Sim Năm Sinh Viettel 097


Sim Số Đẹp, Số đẹp Năm Sinh 0975 Viettel
0975 951 952    :::    1,5 tr    :::    0975951952
0976 55 1952    :::    1,4 tr    :::    0976551952
0976 55 1953    :::    1,4 tr    :::    0976551953
0976 55 1965    :::    1,4 tr    :::    0976551965
0976 55 1970    :::    1,5 tr    :::    0976551970
0976 55 1980    :::    1,9 tr    :::    0976551980
NHỮNG CON SỐ PHÙ HỢP VỚI BẢN MỆNH CỦA BẠN
1. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Thổ < Bấm vào chọn Số >
2. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Hỏa < Bấm vào chọn Số >
3. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Kim < Bấm vào chọn Số >
4. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Mộc < Bấm vào chọn Số >
5. Sim Số Đẹp dành cho Người Mệnh Thủy < Bấm vào chọn Số >

0976 55 1994    :::    1,9 tr    :::    0976551994
097 340 1950    :::    1,4 tr    :::    0973401950
097 340 1951    :::    1,4 tr    :::    0973401951
097 340 1952    :::    1,4 tr    :::    0973401952
097 340 1953    :::    1,4 tr    :::    0973401953
097 340 1955    :::    1,4 tr    :::    0973401955
097 340 1956    :::    1,4 tr    :::    0973401956
097 340 1961    :::    1,4 tr    :::    0973401961
097 340 1964    :::    1,4 tr    :::    0973401964
097 340 1965    :::    1,4 tr    :::    0973401965
097 340 1967    :::    1,4 tr    :::    0973401967
097 340 1970    :::    1,5 tr    :::    0973401970
097 340 1973    :::    1,5 tr    :::    0973401973
097 340 1974    :::    1,5 tr    :::    0973401974
097 340 1977    :::    1,5 tr    :::    0973401977
0973401980    :::    1,6 tr    :::    0973401980
0973401983    :::    1,6 tr    :::    0973401983
097 225 2004    :::    1,4 tr    :::    0972252004
097 391 1982    :::    1,6 tr    :::    0973911982
097895 2007    :::    1,4 tr    :::    0978952007
0972241940    :::    990    :::    0972241940
0972242059    :::    990    :::    0972242059
0972251937    :::    990    :::    0972251937
0973 92 1968    :::    đã bán    :::    0973921968
0974 88 1968    :::    đã bán    :::    0974881968
0973 05 1968    :::    2 tr    :::    0973051968
0973 05 1969    :::    2 tr    :::    0973051969
0973 92 1975    :::    2,6 tr    :::    0973921975
0978 93 1976    :::    2,6 tr    :::    0978931976
0973 18 1976    :::    2,6 tr    :::    0973181976
097 305 1983    :::    3,2 tr    :::    0973051983
0978 93 1993    :::    3,5 tr    :::    0978931993
0973 92 1993    :::    3,2 tr    :::    0973921993
097 505 1993    :::    3,2 tr    :::    0975051993
0975 23 1993    :::    2,6 tr    :::    0975231993
0973 35 1993    :::    2,6 tr    :::    0973351993
097 808 1994    :::    3,2 tr    :::    0978081994
0973 92 1970    :::    2,2 tr    :::    0973921970
0978 93 1970    :::    2,2 tr    :::    0978931970
097 505 1984    :::    2,5 tr    :::    0975051984
097 505 1994    :::    2,5 tr    :::    0975051994
0976 01 1994    :::    2,2 tr    :::    0976011994
0979 22 1994    :::    2,5 tr    :::    0979221994
0973 92 1994    :::    2,5 tr    :::    0973921994
0978 93 1994    :::    2,5 tr    :::    0978931994
0978 45 1994    :::    2,5 tr    :::    0978451994
0973 92 1971    :::    2,2 tr    :::    0973921971
097 26 1 1986    :::    2,5 tr    :::    0972611986
0978 93 1995    :::    2,5 tr    :::    0978931995
097 505 1995    :::    2,5 tr    :::    0975051995
0978 05 1996    :::    2,2 tr    :::    0978051996
0978 93 1972    :::    2,2 tr    :::    0978931972
0973 92 1972    :::    2,2 tr    :::    0973921972
0976 71 1980    :::    1,7 tr    :::    0976711980
097 505 1996    :::    2,2 tr    :::    0975051996
0976 01 1997    :::    1,7 tr    :::    0976011997
097 505 1997    :::    2 tr    :::    0975051997
0973 92 1973    :::    2,5 tr    :::    0973921973
0974 46 1980    :::    1,8 tr    :::    0974461980
0973 05 1980    :::    1,8 tr    :::    0973051980
0974 88 1980    :::    2,6 tr    :::    0974881980
0977 41 1981    :::    2,5 tr    :::    0977411981
0977 48 1981    :::    2,2 tr    :::    0977481981
0973 92 1992    :::    3 tr    :::    0973921992
0976 01 1998    :::    1,7 tr    :::    0976011998
097 505 1998    :::    2 tr    :::    0975051998
0978 93 1974    :::    2,2 tr    :::    0978931974
0975 91 1975    :::    1,7 tr    :::    0975911975
0977 41 1982    :::    2,5 tr    :::    0977411982
0978 93 1992    :::    2,5 tr    :::    0978931992
097 505 1992    :::    2,5 tr    :::    0975051992
0973 18 2002    :::    1,7 tr    :::    0973182002
0979 35 1951    :::    750    :::    0979351951
0978 86 1953    :::    800    :::    0978861953
0978 86 2004    :::    800    :::    0978862004
0978 14 1967    :::    800    :::    0978141967
0979 90 1986    :::    2,2 tr    :::    0979901986
0979 95 1965    :::    1,2 tr    :::    0979951965
0979 69 1942    :::    1,2 tr    :::    0979691942
0979 69 1941    :::    1,2 tr    :::    0979691941
0979 57 2010    :::    1,2 tr    :::    0979572010
0979 91 1940    :::    1,2 tr    :::    0979911940
0979 64 1956    :::    1,2 tr    :::    0979641956
0979 67 1941    :::    1,2 tr    :::    0979671941
0979 67 1964    :::    1,2 tr    :::    0979671964
0979 67 1992    :::    1,2 tr    :::    0979671992
0972 32 1941    :::    990    :::    0972321941
097232 1964    :::    990    :::    0972321964
0975 611 929    :::    850    :::    0975611929
0978.19.19.24    :::    1,5 tr    :::    0978191924
0978.19.19.37    :::    1,2 tr    :::    0978191937
0979 632 055    :::    990    :::    0979632055
0979 66 20 66    :::    900    :::    0979662066
097 678 2090    :::    800    :::    0976782090
0972 04.1952    :::        :::    0972041952
0972 87.1952    :::        :::    0972871952
097 242.1956    :::        :::    0972421956
0972 50.1997    :::        :::    0972501997
0972 83.1951    :::        :::    0972831951
0978 86 1964    :::    850    :::    0978861964
0972 512 085    :::    990    :::    0972512085
097232 1928    :::    850    :::    0972321928
0972 322 085    :::    850    :::    0972322085
0988 622 097    :::    850    :::    0988622097
0979 7020 75    :::    850    :::    0979702075
0979 58 20 85    :::    850    :::    0979582085
0979 5020 83    :::    850    :::    0979502083
0979 56 20 96    :::    850    :::    0979562096
0979 56 20 87    :::    850    :::    0979562087
097 525 1980    :::    1,2 tr    :::    0975251980
097 525 1983    :::    1,2 tr    :::    0975251983
097 525 1995    :::    1,2 tr    :::    0975251995
0975 81 1951    :::    650000    :::    0975811951
0975 81 2005    :::    1500000    :::    0975812005
0975 81 2001    :::    1500000    :::    0975812001
097 661 2029    :::    750000    :::    0976612029
097 747 1966    :::    1000000    :::    0977471966
097 747 1952    :::    850000    :::    0977471952
097 747 1953    :::    850000    :::    0977471953
0977.95.1994    :::    1900000    :::    0977951994
0977.95.1971    :::    1700000    :::    0977951971
0977.95.1980    :::    1900000    :::    0977951980
0976.27.19.95    :::    1100000    :::    0976271995
0977.95.1993    :::    1900000    :::    0977951993
0977.95.1997    :::    1900000    :::    0977951997
0973.77.1988    :::    3980000    :::    0973771988
0975 81 1997    :::    2500000    :::    0975811997
097.909.1980    :::    2,000,000    :::    0979091980
0978.44.1982    :::    2,2 tr    :::    0978441982
0978.44.1964    :::    1,6 tr    :::    0978441964
0974.53.1985    :::    1,6 tr    :::    0974531985
0974.64.1961    :::    1,6 tr    :::    0974641961
0974.64.1998    :::    1,6 tr    :::    0974641998
0977.11.1972    :::    1,6 tr    :::    0977111972
0977.13.1981    :::    1,6 tr    :::    0977131981
0973.27.1978    :::    1,5 tr    :::    0973271978
0973.27.1966    :::    1,5 tr    :::    0973271966
097.32.32.060    :::    1,6 tr    :::    0973232060
0973.14.1955    :::    1,5 tr    :::    0973141955
0974.74.1933    :::    1,2 tr    :::    0974741933
0973.20.20.81    :::    1,2 tr    :::    0973202081
097447.20.27    :::    1,2 tr    :::    0974472027
097.71.71.932    :::    1,2 tr    :::    0977171932
0974.60.1929    :::    1,2 tr    :::    0974601929
0973.20.20.97    :::    1,2 tr    :::    0973202097
0973.18.1960    :::    1,5 tr    :::    0973181960
0973.22.1982    :::    1,5 tr    :::    0973221982
0974.69.1987    :::    1,5 tr    :::    0974691987
0974.52.1966    :::    1,5 tr    :::    0974521966
0974.57.1987    :::    1,5 tr    :::    0974571987
0974.64.1977    :::    1,5 tr    :::    0974641977
0977.11.1982    :::    1,5 tr    :::    0977111982
0977.13.1973    :::    1,5 tr    :::    0977131973
0978.44.1951    :::    1,5 tr    :::    0978441951
0978.44.1956    :::    1,5 tr    :::    0978441956
0973.27.1962    :::    1,5 tr    :::    0973271962
097.255.1986    :::    4,3 tr    :::    0972551986
0977.10.1985    :::    3,9 tr    :::    0977101985
097.296.1984    :::    3,9 tr    :::    0972961984
097.292.1987    :::    3,9 tr    :::    0972921987
097.292.1984    :::    3,9 tr    :::    0972921984
097.288.1994    :::    3,9 tr    :::    0972881994
097.288.1993    :::    3,9 tr    :::    0972881993
097.288.1992    :::    3,9 tr    :::    0972881992
097.288.1991    :::    3,9 tr    :::    0972881991
097.288.1985    :::    3,9 tr    :::    0972881985
097.288.1980    :::    3,9 tr    :::    0972881980
097.288.1973    :::    3,9 tr    :::    0972881973
097.288.1972    :::    3,9 tr    :::    0972881972
097.288.1970    :::    3,9 tr    :::    0972881970
097.283.1981    :::    3,9 tr    :::    0972831981
097.282.1990    :::    3,9 tr    :::    0972821990
097.279.1987    :::    3,9 tr    :::    0972791987
097.279.1986    :::    3,9 tr    :::    0972791986
097.279.1984    :::    3,9 tr    :::    0972791984
097.248.1984    :::    3,9 tr    :::    0972481984
097.234.1983    :::    3,9 tr    :::    0972341983
097.234.1980    :::    3,9 tr    :::    0972341980
097.228.1993    :::    3,9 tr    :::    0972281993
097.228.1991    :::    3,9 tr    :::    0972281991
097.228.1987    :::    3,9 tr    :::    0972281987
097.228.1986    :::    3,9 tr    :::    0972281986
097.228.1985    :::    3,9 tr    :::    0972281985
097.228.1983    :::    3,9 tr    :::    0972281983
097.228.1982    :::    3,9 tr    :::    0972281982
097.228.1980    :::    3,9 tr    :::    0972281980
097.297.1990    :::    3,5 tr    :::    0972971990
097.296.1983    :::    3,5 tr    :::    0972961983
097.295.1982    :::    3,5 tr    :::    0972951982
097.278.1987    :::    3,5 tr    :::    0972781987
097.263.1984    :::    3,5 tr    :::    0972631984
097.258.1984    :::    3,5 tr    :::    0972581984
097.254.1989    :::    3,5 tr    :::    0972541989
097.254.1984    :::    3,5 tr    :::    0972541984
097.249.1980    :::    3,5 tr    :::    0972491980
097.243.1988    :::    3,5 tr    :::    0972431988
097.213.1990    :::    3,5 tr    :::    0972131990
097.206.1990    :::    3,5 tr    :::    0972061990
0972.20.20.30    :::    3,3 tr    :::    0972202030
097.288.1998    :::    3,3 tr    :::    0972881998
097.288.1997    :::    3,3 tr    :::    0972881997
097.288.1995    :::    3,3 tr    :::    0972881995
097.288.1978    :::    3,3 tr    :::    0972881978
097.288.1976    :::    3,3 tr    :::    0972881976
097.255.1996    :::    3,3 tr    :::    0972551996
097.255.1995    :::    3,3 tr    :::    0972551995
097.255.1976    :::    3,3 tr    :::    0972551976
097.255.1971    :::    3,3 tr    :::    0972551971
097.234.1975    :::    3,3 tr    :::    0972341975
097.228.1996    :::    3,3 tr    :::    0972281996
097.228.1995    :::    3,3 tr    :::    0972281995
097.228.1994    :::    3,3 tr    :::    0972281994
097.228.1976    :::    3,3 tr    :::    0972281976
097.228.1975    :::    3,3 tr    :::    0972281975
097.228.1974    :::    3,3 tr    :::    0972281974
097.228.1973    :::    3,3 tr    :::    0972281973
097.228.1972    :::    3,3 tr    :::    0972281972
097.228.1970    :::    3,3 tr    :::    0972281970
097.224.1988    :::    3,3 tr    :::    0972241988
0972.20.20.21    :::    2,9 tr    :::    0972202021
097.255.1969    :::    2,9 tr    :::    0972551969
097.255.1956    :::    2,8 tr    :::    0972551956
0972.20.20.86    :::    2,6 tr    :::    0972202086
0972.20.20.68    :::    2,6 tr    :::    0972202068
0972.20.20.02    :::    2,6 tr    :::    0972202002
0972.20.20.90    :::    2,6 tr    :::    0972202090
0972.20.20.80    :::    2,6 tr    :::    0972202080
0972.20.20.60    :::    2,6 tr    :::    0972202060
0972.20.20.40    :::    2,6 tr    :::    0972202040
0972.20.20.29    :::    2,6 tr    :::    0972202029
0972.20.20.28    :::    2,6 tr    :::    0972202028
0972.20.20.27    :::    2,6 tr    :::    0972202027
0972.20.20.26    :::    2,6 tr    :::    0972202026
097.255.1997    :::    2,6 tr    :::    0972551997
0972.20.20.88    :::    2,5 tr    :::    0972202088
0972.20.20.10    :::    2,2 tr    :::    0972202010
097.255.1998    :::    2,2 tr    :::    0972551998
097.255.1967    :::    2,2 tr    :::    0972551967
097.255.1965    :::    2,2 tr    :::    0972551965
097.255.1963    :::    2,2 tr    :::    0972551963
097.255.1962    :::    2,2 tr    :::    0972551962
0972.20.20.23    :::    2,2 tr    :::    0972202023
097.255.1968    :::    2,2 tr    :::    0972551968
097.255.1964    :::    2,2 tr    :::    0972551964
097.228.1967    :::    2,2 tr    :::    0972281967
097.228.1966    :::    2,2 tr    :::    0972281966
097.228.1965    :::    2,2 tr    :::    0972281965
097.228.1963    :::    2,2 tr    :::    0972281963
097.228.1962    :::    2,2 tr    :::    0972281962
097.220.1967    :::    2,2 tr    :::    0972201967
097.220.1962    :::    2,2 tr    :::    0972201962
097.220.1961    :::    2,2 tr    :::    0972201961
0972.20.20.82    :::    1,9 tr    :::    0972202082
097.220.1966    :::    1,9 tr    :::    0972201966
097.220.1965    :::    1,9 tr    :::    0972201965
097.220.1964    :::    1,9 tr    :::    0972201964
097.220.1963    :::    1,9 tr    :::    0972201963
0972.20.20.24    :::    1,9 tr    :::    0972202024
097.228.1953    :::    1,9 tr    :::    0972281953
097.228.1951    :::    1,5 tr    :::    0972281951
097.228.1950    :::    1,9 tr    :::    0972281950
0972.20.2006    :::    1,8 tr    :::    0972202006
0972.20.2005    :::    1,8 tr    :::    0972202005
0972.20.20.79    :::    1,8 tr    :::    0972202079
097.255.1959    :::    1,8 tr    :::    0972551959
097.228.1939    :::    1,8 tr    :::    0972281939
097.220.2009    :::    1,8 tr    :::    0972202009
097.220.1959    :::    1,8 tr    :::    0972201959
097.220.1958    :::    1,8 tr    :::    0972201958
097.220.1957    :::    1,8 tr    :::    0972201957
097.220.1956    :::    1,8 tr    :::    0972201956
097.220.1955    :::    1,8 tr    :::    0972201955
097.220.1953    :::    1,8 tr    :::    0972201953
0979.27.2002    :::    1,6 tr    :::    0979272002
0972.28.19.29    :::    1,6 tr    :::    0972281929
0972.20.20.99    :::    1,6 tr    :::    0972202099
0972.20.20.77    :::    1,6 tr    :::    0972202077
0972.20.20.66    :::    1,6 tr    :::    0972202066
0972.55.1950    :::    1,5 tr    :::    0972551950
097.255.1955    :::    1,5 tr    :::    0972551955
097.255.1945    :::    1,5 tr    :::    0972551945
097.228.1941    :::    1,5 tr    :::    0972281941
097.228.1940    :::    1,5 tr    :::    0972281940
097.220.1960    :::    1,5 tr    :::    0972201960
0972.55.19.29    :::    1,5 tr    :::    0972551929
0972.20.20.11    :::    1,5 tr    :::    0972202011
097.255.1953    :::    1,5 tr    :::    0972551953
097.255.1951    :::    1,5 tr    :::    0972551951
097.255.1939    :::    1,5 tr    :::    0972551939
097.228.1954    :::    1,5 tr    :::    0972281954
097.228.1948    :::    1,5 tr    :::    0972281948
097.228.1947    :::    1,5 tr    :::    0972281947
097.228.1946    :::    1,5 tr    :::    0972281946
097.228.1943    :::    1,5 tr    :::    0972281943
097.228.1942    :::    1,5 tr    :::    0972281942
097.228.1938    :::    1,5 tr    :::    0972281938
097.228.1936    :::    1,5 tr    :::    0972281936
097.228.1935    :::    1,5 tr    :::    0972281935
097.228.1934    :::    1,5 tr    :::    0972281934
097.228.1932    :::    1,5 tr    :::    0972281932
097.228.1928    :::    1,5 tr    :::    0972281928
097.228.1926    :::    1,5 tr    :::    0972281926
0972.20.2007    :::    1,5 tr    :::    0972202007
0972.20.20.44    :::    1,5 tr    :::    0972202044
0972.20.20.33    :::    1,5 tr    :::    0972202033
097.255.1948    :::    1,5 tr    :::    0972551948
097.255.1946    :::    1,5 tr    :::    0972551946
097.255.1938    :::    1,5 tr    :::    0972551938
097.255.1937    :::    1,5 tr    :::    0972551937
097.255.1928    :::    1,5 tr    :::    0972551928
097.228.1944    :::    1,5 tr    :::    0972281944
097.228.1937    :::    1,5 tr    :::    0972281937
097.228.1925    :::    1,5 tr    :::    0972281925
097.228.1922    :::    1,5 tr    :::    0972281922
097.228.1921    :::    1,5 tr    :::    0972281921
0.979.272.097    :::    1,5 tr    :::    0979272097
097.228.1933    :::    1,2 tr    :::    0972281933
0976.50.1981    :::    3,8 tr    :::    0976501981
097.693.1972    :::    3,6 tr    :::    0976931972
0974 26 1960    :::    1,5 tr    :::    0974261960
0974 26 1961    :::    1,5 tr    :::    0974261961
0974 72 1961    :::    1,5 tr    :::    0974721961
0972 38 1963    :::    1,5 tr    :::    0972381963
097 238 1964    :::    1,5 tr    :::    0972381964
0972 39 1964    :::    1,5 tr    :::    0972391964
0974 26 1965    :::    1,6 tr    :::    0974261965
0972 38 1965    :::    750    :::    0972381965
0977 61 1965    :::    1,6 tr    :::    0977611965
0972 18 1967    :::    1,8 tr    :::    0972181967
0974 57 1967    :::    1,6 tr    :::    0974571967
0973 68 1967    :::    1,8 tr    :::    0973681967
0974 26 1969    :::    1,6 tr    :::    0974261969
0973 80 1969    :::    1,6 tr    :::    0973801969
0979 00 1970    :::    1,8 tr    :::    0979001970
0974 26 1970    :::    1,6 tr    :::    0974261970
097 626 1970    :::    1,8 tr    :::    0976261970
0978 26 1970    :::    1,6 tr    :::    0978261970
0972 38 1970    :::    1,6 tr    :::    0972381970
0974 38 1970    :::    1,6 tr    :::    0974381970
0978 49 1970    :::    1,6 tr    :::    0978491970
0974 61 1970    :::    1,6 tr    :::    0974611970
0973 68 1970    :::    2,2 tr    :::    0973681970
0973 80 1970    :::    1,6 tr    :::    0973801970
0974 87 1970    :::    1,6 tr    :::    0974871970
0975 89 1970    :::    1,8 tr    :::    0975891970
0974 98 1970    :::    1,6 tr    :::    0974981970
0979 01 1971    :::    1,8 tr    :::    0979011971
0979 16 1971    :::    1,8 tr    :::    0979161971
0974 26 1971    :::    1,6 tr    :::    0974261971
0972 38 1971    :::    1,6 tr    :::    0972381971
0978 49 1971    :::    1,6 tr    :::    0978491971
0974 61 1971    :::    1,6 tr    :::    0974611971
0973 68 1971    :::    2,2 tr    :::    0973681971
0974 76 1971    :::    1,6 tr    :::    0974761971
0973 80 1971    :::    1,6 tr    :::    0973801971
0977 92 1971    :::    1,6 tr    :::    0977921971
0974 98 1971    :::    1,8 tr    :::    0974981971
0979 16 1972    :::    1,8 tr    :::    0979161972
0974 26 1972    :::    1,6 tr    :::    0974261972
0978 49 1972    :::    1,6 tr    :::    0978491972
0977 51 1972    :::    1,6 tr    :::    0977511972
0974 61 1972    :::    1,6 tr    :::    0974611972
0974 98 1972    :::    1,8 tr    :::    0974981972
0972 18 1973    :::    1,9 tr    :::    0972181973
0974 26 1973    :::    1,8 tr    :::    0974261973
0972 38 1973    :::    1,8 tr    :::    0972381973
0974 38 1973    :::    1,8 tr    :::    0974381973
0978 49 1973    :::    1,6 tr    :::    0978491973
0974 61 1973    :::    1,6 tr    :::    0974611973
0974 87 1973    :::    1,6 tr    :::    0974871973
0977 92 1973    :::    1,6 tr    :::    0977921973
0974 98 1973    :::    1,8 tr    :::    0974981973
0979 16 1974    :::    1,8 tr    :::    0979161974
0972 18 1974    :::    1,9 tr    :::    0972181974
097 626 1974    :::    1,8 tr    :::    0976261974
0978 26 1974    :::    1,6 tr    :::    0978261974
0972 38 1974    :::    1,8 tr    :::    0972381974
0978 49 1974    :::    1,6 tr    :::    0978491974
0974 87 1974    :::    1,6 tr    :::    0974871974
0978 26 1975    :::    1,6 tr    :::    0978261975
0977 36 1975    :::    1,6 tr    :::    0977361975
0978 49 1975    :::    1,6 tr    :::    0978491975
0973 80 1975    :::    1,6 tr    :::    0973801975
0974 87 1975    :::    1,6 tr    :::    0974871975
0974 98 1975    :::    1,8 tr    :::    0974981975
0972 18 1976    :::    1,9 tr    :::    0972181976
0974 87 1977    :::    1,6 tr    :::    0974871977
0977 30 1978    :::    1,6 tr    :::    0977301978
0973 84 1978    :::    1,8 tr    :::    0973841978
0979 01 1980    :::    2,5 tr    :::    0979011980
0974 26 1980    :::    2,2 tr    :::    0974261980
0977 40 1980    :::    1,9 tr    :::    0977401980
0977 52 1980    :::    2,2 tr    :::    0977521980
0974 61 1980    :::    2,2 tr    :::    0974611980
0975 94 1980    :::    2,2 tr    :::    0975941980
0974 96 1980    :::    2,2 tr    :::    0974961980
0974 98 1980    :::    2,5 tr    :::    0974981980
0972 38 1981    :::    2,2 tr    :::    0972381981
0977 52 1981    :::    2,2 tr    :::    0977521981
0973 80 1981    :::    1,9 tr    :::    0973801981
0973 85 1981    :::    2,2 tr    :::    0973851981
0974 87 1981    :::    2,2 tr    :::    0974871981
0975 94 1981    :::    2,2 tr    :::    0975941981
0974 96 1981    :::    2,2 tr    :::    0974961981
0973 80 1982    :::    1,9 tr    :::    0973801982
0974 87 1982    :::    2,2 tr    :::    0974871982
0977 92 1982    :::    2,2 tr    :::    0977921982
0977 52 1983    :::    2,2 tr    :::    0977521983
0976 85 1983    :::    2,2 tr    :::    0976851983
0974 87 1983    :::    2,2 tr    :::    0974871983
0975 94 1983    :::    2,2 tr    :::    0975941983
0973 80 1984    :::    1,9 tr    :::    0973801984
0977 83 1984    :::    2,2 tr    :::    0977831984
0974 87 1984    :::    2,2 tr    :::    0974871984
0974 96 1984    :::    2,2 tr    :::    0974961984
0974 26 1985    :::    2,2 tr    :::    0974261985
0977 92 1985    :::    2,2 tr    :::    0977921985
0974 96 1985    :::    2,2 tr    :::    0974961985
0972 38 1987    :::    2,3 tr    :::    0972381987
0977 52 1987    :::    2,5 tr    :::    0977521987
0973 80 1987    :::    2,3 tr    :::    0973801987
0977 92 1987    :::    2,3 tr    :::    0977921987
0974 96 1987    :::    2,5 tr    :::    0974961987
0974 96 1989    :::    2,6 tr    :::    0974961989
0978 06 1992    :::    2,5 tr    :::    0978061992
0979 08 1992    :::    2,5 tr    :::    0979081992
0973 79 1992    :::    2,8 tr    :::    0973791992
0977 87 1992    :::    2,3 tr    :::    0977871992
0974 90 1992    :::    2,3 tr    :::    0974901992
0972 04 1993    :::    1,9 tr    :::    0972041993
0972 18 1993    :::    2,3 tr    :::    0972181993
0973 61 1993    :::    1,9 tr    :::    0973611993
0977 87 1993    :::    1,9 tr    :::    0977871993
0974 88 1993    :::    2,5 tr    :::    0974881993
0974 98 1993    :::    1,9 tr    :::    0974981993
0972 18 1994    :::    1,8 tr    :::    0972181994
0977 52 1994    :::    1,6 tr    :::    0977521994
097 363 1994    :::    1,6 tr    :::    0973631994
0973 85 1994    :::    1,6 tr    :::    0973851994
0974 26 1995    :::    1,6 tr    :::    0974261995
097 626 1995    :::    1,6 tr    :::    0976261995
0972 38 1995    :::    1,6 tr    :::    0972381995
0974 38 1995    :::    1,6 tr    :::    0974381995
0979 47 1995    :::    1,6 tr    :::    0979471995
0974 61 1995    :::    1,6 tr    :::    0974611995
0974 98 1995    :::    1,6 tr    :::    0974981995
0974 38 1996    :::    1,6 tr    :::    0974381996
0972 38 1996    :::    1,6 tr    :::    0972381996
0974 61 1996    :::    1,6 tr    :::    0974611996
0974 98 1996    :::    1,6 tr    :::    0974981996
0972 18 1997    :::    1,8 tr    :::    0972181997
097 626 1997    :::    1,6 tr    :::    0976261997
0974 26 1997    :::    1,6 tr    :::    0974261997
0972 38 1997    :::    1,6 tr    :::    0972381997
0974 61 1997    :::    1,6 tr    :::    0974611997
0972 98 1997    :::    1,8 tr    :::    0972981997
0974 61 1998    :::    1,6 tr    :::    0974611998
0974 98 1998    :::    2,3 tr    :::    0974981998
0979.78.20.86    :::    1,6 tr    :::    0979782086
0972.71.1951    :::    1,2 tr    :::    0972711951
0972.71.1953    :::    1,2 tr    :::    0972711953
0979.78.1988    :::    2,8 tr    :::    0979781988
0976.45.1986    :::    1,8 tr    :::    0976451986
0976.43.2001    :::    1,5 tr    :::    0976432001
0978.45.1955    :::    1,6 tr    :::    0978451955
0972.71.1965    :::    1,6 tr    :::    0972711965
0972.84.1961    :::    1,4 tr    :::    0972841961
0972.84.1964    :::    1,4 tr    :::    0972841964
0972.84.1996    :::    1,8 tr    :::    0972841996
0972.84.1997    :::    1,8 tr    :::    0972841997
0972.84.1974    :::    1,8 tr    :::    0972841974
0972.84.1998    :::    1,8 tr    :::    0972841998
0978.34.1960    :::    1,4 tr    :::    0978341960
0978.64.1971    :::    1,6 tr    :::    0978641971
0979.78.1969    :::    1,8 tr    :::    0979781969
0972.71.1964    :::    1,5 tr    :::    0972711964
0976.43.1955    :::    1,5 tr    :::    0976431955
0972.71.1956    :::    1,5 tr    :::    0972711956
0976.43.1969    :::    1,6 tr    :::    0976431969
0972.84.1970    :::    1,6 tr    :::    0972841970
0978.47.1972    :::    1,8 tr    :::    0978471972
0979.79.1997    :::    11,8 tr    :::    0979791997
0972.84.1956    :::    1,4 tr    :::    0972841956
0977.55.1994    :::    2,5 tr    :::    0977551994
0977.55.1995    :::    2,5 tr    :::    0977551995
0977.55.1996    :::    2,5 tr    :::    0977551996
097.844.1997    :::    2,5 tr    :::    0978441997
097.844.1996    :::    2,5 tr    :::    0978441996
097.844.1960    :::    1,8 tr    :::    0978441960
0979.63.1997    :::    2,5 tr    :::    0979631997
0979.63.1967    :::    1,8 tr    :::    0979631967
0979.63.1960    :::    1,8 tr    :::    0979631960
0974.86.1996    :::    2,5 tr    :::    0974861996
0974.86.1997    :::    2,5 tr    :::    0974861997
0974.86.1970    :::    2,5 tr    :::    0974861970
0974.86.1961    :::    1,8 tr    :::    0974861961
0974.86.1965    :::    1,8 tr    :::    0974861965
097.441.2007    :::    1,6 tr    :::    0974412007
0975.58.1961    :::    1,8 tr    :::    0975581961
0975.82.1977    :::    2,5 tr    :::    0975821977
0975.82.1996    :::    1,6 tr    :::    0975821996
0976.54.1970    :::    1,8 tr    :::    0976541970
0976.54.1964    :::    1,8 tr    :::    0976541964
0976.54.1960    :::    1,8 tr    :::    0976541960
0976.54.1961    :::    1,8 tr    :::    0976541961

%d bloggers like this: