Sim So Dep Vinaphone 0914


SIM VINAPHONE SỐ ĐẸP 0914

Liên hệ: 0979.883.888 – 0934.11.66.88
Website chính thức: http://sodepvietnam.com

0914 888 555    :::    12,5 tr    ===    0914 90 7191    :::    850
0914 88.55.88    :::    12,5 tr    ===    0914 90 2838    :::    850
0914 88.77.88    :::    12,5 tr    ===    0914 90 3585    :::    850
0914 88.77.99    :::    9,5 tr    ===    0914 90 3578    :::    850
0914 88 9898    :::    đã bán    ===    0914 90 3545    :::    850
0914 81 8866    :::    4,5 tr    ===    0914 90 3538    :::    850
0914 81 8989    :::    4,9 tr    ===    0914 90 3536    :::    850
0914 81.88.81    :::    3,5 tr    ===    0914 90 3489    :::    850
0914 88.55.77    :::    3,5 tr    ===    0914 90 3484    :::    850

0914 88.99.11    :::    2,9 tr    ===    0914 90 3479    :::    850
0914 88.99.22    :::    2,9 tr    ===    0914 903 468    :::    1,2 tr
0914 88.77.66    :::    3,5 tr    ===    0914 903 469    :::    990
0914 77.22.88    :::    4,9 tr    ===    0914 90 3464    :::    990
0914 77.22.99    :::    4,5 tr    ===    0914 90 3459    :::    990
0914 88.44.55    :::    3,9 tr    ===    0914 90 3458    :::    990
0914 77.22.66    :::    3,9 tr    ===    0914 90 3455    :::    990
0914 88.66.55    :::    3,5 tr    ===    0914 90 3696    :::    990
0914 88.66.77    :::    3,5 tr    ===    0914 90 3797    :::    990
0914 88.99.55    :::    2,9 tr    ===    0914 90 3787    :::    990
0914 88.99.66    :::    4,9 tr    ===    0914 890 995    :::    990
0914 88.99.77    :::    2,9 tr    ===    0914 89 1017    :::    990
0914 88 7878    :::    3,8 tr    ===    0914 890 898    :::    1,2 tr
0914 59 3939    :::    3,5 tr    ===    0914 89 1030    :::    850
0914 89 1818    :::    3,5 tr    ===    0914 89 1015    :::    850
0914 79 1919    :::    3,5 tr    ===    0914 89 1019    :::    850
0914 88 8383    :::    3,5 tr    ===    0914 89 3656    :::    850
0914 88 8484    :::    3,5 tr    ===    0914 89 0797    :::    850
0914 88 5959    :::    2,8 tr    ===    0914 903909    :::    850
0914 81 8787    :::    2,8 tr    ===    0914 903 905    :::    990
0914 51 1919    :::    2,8 tr    ===    0914 90 3757    :::    850
0914 88 9393    :::    2,8 tr    ===    0914 90 3638    :::    900
0914 88 8080    :::    3,5 tr    ===    0914 90 6878    :::    900
0914 81 8080    :::    2,8 tr    ===    0914 90 7275    :::    900
0914 88 6565    :::    2,8 tr    ===    0914 907 267    :::    900
0914 86 1919    :::    2,8 tr    ===    0914 90 2728    :::    900
0914 81 8282    :::    2,8 tr    ===    0914 90 6696    :::    900
0914 81 8998    :::    3,8 tr    ===    0914 90 6898    :::    900
0914 81 8228    :::    2,8 tr    ===    0914 907 156    :::    900
0914 88 8118    :::    3,8 tr    ===    0914 90 7176    :::    900
0914.888.008    :::    3,5 tr    ===    0914 90 7175    :::    900
0914 88 8228    :::    2,8 tr    ===    0914 90 2629    :::    900
0914 88 8448    :::    2,8 tr    ===    0914 90 2575    :::    900
0914 88 5995    :::    2,8 tr    ===    0914 902 578    :::    900
0914 88 7667    :::    2,8 tr    ===    0914 902 567    :::    900
0914 88 6767    :::    3,2 tr    ===    0914 90 2464    :::    900
0914 883 884    :::    3,2 tr    ===    09149 02457    :::    900
0914 81.83.85    :::    3,6 tr    ===    09149 02458    :::    900
0914 81 8889    :::    4,5 tr    ===    09149 02459    :::    900
0914 818 678    :::    2,9 tr    ===    0914 90 2545    :::    900
0914 772233    :::    2,9 tr    ===    0914 90 2529    :::    900
0914 772244    :::    2,8 tr    ===    0914 90 2526    :::    900
0914 772255    :::    2,8 tr    ===    0914 90 2528    :::    900
0914 818 848    :::    2,5 tr    ===    0914 90 2428    :::    900
0914 884400    :::    2,5 tr    ===    0914 90 2426    :::    900
0914 884411    :::    2,5 tr    ===    0914 90 2494    :::    900
0914 884422    :::    2,5 tr    ===    0914 90 2484    :::    900
0914 884433    :::    2,5 tr    ===    0914 90 2434    :::    900
0914 88.99.00    :::    2,9 tr    ===    0914 902 908    :::    900
0914 88.44.77    :::    2,9 tr    ===    0914 902 906    :::    900
0914 88.66.00    :::    2,9 tr    ===    0914 90 2898    :::    900
0914 88.66.11    :::    2,9 tr    ===    0914 90 2829    :::    900
0914 88.66.22    :::    2,9 tr    ===    0914 906 907    :::    1,5 tr
0914 88.99.44    :::    2,9 tr    ===    0914 90 2757    :::    850
0914 885500    :::    3,5 tr    ===    0914 907 256    :::    850
0914 885511    :::    2,5 tr    ===    0914 907 258    :::    850
0914 885522    :::    2,5 tr    ===    0914 907 236    :::    850
0914 887700    :::    2,5 tr    ===    0914 890 845    :::    800
0914 887711    :::    2,5 tr    ===    0914 90 7271    :::    990
0914 887722    :::    2,5 tr    ===    0914 902 901    :::    990
0914 887733    :::    2,5 tr    ===    0914 902 900    :::    990
0914 887744    :::    2,5 tr    ===    0914 902 859    :::    990
0914 885533    :::    2,5 tr    ===    0914 90 2780    :::    990
0914 89 3579    :::    2,9 tr    ===    0914 90 6858    :::    990
0914 88 6667    :::    2,8 tr    ===    0914 90 6833    :::    990
0914 886898    :::    2,9 tr    ===    0914 890901    :::    990
0914 88 9959    :::    2,8 tr    ===    0914 890 850    :::    990
0914.81.81.83    :::    2,8 tr    ===    0914 9070 05    :::    990
0914.81.81.84    :::    2,8 tr    ===    0914 9070 06    :::    990
0914.8.181.85    :::    2,8 tr    ===    0914 9070 16    :::    990
0914.81.81.87    :::    2,8 tr    ===    0914 90 2700    :::    990
091 488 4448    :::    2,8 tr    ===    0914 90 2707    :::    990
0914 8899 68    :::    3,9 tr    ===    0914 902 709    :::    990
0914 889969    :::    3,9 tr    ===    0914 90 2726    :::    990
0914 885 889    :::    3,9 tr    ===    0914 9070 22    :::    990
0914 8899 79    :::    3,6 tr    ===    0914 90 7262    :::    990
0914 8899 89    :::    3,9 tr    ===    0914 9070 25    :::    990
0914 886 889    :::    5,6 tr    ===    0914 9070 38    :::    990
0914 89 1212    :::    2,5 tr    ===    0914 907040    :::    990
0914 89 1616    :::    2,5 tr    ===    0914 9070 45    :::    990
0914 89 1717    :::    2,5 tr    ===    0914 9070 48    :::    990
0914 89 2345    :::    2,5 tr    ===    0914 9070 47    :::    990
0914 89 1234    :::    3,5 tr    ===    0914 90 6896    :::    990
0914 88 8687    :::    2,8 tr    ===    0914 906 806    :::    990
0914 88 9797    :::    2,8 tr    ===    0914 906 818    :::    990
0914 86 1166    :::    2,5 tr    ===    0914 906 747    :::    990
0914 89 1155    :::    2,5 tr    ===    0914 906 706    :::    990
0914 89 1177    :::    2,5 tr    ===    0914 906 709    :::    990
0914 88 6669    :::    3,5 tr    ===    0914 906 727    :::    990
0914 86 1199    :::    2,9 tr    ===    0914 890 856    :::    990
0914 51 1950    :::    1,2 tr    ===    0914 890 859    :::    990
0914 51 1951    :::    1,2 tr    ===    0914 890 801    :::    990
0914 51 1952    :::    1,2 tr    ===    0914 89 0828    :::    990
0914 51 1954    :::    1,2 tr    ===    0914 890 833    :::    990
0914 51 1961    :::    1,2 tr    ===    0914 890 838    :::    990
0914 51 1962    :::    1,2 tr    ===    0914 89 1002    :::    990
0914 51 1970    :::    1,5 tr    ===    0914 89 1005    :::    990
0914 51 1975    :::    1,5 tr    ===    0914 89 1006    :::    990
0914 51 1976    :::    1,5 tr    ===    0914 89 1007    :::    990
0914 51 1977    :::    1,5 tr    ===    0914 89 1008    :::    990
0914 51 1986    :::    1,9 tr    ===    0914 89 1009    :::    990
0914 86 1950    :::    1,2 tr    ===    0914 890902    :::    990
0914 86 1951    :::    1,2 tr    ===    0914 890905    :::    990
0914 86 1952    :::    1,2 tr    ===    0914 890908    :::    990
0914 86 1953    :::    1,2 tr    ===    0914 90 3658    :::    990
0914 86 1954    :::    1,2 tr    ===    0914 890 802    :::    990
0914 86 1965    :::    1,2 tr    ===    0914 890 804    :::    990
0914 86 1971    :::    1,5 tr    ===    0914 890 807    :::    990
0914 86 1985    :::    1,9 tr    ===    0914 890 815    :::    990
0914 89 1950    :::    1,2 tr    ===    0914 890 915    :::    990
0914 89 1951    :::    1,2 tr    ===    0914 90 3828    :::    990
0914 89 1952    :::    1,2 tr    ===    0914 90 3836    :::    990
0914 89 1953    :::    1,2 tr    ===    0914 90 3858    :::    990
0914 89 1954    :::    1,2 tr    ===    0914 90 3525    :::    990
0914 89 1961    :::    1,2 tr    ===    0914 903 606    :::    990
0914 89 1962    :::    1,2 tr    ===    0914 903 608    :::    990
0914 89 1965    :::    1,2 tr    ===    0914 90 3626    :::    990
0914 89 1967    :::    1,2 tr    ===    0914 90 3635    :::    990
0914 89 1971    :::    1,5 tr    ===    0914 890 816    :::    990
0914 89 1978    :::    1,5 tr    ===    0914 890 819    :::    990
0914 59 1950    :::    1,2 tr    ===    0914 9070 09    :::    990
0914 59 1951    :::    1,2 tr    ===    0914 9070 11    :::    990
0914 59 1952    :::    1,2 tr    ===    0914 9070 65    :::    990
0914 59 1953    :::    1,2 tr    ===    0914 907060    :::    990
0914 59 1961    :::    1,2 tr    ===    0914 9070 57    :::    990
0914 59 1965    :::    1,2 tr    ===    0914 907004    :::    990
0914 59 1966    :::    1,2 tr    ===    0914 907003    :::    990
0914 59 1971    :::    1,5 tr    ===    0914 907002    :::    990
0914 59 1975    :::    1,5 tr    ===    0914 907001    :::    990
0914 59 1977    :::    1,5 tr    ===    0914 907 129    :::    990
0914 59 1980    :::    1,5 tr    ===    0914 907 133    :::    990
0914 59 1992    :::    1,9 tr    ===    0914 9070 98    :::    990
0914 79 1950    :::    1,2 tr    ===    0914 9070 94    :::    990
0914 79 1951    :::    1,2 tr    ===    0914 90 2616    :::    990
0914 79 1952    :::    1,2 tr    ===    0914 902 409    :::    990
0914 79 1953    :::    1,2 tr    ===    0914 902 515    :::    990
0914 79 1954    :::    1,2 tr    ===    0914 902 509    :::    990
0914 79 1962    :::    1,2 tr    ===    0914 902 505    :::    990
0914 79 1964    :::    1,2 tr    ===    0914 90 2876    :::    990
0914 79 1965    :::    1,2 tr    ===    0914 902 919    :::    990
0914 79 1970    :::    1,5 tr    ===    0914 90 2928    :::    990
0914 79 1971    :::    1,5 tr    ===    0914 90 2826    :::    990
0914 79 1975    :::    1,5 tr    ===    0914 906 905    :::    990
0914 79 1978    :::    1,5 tr    ===    0914 906 901    :::    990
0914 51 1994    :::    1,9 tr    ===    0914 906 956    :::    990
0914 51 1997    :::    1,9 tr    ===    0914 906 903    :::    990
0914 86 1993    :::    1,9 tr    ===    0914 903798    :::    990
0914 86 1994    :::    1,9 tr    ===    0914 903 505    :::    990
0914 86 1997    :::    1,9 tr    ===    0914 903 509    :::    990
0914 89 1993    :::    1,9 tr    ===    0914 90 3450    :::    990
0914 89 1997    :::    1,9 tr    ===    0914 90 3698    :::    990
0914 59 1994    :::    1,9 tr    ===    0914 89 1004    :::    990
0914 59 1997    :::    1,9 tr    ===    0914 903 707    :::    990
0914 59 1998    :::    1,9 tr    ===    0914 903 709    :::    990
0914 79 1993    :::    1,9 tr    ===    0914 89 1003    :::    990
0914 79 1995    :::    1,9 tr    ===    0914 90 2792    :::    990
0914 59 1954    :::    1,2 tr    ===    0914 90 2793    :::    990
0914 75 1970    :::    1,5 tr    ===    0914 90 2798    :::    990
0914 75 1971    :::    1,5 tr    ===    0914 902 800    :::    990
0914 75 1973    :::    1,5 tr    ===    0914 903 603    :::    990
0914 75 1976    :::    1,5 tr    ===    0914 90 3573    :::    990
0914 75 1977    :::    1,5 tr    ===    0914 90 3572    :::    990
0914 75 1978    :::    1,5 tr    ===    0914 90 3571    :::    990
0914 75 1981    :::    1,9 tr    ===    0914 90 3570    :::    990
0914 75 1982    :::    1,9 tr    ===    0914 90 3576    :::    990
0914 75 1983    :::    1,9 tr    ===    0914 903 503    :::    990
0914 75 1987    :::    1,9 tr    ===    0914 8909 45    :::    990
0914 75 1988    :::    1,9 tr    ===    0914 890 916    :::    990
0914 75 1989    :::    1,9 tr    ===    0914 890 918    :::    990
0914 75 1993    :::    1,9 tr    ===    0914 907 252    :::    990
0914861100    :::    1,4 tr    ===    0914 907 207    :::    990
0914884434    :::    1,4 tr    ===    0914 907 200    :::    990
0914884441    :::    1,4 tr    ===    0914 907 209    :::    990
0914884454    :::    1,4 tr    ===    0914772466    :::    1,5 tr
0914 88 4950    :::    1,4 tr    ===    0914777972    :::    1,5 tr
0914887747    :::    1,4 tr    ===    0914777922    :::    1,5 tr
0914888739    :::    1,4 tr    ===    0914642200    :::    1,5 tr
0914888581    :::    1,4 tr    ===    0914115788    :::    1,5 tr
0914888748    :::    1,4 tr    ===    0914582244    :::    1,2 tr
0914887111    :::    1,4 tr    ===    0914.40.4477    :::    3 tr
0914890110    :::    1,4 tr    ===    0914.40.4466    :::    3 tr
0914891718    :::    1,4 tr    ===    0914.40.4455    :::    3 tr
0914791949    :::    1,4 tr    ===    0914.66.9697    :::    3 tr
0914884443    :::    1,4 tr    ===    0914.65.6776    :::    3 tr
0914885549    :::    1,4 tr    ===    0914.65.1818    :::    3 tr
0914861114    :::    1,4 tr    ===    0914.40.4488    :::    3 tr
0914884811    :::    1,4 tr    ===    0914.90.6677    :::    3 tr
0914884829    :::    1,4 tr    ===    0914.93.8778    :::    3 tr
0914884833    :::    1,4 tr    ===    0914.86.2992    :::    3 tr
0914885551    :::    1,4 tr    ===    0914.52.52.88    :::    3 tr
0914891113    :::    1,4 tr    ===    0914.51.6866    :::    3 tr
0914811415    :::    1,4 tr    ===    0914.51.6686    :::    3 tr
0914818822    :::    1,6 tr    ===    0914.51.6677    :::    3 tr
0914818833    :::    1,6 tr    ===    0914.51.3636    :::    3 tr
0914886585    :::    1,6 tr    ===    0914.57.7887    :::    3 tr
0914886589    :::    1,6 tr    ===    0914.51.9559    :::    3 tr
0914890939    :::    1,6 tr    ===    0914.52.5566    :::    3 tr
0914884456    :::    1,6 tr    ===    0914.30.6686    :::    3 tr
0914892200    :::    1,6 tr    ===    0914.17.5005    :::    3 tr
0914892211    :::    1,6 tr    ===    0914.17.4545    :::    3 tr
0914890101    :::    1,6 tr    ===    0914.17.0880    :::    3 tr
0914890550    :::    1,6 tr    ===    0914.08.50.50    :::    3 tr
0914892442    :::    1,6 tr    ===    0914.74.5335    :::    2,8 tr
0914887222    :::    1,6 tr    ===    0914.74.1199    :::    2,8 tr
0914887444    :::    1,6 tr    ===    0914.38.2299    :::    2,8 tr
0914888131    :::    1,6 tr    ===    0914.40.5577    :::    2,8 tr
0914888151    :::    1,6 tr    ===    0914.47.1818    :::    2,8 tr
0914888211    :::    1,6 tr    ===    0914.47.1199    :::    2,8 tr
0914888727    :::    1,6 tr    ===    0914.47.1188    :::    2,8 tr
0914890111    :::    1,6 tr    ===    0914.47.1166    :::    2,8 tr
0914890202    :::    1,6 tr    ===    0914.57.8383    :::    2,8 tr
0914891414    :::    1,6 tr    ===    0914.51.3366    :::    2,8 tr
0914892332    :::    1,6 tr    ===    0914.51.7887    :::    2,8 tr
0914892333    :::    1,6 tr    ===    0914.38.2255    :::    2,8 tr
0914892444    :::    1,6 tr    ===    0914.38.2277    :::    2,8 tr
0914892552    :::    1,6 tr    ===    0914.38.5577    :::    2,8 tr
0914890919    :::    1,6 tr    ===    0914.96.1199    :::    2,8 tr
0914890929    :::    1,6 tr    ===    0914.96.1188    :::    2,8 tr
0914890949    :::    1,6 tr    ===    0914.82.7997    :::    2,8 tr
0914890959    :::    1,6 tr    ===    0914.40.5500    :::    2,8 tr
0914791929    :::    1,6 tr    ===    0914.47.1155    :::    2,8 tr
0914890002    :::    1,6 tr    ===    0914.97.1919    :::    2,8 tr
0914890003    :::    1,6 tr    ===    0914.08.5995    :::    2,8 tr
0914890004    :::    1,6 tr    ===    0914.34.1133    :::    2,8 tr
0914890005    :::    1,6 tr    ===    0914.47.1177    :::    2,8 tr
0914890006    :::    1,6 tr    ===    0914.25.88.33    :::    2,8 tr
0914887770    :::    1,6 tr    ===    0914.65.65.45    :::    2,8 tr
0914887773    :::    1,6 tr    ===    0914.65.65.35    :::    2,8 tr
0914887775    :::    1,6 tr    ===    0914.65.65.25    :::    2,8 tr
0914887797    :::    1,6 tr    ===    0914.20.6767    :::    2,8 tr
0914887808    :::    1,6 tr    ===    0914.57.8118    :::    2,6 tr
0914887838    :::    1,6 tr    ===    0914.51.4499    :::    2,6 tr
0914889908    :::    1,6 tr    ===    0914.51.4488    :::    2,6 tr
0914889948    :::    1,6 tr    ===    0914.51.4477    :::    2,6 tr
0914888277    :::    1,6 tr    ===    0914.51.4466    :::    2,6 tr
0914886649    :::    1,8 tr    ===    0914.51.4455    :::    2,6 tr
0914886660    :::    1,8 tr    ===    0914.51.3377    :::    2,6 tr
0914886661    :::    1,8 tr    ===    0914.51.3355    :::    2,6 tr
0914818148    :::    1,8 tr    ===    0914.96.0088    :::    2,6 tr
0914818151    :::    1,8 tr    ===    0914.96.0066    :::    2,6 tr
0914818844    :::    1,8 tr    ===    0914.85.1133    :::    2,6 tr
0914818887    :::    1,8 tr    ===    0914.52.6776    :::    2,6 tr
0914861144    :::    1,8 tr    ===    0914.57.8448    :::    2,6 tr
0914885567    :::    1,8 tr    ===    0914.57.8008    :::    2,6 tr
0914885878    :::    1,8 tr    ===    0914.57.8228    :::    2,6 tr
0914890055    :::    1,8 tr    ===    0914.19.7676    :::    2,6 tr
0914890077    :::    1,8 tr    ===    0914.08.6336    :::    2,6 tr
0914892255    :::    1,8 tr    ===    0914.15.0660    :::    2,6 tr
0914892277    :::    1,8 tr    ===    0914.66.2627    :::    2,6 tr
0914893355    :::    1,8 tr    ===    0914.96.1155    :::    2,6 tr
0914886619    :::    1,8 tr    ===    0914.96.0099    :::    2,6 tr
0914889394    :::    1,8 tr    ===    0914.83.2552    :::    2,6 tr
0914888487    :::    1,8 tr    ===    0914.82.9339    :::    2,6 tr
0914861414    :::    1,8 tr    ===    0914.96.1133    :::    2,6 tr
0914861789    :::    1,8 tr    ===    0914.65.65.58    :::    2,6 tr
0914884343    :::    1,8 tr    ===    0914.65.65.59    :::    2,6 tr
0914887168    :::    1,8 tr    ===    0914.96.1122    :::    2,6 tr
0914889890    :::    1,8 tr    ===    0914.82.84.56    :::    2,6 tr
0914891222    :::    1,8 tr    ===    0914.38.6611    :::    2,6 tr
0914892678    :::    1,8 tr    ===    0914.57.7576    :::    2,5 tr
0914886665    :::    1,8 tr    ===    0914.87.6869    :::    2,4 tr
0914861155    :::    1,9 tr    ===    0914.57.8586    :::    2,4 tr
0914861177    :::    1,9 tr    ===    0914.57.8485    :::    2,4 tr
0914893773    :::    1,9 tr    ===    0914.57.8283    :::    2,4 tr
0914884887    :::    1,9 tr    ===    091.44.55555    :::    68.000.000
0914889449    :::    1,9 tr    ===    0914.666667    :::    15.000.000
0914890022    :::    1,9 tr    ===    0914.666660    :::    9.000.000
0914890033    :::    1,9 tr    ===    0914.666663    :::    9.000.000
0914890044    :::    1,9 tr    ===    0914.666665    :::    9.000.000
0914892244    :::    1,9 tr    ===    0914.51.51.51    :::    16.500.000
0914893344    :::    1,9 tr    ===    0914.51.6886    :::    4.000.000
0914 818981    :::    2,2 tr    ===    0914.90.6886    :::    4.000.000
0914818111    :::    2,2 tr    ===    091.443.8868    :::    3.000.000
0914818155    :::    2,2 tr    ===    0914.38.3399    :::    4.000.000
0914818448    :::    2,2 tr    ===    0914.38.7788    :::    4.000.000
0914818481    :::    2,2 tr    ===    0914.38.7799    :::    4.000.000
0914818877    :::    2,2 tr    ===    0914.57.7879    :::    3.500.000
0914861133    :::    2,2 tr    ===    0914.51.3399    :::    3.500.000
0914885979    :::    2,2 tr    ===    0914.51.3838    :::    3.000.000
0914887474    :::    2,2 tr    ===    0914.51.3388    :::    3.000.000
0914892525    :::    2,2 tr    ===    0914.3456.99    :::    5.500.000
0914893737    :::    2,2 tr    ===    0914.93.5678    :::    5.500.000
0914883887    :::    2,5 tr    ===    0914.34567.6    :::    5.500.000
0914885115    :::    2,5 tr    ===    0914.51.3456    :::    4.500.000
0914885151    :::    2,5 tr    ===    0914.666899    :::    4.500.000
0914885168    :::    2,5 tr    ===    0914.65.67.69    :::    4.500.000
0914888182    :::    2,5 tr    ===    0914.83.3579    :::    4.000.000
0914888283    :::    2,5 tr    ===    0914.38.39.40    :::    3.500.000
0914888384    :::    2,5 tr    ===    091.46.56799    :::    3.500.000
0914889919    :::    2,7 tr    ===    0914.40.60.80    :::    3.500.000
0914889949    :::    2,7 tr    ===    0914.96.98.99    :::    3.500.000
0914 81 8384    :::    2,7 tr    ===    0914.51.52.53    :::    3.500.000
0914 81 8485    :::    2,7 tr    ===    091.46.56788    :::    3.500.000
0914 81.86.81    :::    2,7 tr    ===    0914.66.88.33    :::    6.000.000
0914 81 8855    :::    2,7 tr    ===    0914.66.77.66    :::    6.000.000
0914 88 6989    :::    2,7 tr    ===    0914.66.88.55    :::    6.000.000
0914 88 7778    :::    2,7 tr    ===    0914.66.88.77    :::    6.000.000
0914886606    :::    2,7 tr    ===    0914.66.33.66    :::    6.000.000
0914886608    :::    2,7 tr    ===    0914.66.55.99    :::    6.000.000
0914886616    :::    2,7 tr    ===    0914.6666.00    :::    5.500.000
0914886618    :::    2,7 tr    ===    0914.6666.11    :::    5.500.000
0914886626    :::    2,7 tr    ===    0914.6666.22    :::    5.500.000
0914886648    :::    2,7 tr    ===    0914.6666.33    :::    5.500.000
0914886656    :::    2,7 tr    ===    0914.66.88.11    :::    5.500.000
0914886676    :::    2,7 tr    ===    0914.66.88.22    :::    5.500.000
0912.80.9143    :::    1,2 tr    ===    0914.66.88.44    :::    5.500.000
091.426.00.11    :::    2,8 tr    ===    0914.66.99.33    :::    5.500.000
091.426.00.33    :::    2,8 tr    ===    0914.66.99.77    :::    5.500.000
091.426.00.55    :::    2,8 tr    ===    0914.66.99.11    :::    5.000.000
091.426.50.50    :::    2,8 tr    ===    0914.66.99.22    :::    5.000.000
091.426.55.22    :::    2,8 tr    ===    0914.66.99.44    :::    5.000.000
091.426.55.33    :::    2,8 tr    ===    0914.66.22.99    :::    5.000.000
0914.26.55.88    :::    2,9 tr    ===    0914.66.33.55    :::    5.000.000
091.426.5678    :::       6,5 tr    ===    0914.66.33.77    :::    5.000.000
0914.27.1976    :::    3,5 tr    ===    0914.66.55.77    :::    5.000.000
0914.27.1978    :::    3,5 tr    ===    0914.66.55.44    :::    5.000.000
0914.33.13.13    :::    2,9 tr    ===    0914.66.77.55    :::    5.000.000
0914.33.17.88    :::    2,5 tr    ===    0914.66.22.33    :::    5.000.000
0914.33.1967    :::    2,9 tr    ===    0914.66.22.44    :::    5.000.000
091.434.22.55    :::    2,9 tr    ===    0914.66.22.55    :::    5.000.000
091.434.22.66    :::    3,5 tr    ===    0914.66.33.44    :::    5.000.000
091.434.23.23    :::    2,9 tr    ===    0914.66.44.55    :::    5.000.000
091.434.26.26    :::    2,9 tr    ===    0914.66.44.77    :::    5.000.000
091.436.85.58    :::    2,2 tr    ===    0914.66.44.88    :::    5.000.000
091.436.89.88    :::    2,8 tr    ===    0914.66.77.11    :::    4.500.000
0914.38.1970    :::    3,5 tr    ===    0914.66.77.22    :::    4.500.000
0914.38.1971    :::    2,9 tr    ===    0914.66.77.33    :::    4.500.000
091.444.11.00    :::    2,8 tr    ===    0914.66.77.44    :::    4.500.000
091.444.11.33    :::    3,5 tr    ===    0914.65.66.99    :::    4.500.000
091.444.11.55    :::       4,5 tr    ===    0914.66.44.00    :::    4.500.000
091.444.11.66    :::       4,9 tr    ===    0914.66.44.11    :::    4.500.000
091.444.11.77    :::    2,9 tr    ===    0914.66.44.22    :::    4.500.000
091.444.11.88    :::       4,9 tr    ===    0914.66.44.33    :::    4.500.000
091.444.11.99    :::       4,9 tr    ===    0914.66.55.00    :::    4.500.000
091.444.1222    :::       4,5 tr    ===    0914.66.55.11    :::    4.500.000
091.444.18.77    :::    2,8 tr    ===    0914.66.55.22    :::    4.500.000
091.444.19.19    :::    3,8 tr    ===    0914.66.55.33    :::    4.500.000
091.444.1961    :::    3,8 tr    ===    0914.90.6699    :::    4.000.000
091.444.1995    :::    3,8 tr    ===    0914.55.77.44    :::    4.000.000
091.444.20.77    :::    1,8 tr    ===    0914.55.77.22    :::    4.000.000
091.444.21.21    :::    2,5 tr    ===    091.434.5577    :::    4.000.000
091.444.21.26    :::    2,2 tr    ===    0914.38.6699    :::    4.000.000
091.444.22.16    :::    2,8 tr    ===    0914.51.6699    :::    4.000.000
091.444.22.33    :::    3,8 tr    ===    0914.55.77.33    :::    4.000.000
091.444.22.55    :::       4,5 tr    ===    0914.77.88.11    :::    4.000.000
091.444.22.57    :::    2,2 tr    ===    0914.77.88.00    :::    4.000.000
091.444.22.66    :::       4,9 tr    ===    0914.17.55.99    :::    3.500.000
091.444.22.67    :::    2,5 tr    ===    0914.43.9988    :::    3.500.000
091.444.22.78    :::    2,5 tr    ===    091.44.000.99    :::    3.500.000
091.444.22.88    :::       5,5 tr    ===    0914.38.5588    :::    3.000.000
091.444.22.96    :::    2,8 tr    ===    0914.38.5599    :::    3.000.000
091.444.22.99    :::       4,9 tr    ===    0914.40.5599    :::    3.000.000
091.444.23.23    :::    2,9 tr    ===    0914.52.5599    :::    3.000.000
091.444.2357    :::    2,9 tr    ===    0914.17.55.66    :::    2.500.000
091.444.2389    :::    2,8 tr    ===    0914.65.6677    :::    2.500.000
091.444.23.96    :::    2,8 tr    ===    091.447.6677    :::    2.500.000
091.444.26.56    :::    2,5 tr    ===    0914.38.3355    :::    2.500.000
091.444.2669    :::    2,2 tr    ===    0914.38.3366    :::    2.500.000
091.444.26.96    :::    2,8 tr    ===    0914.38.5566    :::    2.500.000
091.444.28.18    :::    2,5 tr    ===    0914.38.6677    :::    2.500.000
091.444.28.22    :::    2,5 tr    ===    0914.66.6996    :::    5.500.000
091.444.28.26    :::    2,8 tr    ===    0914.66.6556    :::    4.000.000
091.444.28.78    :::    2,8 tr    ===    0914.38.8998    :::    4.000.000
091.444.28.82    :::    2,8 tr    ===    0914.46.9889    :::    3.500.000
091.444.28.98    :::    1,8 tr    ===    0914.46.8998    :::    3.500.000
091.444.29.22    :::    2,5 tr    ===    0914.93.9889    :::    3.500.000
091.444.29.29    :::       4,5 tr    ===    0914.57.8998    :::    3.500.000
091.444.29.69    :::    2,8 tr    ===    0914.43.8998    :::    3.000.000
091.444.29.86    :::    2,8 tr    ===    0914.43.9889    :::    3.000.000
091.447.1996    :::    3,5 tr    ===    0914.65.65.56    :::    3.000.000
091.451.89.88    :::    2,8 tr    ===    0914.90.6996    :::    2.500.000
0914.52.1965    :::    2,9 tr    ===    0914.85.8338    :::    2.500.000
0914.52.1967    :::    2,9 tr    ===    0914.51.6996    :::    2.500.000
0914.52.1971    :::    3,5 tr    ===    0914.66.6969    :::    7.500.000
091.452.1972    :::    3,5 tr    ===    0914.66.8989    :::    7.500.000
0914.52.1973    :::    3,5 tr    ===    091.434.8989    :::    7.000.000
0914.52.1977    :::    3,5 tr    ===    0914.3456.56    :::    6.500.000
0914.52.1978    :::    3,5 tr    ===    0914.65.69.69    :::    5.500.000
091.452.1994    :::    3,5 tr    ===    0914.66.58.58    :::    5.500.000
0914.52.1995    :::    3,5 tr    ===    0914.66.59.59    :::    5.500.000
091.452.1998    :::    3,5 tr    ===    0914.66.6565    :::    5.000.000
091.455.1970    :::    3,5 tr    ===    0914.66.56.56    :::    5.000.000
0914.91.1967    :::    2,9 tr    ===    0914.34.5858    :::    5.000.000
0914.91.1978    :::    3,5 tr    ===    0914.46.9898    :::    4.000.000
0914.91.1983    :::    3,5 tr    ===    0914.65.67.67    :::    4.000.000
091.495.66.88    :::      7,5 tr    ===    0914.65.65.66    :::    4.000.000
0914.96.1975    :::    3,5 tr    ===    0914.47.6969    :::    4.000.000
0914.96.1978    :::    3,5 tr    ===    0914.36.36.89    :::    4.000.000
0914.96.1980    :::    3,5 tr    ===    0914.51.6969    :::    4.000.000
0914.96.1981    :::    3,5 tr    ===    0914.90.6969    :::    4.000.000
0914.96.1992    :::    3,5 tr    ===    0914.17.5959    :::    3.500.000
091.476.22.77    :::    1.1 tr    ===    0914.38.5959    :::    3.500.000
0914.76.06.46    :::    7.50    ===    0914.51.57.57    :::    3.000.000
0914.76.06.56    :::    750    ===    0914.51.52.52    :::    3.000.000
0914548854    :::    1.1 tr    ===    0914.65.65.88    :::    3.000.000
091.485.74.68    :::    1.5 tr    ===    0914.65.65.95    :::    3.000.000
091.48.59.168    :::    1.6 tr    ===    0914.65.65.99    :::    2.500.000
0914641115    :::    850    ===    0914.17.2828    :::    2.500.000
0914762225    :::    750    ===    0914.66.99.69    :::    4.000.000
091.48.59.222    :::    1.7 tr    ===    0914.66.8986    :::    2.500.000
0914863345    :::    1.1 tr    ===    0914 60 8998    :::    2,5 tr
091.476.18.19    :::    1.2 tr    ===    0914 88 0220    :::    1,8 tr
0914.86.35.35    :::    1.5 tr    ===    0914 88 0770    :::    1,8 tr
091.485.74.74    :::    1.2 tr    ===    0914 60 68 67    :::    1,8 tr
0914.86.37.38    :::    1.4 tr    ===    0914 88 00 58    :::    1,6 tr
0914.86.38.48    :::    1.8 tr    ===    091 45 222 66    :::    2,2 tr
091.46.47.757    :::    1.1 tr    ===    0914 60 6622    :::    1,8 tr
0914.85.9119    :::    1.2 tr    ===    0914 60 66 65    :::    1,8 tr
0914.86.37.37    :::    1.3 tr    ===    0914 91 94 98    :::    4,5 tr
0914 813 168    :::    3,5 tr    ===    0914 60 61 64    :::    2,5 tr
091.444.22.11    :::    2,5 tr    ===    0914 60 62 67    :::    2,5 tr
0914 72 1080    :::    2,5 tr    ===    0914 34 36 34    :::    1,9 tr
0914 81 7879    :::    2,5 tr    ===    0914 60 8822    :::    1,6 tr
0914 81 6979    :::    2,5 tr    ===    0914 60 62 63    :::    2,2 tr
0914 81 9339    :::    2,6 tr    ===    0914 60 62 65    :::    2,2 tr
091496.33.66    :::    1,4 tr    ===    0914 60 63 64    :::    2,2 tr
091491.33.77    :::    1,4 tr    ===    0914 60 62 60    :::    2,5 tr
091491.33.66    :::    1,4 tr    ===    0914 60 66 63    :::    1,6 tr
0914.96.33.22    :::    1,2 tr    ===    0914 36 23 23    :::    1,6 tr
0914.87.73.74    :::    1,1 tr    ===    091 45 22277    :::    2,2 tr
0914.59.7337    :::    1,2 tr    ===    0914 60 6611    :::    1,9 tr
091491.33.11    :::    1 tr    ===    0914 60 8844    :::    1,6 tr
091.456.6006    :::    2,9 tr    ===    0914 60 7667    :::    1,8 tr
091.456.7117    :::    2,9 tr    ===    0914 60 66 64    :::    1,8 tr
091.44.00003    :::    2,8 tr    ===    0914.88.91.91    :::    4,5 tr
091.468.3333    :::    25000000    ===    091.478.66.99    :::    3,8 tr
091.48.7777.3    :::    2,8 tr    ===    091.444.222.9    :::    2,9 tr
0912.13.0914    :::    1,8 tr    ===    09147.54445    :::    1,8 tr
===    09127.09145    :::    1,5 tr

————–
Xem thêm các Số đẹp Vinaphone VIP tại http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=56&CatCode=vinaphone091
Liên hệ: 0934.11.66.88 – 0979.883.888 – (04.3) 9999911

%d bloggers like this: