: 1,2 tr
0913.12.0588    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0045    ::::: 1,2 tr
0913.12.15.88    :::::    2,6 tr    :::::    0916.83.0051    ::::: 1,2 tr
0913.121.799    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0056    ::::: 1,2 tr
0913.133.788    :::::    3,6 tr    :::::    0916.83.0059    ::::: 1,2 tr
0913.205.905    :::::    3,6 tr    :::::    0916.83.0064    ::::: 1,2 tr
0913.20.60.29    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0071    ::::: 1,2 tr
0913.20.60.47    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0076    ::::: 1,2 tr
0913.208.201    :::::    3,6 tr    :::::    0916.83.0080    ::::: 1,2 tr
091.320.8288    :::::    4,3 tr    :::::    0916.83.0092    ::::: 1,2 tr
091.320.8588    :::::    4,3 tr    :::::    0916.83.0106    ::::: 1,2 tr
091.320.9199    :::::    4,3 tr    :::::    0916.83.0116    ::::: 1,2 tr
0913.209.204    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0119    ::::: 1,2 tr
091.320.9299    :::::    4,3 tr    :::::    0916.83.0121    ::::: 1,2 tr
091.3210.092    :::::    2,6 tr    :::::    0916.83.0122    ::::: 1,5 tr
091.3210.152    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0125    ::::: 1,8 tr
091.321.0157    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0140    ::::: 1,2 tr
091.3210.160    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0147    ::::: 1,2 tr
091.3210.187    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0148    ::::: 1,2 tr
091.3210.227    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0149    ::::: 1,2 tr
091.3210.323    :::::    2,6 tr    :::::    0916.83.0164    ::::: 1,2 tr
091.3210.336    :::::    2,6 tr    :::::    0916.83.0165    ::::: 1,2 tr
091.3210.481    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0166    ::::: 1,5 tr
091.3210.483    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0174    ::::: 1,2 tr
091.3210.541    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0201    ::::: 1,2 tr
091.3210.682    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0205    ::::: 1,2 tr
091.321.0802    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0214    ::::: 1,2 tr
091.321.0843    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0215    ::::: 1,2 tr
091.3210.865    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0216    ::::: 1,2 tr
091.3211.045    :::::    2,3 tr    :::::    0916.83.0217    ::::: 1,2 tr
091.321.1050    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0229    ::::: 1,5 tr
09132.111.29    :::::    3 tr    :::::    0916.83.0231    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.53    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0233    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.65    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0250    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.82    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0256    ::::: 1,8 tr
0913.22.44.90    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0267    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.96    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0285    ::::: 1,2 tr
0913.22.4501    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0309    ::::: 1,5 tr
0913.22.4503    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0311    ::::: 1,2 tr
0913.22.4507    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0316    ::::: 1,2 tr
0913.22.45.22    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0317    ::::: 1,2 tr
0913.22.4530    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0325    ::::: 1,2 tr
0913.22.4535    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0326    ::::: 1,2 tr
0913.22.4538    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0342    ::::: 1,2 tr
0913.22.4539    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0359    ::::: 1,5 tr
0913.22.45.47    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0381    ::::: 1,2 tr
0913.22.4558    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0401    ::::: 1,2 tr
0913.22.4562    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0411    ::::: 1,2 tr
0913.22.4574    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0415    ::::: 1,2 tr
0913.22.4585    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0419    ::::: 1,2 tr
0913.22.4590    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0420    ::::: 1,2 tr
0913.22.4592    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0429    ::::: 1,2 tr
0913.22.4593    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0431    ::::: 1,2 tr
0913.22.4601    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0435    ::::: 1,2 tr
0913.22.4604    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0437    ::::: 1,2 tr
0913.22.4620    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0439    ::::: 1,2 tr
0913.22.4621    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0441    ::::: 1,2 tr
0913.22.4623    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0452    ::::: 1,2 tr
0913.224.624    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0457    ::::: 1,2 tr
0913.22.4625    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0459    ::::: 1,2 tr
0913.22.4626    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0463    ::::: 1,2 tr
0913.22.4627    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0473    ::::: 1,2 tr
0913.22.4628    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0475    ::::: 1,2 tr
0913.22.4629    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0476    ::::: 1,2 tr
0913.22.4630    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0492    ::::: 1,2 tr
0913.22.4631    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0504    ::::: 1,2 tr
0913.22.4632    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0508    ::::: 1,5 tr
0913.22.46.33    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0516    ::::: 1,2 tr
0913.22.4634    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0536    ::::: 1,2 tr
0913.22.4635    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0538    ::::: 1,2 tr
09132.246.36    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0548    ::::: 1,2 tr
09132.246.37    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0569    ::::: 1,8 tr
09132.246.38    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0611    ::::: 1,2 tr
09132.246.39    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0622    ::::: 1,2 tr
0913.22.46.44    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0627    ::::: 1,2 tr
0913.22.46.48    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0631    ::::: 1,2 tr
0913.22.4672    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0641    ::::: 1,2 tr
0913.22.4675    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0647    ::::: 1,2 tr
09132.2468.5    :::::    2,6 tr    :::::    0916.83.0687    ::::: 1,2 tr
09132.246.91    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0690    ::::: 1,2 tr
0913.22.46.92    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0712    ::::: 1,2 tr
0913.22.4706    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0713    ::::: 1,2 tr
0913.22.4715    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0720    ::::: 1,2 tr
0913.22.4716    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0722    ::::: 1,2 tr
0913.22.4718    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0727    ::::: 1,2 tr
0913.22.4723    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0733    ::::: 1,2 tr
0913.22.4727    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0736    ::::: 1,2 tr
0913.22.4736    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0738    ::::: 1,2 tr
0913.22.4739    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0739    ::::: 1,2 tr
0913.22.47.49    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0760    ::::: 1,2 tr
0913.22.4750    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0763    ::::: 1,2 tr
0913.22.4754    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0766    ::::: 1,2 tr
0913.22.4763    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0772    ::::: 1,2 tr
0913.22.4765    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0776    ::::: 1,2 tr
0913.224.768    :::::    2,7 tr    :::::    0916.83.0783    ::::: 1,2 tr
0913.22.4795    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0793    ::::: 1,2 tr
0913.22.4807    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.804    ::::: 1,2 tr
0913.22.4809    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.811    ::::: 1,2 tr
0913.22.4814    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.814    ::::: 1,2 tr
0913.22.4815    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.826    ::::: 1,2 tr
0913.22.4816    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.852    ::::: 1,2 tr
0913.22.4817    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.854    ::::: 1,2 tr
0913.224.818    :::::    2,6 tr    :::::    0916.830.855    ::::: 1,2 tr
0913.224.824    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.864    ::::: 1,2 tr
0913.22.4825    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.865    ::::: 1,2 tr
0913.224.828    :::::    2,6 tr    :::::    0916.830.867    ::::: 1,2 tr
0913.22.4831    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.871    ::::: 1,2 tr
0913.22.4832    :::::    2,7 tr    :::::    0916.830.876    ::::: 1,2 tr
0913.22.4841    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.879    ::::: 1,5 tr
0913.22.4843    :::::    2,2 tr    :::::    0916.830.895    ::::: 1,2 tr
0913.22.4854    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0907    ::::: 1,2 tr
0913.224.855    :::::    2,2 tr    :::::    0918.526.328    ::::: 1,2 tr
0913.22.4860    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0921    ::::: 1,2 tr
0913.22.4874    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0934    ::::: 1,2 tr
0913.22.4875    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0936    ::::: 1,2 tr
0913.22.4880    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0941    ::::: 1,2 tr
0913.22.4881    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0943    ::::: 1,2 tr
0913.22.4885    :::::    2,2 tr    :::::    0916.83.0944    ::::: 1,2 tr
0913.242.101    :::::    1,7 tr    :::::    0916.83.0951    ::::: 1,2 tr
0913.242.103    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.0954    ::::: 1,2 tr
0913.242.104    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.0957    ::::: 1,2 tr
0913.242.114    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.0959    ::::: 1,5 tr
0913.24.21.28    :::::    1,6 tr    :::::    0916.83.0960    ::::: 1,2 tr
0913.242.130    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.0966    ::::: 1,2 tr
09132.42.132    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.0971    ::::: 1,2 tr
0913.242.134    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.0980    ::::: 1,2 tr
0913.242.140    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1003    ::::: 1,2 tr
0913.242.144    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1004    ::::: 1,2 tr
0913.242.151    :::::    1,7 tr    :::::    0916.83.1013    ::::: 1,2 tr
0913.242.153    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1021    ::::: 1,2 tr
0913.242.160    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1022    ::::: 1,2 tr
0913.242.163    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1024    ::::: 1,2 tr
0913.242.164    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1026    ::::: 1,2 tr
0913.242.165    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1036    ::::: 1,2 tr
0913.242.170    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1044    ::::: 1,2 tr
0913.242.171    :::::    1,7 tr    :::::    0916.83.1045    ::::: 1,2 tr
0913.242.173    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1046    ::::: 1,2 tr
0913.242.174    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1057    ::::: 1,2 tr
0913.242.182    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1069    ::::: 1,2 tr
0913.242.183    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1088    ::::: 1,5 tr
0913.242.184    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1092    ::::: 1,2 tr
0913.242.192    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1097    ::::: 1,2 tr
0913.24.2201    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1099    ::::: 1,5 tr
0913.242.202    :::::    1,6 tr    :::::    0916.83.1107    ::::: 1,2 tr
0913.24.22.04    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1112    ::::: 1,8 tr
0913.24.2210    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1118    :::::   2,7 tr
0913.24.2213    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1127    ::::: 1,2 tr
0913.24.2214    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1128    ::::: 1,8 tr
0913.24.2217    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1132    ::::: 1,2 tr
0913.24.2218    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1134    ::::: 1,2 tr
0913.24.22.21    :::::    1,7 tr    :::::    0916.83.1145    ::::: 1,2 tr
0913.24.3514    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1146    ::::: 1,2 tr
0913.24.3517    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1147    ::::: 1,2 tr
0913.24.3521    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1162    ::::: 1,2 tr
0913.24.3523    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1165    ::::: 1,2 tr
0913.24.3532    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1167    ::::: 1,2 tr
0913.24.3541    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1169    ::::: 1,8 tr
0913.24.3547    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1175    ::::: 1,2 tr
0913.24.3550    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1192    ::::: 1,2 tr
0913.24.3558    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1197    ::::: 1,2 tr
0913.24.3561    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1201    ::::: 1,2 tr
0913.24.3562    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1203    ::::: 1,2 tr
0913.24.3563    :::::    1,5 tr    :::::    0918.526.314    ::::: 1,2 tr
0913.24.3564    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1230    ::::: 1,2 tr
0913.24.3570    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1231    ::::: 1,2 tr
0913.24.3571    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1235    ::::: 1,8 tr
0913.24.3572    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1241    ::::: 1,2 tr
0913.24.3573    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1242    ::::: 1,2 tr
0913.24.3581    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1249    ::::: 1,2 tr
0913.24.3582    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1250    ::::: 1,2 tr
0913.24.3591    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1254    ::::: 1,2 tr
0913.24.3593    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1255    ::::: 1,8 tr
0913.24.3594    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1260    ::::: 1,2 tr
0913.24.3597    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1261    ::::: 1,2 tr
0913.24.3601    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1290    ::::: 1,2 tr
0913.24.3607    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1292    ::::: 1,2 tr
0913.24.3614    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1320    ::::: 1,2 tr
0913.24.3615    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1342    ::::: 1,2 tr
0913.24.3631    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1349    ::::: 1,2 tr
0913.24.3632    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1354    ::::: 1,2 tr
0913.24.3635    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1362    ::::: 1,2 tr
0913.24.3641    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1372    ::::: 1,2 tr
0913.24.3647    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1376    ::::: 1,2 tr
0913.24.3648    :::::    1,7 tr    :::::    0916.83.1382    ::::: 1,2 tr
0913.24.3650    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1387    ::::: 1,2 tr
0913.24.3651    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1404    ::::: 1,2 tr
0913.24.3652    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1405    ::::: 1,2 tr
0913.243.653    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1410    ::::: 1,2 tr
0913.24.3654    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1412    ::::: 1,2 tr
0913.24.3657    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1415    ::::: 1,5 tr
0913.24.3661    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1421    ::::: 1,2 tr
0913.24.3671    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1423    ::::: 1,2 tr
0913.24.3672    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1434    ::::: 1,2 tr
0913.24.3674    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1443    ::::: 1,2 tr
0913.24.3680    :::::    1,6 tr    :::::    0916.83.1451    ::::: 1,2 tr
0913.24.3683    :::::    1,7 tr    :::::    0916.83.1452    ::::: 1,2 tr
0913.24.3690    :::::    1,6 tr    :::::    0916.83.1461    ::::: 1,2 tr
0913.24.3691    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1476    ::::: 1,2 tr
0913.24.3692    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1481    ::::: 1,2 tr
0913.24.3693    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1486    ::::: 1,2 tr
0913.24.3694    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1493    ::::: 1,2 tr
0913.24.3695    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1505    ::::: 1,2 tr
0913.24.3697    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1508    ::::: 1,2 tr
0913.24.3707    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1509    ::::: 1,2 tr
0913.24.3708    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1512    ::::: 1,2 tr
0913.24.3712    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1519    :::::   2,2 tr
0913.24.3713    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1523    ::::: 1,2 tr
0913.24.3717    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1526    ::::: 1,2 tr
0913.24.3718    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1534    ::::: 1,2 tr
0913.24.3722    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1540    ::::: 1,2 tr
0913.24.3723    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1541    ::::: 1,2 tr
0913.24.3725    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1543    ::::: 1,2 tr
0913.24.3731    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1550    ::::: 1,2 tr
0913.243.744    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1552    ::::: 1,2 tr
0913.24.3745    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1553    ::::: 1,2 tr
0913.24.3747    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1554    ::::: 1,2 tr
0913.24.3751    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1561    ::::: 1,2 tr
0913.24.3752    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1570    ::::: 1,2 tr
0913.24.3761    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1571    ::::: 1,2 tr
0913.24.3762    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1587    ::::: 1,2 tr
0913.24.3781    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1591    ::::: 1,2 tr
0913.24.3783    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1600    ::::: 1,2 tr
0913.24.3784    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1623    ::::: 1,2 tr
0913.24.3792    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1630    ::::: 1,2 tr
0913.24.3793    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1631    ::::: 1,2 tr
0913.24.3803    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1639    ::::: 1,5 tr
0913.24.3804    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1641    ::::: 1,2 tr
0913.24.3817    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1648    ::::: 1,2 tr
0913.24.3821    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1700    ::::: 1,2 tr
0913.24.3823    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1715    ::::: 1,2 tr
0913.24.3830    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1723    ::::: 1,2 tr
0913.24.3831    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1726    ::::: 1,2 tr
0913.24.3832    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1748    ::::: 1,2 tr
0913.24.3833    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1755    ::::: 1,2 tr
0913.24.3834    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1757    ::::: 1,2 tr
0913.24.3840    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1762    ::::: 1,2 tr
0913.24.3841    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1763    ::::: 1,2 tr
0913.245.133    :::::    1,5 tr    :::::    0918.526.301    ::::: 1,2 tr
0913.245.134    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1792    ::::: 1,2 tr
0913.245.140    :::::    1,5 tr    :::::    0916.83.1798    ::::: 1,2 tr
0913.245.142    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.807    ::::: 1,2 tr
0913.245.143    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.817    ::::: 1,2 tr
0913.245.147    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.827    ::::: 1,2 tr
0913.24.5150    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.847    ::::: 1,2 tr
0913.245.163    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.849    ::::: 1,2 tr
0913.24.5164    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.854    ::::: 1,2 tr
0913.245.167    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.860    ::::: 1,2 tr
0913.24.5491    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.867    ::::: 1,2 tr
0913.24.5501    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.870    ::::: 1,2 tr
0913.24.5513    :::::    1,5 tr    :::::    0916.831.877    ::::: 1,2 tr
0913.24.5514    :::::    1,5 tr    :::::    0916.8.3.1907    ::::: 1,2 tr
0913.24.5541    :::::    1,5 tr    :::::    0916.8.3.1908    ::::: 1,2 tr
0913.24.7918    :::::    1,7 tr    :::::    0916.8.3.1909    ::::: 1,2 tr
0913.24.8192    :::::    1,5 tr    :::::    0916.8.3.1920    ::::: 1,2 tr
0913.24.8889    :::::    3,5 tr    :::::    0918.51.6956    ::::: 1,5 tr
0913.24.9541    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.6957    ::::: 1,2 tr
0913.24.9544    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.6967    ::::: 1,2 tr
0913.24.9806    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.6973    ::::: 1,2 tr
0913.24.9867    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.6974    ::::: 1,2 tr
0913.24.9871    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.6980    ::::: 1,2 tr
0913.24.99.14    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.6985    ::::: 1,2 tr
0913.24.9953    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.6993    ::::: 1,2 tr
0913.24.9971    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.6994    ::::: 1,2 tr
09132.50005    :::::    2,5 tr    :::::    0918.517.001    ::::: 1,2 tr
0913.25.0013    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.010    ::::: 1,2 tr
0913.25.0040    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.021    ::::: 1,2 tr
0913.25.0070    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.022    ::::: 1,2 tr
0913.25.0075    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.024    ::::: 1,2 tr
0913.25.0085    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.029    ::::: 1,2 tr
0913.25.0091    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.033    ::::: 1,2 tr
0913.25.0173    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.040    ::::: 1,2 tr
0913.25.0177    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.043    ::::: 1,2 tr
0913.25.0338    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.045    ::::: 1,2 tr
0913.25.0383    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.048    ::::: 1,2 tr
0913.25.0605    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.056    ::::: 1,2 tr
0913.25.0752    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.057    ::::: 1,2 tr
0913.25.0785    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.060    ::::: 1,2 tr
0913.25.0817    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.061    ::::: 1,2 tr
0913.25.0856    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.062    ::::: 1,2 tr
0913.250.878    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.065    ::::: 1,2 tr
0913.25.1011    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.067    ::::: 1,2 tr
0913.25.1014    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.7071    ::::: 1,2 tr
0913.25.1017    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.7073    ::::: 1,2 tr
0913.25.10.25    :::::    2,1 tr    :::::    0918.51.7074    ::::: 1,2 tr
0913.25.10.30    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.7075    ::::: 1,2 tr
0913.25.1035    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.084    ::::: 1,2 tr
0913.25.1042    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.105    ::::: 1,2 tr
0913.25.1043    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.109    ::::: 1,2 tr
0913.25.1052    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.112    ::::: 1,2 tr
0913.25.1057    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.113    ::::: 1,2 tr
0913.25.1063    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.119    ::::: 1,2 tr
0913.25.1067    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.120    ::::: 1,2 tr
0913.25.1072    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.131    ::::: 1,2 tr
0913.25.1095    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.134    ::::: 1,2 tr
0913.25.1097    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.137    ::::: 1,2 tr
0913.25.1117    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.138    ::::: 1,2 tr
0913.25.1124    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.140    ::::: 1,2 tr
0913.25.11.36    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.143    ::::: 1,2 tr
0913.25.1145    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.145    ::::: 1,2 tr
0913.251.151    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.148    ::::: 1,2 tr
0913.25.1154    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.155    ::::: 1,2 tr
0913.25.11.65    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.159    ::::: 1,2 tr
0913.25.1173    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.160    ::::: 1,2 tr
0913.25.11.85    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.166    ::::: 1,2 tr
0913.25.1197    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.974    ::::: 1,2 tr
0913.28.0258    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.193    ::::: 1,2 tr
0913.280.260    :::::    2,3 tr    :::::    0918.517.211    ::::: 1,2 tr
0913.28.0264    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.212    ::::: 1,2 tr
0913.28.0265    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.213    ::::: 1,2 tr
0913.28.0269    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.220    ::::: 1,2 tr
0913.280.278    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.231    ::::: 1,2 tr
0913.280.291    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.236    ::::: 1,2 tr
0913.280.293    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.238    ::::: 1,2 tr
0913.28.0295    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.239    ::::: 1,2 tr
0913.28.0301    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.244    ::::: 1,2 tr
091.328.03.08    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.247    ::::: 1,2 tr
0913.28.0314    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.253    ::::: 1,2 tr
0913.28.0316    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.254    ::::: 1,2 tr
0913.28.0318    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.256    ::::: 1,2 tr
0913.28.0319    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.262    ::::: 1,2 tr
0913.28.0321    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.7270    ::::: 1,2 tr
0913.28.0329    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.7275    ::::: 1,2 tr
0913.28.0332    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.283    ::::: 1,2 tr
0913.28.0344    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.289    ::::: 1,2 tr
0913.28.0347    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.290    ::::: 1,2 tr
0913.28.0355    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.294    ::::: 1,2 tr
0913.28.0356    :::::    2,1 tr    :::::    0918.517.297    ::::: 1,2 tr
0913.28.0362    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.300    ::::: 1,2 tr
0913.28.0371    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.303    ::::: 1,2 tr
0913.28.0372    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.307    ::::: 1,2 tr
0913.28.0393    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.311    ::::: 1,2 tr
0913.280.400    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.319    ::::: 1,2 tr
0913.28.0402    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.321    ::::: 1,2 tr
0913.28.04.08    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.324    ::::: 1,2 tr
0913.28.0416    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.327    ::::: 1,2 tr
0913.28.0419    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.332    ::::: 1,2 tr
0913.280.420    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.334    ::::: 1,2 tr
0913.280.422    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.335    ::::: 1,2 tr
0913.28.04.38    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.351    ::::: 1,2 tr
0913.28.0442    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.352    ::::: 1,2 tr
0913.280.445    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.356    ::::: 1,2 tr
0913.280.450    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.357    ::::: 1,2 tr
0913.28.0463    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.360    ::::: 1,2 tr
0913.28.0464    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.361    ::::: 1,2 tr
0913.28.0465    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.364    ::::: 1,2 tr
0913.28.0515    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.370    ::::: 1,2 tr
0913.28.0520    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.386    ::::: 1,2 tr
0913.28.0557    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.392    ::::: 1,2 tr
0913.280.620    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.398    ::::: 1,2 tr
0913.28.0632    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.400    ::::: 1,2 tr
0913.282.171    :::::    2,3 tr    :::::    0918.517.401    ::::: 1,2 tr
0913.28.2270    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.407    ::::: 1,2 tr
0913.28.2547    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.410    ::::: 1,2 tr
0913.28.2587    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.411    ::::: 1,2 tr
0913.28.2717    :::::    1,5 tr    :::::    0918.517.421    ::::: 1,2 tr
091.328.3588    :::::    3,6 tr    :::::    0918.517.424    ::::: 1,2 tr
0913.289.989    :::::    3,5 tr    :::::    0918.517.426    ::::: 1,2 tr
0913.29.0188    :::::    3 tr    :::::    0918.517.428    ::::: 1,2 tr
091.338.4689    :::::    2,7 tr    :::::    0918.517.435    ::::: 1,2 tr
091.338.5589    :::::    2,6 tr    :::::    0918.517.441    ::::: 1,2 tr
091.338.7668    :::::    2,3 tr    :::::    0918.517.456    ::::: 1,8 tr
091.33.88808    :::::    4,1 tr    :::::    0918.517.457    ::::: 1,2 tr
0913.66.88.85    :::::    2,6 tr    :::::    0918.517.461    ::::: 1,2 tr
0913.67.00.89    :::::    2,3 tr    :::::    0918.517.466    ::::: 1,2 tr
0913.67.60.68    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.7470    ::::: 1,2 tr
0913.67.65.67    :::::    2,5 tr    :::::    0918.51.7478    ::::: 1,2 tr
0913.67.67.86    :::::    2,7 tr    :::::    0918.517.480    ::::: 1,2 tr
0913.677.288    :::::    2,5 tr    :::::    0918.517.482    ::::: 1,2 tr
0913.677.588    :::::    2,6 tr    :::::    0918.517.491    ::::: 1,2 tr
091.6886.066    :::::    2,5 tr    :::::    0918.517.493    ::::: 1,2 tr
091.6886.099    :::::    2,5 tr    :::::    0918.517.516    ::::: 1,2 tr
091.6886.118    :::::    3,6 tr    :::::    0918.526.291    ::::: 1,2 tr
091.6886.119    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.525    ::::: 1,2 tr
091.6886.399    :::::    4,1 tr    :::::    0918.517.535    ::::: 1,2 tr
091.6886.488    :::::    2,5 tr    :::::    0918.517.539    ::::: 1,2 tr
091.6886.959    :::::    3,2 tr    :::::    0918.517.541    ::::: 1,2 tr
0916.888.136    :::::    2,6 tr    :::::    0918.517.543    ::::: 1,2 tr
0916.888.138    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.549    ::::: 1,2 tr
0916.888.156    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.553    ::::: 1,2 tr
0916.888.158    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.554    ::::: 1,2 tr
0916.888.159    :::::    3,1 tr    :::::    0918.51.7570    ::::: 1,2 tr
0916.888.356    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.580    ::::: 1,2 tr
0916.888.358    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.582    ::::: 1,2 tr
0916.888.363    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.592    ::::: 1,2 tr
0916.888.366    :::::    2,6 tr    :::::    0918.517.596    ::::: 1,2 tr
0916.888.556    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.598    ::::: 1,2 tr
0916.888.565    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.605    ::::: 1,2 tr
0916.888.589    :::::    3,6 tr    :::::    0918.517.623    ::::: 1,2 tr
0916.888.656    :::::    3,6 tr    :::::    0918.517.624    ::::: 1,2 tr
0916.888.660    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.625    ::::: 1,2 tr
0916.888.661    :::::    3,6 tr    :::::    0918.517.631    ::::: 1,2 tr
0916.888.662    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.633    ::::: 1,2 tr
0916.888.663    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.642    ::::: 1,2 tr
0916.888.665    :::::    3,1 tr    :::::    0918.517.648    ::::: 1,2 tr
0916.888.959    :::::    3,5 tr    :::::    0918.517.650    ::::: 1,2 tr
091.688.9989    :::::    4,4 tr    :::::    0918.517.653    ::::: 1,2 tr
09151.66.838    :::::    2,1 tr    :::::    0918.517.671    ::::: 1,2 tr
0915.396.693    :::::    2,2 tr    :::::    0918.517.681    ::::: 1,2 tr
091.555.03.05    :::::    1,7 tr    :::::    0918.517.690    ::::: 1,2 tr
091.555.1110    :::::    2,3 tr    :::::    0918.517.693    ::::: 1,2 tr
0915.61.66.63    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.694    ::::: 1,2 tr
0915.799.789    :::::    3,7 tr    :::::    0918.517.695    ::::: 1,2 tr
0916.22.67.22    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.7703    ::::: 1,2 tr
0916.34.96.34    :::::    1,1 tr    :::::    0918.51.7704    ::::: 1,2 tr
091.651.6661    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.7709    ::::: 1,2 tr
0916.88.18.98    :::::    3 tr    :::::    0918.51.7713    ::::: 1,2 tr
0913.616.989    :::::    3,2 tr    :::::    0918.51.7719    ::::: 1,2 tr
0913.35.66.35    :::::    2,4 tr    :::::    0918.51.7728    ::::: 1,2 tr
0913.686.626    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.7729    ::::: 1,2 tr
0912.123.813    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7730    ::::: 1,2 tr
0912.123.873    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7739    ::::: 1,2 tr
0912.123.896    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.7741    ::::: 1,2 tr
0912.124.157    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7745    ::::: 1,2 tr
0912.124.169    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7748    ::::: 1,2 tr
0912.124.195    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7765    ::::: 1,2 tr
0912.124.202    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7783    ::::: 1,2 tr
0912.124.208    :::::    1 tr    :::::    0918.526.281    ::::: 1,2 tr
0912.124.223    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7790    ::::: 1,2 tr
0912.124.227    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7795    ::::: 1,2 tr
0912.124.248    :::::    2,1 tr    :::::    0918.517.805    ::::: 1,2 tr
0912.124.294    :::::    1 tr    :::::    0918.517.807    ::::: 1,2 tr
0912.1246.28    :::::    1 tr    :::::    0918.517.815    ::::: 1,2 tr
0912.1246.38    :::::    1 tr    :::::    0918.517.818    ::::: 1,2 tr
0912.129.124    :::::    1,2 tr    :::::    0918.517.819    ::::: 1,2 tr
0912.129.127    :::::    1,2 tr    :::::    0918.517.820    ::::: 1,2 tr
0912.129.135    :::::    1,2 tr    :::::    0918.517.821    ::::: 1,2 tr
0912.129.138    :::::    1,1 tr    :::::    0918.517.829    ::::: 1,2 tr
0912.129.148    :::::    1,2 tr    :::::    0918.517.838    ::::: 1,2 tr
0912.129.149    :::::    1,1 tr    :::::    0918.517.844    ::::: 1,2 tr
0912.129.157    :::::    1,2 tr    :::::    0918.517.846    ::::: 1,2 tr
0912.129.359    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.855    ::::: 1,2 tr
0912.129.365    :::::    1,2 tr    :::::    0918.517.856    ::::: 1,2 tr
0912.129.486    :::::    1,1 tr    :::::    0918.517.857    ::::: 1,2 tr
0912.129.539    :::::    1,6 tr    :::::    0918.517.860    ::::: 1,2 tr
0912.133.909    :::::    1,3 tr    :::::    0918.517.880    ::::: 1,2 tr
0912.133.961    :::::    1,1 tr    :::::    0918.517.881    ::::: 1,2 tr
0912.133.991    :::::    1,1 tr    :::::    0918.517.885    ::::: 1,2 tr
0912.133.998    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.7909    ::::: 1,2 tr
0912.134.226    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7914    ::::: 1,2 tr
09121.345.02    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7921    ::::: 1,2 tr
09121.345.26    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7926    ::::: 1,2 tr
0912.1.34560    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.7928    ::::: 1,2 tr
0912.1.3456.3    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.7929    ::::: 1,2 tr
0912.134.653    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7930    ::::: 1,2 tr
0912.134.736    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7935    ::::: 1,2 tr
0912.138.237    :::::    1,2 tr    :::::    0918.51.7936    ::::: 1,2 tr
0912.138.318    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.7940    ::::: 1,2 tr
0912.13.84.13    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7942    ::::: 1,2 tr
0912.139.039    :::::    2,1 tr    :::::    0918.51.7952    ::::: 1,2 tr
0912.144.008    :::::    1,1 tr    :::::    0918.51.7956    ::::: 1,2 tr
0912.144.009    :::::    1,1 tr    :::::    0918.51.7973    ::::: 1,2 tr
0912.144.055    :::::    1,1 tr    :::::    0918.51.7975    ::::: 1,2 tr
0912.144.057    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7985    ::::: 1,2 tr
0912.1441.02    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7986    :::::   2,2 tr
0912.144.107    :::::    1 tr    :::::    0918.51.7996    ::::: 1,2 tr
0912.144.122    :::::    1,6 tr    :::::    0918.518.007    ::::: 1,2 tr
0912.144.146    :::::    1,1 tr    :::::    0918.518.012    ::::: 1,5 tr
0912.144.153    :::::    1 tr    :::::    0918.518.013    ::::: 1,2 tr
0912.144.173    :::::    1 tr    :::::    0918.518.015    ::::: 1,2 tr
0912.144.227    :::::    1 tr    :::::    0918.518.016    ::::: 1,2 tr
0912.144.233    :::::    1,7 tr    :::::    0918.518.020    ::::: 1,2 tr
0912.688.188    :::::    4,6 tr    :::::    0918.518.042    ::::: 1,2 tr
0912.688.388    :::::    4,6 tr    :::::    0918.518.053    ::::: 1,2 tr
0912.688.599    :::::    3,5 tr    :::::    0918.518.054    ::::: 1,2 tr
0913.158.188    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.058    ::::: 1,8 tr
0913.159.299    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.8060    ::::: 1,2 tr
09132.111.57    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.061    ::::: 1,2 tr
09132.111.67    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.063    ::::: 1,2 tr
0913.211.203    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.073    ::::: 1,2 tr
0913.211.260    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.077    ::::: 1,2 tr
091.321.13.17    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.8082    ::::: 1,5 tr
0913.21.14.13    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.8084    ::::: 1,5 tr
091.321.14.27    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.091    ::::: 1,2 tr
0913.211.599    :::::    4,3 tr    :::::    0918.518.093    ::::: 1,2 tr
0913.211.633    :::::    3 tr    :::::    0918.518.097    ::::: 1,2 tr
091.3211.692    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.100    ::::: 1,2 tr
091.3211.734    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.107    ::::: 1,2 tr
091.3211.748    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.110    ::::: 1,2 tr
091.3211.752    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.113    ::::: 1,2 tr
091.3211.806    :::::    2,6 tr    :::::    0918.518.116    ::::: 1,2 tr
0913.211.851    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.119    ::::: 1,2 tr
091.3211.859    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.122    ::::: 1,2 tr
091.3211.860    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.139    ::::: 1,2 tr
0913.21.21.60    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.142    ::::: 1,2 tr
091.321.2264    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.144    ::::: 1,2 tr
091.321.2275    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.155    ::::: 1,2 tr
091.321.2290    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.156    ::::: 1,2 tr
091.321.2331    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.163    ::::: 1,2 tr
09132.123.94    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.170    ::::: 1,2 tr
091.321.2451    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.176    ::::: 1,2 tr
0913.21.24.83    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.179    ::::: 1,8 tr
091.321.2541    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.193    ::::: 1,2 tr
0913.212.550    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.195    ::::: 1,2 tr
091.321.25.71    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.196    ::::: 1,2 tr
0913.212.608    :::::    2,6 tr    :::::    0918.518.198    ::::: 1,8 tr
0913.212.618    :::::    2,6 tr    :::::    0918.518.204    ::::: 1,2 tr
091.321.2735    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.219    ::::: 1,2 tr
091.321.27.37    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.224    ::::: 1,2 tr
091.321.2748    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.225    ::::: 1,2 tr
091.321.2837    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.226    ::::: 1,2 tr
091.321.2851    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.234    ::::: 1,5 tr
091.321.2944    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.236    ::::: 1,2 tr
091.321.3008    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.242    ::::: 1,2 tr
091.321.3129    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.249    ::::: 1,2 tr
091.321.3147    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.250    ::::: 1,2 tr
091.321.3220    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.251    ::::: 1,2 tr
091.321.3524    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.260    ::::: 1,2 tr
091.321.3529    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.270    ::::: 1,2 tr
091.321.39.48    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.271    ::::: 1,2 tr
091.321.4015    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.8281    ::::: 1,5 tr
091.321.4071    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.8286    :::::   2,2 tr
091.321.4123    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.296    ::::: 1,2 tr
091.321.4190    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.304    ::::: 1,2 tr
091.321.4255    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.311    ::::: 1,2 tr
091.321.4286    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.315    ::::: 1,2 tr
091.321.4335    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.316    ::::: 1,2 tr
091.321.4367    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.321    ::::: 1,2 tr
091.321.44.85    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.325    ::::: 1,2 tr
091.321.4519    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.327    ::::: 1,2 tr
091.321.4562    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.330    ::::: 1,2 tr
091.321.4586    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.331    ::::: 1,2 tr
091.321.4610    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.335    ::::: 1,2 tr
091.321.4611    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.347    ::::: 1,2 tr
091.321.4734    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.348    ::::: 1,8 tr
091.321.47.48    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.350    ::::: 1,2 tr
091.321.4801    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.363    ::::: 1,2 tr
091.321.4824    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.364    ::::: 1,2 tr
091.321.4826    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.367    ::::: 1,2 tr
091.321.4857    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.8387    ::::: 1,8 tr
091.321.4921    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.395    ::::: 1,2 tr
091.321.4973    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.431    ::::: 1,2 tr
091.321.5142    :::::    2,3 tr    :::::    0918.518.439    ::::: 1,2 tr
0913.22.4895    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.443    ::::: 1,2 tr
0913.22.4896    :::::    2,6 tr    :::::    0918.518.445    ::::: 1,2 tr
0913.22.4901    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.453    ::::: 1,2 tr
0913.22.4903    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.454    ::::: 1,2 tr
0913.22.4920    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.455    ::::: 1,2 tr
0913.224.924    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.458    ::::: 1,8 tr
0913.22.4932    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.461    ::::: 1,2 tr
0913.22.4942    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.463    ::::: 1,2 tr
0913.22.4946    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.471    ::::: 1,2 tr
0913.22.4947    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.475    ::::: 1,2 tr
0913.22.49.59    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.477    ::::: 1,2 tr
0913.22.4964    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.8485    ::::: 1,8 tr
0913.22.4965    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.8486    :::::   2,2 tr
0913.22.4966    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.492    ::::: 1,2 tr
0913.22.4967    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.493    ::::: 1,2 tr
0913.22.4970    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.497    ::::: 1,2 tr
0913.22.4973    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.498    ::::: 1,5 tr
0913.22.4975    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.500    ::::: 1,2 tr
0913.22.4976    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.508    ::::: 1,8 tr
0913.224.995    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.512    ::::: 1,8 tr
0913.224.997    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.521    ::::: 1,2 tr
0913.22.7187    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.530    ::::: 1,2 tr
0913.22.8572    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.538    :::::   2,7 tr
0913.22.8588    :::::    4,1 tr    :::::    0918.518.542    ::::: 1,2 tr
0913.22.9029    :::::    2,6 tr    :::::    0918.518.550    ::::: 1,2 tr
0913.22.9799    :::::    4,1 tr    :::::    0918.518.559    ::::: 1,5 tr
0913.22.9895    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.8580    ::::: 1,5 tr
091.323.0014    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.590    ::::: 1,2 tr
091.323.0071    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.604    ::::: 1,2 tr
091.323.0072    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.614    ::::: 1,2 tr
091.323.0074    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.620    ::::: 1,2 tr
091.323.0081    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.624    ::::: 1,2 tr
091.323.0094    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.630    ::::: 1,2 tr
091.323.0096    :::::    2,6 tr    :::::    0918.518.637    ::::: 1,2 tr
091.323.01.06    :::::    2,6 tr    :::::    0918.518.650    ::::: 1,2 tr
091.323.0114    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.656    ::::: 1,2 tr
091.323.0148    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.662    ::::: 1,2 tr
091.323.0155    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.664    ::::: 1,2 tr
091.323.0165    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.670    ::::: 1,2 tr
091.323.0167    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.674    ::::: 1,2 tr
091.323.0176    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.8681    ::::: 1,5 tr
091.323.0184    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.695    ::::: 1,2 tr
091.323.0190    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.704    ::::: 1,2 tr
091.323.0191    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.707    ::::: 1,2 tr
091.323.0201    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.711    ::::: 1,2 tr
091.323.0218    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.715    ::::: 1,2 tr
0913.230.241    :::::    2,7 tr    :::::    0918.518.717    ::::: 1,2 tr
091.323.0259    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.734    ::::: 1,2 tr
091.323.0265    :::::    2,2 tr    :::::    0918.518.744    ::::: 1,2 tr
0913.24.22.23    :::::    1,7 tr    :::::    0918.518.748    ::::: 1,5 tr
0913.24.2230    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.753    ::::: 1,2 tr
0913.24.2231    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.757    ::::: 1,2 tr
0913.24.2237    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.759    ::::: 1,2 tr
0913.24.2251    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.762    ::::: 1,2 tr
0913.24.2253    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.764    ::::: 1,2 tr
0913.24.22.54    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.776    ::::: 1,2 tr
0913.24.2257    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8785    ::::: 1,5 tr
0913.24.22.64    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8786    ::::: 1,5 tr
0913.24.22.65    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.792    ::::: 1,2 tr
0913.24.2271    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.793    ::::: 1,2 tr
0913.24.2273    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.794    ::::: 1,2 tr
0913.24.2274    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8804    ::::: 1,2 tr
0913.24.2281    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8812    ::::: 1,2 tr
0913.24.2290    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.8843    ::::: 1,2 tr
0913.24.2291    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8845    ::::: 1,2 tr
0913.24.2293    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8848    :::::   2,7 tr
0913.24.2301    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8849    ::::: 1,2 tr
0913.24.2310    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8853    ::::: 1,2 tr
0913.242.313    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.8864    ::::: 1,2 tr
0913.24.23.21    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.8865    ::::: 1,2 tr
0913.24.23.22    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.8875    ::::: 1,2 tr
0913.24.23.24    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.8891    ::::: 1,2 tr
0913.24.23.27    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.8893    ::::: 1,2 tr
0913.24.23.28    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.8896    :::::   2,5 tr
0913.242.331    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8897    ::::: 1,2 tr
0913.242.335    :::::    1,7 tr    :::::    0918.518.900    ::::: 1,2 tr
0913.242.337    :::::    1,7 tr    :::::    0918.518.907    ::::: 1,2 tr
0913.24.2340    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.908    ::::: 1,5 tr
0913.24.2344    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.8910    ::::: 1,8 tr
0913.24.2347    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8914    ::::: 1,2 tr
0913.24.2353    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8923    ::::: 1,5 tr
0913.24.2363    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.8925    ::::: 1,5 tr
0913.242.365    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8932    ::::: 1,2 tr
0913.242.373    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8933    ::::: 1,5 tr
0913.24.2375    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8939    :::::   2,2 tr
0913.24.2380    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8940    ::::: 1,2 tr
0913.24.2381    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8943    ::::: 1,2 tr
0913.24.2382    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8947    ::::: 1,2 tr
0913.24.2391    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8954    ::::: 1,2 tr
0913.24.2392    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8962    ::::: 1,2 tr
0913.242.393    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8966    ::::: 1,8 tr
0913.24.24.01    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8967    ::::: 1,5 tr
0913.24.24.03    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8973    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.07    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8974    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.10    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8978    ::::: 1,8 tr
0913.24.24.12    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.8986    :::::   2,7 tr
0913.24.24.17    :::::    1,5 tr    :::::    0918.518.991    ::::: 1,5 tr
0913.24.24.20    :::::    1,7 tr    :::::    0918.518.992    ::::: 1,5 tr
0913.24.24.21    :::::    1,7 tr    :::::    0918.518.996    ::::: 1,8 tr
0913.24.24.23    :::::    2,7 tr    :::::    0918.519.002    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.30    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.005    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.34    :::::    2,6 tr    :::::    0918.519.010    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.40    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.012    ::::: 1,5 tr
0913.24.24.41    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.018    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.43    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.024    ::::: 1,5 tr
0913.24.24.51    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.025    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.52    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.037    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.54    :::::    2,1 tr    :::::    0918.519.046    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.57    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.049    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.61    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.052    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.70    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.053    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.71    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.054    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.72    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.057    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.73    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.062    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.74    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.065    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.81    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.072    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.82    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.076    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.83    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.081    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.85    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9091    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.87    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9096    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.91    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9097    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.93    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.100    ::::: 1,2 tr
0913.24.24.94    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.102    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.01    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.106    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.02    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.118    ::::: 1,2 tr
0913.24.3842    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.133    ::::: 1,2 tr
0913.243.843    :::::    1,6 tr    :::::    0918.519.136    ::::: 1,2 tr
0913.24.3847    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.142    ::::: 1,2 tr
0913.24.3851    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.144    ::::: 1,2 tr
0913.24.3852    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.145    ::::: 1,2 tr
0913.24.3853    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.160    ::::: 1,2 tr
0913.24.3857    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.161    ::::: 1,2 tr
0913.24.3861    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.169    ::::: 1,8 tr
0913.24.3870    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.173    ::::: 1,2 tr
0913.24.3871    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.174    ::::: 1,2 tr
0913.24.3872    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.176    ::::: 1,2 tr
0913.24.3873    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.187    ::::: 1,2 tr
0913.24.3887    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9193    ::::: 1,2 tr
0913.24.3902    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.200    ::::: 1,2 tr
0913.24.3913    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.201    ::::: 1,2 tr
0913.24.3921    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.204    ::::: 1,2 tr
0913.24.3931    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.206    ::::: 1,2 tr
0913.24.3933    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.207    ::::: 1,2 tr
0913.24.3934    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.213    ::::: 1,2 tr
0913.24.3935    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.226    ::::: 1,2 tr
0913.24.3951    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.227    ::::: 1,2 tr
0913.24.3952    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.228    ::::: 1,2 tr
0913.24.3953    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.232    ::::: 1,2 tr
0913.24.3954    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.261    ::::: 1,2 tr
0913.24.3964    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.265    ::::: 1,2 tr
0913.24.3965    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.266    ::::: 1,2 tr
0913.24.3971    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.270    ::::: 1,2 tr
0913.24.3974    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.272    ::::: 1,2 tr
0913.24.3981    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.274    ::::: 1,2 tr
0913.24.3983    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.275    ::::: 1,2 tr
0913.24.3984    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.276    ::::: 1,2 tr
0913.24.3985    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.281    ::::: 1,2 tr
0913.24.3994    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.285    ::::: 1,2 tr
0913.244.002    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.300    ::::: 1,2 tr
0913.244.003    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.301    ::::: 1,2 tr
0913.244.010    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.305    ::::: 1,2 tr
0913.244.012    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.306    ::::: 1,2 tr
0913.244.013    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.307    ::::: 1,2 tr
0913.244.015    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.309    ::::: 1,2 tr
0913.244.017    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.310    ::::: 1,2 tr
0913.244.021    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.316    ::::: 1,2 tr
0913.244.031    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.330    ::::: 1,2 tr
0913.244.048    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.334    ::::: 1,2 tr
0913.244.051    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.335    ::::: 1,2 tr
0913.244.053    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.336    ::::: 1,2 tr
0913.244.077    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.343    ::::: 1,2 tr
0913.244.081    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.347    ::::: 1,2 tr
0913.244.083    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.348    ::::: 1,2 tr
0913.244.087    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.351    ::::: 1,2 tr
0913.244.092    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.353    ::::: 1,2 tr
0913.244.093    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.357    ::::: 1,5 tr
0913.244.100    :::::    1,6 tr    :::::    0918.519.359    ::::: 1,8 tr
0913.244.103    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.363    ::::: 1,2 tr
0913.244.107    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.364    ::::: 1,2 tr
0913.244.110    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.372    ::::: 1,2 tr
0913.244.115    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.375    ::::: 1,2 tr
0913.244.117    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.378    ::::: 1,2 tr
0913.244.120    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.380    ::::: 1,2 tr
0913.244.121    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.9390    ::::: 1,8 tr
0913.244.132    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9395    ::::: 1,2 tr
0913.244.133    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.9396    ::::: 1,5 tr
0913.244.137    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9397    ::::: 1,2 tr
0913.244.145    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.400    ::::: 1,2 tr
0913.244.147    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.401    ::::: 1,2 tr
0913.244.153    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.412    ::::: 1,2 tr
0913.244.154    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.426    ::::: 1,2 tr
0913.244.157    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.427    ::::: 1,2 tr
0913.244.164    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.431    ::::: 1,2 tr
0913.244.177    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.432    ::::: 1,2 tr
0913.244.187    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.435    ::::: 1,2 tr
0913.244.190    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.438    ::::: 1,2 tr
0913.244.194    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.441    ::::: 1,2 tr
0913.244.210    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.442    ::::: 1,2 tr
0913.244.211    :::::    1,6 tr    :::::    0918.519.452    ::::: 1,2 tr
0913.244.213    :::::    1,5 tr    :::::    0918.526.265    :::::   2,2 tr
0913.244.214    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.464    ::::: 1,2 tr
0913.244.218    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.466    ::::: 1,2 tr
0913.244.227    :::::    1,7 tr    :::::    0918.519.471    ::::: 1,2 tr
0913.244.231    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.472    ::::: 1,2 tr
0913.244.243    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.474    ::::: 1,2 tr
0913.244.245    :::::    2,3 tr    :::::    0918.519.476    ::::: 1,2 tr
0913.244.247    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9479    ::::: 1,2 tr
0913.244.251    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.485    ::::: 1,2 tr
0913.244.257    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.9490    ::::: 1,2 tr
0913.244.258    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.9492    ::::: 1,2 tr
0913.244.261    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9493    ::::: 1,2 tr
0913.244.262    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.9498    ::::: 1,2 tr
0913.25.24.21    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.510    ::::: 1,2 tr
0913.25.3621    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.532    ::::: 1,2 tr
0913.25.4020    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.538    ::::: 1,2 tr
0913.25.4188    :::::    1,6 tr    :::::    0918.519.545    ::::: 1,2 tr
0913.25.4809    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.547    ::::: 1,2 tr
0913.255.188    :::::    3,6 tr    :::::    0918.519.548    ::::: 1,2 tr
0913.25.6327    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.552    ::::: 1,2 tr
0913.25.6493    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.560    ::::: 1,2 tr
0913.256.588    :::::    3,6 tr    :::::    0918.519.574    ::::: 1,2 tr
09132.567.44    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.576    ::::: 1,2 tr
0913.25.6912    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.577    ::::: 1,2 tr
0913.25.6924    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.587    ::::: 1,2 tr
0913.25.7729    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.593    ::::: 1,2 tr
0913.25.7943    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.597    ::::: 1,2 tr
0913.258.788    :::::    3,6 tr    :::::    0918.519.600    ::::: 1,2 tr
0913.25.8905    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.603    ::::: 1,2 tr
0913.25.8921    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.236    ::::: 1,2 tr
0913.25.9572    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.237    ::::: 1,2 tr
0913.26.00.16    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.240    ::::: 1,2 tr
0913.26.0017    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.4252    ::::: 1,2 tr
0913.26.0020    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.257    ::::: 1,2 tr
0913.26.00.23    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.261    ::::: 1,2 tr
0913.26.0032    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.263    ::::: 1,2 tr
0913.26.0041    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.264    ::::: 1,2 tr
0913.26.00.46    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.266    ::::: 1,2 tr
0913.26.0047    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.271    ::::: 1,2 tr
0913.26.0049    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.280    ::::: 1,2 tr
0913.26.0050    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.281    ::::: 1,2 tr
0913.26.0051    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.283    ::::: 1,2 tr
0913.26.0052    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.284    ::::: 1,2 tr
0913.26.0053    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.286    ::::: 1,2 tr
0913.26.0057    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.287    ::::: 1,2 tr
0913.26.0058    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.289    ::::: 1,2 tr
0913.26.0067    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.290    ::::: 1,2 tr
0913.29.14.24    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.295    ::::: 1,2 tr
0913.29.14.25    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.297    ::::: 1,2 tr
0913.29.14.34    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.300    ::::: 1,2 tr
0913.291.451    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.304    ::::: 1,2 tr
0913.291.461    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.305    ::::: 1,2 tr
0913.29.14.74    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.308    ::::: 1,2 tr
0913.291.492    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.309    ::::: 1,2 tr
0913.291.594    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.310    ::::: 1,2 tr
0913.29.16.04    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.314    ::::: 1,2 tr
0913.29.16.14    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.316    ::::: 1,2 tr
0913.29.16.24    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.317    ::::: 1,2 tr
0913.29.18.57    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.321    ::::: 1,2 tr
0913.29.1904    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.325    ::::: 1,2 tr
0913.292.102    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.326    ::::: 1,2 tr
0913.292.117    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.331    ::::: 1,2 tr
0913.292.119    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.332    ::::: 1,2 tr
0913.29.21.20    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.4353    ::::: 1,2 tr
0913.29.21.29    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.358    ::::: 1,2 tr
0913.292.137    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.367    ::::: 1,2 tr
0913.292.167    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.370    ::::: 1,2 tr
0913.292.169    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.371    ::::: 1,2 tr
0913.292.174    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.377    ::::: 1,2 tr
0913.292.194    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.379    ::::: 1,2 tr
0913.29.22.15    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.385    ::::: 1,2 tr
0913.29.22.20    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.387    ::::: 1,2 tr
0913.29.22.27    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.389    ::::: 1,2 tr
0913.29.22.30    :::::    1,5 tr    :::::    0918.524.391    ::::: 1,2 tr
091.329.8534    :::::    1,3 tr    :::::    0918.524.393    ::::: 1,2 tr
0913.29.86.29    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.394    ::::: 1,2 tr
091.360.1699    :::::    2,7 tr    :::::    0918.524.395    ::::: 1,2 tr
091.360.2689    :::::    2,7 tr    :::::    0918.52.4410    ::::: 1,2 tr
091.360.8887    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.4412    ::::: 1,2 tr
091.360.8898    :::::    2,6 tr    :::::    0918.52.4418    ::::: 1,2 tr
091.360.9199    :::::    2,6 tr    :::::    0918.52.4427    ::::: 1,2 tr
0913.68.68.77    :::::    2,5 tr    :::::    0918.52.4431    ::::: 1,2 tr
0913.688.288    :::::    4,2 tr    :::::    0918.52.4436    ::::: 1,2 tr
09139.0.4.5.6.8    :::::    2,7 tr    :::::    0918.52.4443    ::::: 1,2 tr
0913.985.589    :::::    3,5 tr    :::::    0918.52.4451    ::::: 1,2 tr
0913.98.56.89    :::::    2,6 tr    :::::    0918.52.4459    ::::: 1,5 tr
094.68.68.091    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.4460    ::::: 1,2 tr
0912.124.908    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4463    ::::: 1,2 tr
0912.124.918    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4470    ::::: 1,2 tr
0912.124.929    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4473    ::::: 1,2 tr
0912.124.938    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4475    ::::: 1,2 tr
0912.125.045    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4486    ::::: 1,5 tr
091.21.25.091    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4492    ::::: 1,2 tr
0912.125.094    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4496    ::::: 1,2 tr
0912.125.095    :::::    1 tr    :::::    0918.524.501    ::::: 1,2 tr
0912.125.167    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.504    ::::: 1,2 tr
0912.125.288    :::::    2,7 tr    :::::    0918.524.505    ::::: 1,2 tr
0912.125.303    :::::    1 tr    :::::    0918.524.509    ::::: 1,2 tr
0912.125.347    :::::    1 tr    :::::    0918.524.510    ::::: 1,2 tr
0912.125.446    :::::    1 tr    :::::    0918.524.511    ::::: 1,2 tr
0912.125.478    :::::    1 tr    :::::    0918.524.515    ::::: 1,2 tr
0912.125.707    :::::    1 tr    :::::    0918.524.518    ::::: 1,2 tr
0912.130.131    :::::    2,1 tr    :::::    0918.524.521    ::::: 1,8 tr
0912.130.132    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.522    ::::: 1,8 tr
0912.130.240    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.531    ::::: 1,2 tr
09121.30.300    :::::    2,1 tr    :::::    0918.524.532    ::::: 1,2 tr
0912.130.470    :::::    1 tr    :::::    0918.524.537    ::::: 1,2 tr
0912.130.480    :::::    1,2 tr    :::::    0918.524.539    ::::: 1,8 tr
0912.134.911    :::::    1 tr    :::::    0918.524.541    ::::: 1,2 tr
0912.134.966    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.559    ::::: 1,8 tr
0912.134.997    :::::    1 tr    :::::    0918.524.562    ::::: 1,2 tr
0912.135.159    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.569    :::::   2,5 tr
0912.135.189    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.570    ::::: 1,2 tr
0912.135.195    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.574    ::::: 1,2 tr
0912.135.234    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.4575    ::::: 1,2 tr
0912.135.237    :::::    1,2 tr    :::::    0918.524.580    ::::: 1,2 tr
0912.135.388    :::::    2,2 tr    :::::    0918.524.581    ::::: 1,2 tr
0912.13.53.93    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.583    ::::: 1,2 tr
0912.135.446    :::::    1 tr    :::::    0918.524.591    ::::: 1,2 tr
0912.135.449    :::::    1 tr    :::::    0918.524.598    ::::: 1,2 tr
0912.135.469    :::::    1 tr    :::::    0918.524.615    ::::: 1,2 tr
09121.35553    :::::    2,7 tr    :::::    0918.524.628    ::::: 1,2 tr
0912.135.636    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.637    ::::: 1,2 tr
0912.13567.1    :::::    1,2 tr    :::::    0918.524.638    ::::: 1,2 tr
0912.1357.16    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.4643    ::::: 1,2 tr
0912.1357.23    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4644    ::::: 1,5 tr
0912.1357.36    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.4645    ::::: 1,2 tr
0912.1357.41    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4649    ::::: 1,5 tr
0912.1357.42    :::::    1 tr    :::::    0918.524.655    ::::: 1,2 tr
0912.1357.45    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4657    ::::: 1,2 tr
0912.1357.49    :::::    1 tr    :::::    0918.524.663    ::::: 1,2 tr
0912.1357.50    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.4677    ::::: 1,2 tr
0912.1357.60    :::::    1,2 tr    :::::    0918.5.2468.3    :::::   2,7 tr
0912.139.128    :::::    1,5 tr    :::::    0918.5.2469.5    ::::: 1,8 tr
0912.139.156    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.700    ::::: 1,2 tr
0912.139.166    :::::    2,1 tr    :::::    0918.524.701    ::::: 1,2 tr
0912.139.249    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.702    ::::: 1,2 tr
0912.139.367    :::::    1,2 tr    :::::    0918.524.709    ::::: 1,2 tr
0912.13.93.83    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.710    ::::: 1,2 tr
0912.139.409    :::::    1 tr    :::::    0918.524.714    ::::: 1,2 tr
0912.139.429    :::::    1 tr    :::::    0918.524.731    ::::: 1,2 tr
0912.139.467    :::::    1 tr    :::::    0918.524.733    ::::: 1,2 tr
0912.139.567    :::::    1,6 tr    :::::    0918.524.734    ::::: 1,2 tr
0912.139.659    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.736    ::::: 1,2 tr
0912.144.259    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4746    ::::: 1,2 tr
0912.144.278    :::::    1 tr    :::::    0918.524.751    ::::: 1,2 tr
0912.144.281    :::::    1 tr    :::::    0918.524.753    ::::: 1,2 tr
0912.144.294    :::::    1 tr    :::::    0918.524.760    ::::: 1,2 tr
0912.144.297    :::::    1 tr    :::::    0918.524.761    ::::: 1,2 tr
0912.144.298    :::::    1 tr    :::::    0918.524.763    ::::: 1,2 tr
0912.144.313    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.765    ::::: 1,2 tr
0912.144.325    :::::    1 tr    :::::    0918.524.775    ::::: 1,2 tr
0912.144.345    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.776    ::::: 1,2 tr
0912.144.367    :::::    1 tr    :::::    0918.524.778    ::::: 1,8 tr
0912.144.375    :::::    1 tr    :::::    0918.524.779    :::::   2,5 tr
0912.144.382    :::::    1 tr    :::::    0918.524.786    ::::: 1,2 tr
09121.444.07    :::::    1 tr    :::::    0918.524.797    ::::: 1,2 tr
09121.444.32    :::::    1 tr    :::::    0918.524.803    ::::: 1,2 tr
09121.444.50    :::::    1 tr    :::::    0918.524.807    ::::: 1,2 tr
09121.444.70    :::::    1 tr    :::::    0918.524.815    ::::: 1,2 tr
09121.444.72    :::::    1 tr    :::::    0918.524.816    ::::: 1,2 tr
09121.444.92    :::::    1 tr    :::::    0918.524.819    ::::: 1,2 tr
09121.444.98    :::::    1,1 tr    :::::    0918.524.830    ::::: 1,2 tr
0912.144.528    :::::    1 tr    :::::    0918.524.832    ::::: 1,2 tr
0912.144.551    :::::    1,2 tr    :::::    0918.524.839    ::::: 1,2 tr
0912.144.588    :::::    2,1 tr    :::::    0918.52.4840    ::::: 1,2 tr
0912.144.624    :::::    1 tr    :::::    0918.52.4856    ::::: 1,2 tr
0912.144.631    :::::    1 tr    :::::    0918.524.875    ::::: 1,2 tr
0912.144.657    :::::    1 tr    :::::    0918.524.876    ::::: 1,2 tr
0912.144.737    :::::    1 tr    :::::    0918.524.883    ::::: 1,2 tr
0912.144.740    :::::    1 tr    :::::    0918.524.904    ::::: 1,2 tr
0912.144.761    :::::    1 tr    :::::    0918.524.906    ::::: 1,2 tr
0912.144.764    :::::    1 tr    :::::    0918.524.907    ::::: 1,2 tr
0912.144.765    :::::    1 tr    :::::    0918.524.923    ::::: 1,2 tr
0912.144.822    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.926    ::::: 1,2 tr
0912.144.831    :::::    1 tr    :::::    0918.524.933    ::::: 1,2 tr
0912.144.833    :::::    1,7 tr    :::::    0918.524.950    ::::: 1,2 tr
0912.144.836    :::::    1 tr    :::::    0918.524.951    ::::: 1,2 tr
0913.178.188    :::::    2,6 tr    :::::    0918.524.958    ::::: 1,2 tr
0913.188.699    :::::    4,4 tr    :::::    0918.524.960    ::::: 1,2 tr
09131.89.699    :::::    3 tr    :::::    0918.524.963    ::::: 1,2 tr
0913.215.245    :::::    2,7 tr    :::::    0918.524.965    ::::: 1,2 tr
091.321.5340    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.966    ::::: 1,2 tr
091.321.5345    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.972    ::::: 1,2 tr
091.321.5348    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.973    ::::: 1,2 tr
091.321.5443    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.976    ::::: 1,2 tr
091.321.5540    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.985    ::::: 1,2 tr
091.321.5541    :::::    2,3 tr    :::::    0918.524.992    ::::: 1,2 tr
091.321.5642    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.014    ::::: 1,2 tr
091.321.5742    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.021    ::::: 1,2 tr
091.321.5743    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.033    ::::: 1,2 tr
091.321.5745    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.034    ::::: 1,2 tr
091.321.5841    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.038    ::::: 1,2 tr
091.321.5844    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.046    ::::: 1,2 tr
091.321.5849    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.048    ::::: 1,2 tr
091.321.5942    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.50.51    :::::   2,5 tr
091.321.5944    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.081    ::::: 1,2 tr
091.321.5948    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.082    ::::: 1,2 tr
091.321.6040    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.092    ::::: 1,2 tr
091.321.6044    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.097    ::::: 1,2 tr
091.321.6045    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.109    ::::: 1,2 tr
0913.21.61.41    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.130    ::::: 1,2 tr
091.321.6144    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.134    ::::: 1,2 tr
0913.216.148    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.157    ::::: 1,2 tr
091.321.6243    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.166    ::::: 1,8 tr
091.321.6244    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.169    ::::: 1,8 tr
091.321.6342    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.176    ::::: 1,2 tr
091.321.6443    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.183    ::::: 1,2 tr
091.321.6448    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.193    ::::: 1,2 tr
091.321.6546    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.194    ::::: 1,2 tr
091.321.6643    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.195    ::::: 1,2 tr
091.321.6744    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.233    ::::: 1,5 tr
09132.168.40    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.52.41    :::::   2,5 tr
09132.168.46    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.52.84    :::::   2,7 tr
091.321.6940    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.52.98    :::::   2,7 tr
091.321.6944    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.301    ::::: 1,2 tr
091.321.6945    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.331    ::::: 1,2 tr
091.321.6946    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.334    ::::: 1,2 tr
091.321.6947    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.336    ::::: 1,2 tr
091.321.7140    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.364    ::::: 1,2 tr
091.321.7141    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.382    ::::: 1,2 tr
091.321.7142    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.397    ::::: 1,2 tr
091.321.7143    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.408    ::::: 1,2 tr
091.321.7149    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.416    ::::: 1,2 tr
0913.217.246    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.419    ::::: 1,2 tr
0913.217.247    :::::    2,7 tr    :::::    0918.52.5432    ::::: 1,2 tr
091.321.7341    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.463    ::::: 1,2 tr
091.321.7441    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.477    ::::: 1,2 tr
091.321.7549    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.482    ::::: 1,2 tr
091.321.7640    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.490    ::::: 1,2 tr
091.321.7641    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.5516    ::::: 1,2 tr
091.321.7643    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.5532    ::::: 1,2 tr
091.321.7647    :::::    2,3 tr    :::::    0918.52.5561    ::::: 1,2 tr
091.321.7746    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.605    ::::: 1,2 tr
091.321.7842    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.613    ::::: 1,2 tr
091.321.7846    :::::    2,3 tr    :::::    0918.525.614    ::::: 1,2 tr
0913.230.270    :::::    3 tr    :::::    0918.525.631    ::::: 1,2 tr
091.323.0295    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.634    ::::: 1,2 tr
091.323.0301    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.642    ::::: 1,2 tr
091.323.0316    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.647    ::::: 1,2 tr
0913.23.03.53    :::::    2,7 tr    :::::    0918.525.663    ::::: 1,2 tr
091.323.0361    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.673    ::::: 1,2 tr
091.323.0366    :::::    2,6 tr    :::::    0918.525.683    ::::: 1,2 tr
0913.23.0382    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.700    ::::: 1,2 tr
0913.230.390    :::::    2,6 tr    :::::    0918.525.706    ::::: 1,2 tr
091.323.0391    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.713    ::::: 1,2 tr
091.323.0412    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.732    ::::: 1,2 tr
091.323.0422    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.736    ::::: 1,2 tr
091.323.0428    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.737    ::::: 1,2 tr
091.323.0434    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.738    ::::: 1,2 tr
091.323.0458    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.746    ::::: 1,2 tr
091.323.0462    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.749    ::::: 1,2 tr
091.323.0464    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.57.52    :::::   2,5 tr
091.323.0476    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.57.55    :::::   2,5 tr
091.323.0481    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.760    ::::: 1,2 tr
091.323.0487    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.762    ::::: 1,2 tr
091.323.0493    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.764    ::::: 1,2 tr
091.323.0599    :::::    3,6 tr    :::::    0918.525.772    ::::: 1,2 tr
091.323.0718    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.781    ::::: 1,2 tr
091.323.1399    :::::    3,6 tr    :::::    0918.525.784    ::::: 1,2 tr
091.323.1588    :::::    3,9 tr    :::::    0918.525.785    ::::: 1,2 tr
091.323.2143    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.790    ::::: 1,2 tr
091.323.2163    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.801    ::::: 1,2 tr
091.323.2588    :::::    3,9 tr    :::::    0918.525.803    ::::: 1,2 tr
0913.234.904    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.804    ::::: 1,2 tr
0913.2357.03    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.807    ::::: 1,2 tr
0913.236.259    :::::    2,7 tr    :::::    0918.525.813    ::::: 1,2 tr
091.323.6425    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.817    ::::: 1,2 tr
091.323.6531    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.819    ::::: 1,2 tr
091.323.6755    :::::    2,7 tr    :::::    0918.525.824    ::::: 1,2 tr
0913.2369.01    :::::    2,2 tr    :::::    0918.525.827    ::::: 1,2 tr
0913.23.7889    :::::    3,2 tr    :::::    0918.525.845    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.14    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.846    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.17    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.860    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.23    :::::    1,7 tr    :::::    0918.525.986    ::::: 1,5 tr
0913.24.25.30    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.877    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.32    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.5879    :::::   2,2 tr
0913.24.25.33    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.884    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.34    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.891    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.37    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.901    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.38    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.903    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.41    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.907    ::::: 1,2 tr
0913.242.542    :::::    1,6 tr    :::::    0918.525.911    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.43    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.920    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.51    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.921    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.60    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.928    ::::: 1,5 tr
0913.24.25.61    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.930    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.64    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.931    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.65    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.932    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.67    :::::    1,6 tr    :::::    0918.525.942    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.71    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.59.53    :::::   2,5 tr
0913.24.25.81    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.59.54    :::::   2,5 tr
0913.24.25.83    :::::    1,5 tr    :::::    0918.525.964    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.89    :::::    3,6 tr    :::::    0918.525.967    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.90    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.366    ::::: 1,8 tr
0913.24.25.91    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.367    ::::: 1,2 tr
0913.24.25.93    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.377    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.03    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.386    ::::: 1,5 tr
0913.24.26.05    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.387    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.08    :::::    1,7 tr    :::::    0918.505.391    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.13    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.5393    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.14    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.396    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.15    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.402    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.18    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.420    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.21    :::::    1,6 tr    :::::    0918.505.422    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.23    :::::    1,6 tr    :::::    0918.505.425    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.24    :::::    2,1 tr    :::::    0918.505.431    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.31    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.433    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.33    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.442    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.34    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.54.52    :::::   2,5 tr
0913.24.26.35    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.461    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.40    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.466    ::::: 1,5 tr
0913.24.26.41    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.482    ::::: 1,2 tr
0913.242.642    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.5484    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.43    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.486    ::::: 1,5 tr
0913.24.26.44    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.491    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.45    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.496    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.47    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.497    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.50    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.508    :::::   2,7 tr
0913.24.26.51    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.510    :::::   2,5 tr
0913.24.26.53    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.5512    ::::: 1,8 tr
0913.24.26.55    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.5524    ::::: 1,8 tr
0913.24.26.61    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.5569    :::::   2,7 tr
0913.24.26.63    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.5571    ::::: 1,8 tr
0913.24.26.71    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.5580    ::::: 1,8 tr
0913.24.26.75    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.5584    ::::: 1,8 tr
0913.24.26.81    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.5597    ::::: 1,8 tr
0913.24.26.87    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.613    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.90    :::::    1,7 tr    :::::    0918.505.624    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.91    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.628    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.92    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.629    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.94    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.634    ::::: 1,2 tr
0913.24.26.95    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.56.52    :::::   2,5 tr
0913.24.27.01    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.663    ::::: 1,5 tr
0913.24.27.03    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.5677    ::::: 1,8 tr
0913.24.27.04    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.681    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.05    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.682    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.11    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.691    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.12    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.697    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.13    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.705    :::::   2,5 tr
0913.24.27.14    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.713    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.21    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.730    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.24    :::::    1,7 tr    :::::    0918.505.731    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.30    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.735    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.31    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.742    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.32    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.749    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.33    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.781    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.34    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.669    :::::   2,5 tr
0913.24.27.43    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.670    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.51    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.672    ::::: 1,2 tr
0913.24.27.53    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.675    ::::: 1,2 tr
0913.242.771    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.693    ::::: 1,2 tr
0913.242.773    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.695    ::::: 1,5 tr
0913.242.780    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.702    ::::: 1,2 tr
0913.242.781    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.703    ::::: 1,2 tr
0913.242.791    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.712    ::::: 1,2 tr
0913.244.263    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.713    ::::: 1,2 tr
0913.244.267    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.714    ::::: 1,2 tr
0913.244.271    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.715    ::::: 1,2 tr
0913.244.272    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.721    ::::: 1,2 tr
0913.244.274    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.723    ::::: 1,2 tr
0913.244.281    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.729    ::::: 1,2 tr
0913.244.283    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.730    ::::: 1,2 tr
0913.244.284    :::::    1,6 tr    :::::    0918.528.731    ::::: 1,2 tr
0913.244.293    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.736    ::::: 1,2 tr
0913.244.294    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.753    ::::: 1,2 tr
0913.244.301    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.764    ::::: 1,2 tr
0913.244.303    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.769    ::::: 1,2 tr
0913.244.310    :::::    1,5 tr    :::::    0918.528.792    ::::: 1,2 tr
0913.244.311    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8802    ::::: 1,5 tr
0913.244.312    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8803    ::::: 1,5 tr
0913.244.317    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8814    ::::: 1,5 tr
0913.244.320    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8815    ::::: 1,8 tr
0913.24.4321    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.8820    ::::: 1,5 tr
0913.244.322    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.8824    ::::: 1,8 tr
0913.244.327    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8827    ::::: 1,8 tr
0913.244.331    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.8831    ::::: 1,5 tr
0913.244.332    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.8832    ::::: 1,5 tr
0913.244.341    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8836    ::::: 1,8 tr
0913.244.347    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8841    ::::: 1,5 tr
0913.244.351    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8843    ::::: 1,5 tr
0913.244.354    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.8847    ::::: 1,5 tr
0913.244.357    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8865    ::::: 1,5 tr
0913.244.362    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8902    ::::: 1,2 tr
0913.244.371    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8912    ::::: 1,2 tr
0913.244.373    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8919    ::::: 1,5 tr
0913.244.374    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8921    ::::: 1,2 tr
0913.244.375    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8924    ::::: 1,2 tr
0913.244.381    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8926    ::::: 1,5 tr
0913.244.382    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8934    ::::: 1,2 tr
0913.244.392    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8944    ::::: 1,2 tr
0913.244.394    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8945    ::::: 1,2 tr
0913.244.398    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8946    ::::: 1,2 tr
09132.444.01    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.8949    ::::: 1,5 tr
09132.444.03    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.8956    ::::: 1,8 tr
09132.444.07    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.8961    ::::: 1,2 tr
09132.444.17    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.8964    ::::: 1,2 tr
09132.444.21    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8974    ::::: 1,2 tr
09132.444.31    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.8976    ::::: 1,2 tr
091.32.444.32    :::::    2,1 tr    :::::    0918.52.8981    ::::: 1,8 tr
091.32.444.35    :::::    1,7 tr    :::::    0918.529.860    ::::: 1,2 tr
09132.444.37    :::::    1,7 tr    :::::    0918.529.870    ::::: 1,2 tr
091.32.444.52    :::::    1,6 tr    :::::    0918.529.872    ::::: 1,2 tr
09132.444.53    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.9876    :::::   2,2 tr
0913.24.44.54    :::::    1,6 tr    :::::    0918.529.882    ::::: 1,2 tr
09132.444.57    :::::    1,7 tr    :::::    0918.529.885    ::::: 1,2 tr
09132.444.61    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9890    ::::: 1,8 tr
09132.444.63    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9896    :::::   2,2 tr
09132.444.65    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9901    ::::: 1,5 tr
09132.444.70    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9905    ::::: 1,5 tr
091.32.444.72    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9927    ::::: 1,5 tr
09132.444.73    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9929    :::::   2,7 tr
09132.444.75    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9940    ::::: 1,5 tr
09132.444.80    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9941    ::::: 1,5 tr
09132.444.81    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9954    ::::: 1,5 tr
09132.444.82    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9962    ::::: 1,8 tr
09132.444.83    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9970    ::::: 1,5 tr
0913.24.44.84    :::::    2,1 tr    :::::    0918.52.9971    ::::: 1,5 tr
09132.444.90    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9974    ::::: 1,5 tr
0913.24.44.94    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.9975    ::::: 1,5 tr
09132.444.95    :::::    1,7 tr    :::::    0918.52.9978    :::::   2,2 tr
0913.244.501    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.9984    ::::: 1,8 tr
0913.244.502    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0015    ::::: 1,2 tr
0913.244.503    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0019    ::::: 1,2 tr
0913.244.507    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0020    ::::: 1,5 tr
0913.244.510    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0021    ::::: 1,2 tr
0913.244.512    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0025    ::::: 1,2 tr
0913.244.513    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0028    ::::: 1,5 tr
0913.244.514    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0030    ::::: 1,5 tr
0913.244.517    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0041    ::::: 1,2 tr
0913.244.537    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0042    ::::: 1,2 tr
0913.244.541    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0045    ::::: 1,2 tr
0913.244.543    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0052    ::::: 1,2 tr
0913.244.547    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0065    ::::: 1,2 tr
0913.244.551    :::::    1,7 tr    :::::    0918.53.0072    ::::: 1,2 tr
0913.244.553    :::::    1,7 tr    :::::    0918.53.0074    ::::: 1,2 tr
0913.244.557    :::::    1,7 tr    :::::    0918.53.0076    ::::: 1,2 tr
0913.244.560    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0078    ::::: 1,5 tr
0913.244.561    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0096    ::::: 1,5 tr
0913.26.0069    :::::    1,7 tr    :::::    0918.53.0097    ::::: 1,2 tr
0913.26.0071    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0105    ::::: 1,2 tr
0913.26.0081    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0109    ::::: 1,2 tr
0913.26.0083    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.117    ::::: 1,2 tr
0913.26.0094    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.121    ::::: 1,2 tr
0913.26.0149    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.133    ::::: 1,2 tr
0913.26.0153    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.135    ::::: 1,5 tr
0913.260.200    :::::    1,7 tr    :::::    0918.530.145    ::::: 1,2 tr
0913.260.210    :::::    1,7 tr    :::::    0918.530.149    ::::: 1,2 tr
0913.260.230    :::::    2,1 tr    :::::    0918.530.155    ::::: 1,2 tr
0913.26.0231    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.158    ::::: 1,2 tr
0913.260.240    :::::    1,6 tr    :::::    0918.53.0161    ::::: 1,2 tr
0913.26.0241    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.163    ::::: 1,2 tr
0913.26.0248    :::::    1,7 tr    :::::    0918.530.174    ::::: 1,2 tr
0913.26.0251    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.0929    ::::: 1,5 tr
0913.26.0257    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.932    ::::: 1,2 tr
0913.260.264    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.933    ::::: 1,2 tr
0913.26.0301    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.943    ::::: 1,2 tr
0913.26.0302    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.952    ::::: 1,2 tr
0913.26.0305    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.956    ::::: 1,2 tr
0913.26.0307    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.957    ::::: 1,2 tr
0913.26.0308    :::::    1,7 tr    :::::    0918.53.0959    ::::: 1,5 tr
0913.26.0314    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.961    ::::: 1,2 tr
0913.26.0331    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.965    ::::: 1,2 tr
0913.26.0334    :::::    1,5 tr    :::::    0918.530.966    ::::: 1,8 tr
0913.26.0336    :::::    1,7 tr    :::::    0918.530.978    ::::: 1,2 tr
0913.26.0351    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.009    ::::: 1,2 tr
0913.26.0354    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1011    ::::: 1,5 tr
0913.260.730    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1013    ::::: 1,2 tr
0913.26.0735    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1017    ::::: 1,2 tr
0913.26.0899    :::::    3 tr    :::::    0918.531.023    ::::: 1,2 tr
0913.26.1078    :::::    1,7 tr    :::::    0918.531.032    ::::: 1,2 tr
0913.26.1132    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.037    ::::: 1,2 tr
09132.61.610    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1040    ::::: 1,2 tr
0913.26.1675    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.042    ::::: 1,2 tr
0913.26.26.90    :::::    2,3 tr    :::::    0918.531.043    ::::: 1,2 tr
0913.26.27.83    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.047    ::::: 1,2 tr
0913.26.3701    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.056    ::::: 1,2 tr
0913.26.4317    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.069    ::::: 1,2 tr
0913.26.57.68    :::::    2,2 tr    :::::    0918.531.073    ::::: 1,2 tr
0913.26.5862    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.074    ::::: 1,2 tr
0913.26.7577    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.084    ::::: 1,2 tr
0913.268.306    :::::    1,7 tr    :::::    0918.531.087    ::::: 1,2 tr
0913.268.572    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.091    ::::: 1,2 tr
0913.26.9102    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.093    ::::: 1,2 tr
0913.269.205    :::::    1,5 tr    :::::    0918.531.095    ::::: 1,2 tr
0913.26.9242    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1105    ::::: 1,2 tr
0913.26.9305    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1108    ::::: 1,2 tr
0913.269.378    :::::    1,7 tr    :::::    0918.53.1109    ::::: 1,2 tr
0913.26.9531    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1110    ::::: 1,8 tr
0913.26.9893    :::::    1,6 tr    :::::    0918.53.1127    ::::: 1,2 tr
0913.26.9994    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1130    ::::: 1,2 tr
0913.27.0010    :::::    1,7 tr    :::::    0918.53.1132    ::::: 1,2 tr
0913.27.0023    :::::    1,5 tr    :::::    0918.53.1138    ::::: 1,8 tr
09132.989.04    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1139    :::::   2,2 tr
0913.29.89.14    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1141    ::::: 1,5 tr
0913.29.89.44    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1147    ::::: 1,2 tr
0913.299.049    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1152    ::::: 1,2 tr
0913.299.074    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1157    ::::: 1,2 tr
0913.299.084    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1161    ::::: 1,5 tr
0913.299.114    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1163    ::::: 1,2 tr
0913.299.124    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.1175    ::::: 1,2 tr
0913.29.91.29    :::::    2,2 tr    :::::    0918.53.1180    ::::: 1,2 tr
0913.299.132    :::::    1,3 tr    :::::    0918.531.201    ::::: 1,2 tr
0913.299.143    :::::    1,3 tr    :::::    0918.531.203    ::::: 1,2 tr
0913.299.263    :::::    1,3 tr    :::::    0918.531.204    ::::: 1,2 tr
0913.299.304    :::::    1,3 tr    :::::    0918.531.208    ::::: 1,2 tr
0913.299.309    :::::    2,2 tr    :::::    0918.532.106    ::::: 1,2 tr
0913.299.314    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.2122    ::::: 1,5 tr
0913.299.319    :::::    2,2 tr    :::::    0918.53.2127    ::::: 1,5 tr
091.3299.329    :::::    2,3 tr    :::::    0918.532.130    ::::: 1,2 tr
0913.299.354    :::::    1,3 tr    :::::    0918.53.2141    ::::: 1,2 tr
0913.29.95.97    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.44    ::::: 1,2 tr
0913.299.614    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.49    ::::: 1,2 tr
0913.299.624    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.51    ::::: 1,2 tr
0913.299.634    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.52    ::::: 1,2 tr
0913.299.674    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.55    ::::: 1,2 tr
0913.299.694    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.58    ::::: 1,2 tr
0913.299.704    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.63    ::::: 1,2 tr
0913.299.714    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.66    ::::: 1,5 tr
0913.299.724    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.67    ::::: 1,2 tr
0913.299.734    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.71    ::::: 1,2 tr
0913.299.774    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.75    ::::: 1,2 tr
0913.299.784    :::::    1,3 tr    :::::    0918.5321.91    ::::: 1,2 tr
0913.299.816    :::::    2,2 tr    :::::    0918.53.2242    ::::: 1,5 tr
091.33.56.566    :::::    3,1 tr    :::::    0918.53.2247    ::::: 1,5 tr
0913.616.678    :::::    2,6 tr    :::::    0918.53.2267    ::::: 1,5 tr
091.361.85.86    :::::    2,7 tr    :::::    0918.53.2290    ::::: 1,2 tr
091.361.8885    :::::    2,3 tr    :::::    0918.53.2292    ::::: 1,8 tr
091.362.0568    :::::    2,7 tr    :::::    0918.53.2298    ::::: 1,5 tr
0913.620.689    :::::    2,3 tr    :::::    0918.53.23.03    ::::: 1,8 tr
0913.626.299    :::::    2,6 tr    :::::    0918.532.316    ::::: 1,2 tr
0913.62.66.63    :::::    2,6 tr    :::::    0918.532.321    ::::: 1,5 tr
09136.28.388    :::::    2,6 tr    :::::    0918.53.2336    ::::: 1,8 tr
091.362.9919    :::::    2,3 tr    :::::    0918.53.2337    ::::: 1,5 tr
091.363.0089    :::::    2,3 tr    :::::    0918.532.340    ::::: 1,2 tr
09139.202.88    :::::    2,3 tr    :::::    0918.532.342    ::::: 1,2 tr
09139.45568    :::::    2,3 tr    :::::    0918.53.2355    ::::: 1,8 tr
091.39.48.288    :::::    2,3 tr    :::::    0918.532.360    ::::: 1,2 tr
0913.95.2388    :::::    2,5 tr    :::::    0918.532.365    ::::: 1,2 tr
0913.95.3668    :::::    2,4 tr    :::::    0918.53.2367    ::::: 1,8 tr
0913.988.788    :::::    3,6 tr    :::::    0918.532.370    ::::: 1,2 tr
091.39.89.199    :::::    3,6 tr    :::::    0918.532.372    ::::: 1,2 tr
091.39.89.299    :::::    3 tr    :::::    0918.532.385    ::::: 1,2 tr
0913.98.93.99    :::::    3,6 tr    :::::    0918.532.386    ::::: 1,2 tr
091.39.89.499    :::::    2,3 tr    :::::    0918.532.390    ::::: 1,2 tr
0913.99.0889    :::::    2,5 tr    :::::    0918.532.405    ::::: 1,2 tr
0912.125.815    :::::    1 tr    :::::    0918.532.409    ::::: 1,2 tr
0912.126.038    :::::    1 tr    :::::    0918.532.418    ::::: 1,2 tr
091.21.26.094    :::::    1 tr    :::::    0918.532.428    ::::: 1,2 tr
0912.126.101    :::::    1,1 tr    :::::    0918.532.432    ::::: 1,8 tr
0912.126.106    :::::    1,6 tr    :::::    0918.53.2434    ::::: 1,5 tr
0912.126.246    :::::    1,6 tr    :::::    0918.505.893    ::::: 1,2 tr
0912.126.348    :::::    1,6 tr    :::::    0918.505.894    ::::: 1,2 tr
0912.126.377    :::::    1 tr    :::::    0918.505.903    ::::: 1,2 tr
0912.126.416    :::::    1 tr    :::::    0918.505.904    ::::: 1,2 tr
0912.126.459    :::::    1 tr    :::::    0918.505.910    ::::: 1,2 tr
0912.126.478    :::::    1,2 tr    :::::    0918.505.913    ::::: 1,2 tr
0912.126.578    :::::    1 tr    :::::    0918.505.914    ::::: 1,2 tr
0912.130.650    :::::    1,2 tr    :::::    0918.505.919    ::::: 1,5 tr
09121.30.700    :::::    1 tr    :::::    0918.505.928    ::::: 1,2 tr
0912.130.720    :::::    1 tr    :::::    0918.505.930    ::::: 1,2 tr
0912.13.0914    :::::    1,3 tr    :::::    0918.505.932    ::::: 1,2 tr
0912.13.09.23    :::::    1,1 tr    :::::    0918.505.935    ::::: 1,2 tr
091.21.31.091    :::::    2,2 tr    :::::    0918.505.936    ::::: 1,2 tr
0912.13.12.91    :::::    1,5 tr    :::::    0918.505.946    ::::: 1,2 tr
0912.1357.71    :::::    1,2 tr    :::::    0918.505.966    ::::: 1,8 tr
0912.1357.81    :::::    1,1 tr    :::::    0918.505.976    ::::: 1,2 tr
0912.135.925    :::::    1,2 tr    :::::    0918.505.977    ::::: 1,2 tr
0912.135.937    :::::    1 tr    :::::    0918.505.985    ::::: 1,2 tr
0912.136.124    :::::    1 tr    :::::    0918.505.994    ::::: 1,2 tr
0912.136.125    :::::    1 tr    :::::    0918.506.002    ::::: 1,2 tr
0912.136.127    :::::    1 tr    :::::    0918.506.016    ::::: 1,2 tr
0912.136.129    :::::    1,1 tr    :::::    0918.506.028    ::::: 1,2 tr
0912.136.189    :::::    2,6 tr    :::::    0918.506.031    ::::: 1,2 tr
0912.136.196    :::::    2,5 tr    :::::    0918.506.037    ::::: 1,2 tr
0912.136.225    :::::    1,2 tr    :::::    0918.506.056    :::::   2,5 tr
0912.136.235    :::::    1,2 tr    :::::    0918.506.057    ::::: 1,2 tr
0912.136.246    :::::    1,6 tr    :::::    0918.506.072    ::::: 1,2 tr
0912.136.348    :::::    1,1 tr    :::::    0918.506.078    ::::: 1,2 tr
0912.136.356    :::::    2,1 tr    :::::    0918.506.084    ::::: 1,2 tr
0912.136.396    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.089    ::::: 1,5 tr
0912.136.398    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.092    ::::: 1,2 tr
0912.136.432    :::::    1 tr    :::::    0918.506.098    ::::: 1,2 tr
0912.140.120    :::::    1,1 tr    :::::    0918.506.105    ::::: 1,2 tr
0912.140.146    :::::    1 tr    :::::    0918.506.106    ::::: 1,2 tr
0912.14.0194    :::::    1 tr    :::::    0918.506.110    ::::: 1,2 tr
0912.140.370    :::::    1 tr    :::::    0918.506.114    ::::: 1,2 tr
0912.14.04.14    :::::    1,7 tr    :::::    0918.506.119    ::::: 1,2 tr
0912.14.04.24    :::::    1,3 tr    :::::    0918.506.125    ::::: 1,2 tr
0912.14.04.64    :::::    1,3 tr    :::::    0918.506.135    ::::: 1,5 tr
0912.140.480    :::::    1 tr    :::::    0918.506.137    ::::: 1,2 tr
0912.14.04.94    :::::    1,3 tr    :::::    0918.506.149    ::::: 1,2 tr
0912.14.07.14    :::::    1,1 tr    :::::    0918.506.154    ::::: 1,2 tr
0912.140.740    :::::    1,1 tr    :::::    0918.50.6166    :::::   2,5 tr
0912.140.780    :::::    1 tr    :::::    0918.50.6167    ::::: 1,2 tr
0912.140.911    :::::    1,1 tr    :::::    0918.506.175    ::::: 1,2 tr
09.12.14.0917    :::::    1,2 tr    :::::    0918.506.176    ::::: 1,2 tr
0912.140.930    :::::    1,2 tr    :::::    0918.50.6181    ::::: 1,5 tr
0912.14.09.68    :::::    1,7 tr    :::::    0918.506.182    ::::: 1,2 tr
0912.177.868    :::::    2,7 tr    :::::    0918.506.183    ::::: 1,2 tr
0912.18.00.18    :::::    2,5 tr    :::::    0918.506.185    ::::: 1,2 tr
0912.180.081    :::::    2,7 tr    :::::    0918.506.192    ::::: 1,2 tr
0913.191.889    :::::    3,1 tr    :::::    0918.506.196    ::::: 1,2 tr
0913.19.2588    :::::    2,6 tr    :::::    0918.506.197    ::::: 1,2 tr
091.321.7943    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.198    ::::: 1,2 tr
091.321.8042    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.207    ::::: 1,2 tr
091.321.8046    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.210    ::::: 1,2 tr
091.321.8049    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.215    ::::: 1,2 tr
091.321.8143    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.217    ::::: 1,2 tr
091.321.8243    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.219    ::::: 1,2 tr
091.321.8244    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.221    ::::: 1,2 tr
091.321.8341    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.229    ::::: 1,2 tr
091.321.8342    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.230    ::::: 1,2 tr
0913.218.348    :::::    2,6 tr    :::::    0918.506.231    ::::: 1,2 tr
091.321.8440    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.245    ::::: 1,2 tr
091.321.8443    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.250    ::::: 1,2 tr
091.321.8449    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.255    ::::: 1,2 tr
091.321.8542    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.269    ::::: 1,5 tr
091.321.8548    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.274    ::::: 1,2 tr
091.321.8640    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.275    ::::: 1,2 tr
091.321.8646    :::::    2,7 tr    :::::    0918.506.278    ::::: 1,5 tr
091.321.8647    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.283    ::::: 1,2 tr
091.321.8741    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.286    ::::: 1,8 tr
091.321.8746    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.291    ::::: 1,2 tr
091.321.8748    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.6292    ::::: 1,2 tr
091.321.8847    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.296    ::::: 1,2 tr
091.321.8945    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.297    ::::: 1,2 tr
091.321.8948    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.298    ::::: 1,2 tr
091.321.8988    :::::    3,9 tr    :::::    0918.506.304    ::::: 1,2 tr
091.321.9041    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.310    ::::: 1,2 tr
091.321.9044    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.314    ::::: 1,2 tr
091.321.9046    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.317    ::::: 1,2 tr
091.321.9142    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.318    ::::: 1,2 tr
091.321.9143    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.322    ::::: 1,2 tr
091.321.9144    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.343    ::::: 1,2 tr
091.321.9241    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.350    ::::: 1,2 tr
091.321.9348    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.356    ::::: 1,5 tr
091.321.9440    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.360    ::::: 1,2 tr
091.321.9544    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.365    ::::: 1,2 tr
091.321.9644    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.378    ::::: 1,8 tr
091.321.9647    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.379    :::::   2,5 tr
091.321.9740    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.380    ::::: 1,2 tr
091.321.9743    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.381    ::::: 1,2 tr
091.321.9840    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.385    ::::: 1,2 tr
091.321.9849    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.398    ::::: 1,5 tr
091.321.9942    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.407    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.14    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.412    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.31    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.421    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.40    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.425    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.48    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.427    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.64    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.428    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.71    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.436    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.80    :::::    2,7 tr    :::::    0918.506.452    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.83    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.458    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.92    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.461    ::::: 1,2 tr
0913.22.00.94    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.467    ::::: 1,2 tr
0913.22.01.04    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.479    ::::: 1,8 tr
0913.22.0113    :::::    2,7 tr    :::::    0918.506.481    ::::: 1,2 tr
0913.22.0188    :::::    4,1 tr    :::::    0918.506.492    ::::: 1,2 tr
0913.22.02.03    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.6494    ::::: 1,2 tr
0913.22.02.06    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.497    ::::: 1,2 tr
0913.22.0213    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.503    ::::: 1,2 tr
0913.22.0215    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.507    :::::   2,5 tr
091.323.8312    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.511    ::::: 1,2 tr
0913.23.83.73    :::::    2,7 tr    :::::    0918.506.515    ::::: 1,2 tr
0913.239.399    :::::    3,2 tr    :::::    0918.506.521    ::::: 1,2 tr
091.323.9526    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.524    ::::: 1,2 tr
091.323.9606    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.534    ::::: 1,2 tr
091.323.9720    :::::    2,2 tr    :::::    0918.506.535    ::::: 1,2 tr
0913.24.0003    :::::    1,7 tr    :::::    0918.506.541    ::::: 1,2 tr
0913.24.00.21    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.551    ::::: 1,2 tr
0913.24.00.41    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.552    ::::: 1,2 tr
0913.24.00.62    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6561    ::::: 1,2 tr
0913.24.00.64    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6562    ::::: 1,2 tr
0913.24.0070    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.6563    ::::: 1,2 tr
0913.24.00.85    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.573    ::::: 1,2 tr
0913.24.00.92    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.580    ::::: 1,2 tr
0913.24.0100    :::::    1,6 tr    :::::    0918.506.597    ::::: 1,2 tr
0913.24.0117    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6609    ::::: 1,5 tr
0913.24.0122    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6615    ::::: 1,5 tr
0913.24.0125    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6620    ::::: 1,5 tr
0913.240.150    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6624    ::::: 1,5 tr
0913.24.0161    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6628    ::::: 1,8 tr
0913.24.0174    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6634    ::::: 1,8 tr
0913.24.0177    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6636    :::::   2,5 tr
0913.24.0194    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6646    :::::   2,5 tr
0913.240.221    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6684    ::::: 1,5 tr
0913.24.0248    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.6692    ::::: 1,5 tr
0913.24.0252    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.700    ::::: 1,2 tr
0913.24.0262    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.709    ::::: 1,2 tr
0913.240.270    :::::    1,6 tr    :::::    0918.506.715    ::::: 1,2 tr
0913.24.0292    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.718    ::::: 1,2 tr
0913.24.0297    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.719    ::::: 1,2 tr
0913.24.0321    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.728    ::::: 1,2 tr
0913.240.365    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.730    ::::: 1,2 tr
0913.24.0418    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.738    ::::: 1,2 tr
0913.240.430    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.745    ::::: 1,2 tr
0913.24.0431    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.746    ::::: 1,2 tr
0913.24.0451    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.752    ::::: 1,2 tr
0913.24.0455    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.755    ::::: 1,2 tr
0913.24.0467    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6762    ::::: 1,2 tr
0913.24.0478    :::::    1,7 tr    :::::    0918.506.771    ::::: 1,2 tr
0913.24.0487    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6778    :::::   2,5 tr
0913.24.0493    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6781    ::::: 1,8 tr
0913.24.0498    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6786    ::::: 1,8 tr
0913.24.0503    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.791    ::::: 1,2 tr
0913.24.0527    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.792    ::::: 1,2 tr
0913.24.0548    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.793    ::::: 1,2 tr
0913.24.0565    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6800    ::::: 1,2 tr
0913.240.570    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6808    ::::: 1,5 tr
0913.24.0574    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6814    ::::: 1,2 tr
0913.24.0592    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6815    ::::: 1,2 tr
0913.24.0594    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6818    ::::: 1,5 tr
0913.24.0613    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6819    ::::: 1,2 tr
0913.24.0685    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6831    ::::: 1,2 tr
0913.24.0693    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6833    ::::: 1,2 tr
0913.24.0711    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6834    ::::: 1,2 tr
0913.24.0722    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6835    ::::: 1,2 tr
0913.24.0727    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6837    ::::: 1,2 tr
0913.24.0728    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6840    ::::: 1,2 tr
0913.240.730    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6842    ::::: 1,2 tr
0913.24.0744    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6848    ::::: 1,5 tr
0913.24.0758    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6853    ::::: 1,2 tr
0913.24.0805    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6854    ::::: 1,2 tr
0913.24.0818    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.6855    ::::: 1,5 tr
0913.24.0822    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6856    ::::: 1,5 tr
0913.24.0827    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6858    :::::   2,2 tr
0913.24.0875    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6859    ::::: 1,8 tr
0913.24.0881    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6865    ::::: 1,8 tr
0913.24.0882    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6867    ::::: 1,8 tr
0913.24.0905    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6871    ::::: 1,2 tr
0913.24.0934    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6873    ::::: 1,2 tr
0913.24.0938    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6876    ::::: 1,2 tr
0913.24.0953    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6883    ::::: 1,5 tr
0913.242.792    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6885    ::::: 1,5 tr
0913.242.795    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6890    ::::: 1,5 tr
0913.242.800    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.6892    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.01    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.6894    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.03    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.907    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.05    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.909    ::::: 1,2 tr
0913.242.808    :::::    1,7 tr    :::::    0918.506.916    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.11    :::::    1,7 tr    :::::    0918.506.923    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.13    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.924    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.23    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.926    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.24    :::::    2,3 tr    :::::    0918.506.936    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.25    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.938    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.31    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.941    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.32    :::::    1,6 tr    :::::    0918.506.944    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.34    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.952    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.35    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.953    ::::: 1,2 tr
0913.242.848    :::::    2,1 tr    :::::    0918.506.954    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.51    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.963    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.54    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.976    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.73    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.980    ::::: 1,2 tr
0913.24.28.90    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.982    ::::: 1,2 tr
0913.242.891    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.986    ::::: 1,5 tr
0913.24.28.93    :::::    1,5 tr    :::::    0918.506.998    ::::: 1,5 tr
0913.24.28.94    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.001    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.02    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.002    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.03    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.004    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.04    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.009    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.32    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.027    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.34    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.028    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.51    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.033    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.57    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.034    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.61    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.044    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.62    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.059    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.73    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.064    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.75    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.066    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.80    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7071    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.81    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.093    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.84    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.102    ::::: 1,2 tr
0913.24.29.85    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.105    ::::: 1,2 tr
0913.242.991    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.114    ::::: 1,2 tr
0913.24.3011    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.125    ::::: 1,2 tr
0913.24.3012    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.126    ::::: 1,2 tr
0913.24.3021    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.128    ::::: 1,2 tr
0913.24.3023    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.137    ::::: 1,2 tr
0913.24.30.31    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.140    ::::: 1,2 tr
0913.24.3033    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.154    ::::: 1,2 tr
0913.24.3041    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.156    ::::: 1,2 tr
0913.24.3051    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.158    ::::: 1,2 tr
0913.24.3053    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.164    ::::: 1,2 tr
0913.24.3057    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.165    ::::: 1,2 tr
0913.24.3061    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7178    ::::: 1,8 tr
0913.24.3062    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7179    :::::   2,5 tr
0913.24.3064    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.180    ::::: 1,2 tr
0913.24.3065    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.183    ::::: 1,2 tr
0913.24.3068    :::::    1,6 tr    :::::    0918.507.186    ::::: 1,5 tr
0913.24.3071    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.192    ::::: 1,2 tr
0913.24.3072    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.195    ::::: 1,2 tr
0913.24.3075    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.196    ::::: 1,2 tr
0913.24.3083    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.198    ::::: 1,2 tr
0913.24.3090    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.208    ::::: 1,2 tr
0913.24.3091    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.210    ::::: 1,2 tr
0913.24.3092    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.211    ::::: 1,2 tr
0913.24.3093    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.215    ::::: 1,2 tr
0913.24.3097    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.231    ::::: 1,2 tr
0913.24.3121    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.236    ::::: 1,5 tr
0913.24.3122    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.237    ::::: 1,2 tr
0913.24.3130    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.245    ::::: 1,2 tr
0913.244.562    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.247    ::::: 1,2 tr
0913.244.563    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.249    ::::: 1,2 tr
0913.244.564    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.253    ::::: 1,2 tr
0913.244.565    :::::    1,7 tr    :::::    0918.507.254    ::::: 1,2 tr
0913.244.570    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.256    ::::: 1,5 tr
0913.244.571    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.259    ::::: 1,5 tr
0913.244.572    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.260    ::::: 1,2 tr
0913.244.574    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.263    ::::: 1,2 tr
0913.244.581    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.264    ::::: 1,2 tr
0913.244.583    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7277    ::::: 1,5 tr
0913.244.584    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7279    :::::   2,5 tr
0913.244.591    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7282    ::::: 1,5 tr
0913.244.592    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.287    ::::: 1,2 tr
0913.244.593    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.291    ::::: 1,2 tr
0913.244.594    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.293    ::::: 1,2 tr
0913.244.597    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.294    ::::: 1,2 tr
0913.244.601    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.305    ::::: 1,2 tr
0913.244.602    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.310    ::::: 1,2 tr
0913.244.605    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.316    ::::: 1,2 tr
0913.244.614    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.318    ::::: 1,2 tr
0913.244.615    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.320    ::::: 1,2 tr
0913.244.617    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.324    ::::: 1,2 tr
0913.244.620    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.332    ::::: 1,2 tr
0913.244.631    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.334    ::::: 1,2 tr
0913.244.632    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.340    ::::: 1,2 tr
0913.244.635    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.342    ::::: 1,2 tr
0913.244.637    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.348    ::::: 1,2 tr
0913.244.641    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.351    ::::: 1,2 tr
0913.244.642    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.352    ::::: 1,2 tr
0913.244.643    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.364    ::::: 1,2 tr
0913.244.647    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.369    ::::: 1,2 tr
0913.244.651    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7371    ::::: 1,2 tr
0913.244.652    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7372    ::::: 1,2 tr
0913.244.671    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7374    ::::: 1,5 tr
0913.244.672    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7376    ::::: 1,5 tr
0913.244.673    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7378    :::::   2,2 tr
0913.244.681    :::::    1,7 tr    :::::    0918.507.380    ::::: 1,2 tr
0913.244.690    :::::    1,7 tr    :::::    0918.507.381    ::::: 1,2 tr
0913.244.691    :::::    1,7 tr    :::::    0918.507.384    ::::: 1,2 tr
0913.244.697    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.386    ::::: 1,5 tr
0913.244.700    :::::    1,6 tr    :::::    0918.507.389    ::::: 1,8 tr
0913.244.701    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.403    ::::: 1,2 tr
0913.244.702    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.405    ::::: 1,2 tr
0913.244.703    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.412    ::::: 1,2 tr
0913.244.704    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.413    ::::: 1,2 tr
0913.244.705    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.421    ::::: 1,2 tr
0913.244.708    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.427    ::::: 1,2 tr
0913.244.713    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.437    ::::: 1,2 tr
0913.244.714    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.445    ::::: 1,2 tr
0913.244.721    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.453    ::::: 1,2 tr
0913.244.723    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.458    ::::: 1,5 tr
0913.24.47.24    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.466    ::::: 1,5 tr
0913.244.725    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7479    :::::   2,2 tr
0913.244.731    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.481    ::::: 1,2 tr
0913.244.732    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.482    ::::: 1,2 tr
0913.244.742    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.490    ::::: 1,2 tr
0913.244.750    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.495    ::::: 1,2 tr
0913.244.751    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.510    ::::: 1,2 tr
0913.244.752    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.518    ::::: 1,2 tr
0913.244.753    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.529    ::::: 1,2 tr
0913.244.760    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.541    ::::: 1,2 tr
0913.244.761    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.544    ::::: 1,2 tr
0913.244.763    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.548    ::::: 1,2 tr
0913.244.771    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.550    ::::: 1,2 tr
0913.244.772    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.558    ::::: 1,5 tr
0913.244.773    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.561    ::::: 1,2 tr
0913.244.775    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.566    ::::: 1,5 tr
0913.244.780    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.567    ::::: 1,8 tr
0913.244.781    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.570    :::::   2,5 tr
0913.244.782    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.573    ::::: 1,2 tr
0913.244.783    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.587    ::::: 1,2 tr
0913.244.790    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.589    ::::: 1,8 tr
0913.244.791    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.591    ::::: 1,2 tr
0913.244.792    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.593    ::::: 1,2 tr
0913.244.793    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.594    ::::: 1,2 tr
0913.244.803    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.596    ::::: 1,5 tr
0913.244.804    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.620    ::::: 1,2 tr
0913.244.805    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.621    ::::: 1,2 tr
0913.244.807    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.622    ::::: 1,2 tr
0913.244.813    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.623    ::::: 1,2 tr
0913.244.814    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.635    ::::: 1,2 tr
0913.244.820    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.646    ::::: 1,2 tr
0913.244.821    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.649    ::::: 1,2 tr
0913.244.822    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.661    ::::: 1,2 tr
0913.244.827    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.663    ::::: 1,2 tr
0913.244.830    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.669    ::::: 1,5 tr
0913.27.0030    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7672    ::::: 1,2 tr
0913.27.0052    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7674    ::::: 1,2 tr
0913.27.0056    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.680    ::::: 1,2 tr
0913.27.0073    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.692    ::::: 1,2 tr
0913.27.0075    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.695    ::::: 1,2 tr
0913.27.0080    :::::    1,5 tr    :::::    0918.507.698    ::::: 1,5 tr
0913.27.0082    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7703    ::::: 1,2 tr
0913.27.0093    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7704    ::::: 1,2 tr
0913.27.0102    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7712    ::::: 1,2 tr
0913.27.0113    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7714    ::::: 1,2 tr
0913.27.0128    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7720    ::::: 1,2 tr
0913.270.130    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7725    ::::: 1,2 tr
0913.27.0136    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7727    ::::: 1,5 tr
0913.270.139    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7731    ::::: 1,2 tr
0913.27.0156    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7737    ::::: 1,5 tr
0913.27.0164    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7741    ::::: 1,2 tr
0913.27.0165    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7745    ::::: 1,2 tr
0913.27.0182    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7783    ::::: 1,2 tr
091.327.0192    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7784    ::::: 1,2 tr
0913.27.0263    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7786    ::::: 1,5 tr
0913.270.278    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7791    ::::: 1,2 tr
0913.270.490    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7794    ::::: 1,2 tr
0913.270.698    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7807    ::::: 1,8 tr
0913.27.0781    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7810    ::::: 1,2 tr
0913.270.870    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7815    ::::: 1,2 tr
0913.27.0984    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7819    ::::: 1,2 tr
0913.27.1007    :::::    1,7 tr    :::::    0918.50.7826    ::::: 1,2 tr
0913.27.1012    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7828    ::::: 1,2 tr
0913.27.1054    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7833    ::::: 1,2 tr
0913.27.1065    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7834    ::::: 1,2 tr
0913.27.1075    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7844    ::::: 1,2 tr
0913.27.1101    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7849    ::::: 1,2 tr
0913.27.1103    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7851    ::::: 1,2 tr
0913.27.11.37    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.7852    ::::: 1,2 tr
0913.272.518    :::::    1,5 tr    :::::    0918.50.7860    ::::: 1,2 tr
0913.272.889    :::::    3 tr    :::::    0918.51.0037    ::::: 1,2 tr
0913.27.28.96    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0039    ::::: 1,8 tr
0913.27.3053    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0045    ::::: 1,2 tr
0913.27.3056    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0049    ::::: 1,2 tr
0913.27.3184    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0063    ::::: 1,2 tr
0913.27.32.39    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.0067    ::::: 1,2 tr
0913.27.3410    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0069    ::::: 1,8 tr
0913.27.39.59    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.0074    ::::: 1,2 tr
0913.27.4213    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0080    ::::: 1,5 tr
0913.27.4246    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0085    ::::: 1,2 tr
0913.274.247    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0086    ::::: 1,8 tr
0913.27.4249    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.130    ::::: 1,2 tr
091.335.81.86    :::::    2,3 tr    :::::    0918.510.132    ::::: 1,2 tr
091.335.81.88    :::::    2,5 tr    :::::    0918.51.0145    ::::: 1,2 tr
0913.35.99.35    :::::    2,7 tr    :::::    0918.51.0148    ::::: 1,2 tr
091.336.1299    :::::    2,5 tr    :::::    0918.51.0157    ::::: 1,2 tr
09133.616.86    :::::    2,7 tr    :::::    0918.51.0158    ::::: 1,5 tr
091.336.2588    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0159    ::::: 1,5 tr
091.336.4689    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.164    ::::: 1,2 tr
09133.68.488    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0169    ::::: 1,8 tr
091.363.0299    :::::    2,3 tr    :::::    0918.510.173    ::::: 1,2 tr
09136.33.998    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.175    ::::: 1,2 tr
091.36.35.368    :::::    2,7 tr    :::::    0918.51.0178    ::::: 1,8 tr
091.36.36.286    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.180    ::::: 1,2 tr
091.36.36.366    :::::    7,9 tr    :::::    0918.510.183    ::::: 1,2 tr
091.363.9998    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.195    ::::: 1,2 tr
0913.640.688    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0212    ::::: 1,5 tr
091.364.2568    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0223    ::::: 1,2 tr
091.364.3568    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0227    ::::: 1,2 tr
09136.45568    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0228    ::::: 1,8 tr
091.364.8288    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0233    ::::: 1,5 tr
091.364.8898    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0245    ::::: 1,5 tr
091.365.0288    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0247    ::::: 1,2 tr
09136.505.88    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0248    ::::: 1,5 tr
0913.650.689    :::::    2,3 tr    :::::    0918.510.253    ::::: 1,2 tr
091.365.0799    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.260    ::::: 1,2 tr
091.39.58.788    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0266    ::::: 1,8 tr
0913.958.988    :::::    2,5 tr    :::::    0918.510.271    ::::: 1,2 tr
0913.95.91.99    :::::    2,5 tr    :::::    0918.510.276    ::::: 1,2 tr
0913.95.92.99    :::::    2,5 tr    :::::    0918.510.281    ::::: 1,2 tr
0913.966.199    :::::    2,5 tr    :::::    0918.510.284    ::::: 1,2 tr
0913.966.299    :::::    3 tr    :::::    0918.510.291    ::::: 1,2 tr
0913.966.388    :::::    3,6 tr    :::::    0918.51.0304    ::::: 1,2 tr
0913.966.399    :::::    3,1 tr    :::::    0918.510.311    ::::: 1,2 tr
0913.966.566    :::::    3,2 tr    :::::    0918.510.316    ::::: 1,2 tr
0913.966.766    :::::    3,6 tr    :::::    0918.510.317    ::::: 1,2 tr
0913.99.2388    :::::    3 tr    :::::    0918.510.322    ::::: 1,2 tr
0913.99.2588    :::::    3 tr    :::::    0918.510.328    ::::: 1,2 tr
0912.1268.04    :::::    1,7 tr    :::::    0918.510.329    ::::: 1,2 tr
0912.1268.07    :::::    1,7 tr    :::::    0918.510.331    ::::: 1,2 tr
0912.127.057    :::::    1 tr    :::::    0918.51.0336    ::::: 1,8 tr
0912.127.167    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.340    ::::: 1,2 tr
0912.127.217    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0344    ::::: 1,2 tr
0912.127.226    :::::    1,2 tr    :::::    0918.510.351    ::::: 1,2 tr
0912.127.267    :::::    1,2 tr    :::::    0918.51.0356    ::::: 1,8 tr
0912.127.365    :::::    1 tr    :::::    0918.51.0358    ::::: 1,8 tr
0912.127.457    :::::    1 tr    :::::    0918.510.365    ::::: 1,2 tr
0912.127.537    :::::    1 tr    :::::    0918.510.370    ::::: 1,2 tr
0912.131.781    :::::    1,2 tr    :::::    0918.51.0373    ::::: 1,2 tr
0912.131.808    :::::    2,1 tr    :::::    0918.51.0377    ::::: 1,2 tr
09121.3.2.1.00    :::::    1,6 tr    :::::    0918.51.0383    ::::: 1,2 tr
0912.132.147    :::::    1 tr    :::::    0918.510.386    ::::: 1,5 tr
0912.132.152    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.391    ::::: 1,2 tr
0912.13.23.73    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0405    ::::: 1,2 tr
0912.136.506    :::::    1 tr    :::::    0918.51.0406    ::::: 1,2 tr
0912.136.588    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.0409    ::::: 1,2 tr
0912.13.66.13    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0414    ::::: 1,2 tr
0912.1368.23    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.420    ::::: 1,2 tr
0912.1368.29    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0424    ::::: 1,2 tr
0912.1368.31    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.428    ::::: 1,2 tr
0912.1368.35    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.431    ::::: 1,2 tr
0912.1368.60    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.437    ::::: 1,2 tr
0912.1368.61    :::::    1,7 tr    :::::    0918.510.442    ::::: 1,2 tr
0912.1368.65    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.462    ::::: 1,2 tr
0912.1368.82    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.469    ::::: 1,2 tr
0912.1368.85    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.470    ::::: 1,2 tr
0912.1.3.6.8.9.0    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0479    ::::: 1,8 tr
0912.13689.5    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.481    ::::: 1,2 tr
0912.1369.07    :::::    1,1 tr    :::::    0918.510.482    ::::: 1,2 tr
0912.1369.09    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0484    ::::: 1,2 tr
0912.1369.26    :::::    2,1 tr    :::::    0918.510.486    ::::: 1,2 tr
0912.1369.29    :::::    2,1 tr    :::::    0918.510.487    ::::: 1,2 tr
0912.1369.53    :::::    1 tr    :::::    0918.51.0489    ::::: 1,8 tr
0912.1369.60    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.502    ::::: 1,2 tr
0912.1369.63    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.516    ::::: 1,8 tr
0912.1369.73    :::::    1,2 tr    :::::    0918.510.523    ::::: 1,2 tr
0912.1369.81    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.530    ::::: 1,8 tr
0912.1369.91    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.531    ::::: 1,2 tr
0912.1369.94    :::::    1 tr    :::::    0918.510.532    ::::: 1,2 tr
0912.137.188    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.534    ::::: 1,2 tr
091.21.41.091    :::::    1,1 tr    :::::    0918.510.541    ::::: 1,2 tr
0912.141.148    :::::    1,1 tr    :::::    0918.510.551    ::::: 1,2 tr
0912.141.161    :::::    1,7 tr    :::::    0918.510.562    ::::: 1,2 tr
0912.141.231    :::::    1 tr    :::::    0918.510.564    ::::: 1,2 tr
0912.14.14.50    :::::    1,2 tr    :::::    0918.510.566    ::::: 1,5 tr
0912.18.4668    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.571    ::::: 1,2 tr
0912.188.066    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.575    ::::: 1,2 tr
0912.18.88.38    :::::    3,2 tr    :::::    0918.510.580    ::::: 1,8 tr
0912.18.88.78    :::::    3,6 tr    :::::    0918.510.585    ::::: 1,2 tr
0912.189.299    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.586    ::::: 1,2 tr
0912.189.399    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.590    ::::: 1,8 tr
0912.189.599    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.592    ::::: 1,2 tr
0913.199.599    :::::    6 tr    :::::    0918.510.596    ::::: 1,2 tr
09132.00.043    :::::    4,6 tr    :::::    0918.510.597    ::::: 1,2 tr
09132.00.047    :::::    4,6 tr    :::::    0918.510.611    ::::: 1,2 tr
09132.00.389    :::::    6,8 tr    :::::    0918.510.623    ::::: 1,2 tr
09132.00.399    :::::    6,4 tr    :::::    0918.510.624    ::::: 1,2 tr
0913.20.21.76    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.630    ::::: 1,2 tr
0913.202.201    :::::    3,6 tr    :::::    0918.510.637    ::::: 1,2 tr
091320.22.89    :::::    5,1 tr    :::::    0918.510.645    ::::: 1,2 tr
0913.20.23.27    :::::    3,6 tr    :::::    0918.510.654    ::::: 1,2 tr
0913.202.389    :::::    4,6 tr    :::::    0918.51.0656    ::::: 1,5 tr
0913.202.403    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.664    ::::: 1,2 tr
0913.202.404    :::::    3,6 tr    :::::    0918.51.0667    ::::: 1,2 tr
0913.202.776    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.684    ::::: 1,2 tr
0913.20.28.26    :::::    3,6 tr    :::::    0918.510.692    ::::: 1,2 tr
091.320.5337    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.694    ::::: 1,2 tr
0913.220.228    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.695    ::::: 1,2 tr
0913.22.0237    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0700    ::::: 1,2 tr
0913.220.240    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0702    ::::: 1,2 tr
0913.22.0245    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0703    ::::: 1,2 tr
0913.22.0248    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0704    ::::: 1,2 tr
0913.220.250    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0708    ::::: 1,8 tr
0913.22.0251    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0709    ::::: 1,8 tr
0913.22.02.52    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.714    ::::: 1,2 tr
0913.22.0254    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0717    ::::: 1,2 tr
0913.22.0256    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.726    ::::: 1,2 tr
0913.22.0267    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.728    ::::: 1,2 tr
0913.22.02.72    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.729    ::::: 1,2 tr
0913.22.0278    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.733    ::::: 1,2 tr
0913.22.02.83    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.739    ::::: 1,2 tr
0913.22.02.85    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.745    ::::: 1,2 tr
0913.220.290    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.748    ::::: 1,2 tr
0913.22.0297    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.764    ::::: 1,2 tr
0913.22.0306    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.766    ::::: 1,2 tr
0913.22.0599    :::::    4,1 tr    :::::    0918.510.773    ::::: 1,2 tr
0913.22.1288    :::::    3,9 tr    :::::    0918.510.774    ::::: 1,2 tr
0913.22.1388    :::::    3,9 tr    :::::    0918.510.775    ::::: 1,2 tr
0913.22.1588    :::::    3,9 tr    :::::    0918.51.0778    ::::: 1,2 tr
0913.222.188    :::::    4,2 tr    :::::    0918.510.783    ::::: 1,2 tr
0913.222.340    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.796    ::::: 1,2 tr
0913.222.750    :::::    2,7 tr    :::::    0918.51.0806    ::::: 1,5 tr
0913.222.788    :::::    4,6 tr    :::::    0918.510.811    ::::: 1,2 tr
0913.22.33.64    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.814    ::::: 1,2 tr
0913.22.4140    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0818    ::::: 1,8 tr
0913.22.4161    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.825    ::::: 1,2 tr
0913.22.4182    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.832    ::::: 1,2 tr
0913.22.4184    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.835    ::::: 1,2 tr
0913.22.4194    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.837    ::::: 1,2 tr
0913.22.4202    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0838    ::::: 1,8 tr
0913.224.214    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.843    ::::: 1,2 tr
0913.22.4249    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.844    ::::: 1,2 tr
0913.224.254    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.845    ::::: 1,2 tr
0913.22.4275    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0858    ::::: 1,8 tr
0913.22.4287    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.871    ::::: 1,2 tr
0913.22.4291    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.874    ::::: 1,2 tr
0913.22.42.92    :::::    2,6 tr    :::::    0918.510.876    ::::: 1,2 tr
0913.224.313    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.877    ::::: 1,2 tr
0913.224.324    :::::    2,7 tr    :::::    0918.510.882    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.03    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.884    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.05    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.886    ::::: 1,8 tr
0913.22.44.19    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.893    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.20    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.894    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.30    :::::    2,2 tr    :::::    0918.510.897    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.38    :::::    2,6 tr    :::::    0918.51.0902    ::::: 1,2 tr
0913.22.44.50    :::::    2,2 tr    :::::    0918.51.0903    ::::: 1,2 tr
0913.24.0958    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0904    ::::: 1,2 tr
0913.24.1020    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.0906    ::::: 1,5 tr
0913.24.1022    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.0908    ::::: 1,8 tr
0913.24.10.24    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.912    ::::: 1,2 tr
0913.24.1031    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.913    ::::: 1,2 tr
0913.24.1047    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.921    ::::: 1,2 tr
0913.24.1067    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.927    ::::: 1,2 tr
0913.24.1095    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.932    ::::: 1,2 tr
0913.24.1103    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.933    ::::: 1,2 tr
0913.24.1104    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.934    ::::: 1,2 tr
0913.24.1151    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.941    ::::: 1,2 tr
0913.24.1157    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.945    ::::: 1,2 tr
0913.24.1160    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.948    ::::: 1,2 tr
0913.24.1162    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.961    ::::: 1,2 tr
0913.24.1178    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.962    ::::: 1,2 tr
0913.24.1180    :::::    1,5 tr    :::::    0918.510.964    ::::: 1,2 tr
0913.24.1223    :::::    1,6 tr    :::::    0918.510.995    ::::: 1,2 tr
0913.24.1238    :::::    2,1 tr    :::::    0918.510.998    ::::: 1,5 tr
0913.241.240    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.002    ::::: 1,8 tr
0913.241.361    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.006    ::::: 1,8 tr
0913.24.1402    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.014    ::::: 1,5 tr
0913.24.1475    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.030    ::::: 1,5 tr
0913.24.1495    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.038    ::::: 1,8 tr
0913.24.1501    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.056    ::::: 1,8 tr
0913.24.1502    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.062    ::::: 1,5 tr
0913.24.1504    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.069    ::::: 1,8 tr
0913.24.1543    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.070    ::::: 1,5 tr
0913.24.1544    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.077    ::::: 1,5 tr
0913.24.1560    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.086    ::::: 1,8 tr
0913.24.1562    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.089    ::::: 1,8 tr
0913.241.571    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.094    ::::: 1,5 tr
0913.24.1601    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.098    ::::: 1,5 tr
0913.24.1604    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.1101    :::::   2,2 tr
0913.24.1625    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.123    :::::   2,2 tr
0913.24.1627    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.125    ::::: 1,8 tr
0913.241.642    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.126    ::::: 1,8 tr
0913.241.691    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.139    :::::   2,5 tr
0913.241.731    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.143    ::::: 1,8 tr
0913.24.18.24    :::::    2,1 tr    :::::    0918.511.148    ::::: 1,8 tr
09132.4.3.2.11    :::::    1,7 tr    :::::    0918.511.150    ::::: 1,8 tr
0913.243.241    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.162    ::::: 1,8 tr
0913.243.245    :::::    1,6 tr    :::::    0918.511.165    ::::: 1,8 tr
0913.243.247    :::::    1,6 tr    :::::    0918.511.173    ::::: 1,8 tr
0913.24.3250    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.183    ::::: 1,8 tr
0913.24.3251    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.187    ::::: 1,8 tr
0913.243.263    :::::    1,6 tr    :::::    0918.511.190    ::::: 1,8 tr
0913.24.33.24    :::::    2,3 tr    :::::    0918.511.194    ::::: 1,8 tr
0913.24.33.25    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.198    ::::: 1,8 tr
0913.24.3331    :::::    1,7 tr    :::::    0918.511.208    ::::: 1,5 tr
09132.43334    :::::    2,3 tr    :::::    0918.511.220    ::::: 1,5 tr
0913.24.3345    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.1229    ::::: 1,8 tr
0913.24.3361    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.1238    :::::   2,5 tr
0913.24.3365    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.241    ::::: 1,5 tr
0913.24.3367    :::::    1,7 tr    :::::    0918.511.253    ::::: 1,5 tr
0913.24.3370    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.254    ::::: 1,5 tr
0913.24.3371    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.1258    :::::   2,5 tr
0913.24.33.74    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.1259    :::::   2,5 tr
0913.24.3375    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.270    ::::: 1,5 tr
0913.24.3381    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.271    ::::: 1,5 tr
0913.24.33.84    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.273    ::::: 1,5 tr
0913.24.3385    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.274    ::::: 1,5 tr
0913.24.3390    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.286    ::::: 1,8 tr
0913.24.3391    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.290    ::::: 1,5 tr
0913.24.3392    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.301    ::::: 1,5 tr
0913.24.3403    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.303    ::::: 1,5 tr
0913.24.3412    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.305    ::::: 1,5 tr
0913.24.34.15    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.308    ::::: 1,5 tr
0913.24.34.17    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.325    ::::: 1,5 tr
0913.24.34.21    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.328    ::::: 1,5 tr
0913.24.34.22    :::::    1,7 tr    :::::    0918.51.1335    ::::: 1,8 tr
0913.24.34.24    :::::    2,3 tr    :::::    0918.51.1336    ::::: 1,8 tr
0913.24.34.27    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.341    ::::: 1,5 tr
0913.24.34.30    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.348    ::::: 1,8 tr
0913.24.34.31    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.1358    :::::   2,5 tr
0913.24.3441    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.364    ::::: 1,5 tr
0913.24.3442    :::::    1,5 tr    :::::    0918.511.380    ::::: 1,5 tr
0913.24.3445    :::::    1,7 tr    :::::    0918.511.382    ::::: 1,5 tr
0913.24.3447    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.627    ::::: 1,2 tr
0913.24.3461    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.638    ::::: 1,8 tr
0913.24.3462    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.645    ::::: 1,2 tr
0913.24.34.64    :::::    2,1 tr    :::::    0918.408.653    ::::: 1,2 tr
0913.24.34.65    :::::    1,7 tr    :::::    0918.40.8659    ::::: 1,8 tr
0913.24.3467    :::::    1,6 tr    :::::    0918.408.660    ::::: 1,2 tr
0913.24.3470    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.669    ::::: 1,8 tr
0913.24.3471    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8680    ::::: 1,5 tr
0913.24.3472    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.699    :::::   2,2 tr
0913.24.3473    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.702    ::::: 1,2 tr
0913.24.3475    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.709    ::::: 1,2 tr
0913.24.34.84    :::::    2,1 tr    :::::    0918.408.722    ::::: 1,2 tr
0913.24.34.85    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.730    ::::: 1,2 tr
0913.24.3490    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.737    ::::: 1,2 tr
0913.24.3491    :::::    1,5 tr    :::::    0918.408.792    ::::: 1,2 tr
0913.24.3493    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8810    ::::: 1,5 tr
0913.24.3500    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8812    ::::: 1,5 tr
0913.24.3501    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8831    ::::: 1,5 tr
0913.24.3502    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8870    ::::: 1,5 tr
0913.24.3507    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8874    ::::: 1,5 tr
0913.24.3510    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8897    ::::: 1,5 tr
0913.24.3511    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8923    ::::: 1,2 tr
0913.24.3512    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8938    ::::: 1,8 tr
0913.24.3513    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8941    ::::: 1,2 tr
0913.244.831    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8954    ::::: 1,2 tr
0913.244.832    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8962    ::::: 1,2 tr
0913.244.833    :::::    1,6 tr    :::::    0918.40.8963    ::::: 1,2 tr
0913.244.835    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.8980    ::::: 1,8 tr
0913.244.840    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.022    ::::: 1,2 tr
0913.244.841    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.041    ::::: 1,2 tr
0913.244.850    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.067    ::::: 1,2 tr
0913.244.851    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.083    ::::: 1,2 tr
0913.244.853    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.9095    ::::: 1,2 tr
0913.244.863    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.113    ::::: 1,2 tr
0913.244.870    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.117    ::::: 1,2 tr
0913.244.871    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.127    ::::: 1,2 tr
0913.244.872    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.129    ::::: 1,2 tr
0913.244.873    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.147    ::::: 1,2 tr
0913.244.877    :::::    1,6 tr    :::::    0918.409.148    ::::: 1,2 tr
0913.244.880    :::::    1,7 tr    :::::    0918.409.149    ::::: 1,2 tr
0913.244.881    :::::    1,7 tr    :::::    0918.409.152    ::::: 1,2 tr
0913.244.890    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.158    ::::: 1,5 tr
0913.244.891    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.9190    ::::: 1,5 tr
0913.244.893    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.9196    ::::: 1,8 tr
0913.244.894    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.210    ::::: 1,2 tr
0913.244.901    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.220    ::::: 1,2 tr
0913.244.902    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.224    ::::: 1,2 tr
0913.244.903    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.240    ::::: 1,2 tr
0913.244.904    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.252    ::::: 1,2 tr
0913.244.907    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.255    ::::: 1,2 tr
0913.244.911    :::::    2,3 tr    :::::    0918.409.257    ::::: 1,2 tr
0913.244.913    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.263    ::::: 1,2 tr
0913.244.914    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.265    ::::: 1,2 tr
0913.244.915    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.268    ::::: 1,8 tr
0913.244.917    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.9294    ::::: 1,5 tr
0913.244.921    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.9297    ::::: 1,5 tr
0913.244.922    :::::    1,6 tr    :::::    0918.409.324    ::::: 1,2 tr
0913.244.927    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.342    ::::: 1,2 tr
0913.244.931    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.382    ::::: 1,2 tr
0913.244.935    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.389    ::::: 1,8 tr
0913.244.937    :::::    1,5 tr    :::::    0918.40.9394    ::::: 1,8 tr
0913.244.940    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.410    ::::: 1,8 tr
0913.244.941    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.419    :::::   2,5 tr
0913.244.942    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.453    ::::: 1,2 tr
0913.244.943    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.454    ::::: 1,2 tr
0913.244.947    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.486    ::::: 1,5 tr
0913.244.950    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.519    ::::: 1,2 tr
0913.244.951    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.522    ::::: 1,2 tr
0913.244.952    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.523    ::::: 1,2 tr
0913.244.953    :::::    1,5 tr    :::::    0918.409.533    ::::: 1,2 tr
0913.244.955    :::::    2,3 tr    :::::    0918.409.539    ::::: 1,8 tr
0913.244.961    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.473    ::::: 1,2 tr
0913.244.962    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.475    ::::: 1,2 tr
0913.244.963    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.489    :::::   3,5 tr
0913.244.965    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.501    ::::: 1,2 tr
0913.244.968    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.547    ::::: 1,2 tr
0913.244.987    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.582    ::::: 1,2 tr
0913.244.993    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.632    ::::: 1,2 tr
0913.24.5003    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.638    ::::: 1,8 tr
0913.24.5007    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.644    ::::: 1,5 tr
0913.24.5013    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.647    ::::: 1,2 tr
0913.24.5022    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.670    ::::: 1,2 tr
0913.24.5023    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.681    ::::: 1,5 tr
0913.24.50.24    :::::    1,6 tr    :::::    0918.459.703    ::::: 1,2 tr
0913.24.5027    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.730    ::::: 1,2 tr
0913.24.5031    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.742    ::::: 1,2 tr
0913.24.5033    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.755    ::::: 1,5 tr
0913.24.5047    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.761    ::::: 1,2 tr
0913.24.5051    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.763    ::::: 1,2 tr
0913.24.5053    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9794    ::::: 1,5 tr
0913.24.5061    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.803    ::::: 1,2 tr
0913.24.5063    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.827    ::::: 1,2 tr
0913.24.5064    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.836    ::::: 1,5 tr
0913.24.5065    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.857    ::::: 1,2 tr
0913.24.5071    :::::    1,5 tr    :::::    0918.459.883    ::::: 1,5 tr
0913.24.5073    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9892    ::::: 1,8 tr
0913.24.5075    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9901    ::::: 1,8 tr
0913.24.5081    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9909    :::::   2,7 tr
0913.24.5091    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9920    ::::: 1,8 tr
0913.24.5093    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9943    ::::: 1,8 tr
0913.24.5094    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9951    ::::: 1,8 tr
0913.24.5097    :::::    1,5 tr    :::::    0918.45.9980    ::::: 1,8 tr
0913.24.5103    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0005    :::::   2,2 tr
0913.24.5107    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0023    ::::: 1,5 tr
0913.245.117    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0045    ::::: 1,5 tr
0913.245.130    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0052    ::::: 1,5 tr
0913.245.131    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0078    ::::: 1,8 tr
0913.24.5132    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0103    ::::: 1,8 tr
0913.27.4251    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0161    ::::: 1,2 tr
0913.27.4355    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.162    ::::: 1,2 tr
0913.27.4367    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.165    ::::: 1,2 tr
0913.27.4429    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0178    ::::: 1,8 tr
09132.74447    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.0189    :::::   2,2 tr
0913.27.4475    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.210    ::::: 1,2 tr
0913.27.4481    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.211    ::::: 1,2 tr
0913.27.4482    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.250    ::::: 1,2 tr
0913.27.4490    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.254    ::::: 1,2 tr
0913.27.4518    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.264    ::::: 1,2 tr
0913.27.4771    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0267    ::::: 1,2 tr
0913.27.4958    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0313    ::::: 1,2 tr
0913.27.4961    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0323    ::::: 1,2 tr
0913.27.4991    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0344    ::::: 1,2 tr
0913.27.5173    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.352    ::::: 1,2 tr
0913.27.5242    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0356    ::::: 1,8 tr
0913.27.5264    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0428    ::::: 1,2 tr
0913.27.5289    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0434    ::::: 1,2 tr
0913.275.338    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.481    ::::: 1,2 tr
0913.27.6314    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.483    ::::: 1,2 tr
0913.27.6374    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.513    ::::: 1,2 tr
0913.27.6720    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.514    ::::: 1,2 tr
0913.276.726    :::::    2,3 tr    :::::    0918.460.521    ::::: 1,2 tr
0913.27.6729    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0538    ::::: 1,5 tr
0913.27.6920    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0539    ::::: 1,8 tr
0913.27.6950    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0545    ::::: 1,2 tr
0913.278.498    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.05.46    :::::   2,5 tr
0913.279.400    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0548    ::::: 1,2 tr
0913.279.469    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0558    ::::: 1,8 tr
0913.27.9503    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0559    ::::: 1,8 tr
0913.27.9538    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.580    ::::: 1,2 tr
0913.27.9982    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.582    ::::: 1,2 tr
0913.28.00.38    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.0588    :::::   2,5 tr
0913.28.0043    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.593    ::::: 1,2 tr
0913.28.0053    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.617    ::::: 1,2 tr
0913.28.0059    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.642    ::::: 1,2 tr
0913.28.0061    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.644    ::::: 1,2 tr
0913.28.0065    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.654    ::::: 1,2 tr
0913.28.0087    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.665    ::::: 1,2 tr
0913.28.0093    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0679    :::::   2,7 tr
0913.28.0094    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.684    ::::: 1,2 tr
0913.28.0100    :::::    1,7 tr    :::::    0918.460.690    ::::: 1,2 tr
0913.28.0106    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.712    ::::: 1,2 tr
0913.28.0114    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0728    ::::: 1,2 tr
0913.28.0116    :::::    1,7 tr    :::::    0918.460.754    ::::: 1,2 tr
0913.28.0118    :::::    1,6 tr    :::::    0918.46.0759    ::::: 1,2 tr
0913.280.120    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.764    ::::: 1,2 tr
0913.28.0122    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0767    ::::: 1,2 tr
0913.28.0125    :::::    1,6 tr    :::::    0918.460.772    ::::: 1,2 tr
0913.280.130    :::::    1,6 tr    :::::    0918.460.793    ::::: 1,2 tr
0913.28.0133    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0803    ::::: 1,2 tr
0913.280.137    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0834    ::::: 1,2 tr
0913.280.140    :::::    1,6 tr    :::::    0918.46.0845    ::::: 1,2 tr
0913.28.0148    :::::    1,6 tr    :::::    0918.460.850    ::::: 1,2 tr
0913.28.0150    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.852    ::::: 1,2 tr
0913.28.0157    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.882    ::::: 1,2 tr
0913.280.170    :::::    1,6 tr    :::::    0918.460.887    ::::: 1,2 tr
0913.28.0173    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.895    ::::: 1,2 tr
0913.28.0176    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0903    ::::: 1,2 tr
0913.28.0184    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.0927    ::::: 1,2 tr
0913.28.0186    :::::    1,7 tr    :::::    0918.46.0936    ::::: 1,2 tr
0913.280.190    :::::    1,6 tr    :::::    0918.460.942    ::::: 1,2 tr
0913.28.0193    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.955    ::::: 1,2 tr
0913.28.0198    :::::    1,7 tr    :::::    0918.460.962    ::::: 1,2 tr
0913.28.0213    :::::    1,5 tr    :::::    0918.460.966    ::::: 1,5 tr
0913.28.0231    :::::    1,5 tr    :::::    0918.46.1013    ::::: 1,2 tr
0913.28.0236    :::::    1,6 tr    :::::    0918.46.1015    ::::: 1,2 tr
0913.28.0256    :::::    1,7 tr    :::::    0918.46.1021    ::::: 1,2 tr
0913.36.92.99    :::::    2,3 tr    :::::    0918.461.025    ::::: 1,2 tr
0913.369.599    :::::    2,5 tr    :::::    0918.461.035    ::::: 1,2 tr
091.337.1268    :::::    2,7 tr    :::::    0918.461.044    ::::: 1,2 tr
091.337.1299    :::::    2,3 tr    :::::    0918.461.061    ::::: 1,8 tr
091.337.1568    :::::    2,7 tr    :::::    0918.461.086    ::::: 1,5 tr
091.337.3699    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1109    ::::: 1,5 tr
0913.37.37.68    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1119    :::::   2,2 tr
091.337.4568    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1128    ::::: 1,8 tr
091.338.3588    :::::    3 tr    :::::    0918.46.1129    ::::: 1,8 tr
0913.655.998    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1149    ::::: 1,8 tr
091.365.7886    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1154    ::::: 1,5 tr
09136.58.588    :::::    3 tr    :::::    0918.46.1162    ::::: 1,5 tr
091.365.8878    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1184    ::::: 1,8 tr
091.365.8887    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1191    ::::: 1,8 tr
091.365.8988    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1204    ::::: 1,2 tr
091.365.9919    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1207    ::::: 1,2 tr
0913.66.00.86    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1209    ::::: 1,2 tr
0913.66.0189    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1223    :::::   2,2 tr
0913.66.0288    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1229    :::::   2,2 tr
0913.66.0299    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1239    :::::   2,9 tr
0913.66.0568    :::::    2,4 tr    :::::    0918.46.1247    ::::: 1,8 tr
0913.666.008    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1250    ::::: 1,2 tr
0913.666.199    :::::    4,2 tr    :::::    0918.46.1254    ::::: 1,2 tr
0913.6666.32    :::::    3 tr    :::::    0918.46.1257    ::::: 1,8 tr
0913.66.77.97    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1277    ::::: 1,8 tr
091.39.68.488    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1286    ::::: 1,5 tr
091.39.68.788    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1294    ::::: 1,2 tr
0913.96.90.99    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1303    ::::: 1,2 tr
091.39.69.399    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1310    ::::: 1,2 tr
0913.97.2568    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1328    ::::: 1,2 tr
0913.97.3568    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1332    ::::: 1,2 tr
0913.9.7.5.688    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1335    ::::: 1,8 tr
091.39.77.168    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1355    ::::: 1,8 tr
091.39.77.568    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1359    :::::   2,5 tr
0913.977.599    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1362    ::::: 1,2 tr
091.39.777.68    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1370    ::::: 1,2 tr
091.39.78.188    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1372    ::::: 1,2 tr
091.39.78.288    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1375    ::::: 1,2 tr
091.39.78.388    :::::    2,5 tr    :::::    0918.46.1396    ::::: 1,8 tr
0913.98.0668    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1424    ::::: 1,5 tr
0913.98.08.99    :::::    2,3 tr    :::::    0918.46.1425    ::::: 1,2 tr
0913.997.168    :::::    2,7 tr    :::::    0918.46.1428    ::::: 1,2 tr
0913.99.8188    :::::    3 tr    :::::    0918.46.1430    ::::: 1,2 tr
0913.99.8808    :::::    3 tr    :::::    0918.46.1436    ::::: 1,2 tr
094.8989.091    :::::    1,1 tr    :::::    0918.46.1448    ::::: 1,8 tr
0943.777.091    :::::    850    :::::    0918.46.1457    ::::: 1,5 tr
0914 8181 88    :::::    3,9 tr    :::::    0918.46.1459    ::::: 1,8 tr
09151 09151    :::::    7,3 tr    :::::    0918.46.1484    ::::: 1,2 tr
0915 553 554    :::::    2,6 tr    :::::    0918.46.1491    ::::: 1,2 tr
091 55555 64    :::::    3,2 tr    :::::    0918.46.1506    ::::: 1,2 tr
091 55555 70    :::::    3,2 tr    :::::    0918.46.1511    ::::: 1,2 tr
091 55555 71    :::::    3,2 tr    :::::    0918.46.1532    ::::: 1,2 tr
091 55555 72    :::::    3,2 tr    :::::    0918.46.1534    ::::: 1,2 tr
091 55555 74    :::::    3,2 tr    :::::    0918.46.15.46    :::::   2,5 tr
091 55555 80    :::::    4,8 tr    :::::    0918.46.1554    ::::: 1,2 tr
091 55555 81    :::::    4,8 tr    :::::    0918.46.1567    :::::   2,5 tr
091 55555 82    :::::    4,8 tr    :::::    0918.46.1584    ::::: 1,2 tr
091 55555 87    :::::    5,3 tr    :::::    0918.46.1597    ::::: 1,2 tr
091 55555 90    :::::    5,3 tr    :::::    0918.46.1604    ::::: 1,2 tr
091 55555 93    :::::    5,3 tr    :::::    0918.46.1605    ::::: 1,2 tr
091 55555 96    :::::    5,6 tr    :::::    0918.46.1606    ::::: 1,2 tr
091 55555 97    :::::    5,6 tr    :::::    0918.46.1631    ::::: 1,2 tr
091 555 8882    :::::    3,8 tr    :::::    0918.46.1645    ::::: 1,2 tr
091 555 8883    :::::    3,8 tr    :::::    0918.46.1693    ::::: 1,2 tr
091 555 8884    :::::    3,8 tr    :::::    0918.46.1704    ::::: 1,2 tr
091 555 8885    :::::    6,5 tr    :::::    0918.5.00021    :::::   2,2 tr
091 555 8887    :::::    3,9 tr    :::::    0918.5.00025    :::::   2,2 tr
091 555 8878    :::::    5,2 tr    :::::    0918.5.00030    :::::   2,7 tr
091 555 8898    :::::    6,2 tr    :::::    0918.5.00054    :::::   2,2 tr
091 555 6898    :::::    3,5 tr    :::::    0918.5.00060    :::::   2,7 tr
0912 2525 68    :::::    3,8 tr    :::::    0918.5.00062    :::::   2,2 tr
091 555 9989    :::::    6,2 tr    :::::    0918.5.00065    :::::   2,2 tr
0914 81.88.81    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.00081    :::::   2,2 tr
091 555 8186    :::::    3,8 tr    :::::    0918.5.00083    :::::   2,2 tr
091 555 8289    :::::    3,8 tr    :::::    0918.5.00094    :::::   2,2 tr
091 555 8389    :::::    3,8 tr    :::::    0918.50.01.02    ::::: 1,8 tr
091 555 2989    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.01.07    ::::: 1,8 tr
091 555 8083    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0121    ::::: 1,2 tr
091 555 8090    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0125    ::::: 1,5 tr
091 555 9092    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0126    ::::: 1,5 tr
091 555 9093    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.132    ::::: 1,2 tr
091 555 9094    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0134    ::::: 1,2 tr
091 555 9096    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0136    ::::: 1,8 tr
091 555 9097    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0137    ::::: 1,2 tr
091 555 9193    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0146    ::::: 1,2 tr
091 555 9194    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0147    ::::: 1,2 tr
091 555 9195    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0155    ::::: 1,5 tr
091 555 9196    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0156    ::::: 1,8 tr
091 555 9197    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0169    ::::: 1,8 tr
091 555 9499    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.175    ::::: 1,2 tr
091 555 9596    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.0178    ::::: 1,5 tr
091 555 9697    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.186    ::::: 1,5 tr
091 555 9091    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.196    ::::: 1,2 tr
0914 8181 89    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.198    ::::: 1,2 tr
0915 63.33.63    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.02.05    ::::: 1,8 tr
0914 883 884    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.0224    ::::: 1,5 tr
091 555 0818    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.230    ::::: 1,2 tr
091 555 2969    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.0237    ::::: 1,2 tr
091 555 2979    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.0239    ::::: 1,8 tr
0915 38.68.98    :::::    3,9 tr    :::::    0918.500.284    ::::: 1,2 tr
0915 55.65.75    :::::    4,5 tr    :::::    0918.500.287    ::::: 1,2 tr
0914 81 8889    :::::    3,9 tr    :::::    0918.500.293    ::::: 1,2 tr
0916 52.62.72    :::::    3,2 tr    :::::    0918.50.03.02    ::::: 1,8 tr
091 555 8589    :::::    3,8 tr    :::::    0918.500.314    ::::: 1,2 tr
091 555 8595    :::::    3,8 tr    :::::    0918.500.315    ::::: 1,2 tr
091 555 8689    :::::    4,5 tr    :::::    0918.500.322    ::::: 1,2 tr
091 5550456    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.328    ::::: 1,2 tr
091 555 9991    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.329    ::::: 1,2 tr
0915559168    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.334    ::::: 1,2 tr
091 555 9199    :::::    2,8 tr    :::::    0918.50.0346    ::::: 1,5 tr
091 555 9293    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.351    ::::: 1,2 tr
091 555 9495    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.0356    ::::: 1,8 tr
091 555 5051    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.0363    ::::: 1,2 tr
0914 818 678    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.366    ::::: 1,5 tr
091 555 8809    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.376    ::::: 1,2 tr
091 555 8819    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.381    ::::: 1,2 tr
091 555 8829    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.390    ::::: 1,2 tr
091 555 8939    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.394    ::::: 1,2 tr
0915555056    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.396    ::::: 1,2 tr
0915555058    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.04.03    ::::: 1,8 tr
0915555059    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.04.05    :::::   2,2 tr
0915555659    :::::    3,8 tr    :::::    0918.50.04.06    ::::: 1,8 tr
0915555458    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.418    ::::: 1,2 tr
0915555457    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.419    ::::: 1,2 tr
0915555459    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.435    ::::: 1,2 tr
0914 818 848    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.436    ::::: 1,2 tr
0914 818 878    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.0454    ::::: 1,2 tr
091 555 0878    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.470    ::::: 1,2 tr
091 555 0234    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.471    ::::: 1,2 tr
0915553345    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.475    ::::: 1,2 tr
0915556456    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.476    ::::: 1,2 tr
091 555 3545    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.491    ::::: 1,2 tr
0915554456    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.492    ::::: 1,2 tr
0915559567    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.507    :::::   2,5 tr
0915559123    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.516    ::::: 1,2 tr
091 555 1113    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.521    ::::: 1,2 tr
0915 558 658    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.544    :::::   2,5 tr
091 555 8797    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.559    :::::   2,2 tr
0915553455    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.578    ::::: 1,8 tr
091 555 8494    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.582    ::::: 1,2 tr
0915555200    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.585    ::::: 1,8 tr
0915555233    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.591    ::::: 1,2 tr
0915555244    :::::    2,3 tr    :::::    0918.50.06.07    ::::: 1,8 tr
0915555100    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.610    ::::: 1,2 tr
0915555144    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.611    ::::: 1,8 tr
0915555300    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.617    ::::: 1,2 tr
0915555422    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.629    ::::: 1,2 tr
0915555344    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.637    ::::: 1,2 tr
091 5555 343    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.651    ::::: 1,2 tr
091 5555 414    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.653    ::::: 1,2 tr
091 5555 434    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.669    :::::   2,2 tr
091 5555 474    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.687    ::::: 1,2 tr
091 5555 494    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.691    ::::: 1,2 tr
0915556639    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.693    ::::: 1,2 tr
0915553369    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.701    ::::: 1,2 tr
091 555 2585    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.714    ::::: 1,2 tr
091 555 4979    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.721    ::::: 1,2 tr
0915551855    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.723    ::::: 1,2 tr
0914 88 6667    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.740    ::::: 1,2 tr
0914 886898    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.747    ::::: 1,2 tr
0914 88 9959    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.756    ::::: 1,2 tr
0912 01 8889    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.758    ::::: 1,2 tr
0912 066 899    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.759    ::::: 1,2 tr
0912 09 7778    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.762    ::::: 1,2 tr
091 555 0949    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.765    ::::: 1,2 tr
091 555 0848    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.774    ::::: 1,2 tr
091 5558839    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.804    ::::: 1,2 tr
091 5558988    :::::    3,2 tr    :::::    0918.500.813    ::::: 1,2 tr
091 555 8088    :::::    3,2 tr    :::::    0918.500.820    ::::: 1,2 tr
091 555 8828    :::::    2,5 tr    :::::    0918.505.821    ::::: 1,2 tr
091 555 8848    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.833    ::::: 1,5 tr
091 555 8869    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.834    ::::: 1,2 tr
0915554656    :::::    2,3 tr    :::::    0918.500.849    ::::: 1,2 tr
0913577055    :::::    2,2 tr    :::::    0918.500.857    ::::: 1,2 tr
0912 788 399    :::::    3,8 tr    :::::    0918.50.0858    ::::: 1,8 tr
0912 788 388    :::::    3,8 tr    :::::    0918.500.881    ::::: 1,5 tr
0913575075    :::::    1,6 tr    :::::    0918.500.892    ::::: 1,2 tr
091 2266 007    :::::    2,2 tr    :::::    0918.500.896    ::::: 1,5 tr
0912870668    :::::    2,2 tr    :::::    0918.50.0898    ::::: 1,8 tr
0915551885    :::::    2,5 tr    :::::    0918.500.931    ::::: 1,2 tr
0915 222232    :::::    3,2 tr    :::::    0918.500.945    ::::: 1,2 tr
0915 399989    :::::    3,9 tr    :::::    0918.500.946    ::::: 1,2 tr
0914 8899 68    :::::    3,8 tr    :::::    0918.500.948    ::::: 1,2 tr
0914 889969    :::::    3,2 tr    :::::    0918.500.953    ::::: 1,2 tr
0914 885 889    :::::    3,2 tr    :::::    0918.500.955    ::::: 1,5 tr
091 5555 234    :::::    3,2 tr    :::::    0918.500.956    ::::: 1,2 tr
091 5555 345    :::::    5,9 tr    :::::    0918.500.970    ::::: 1,2 tr
0916 88.18.68    :::::    4,5 tr    :::::    0918.500.972    ::::: 1,2 tr
0914 8899 79    :::::    4,5 tr    :::::    0918.500.975    ::::: 1,2 tr
0914 8899 89    :::::    3,8 tr    :::::    0918.500.976    ::::: 1,2 tr
0914 889998    :::::    3,5 tr    :::::    0918.500.977    ::::: 1,2 tr
091 55 59 789    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.983    ::::: 1,2 tr
0915 22.32.42    :::::    2,6 tr    :::::    0918.500.991    ::::: 1,5 tr
091 555 0809    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1013    ::::: 1,2 tr
091 555 5052    :::::    2,5 tr    :::::    0918.501.029    ::::: 1,2 tr
091 555 5152    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.032    ::::: 1,2 tr
091 555 4142    :::::    2,3 tr    :::::    0918.501.035    ::::: 1,2 tr
091 555 1617    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.042    ::::: 1,2 tr
091 555 6263    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.053    ::::: 1,2 tr
09151 09152    :::::    3,8 tr    :::::    0918.501.059    ::::: 1,5 tr
0914 886 889    :::::    4,5 tr    :::::    0918.501.061    ::::: 1,2 tr
0915 550 551    :::::    2,5 tr    :::::    0918.501.062    ::::: 1,2 tr
0912 867 868    :::::    5,6 tr    :::::    0918.501.064    ::::: 1,2 tr
091 555 8182    :::::    3,2 tr    :::::    0918.501.073    ::::: 1,2 tr
091 555 8183    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.074    ::::: 1,2 tr
091 555 8184    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.076    ::::: 1,2 tr
091 555 8185    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.079    ::::: 1,8 tr
091 555 8187    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.083    ::::: 1,2 tr
091 555 8188    :::::    4,5 tr    :::::    0918.501.086    ::::: 1,5 tr
091 555 8189    :::::    3,8 tr    :::::    0918.501.089    ::::: 1,8 tr
091 555 8284    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.093    ::::: 1,2 tr
091 555 8285    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.098    ::::: 1,2 tr
091 555 8286    :::::    3,8 tr    :::::    0918.50.1103    ::::: 1,2 tr
091 555 8287    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1108    ::::: 1,2 tr
091 555 8384    :::::    3,2 tr    :::::    0918.50.1117    ::::: 1,8 tr
091 555 8385    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1120    ::::: 1,2 tr
091 555 8387    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1121    ::::: 1,5 tr
091 555  8485    :::::    3,2 tr    :::::    0918.50.1129    ::::: 1,8 tr
091 555 8486    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1135    ::::: 1,8 tr
091555 8487    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1138    ::::: 1,8 tr
091555 8489    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1152    ::::: 1,2 tr
091 555 8587    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1154    ::::: 1,2 tr
091 555 8687    :::::    3,2 tr    :::::    0918.50.1157    ::::: 1,2 tr
091 555 8789    :::::    3,8 tr    :::::    0918.50.1161    ::::: 1,5 tr
091 555 8081    :::::    3,2 tr    :::::    0918.50.1162    ::::: 1,2 tr
091 555 2565    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.1164    ::::: 1,2 tr
091 555 2575    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.1167    ::::: 1,2 tr
091 555 2595    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.1181    ::::: 1,5 tr
091 555 0525    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.1182    ::::: 1,2 tr
091 555 0535    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.1196    ::::: 1,2 tr
091 555 0545    :::::    2,5 tr    :::::    0918.50.1197    ::::: 1,2 tr
091 555 2545    :::::    2,5 tr    :::::    0918.501.202    ::::: 1,2 tr
091 56 34 789    :::::    2,5 tr    :::::    0918.501.207    ::::: 1,2 tr
091 555 2627    :::::    2,5 tr    :::::    0918.501.209    ::::: 1,2 tr
091 555 6970    :::::    2,5 tr    :::::    0918.501.210    ::::: 1,2 tr
091 555 2535    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1214    ::::: 1,2 tr
091 555 9294    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1219    ::::: 1,5 tr
091 555 9395    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.231    ::::: 1,2 tr
091 555 9396    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01237    ::::: 1,8 tr
091 555 9397    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01239    :::::   2,9 tr
091 555 9496    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.243    ::::: 1,2 tr
091 555 9497    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01247    ::::: 1,8 tr
091 555 9295    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01248    ::::: 1,8 tr
0914 88 8687    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01249    ::::: 1,8 tr
091 555 3233    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01255    :::::   2,2 tr
091 555 8808    :::::    3,5 tr    :::::    0918.5.01256    :::::   2,2 tr
091 555 8085    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01259    :::::   2,2 tr
091 555 8087    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01278    :::::   2,2 tr
091 555 9198    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.281    ::::: 1,2 tr
091 555 9345    :::::    2,5 tr    :::::    0918.501.302    ::::: 1,2 tr
091 555 9394    :::::    3,2 tr    :::::    0918.50.1310    ::::: 1,2 tr
091 555 9456    :::::    2,6 tr    :::::    0918.50.1314    ::::: 1,2 tr
0915 55 0915    :::::    3,5 tr    :::::    0918.50.1315    ::::: 1,5 tr
091 555 6665    :::::    3,2 tr    :::::    0918.50.1319    ::::: 1,8 tr
091 555 9995    :::::    3,2 tr    :::::    0918.501.330    ::::: 1,2 tr
0915 188 488    :::::    3,5 tr    :::::    0918.5.01338    :::::   2,2 tr
0915 188 788    :::::    3,5 tr    :::::    0918.501.340    ::::: 1,2 tr
0915 399 499    :::::    3,5 tr    :::::    0918.501.342    ::::: 1,2 tr
0915 399 799    :::::    4,5 tr    :::::    0918.50.1343    ::::: 1,2 tr
091 5555 090    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.351    ::::: 1,2 tr
091 5555 092    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.352    ::::: 1,2 tr
091 5555 093    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01356    :::::   2,2 tr
091 5555 094    :::::    2,6 tr    :::::    0918.5.01358    :::::   2,7 tr
091 5555 095    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.360    ::::: 1,2 tr
091 5555 096    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.365    ::::: 1,2 tr
091 5555 097    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.372    ::::: 1,2 tr
091 5555 098    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.384    ::::: 1,2 tr
0914 88 6669    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.386    ::::: 1,8 tr
091 555 2939    :::::    2,6 tr    :::::    0918.501.394    ::::: 1,2 tr
0914.883.887    :::::    1,9 tr    :::::    0918.50.1404    ::::: 1,2 tr
0914885168    :::::    1,9 tr    :::::    0918.50.1411    ::::: 1,5 tr
0914885989    :::::    1,9 tr    :::::    0918.501.420    ::::: 1,2 tr
0914888182    :::::    1,9 tr    :::::    0918.501.421    ::::: 1,2 tr
0914888283    :::::    1,9 tr    :::::    0918.50.1425    ::::: 1,2 tr
0914888384    :::::    1,9 tr    :::::    0918.50.1429    ::::: 1,2 tr
091.555.0015    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.432    ::::: 1,2 tr
091.555.0581    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.440    ::::: 1,2 tr
091.5550.582    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.447    ::::: 1,2 tr
0915550583    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1454    ::::: 1,2 tr
0915550584    :::::    1,6 tr    :::::    0918.5.01455    ::::: 1,8 tr
0915551545    :::::    1,6 tr    :::::    0918.5.01459    ::::: 1,8 tr
0915552567    :::::    1,6 tr    :::::    0918.5.01466    :::::   2,2 tr
0915553007    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.482    ::::: 1,2 tr
0915553055    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.483    ::::: 1,2 tr
0915553277    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.491    ::::: 1,2 tr
0915553637    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.495    ::::: 1,2 tr
0915553747    :::::    1,6 tr    :::::    0918.5.01517    ::::: 1,2 tr
0915553757    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.527    ::::: 1,2 tr
0915553949    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.530    ::::: 1,2 tr
0915554099    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.532    ::::: 1,2 tr
0915554145    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.533    ::::: 1,2 tr
0915554168    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.534    ::::: 1,2 tr
091.555.4454    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.542    ::::: 1,2 tr
0915554755    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.545    ::::: 1,2 tr
0915554757    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.546    ::::: 1,2 tr
0915554955    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.547    ::::: 1,2 tr
0915554959    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.549    ::::: 1,2 tr
0915554969    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.553    ::::: 1,2 tr
0915555053    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.560    ::::: 1,2 tr
0915555054    :::::    1,6 tr    :::::    0918.5.01566    :::::   2,5 tr
0915555057    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.570    ::::: 1,2 tr
0915555153    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.575    ::::: 1,2 tr
0915555154    :::::    1,6 tr    :::::    0918.5.01578    :::::   2,5 tr
0915555157    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.597    ::::: 1,2 tr
0915555253    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.604    ::::: 1,2 tr
0915555256    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.605    ::::: 1,2 tr
0915555257    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.608    ::::: 1,2 tr
0915555354    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1612    ::::: 1,2 tr
0915555484    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1618    :::::   2,5 tr
0915555958    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1629    ::::: 1,2 tr
0915555960    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.631    ::::: 1,2 tr
0915558180    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.635    ::::: 1,2 tr
0915558281    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.641    ::::: 1,2 tr
0915558380    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.644    ::::: 1,2 tr
0915558382    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.645    ::::: 1,2 tr
0915558468    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1646    ::::: 1,2 tr
0915558480    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.652    ::::: 1,2 tr
0915558481    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.662    ::::: 1,2 tr
0915558482    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.663    ::::: 1,2 tr
0915558483    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.664    ::::: 1,2 tr
0915558553    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.672    ::::: 1,2 tr
0915558554    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.674    ::::: 1,2 tr
0915558578    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1676    ::::: 1,2 tr
0915558581    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.680    ::::: 1,2 tr
0915558582    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.681    ::::: 1,2 tr
0915558583    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.683    ::::: 1,2 tr
0915558584    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.694    ::::: 1,2 tr
0915558598    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.698    ::::: 1,2 tr
0915558680    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.704    ::::: 1,2 tr
0915558681    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.709    ::::: 1,2 tr
0915558682    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1710    ::::: 1,2 tr
0915558683    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1711    ::::: 1,2 tr
0915558684    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1713    ::::: 1,2 tr
0915558780    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1714    ::::: 1,2 tr
0915558781    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1716    ::::: 1,2 tr
0915558782    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.721    ::::: 1,2 tr
0915558783    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.724    ::::: 1,2 tr
0915558784    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.725    ::::: 1,2 tr
0915558785    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.726    ::::: 1,2 tr
0915558801    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.728    ::::: 1,2 tr
0915558802    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.729    ::::: 1,2 tr
0915558804    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.734    ::::: 1,2 tr
0915558825    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1739    ::::: 1,8 tr
0915558835    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.745    ::::: 1,2 tr
0915558836    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.748    ::::: 1,2 tr
0915558845    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.751    ::::: 1,2 tr
0915558849    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.754    ::::: 1,2 tr
0915558850    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.758    ::::: 1,2 tr
0915558851    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.760    ::::: 1,2 tr
0915558853    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.761    ::::: 1,2 tr
0915558854    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.764    ::::: 1,2 tr
0915558857    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.769    ::::: 1,2 tr
0915558864    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.772    ::::: 1,2 tr
0915558865    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.790    ::::: 1,2 tr
0915558949    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.791    ::::: 1,2 tr
0915558982    :::::    1,6 tr    :::::    0918.501.793    ::::: 1,2 tr
0915558984    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1898    :::::   3,5 tr
0915559008    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1904    ::::: 1,2 tr
0915559089    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1916    ::::: 1,2 tr
0915559113    :::::    1,6 tr    :::::    0918.50.1920    ::::: 1,2 tr
0915559498    :::::    1,6 tr    :::::    0918.502.104    ::::: 1,2 tr
0915559848    :::::    1,6 tr    :::::    0918.502.107    ::::: 1,2 tr
0915.22.24.25    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.114    ::::: 1,2 tr
0915399929    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.115    ::::: 1,2 tr
0915399949    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.117    ::::: 1,2 tr
0914 884 889    :::::    1,8 tr    :::::    0918.50.2120    ::::: 1,2 tr
0914889919    :::::    1,8 tr    :::::    0918.50.2123    ::::: 1,2 tr
0916529998    :::::    1,8 tr    :::::    0918.50.2126    ::::: 1,2 tr
0915662226    :::::    1,8 tr    :::::    0918.50.2127    ::::: 1,2 tr
0914.81.81.83    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.134    ::::: 1,2 tr
0914889949    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.142    ::::: 1,2 tr
0914.81.81.84    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.143    ::::: 1,2 tr
0914.8.181.85    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.144    ::::: 1,2 tr
0914.81.81.87    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.153    ::::: 1,2 tr
0914 81 8384    :::::    1,8 tr    :::::    0918.505.823    ::::: 1,2 tr
0914 81 8485    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.160    ::::: 1,2 tr
0914 81.86.81    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.167    ::::: 1,2 tr
0914 88 6989    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.170    ::::: 1,2 tr
0914884448    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.173    ::::: 1,2 tr
0914 88 7778    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.179    ::::: 1,8 tr
0914886606    :::::    1,8 tr    :::::    0918.50.2191    ::::: 1,2 tr
0914886608    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.192    ::::: 1,2 tr
0914886616    :::::    1,8 tr    :::::    0918.502.197    ::::: 1,2 tr
0914886618    :::::    1,8 tr    :::::    0918.50.2206    ::::: 1,2 tr
0914886626    :::::    1,8 tr    :::::    0918.505.809    ::::: 1,2 tr
0914886648    :::::    1,8 tr    :::::    0918.505.819    ::::: 1,2 tr
0914886656    :::::    1,8 tr    :::::    0918.505.820    ::::: 1,2 tr
0914886676    :::::    1,8 tr    :::::    0918.505.824    ::::: 1,2 tr
0914886678    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.604    ::::: 1,2 tr
0914886696    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.605    ::::: 1,2 tr
0915554678    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.607    ::::: 1,2 tr
0915559949    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.609    ::::: 1,2 tr
0916529979    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.610    ::::: 1,2 tr
0916529989    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.612    ::::: 1,2 tr
091 555 3435    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.617    ::::: 1,2 tr
091 555 6345    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.628    ::::: 1,2 tr
091 555 8234    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.632    ::::: 1,2 tr
091 555 8345    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.634    ::::: 1,2 tr
091 555 8456    :::::    1,8 tr    :::::    0918.519.636    ::::: 1,2 tr
0915118884    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.647    ::::: 1,2 tr
091 555 4546    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.649    ::::: 1,2 tr
0914 818981    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.652    ::::: 1,2 tr
0914818155    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.653    ::::: 1,2 tr
0914818481    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.656    ::::: 1,2 tr
0914818489    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.662    ::::: 1,2 tr
0914885979    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.673    ::::: 1,2 tr
0915 627 789    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.675    ::::: 1,2 tr
0915 633 634    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.680    ::::: 1,2 tr
0915521567    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.682    ::::: 1,2 tr
0915550242    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.684    ::::: 1,2 tr
0915550553    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.689    :::::   2,5 tr
0915550839    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9690    ::::: 1,2 tr
0915551114    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9691    ::::: 1,2 tr
0915551198    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9693    ::::: 1,2 tr
0915551550    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9695    ::::: 1,5 tr
0915551580    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9698    :::::   2,5 tr
0915551581    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.701    ::::: 1,2 tr
0915551583    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.705    ::::: 1,2 tr
0915551587    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.711    ::::: 1,2 tr
0915551598    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.728    ::::: 1,2 tr
0915552203    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.734    ::::: 1,2 tr
0915552549    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.740    ::::: 1,2 tr
0915552580    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.742    ::::: 1,2 tr
0915552581    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.744    ::::: 1,2 tr
0915552582    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.745    ::::: 1,2 tr
0915552583    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.754    ::::: 1,2 tr
0915552587    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.759    ::::: 1,2 tr
0915552591    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.767    ::::: 1,2 tr
0915552593    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.780    ::::: 1,2 tr
0915552596    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.786    ::::: 1,2 tr
0915552598    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9791    ::::: 1,2 tr
0915552615    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9798    :::::   2,2 tr
0915552652    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.803    ::::: 1,2 tr
0915552715    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.806    ::::: 1,2 tr
0915552725    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.807    ::::: 1,2 tr
0915552769    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.811    ::::: 1,2 tr
0915552955    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.812    ::::: 1,2 tr
0915552994    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.813    ::::: 1,2 tr
0915553066    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.818    ::::: 1,2 tr
0915553151    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.823    ::::: 1,2 tr
0915553220    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.824    ::::: 1,2 tr
0915553221    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.833    ::::: 1,2 tr
0915553227    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.835    ::::: 1,2 tr
0915553230    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.837    ::::: 1,2 tr
0915553237    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.844    ::::: 1,2 tr
0915553307    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.846    ::::: 1,2 tr
0915553308    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.848    ::::: 1,2 tr
0915553313    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.858    ::::: 1,5 tr
0915553326    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.872    ::::: 1,2 tr
0915553343    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.873    ::::: 1,2 tr
0915553346    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.878    ::::: 1,5 tr
0915553347    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.880    ::::: 1,2 tr
0915553349    :::::    1,5 tr    :::::    0918.519.881    ::::: 1,2 tr
0915553359    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9892    ::::: 1,2 tr
0915553367    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9894    ::::: 1,2 tr
0915553430    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9897    ::::: 1,5 tr
0915553431    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9903    ::::: 1,2 tr
0915553432    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9907    ::::: 1,2 tr
0915553440    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9912    ::::: 1,2 tr
0915553441    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9920    ::::: 1,2 tr
0915553508    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9926    ::::: 1,2 tr
0915553509    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9938    ::::: 1,5 tr
0915554410    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9940    ::::: 1,2 tr
0915554416    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9945    ::::: 1,2 tr
0915554417    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9956    ::::: 1,5 tr
0915554419    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9963    ::::: 1,2 tr
0915554424    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9967    ::::: 1,2 tr
0915554426    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9969    :::::   2,7 tr
0915554428    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9975    ::::: 1,2 tr
0915554429    :::::    1,5 tr    :::::    0918.51.9981    ::::: 1,8 tr
0915554434    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0018    ::::: 1,2 tr
0915554435    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0027    ::::: 1,2 tr
0915554436    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0030    ::::: 1,2 tr
0915554437    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0032    ::::: 1,2 tr
0915554438    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0037    ::::: 1,2 tr
0915554439    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0047    ::::: 1,2 tr
0915554457    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0053    ::::: 1,2 tr
0915554458    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0058    ::::: 1,2 tr
0915554459    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0059    ::::: 1,2 tr
0915554464    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0061    ::::: 1,2 tr
0915554465    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0074    ::::: 1,2 tr
0915554467    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0107    ::::: 1,2 tr
0915554474    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0117    ::::: 1,2 tr
0915554475    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0124    ::::: 1,5 tr
0915554479    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0125    ::::: 1,5 tr
0915554494    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0127    ::::: 1,2 tr
0915554495    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0133    ::::: 1,2 tr
0915554498    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0138    ::::: 1,5 tr
0915554500    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0143    ::::: 1,2 tr
0915554505    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0146    ::::: 1,2 tr
0915554508    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0147    ::::: 1,2 tr
0915554509    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0152    ::::: 1,2 tr
0915554518    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0155    ::::: 1,2 tr
0915554519    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0157    ::::: 1,2 tr
0915554522    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0158    ::::: 1,2 tr
0915554525    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0162    ::::: 1,2 tr
0915554529    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0165    ::::: 1,2 tr
0915554533    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0170    ::::: 1,2 tr
0915554538    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0172    ::::: 1,2 tr
0915554548    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0174    ::::: 1,2 tr
0915554549    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0178    ::::: 1,2 tr
0915554565    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0184    ::::: 1,2 tr
0915554578    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0185    ::::: 1,2 tr
0915555376    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0186    ::::: 1,2 tr
0915555409    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0197    ::::: 1,2 tr
0915555419    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0200    ::::: 1,2 tr
0915555438    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0204    ::::: 1,2 tr
0915555453    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0210    ::::: 1,2 tr
0915555465    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0211    ::::: 1,2 tr
0915555625    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0216    ::::: 1,2 tr
0915555627    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0221    ::::: 1,2 tr
0915555637    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0229    ::::: 1,2 tr
0915555647    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0242    ::::: 1,2 tr
0915555650    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0252    ::::: 1,2 tr
0915555651    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0258    ::::: 1,5 tr
0915555652    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0260    ::::: 1,2 tr
0915555653    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0265    ::::: 1,2 tr
0915555801    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0275    ::::: 1,2 tr
0915555804    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0276    ::::: 1,2 tr
0915555807    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0286    ::::: 1,2 tr
0915555815    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0287    ::::: 1,2 tr
0915555824    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0292    ::::: 1,2 tr
0915555834    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0293    ::::: 1,2 tr
0915555840    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0300    ::::: 1,2 tr
0915555841    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0306    ::::: 1,2 tr
0915555842    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0310    ::::: 1,2 tr
0915555849    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0312    ::::: 1,2 tr
0915555850    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0313    ::::: 1,2 tr
0915555851    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0314    ::::: 1,2 tr
0915555852    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0320    ::::: 1,2 tr
0915555853    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0324    ::::: 1,2 tr
0915555854    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0329    ::::: 1,2 tr
0915555870    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0334    ::::: 1,2 tr
0915555904    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0336    ::::: 1,2 tr
0915555907    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0337    ::::: 1,2 tr
0915555914    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0340    ::::: 1,2 tr
0915555923    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0344    ::::: 1,2 tr
0915555924    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0347    ::::: 1,2 tr
0915555927    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0351    ::::: 1,2 tr
0915555928    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0353    ::::: 1,2 tr
0915555931    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0357    ::::: 1,5 tr
0915555932    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0358    ::::: 1,5 tr
0915555934    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0359    ::::: 1,5 tr
0915555940    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0361    ::::: 1,2 tr
0915556067    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0363    ::::: 1,2 tr
0915556160    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0364    ::::: 1,2 tr
0915556163    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0366    ::::: 1,2 tr
0915556164    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0375    ::::: 1,2 tr
0915556165    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0376    ::::: 1,2 tr
0915556167    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0380    ::::: 1,2 tr
0915556229    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0381    ::::: 1,2 tr
0915556267    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0382    ::::: 1,2 tr
0915556474    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0383    ::::: 1,2 tr
0915556494    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0386    ::::: 1,2 tr
0915556500    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0390    ::::: 1,2 tr
0915556508    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0400    ::::: 1,2 tr
0915556509    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0401    ::::: 1,2 tr
0915556549    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0409    ::::: 1,2 tr
0915556551    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0413    ::::: 1,2 tr
0915556578    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0414    ::::: 1,2 tr
0915556612    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0417    ::::: 1,2 tr
0915556617    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0425    ::::: 1,2 tr
0915556645    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0427    ::::: 1,2 tr
0915556649    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0437    ::::: 1,2 tr
0915556857    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0438    ::::: 1,2 tr
0915556860    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0439    ::::: 1,2 tr
0915556884    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0442    ::::: 1,2 tr
0915556949    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0449    ::::: 1,2 tr
0915556958    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0450    ::::: 1,2 tr
0915556964    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0458    ::::: 1,5 tr
0915556978    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0459    ::::: 1,5 tr
0915558246    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0469    ::::: 1,5 tr
0915558280    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0471    ::::: 1,2 tr
0915558810    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0480    ::::: 1,2 tr
0915558813    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0483    ::::: 1,2 tr
0915558814    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0485    ::::: 1,2 tr
0915558817    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0496    ::::: 1,2 tr
0915558820    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0498    ::::: 1,2 tr
0915558821    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.502    ::::: 1,8 tr
0915558824    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.515    ::::: 1,2 tr
0915558830    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.533    ::::: 1,2 tr
0915558831    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.539    ::::: 1,5 tr
0915558832    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.542    ::::: 1,2 tr
0915558841    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.547    ::::: 1,2 tr
0915558843    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.563    ::::: 1,2 tr
0915559004    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.564    ::::: 1,2 tr
0915559058    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.569    ::::: 1,5 tr
0915559291    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.581    ::::: 1,2 tr
0915559357    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.586    ::::: 1,2 tr
0915559455    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.592    ::::: 1,2 tr
0915559477    :::::    1,5 tr    :::::    0918.520.597    ::::: 1,2 tr
0915559484    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0603    ::::: 1,2 tr
0915559506    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0607    ::::: 1,2 tr
0915559508    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0617    ::::: 1,2 tr
0915559527    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0625    ::::: 1,2 tr
0915559528    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0628    ::::: 1,2 tr
0915559548    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0634    ::::: 1,2 tr
0915559585    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0636    ::::: 1,2 tr
0915559772    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0639    ::::: 1,2 tr
0915559776    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0640    ::::: 1,2 tr
0915559849    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0642    ::::: 1,2 tr
0915559897    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0649    ::::: 1,2 tr
0915559905    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0651    ::::: 1,2 tr
0915559906    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0656    ::::: 1,2 tr
0915559937    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0658    ::::: 1,2 tr
0915559945    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0662    ::::: 1,2 tr
0915559953    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0663    ::::: 1,2 tr
0915662223    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0673    ::::: 1,2 tr
0915662232    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0681    ::::: 1,2 tr
0915662262    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0685    ::::: 1,2 tr
0916 529 530    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0691    ::::: 1,2 tr
0916 530 531    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0702    ::::: 1,2 tr
0916526527    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0703    ::::: 1,2 tr
0916526662    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0704    ::::: 1,2 tr
0945690919    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0711    ::::: 1,2 tr
0915552234    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0716    ::::: 1,2 tr
0915552242    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0717    ::::: 1,2 tr
0915552529    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0720    ::::: 1,2 tr
0915552787    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0721    ::::: 1,2 tr
0915552797    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0732    ::::: 1,2 tr
0915553005    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0737    ::::: 1,2 tr
0915553234    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0738    ::::: 1,2 tr
0915119099    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0739    ::::: 1,2 tr
0912 955 255    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0743    ::::: 1,2 tr
0915552209    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0744    ::::: 1,2 tr
0915552213    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0745    ::::: 1,2 tr
0915552214    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0746    ::::: 1,2 tr
0915552217    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0751    ::::: 1,2 tr
0915552219    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0754    ::::: 1,2 tr
0915552235    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0759    ::::: 1,2 tr
0915552238    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0761    ::::: 1,2 tr
0915552241    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0765    ::::: 1,2 tr
0915552247    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0775    ::::: 1,2 tr
0915552260    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0791    ::::: 1,2 tr
0915552265    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0805    ::::: 1,2 tr
0915552275    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0814    ::::: 1,2 tr
0915552519    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0825    ::::: 1,2 tr
0915552544    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0827    ::::: 1,2 tr
0915553528    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0828    ::::: 1,8 tr
0915553529    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0830    ::::: 1,2 tr
0915553575    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0838    ::::: 1,8 tr
0915553655    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0840    ::::: 1,2 tr
0915553678    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0844    ::::: 1,2 tr
0915553755    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0846    ::::: 1,2 tr
0915553797    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0885    ::::: 1,2 tr
0915554113    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0897    ::::: 1,2 tr
0915554155    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0901    ::::: 1,2 tr
0915554255    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0905    ::::: 1,2 tr
0915554402    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0916    ::::: 1,8 tr
0915554403    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0925    ::::: 1,2 tr
0915554405    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0933    ::::: 1,2 tr
0915554408    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0934    ::::: 1,2 tr
0915554409    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0942    ::::: 1,2 tr
0915554585    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0945    ::::: 1,2 tr
0915554598    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0948    ::::: 1,2 tr
0915554767    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0951    ::::: 1,2 tr
0915555016    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0954    ::::: 1,2 tr
0915555048    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0966    ::::: 1,2 tr
0915555049    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0967    ::::: 1,2 tr
0915555067    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0975    ::::: 1,2 tr
0915555106    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0987    ::::: 1,2 tr
0915555146    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.0989    ::::: 1,8 tr
0915555149    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1002    ::::: 1,2 tr
0915555209    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1003    ::::: 1,2 tr
0915555267    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1004    ::::: 1,2 tr
0915555308    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1011    ::::: 1,2 tr
0915555348    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1012    ::::: 1,2 tr
0915555349    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1013    ::::: 1,2 tr
0915555941    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1015    ::::: 1,2 tr
0915555942    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1016    ::::: 1,2 tr
0915555943    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1017    ::::: 1,2 tr
0915555946    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1019    ::::: 1,2 tr
0915555948    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1020    ::::: 1,2 tr
0915555951    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1029    ::::: 1,2 tr
0915555952    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1030    ::::: 1,2 tr
0915555953    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1032    ::::: 1,2 tr
0915555964    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1035    ::::: 1,2 tr
0915555982    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1040    ::::: 1,2 tr
0915556002    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1042    ::::: 1,2 tr
0915556004    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1045    ::::: 1,2 tr
0915556063    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1046    ::::: 1,2 tr
0915556064    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1048    ::::: 1,2 tr
0915556065    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1051    ::::: 1,2 tr
0915558846    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1055    ::::: 1,2 tr
0915558847    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1062    ::::: 1,2 tr
0915558860    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1064    ::::: 1,2 tr
0915558861    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1065    ::::: 1,2 tr
0915558867    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1066    ::::: 1,2 tr
0915558873    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1067    ::::: 1,2 tr
0915558874    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1069    ::::: 1,2 tr
0915558875    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1070    ::::: 1,2 tr
0915558876    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1076    ::::: 1,2 tr
0915558950    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1083    ::::: 1,2 tr
0915558956    :::::    1,5 tr    :::::    0918.526.337    ::::: 1,2 tr
0915558957    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1089    ::::: 1,2 tr
0915558992    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1090    ::::: 1,2 tr
0915559002    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1094    ::::: 1,2 tr
0915559003    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.1101    ::::: 1,2 tr
0912946869    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1103    ::::: 1,2 tr
0912265550    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1104    ::::: 1,2 tr
0915399697    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1110    ::::: 1,8 tr
0915079 678    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1119    :::::   2,5 tr
0915 106 678    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1141    ::::: 1,2 tr
0915 398 678    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1164    ::::: 1,2 tr
0915 396 678    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1178    ::::: 1,2 tr
0915400678    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1191    ::::: 1,2 tr
091 554 9989    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1195    ::::: 1,2 tr
0914884887    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1198    ::::: 1,2 tr
0916526878    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1201    ::::: 1,2 tr
0915558535    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1203    ::::: 1,2 tr
0915558545    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1209    ::::: 1,2 tr
0915558834    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.1210    ::::: 1,2 tr
0914818148    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1215    ::::: 1,5 tr
0914818151    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1223    ::::: 1,5 tr
0914818880    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1227    ::::: 1,2 tr
0914818884    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1228    ::::: 1,8 tr
0914818887    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1235    ::::: 1,8 tr
0914884849    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1242    ::::: 1,2 tr
0914890969    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1247    ::::: 1,2 tr
0916529091    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1250    ::::: 1,2 tr
0916529168    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1253    ::::: 1,2 tr
0914886665    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1256    ::::: 1,8 tr
0915363558    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1260    ::::: 1,2 tr
0912312228    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1265    ::::: 1,2 tr
0912955258    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1276    ::::: 1,2 tr
0912955229    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1280    ::::: 1,2 tr
0912267808    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1281    ::::: 1,2 tr
0914886649    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1285    ::::: 1,2 tr
0914886660    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1286    ::::: 1,8 tr
0914886661    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1287    ::::: 1,5 tr
0914886664    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1296    ::::: 1,2 tr
0915549567    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1297    ::::: 1,2 tr
0915549596    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1298    ::::: 1,2 tr
0915549678    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1303    ::::: 1,2 tr
0915549697    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1310    ::::: 1,2 tr
0915633313    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1315    ::::: 1,5 tr
0915633353    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1319    ::::: 1,8 tr
0915633369    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1324    ::::: 1,2 tr
0914885567    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1339    ::::: 1,8 tr
0914885878    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1342    ::::: 1,2 tr
0914886619    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1348    ::::: 1,5 tr
0914889394    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1349    ::::: 1,2 tr
0914888487    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1352    ::::: 1,2 tr
0914861789    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1366    ::::: 1,8 tr
0914887168    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1367    ::::: 1,2 tr
0914889890    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1370    ::::: 1,2 tr
0914892678    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1373    ::::: 1,2 tr
0916529468    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1376    ::::: 1,2 tr
0916529678    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1378    ::::: 1,5 tr
0916529929    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1380    ::::: 1,2 tr
0916529949    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1381    ::::: 1,2 tr
0916529959    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1383    ::::: 1,2 tr
0916529993    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1385    ::::: 1,2 tr
0916529994    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1386    ::::: 1,5 tr
0916529995    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1387    ::::: 1,2 tr
0916529997    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1391    ::::: 1,2 tr
0916526667    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1392    ::::: 1,2 tr
0916529939    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1394    ::::: 1,2 tr
0916529952    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1396    ::::: 1,2 tr
0916526898    :::::    1,3 tr    :::::    0918.52.1398    ::::: 1,2 tr
0914891768    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1400    ::::: 1,2 tr
0916526525    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1401    ::::: 1,2 tr
0916526567    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1402    ::::: 1,2 tr
0916526606    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1405    ::::: 1,2 tr
0916526625    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1407    ::::: 1,2 tr
0916526639    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1408    ::::: 1,2 tr
0916526646    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1412    ::::: 1,2 tr
0916526656    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1413    ::::: 1,2 tr
0916529697    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1415    ::::: 1,2 tr
0914888131    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1417    ::::: 1,2 tr
0914888141    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1418    ::::: 1,2 tr
0914888151    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1422    ::::: 1,2 tr
0914888211    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1423    ::::: 1,2 tr
0914888353    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1426    ::::: 1,2 tr
0914888373    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1427    ::::: 1,2 tr
0914888727    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1429    ::::: 1,2 tr
0915551549    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1433    ::::: 1,2 tr
0915552206    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1435    ::::: 1,2 tr
0915552237    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1437    ::::: 1,2 tr
0915552249    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1438    ::::: 1,2 tr
0914889908    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1445    ::::: 1,2 tr
0914889948    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1446    ::::: 1,2 tr
0914888212    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1447    ::::: 1,2 tr
0914888277    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1458    ::::: 1,8 tr
0914888707    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1460    ::::: 1,2 tr
0914891118    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1461    ::::: 1,2 tr
0914891119    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1462    ::::: 1,2 tr
0915624445    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1464    ::::: 1,2 tr
0915624446    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1465    ::::: 1,2 tr
0915624447    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1467    ::::: 1,2 tr
0915624448    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1469    ::::: 1,8 tr
0915624449    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1470    ::::: 1,2 tr
0915667616    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1475    ::::: 1,2 tr
0915667626    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1479    ::::: 1,2 tr
0915667646    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1480    ::::: 1,2 tr
0915667771    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1486    ::::: 1,2 tr
0915667773    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1489    ::::: 1,8 tr
0915667774    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1490    ::::: 1,2 tr
0915549456    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1492    ::::: 1,2 tr
0915549698    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1493    ::::: 1,2 tr
0915671167    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1494    ::::: 1,2 tr
0914818218    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1496    ::::: 1,2 tr
0914886575    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1498    ::::: 1,2 tr
0914886585    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.500    ::::: 1,2 tr
0914886589    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.501    ::::: 1,2 tr
0914890939    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.505    ::::: 1,2 tr
0914890979    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.507    ::::: 1,2 tr
0914884456    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.509    ::::: 1,2 tr
0914885855    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.510    ::::: 1,2 tr
0916526660    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.514    ::::: 1,2 tr
0916526661    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.516    ::::: 1,2 tr
0916526663    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.518    ::::: 1,2 tr
0916526664    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.528    :::::   2,2 tr
0916526665    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.532    ::::: 1,2 tr
0916526676    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.535    ::::: 1,2 tr
0916526679    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.538    ::::: 1,2 tr
0916526769    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.547    ::::: 1,2 tr
0916526779    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.553    ::::: 1,2 tr
0916526998    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.554    ::::: 1,2 tr
0916529189    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.562    ::::: 1,2 tr
0916529192    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.564    ::::: 1,2 tr
0916529198    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1567    ::::: 1,8 tr
0916529234    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.570    ::::: 1,2 tr
0916529293    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.573    ::::: 1,2 tr
0916529456    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.577    ::::: 1,2 tr
0916529886    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.580    ::::: 1,2 tr
0916529978    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.584    ::::: 1,2 tr
0916526465    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.585    ::::: 1,2 tr
0914890919    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.590    ::::: 1,2 tr
0914890929    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.591    ::::: 1,2 tr
0914890949    :::::    1,2 tr    :::::    0918.521.597    ::::: 1,2 tr
0914890959    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1600    ::::: 1,2 tr
0914885557    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1603    ::::: 1,2 tr
0914890002    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1607    ::::: 1,2 tr
0914890003    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1608    ::::: 1,2 tr
0914890004    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1610    ::::: 1,2 tr
0914890005    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1612    ::::: 1,2 tr
0914890006    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1619    :::::   2,5 tr
0914887770    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1627    ::::: 1,2 tr
0914887773    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1629    ::::: 1,8 tr
0914887775    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1632    ::::: 1,2 tr
0914887797    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1639    ::::: 1,8 tr
0914887808    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1640    ::::: 1,2 tr
0914887828    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1647    ::::: 1,2 tr
0914887838    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1648    ::::: 1,2 tr
0914885895    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.1649    ::::: 1,2 tr
0914887737    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1652    ::::: 1,2 tr
0914887747    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1658    ::::: 1,8 tr
0914887757    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1659    ::::: 1,8 tr
0914886867    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.662    ::::: 1,2 tr
0914888739    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.665    ::::: 1,2 tr
0914888744    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1680    ::::: 1,2 tr
0914888139    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1681    ::::: 1,2 tr
0914888280    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1684    ::::: 1,2 tr
0914888348    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.698    ::::: 1,2 tr
0914888581    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.701    ::::: 1,2 tr
0914888582    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.702    ::::: 1,2 tr
0914888748    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.704    ::::: 1,2 tr
0914891718    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1712    ::::: 1,2 tr
0915529192    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1715    ::::: 1,2 tr
0916526966    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1719    :::::   2,5 tr
0916610304    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.720    ::::: 1,2 tr
0916642223    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.722    ::::: 1,2 tr
0916642224    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.728    ::::: 1,2 tr
0916529567    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.730    ::::: 1,2 tr
0914861114    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.731    ::::: 1,2 tr
0914884811    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.734    ::::: 1,2 tr
0914884829    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.739    ::::: 1,2 tr
0914884833    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.740    ::::: 1,2 tr
0914885551    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.742    ::::: 1,2 tr
0914891113    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.746    ::::: 1,2 tr
0915062558    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1747    ::::: 1,2 tr
0915062550    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.749    ::::: 1,2 tr
0914884424    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.753    ::::: 1,2 tr
0914884434    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.755    ::::: 1,2 tr
0914884439    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.756    ::::: 1,2 tr
0914884441    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.758    ::::: 1,2 tr
0914884454    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.760    ::::: 1,2 tr
0914884869    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.764    ::::: 1,2 tr
0914884877    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.765    ::::: 1,2 tr
0914 88 4950    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1767    ::::: 1,2 tr
0914884959    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.773    ::::: 1,2 tr
0914885535    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.774    ::::: 1,2 tr
0914885545    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.784    ::::: 1,2 tr
0914885595    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.786    ::::: 1,2 tr
0914885869    :::::    1,1 tr    :::::    0918.52.1787    ::::: 1,2 tr
0914887727    :::::    1,1 tr    :::::    0918.521.792    ::::: 1,2 tr
0916529778    :::::    1 tr    :::::    0918.521.793    ::::: 1,2 tr
0916529897    :::::    1 tr    :::::    0918.521.796    ::::: 1,2 tr
0916529394    :::::    1 tr    :::::    0918.52.1797    ::::: 1,2 tr
0916529495    :::::    1 tr    :::::    0918.52.1904    ::::: 1,2 tr
0916529798    :::::    1 tr    :::::    0918.52.1908    ::::: 1,2 tr
0914886970    :::::    1 tr    :::::    0918.52.1914    ::::: 1,2 tr
0914890858    :::::    1 tr    :::::    0918.52.1915    ::::: 1,2 tr
0915549656    :::::    1 tr    :::::    0918.52.1916    ::::: 1,2 tr
0915549676    :::::    1 tr    :::::    0918.522.103    ::::: 1,5 tr
0915667970    :::::    1 tr    :::::    0918.522.108    ::::: 1,5 tr
0915667974    :::::    1 tr    :::::    0918.522.110    ::::: 1,5 tr
0914884443    :::::    1 tr    :::::    0918.522.120    ::::: 1,5 tr
0914885548    :::::    1 tr    :::::    0918.522.123    ::::: 1,8 tr
0914885549    :::::    1 tr    :::::    0918.522.125    ::::: 1,5 tr
0914885581    :::::    1 tr    :::::    0918.522.132    ::::: 1,5 tr
0915624440    :::::    1 tr    :::::    0918.522.135    ::::: 1,5 tr
0915624441    :::::    1 tr    :::::    0918.522.142    ::::: 1,5 tr
0915624443    :::::    1 tr    :::::    0918.522.148    ::::: 1,5 tr
0916529525    :::::    1 tr    :::::    0918.522.149    ::::: 1,5 tr
0914811415    :::::    1 tr    :::::    0918.522.153    ::::: 1,5 tr
0916526113    :::::    1 tr    :::::    0918.522.154    ::::: 1,5 tr
0916529948    :::::    1 tr    :::::    0918.522.157    ::::: 1,5 tr
0916529958    :::::    1 tr    :::::    0918.522.160    ::::: 1,5 tr
0942091388    :::::    1 tr    :::::    0918.522.167    ::::: 1,5 tr
0912 8558 12    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.173    ::::: 1,5 tr
0912 854 874    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.190    ::::: 1,5 tr
0912 854 894    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.209    ::::: 1,8 tr
0915.918.567    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.230    ::::: 1,8 tr
0915.919.917    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.22.32    ::::: 1,8 tr
0915.924.964    :::::    800    :::::    0918.522.243    ::::: 1,8 tr
0916.50.50.57    :::::    1,9 tr    :::::    0918.522.246    :::::   2,5 tr
0916.50.50.59    :::::    đã bán    :::::    0918.522.249    ::::: 1,8 tr
0916.50.50.69    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.250    ::::: 1,8 tr
0916.50.50.81    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.294    ::::: 1,8 tr
0916.50.50.99    :::::    đã bán    :::::    0918.522.301    ::::: 1,5 tr
0916.532.542    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.304    ::::: 1,5 tr
0916.532.589    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.306    ::::: 1,5 tr
0916.532.599    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.309    ::::: 1,5 tr
0916.532.632    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.312    ::::: 1,5 tr
0916.53.2939    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.320    ::::: 1,5 tr
0916.53.2959    :::::    800    :::::    0918.522.321    ::::: 1,5 tr
0916.53.2979    :::::    1 tr    :::::    0918.52.2328    ::::: 1,8 tr
091860.1680    :::::    5 tr    :::::    0918.52.2329    ::::: 1,8 tr
091860.1806    :::::    5 tr    :::::    0918.522.330    ::::: 1,5 tr
091860.1864    :::::    4 tr    :::::    0918.522.340    ::::: 1,5 tr
091860.1870    :::::    4 tr    :::::    0918.52.2343    ::::: 1,5 tr
091860.1880    :::::    4 tr    :::::    0918.52.2344    :::::   2,2 tr
091860.2860    :::::    4 tr    :::::    0918.52.2346    :::::   2,2 tr
091861.1865    :::::    5 tr    :::::    0918.52.2349    :::::   2,2 tr
091861.1882    :::::    5 tr    :::::    0918.522.350    ::::: 1,5 tr
091861.1884    :::::    5 tr    :::::    0918.522.351    ::::: 1,5 tr
09186.3.5.7.9.1    :::::    4 tr    :::::    0918.52.2355    ::::: 1,8 tr
09186.3.5.7.9.7    :::::    4 tr    :::::    0918.52.2356    :::::   2,2 tr
0918.600.900    :::::    7,5 tr    :::::    0918.52.2357    :::::   2,2 tr
0918.60.80.90    :::::    7 tr    :::::    0918.52.2358    :::::   2,7 tr
091.6886.689    :::::    7,5 tr    :::::    0918.522.361    ::::: 1,5 tr
0917 555 020    :::::    2,2 tr    :::::    0918.522.362    ::::: 1,5 tr
0917 556 379    :::::    2,2 tr    :::::    0918.522.363    ::::: 1,5 tr
0917 555 178    :::::    2,2 tr    :::::    0918.522.365    ::::: 1,5 tr
0917 55 6839    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.2369    :::::   2,7 tr
0917 557 446    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.370    ::::: 1,5 tr
0917 557 448    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.376    ::::: 1,5 tr
0917 555 879    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.380    ::::: 1,5 tr
0917 55 6165    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.381    ::::: 1,5 tr
0917 557 588    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.382    ::::: 1,5 tr
0917 556 822    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.386    ::::: 1,8 tr
0917 55 6465    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.387    ::::: 1,5 tr
0917 55 4566    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.390    ::::: 1,5 tr
0917 556 576    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.397    ::::: 1,5 tr
0917 557 622    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.401    ::::: 1,2 tr
0917 557 597    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.419    ::::: 1,2 tr
0917 557 880    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.420    ::::: 1,5 tr
0917 557 882    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.421    ::::: 1,5 tr
0917 554 771    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.432    ::::: 1,5 tr
0917 55 6090    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.435    ::::: 1,5 tr
0917 55 77 92    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.438    ::::: 1,5 tr
0917 55 77 83    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.451    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 95    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.453    ::::: 1,2 tr
0917 55 7071    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.465    ::::: 1,2 tr
0917 556 139    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.476    ::::: 1,2 tr
0917 55 4282    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.481    ::::: 1,2 tr
0917 554 225    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.485    ::::: 1,2 tr
0917 554 662    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.493    ::::: 1,2 tr
0917 554 660    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.497    ::::: 1,2 tr
0917 557 822    :::::    1,5 tr    :::::    0918.5225.03    ::::: 1,8 tr
0917 55 7473    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.07    ::::: 1,8 tr
0917 5575 91    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.19    ::::: 1,8 tr
0917 5575 90    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.21    ::::: 1,8 tr
0917 5575 82    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.30    ::::: 1,8 tr
0917 5575 92    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.40    ::::: 1,8 tr
0917 557 569    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.43    ::::: 1,8 tr
0917 55 6892    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.48    ::::: 1,8 tr
0917 55 6891    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.64    ::::: 1,8 tr
0917 557 697    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.70    ::::: 1,8 tr
0917 5568 90    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.73    ::::: 1,8 tr
0917 5567 94    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.80    ::::: 1,8 tr
0917 5567 96    :::::    1,4 tr    :::::    0918.5225.81    ::::: 1,8 tr
0917 5567 95    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.601    ::::: 1,5 tr
0917 5567 91    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.606    ::::: 1,5 tr
0917 55 7371    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.607    ::::: 1,5 tr
0917 55 7270    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.608    ::::: 1,5 tr
0917 555 826    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.610    ::::: 1,5 tr
0917 555 829    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2624    ::::: 1,5 tr
0917 555 063    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2628    :::::   2,2 tr
0917 55 8020    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2629    :::::   2,2 tr
0917 558 001    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2639    :::::   2,2 tr
0917 558 003    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2649    ::::: 1,5 tr
0917 5565 81    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.26.52    ::::: 1,8 tr
0917 554 534    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.653    ::::: 1,5 tr
0917 5565 82    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.654    ::::: 1,5 tr
0917 554 786    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2658    ::::: 1,8 tr
0917 55 4626    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.663    ::::: 1,5 tr
0917 557 144    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.667    ::::: 1,5 tr
0917 557 122    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.675    ::::: 1,5 tr
0917 557 115    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.681    ::::: 1,5 tr
0917 557 113    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.682    ::::: 1,5 tr
0917 557 086    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.692    ::::: 1,5 tr
0917 557 008    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2696    :::::   2,2 tr
0917 557 003    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.697    ::::: 1,5 tr
0917 556 985    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.708    ::::: 1,2 tr
0917 556 983    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.710    ::::: 1,2 tr
0917 556 981    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.711    ::::: 1,2 tr
0917 55 6964    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.712    ::::: 1,2 tr
0917 55 6962    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.714    ::::: 1,2 tr
0917 556 944    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.718    ::::: 1,2 tr
0917 55 4643    :::::    1,4 tr    :::::    0918.522.719    ::::: 1,2 tr
0917 555 054    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2724    ::::: 1,5 tr
0917 55 4645    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.2726    ::::: 1,5 tr
091 7557 616    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.734    ::::: 1,2 tr
091 7557 606    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.741    ::::: 1,2 tr
0917 55 7874    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.742    ::::: 1,2 tr
091 7557 313    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.743    ::::: 1,2 tr
0917 556 717    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.750    ::::: 1,2 tr
0917 556 030    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.27.52    ::::: 1,8 tr
0917 5567 44    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.753    ::::: 1,2 tr
0917 556 086    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.756    ::::: 1,2 tr
0917 55 7471    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.2757    ::::: 1,2 tr
0917 55 7470    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.758    ::::: 1,2 tr
0917 554 986    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.759    ::::: 1,2 tr
0917 557 839    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.761    ::::: 1,2 tr
0917 557 183    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.762    ::::: 1,2 tr
0917 55 7472    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.764    ::::: 1,2 tr
0917 557 695    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.767    ::::: 1,2 tr
0917 557 392    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.773    ::::: 1,2 tr
0917 557 395    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.786    ::::: 1,2 tr
0917 557 398    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.790    ::::: 1,2 tr
0917 557 387    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.791    ::::: 1,2 tr
0917 557 385    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.794    ::::: 1,2 tr
0917 557 297    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.803    ::::: 1,2 tr
0917 557 895    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.807    ::::: 1,5 tr
0917 557 896    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.809    ::::: 1,5 tr
0917 557 897    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.813    ::::: 1,5 tr
0917 556 414    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.2818    :::::   2,5 tr
0917 557 356    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.2824    ::::: 1,5 tr
0917 557 095    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.832    ::::: 1,5 tr
0917 557 097    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.834    ::::: 1,5 tr
0917 55 7894    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.2836    ::::: 1,8 tr
0917 556 382    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.2839    ::::: 1,8 tr
0917 554 808    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.841    ::::: 1,5 tr
0917 554 236    :::::    1,2 tr    :::::    0918.522.853    ::::: 1,5 tr
0917 556 396    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.2856    ::::: 1,8 tr
0917 557 196    :::::    1,1 tr    :::::    0918.522.860    ::::: 1,5 tr
0917 557 663    :::::    2,2 tr    :::::    0918.522.867    ::::: 1,5 tr
0917 557 587    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.870    ::::: 1,5 tr
0917 557 586    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.871    ::::: 1,5 tr
0917 557 699    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.872    ::::: 1,5 tr
0917 556 833    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.875    ::::: 1,5 tr
0917 556 577    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.876    ::::: 1,5 tr
0917 554 551    :::::    1,8 tr    :::::    0918.52.2879    :::::   2,7 tr
0917 55 4546    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.890    ::::: 1,5 tr
0917 557 833    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.900    ::::: 1,5 tr
0917 556 488    :::::    1,8 tr    :::::    0918.522.903    ::::: 1,5 tr
0917 55 77 91    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.904    ::::: 1,5 tr
0917 55 77 84    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.906    ::::: 1,5 tr
0917 556 311    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.908    ::::: 1,5 tr
0917 556 234    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.910    ::::: 1,5 tr
0917 557 662    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.913    ::::: 1,5 tr
0917 555 457    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.914    ::::: 1,5 tr
0917 555 387    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.915    ::::: 1,5 tr
0917 556 179    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.916    ::::: 1,5 tr
0917 554 854    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.917    ::::: 1,5 tr
0917 554 366    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.2925    ::::: 1,8 tr
0917 55 77 58    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.2927    ::::: 1,5 tr
0917 557 366    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.2928    :::::   2,2 tr
0917 557 336    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.937    ::::: 1,5 tr
0917 55 66 48    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.944    ::::: 1,5 tr
0917 557 379    :::::    1,6 tr    :::::    0918.522.946    ::::: 1,5 tr
0917 55 7278    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.948    ::::: 1,5 tr
0917 555 835    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.2958    ::::: 1,8 tr
0917 556 771    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.960    ::::: 1,5 tr
0917 558 005    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.963    ::::: 1,5 tr
0917 558 011    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.964    ::::: 1,5 tr
0917 554 511    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.967    ::::: 1,5 tr
0917 55 66 08    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.2969    :::::   2,5 tr
0917 55 66 25    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.972    ::::: 1,5 tr
0917 55 6560    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.975    ::::: 1,5 tr
0917 55 6561    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.2978    ::::: 1,8 tr
0917 554 622    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.980    ::::: 1,5 tr
0917 557 119    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.981    ::::: 1,5 tr
0917 557 118    :::::    1,5 tr    :::::    0918.522.987    ::::: 1,5 tr
0917 55 66 81    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.001    ::::: 1,2 tr
0917 557 386    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.010    ::::: 1,2 tr
0917 55 6061    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.011    ::::: 1,2 tr
0917 55 4846    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.012    ::::: 1,5 tr
0917 55 6064    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.020    ::::: 1,2 tr
0917 555 381    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.023    ::::: 1,5 tr
0917 555 182    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.025    ::::: 1,2 tr
0917 555 180    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3033    ::::: 1,5 tr
0917 556 220    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3034    ::::: 1,2 tr
0917 556 300    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3035    ::::: 1,2 tr
0917 55 4595    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3036    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 24    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3037    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 29    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.044    ::::: 1,2 tr
0917 55 7572    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.048    ::::: 1,2 tr
0917 55 7570    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.30.52    ::::: 1,8 tr
0917 557 544    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.059    ::::: 1,2 tr
0917 557 527    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.060    ::::: 1,2 tr
0917 557 505    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.070    ::::: 1,2 tr
0917 557 486    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.076    ::::: 1,2 tr
0917 557 537    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.080    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 15    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.081    ::::: 1,2 tr
0917 557 363    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.083    ::::: 1,2 tr
0917 55 7672    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.086    ::::: 1,2 tr
0917 557 400    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.089    ::::: 1,2 tr
0917 557 422    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.103    ::::: 1,2 tr
0917 557 311    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.104    ::::: 1,2 tr
0917 557 300    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.106    ::::: 1,2 tr
0917 55 7274    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.109    ::::: 1,2 tr
0917 558 033    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.110    ::::: 1,2 tr
0917 555 065    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.120    ::::: 1,2 tr
0917 555 076    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.124    ::::: 1,2 tr
0917 555 074    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.125    ::::: 1,2 tr
0917 556 358    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3132    ::::: 1,2 tr
0917 555 089    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3141    ::::: 1,2 tr
0917 555 819    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.143    ::::: 1,2 tr
0917 555 013    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.144    ::::: 1,2 tr
0917 55 7545    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.147    ::::: 1,2 tr
0917 55 7573    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.154    ::::: 1,2 tr
0917 556 900    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.156    ::::: 1,2 tr
0917 55 7353    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.160    ::::: 1,2 tr
0917 556 138    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.162    ::::: 1,2 tr
0917 555 048    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.167    ::::: 1,2 tr
0917 555 371    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.177    ::::: 1,2 tr
0917 555 361    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.181    ::::: 1,2 tr
0917 555 174    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.183    ::::: 1,2 tr
0917 555 173    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.185    ::::: 1,2 tr
0917 555 092    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.192    ::::: 1,2 tr
0917 55 7372    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.193    ::::: 1,2 tr
0917 555 827    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.200    ::::: 1,2 tr
0917 556 185    :::::    1,2 tr    :::::    0918.523.204    ::::: 1,2 tr
0917 557 202    :::::    1,2 tr    :::::    0918.523.205    ::::: 1,2 tr
0917 557 397    :::::    1,2 tr    :::::    0918.523.206    ::::: 1,2 tr
0917 557 396    :::::    1,2 tr    :::::    0918.523.207    ::::: 1,2 tr
0917 557 346    :::::    1,2 tr    :::::    0918.523.209    ::::: 1,2 tr
0917 55 4680    :::::    1,2 tr    :::::    0918.52.32.12    ::::: 1,8 tr
0917 555 121    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.218    ::::: 1,2 tr
0917 557 877    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.227    ::::: 1,2 tr
0917 557 388    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.3231    ::::: 1,2 tr
0917 557 881    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.241    ::::: 1,2 tr
0917 557 442    :::::    1,8 tr    :::::    0918.52.32.42    ::::: 1,8 tr
0917 557 466    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.247    ::::: 1,2 tr
0917 557 445    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.249    ::::: 1,2 tr
0917 557 665    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.259    ::::: 1,2 tr
0917 555 265    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.264    ::::: 1,2 tr
0917 55 6167    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.271    ::::: 1,2 tr
0917 557 661    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.275    ::::: 1,2 tr
0917 554 778    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.279    ::::: 1,2 tr
0917 554 788    :::::    1,8 tr    :::::    0918.52.32.82    ::::: 1,8 tr
0917 554 855    :::::    1,8 tr    :::::    0918.523.287    ::::: 1,2 tr
0917 557 288    :::::    1,6 tr    :::::    0918.523.290    ::::: 1,2 tr
0917 555 836    :::::    1,6 tr    :::::    0918.523.291    ::::: 1,2 tr
0917 555 289    :::::    1,6 tr    :::::    0918.523.295    ::::: 1,2 tr
0917 556 536    :::::    1,6 tr    :::::    0918.523.297    ::::: 1,2 tr
0917 556 977    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.3304    ::::: 1,2 tr
0917 556 770    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.3307    ::::: 1,2 tr
0917 556 355    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.3319    ::::: 1,2 tr
0917 557 229    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.3323    ::::: 1,5 tr
0917 556 515    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.3324    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 96    :::::    1,6 tr    :::::    0918.52.3329    ::::: 1,2 tr
0917 554 877    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3339    :::::   2,7 tr
0917 55 77 26    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3342    ::::: 1,2 tr
0917 554 833    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3373    ::::: 1,5 tr
0917 55 77 28    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3374    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 51    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3378    ::::: 1,2 tr
0917 55 7747    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3385    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 52    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3390    ::::: 1,2 tr
0917 55 66 27    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3394    ::::: 1,2 tr
0917 557 633    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3395    ::::: 1,2 tr
0917 557 322    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.407    ::::: 1,2 tr
0917 557 331    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.409    ::::: 1,2 tr
0917 557 330    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.419    ::::: 1,2 tr
0917 557 335    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.422    ::::: 1,2 tr
0917 557 344    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.426    ::::: 1,2 tr
0917 557 811    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.430    ::::: 1,2 tr
0917 557 800    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3438    ::::: 1,5 tr
0917 557 522    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.440    ::::: 1,2 tr
0917 557 511    :::::    1,5 tr    :::::    0918.5.23445    :::::   2,2 tr
0917 557 689    :::::    1,5 tr    :::::    0918.5.23449    :::::   2,2 tr
0917 55 66 35    :::::    1,5 tr    :::::    0918.5.23469    :::::   2,7 tr
0917 55 66 32    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.471    ::::: 1,2 tr
0917 55 6858    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.476    ::::: 1,2 tr
0917 55 7378    :::::    1,5 tr    :::::    0918.5.23478    :::::   2,7 tr
0917 55 7374    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.481    ::::: 1,2 tr
0917 55 7282    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.482    ::::: 1,2 tr
0917 555 148    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.495    ::::: 1,2 tr
0917 555 146    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.501    ::::: 1,2 tr
0917 5567 92    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.506    ::::: 1,2 tr
0917 55 7191    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.519    ::::: 1,2 tr
0917 55 7646    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3536    ::::: 1,8 tr
0917 5575 93    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3537    ::::: 1,8 tr
0917 5575 96    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3538    :::::   2,2 tr
0917 555 140    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.544    ::::: 1,2 tr
0917 555 163    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.547    ::::: 1,2 tr
0917 5545 98    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.549    ::::: 1,2 tr
0917 555 167    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.550    ::::: 1,2 tr
0917 555 064    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.551    ::::: 1,2 tr
0917 55 7872    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.562    ::::: 1,2 tr
0917 554 211    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.564    ::::: 1,2 tr
0917 555 083    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.565    ::::: 1,2 tr
0917 5565 94    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.570    ::::: 1,2 tr
0917 557 440    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.581    ::::: 1,2 tr
0917 555 127    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.586    ::::: 1,5 tr
0917 555 018    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.597    ::::: 1,2 tr
0917 555 134    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.600    ::::: 1,2 tr
0917 5565 91    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.604    ::::: 1,2 tr
0917 555 096    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.605    ::::: 1,2 tr
0917 5565 83    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.613    ::::: 1,2 tr
0917 555 095    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.614    ::::: 1,2 tr
0917 555 094    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.619    ::::: 1,2 tr
0917 555 120    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.631    ::::: 1,2 tr
0917 555 126    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.634    ::::: 1,2 tr
0917 555 019    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3639    :::::   2,9 tr
0917 55 4746    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.644    ::::: 1,2 tr
0917 55 4616    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.647    ::::: 1,2 tr
0917 55 66 02    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.648    ::::: 1,2 tr
0917 55 7494    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.650    ::::: 1,2 tr
0917 55 7484    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.651    ::::: 1,2 tr
0917 55 7478    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.654    ::::: 1,2 tr
0917 55 6919    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3656    ::::: 1,8 tr
0917 557 389    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.3658    ::::: 1,5 tr
0917 556 183    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.661    ::::: 1,2 tr
0917 55 4579    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.667    ::::: 1,2 tr
0917 557 004    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.670    ::::: 1,2 tr
0917 55 4641    :::::    1,4 tr    :::::    0918.523.674    ::::: 1,2 tr
0917 55 4562    :::::    1,2 tr    :::::    0918.523.684    ::::: 1,2 tr
091 7557 180    :::::    820    :::::    0918.523.685    ::::: 1,2 tr
0917 55 6096    :::::    820    :::::    0918.523.691    ::::: 1,2 tr
0917 558 040    :::::    820    :::::    0918.523.694    ::::: 1,2 tr
0917 556 050    :::::    820    :::::    0918.523.695    ::::: 1,2 tr
0917 555 898    :::::    3 tr    :::::    0918.523.697    ::::: 1,2 tr
0917 555 468    :::::    3 tr    :::::    0918.523.704    ::::: 1,2 tr
0917 555 388    :::::    3 tr    :::::    0918.523.705    ::::: 1,2 tr
0917 55 75 85    :::::    3,6 tr    :::::    0918.523.706    ::::: 1,2 tr
0917 555 366    :::::    3,6 tr    :::::    0918.523.709    ::::: 1,2 tr
0917 555 833    :::::    3,5 tr    :::::    0918.523.715    ::::: 1,2 tr
0917 555 288    :::::    3,5 tr    :::::    0918.523.723    ::::: 1,5 tr
0917 555 088    :::::    3,5 tr    :::::    0918.523.729    ::::: 1,2 tr
0917 555 822    :::::    2,8 tr    :::::    0918.523.734    ::::: 1,2 tr
0917 555 818    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.745    ::::: 1,2 tr
0917 555 828    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.748    ::::: 1,2 tr
0917 555006    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.750    ::::: 1,2 tr
0917 555008    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.753    ::::: 1,2 tr
0917 555 330    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.756    ::::: 1,2 tr
0917 555 186    :::::    2,4 tr    :::::    0918.52.3767    ::::: 1,2 tr
0917 55 4686    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.771    ::::: 1,2 tr
0917 55 4868    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.775    ::::: 1,2 tr
0917 555002    :::::    2,4 tr    :::::    0918.523.776    ::::: 1,2 tr
0917 554 886    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.782    ::::: 1,2 tr
0917 55 53 50    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.793    ::::: 1,2 tr
0917 55 6166    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.803    ::::: 1,2 tr
0917 55 6898    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.805    ::::: 1,2 tr
0917 556 586    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.811    ::::: 1,2 tr
0917 55 45 35    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.814    ::::: 1,2 tr
0917 555 323    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.818    ::::: 1,5 tr
0917 55 52 51    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.819    ::::: 1,8 tr
0917 55 54 52    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.824    ::::: 1,2 tr
0917 55 52 50    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.3825    ::::: 1,2 tr
0917 55 4441    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.827    ::::: 1,2 tr
0917 554 553    :::::    2,2 tr    :::::    0918.523.828    ::::: 1,8 tr
0917 557 866    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.3830    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 86    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.3832    ::::: 1,2 tr
0917 555 114    :::::    2,2 tr    :::::    0918.52.3835    ::::: 1,8 tr
0917 557 611    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3848    ::::: 1,8 tr
0917 556 544    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.850    ::::: 1,2 tr
0917 556 299    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.854    ::::: 1,2 tr
0917 556 422    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.856    ::::: 1,2 tr
0917 557 456    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.860    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 64    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.873    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 59    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.876    ::::: 1,2 tr
0917 556 003    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.885    ::::: 1,2 tr
0917 556 008    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.890    ::::: 1,2 tr
0917 556 011    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.894    ::::: 1,2 tr
0917 556 244    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3896    ::::: 1,5 tr
0917 556 221    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3898    :::::   2,2 tr
0917 55 6065    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3909    ::::: 1,2 tr
0917 557 844    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.910    ::::: 1,2 tr
0917 555 894    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.922    ::::: 1,2 tr
0917 555 283    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3926    ::::: 1,2 tr
0917 557 220    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3930    ::::: 1,2 tr
0917 556 186    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3932    ::::: 1,2 tr
0917 556 224    :::::    1,5 tr    :::::    0918.52.3937    ::::: 1,2 tr
0917 555 479    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.942    ::::: 1,2 tr
0917 554 883    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.954    ::::: 1,2 tr
0917 555 360    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.956    ::::: 1,5 tr
0917 554 226    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.960    ::::: 1,2 tr
0917 557 033    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.963    ::::: 1,2 tr
0917 55 6967    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.972    ::::: 1,2 tr
0917 556 123    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.981    ::::: 1,2 tr
0917 554 336    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.982    ::::: 1,2 tr
0917 554 200    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.986    ::::: 1,5 tr
0917 554 322    :::::    1,5 tr    :::::    0918.523.998    ::::: 1,5 tr
0917 55 7891    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.011    ::::: 1,2 tr
0917 55 7890    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.018    ::::: 1,2 tr
0917 55 7893    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.021    ::::: 1,2 tr
0917 55 7875    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.022    ::::: 1,2 tr
0917 55 7873    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.025    ::::: 1,2 tr
0917 55 66 54    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.029    ::::: 1,2 tr
0917 55 7671    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.031    ::::: 1,2 tr
0917 55 7870    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.036    ::::: 1,2 tr
0917 556 022    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.038    ::::: 1,2 tr
0917 5567 22    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.4044    ::::: 1,5 tr
0917 557 157    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.4045    ::::: 1,2 tr
0917 55 77 61    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.055    ::::: 1,2 tr
0917 555 082    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.057    ::::: 1,2 tr
0917 555 081    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.059    ::::: 1,2 tr
0917 555 874    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.061    ::::: 1,2 tr
0917 555 873    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.067    ::::: 1,2 tr
0917 555 278    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.076    ::::: 1,2 tr
0917 555 263    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.081    ::::: 1,2 tr
0917 557 186    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.100    ::::: 1,2 tr
0917 557 211    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.104    ::::: 1,2 tr
0917 557 268    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.107    ::::: 1,2 tr
0917 556 289    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.113    ::::: 1,2 tr
0917 55 6151    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.118    ::::: 1,2 tr
0917 556 189    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.119    ::::: 1,2 tr
0917 554 386    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.128    ::::: 1,2 tr
0917 555 016    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.147    ::::: 1,2 tr
0917 55 7636    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.4148    ::::: 1,2 tr
0917 55 7323    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.156    ::::: 1,2 tr
0917 55 7343    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.158    ::::: 1,2 tr
0917 55 4717    :::::    1,4 tr    :::::    0918.52.4161    ::::: 1,2 tr
0917 5567 93    :::::    1,4 tr    :::::    0918.524.170    ::::: 1,2 tr
09147 35799    :::::    1,9 tr    :::::    0918.524.176    ::::: 1,2 tr
0917.555.866    :::::    2,6 tr    :::::    0918.524.177    ::::: 1,2 tr
0918.528.138    :::::   2,2 tr    :::::    0918.524.185    ::::: 1,2 tr
0918.528.142    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.524.203    ::::: 1,2 tr
0918.528.150    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.524.205    ::::: 1,2 tr
0918.528.153    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.524.206    ::::: 1,2 tr
0918.528.154    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.524.211    ::::: 1,2 tr
0918.528.155    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.524.225    ::::: 1,2 tr
0918.528.157    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.524.226    ::::: 1,2 tr
0918.528.159    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.6364    ::::: 1,5 tr
0918.528.164    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6366    :::::   2,5 tr
0918.528.165    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.374    ::::: 1,2 tr
0918.52.8180    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.375    ::::: 1,2 tr
0918.52.8187    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.381    ::::: 1,2 tr
0918.52.8191    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.398    ::::: 1,5 tr
0918.528.195    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.402    ::::: 1,2 tr
0918.528.196    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.409    ::::: 1,2 tr
0918.528.202    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.413    ::::: 1,2 tr
0918.528.203    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.418    ::::: 1,2 tr
0918.528.204    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.419    ::::: 1,2 tr
0918.528.209    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.454    ::::: 1,2 tr
0918.528.213    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.475    ::::: 1,2 tr
0918.528.214    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.479    ::::: 1,2 tr
0918.528.217    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.480    ::::: 1,2 tr
0918.528.218    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.481    ::::: 1,2 tr
0918.528.219    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.487    ::::: 1,2 tr
0918.528.220    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.493    ::::: 1,2 tr
0918.528.221    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.495    ::::: 1,2 tr
0918.528.223    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.503    ::::: 1,2 tr
0918.528.224    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.505    ::::: 1,2 tr
0918.528.232    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.506    ::::: 1,2 tr
0918.528.241    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.507    ::::: 1,2 tr
0918.528.244    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.514    ::::: 1,2 tr
0918.528.251    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.521    ::::: 1,8 tr
0918.528.259    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.523    ::::: 1,8 tr
0918.528.276    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.532    ::::: 1,2 tr
0918.528.298    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.541    ::::: 1,2 tr
0918.528.309    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.550    ::::: 1,5 tr
0918.528.311    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.561    ::::: 1,2 tr
0918.528.316    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.591    ::::: 1,2 tr
0918.528.319    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.597    ::::: 1,2 tr
0918.528.334    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6603    ::::: 1,2 tr
0918.528.337    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6604    ::::: 1,2 tr
0918.528.340    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6608    ::::: 1,5 tr
0918.528.349    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6609    ::::: 1,5 tr
0918.528.354    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6617    ::::: 1,2 tr
0918.528.357    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.6623    ::::: 1,5 tr
0918.528.367    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6624    ::::: 1,5 tr
0918.528.371    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6626    :::::   2,5 tr
0918.52.8384    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.6631    ::::: 1,2 tr
0918.528.390    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6638    :::::   2,2 tr
0918.528.396    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.6641    ::::: 1,2 tr
0918.528.403    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6645    ::::: 1,5 tr
0918.528.404    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6653    ::::: 1,2 tr
0918.528.407    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6656    :::::   2,7 tr
0918.529.256    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.6659    :::::   2,5 tr
0918.529.257    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6670    ::::: 1,2 tr
0918.529.259    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.6680    ::::: 1,8 tr
0918.529.264    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6682    ::::: 1,8 tr
0918.529.267    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6684    ::::: 1,8 tr
0918.529.276    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6691    ::::: 1,8 tr
0918.529.281    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6694    ::::: 1,8 tr
0918.529.285    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6695    ::::: 1,8 tr
0918.529.286    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.6696    :::::   2,7 tr
0918.529.287    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6697    ::::: 1,8 tr
0918.529.305    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6698    :::::   2,5 tr
0918.529.319    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.701    ::::: 1,2 tr
0918.529.323    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.704    ::::: 1,2 tr
0915.833.617    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.706    ::::: 1,2 tr
0918.529.331    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.709    ::::: 1,2 tr
0918.529.341    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.712    ::::: 1,2 tr
0918.529.342    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.713    ::::: 1,2 tr
0918.529.351    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.715    ::::: 1,2 tr
0918.529.358    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.52.6717    ::::: 1,2 tr
0918.529.361    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.726    ::::: 1,2 tr
0918.529.365    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.526.732    ::::: 1,2 tr
0918.529.369    :::::   2,8 tr    :::::    0918.526.734    ::::: 1,2 tr
0918.529.374    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6737    ::::: 1,2 tr
0918.529.377    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.740    ::::: 1,2 tr
0918.529.379    :::::   2,8 tr    :::::    0918.526.742    ::::: 1,2 tr
0918.529.382    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.743    ::::: 1,2 tr
0918.529.387    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.748    ::::: 1,2 tr
0918.52.9390    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.751    ::::: 1,2 tr
0918.529.401    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.753    ::::: 1,2 tr
0918.529.409    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.754    ::::: 1,2 tr
0918.529.423    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6762    ::::: 1,2 tr
0918.529.426    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.790    ::::: 1,2 tr
0918.529.431    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.793    ::::: 1,2 tr
0918.529.442    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6797    ::::: 1,2 tr
0918.529.461    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6801    ::::: 1,2 tr
0918.529.462    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6808    ::::: 1,5 tr
0918.529.466    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6809    ::::: 1,2 tr
0918.529.469    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.6810    ::::: 1,8 tr
0918.529.472    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6820    ::::: 1,2 tr
0918.529.476    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6822    ::::: 1,5 tr
0918.529.478    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6824    ::::: 1,2 tr
0918.52.9484    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6829    ::::: 1,5 tr
0918.52.9491    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.6849    ::::: 1,2 tr
0918.529.500    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6857    ::::: 1,2 tr
0918.529.501    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6858    :::::   2,2 tr
0918.529.513    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6863    ::::: 1,8 tr
0918.529.516    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6870    ::::: 1,2 tr
0918.529.534    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6875    ::::: 1,2 tr
0918.529.538    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.6880    ::::: 1,5 tr
0918.529.548    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6890    ::::: 1,5 tr
0918.529.549    :::::   2,5 tr    :::::    0918.52.6892    ::::: 1,2 tr
0918.529.557    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.6895    ::::: 1,2 tr
0918.53.0414    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.901    ::::: 1,2 tr
0918.530.415    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.902    ::::: 1,2 tr
0918.530.417    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.908    ::::: 1,2 tr
0918.530.421    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.914    ::::: 1,2 tr
0918.530.423    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.937    ::::: 1,2 tr
0918.530.435    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6938    :::::   2,2 tr
0918.530.439    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.941    ::::: 1,2 tr
0918.53.0446    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.943    ::::: 1,2 tr
0918.530.452    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.946    ::::: 1,2 tr
0918.53.0459    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.954    ::::: 1,2 tr
0918.530.460    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6961    ::::: 1,2 tr
0918.530.472    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6964    ::::: 1,2 tr
0918.53.0479    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6967    ::::: 1,2 tr
0918.530.480    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.971    ::::: 1,2 tr
0918.530.487    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.973    ::::: 1,2 tr
0918.530.492    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.974    ::::: 1,2 tr
0918.530.497    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.975    ::::: 1,2 tr
0918.530.506    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.987    ::::: 1,2 tr
0918.530.509    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.994    ::::: 1,2 tr
0918.530.512    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.008    ::::: 1,2 tr
0918.530.513    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.011    ::::: 1,2 tr
0918.530.514    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.032    ::::: 1,2 tr
0918.530.517    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.041    ::::: 1,2 tr
0918.530.518    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.042    ::::: 1,2 tr
0918.530.523    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.043    ::::: 1,2 tr
0918.530.526    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.051    ::::: 1,2 tr
0918.530.529    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.056    ::::: 1,2 tr
0918.530.532    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.527.063    ::::: 1,2 tr
0918.530.538    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.066    ::::: 1,2 tr
0918.530.543    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7073    ::::: 1,2 tr
0918.530.544    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7078    ::::: 1,2 tr
0918.530.548    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7079    ::::: 1,8 tr
0918.530.558    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.086    ::::: 1,2 tr
0918.530.566    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.091    ::::: 1,2 tr
0918.530.581    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.093    ::::: 1,2 tr
0918.530.584    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.094    ::::: 1,2 tr
0918.530.597    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.096    ::::: 1,2 tr
0918.53.0600    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.097    ::::: 1,2 tr
0918.530.613    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.105    ::::: 1,2 tr
0918.530.615    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.110    ::::: 1,2 tr
0918.530.617    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.122    ::::: 1,2 tr
0918.530.619    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.134    ::::: 1,2 tr
0918.530.621    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.138    ::::: 1,2 tr
0918.530.623    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.142    ::::: 1,2 tr
0918.530.625    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.159    ::::: 1,2 tr
0918.530.644    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.160    ::::: 1,2 tr
0918.53.0646    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.162    ::::: 1,2 tr
0918.530.649    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.170    ::::: 1,2 tr
0918.530.651    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7177    ::::: 1,5 tr
0918.530.655    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.182    ::::: 1,2 tr
0918.530.673    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.193    ::::: 1,2 tr
0918.530.675    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.201    ::::: 1,2 tr
0918.531.540    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.203    ::::: 1,2 tr
0918.531.546    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.220    ::::: 1,2 tr
0918.531.554    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.229    ::::: 1,2 tr
0918.531.562    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.249    ::::: 1,2 tr
0918.531.564    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.264    ::::: 1,2 tr
0918.531.571    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.267    ::::: 1,2 tr
0918.531.572    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7274    ::::: 1,2 tr
0918.53.1578    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.7277    ::::: 1,5 tr
0918.531.586    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7282    ::::: 1,2 tr
0918.531.590    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.294    ::::: 1,2 tr
0918.531.603    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.309    ::::: 1,2 tr
0918.531.604    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.312    ::::: 1,2 tr
0918.531.607    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.314    ::::: 1,2 tr
0918.53.1612    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.321    ::::: 1,2 tr
0918.531.620    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.324    ::::: 1,2 tr
0918.531.630    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.338    ::::: 1,5 tr
0918.53.1636    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.341    ::::: 1,2 tr
0918.53.1638    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.342    ::::: 1,2 tr
0918.531.649    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.348    ::::: 1,2 tr
0918.531.651    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.350    ::::: 1,2 tr
0918.531.654    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.352    ::::: 1,2 tr
0918.531.683    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.356    ::::: 1,5 tr
0918.531.685    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.360    ::::: 1,2 tr
0918.531.690    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.367    ::::: 1,2 tr
0918.531.692    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.381    ::::: 1,2 tr
0918.531.693    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.383    ::::: 1,5 tr
0918.531.702    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.394    ::::: 1,2 tr
0918.531.706    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.410    ::::: 1,2 tr
0918.53.1710    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.411    ::::: 1,2 tr
0918.53.1712    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.415    ::::: 1,2 tr
0918.53.1715    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.420    ::::: 1,2 tr
0918.53.1716    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.429    ::::: 1,2 tr
0918.531.722    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.430    ::::: 1,2 tr
0918.531.723    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.431    ::::: 1,2 tr
0918.531.724    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.434    ::::: 1,2 tr
0918.53.1737    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.435    ::::: 1,2 tr
0918.531.743    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.437    ::::: 1,2 tr
0918.531.746    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.441    ::::: 1,2 tr
0918.531.748    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.446    ::::: 1,2 tr
0918.531.751    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.454    ::::: 1,2 tr
0918.531.753    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.455    ::::: 1,2 tr
0918.531.754    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.461    ::::: 1,2 tr
0918.531.763    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.475    ::::: 1,2 tr
0918.531.765    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7479    :::::   2,2 tr
0918.531.766    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.484    ::::: 1,5 tr
0918.531.775    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.485    ::::: 1,2 tr
0918.53.1778    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.489    ::::: 1,5 tr
0918.531.780    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.493    ::::: 1,2 tr
0918.531.781    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.506    ::::: 1,2 tr
0918.531.785    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.509    ::::: 1,2 tr
0918.53.1787    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.513    ::::: 1,2 tr
0918.531.793    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.514    ::::: 1,2 tr
0918.413.855    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.530    ::::: 1,2 tr
0918.413.856    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.539    ::::: 1,8 tr
0918.413.884    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.541    ::::: 1,2 tr
0918.413.909    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.542    ::::: 1,2 tr
0918.413.965    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.544    ::::: 1,2 tr
0918.413.986    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.527.545    ::::: 1,2 tr
0918.414.001    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.551    ::::: 1,2 tr
0918.414.023    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.560    ::::: 1,2 tr
0918.414.030    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.561    ::::: 1,2 tr
0918.414.035    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.562    ::::: 1,2 tr
0918.414.039    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.563    ::::: 1,2 tr
0918.41.40.44    :::::   2,5 tr    :::::    0918.527.569    ::::: 1,5 tr
0918.414.063    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.590    ::::: 1,2 tr
0918.414.069    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.594    ::::: 1,2 tr
0918.414.093    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.598    ::::: 1,2 tr
0918.414.163    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.604    ::::: 1,2 tr
0918.414.167    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.606    ::::: 1,2 tr
0918.414.187    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.609    ::::: 1,2 tr
0918.414.225    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.610    ::::: 1,2 tr
0918.414.256    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.612    ::::: 1,2 tr
0918.414.258    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.614    ::::: 1,2 tr
0918.414.265    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.619    ::::: 1,2 tr
0918.414.287    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.625    ::::: 1,2 tr
0918.414.301    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.628    ::::: 1,2 tr
0918.414.302    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.632    ::::: 1,2 tr
0918.414.310    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.644    ::::: 1,2 tr
0918.414.354    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.646    ::::: 1,2 tr
0918.414.367    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.651    ::::: 1,2 tr
0918.414.369    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.527.656    ::::: 1,2 tr
0918.414.391    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.659    ::::: 1,2 tr
0918.414.486    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.663    ::::: 1,2 tr
0918.414.487    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.664    ::::: 1,2 tr
0918.414.491    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.527.669    ::::: 1,2 tr
0918.414.510    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.674    ::::: 1,2 tr
0918.414.513    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.681    ::::: 1,2 tr
0918.414.516    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.682    ::::: 1,2 tr
0918.414.524    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.683    ::::: 1,2 tr
0918.414.536    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7717    ::::: 1,5 tr
0918.414.5.49    :::::   2,8 tr    :::::    0918.52.7719    ::::: 1,2 tr
0918.414.561    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7720    ::::: 1,2 tr
0918.414.572    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7738    ::::: 1,2 tr
0918.414.605    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7746    ::::: 1,2 tr
0918.414.613    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7758    ::::: 1,2 tr
0918.414.6.42    :::::   2,5 tr    :::::    0918.52.7759    ::::: 1,2 tr
0918.414.706    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7783    ::::: 1,2 tr
0918.414.710    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7784    ::::: 1,2 tr
0918.414.729    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7785    ::::: 1,2 tr
0918.414.7.42    :::::   2,5 tr    :::::    0918.52.7795    ::::: 1,2 tr
0918.414.781    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.805    ::::: 1,2 tr
0918.414.795    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.806    ::::: 1,2 tr
0918.414.824    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.808    ::::: 1,2 tr
0918.414.825    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.824    ::::: 1,2 tr
0918.414.887    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.826    ::::: 1,2 tr
0918.414.901    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.828    ::::: 1,2 tr
0918.414.910    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.834    ::::: 1,2 tr
0918.414.921    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.842    ::::: 1,2 tr
0918.414.927    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.844    ::::: 1,2 tr
0918.414.935    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.850    ::::: 1,2 tr
0918.414.9.46    :::::   2,5 tr    :::::    0918.527.857    ::::: 1,2 tr
0918.414.962    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.867    ::::: 1,2 tr
0918.414.986    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.527.869    ::::: 1,2 tr
0918.415.018    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7873    ::::: 1,2 tr
0918.415.024    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.7874    ::::: 1,2 tr
0918.415.049    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7891    ::::: 1,5 tr
0918.415.052    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7892    ::::: 1,5 tr
0918.415.062    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7894    ::::: 1,5 tr
0918.415.079    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.7896    ::::: 1,8 tr
0918.415.085    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7906    ::::: 1,2 tr
0918.415.091    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7907    ::::: 1,2 tr
0918.415.098    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7910    ::::: 1,2 tr
0918.415.105    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7926    ::::: 1,2 tr
0918.415.124    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7930    ::::: 1,2 tr
0918.415.134    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7940    ::::: 1,2 tr
0918.415.155    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.52.7941    ::::: 1,2 tr
0918.415.183    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7942    ::::: 1,2 tr
0918.415.184    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7944    ::::: 1,2 tr
0918.415.185    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7946    ::::: 1,2 tr
0918.415.186    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7948    ::::: 1,2 tr
0918.415.187    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7950    ::::: 1,2 tr
0918.415.201    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7951    ::::: 1,2 tr
0918.415.232    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7953    ::::: 1,2 tr
0918.415.2.41    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.52.7956    ::::: 1,2 tr
0918.415.243    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7960    ::::: 1,2 tr
0918.415.247    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7964    ::::: 1,2 tr
0918.415.262    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7970    ::::: 1,5 tr
0918.415.271    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7971    ::::: 1,5 tr
0918.415.278    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.52.7973    ::::: 1,5 tr
0918.415.305    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7974    ::::: 1,5 tr
0918.415.308    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7985    ::::: 1,2 tr
0918.415.311    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.7991    ::::: 1,2 tr
0918.415.312    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.528.002    ::::: 1,2 tr
0918.415.321    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.528.007    ::::: 1,2 tr
0918.415.338    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.023    ::::: 1,2 tr
0918.415.366    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.528.025    ::::: 1,2 tr
0918.415.386    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.029    ::::: 1,2 tr
0918.415.404    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.528.030    ::::: 1,2 tr
0918.415.413    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.528.034    ::::: 1,2 tr
0918.415.427    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.035    ::::: 1,2 tr
0918.415.429    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.045    ::::: 1,2 tr
0918.415.453    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.047    ::::: 1,2 tr
0918.415.460    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.528.053    ::::: 1,2 tr
0918.415.467    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.057    ::::: 1,2 tr
0918.415.483    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.528.067    ::::: 1,2 tr
0918.415.501    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.071    ::::: 1,2 tr
0918.415.505    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.528.075    ::::: 1,2 tr
0918.415.512    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.076    ::::: 1,2 tr
0918.415.513    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.084    ::::: 1,2 tr
0918.415.527    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.097    ::::: 1,2 tr
0918.415.530    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.104    ::::: 1,2 tr
0918.415.547    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.106    ::::: 1,2 tr
0918.4.15551    :::::   2,6 tr    :::::    0918.528.109    ::::: 1,2 tr
0918.415.561    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.115    ::::: 1,2 tr
0918.415.562    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.120    ::::: 1,2 tr
0918.415.583    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.528.123    ::::: 1,5 tr
0918.415.603    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.528.134    ::::: 1,2 tr
0918.415.608    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.8982    ::::: 1,8 tr
0918.415.618    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.8983    ::::: 1,8 tr
0918.415.655    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.528.991    ::::: 1,8 tr
0918.415.682    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.528.993    ::::: 1,8 tr
0918.415.701    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.017    ::::: 1,2 tr
0918.415.712    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.018    ::::: 1,2 tr
0918.415.721    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.019    ::::: 1,2 tr
0918.415.727    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.020    ::::: 1,2 tr
0918.415.735    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.021    ::::: 1,2 tr
0918.415.772    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.023    ::::: 1,2 tr
0918.415.784    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.027    ::::: 1,2 tr
0918.415.794    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.031    ::::: 1,2 tr
0918.415.798    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.529.032    ::::: 1,2 tr
0918.415.808    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.041    ::::: 1,2 tr
0918.415.851    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.045    ::::: 1,2 tr
0918.415.853    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.047    ::::: 1,2 tr
0918.415.863    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.050    ::::: 1,2 tr
0918.415.891    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.053    ::::: 1,2 tr
0918.415.907    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.055    ::::: 1,2 tr
0918.415.922    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.063    ::::: 1,2 tr
0918.415.942    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.065    ::::: 1,2 tr
0918.415.972    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.071    ::::: 1,2 tr
0918.415.976    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.073    ::::: 1,2 tr
0918.416.009    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.075    ::::: 1,2 tr
0918.416.013    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.076    ::::: 1,2 tr
0918.416.041    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.078    ::::: 1,2 tr
0918.416.046    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.083    ::::: 1,2 tr
0918.416.050    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.085    ::::: 1,2 tr
0918.416.052    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.086    ::::: 1,2 tr
0918.416.058    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.089    ::::: 1,5 tr
0918.416.077    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.9093    ::::: 1,8 tr
0918.416.080    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.529.103    ::::: 1,2 tr
0918.416.087    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.109    ::::: 1,2 tr
0918.416.089    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.110    ::::: 1,2 tr
0918.416.104    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.115    ::::: 1,2 tr
0918.416.112    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.125    ::::: 1,2 tr
0918.416.114    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.132    ::::: 1,2 tr
0918.416.139    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.529.134    ::::: 1,2 tr
0918.416.143    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.141    ::::: 1,2 tr
0918.416.167    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.146    ::::: 1,2 tr
0918.416.177    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.157    ::::: 1,2 tr
0918.416.180    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.161    ::::: 1,2 tr
0918.416.200    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.163    ::::: 1,2 tr
0918.416.203    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.167    ::::: 1,2 tr
0918.416.212    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.178    ::::: 1,5 tr
0918.416.242    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.183    ::::: 1,2 tr
0918.416.278    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.529.184    ::::: 1,2 tr
0918.416.305    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.9195    ::::: 1,8 tr
0918.416.313    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.9197    ::::: 1,8 tr
0918.416.325    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.203    ::::: 1,2 tr
0918.416.329    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.211    ::::: 1,2 tr
0918.416.334    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.529.216    ::::: 1,2 tr
0918.416.348    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.529.218    ::::: 1,2 tr
0918.416.352    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.182    ::::: 1,2 tr
0918.416.371    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.185    ::::: 1,2 tr
0918.41.6396    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.530.190    ::::: 1,2 tr
0918.416.406    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.53.0191    ::::: 1,2 tr
0918.416.415    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.530.193    ::::: 1,2 tr
0918.416.435    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.530.195    ::::: 1,2 tr
0918.416.440    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.196    ::::: 1,2 tr
0918.416.447    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.197    ::::: 1,2 tr
0918.416.450    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.0204    ::::: 1,5 tr
0918.41.6468    :::::   2,5 tr    :::::    0918.53.0208    ::::: 1,2 tr
0918.416.497    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.0209    ::::: 1,2 tr
0918.416.527    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.210    ::::: 1,2 tr
0918.416.532    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.211    ::::: 1,2 tr
0918.416.534    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.213    ::::: 1,2 tr
0918.41.6566    :::::   2,5 tr    :::::    0918.530.216    ::::: 1,2 tr
0918.416.582    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.218    ::::: 1,2 tr
0918.416.597    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.224    ::::: 1,2 tr
0918.416.604    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.530.226    ::::: 1,2 tr
0918.416.520    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.233    ::::: 1,2 tr
0918.416.543    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.240    ::::: 1,2 tr
0918.416.554    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.02.53    ::::: 1,8 tr
0918.416.571    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.254    ::::: 1,2 tr
0918.41.6585    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.530.265    ::::: 1,2 tr
0918.416.593    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.269    ::::: 1,2 tr
0918.41.6706    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.273    ::::: 1,2 tr
0918.41.6725    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.283    ::::: 1,2 tr
0918.41.6730    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.285    ::::: 1,2 tr
0918.41.6736    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.291    ::::: 1,2 tr
0918.41.67.41    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.530.293    ::::: 1,2 tr
0918.41.6754    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.296    ::::: 1,2 tr
0918.41.6780    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.530.298    ::::: 1,2 tr
0918.41.6790    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.530.301    ::::: 1,2 tr
0918.41.6802    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.316    ::::: 1,2 tr
0918.41.6813    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.530.317    ::::: 1,2 tr
0918.41.6819    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.530.319    ::::: 1,2 tr
0918.41.6851    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.530.327    ::::: 1,2 tr
0918.41.6862    :::::   2,8 tr    :::::    0918.530.332    ::::: 1,2 tr
0918.41.6882    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.530.334    ::::: 1,2 tr
0918.41.6884    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.530.342    ::::: 1,2 tr
0918.417.003    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.0343    ::::: 1,2 tr
0918.417.020    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.0346    ::::: 1,2 tr
0918.417.021    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.365    ::::: 1,2 tr
0918.417.037    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.0366    ::::: 1,2 tr
0918.417.046    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.0369    ::::: 1,5 tr
0918.417.083    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.374    ::::: 1,2 tr
0918.417.089    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.376    ::::: 1,2 tr
0918.417.091    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.380    ::::: 1,2 tr
0918.417.120    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.385    ::::: 1,2 tr
0918.417.1.21    :::::   2,2 tr    :::::    0918.530.394    ::::: 1,2 tr
0918.417.186    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.410    ::::: 1,2 tr
0918.417.188    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.411    ::::: 1,2 tr
0918.417.214    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.530.412    ::::: 1,2 tr
0918.417.224    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.209    ::::: 1,2 tr
0918.417.235    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1210    ::::: 1,2 tr
0918.417.245    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1213    ::::: 1,5 tr
0918.417.247    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.220    ::::: 1,2 tr
0918.417.311    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1226    ::::: 1,8 tr
0918.417.326    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.230    ::::: 1,2 tr
0918.417.332    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1236    :::::   2,5 tr
0918.417.341    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1246    :::::   2,5 tr
0918.417.380    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1248    :::::   2,5 tr
0918.417.387    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.260    ::::: 1,2 tr
0918.417.433    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.264    ::::: 1,2 tr
0918.417.440    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1277    ::::: 1,2 tr
0918.417.446    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.531.280    ::::: 1,2 tr
0918.417.471    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.531.290    ::::: 1,2 tr
0918.417.482    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.302    ::::: 1,2 tr
0918.417.483    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.305    ::::: 1,2 tr
0918.417.499    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.53.1319    ::::: 1,8 tr
0918.417.513    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.322    ::::: 1,2 tr
0918.417.515    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1348    ::::: 1,5 tr
0918.417.520    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1369    ::::: 1,8 tr
0918.417.533    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.370    ::::: 1,2 tr
0918.417.564    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.381    ::::: 1,2 tr
0918.417.604    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.384    ::::: 1,2 tr
0918.417.607    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.392    ::::: 1,2 tr
0918.417.635    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.395    ::::: 1,2 tr
0918.417.639    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.396    ::::: 1,2 tr
0918.417.683    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.400    ::::: 1,2 tr
0918.417.687    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.405    ::::: 1,2 tr
0918.417.716    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.407    ::::: 1,2 tr
0918.417.721    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1419    ::::: 1,2 tr
0918.417.723    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.421    ::::: 1,2 tr
0918.417.734    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.437    ::::: 1,2 tr
0918.417.760    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1439    ::::: 1,2 tr
0918.4.17771    :::::   2,6 tr    :::::    0918.53.1447    ::::: 1,2 tr
0918.41.7827    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1448    ::::: 1,2 tr
0918.41.7831    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.452    ::::: 1,2 tr
0918.41.7835    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1454    ::::: 1,2 tr
0918.41.7843    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.1467    ::::: 1,2 tr
0918.41.7845    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.472    ::::: 1,2 tr
0918.41.7846    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.481    ::::: 1,2 tr
0918.41.7904    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.482    ::::: 1,2 tr
0918.41.7910    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.531.484    ::::: 1,2 tr
0918.41.7911    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.53.1489    ::::: 1,2 tr
0918.41.7912    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.498    ::::: 1,2 tr
0918.41.7933    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.508    ::::: 1,2 tr
0918.41.7972    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.531.511    ::::: 1,2 tr
0918.41.7984    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.514    ::::: 1,2 tr
0918.418.005    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.522    ::::: 1,2 tr
0918.418.067    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.523    ::::: 1,2 tr
0918.418.068    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.531.527    ::::: 1,2 tr
0918.41.8084    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.531.529    ::::: 1,2 tr
0918.41.8089    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.531.530    :::::   2,5 tr
0918.418.091    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.531.537    :::::   2,5 tr
0918.418.092    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.440    ::::: 1,2 tr
0918.418.096    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.443    ::::: 1,2 tr
0918.418.120    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2446    ::::: 1,8 tr
0918.418.136    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.452    ::::: 1,2 tr
0918.418.143    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2454    ::::: 1,2 tr
0918.418.195    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2457    ::::: 1,2 tr
0918.418.214    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2458    ::::: 1,8 tr
0918.418.216    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2459    ::::: 1,8 tr
0918.418.254    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.463    ::::: 1,2 tr
0918.418.276    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2478    ::::: 1,8 tr
0918.418.291    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2479    :::::   2,2 tr
0918.418.302    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.480    ::::: 1,2 tr
0918.418.312    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2494    ::::: 1,2 tr
0918.418.336    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.532.496    ::::: 1,2 tr
0918.418.343    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.506    ::::: 1,2 tr
0918.418.377    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.507    ::::: 1,2 tr
0918.418.390    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.514    ::::: 1,2 tr
0918.418.397    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.517    ::::: 1,2 tr
0918.418.407    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.528    ::::: 1,2 tr
0918.418.415    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.530    ::::: 1,8 tr
0918.418.426    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.532.531    ::::: 1,8 tr
0918.418.439    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.532.548    ::::: 1,2 tr
0918.418.451    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.550    ::::: 1,5 tr
0918.418.509    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.556    ::::: 1,5 tr
0918.418.522    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.565    ::::: 1,5 tr
0918.418.528    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.532.570    ::::: 1,2 tr
0918.418.543    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.571    ::::: 1,2 tr
0918.418.563    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.580    ::::: 1,2 tr
0918.41.8583    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.532.584    ::::: 1,2 tr
0918.418.591    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.587    ::::: 1,2 tr
0918.418.604    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.590    ::::: 1,2 tr
0918.41.8606    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.532.591    ::::: 1,2 tr
0918.418.622    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.594    ::::: 1,2 tr
0918.418.632    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.602    ::::: 1,2 tr
0918.418.653    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.616    ::::: 1,2 tr
0918.418.664    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2622    ::::: 1,5 tr
0918.418.665    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.53.2629    :::::   2,2 tr
0918.418.673    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.631    ::::: 1,2 tr
0918.41.8681    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.532.633    ::::: 1,2 tr
0918.418.693    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.641    ::::: 1,2 tr
0918.418.694    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2648    ::::: 1,8 tr
0918.418.698    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.532.655    ::::: 1,2 tr
0918.418.700    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2656    ::::: 1,8 tr
0918.418.706    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.53.2669    :::::   2,2 tr
0918.418.723    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.677    ::::: 1,2 tr
0918.418.745    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.694    ::::: 1,2 tr
0918.418.765    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.603    ::::: 1,2 tr
0918.418.766    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.532.604    ::::: 1,2 tr
0918.418.791    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.413.809    ::::: 1,2 tr
0918.41.8813    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.413.810    ::::: 1,2 tr
0918.41.8825    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.413.830    ::::: 1,2 tr
0918.41.8837    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.413.833    ::::: 1,5 tr
0918.41.8857    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.413.853    ::::: 1,2 tr
0918.41.8858    :::::   2,8 tr    :::::    0918.4.00016    :::::   2,2 tr
0918.41.8902    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.4.00019    :::::   2,2 tr
0918.41.8932    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.4.00023    :::::   2,2 tr
0918.41.8934    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.4.00034    :::::   2,2 tr
0918.41.8951    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.4.00038    :::::   2,7 tr
0918.41.8955    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.4.00057    :::::   2,2 tr
0918.41.8969    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.4.00073    :::::   2,2 tr
0918.41.8997    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.4.00086    :::::   2,7 tr
0918.419.014    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.4.00093    :::::   2,2 tr
0918.419.035    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.4.00094    :::::   2,2 tr
0918.419.049    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.01.03    ::::: 1,8 tr
0918.419.062    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.130    ::::: 1,2 tr
0918.419.093    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.132    ::::: 1,2 tr
0918.419.1.01    :::::   2,5 tr    :::::    0918.40.0139    ::::: 1,8 tr
0918.419.110    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.143    ::::: 1,2 tr
0918.419.192    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.0148    ::::: 1,2 tr
0918.419.219    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.40.0156    ::::: 1,5 tr
0918.419.231    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.160    ::::: 1,2 tr
0918.419.232    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.169    ::::: 1,8 tr
0918.419.264    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.190    ::::: 1,2 tr
0918.419.271    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.195    ::::: 1,2 tr
0918.419.281    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.197    ::::: 1,2 tr
0918.419.303    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.198    ::::: 1,2 tr
0918.419.366    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.02.03    ::::: 1,8 tr
0918.419.392    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.02.05    ::::: 1,8 tr
0918.419.412    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.400.216    ::::: 1,2 tr
0918.419.421    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.217    ::::: 1,2 tr
0918.419.432    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.228    ::::: 1,8 tr
0918.419.433    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.230    ::::: 1,2 tr
0918.419.450    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.233    ::::: 1,5 tr
0918.419.496    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.0236    ::::: 1,8 tr
0918.419.522    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0258    ::::: 1,8 tr
0918.419.534    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.262    ::::: 1,2 tr
0918.419.536    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.263    ::::: 1,2 tr
0918.419.545    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.265    ::::: 1,2 tr
0918.419.552    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0267    ::::: 1,5 tr
0918.419.580    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.273    ::::: 1,2 tr
0918.419.583    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.281    ::::: 1,2 tr
0918.419.591    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.286    ::::: 1,5 tr
0918.419.613    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.290    ::::: 1,2 tr
0918.419.623    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.293    ::::: 1,2 tr
0918.419.625    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.298    ::::: 1,5 tr
0918.419.643    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.317    ::::: 1,2 tr
0918.419.653    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.328    ::::: 1,2 tr
0918.419.677    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.336    ::::: 1,8 tr
0918.419.685    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.350    ::::: 1,2 tr
0918.419.687    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.351    ::::: 1,2 tr
0918.419.697    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.400.363    ::::: 1,2 tr
0918.419.698    :::::   2,5 tr    :::::    0918.400.370    ::::: 1,2 tr
0918.419.715    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.373    ::::: 1,2 tr
0918.419.727    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.384    ::::: 1,2 tr
0918.419.728    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.389    ::::: 1,8 tr
0918.419.730    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.392    ::::: 1,2 tr
0918.419.773    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.412    ::::: 1,2 tr
0918.419.795    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.413    ::::: 1,2 tr
0918.419.800    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.418    ::::: 1,2 tr
0918.419.803    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.421    ::::: 1,2 tr
0918.419.810    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.438    ::::: 1,2 tr
0918.419.830    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.443    ::::: 1,5 tr
0918.419.833    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.458    ::::: 1,8 tr
0918.419.848    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.468    :::::   2,7 tr
0918.419.860    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.469    ::::: 1,8 tr
0918.419.875    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.473    ::::: 1,2 tr
0918.419.879    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.400.478    ::::: 1,8 tr
0918.419.908    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.489    ::::: 1,8 tr
0918.419.918    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.492    ::::: 1,2 tr
0918.419.934    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.495    ::::: 1,2 tr
0918.419.938    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.400.497    ::::: 1,2 tr
0918.419.970    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.05.09    ::::: 1,8 tr
0918.419.984    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.512    ::::: 1,2 tr
0918.42.0017    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.519    ::::: 1,2 tr
0918.42.0047    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.522    ::::: 1,8 tr
0918.42.0049    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.523    ::::: 1,2 tr
0918.42.0071    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.532    ::::: 1,2 tr
0918.42.0078    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.400.533    ::::: 1,8 tr
0918.42.0089    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.40.0535    ::::: 1,5 tr
0918.42.0100    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.400.537    ::::: 1,2 tr
0918.420.120    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.0558    ::::: 1,8 tr
0918.420.182    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0565    ::::: 1,5 tr
0918.420.194    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.574    ::::: 1,2 tr
0918.420.221    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.578    ::::: 1,8 tr
0918.42.0257    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.400.580    ::::: 1,2 tr
0918.42.0268    :::::   2,5 tr    :::::    0918.40.06.05    ::::: 1,8 tr
0918.42.0278    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.400.610    ::::: 1,2 tr
0918.420.340    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.621    ::::: 1,2 tr
0918.42.0358    :::::   2,5 tr    :::::    0918.400.627    ::::: 1,2 tr
0918.420.360    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.664    ::::: 1,8 tr
0918.420.408    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.670    ::::: 1,2 tr
0918.420.455    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.675    ::::: 1,2 tr
0918.420.475    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.677    ::::: 1,8 tr
0918.420.490    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.400.683    ::::: 1,2 tr
0918.420.491    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.685    ::::: 1,2 tr
0918.42.0503    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0686    :::::   2,9 tr
0918.420.527    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.691    ::::: 1,2 tr
0918.420.543    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0727    ::::: 1,2 tr
0918.420.572    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.730    ::::: 1,2 tr
0918.420.574    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.735    ::::: 1,2 tr
0918.420.594    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.742    ::::: 1,2 tr
0918.420.596    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.745    ::::: 1,2 tr
0918.42.0604    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.752    ::::: 1,2 tr
0918.420.613    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.756    ::::: 1,2 tr
0918.420.628    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.759    ::::: 1,2 tr
0918.420.651    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.761    ::::: 1,2 tr
0918.420.653    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.768    ::::: 1,5 tr
0918.420.654    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.773    ::::: 1,2 tr
0918.420.754    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.782    ::::: 1,2 tr
0918.420.792    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.791    ::::: 1,2 tr
0918.420.819    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.792    ::::: 1,2 tr
0918.420.825    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.793    ::::: 1,2 tr
0918.420.836    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.801    ::::: 1,2 tr
0918.420.855    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.813    ::::: 1,2 tr
0918.420.869    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.400.820    ::::: 1,2 tr
0918.420.894    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.835    ::::: 1,2 tr
0918.42.0906    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.837    ::::: 1,2 tr
0918.420.930    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.847    ::::: 1,2 tr
0918.420.935    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.857    ::::: 1,2 tr
0918.420.954    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.860    ::::: 1,2 tr
0918.420.962    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.861    ::::: 1,2 tr
0918.420.972    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.865    ::::: 1,2 tr
0918.420.981    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.881    ::::: 1,5 tr
0918.420.984    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.889    :::::   2,5 tr
0918.421.097    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.897    ::::: 1,5 tr
0918.42.1016    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.09.02    ::::: 1,8 tr
0918.42.1018    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.09.03    ::::: 1,8 tr
0918.421.023    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.09.07    ::::: 1,8 tr
0918.421.028    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0914    ::::: 1,8 tr
0918.421.037    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0916    ::::: 1,8 tr
0918.421.050    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.0918    :::::   3,5 tr
0918.421.053    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.920    ::::: 1,2 tr
0918.421.056    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.923    ::::: 1,2 tr
0918.421.059    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.924    ::::: 1,2 tr
0918.421.063    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.926    ::::: 1,5 tr
0918.421.067    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.400.934    ::::: 1,2 tr
0918.42.1090    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.948    ::::: 1,5 tr
0918.42.1194    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.950    ::::: 1,2 tr
0918.42.1114    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.400.964    ::::: 1,2 tr
0918.42.1120    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.972    ::::: 1,2 tr
0918.42.1128    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.400.980    ::::: 1,2 tr
0918.42.1145    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.982    ::::: 1,2 tr
0918.42.1153    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.985    ::::: 1,2 tr
0918.42.1172    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.994    ::::: 1,5 tr
0918.42.1184    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.400.995    ::::: 1,5 tr
0918.42.1186    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.400.998    ::::: 1,8 tr
0918.42.1187    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.401.012    ::::: 1,5 tr
0918.42.1200    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.023    ::::: 1,2 tr
0918.42.1218    :::::   2,5 tr    :::::    0918.401.033    ::::: 1,2 tr
0918.42.1228    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.401.037    ::::: 1,2 tr
0918.42.1247    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.401.039    ::::: 1,8 tr
0918.42.1310    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.047    ::::: 1,2 tr
0918.42.1327    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.059    ::::: 1,2 tr
0918.42.1334    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.401.076    ::::: 1,2 tr
0918.42.1336    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.401.094    ::::: 1,2 tr
0918.421.340    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.095    ::::: 1,2 tr
0918.421.382    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1121    ::::: 1,5 tr
0918.421.385    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1138    ::::: 1,8 tr
0918.421.402    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1145    ::::: 1,2 tr
0918.421.404    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1147    ::::: 1,2 tr
0918.421.438    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.1149    ::::: 1,2 tr
0918.421.460    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1159    ::::: 1,8 tr
0918.421.466    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.1172    ::::: 1,2 tr
0918.421.487    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1175    ::::: 1,2 tr
0918.42.1510    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1181    ::::: 1,8 tr
0918.421.524    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1228    ::::: 1,8 tr
0918.421.532    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.231    ::::: 1,2 tr
0918.421.542    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1238    :::::   2,2 tr
0918.421.554    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.302    ::::: 1,2 tr
0918.42.1557    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.401.306    ::::: 1,2 tr
0918.421.563    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.320    ::::: 1,2 tr
0918.421.637    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1323    ::::: 1,2 tr
0918.421.650    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.351    ::::: 1,2 tr
0918.421.697    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1369    :::::   3,5 tr
0918.421.705    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.390    ::::: 1,2 tr
0918.421.706    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.408    ::::: 1,8 tr
0918.421.712    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1411    ::::: 1,5 tr
0918.421.721    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.40.1419    ::::: 1,2 tr
0918.421.731    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.401.420    ::::: 1,2 tr
0918.421.734    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1434    ::::: 1,2 tr
0918.421.735    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.437    ::::: 1,2 tr
0918.421.746    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.443    ::::: 1,2 tr
0918.421.754    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1489    ::::: 1,5 tr
0918.42.1757    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.504    ::::: 1,2 tr
0918.421.766    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.524    ::::: 1,2 tr
0918.421.791    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.401.605    ::::: 1,2 tr
0918.421.795    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.1617    ::::: 1,2 tr
0918.42.1911    :::::        :::::    0918.401.620    ::::: 1,2 tr
0918.42.1915    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.401.622    ::::: 1,2 tr
0918.42.1916    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.401.631    ::::: 1,2 tr
0918.42.1920    :::::   2,2 tr    :::::    0918.401.633    ::::: 1,2 tr
0918.422.118    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.401.654    ::::: 1,2 tr
0918.422.126    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.401.672    ::::: 1,2 tr
0918.422.130    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.401.693    ::::: 1,2 tr
0918.422.142    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.401.703    ::::: 1,2 tr
0918.422.192    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.1711    ::::: 1,5 tr
0918.422.203    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.1716    ::::: 1,2 tr
0918.42.22.32    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.1728    ::::: 1,2 tr
0918.422.238    :::::   2,5 tr    :::::    0918.401.749    ::::: 1,2 tr
0918.422.286    :::::   2,2 tr    :::::    0918.401.755    ::::: 1,2 tr
0918.422.287    :::::   2,2 tr    :::::    0918.401.761    ::::: 1,2 tr
0918.422.304    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.401.769    ::::: 1,2 tr
0918.422.306    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.240    ::::: 1,2 tr
0918.422.310    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.401.796    ::::: 1,2 tr
0918.422.315    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.1902    ::::: 1,2 tr
0918.42.2320    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.110    ::::: 1,2 tr
0918.422.330    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.116    ::::: 1,2 tr
0918.422.361    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.117    ::::: 1,2 tr
0918.422.377    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.123    ::::: 1,8 tr
0918.42.2393    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.146    ::::: 1,2 tr
0918.422.396    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.149    ::::: 1,2 tr
0918.4224.05    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.152    ::::: 1,2 tr
0918.422.411    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2161    ::::: 1,2 tr
0918.4224.54    :::::    1300000    :::::    0918.402.167    ::::: 1,2 tr
0918.4224.63    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.194    ::::: 1,2 tr
0918.4224.86    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2206    ::::: 1,2 tr
0918.422.500    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2226    ::::: 1,8 tr
0918.422.519    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2260    ::::: 1,2 tr
0918.422.531    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2261    ::::: 1,2 tr
0918.42.2565    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2293    ::::: 1,2 tr
0918.422.571    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2298    ::::: 1,2 tr
0918.42.2616    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.301    ::::: 1,2 tr
0918.422.671    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.305    ::::: 1,2 tr
0918.422.672    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.309    ::::: 1,2 tr
0918.422.687    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.312    ::::: 1,2 tr
0918.422.690    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2326    ::::: 1,5 tr
0918.422.694    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2335    ::::: 1,5 tr
0918.422.714    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2336    ::::: 1,5 tr
0918.422.719    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.417    ::::: 1,2 tr
0918.42.2726    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.421    ::::: 1,2 tr
0918.422.734    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.445    ::::: 1,2 tr
0918.422.736    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.475    ::::: 1,2 tr
0918.422.746    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.477    ::::: 1,2 tr
0918.422.750    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.498    ::::: 1,2 tr
0918.422.759    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.500    ::::: 1,2 tr
0918.422.760    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.510    ::::: 1,2 tr
0918.42.2767    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.519    ::::: 1,2 tr
0918.422.780    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.521    ::::: 1,2 tr
0918.422.782    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.523    ::::: 1,2 tr
0918.422.794    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.544    ::::: 1,2 tr
0918.422.805    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.569    ::::: 1,8 tr
0918.422.814    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.584    ::::: 1,2 tr
0918.42.2821    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2585    ::::: 1,5 tr
0918.42.2826    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.590    ::::: 1,2 tr
0918.422.831    :::::   2,8 tr    :::::    0918.402.605    ::::: 1,2 tr
0918.422.845    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.611    ::::: 1,2 tr
0918.422.846    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.622    ::::: 1,2 tr
0918.422.847    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2625    ::::: 1,2 tr
0918.422.848    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.684    ::::: 1,2 tr
0918.422.851    :::::   2,8 tr    :::::    0918.40.2686    :::::   2,9 tr
0918.422.861    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.687    ::::: 1,2 tr
0918.422.865    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.690    ::::: 1,2 tr
0918.422.893    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.701    ::::: 1,2 tr
0918.422.895    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.759    ::::: 1,2 tr
0918.422.896    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.783    ::::: 1,2 tr
0918.422.910    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.784    ::::: 1,2 tr
0918.422.935    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.786    ::::: 1,2 tr
0918.422.941    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.796    ::::: 1,2 tr
0918.422.953    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.810    ::::: 1,2 tr
0918.422.970    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.812    ::::: 1,2 tr
0918.422.977    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.2825    ::::: 1,2 tr
0918.423.004    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.837    ::::: 1,2 tr
0918.423.005    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.842    ::::: 1,2 tr
0918.423.016    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.865    ::::: 1,2 tr
0918.423.017    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.402.870    ::::: 1,2 tr
0918.423.041    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.402.887    ::::: 1,2 tr
0918.423.071    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.2926    ::::: 1,2 tr
0918.423.083    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.402.952    ::::: 1,2 tr
0918.423.086    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.402.962    ::::: 1,2 tr
0918.423.098    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.402.965    ::::: 1,2 tr
0918.423.118    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.011    ::::: 1,2 tr
0918.423.150    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.043    ::::: 1,2 tr
0918.423.182    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.068    ::::: 1,8 tr
0918.423.214    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.074    ::::: 1,2 tr
0918.423.248    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.086    ::::: 1,5 tr
0918.423.260    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.143    ::::: 1,2 tr
0918.423.271    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.159    ::::: 1,5 tr
0918.423.293    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.176    ::::: 1,2 tr
0918.42.3309    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.266    ::::: 1,8 tr
0918.42.3312    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.268    ::::: 1,8 tr
0918.42.3323    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.269    ::::: 1,8 tr
0918.42.3373    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.403.279    ::::: 1,8 tr
0918.42.3375    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.3310    ::::: 1,2 tr
0918.423.418    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.3313    ::::: 1,5 tr
0918.423.426    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.3341    ::::: 1,2 tr
0918.423.449    :::::   2,5 tr    :::::    0918.40.3342    ::::: 1,2 tr
0918.423.508    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.3346    ::::: 1,5 tr
0918.423.512    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.3363    ::::: 1,5 tr
0918.423.596    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.3376    ::::: 1,2 tr
0918.423.603    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.401    ::::: 1,8 tr
0918.423.612    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.421    ::::: 1,2 tr
0918.423.615    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.446    ::::: 1,2 tr
0918.423.624    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.461    ::::: 1,2 tr
0918.423.708    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.469    ::::: 1,2 tr
0918.423.743    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.480    ::::: 1,2 tr
0918.423.800    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.501    ::::: 1,2 tr
0918.42.3839    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.523    ::::: 1,2 tr
0918.423.843    :::::   2,8 tr    :::::    0918.403.533    ::::: 1,2 tr
0918.423.845    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.561    ::::: 1,2 tr
0918.423.871    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.571    ::::: 1,2 tr
0918.423.891    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.573    ::::: 1,2 tr
0918.423.925    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.590    ::::: 1,2 tr
0918.423.940    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.593    ::::: 1,2 tr
0918.423.943    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.628    ::::: 1,2 tr
0918.423.955    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.644    ::::: 1,2 tr
0918.423.967    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.664    ::::: 1,2 tr
0918.42.3969    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.3676    ::::: 1,2 tr
0918.423.976    :::::   2,6 tr    :::::    0918.403.726    ::::: 1,2 tr
0918.423.985    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.751    ::::: 1,2 tr
0918.423.991    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.769    ::::: 1,2 tr
0918.424.003    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.780    ::::: 1,2 tr
0918.424.019    :::::   2,8 tr    :::::    0918.403.792    ::::: 1,2 tr
0918.424.024    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.793    ::::: 1,2 tr
0918.42.4030    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.403.794    ::::: 1,2 tr
0918.424.059    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.827    ::::: 1,2 tr
0918.42.4060    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.851    ::::: 1,2 tr
0918.424.155    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.403.866    ::::: 1,8 tr
0918.424.173    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.902    ::::: 1,2 tr
0918.42.42.04    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.946    ::::: 1,2 tr
0918.42.42.43    :::::   2,5 tr    :::::    0918.403.957    ::::: 1,2 tr
0918.42.42.80    :::::   2,6 tr    :::::    0918.40.3968    :::::   3,5 tr
0918.424.301    :::::   2,5 tr    :::::    0918.40.3969    :::::   2,9 tr
0918.424.327    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.977    ::::: 1,2 tr
0918.424.367    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.983    ::::: 1,2 tr
0918.424.392    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.403.985    ::::: 1,2 tr
0918.424.395    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.073    ::::: 1,2 tr
0918.42.4403    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.098    ::::: 1,2 tr
0918.42.4416    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.100    ::::: 1,2 tr
0918.42.4430    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.107    ::::: 1,2 tr
0918.42.4435    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.126    ::::: 1,2 tr
0918.42.4462    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.161    ::::: 1,2 tr
0918.42.4475    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.186    ::::: 1,5 tr
0918.42.4495    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.206    ::::: 1,2 tr
0918.42.4496    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.216    ::::: 1,2 tr
0918.424.507    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.235    ::::: 1,2 tr
0918.424.509    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.264    ::::: 1,2 tr
0918.42.4568    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.274    ::::: 1,2 tr
0918.424.570    :::::   3,2 tr    :::::    0918.404.286    ::::: 1,5 tr
0918.424.594    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.327    ::::: 1,2 tr
0918.424.610    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.335    ::::: 1,2 tr
0918.424.617    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.342    ::::: 1,2 tr
0918.424.627    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.350    ::::: 1,2 tr
0918.42.46.43    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.375    ::::: 1,2 tr
0918.42.46.45    :::::   2,5 tr    :::::    0918.40.4436    ::::: 1,2 tr
0918.410.443    :::::   2,5 tr    :::::    0918.40.4479    ::::: 1,8 tr
0918.41.0509    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.501    ::::: 1,2 tr
0918.410.511    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.404.563    ::::: 1,2 tr
0918.410.520    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.564    ::::: 1,2 tr
0918.410.537    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.571    ::::: 1,2 tr
0918.410.556    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.596    ::::: 1,2 tr
0918.410.562    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.598    ::::: 1,2 tr
0918.410.566    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.600    ::::: 1,2 tr
0918.410.570    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.404.614    ::::: 1,2 tr
0918.410.583    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.652    ::::: 1,2 tr
0918.41.0608    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.667    ::::: 1,5 tr
0918.410.619    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.404.690    ::::: 1,2 tr
0918.410.635    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.695    ::::: 1,2 tr
0918.410.638    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.713    ::::: 1,2 tr
0918.41.0668    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.715    ::::: 1,2 tr
0918.410.694    :::::   2,8 tr    :::::    0918.404.721    ::::: 1,2 tr
0918.526.259    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.725    ::::: 1,2 tr
0918.410.723    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.404.736    ::::: 1,2 tr
0918.410.724    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.781    ::::: 1,2 tr
0918.410.731    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.801    ::::: 1,2 tr
0918.410.732    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.815    ::::: 1,2 tr
0918.410.753    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.874    ::::: 1,2 tr
0918.410.765    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.880    ::::: 1,2 tr
0918.410.822    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.891    ::::: 1,2 tr
0918.410.826    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.404.897    ::::: 1,2 tr
0918.410.836    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.902    ::::: 1,2 tr
0918.41.0848    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.905    ::::: 1,2 tr
0918.410.850    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.404.912    ::::: 1,2 tr
0918.410.852    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.913    ::::: 1,2 tr
0918.410.864    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.924    ::::: 1,2 tr
0918.410.870    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.967    ::::: 1,2 tr
0918.410.875    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.971    ::::: 1,2 tr
0918.410.882    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.404.974    ::::: 1,2 tr
0918.410.921    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.405.015    ::::: 1,2 tr
0918.410.968    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.405.017    ::::: 1,2 tr
0918.410.980    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5059    ::::: 1,8 tr
0918.410.981    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.405.069    ::::: 1,2 tr
0918.410.998    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.405.074    ::::: 1,2 tr
0918.411.016    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.405.076    ::::: 1,2 tr
0918.411.019    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.093    ::::: 1,2 tr
0918.411.036    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.101    ::::: 1,2 tr
0918.411.042    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.120    ::::: 1,2 tr
0918.411.053    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.141    ::::: 1,2 tr
0918.411.082    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.165    ::::: 1,2 tr
0918.411.086    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.207    ::::: 1,2 tr
0918.411.096    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.210    ::::: 1,2 tr
0918.411.098    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.246    ::::: 1,5 tr
0918.411.106    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.247    ::::: 1,2 tr
0918.411.132    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.259    ::::: 1,5 tr
0918.411.137    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.280    ::::: 1,2 tr
0918.411.152    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.284    ::::: 1,2 tr
0918.411.207    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.286    ::::: 1,5 tr
0918.41.1217    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.327    ::::: 1,2 tr
0918.41.1225    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.329    ::::: 1,2 tr
0918.41.1227    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.332    ::::: 1,2 tr
0918.41.1236    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.334    ::::: 1,2 tr
0918.41.1245    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.405.342    ::::: 1,2 tr
0918.41.1262    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.362    ::::: 1,2 tr
0918.411.290    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5363    ::::: 1,5 tr
0918.411.305    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.375    ::::: 1,2 tr
0918.411.306    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5383    ::::: 1,5 tr
0918.411.325    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.390    ::::: 1,2 tr
0918.41.1337    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.395    ::::: 1,2 tr
0918.411.342    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.399    :::::   2,2 tr
0918.41.1348    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.438    ::::: 1,2 tr
0918.411.386    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.405.439    ::::: 1,2 tr
0918.411.397    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.442    ::::: 1,5 tr
0918.411.409    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.443    ::::: 1,5 tr
0918.411.430    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.470    ::::: 1,2 tr
0918.411.439    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.488    ::::: 1,8 tr
0918.41.1458    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5523    ::::: 1,2 tr
0918.411.465    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.40.5537    ::::: 1,2 tr
0918.411.473    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5562    ::::: 1,2 tr
0918.411.490    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5573    ::::: 1,2 tr
0918.411.528    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.40.5584    ::::: 1,2 tr
0918.411.538    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.622    ::::: 1,2 tr
0918.411.543    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.628    ::::: 1,2 tr
0918.411.572    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.642    ::::: 1,2 tr
0918.41.1585    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.644    ::::: 1,2 tr
0918.411.598    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.654    ::::: 1,2 tr
0918.411.624    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.723    ::::: 1,2 tr
0918.41.1626    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5753    ::::: 1,2 tr
0918.411.627    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5758    ::::: 1,8 tr
0918.41.1636    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5759    ::::: 1,8 tr
0918.411.667    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.762    ::::: 1,2 tr
0918.411.683    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.763    ::::: 1,2 tr
0918.411.693    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.526.254    ::::: 1,2 tr
0918.411.702    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.5808    ::::: 1,2 tr
0918.41.1727    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.5818    ::::: 1,2 tr
0918.411.738    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.820    ::::: 1,2 tr
0918.411.752    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.856    ::::: 1,8 tr
0918.411.759    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.5860    ::::: 1,2 tr
0918.411.794    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.862    ::::: 1,2 tr
0918.41.1917    :::::   2,6 tr    :::::    0918.405.870    ::::: 1,2 tr
0918.412.138    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.405.871    ::::: 1,2 tr
0918.41.2151    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.876    ::::: 1,2 tr
0918.412.153    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.405.903    ::::: 1,2 tr
0918.412.158    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.405.915    ::::: 1,2 tr
0918.412.159    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.917    ::::: 1,2 tr
0918.412.160    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.405.924    ::::: 1,2 tr
0918.412.185    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.405.940    ::::: 1,2 tr
0918.41.2209    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.405.983    ::::: 1,2 tr
0918.41.2217    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.007    ::::: 1,2 tr
0918.41.2240    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.038    ::::: 1,5 tr
0918.41.2257    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.052    ::::: 1,2 tr
0918.41.2270    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.071    ::::: 1,2 tr
0918.41.2271    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.072    ::::: 1,2 tr
0918.41.2278    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.073    ::::: 1,2 tr
0918.41.2283    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.406.079    ::::: 1,8 tr
0918.41.2294    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.406.109    ::::: 1,2 tr
0918.41.2308    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.127    ::::: 1,2 tr
0918.41.2324    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.141    ::::: 1,2 tr
0918.41.2351    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.148    ::::: 1,2 tr
0918.41.2362    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6168    :::::   2,5 tr
0918.4.12367    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.190    ::::: 1,2 tr
0918.4.12369    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.406.193    ::::: 1,2 tr
0918.4.12377    :::::   2,8 tr    :::::    0918.406.357    ::::: 1,5 tr
0918.41.2391    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.6373    ::::: 1,5 tr
0918.41.2397    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.378    ::::: 1,8 tr
0918.412.421    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.391    ::::: 1,2 tr
0918.412.440    :::::   2,5 tr    :::::    0918.406.415    ::::: 1,2 tr
0918.412.470    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.425    ::::: 1,2 tr
0918.412.474    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.449    ::::: 1,2 tr
0918.412.495    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.459    ::::: 1,2 tr
0918.412.521    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.467    ::::: 1,2 tr
0918.412.523    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.481    ::::: 1,2 tr
0918.412.533    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.485    ::::: 1,2 tr
0918.412.549    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.495    ::::: 1,2 tr
0918.41.2565    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.508    ::::: 1,2 tr
0918.412.583    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.406.512    ::::: 1,2 tr
0918.412.603    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.514    ::::: 1,2 tr
0918.412.635    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.537    ::::: 1,2 tr
0918.412.649    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.548    ::::: 1,2 tr
0918.412.651    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.599    ::::: 1,8 tr
0918.412.700    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6685    ::::: 1,8 tr
0918.412.714    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.724    ::::: 1,2 tr
0918.412.746    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.406.783    ::::: 1,2 tr
0918.412.763    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6812    ::::: 1,2 tr
0918.412.785    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6820    ::::: 1,2 tr
0918.412.790    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6821    ::::: 1,2 tr
0918.412.793    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6824    ::::: 1,2 tr
0918.412.794    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6825    ::::: 1,2 tr
0918.41.2797    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6834    ::::: 1,2 tr
0918.412.809    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6892    ::::: 1,2 tr
0918.412.815    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6893    ::::: 1,2 tr
0918.412.831    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6918    ::::: 1,2 tr
0918.412.832    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6920    ::::: 1,2 tr
0918.412.834    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6925    ::::: 1,2 tr
0918.412.837    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6935    ::::: 1,2 tr
0918.412.844    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6939    :::::   2,2 tr
0918.41.2848    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.6950    ::::: 1,2 tr
0918.412.874    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.40.6965    ::::: 1,8 tr
0918.412.887    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.003    ::::: 1,2 tr
0918.412.891    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.022    ::::: 1,2 tr
0918.412.903    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.042    ::::: 1,2 tr
0918.412.927    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.049    ::::: 1,2 tr
0918.412.934    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.067    ::::: 1,2 tr
0918.412.935    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.122    ::::: 1,2 tr
0918.412.937    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.526.257    ::::: 1,2 tr
0918.412.947    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.153    ::::: 1,2 tr
0918.412.951    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.155    ::::: 1,2 tr
0918.412.961    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.203    ::::: 1,2 tr
0918.412.970    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.223    ::::: 1,2 tr
0918.412.974    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.226    ::::: 1,2 tr
0918.41.3032    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.229    ::::: 1,2 tr
0918.413.045    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.233    ::::: 1,2 tr
0918.413.051    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.245    ::::: 1,2 tr
0918.413.076    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.255    ::::: 1,2 tr
0918.413.082    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.293    ::::: 1,2 tr
0918.413.085    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.325    ::::: 1,2 tr
0918.413.086    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.332    ::::: 1,2 tr
0918.413.092    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.338    ::::: 1,5 tr
0918.413.116    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.342    ::::: 1,2 tr
0918.41.3138    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.358    ::::: 1,5 tr
0918.413.140    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.407.365    ::::: 1,2 tr
0918.413.145    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.367    ::::: 1,2 tr
0918.413.149    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7370    ::::: 1,2 tr
0918.413.205    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7372    ::::: 1,2 tr
0918.413.206    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7383    ::::: 1,2 tr
0918.413.250    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.389    ::::: 1,5 tr
0918.413.257    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.400    ::::: 1,8 tr
0918.413.261    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.419    ::::: 1,2 tr
0918.41.3301    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.425    ::::: 1,2 tr
0918.41.3340    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.477    ::::: 1,8 tr
0918.41.3350    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.529    ::::: 1,2 tr
0918.41.3360    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.7531    ::::: 1,2 tr
0918.41.3374    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.543    ::::: 1,2 tr
0918.41.3383    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.592    ::::: 1,2 tr
0918.413.471    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.407.594    ::::: 1,2 tr
0918.413.499    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.407.614    ::::: 1,2 tr
0918.413.519    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.407.615    ::::: 1,2 tr
0918.413.543    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7616    ::::: 1,2 tr
0918.413.564    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.619    ::::: 1,2 tr
0918.413.571    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.407.642    ::::: 1,2 tr
0918.413.574    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.7670    ::::: 1,2 tr
0918.413.591    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.7686    :::::   2,5 tr
0918.413.607    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7702    ::::: 1,2 tr
0918.413.613    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7713    ::::: 1,2 tr
0918.413.624    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.40.7723    ::::: 1,2 tr
0918.413.631    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7726    ::::: 1,2 tr
0918.413.650    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7736    ::::: 1,2 tr
0918.413.682    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7765    ::::: 1,2 tr
0918.41.3686    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7791    ::::: 1,2 tr
0918.413.687    :::::   2,6 tr    :::::    0918.40.7801    ::::: 1,2 tr
0918.41.3698    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7816    ::::: 1,2 tr
0918.413.701    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.7819    ::::: 1,2 tr
0918.41.3707    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7842    ::::: 1,2 tr
0918.413.728    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7848    ::::: 1,2 tr
0918.41.3732    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7864    ::::: 1,2 tr
0918.41.3733    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.7872    ::::: 1,2 tr
0918.413.746    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.40.7890    ::::: 1,5 tr
0918.413.748    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7904    ::::: 1,2 tr
0918.413.755    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7915    ::::: 1,2 tr
0918.413.761    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7925    ::::: 1,2 tr
0918.413.775    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7929    ::::: 1,2 tr
0918.413.785    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7941    ::::: 1,2 tr
0918.413.792    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7942    ::::: 1,2 tr
0918.413.794    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7967    ::::: 1,2 tr
0918.45.1215    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.7974    ::::: 1,2 tr
0918.45.1216    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.7976    ::::: 1,8 tr
0918.45.1220    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.408.013    ::::: 1,2 tr
0918.45.1226    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.021    ::::: 1,2 tr
0918.45.1259    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.408.054    ::::: 1,2 tr
0918.45.1261    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.408.073    ::::: 1,2 tr
0918.45.1287    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.075    ::::: 1,2 tr
0918.45.1290    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.8086    ::::: 1,8 tr
0918.45.1292    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.097    ::::: 1,2 tr
0918.45.1293    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.100    ::::: 1,2 tr
0918.45.1302    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.109    ::::: 1,2 tr
0918.45.1306    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.159    ::::: 1,5 tr
0918.45.1308    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.169    ::::: 1,8 tr
0918.45.1350    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.173    ::::: 1,2 tr
0918.45.1355    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.196    ::::: 1,2 tr
0918.45.1364    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.408.207    ::::: 1,2 tr
0918.45.1372    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.218    ::::: 1,2 tr
0918.45.1382    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.238    ::::: 1,8 tr
0918.45.1385    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.252    ::::: 1,2 tr
0918.45.1391    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.259    ::::: 1,5 tr
0918.45.1403    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.264    ::::: 1,2 tr
0918.45.1404    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.273    ::::: 1,2 tr
0918.45.1419    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.274    ::::: 1,2 tr
0918.45.1436    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.278    ::::: 1,8 tr
0918.45.1445    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.298    ::::: 1,5 tr
0918.45.1453    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.408.357    ::::: 1,5 tr
0918.45.1487    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.361    ::::: 1,2 tr
0918.45.1511    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.8393    ::::: 1,5 tr
0918.45.1521    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.408.398    ::::: 1,8 tr
0918.451.544    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.413    ::::: 1,2 tr
0918.45.1547    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.423    ::::: 1,2 tr
0918.45.1566    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.425    ::::: 1,2 tr
0918.45.1592    :::::   2,5 tr    :::::    0918.408.429    ::::: 1,2 tr
0918.45.1610    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.467    ::::: 1,2 tr
0918.45.1614    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.469    ::::: 1,2 tr
0918.45.1618    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.479    ::::: 1,8 tr
0918.45.1627    :::::   2,8 tr    :::::    0918.40.8481    ::::: 1,5 tr
0918.45.1636    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.491    ::::: 1,2 tr
0918.451.663    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.408.513    ::::: 1,2 tr
0918.451.664    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.519    ::::: 1,2 tr
0918.451.700    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.520    ::::: 1,2 tr
0918.45.1728    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.523    ::::: 1,2 tr
0918.45.1746    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.525    ::::: 1,2 tr
0918.45.1747    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.532    ::::: 1,2 tr
0918.451.755    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.572    ::::: 1,2 tr
0918.45.1758    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.592    ::::: 1,2 tr
0918.45.1765    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.598    ::::: 1,8 tr
0918.451.775    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.408.602    ::::: 1,2 tr
0918.45.1792    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.408.604    ::::: 1,2 tr
0918.45.1902    :::::   2,8 tr    :::::    0918.409.543    ::::: 1,2 tr
0918.45.1915    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.409.563    ::::: 1,2 tr
0918.45.1920    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.409.573    ::::: 1,2 tr
0918.45.2120    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.409.589    ::::: 1,8 tr
0918.452.136    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.9594    ::::: 1,5 tr
0918.452.137    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.409.604    ::::: 1,2 tr
0918.45.2140    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.409.630    ::::: 1,2 tr
0918.45.2143    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.9695    ::::: 1,5 tr
0918.45.2170    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.409.705    ::::: 1,2 tr
0918.45.2186    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.409.719    ::::: 1,2 tr
0918.452.188    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.409.739    ::::: 1,5 tr
0918.45.2197    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.409.761    ::::: 1,2 tr
0918.45.2198    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.409.768    ::::: 1,5 tr
0918.45.2204    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.9790    ::::: 1,5 tr
0918.45.2231    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.409.806    ::::: 1,2 tr
0918.45.2259    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.409.807    ::::: 1,2 tr
0918.45.2284    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.409.813    ::::: 1,2 tr
0918.45.2303    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.409.824    ::::: 1,2 tr
0918.45.2978    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.409.830    ::::: 1,2 tr
0918.453.004    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.409.874    ::::: 1,2 tr
0918.453.049    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.40.9924    ::::: 1,5 tr
0918.453.054    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.9931    ::::: 1,5 tr
0918.453.076    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.9939    :::::   2,7 tr
0918.45.3080    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.9941    ::::: 1,5 tr
0918.453.084    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.40.9950    ::::: 1,5 tr
0918.453.088    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0023    ::::: 1,2 tr
0918.453.092    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.41.0028    ::::: 1,2 tr
0918.453.095    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0038    ::::: 1,5 tr
0918.453.098    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0061    ::::: 1,2 tr
0918.453.106    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0063    ::::: 1,2 tr
0918.453.116    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0080    ::::: 1,5 tr
0918.453.154    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.41.0082    ::::: 1,2 tr
0918.45.3171    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0093    ::::: 1,2 tr
0918.453.173    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0096    ::::: 1,2 tr
0918.45.3191    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0139    ::::: 1,8 tr
0918.45.3201    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0147    ::::: 1,2 tr
0918.45.3239    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.410.165    ::::: 1,2 tr
0918.45.3240    :::::   2,2 tr    :::::    0918.410.217    ::::: 1,2 tr
0918.45.3249    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0235    ::::: 1,2 tr
0918.45.3252    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0258    ::::: 1,8 tr
0918.45.3256    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.41.0269    ::::: 1,8 tr
0918.45.3267    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.410.286    ::::: 1,5 tr
0918.45.3301    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.41.0305    ::::: 1,2 tr
0918.45.3317    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.410.324    ::::: 1,2 tr
0918.45.3324    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.41.0334    ::::: 1,2 tr
0918.45.3334    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.41.0338    ::::: 1,8 tr
0918.45.3342    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.41.0367    ::::: 1,2 tr
0918.45.3357    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.410.391    ::::: 1,2 tr
0918.45.3359    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.41.0405    ::::: 1,2 tr
0918.45.3361    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.410.431    ::::: 1,2 tr
0918.45.3380    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.410.433    ::::: 1,2 tr
0918.45.3391    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2207    ::::: 1,2 tr
0918.45.3396    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2208    ::::: 1,2 tr
0918.453.416    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.2214    ::::: 1,2 tr
0918.453.420    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.2252    ::::: 1,5 tr
0918.453.433    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.2258    ::::: 1,8 tr
0918.453.440    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.50.2276    ::::: 1,2 tr
0918.453.442    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2278    ::::: 1,8 tr
0918.453.484    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2280    ::::: 1,2 tr
0918.45.3500    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2283    ::::: 1,2 tr
0918.45.3503    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2290    ::::: 1,2 tr
0918.45.3520    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.2292    ::::: 1,8 tr
0918.45.3522    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.2296    ::::: 1,5 tr
0918.45.3523    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.305    ::::: 1,2 tr
0918.45.35.25    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.309    ::::: 1,2 tr
0918.45.3541    :::::   2,8 tr    :::::    0918.502.315    ::::: 1,2 tr
0918.45.3576    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.502.320    ::::: 1,2 tr
0918.45.3604    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.502.321    ::::: 1,2 tr
0918.45.3610    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.2337    ::::: 1,2 tr
0918.45.3612    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.2338    ::::: 1,8 tr
0918.45.3613    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.502.350    ::::: 1,2 tr
0918.45.43.47    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.5.02358    :::::   2,2 tr
0918.454.354    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.362    ::::: 1,2 tr
0918.454.366    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.50.2363    ::::: 1,2 tr
0918.454.385    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.5.02367    ::::: 1,8 tr
0918.454.396    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.5.02369    :::::   2,7 tr
0918.45.4402    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2373    ::::: 1,2 tr
0918.45.4425    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.380    ::::: 1,2 tr
0918.45.4478    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.2393    ::::: 1,2 tr
0918.45.4480    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.395    ::::: 1,2 tr
0918.45.45.71    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.405    ::::: 1,2 tr
0918.45.45.84    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.406    ::::: 1,2 tr
0918.45.45.96    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.407    ::::: 1,2 tr
0918.45.46.07    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.410    ::::: 1,2 tr
0918.45.46.28    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.413    ::::: 1,2 tr
0918.45.46.29    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.2414    ::::: 1,2 tr
0918.45.46.36    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.418    ::::: 1,2 tr
0918.45.46.63    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.419    ::::: 1,2 tr
0918.45.4669    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.2423    ::::: 1,2 tr
0918.45.46.92    :::::   2,8 tr    :::::    0918.50.2439    ::::: 1,5 tr
0918.45.46.93    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.5.02445    ::::: 1,8 tr
0918.45.47.01    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.5.02447    ::::: 1,8 tr
0918.45.47.23    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.5.02458    :::::   2,5 tr
0918.45.47.58    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.5.02459    :::::   2,5 tr
0918.45.47.96    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.462    ::::: 1,2 tr
0918.45.48.19    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.463    ::::: 1,2 tr
0918.45.48.65    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.465    ::::: 1,2 tr
0918.45.48.83    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.471    ::::: 1,2 tr
0918.45.49.08    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.480    ::::: 1,2 tr
0918.45.49.17    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.483    ::::: 1,2 tr
0918.45.49.45    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.490    ::::: 1,2 tr
0918.45.49.88    :::::   2,8 tr    :::::    0918.502.493    ::::: 1,2 tr
0918.45.49.97    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.494    ::::: 1,2 tr
0918.455.016    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.497    ::::: 1,2 tr
0918.45.5054    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.510    ::::: 1,2 tr
0918.455.066    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.513    ::::: 1,2 tr
0918.455.083    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.532    ::::: 1,8 tr
0918.455.093    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.533    ::::: 1,2 tr
0918.455.097    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.534    ::::: 1,2 tr
0918.455.103    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.537    ::::: 1,2 tr
0918.455.107    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.543    ::::: 1,2 tr
0918.455.132    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.544    ::::: 1,2 tr
0918.45.5150    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.547    ::::: 1,2 tr
0918.455.167    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.548    ::::: 1,2 tr
0918.455.227    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.5.02569    :::::   2,2 tr
0918.455.230    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.570    ::::: 1,2 tr
0918.455.234    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.571    ::::: 1,2 tr
0918.455.276    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.583    ::::: 1,2 tr
0918.455.286    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.584    ::::: 1,2 tr
0918.455.303    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.591    ::::: 1,2 tr
0918.455.340    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.593    ::::: 1,2 tr
0918.455.346    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.597    ::::: 1,2 tr
0918.455.382    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.617    ::::: 1,2 tr
0918.455.390    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.620    ::::: 1,2 tr
0918.456.216    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.5.02629    ::::: 1,8 tr
0918.456.281    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.635    ::::: 1,2 tr
0918.456.287    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.50.2637    ::::: 1,2 tr
0918.456.392    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.50.2639    ::::: 1,8 tr
0918.456.307    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.664    ::::: 1,2 tr
0918.456.320    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.667    ::::: 1,2 tr
0918.456.329    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.673    ::::: 1,2 tr

0918.456.472    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.675    ::::: 1,2 tr
0918.456.438    :::::   2,2 tr    :::::    0918.50.2676    ::::: 1,2 tr
0918.456.443    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.685    ::::: 1,2 tr
0918.456.452    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.698    ::::: 1,2 tr
0918.456.477    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.704    ::::: 1,2 tr
0918.456.482    :::::   2,2 tr    :::::    0918.50.2707    ::::: 1,2 tr
0918.456.485    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.711    ::::: 1,2 tr
0918.456.508    :::::   2,6 tr    :::::    0918.502.714    ::::: 1,2 tr
0918.456.518    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.715    ::::: 1,2 tr
0918.456.538    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.720    ::::: 1,2 tr
0918.456.561    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.723    ::::: 1,2 tr
0918.456.571    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.734    ::::: 1,2 tr
0918.456.573    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.739    ::::: 1,5 tr
0918.456.596    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.50.2747    ::::: 1,2 tr
0918.456.598    :::::   2,8 tr    :::::    0918.502.765    ::::: 1,2 tr
0918.456.623    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.776    ::::: 1,2 tr
0918.456.627    :::::   2,2 tr    :::::    0918.5.02778    :::::   2,2 tr
0918.456.664    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.786    ::::: 1,5 tr
0918.4567.05    :::::   3,5 tr    :::::    0918.502.791    ::::: 1,2 tr
0918.4567.31    :::::   4,5 tr    :::::    0918.502.792    ::::: 1,2 tr
0918.4567.96    :::::   4,5 tr    :::::    0918.502.793    ::::: 1,2 tr
0918.456.810    :::::   5,6 tr    :::::    0918.50.2797    ::::: 1,2 tr
0918.456.811    :::::   3,5 tr    :::::    0918.502.801    ::::: 1,2 tr
0918.456.820    :::::   2,8 tr    :::::    0918.502.802    ::::: 1,2 tr
0918.456.847    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.813    ::::: 1,2 tr
0918.456.849    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.827    ::::: 1,2 tr
0918.456.884    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.833    ::::: 1,2 tr
0918.456.910    :::::   2,5 tr    :::::    0918.502.837    ::::: 1,2 tr
0918.456.921    :::::   4,1,1 tr    :::::    0918.502.840    ::::: 1,2 tr
0918.456.932    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.841    ::::: 1,2 tr
0918.456.934    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.844    ::::: 1,2 tr
0918.456.935    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.849    ::::: 1,2 tr
0918.456.951    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.856    ::::: 1,2 tr
0918.456.956    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.861    ::::: 1,2 tr
0918.456.965    :::::   3,5 tr    :::::    0918.502.866    ::::: 1,8 tr
0918.457.006    :::::   1,1,1 tr    :::::    0918.502.867    ::::: 1,2 tr
0918.457.016    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.873    ::::: 1,2 tr
0918.457.022    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.876    ::::: 1,2 tr
0918.457.026    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.880    ::::: 1,2 tr
0918.457.035    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.895    ::::: 1,2 tr
0918.457.047    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.901    ::::: 1,2 tr
0918.457.051    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.924    ::::: 1,2 tr
0918.457.062    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.935    ::::: 1,2 tr
0918.457.105    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.937    ::::: 1,2 tr
0918.457.142    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.941    ::::: 1,2 tr
0918.457.160    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.942    ::::: 1,2 tr
0918.45.7929    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.943    ::::: 1,2 tr
0918.45.7953    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.950    ::::: 1,2 tr
0918.45.7954    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.954    ::::: 1,2 tr
0918.45.7958    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.955    ::::: 1,2 tr
0918.45.7980    :::::   2,2 tr    :::::    0918.50.2959    ::::: 1,8 tr
0918.45.7992    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.963    ::::: 1,2 tr
0918.458.026    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.502.964    ::::: 1,2 tr
0918.458.033    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.966    ::::: 1,2 tr
0918.458.034    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.971    ::::: 1,2 tr
0918.458.037    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.976    ::::: 1,2 tr
0918.458.043    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.984    ::::: 1,2 tr
0918.458.048    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.986    ::::: 1,5 tr
0918.458.051    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.502.993    ::::: 1,2 tr
0918.45.8089    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.502.994    ::::: 1,2 tr
0918.458.104    :::::   2,2 tr    :::::    0918.502.997    ::::: 1,2 tr
0918.458.134    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.011    ::::: 1,2 tr
0918.458.139    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.021    ::::: 1,2 tr
0918.458.150    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.503.026    ::::: 1,2 tr
0918.458.156    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.044    ::::: 1,2 tr
0918.458.169    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.503.045    ::::: 1,2 tr
0918.458.171    :::::   2,2 tr    :::::    0918.503.046    ::::: 1,2 tr
0918.458.201    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.047    ::::: 1,2 tr
0918.458.210    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3050    ::::: 1,2 tr
0918.458.226    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.056    ::::: 1,2 tr
0918.458.241    ::::: 1,6 tr    :::::    0918.503.062    ::::: 1,2 tr
0918.458.247    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.074    ::::: 1,2 tr
0918.458.273    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.076    ::::: 1,2 tr
0918.458.275    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.082    ::::: 1,2 tr
0918.458.294    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.084    ::::: 1,2 tr
0918.458.311    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.087    ::::: 1,2 tr
0918.458.331    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.093    ::::: 1,2 tr
0918.458.362    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.102    ::::: 1,2 tr
0918.458.402    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.104    ::::: 1,2 tr
0918.458.422    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.107    ::::: 1,2 tr
0918.458.439    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.108    ::::: 1,2 tr
0918.458.442    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.117    ::::: 1,2 tr
0918.458.446    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.118    ::::: 1,2 tr
0918.458.496    :::::   2,6 tr    :::::    0918.503.120    ::::: 1,2 tr
0918.458.505    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.122    ::::: 1,2 tr
0918.458.509    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.124    ::::: 1,2 tr
0918.458.514    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.129    ::::: 1,2 tr
0918.458.515    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.136    ::::: 1,2 tr
0918.458.524    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3151    ::::: 1,2 tr
0918.458.537    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.158    ::::: 1,5 tr
0918.458.565    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.159    ::::: 1,5 tr
0918.45.8586    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3161    ::::: 1,2 tr
0918.458.600    :::::   2,6 tr    :::::    0918.503.170    ::::: 1,2 tr
0918.458.634    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.174    ::::: 1,2 tr
0918.458.638    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.175    ::::: 1,2 tr
0918.458.642    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.178    ::::: 1,5 tr
0918.458.675    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.200    ::::: 1,2 tr
0918.458.705    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.201    ::::: 1,2 tr
0918.505.782    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.206    ::::: 1,2 tr
0918.505.784    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.213    ::::: 1,2 tr
0918.505.785    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.216    ::::: 1,2 tr
0918.505.786    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.219    ::::: 1,2 tr
0918.526.276    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.239    ::::: 1,8 tr
0918.526.342    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.243    ::::: 1,2 tr
0918.526.346    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.245    ::::: 1,2 tr
0918.526.354    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.246    ::::: 1,5 tr
0918.526.355    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.249    ::::: 1,2 tr
0918.526.356    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.503.250    ::::: 1,2 tr
0918.526.358    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.503.258    ::::: 1,5 tr
0918.52.6361    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.264    ::::: 1,2 tr
0918.525.993    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.266    ::::: 1,5 tr
0918.526.004    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.271    ::::: 1,2 tr
0918.526.015    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.285    ::::: 1,2 tr
0918.526.021    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.286    ::::: 1,5 tr
0918.526.024    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.290    ::::: 1,2 tr
0918.526.031    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.295    ::::: 1,2 tr
0918.526.043    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3302    ::::: 1,2 tr
0918.526.047    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3306    ::::: 1,2 tr
0918.52.6063    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3309    ::::: 1,2 tr
0918.52.6064    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3316    ::::: 1,2 tr
0918.526.071    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3318    ::::: 1,2 tr
0918.526.072    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3319    ::::: 1,2 tr
0918.526.073    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3320    ::::: 1,2 tr
0918.526.074    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3324    ::::: 1,2 tr
0918.526.092    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3325    ::::: 1,2 tr
0918.526.114    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3326    ::::: 1,2 tr
0918.526.131    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3343    ::::: 1,5 tr
0918.526.132    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3360    ::::: 1,2 tr
0918.526.134    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3362    ::::: 1,2 tr
0918.526.135    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3364    ::::: 1,2 tr
0918.526.141    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3365    ::::: 1,2 tr
0918.526.147    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3367    ::::: 1,2 tr
0918.526.149    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3378    ::::: 1,8 tr
0918.526.158    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3380    ::::: 1,2 tr
0918.526.169    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.50.3383    ::::: 1,5 tr
0918.526.170    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3385    ::::: 1,2 tr
0918.526.172    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3387    ::::: 1,2 tr
0918.526.173    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3393    ::::: 1,8 tr
0918.526.174    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3396    ::::: 1,5 tr
0918.526.190    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3397    ::::: 1,2 tr
0918.526.192    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.401    ::::: 1,2 tr
0918.526.194    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3404    ::::: 1,2 tr
0918.526.197    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.406    ::::: 1,2 tr
0918.526.200    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.409    ::::: 1,2 tr
0918.526.219    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.420    ::::: 1,2 tr
0918.526.224    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.425    ::::: 1,2 tr
0918.526.235    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.428    ::::: 1,2 tr
0918.528.408    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3431    ::::: 1,2 tr
0918.528.409    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.3433    ::::: 1,5 tr
0918.528.414    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3438    ::::: 1,8 tr
0918.528.416    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.441    ::::: 1,2 tr
0918.528.423    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3446    ::::: 1,5 tr
0918.528.428    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3448    ::::: 1,8 tr
0918.528.434    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.451    ::::: 1,2 tr
0918.528.436    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.52.6263    ::::: 1,8 tr
0918.528.440    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.461    ::::: 1,2 tr
0918.528.442    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.462    ::::: 1,2 tr
0918.528.447    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.463    ::::: 1,2 tr
0918.528.450    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.3466    ::::: 1,8 tr
0918.52.84.52    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.50.3467    ::::: 1,5 tr
0918.528.457    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.486    ::::: 1,5 tr
0918.528.460    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.497    ::::: 1,2 tr
0918.528.463    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.3505    ::::: 1,2 tr
0918.528.464    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.512    ::::: 1,2 tr
0918.528.466    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.519    ::::: 1,2 tr
0918.528.470    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.521    ::::: 1,2 tr
0918.528.478    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.503.523    ::::: 1,8 tr
0918.52.8487    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.503.533    ::::: 1,8 tr
0918.528.490    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.3538    ::::: 1,8 tr
0918.528.491    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.3539    :::::   2,2 tr
0918.528.509    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3557    ::::: 1,8 tr
0918.528.514    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3558    :::::   2,2 tr
0918.528.531    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3565    ::::: 1,2 tr
0918.528.541    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.610    ::::: 1,2 tr
0918.528.543    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.613    ::::: 1,2 tr
0918.528.548    :::::   2,5 tr    :::::    0918.503.617    ::::: 1,2 tr
0918.528.552    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.621    ::::: 1,2 tr
0918.528.564    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.627    ::::: 1,2 tr
0918.52.8583    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.50.3633    ::::: 1,5 tr
0918.528.590    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3635    ::::: 1,5 tr
0918.528.593    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.640    ::::: 1,2 tr
0918.528.596    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.645    ::::: 1,2 tr
0918.528.602    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.662    ::::: 1,2 tr
0918.528.604    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.667    ::::: 1,2 tr
0918.528.607    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3669    :::::    1,100,000
0918.528.610    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.673    ::::: 1,2 tr
0918.528.611    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.681    ::::: 1,2 tr
0918.528.612    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.682    ::::: 1,2 tr
0918.528.613    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.684    ::::: 1,2 tr
0918.528.614    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.690    ::::: 1,2 tr
0918.528.621    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.693    ::::: 1,2 tr
0918.528.623    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.695    ::::: 1,2 tr
0918.528.624    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.698    ::::: 1,5 tr
0918.528.631    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.704    ::::: 1,2 tr
0918.528.632    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.708    ::::: 1,2 tr
0918.528.635    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.711    ::::: 1,2 tr
0918.528.644    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.718    ::::: 1,2 tr
0918.528.648    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.3727    ::::: 1,2 tr
0918.528.654    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.729    ::::: 1,2 tr
0918.528.665    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.731    ::::: 1,2 tr
0918.529.558    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.50.3733    ::::: 1,5 tr
0918.529.564    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3736    ::::: 1,2 tr
0918.529.576    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.746    ::::: 1,2 tr
0918.529.577    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.764    ::::: 1,2 tr
0918.529.578    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.50.3769    ::::: 1,5 tr
0918.529.580    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.774    ::::: 1,2 tr
0918.529.609    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.782    ::::: 1,2 tr
0918.529.640    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.786    ::::: 1,5 tr
0918.529.642    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.800    ::::: 1,2 tr
0918.529.643    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.802    ::::: 1,2 tr
0918.529.654    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.805    ::::: 1,2 tr
0918.529.655    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.807    ::::: 1,2 tr
0918.529.658    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.812    ::::: 1,2 tr
0918.529.660    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.814    ::::: 1,2 tr
0918.529.665    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.820    ::::: 1,2 tr
0918.529.667    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.823    ::::: 1,2 tr
0918.529.671    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3828    ::::: 1,8 tr
0918.529.675    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3831    ::::: 1,2 tr
0918.529.676    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3832    ::::: 1,2 tr
0918.529.679    :::::   2,2 tr    :::::    0918.503.844    ::::: 1,2 tr
0918.529.681    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.853    ::::: 1,2 tr
0918.52.9691    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.503.862    ::::: 1,2 tr
0918.52.9698    :::::   2,5 tr    :::::    0918.503.866    ::::: 1,8 tr
0918.529.716    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.3869    ::::: 1,8 tr
0918.529.721    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.870    ::::: 1,2 tr
0918.529.725    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.874    ::::: 1,2 tr
0918.529.728    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.877    ::::: 1,2 tr
0918.529.731    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.881    ::::: 1,2 tr
0918.529.734    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.885    ::::: 1,2 tr
0918.529.736    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.887    ::::: 1,2 tr
0918.529.748    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.892    ::::: 1,2 tr
0918.529.749    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3898    ::::: 1,8 tr
0918.529.751    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.3909    ::::: 1,2 tr
0918.529.753    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.914    ::::: 1,2 tr
0918.529.760    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.922    ::::: 1,2 tr
0918.529.765    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.927    ::::: 1,2 tr
0918.529.770    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3928    ::::: 1,2 tr
0918.529.776    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.943    ::::: 1,2 tr
0918.529.784    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.503.946    ::::: 1,2 tr
0918.529.787    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.947    ::::: 1,2 tr
0918.529.802    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.948    ::::: 1,2 tr
0918.529.803    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.951    ::::: 1,2 tr
0918.529.804    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.957    ::::: 1,2 tr
0918.529.812    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3958    ::::: 1,5 tr
0918.529.813    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.963    ::::: 1,2 tr
0918.529.815    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3969    :::::   2,9 tr
0918.529.816    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.971    ::::: 1,2 tr
0918.529.822    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.503.975    ::::: 1,2 tr
0918.529.837    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.977    ::::: 1,2 tr
0918.529.843    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3985    ::::: 1,2 tr
0918.529.849    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.3987    ::::: 1,2 tr
0918.529.857    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.503.990    ::::: 1,2 tr
0918.529.858    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.005    ::::: 1,2 tr
0918.53.0676    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.015    ::::: 1,2 tr
0918.53.0678    :::::   2,5 tr    :::::    0918.504.017    ::::: 1,2 tr
0918.530.681    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.029    ::::: 1,2 tr
0918.530.694    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.031    ::::: 1,2 tr
0918.530.695    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.032    ::::: 1,2 tr
0918.530.697    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.052    ::::: 1,2 tr
0918.53.0701    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.053    ::::: 1,2 tr
0918.53.0706    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.059    ::::: 1,2 tr
0918.530.712    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.076    ::::: 1,2 tr
0918.530.713    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.085    ::::: 1,2 tr
0918.53.0717    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.095    ::::: 1,2 tr
0918.530.726    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.4101    ::::: 1,2 tr
0918.530.729    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.102    ::::: 1,2 tr
0918.530.743    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.103    ::::: 1,2 tr
0918.530.756    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.106    ::::: 1,2 tr
0918.530.760    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.108    ::::: 1,2 tr
0918.530.762    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.115    ::::: 1,2 tr
0918.530.764    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.255    ::::: 1,2 tr
0918.530.791    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.259    ::::: 1,2 tr
0918.530.813    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.261    ::::: 1,2 tr
0918.530.814    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.263    ::::: 1,2 tr
0918.530.817    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.267    ::::: 1,2 tr
0918.530.819    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.271    ::::: 1,2 tr
0918.530.822    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.274    ::::: 1,2 tr
0918.530.825    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.275    ::::: 1,2 tr
0918.53.0828    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.277    ::::: 1,2 tr
0918.530.833    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.279    ::::: 1,8 tr
0918.530.834    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.289    ::::: 1,8 tr
0918.530.836    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.291    ::::: 1,2 tr
0918.53.0838    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4292    ::::: 1,2 tr
0918.530.842    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.297    ::::: 1,2 tr
0918.530.845    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.302    ::::: 1,5 tr
0918.530.846    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.317    ::::: 1,2 tr
0918.530.847    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4323    ::::: 1,2 tr
0918.530.850    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.329    ::::: 1,2 tr
0918.530.853    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4341    ::::: 1,2 tr
0918.530.855    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.358    ::::: 1,2 tr
0918.530.863    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.361    ::::: 1,2 tr
0918.530.871    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.362    ::::: 1,2 tr
0918.530.874    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.364    ::::: 1,2 tr
0918.530.877    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.370    ::::: 1,2 tr
0918.530.881    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.371    ::::: 1,2 tr
0918.530.885    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.372    ::::: 1,2 tr
0918.530.891    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.375    ::::: 1,2 tr
0918.530.893    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.378    ::::: 1,5 tr
0918.530.894    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.382    ::::: 1,2 tr
0918.530.896    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.398    ::::: 1,2 tr
0918.53.0906    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4401    ::::: 1,2 tr
0918.53.0908    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.50.4405    ::::: 1,2 tr
0918.530.916    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4413    ::::: 1,2 tr
0918.530.922    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4414    ::::: 1,5 tr
0918.530.926    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4415    ::::: 1,2 tr
0918.530.928    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4416    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1900    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4431    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1902    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4432    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1903    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4436    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1905    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4442    ::::: 1,8 tr
0918.5.3.1907    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4451    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1909    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4459    ::::: 1,8 tr
0918.5.3.1910    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4472    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1911    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4475    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1913    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4476    ::::: 1,2 tr
0918.5.3.1917    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4485    ::::: 1,2 tr
0918.424.651    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4491    ::::: 1,2 tr
0918.424.660    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.513    ::::: 1,2 tr
0918.42.4667    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.514    :::::   2,5 tr
0918.424.701    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.526    ::::: 1,2 tr
0918.424.716    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.528    ::::: 1,2 tr
0918.424.738    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.534    ::::: 1,8 tr
0918.424.783    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.537    ::::: 1,2 tr
0918.424.885    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.541    ::::: 1,2 tr
0918.424.862    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.551    ::::: 1,2 tr
0918.42.4869    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.557    ::::: 1,2 tr
0918.424.870    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.562    ::::: 1,2 tr
0918.424.971    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.564    ::::: 1,8 tr
0918.424.912    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4565    ::::: 1,2 tr
0918.424.918    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.574    ::::: 1,8 tr
0918.424.939    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.580    ::::: 1,2 tr
0918.42.49.45    :::::   2,5 tr    :::::    0918.504.582    ::::: 1,2 tr
0918.424.973    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4585    ::::: 1,2 tr
0918.424.976    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.593    ::::: 1,2 tr
0918.425.092    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.610    ::::: 1,2 tr
0918.425.024    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.612    ::::: 1,2 tr
0918.425.030    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.614    ::::: 1,2 tr
0918.425.032    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.615    ::::: 1,2 tr
0918.425.048    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.619    ::::: 1,2 tr
0918.42.5053    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.620    ::::: 1,2 tr
0918.425.065    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.624    ::::: 1,2 tr
0918.425.067    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4626    ::::: 1,2 tr
0918.425.071    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4636    ::::: 1,2 tr
0918.425.075    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4638    ::::: 1,2 tr
0918.425.078    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4649    ::::: 1,5 tr
0918.425.087    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.652    ::::: 1,2 tr
0918.425.088    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.674    ::::: 1,2 tr
0918.425.104    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4676    ::::: 1,2 tr
0918.425.110    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4677    ::::: 1,2 tr
0918.425.117    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4678    :::::   2,5 tr
0918.425.127    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4680    ::::: 1,8 tr
0918.425.128    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4682    ::::: 1,5 tr
0918.425.139    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.50.4687    ::::: 1,5 tr
0918.425.148    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.690    ::::: 1,2 tr
0918.425.166    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.693    ::::: 1,2 tr
0918.425.288    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.705    ::::: 1,2 tr
0918.425.221    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.713    ::::: 1,2 tr
0918.425.231    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.714    ::::: 1,2 tr
0918.425.243    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.718    ::::: 1,2 tr
0918.42.5255    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.725    ::::: 1,2 tr
0918.425.274    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.730    ::::: 1,2 tr
0918.425.397    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.731    ::::: 1,2 tr
0918.425.301    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.734    ::::: 1,2 tr
0918.425.304    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.735    ::::: 1,2 tr
0918.425.316    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4737    ::::: 1,2 tr
0918.425.328    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.738    ::::: 1,2 tr
0918.425.336    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4749    ::::: 1,5 tr
0918.42.5351    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.754    ::::: 1,2 tr
0918.425.370    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.761    ::::: 1,2 tr
0918.425.371    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.762    ::::: 1,2 tr
0918.425.374    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4769    ::::: 1,2 tr
0918.425.375    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.796    ::::: 1,2 tr
0918.425.378    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.813    ::::: 1,2 tr
0918.425.379    :::::   2,5 tr    :::::    0918.504.819    ::::: 1,2 tr
0918.425.386    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.823    ::::: 1,2 tr
0918.425.394    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.830    ::::: 1,2 tr
0918.425.411    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.833    ::::: 1,2 tr
0918.425.420    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.835    ::::: 1,2 tr
0918.425.456    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4838    ::::: 1,8 tr
0918.425.472    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.853    ::::: 1,2 tr
0918.425.474    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.857    ::::: 1,2 tr
0918.425.481    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.872    ::::: 1,2 tr
0918.425.486    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.876    ::::: 1,2 tr
0918.425.490    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4879    ::::: 1,8 tr
0918.425.492    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.881    ::::: 1,2 tr
0918.42.5502    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.900    ::::: 1,2 tr
0918.42.5534    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.904    ::::: 1,8 tr
0918.42.5596    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.906    ::::: 1,2 tr
0918.425.602    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.907    ::::: 1,2 tr
0918.425.614    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.910    ::::: 1,2 tr
0918.425.631    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.912    ::::: 1,2 tr
0918.425.643    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.915    ::::: 1,2 tr
0918.42.5646    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.921    ::::: 1,2 tr
0918.425.648    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.923    ::::: 1,2 tr
0918.42.5654    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4929    ::::: 1,2 tr
0918.42.5658    :::::   2,5 tr    :::::    0918.504.931    ::::: 1,2 tr
0918.425.663    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.932    ::::: 1,2 tr
0918.425.664    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.937    ::::: 1,2 tr
0918.42.5667    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.50.4939    ::::: 1,8 tr
0918.425.673    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4944    ::::: 1,5 tr
0918.425.681    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4945    ::::: 1,2 tr
0918.425.692    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.4946    ::::: 1,2 tr
0918.42.5698    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.504.951    ::::: 1,2 tr
0918.425.706    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.957    ::::: 1,2 tr
0918.425.724    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.962    ::::: 1,2 tr
0918.425.732    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.982    ::::: 1,2 tr
0918.425.735    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.984    ::::: 1,2 tr
0918.425.748    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.504.987    ::::: 1,2 tr
0918.42.5750    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.991    ::::: 1,2 tr
0918.42.5751    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.504.993    ::::: 1,2 tr
0918.425.768    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.504.996    ::::: 1,2 tr
0918.425.784    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.50.29    :::::   2,5 tr
0918.425.792    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.50.47    :::::   2,5 tr
0918.425.795    ::::: 1,1 tr    :::::    0918.50.50.62    :::::   2,5 tr
0918.425.814    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.50.70    :::::   2,7 tr
0918.425.815    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.50.71    :::::   2,5 tr
0918.425.835    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.100    ::::: 1,2 tr
0918.425.836    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.104    ::::: 1,2 tr
0918.425.843    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.105    ::::: 1,2 tr
0918.425.851    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.112    ::::: 1,2 tr
0918.42.5869    :::::   2,2 tr    :::::    0918.505.123    ::::: 1,8 tr
0918.425.872    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.126    ::::: 1,2 tr
0918.42.5896    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.505.140    ::::: 1,2 tr
0918.425.911    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.143    ::::: 1,2 tr
0918.425.916    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.51.56    :::::   2,5 tr
0918.425.946    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.162    ::::: 1,2 tr
0918.42.5949    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.165    ::::: 1,2 tr
0918.42.5952    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.170    ::::: 1,2 tr
0918.42.5958    :::::   2,5 tr    :::::    0918.505.175    ::::: 1,2 tr
0918.425.974    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.176    ::::: 1,2 tr
0918.425.976    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.177    ::::: 1,5 tr
0918.425.982    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.193    ::::: 1,2 tr
0918.425.983    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.202    ::::: 1,8 tr
0918.425.997    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.219    ::::: 1,2 tr
0918.42.6030    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.221    ::::: 1,2 tr
0918.426.035    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.224    ::::: 1,2 tr
0918.426.052    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.230    ::::: 1,2 tr
0918.426.055    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.236    ::::: 1,5 tr
0918.426.058    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.237    ::::: 1,2 tr
0918.426.073    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.243    ::::: 1,2 tr
0918.426.081    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.283    ::::: 1,2 tr
0918.426.083    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.312    ::::: 1,2 tr
0918.426.089    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.314    ::::: 1,2 tr
0918.426.102    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.326    ::::: 1,2 tr
0918.426.117    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.331    ::::: 1,2 tr
0918.426.134    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.336    ::::: 1,8 tr
0918.426.138    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.341    ::::: 1,2 tr
0918.426.148    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.360    ::::: 1,2 tr
0918.426.157    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.505.842    ::::: 1,2 tr
0918.426.172    ::::: 1,2 tr    :::::    0918.50.58.54    :::::   2,5 tr
0918.426.177    ::::: 1,5 tr    :::::    0918.505.865    ::::: 1,5 tr
0918.426.186    ::::: 1,7 tr    :::::    0918.505.876    ::::: 1,2 tr
0918.426.192    ::::: 1,2 tr    :::::    0914 813 168    :::::    3,5 tr
0918.426.193    ::::: 1,2 tr    :::::    091 555666 2    :::::    2,6 tr
0918.426.195    ::::: 1,2 tr    :::::    0915 258 958    :::::    4,5 tr
0918.426.207    ::::: 1,2 tr    :::::    0914 72 1080    :::::    2,5 tr
0918.426.223    ::::: 1,2 tr    :::::    091 525 7939    :::::    3 tr
0918.426.224    ::::: 1,2 tr    :::::    0914 81 7879    :::::    2,5 tr
0918.426.239    ::::: 1,7 tr    :::::    0914 81 6979    :::::    2,5 tr
0918.426.250    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.468881    :::::    1,5 tr
0918.42.6265    ::::: 1,7 tr    :::::    0919.468882    :::::    1,5 tr
0918.426.278    ::::: 1,7 tr    :::::    0919.4567.11    :::::    1,2 tr
0918.426.289    ::::: 1,7 tr    :::::    0919.45.75.85    :::::    2,2 tr
0918.426.293    ::::: 1,2 tr    :::::    0917.222243    :::::    1,2 tr
0918.426.316    ::::: 1,2 tr    :::::    0917.22.15.25    :::::    1,2 tr
0918.42.6323    ::::: 1,2 tr    :::::    091.607.3.608    :::::    1,2 tr
0918.426.340    ::::: 1,2 tr    :::::    09194.688.79    :::::    1,5 tr
0918.426.355    ::::: 1,5 tr    :::::    0915.15.16.37    :::::    1,2 tr
0918.426.360    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.46.39.86    :::::    1,2 tr
0918.426.371    ::::: 1,2 tr    :::::    0915.15.16.57    :::::    1,2 tr
0918.426.387    ::::: 1,2 tr    :::::    091.51.51.039    :::::    1,2 tr
0918.426.389    :::::   2,5 tr    :::::    0919.45.70.80    :::::    1,4 tr
0918.426.392    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.46.46.47    :::::    2,2 tr
0918.426.396    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.456867    :::::    1 tr
0918.426.399    :::::   2,5 tr    :::::    0919.45.70.71    :::::    1,2 tr
0918.426.436    :::::   2,5 tr    :::::    0919.4566.39    :::::    1,1 tr
0918.426.459    ::::: 1,7 tr    :::::    0919.4568.93    :::::    1,1 tr
0918.426.461    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4568.33    :::::    1,4 tr
0918.426.463    ::::: 1,5 tr    :::::    0915.15.0016    :::::    1,1 tr
0918.426.482    ::::: 1,5 tr    :::::    0915.15.50.51    :::::    1,4 tr
0918.426.492    ::::: 1,5 tr    :::::    091.51.52.129    :::::    1,2 tr
0918.426.496    ::::: 1,7 tr    :::::    091.51.52.363    :::::    1,2 tr
0918.426.509    ::::: 1,2 tr    :::::    0915.15.0058    :::::    1,1 tr
0918.426.514    ::::: 1,2 tr    :::::    091.51.52.181    :::::    1,1 tr
0918.426.526    :::::   2,5 tr    :::::    0917.2229.18    :::::    1,2 tr
0918.426.528    ::::: 1,5 tr    :::::    0917.2225.33    :::::    1,2 tr
0918.42.6561    ::::: 1,5 tr    :::::    0915.15.0025    :::::    1,1 tr
0918.426.568    :::::   2,5 tr    :::::    0915.15.0026    :::::    1,1 tr
0918.426.590    ::::: 1,2 tr    :::::    091.72227.38    :::::    1,2 tr
0918.42.6606    :::::   2,5 tr    :::::    0915.15.0035    :::::    1,1 tr
0918.42.6608    ::::: 1,7 tr    :::::    091.536.06.07    :::::    1 tr
0918.42.6634    ::::: 1,7 tr    :::::    091.51.51.356    :::::    1,2 tr
0918.42.6656    :::::   2,5 tr    :::::    0917.2229.78    :::::    1,2 tr
0918.42.6658    :::::   2,5 tr    :::::    091.51.52.216    :::::    1 tr
0918.42.6660    :::::   2,5 tr    :::::    0915.15.2235    :::::    1,1 tr
0918.42.6682    ::::: 1,7 tr    :::::    091.760.8910    :::::    1,1 tr
0918.42.6708    ::::: 1,2 tr    :::::    0915.1555.16    :::::    1,4 tr
0918.42.6709    ::::: 1,2 tr    :::::    0915.1555.17    :::::    1,4 tr
0918.42.6713    ::::: 1,2 tr    :::::    0915.1555.23    :::::    1,4 tr
0918.42.6732    ::::: 1,2 tr    :::::    091.51.52.117    :::::    1,2 tr
0918.42.6734    ::::: 1,2 tr    :::::    091.51.52.116    :::::    1,2 tr
0918.42.6744    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.46.38.78    :::::    1,2 tr
0918.42.6749    ::::: 1,2 tr    :::::    0915.15.2218    :::::    1 tr
0918.42.6764    ::::: 1,5 tr    :::::    0915.30.36.30    :::::    1,2 tr
0918.42.6802    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4686.77    :::::    1,1 tr
0918.42.6813    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4686.59    :::::    1,1 tr
0918.42.6825    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4686.55    :::::    1,1 tr
0918.42.6832    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4688.37    :::::    1,2 tr
0918.42.6833    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4688.35    :::::    1,2 tr
0918.42.6841    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4688.26    :::::    1,2 tr
0918.42.6851    ::::: 1,5 tr    :::::    0914.87.73.74    :::::    1,1 tr
0918.42.6852    ::::: 1,5 tr    :::::    091.60.30830    :::::    1,2 tr
0918.42.6859    :::::   2,5 tr    :::::    0919.4566.35    :::::    1,2 tr
0918.42.6875    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4568.07    :::::    1,2 tr
0918.42.6876    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4568.14    :::::    1,2 tr
0918.42.6884    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4568.44    :::::    1,1 tr
0918.42.6892    ::::: 1,5 tr    :::::    0916.11.75.11    :::::    1,2 tr
0918.42.6913    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.45.7077    :::::    1,2 tr
0918.42.6924    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.46.48.39    :::::    1,1 tr
0918.42.6927    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.46.3866    :::::    1,1 tr
0918.42.6936    ::::: 1,5 tr    :::::    0919.4568.29    :::::    1,4 tr
0918.42.6937    ::::: 1,2 tr    :::::    0919.4568.03    :::::    1,2 tr
0918.42.6950    ::::: 1,2 tr    :::::    091.776.32.42    :::::    1 tr
0918.42.6961    ::::: 1,5 tr    :::::    091.567.3353    :::::    1 tr
:::::    0919.468865    :::::    1 tr
:::::    0919.46.46.29    :::::    1,2 tr
:::::    0919.46.46.38    :::::    1,2 tr

————————-
TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP VIỆT NAM
www.sodepvietnam.com – Sim của Người Thành Đạt!
Hotline: 0979.883.888 – (04.3) 9999911

%d bloggers like this: