Sim So dep Vinaphone 0946


Sim Số Đẹp, Số đẹp Vina 0946
0946181818    :::    45,5tr    :::    0946661912    :::    1,7tr
0946393939    :::    60tr    :::    0946661855    :::    1,7tr
0946388388    :::    15,5tr    :::    0946661914    :::    1,7tr
0946116868    :::    16,9tr    :::    0946623567    :::    1,7tr
0946106688    :::    6,9tr    :::    0946231122    :::    1,7tr

NHỮNG CON SỐ PHÙ HỢP VỚI BẢN MỆNH CỦA BẠN

Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nam giới:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=163
Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=164

Sim hợp Mệnh Hỏa, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=169
Sim hợp mệnh Hỏa, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=170

Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=167
Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=168

Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=165
Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=166

Sim hợp Mệnh Thủy, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=171
Sim hợp MỆNH THỦY, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=172

————————-
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO MẠNG DI ĐỘNG
Sim Số Đẹp Vinaphone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=1

Sim Số Đẹp Mobifone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=2

Sim Số Đẹp Viettel: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=3

Sim Số Đẹp Vietnamobile: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=4

Sim Số Đẹp Beelines: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=6

———————–
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO LOẠI:
Sim Số Đẹp Tứ Quý: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=141

Sim Lộc Phát: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=150

Sim Thần Tài: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=158

Sim Số Tiến: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=151

Sim Tam Hoa: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=142

Sim Số Đẹp Taxi: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=159

Sim Số Đẹp Gánh, Đảo, Lặp, Kép: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=160

Sim Năm Sinh, Sim ngày sinh: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=153

Sim Số Đẹp Dễ nhớ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=161

Sim Số Đẹp giá Rẻ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=162

Tra cứu Sim Phong Thủy: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=news.viewpost&id=78


0946221188    :::    4,5tr    :::    0946231133    :::    1,7tr
0946388488    :::    4,5tr    :::    0946977767    :::    1,7tr
0946388588    :::    4,5tr    :::    0946185577    :::    1,7tr
0946221177    :::    2,9tr    :::    0946185665    :::    1,7tr
0946111818    :::    3,5tr    :::    0946186226    :::    1,7tr
0946111919    :::    3,5tr    :::    0946186556    :::    1,7tr
0946388989    :::    3,8tr    :::    0946186776    :::    1,7tr
0946106969    :::    2,8tr    :::    0946661817    :::    1,7tr
0946388282    :::    2,8tr    :::    0946623959    :::    1,7tr
0946388484    :::    2,8tr    :::    0946661839    :::    1,7tr
0946388080    :::    2,8tr    :::    0946623949    :::    1,7tr
0946388585    :::    2,8tr    :::    0946623858    :::    1,7tr
0946388181    :::    2,8tr    :::    0946211819    :::    1,7tr
0946388998    :::    3,5tr    :::    0946205859    :::    1,7tr
0946388118    :::    2,9tr    :::    0946661822    :::    1,7tr
0946388228    :::    3,2tr    :::    0946706677    :::    1,7tr
0946393883    :::    3,2tr    :::    0946087576    :::    1,7tr
0946393399    :::    3,6tr    :::    0946979900    :::    1,7tr
0946393456    :::    3,5tr    :::    0946979933    :::    1,7tr
0946393366    :::    2,5tr    :::    0946979955    :::    1,7tr
0946106699    :::    2,9tr    :::    0946977667    :::    1,7tr
0946388788    :::    3,8tr    :::    0946977676    :::    1,7tr
0946388789    :::    3,8tr    :::    0946977757    :::    1,7tr
0946388799    :::    3,8tr    :::    0946376989    :::    1,7tr
0946388338    :::    4,9tr    :::    0946211771    :::    1,7tr
0946388383    :::    4,9tr    :::    0946884444    :::    6,000,000
0946393993    :::    4,5tr    :::    0946397799    :::    3,500,000
0946388898    :::    3,5tr    :::    0946077799    :::    3,000,000
0946388398    :::    3,9tr    :::    0946886699    :::    12,000,000
0946393678    :::    2,8tr    :::    0946005500    :::    2,500,000
0946393878    :::    2,8tr    :::    0946088899    :::    2,500,000
0946393393    :::    6,5tr    :::    0946661981    :::    2,200,000
0946388389    :::    4,2tr    :::    0946661962    :::    1,600,000
0946388399    :::    6,5tr    :::    0946661969    :::    1,600,000
0946388188    :::    2,8tr    :::    0946661971    :::    1,600,000
0946388377    :::    2,8tr    :::    0946661997    :::    1,600,000
0946393339    :::    3,5tr    :::    0946661998    :::    1,600,000
0946393969    :::    3,5tr    :::    0946661954    :::    1,500,000
0946393949    :::    2,9tr    :::    0946661953    :::    1,500,000
0946388988    :::    2,8tr    :::    0946661952    :::    1,500,000
0946388299    :::    4,9tr    :::    0946661951    :::    1,500,000
0946388599    :::    2,5tr    :::    0946661950    :::    1,500,000
0946393355    :::    2,5tr    :::    0946282930    :::    3,5tr
0946393959    :::    2,5tr    :::    0946146969    :::    3,5tr
0946111961    :::    1,2tr    :::    0946508568    :::    2,5tr
0946111964    :::    1,2tr    :::    0946503090    :::    1,8tr
0946111965    :::    1,2tr    :::    0946455988    :::    1,8tr
0946111967    :::    1,2tr    :::    0946466277    :::    1,6tr
0946111973    :::    1,5tr    :::    0946462346    :::    1,6tr
0946111975    :::    1,5tr    :::    0946453534    :::    1,6tr
0946111978    :::    1,5tr    :::    0946464424    :::    1,6tr
0946111993    :::    1,9tr    :::    0946506660    :::    1,6tr
0946111994    :::    1,9tr    :::    0946494464    :::    1,6tr
0946111997    :::    1,9tr    :::    0946455299    :::    1,8tr
0946111998    :::    1,9tr    :::    0946833355    :::    1,8tr
0946388098    :::    800    :::    0946838060    :::    1,5tr
0946388269    :::    800    :::    0946838392    :::    1,6tr
0946388769    :::    800    :::    0946838090    :::    1,5tr
0946393098    :::    800    :::    0946838081    :::    1,6tr
0946393298    :::    800    :::    0946838233    :::    1,5tr
0946393309    :::    800    :::    0946838306    :::    1,5tr
0946393329    :::    800    :::    0946838301    :::    1,5tr
0946393358    :::    800    :::    0946838087    :::    1,5tr
0946393378    :::    800    :::    0946838317    :::    1,5tr
0946393769    :::    800    :::    0946838235    :::    1,2tr
0946393809    :::    800    :::    0946838347    :::    1,5tr
0946388928    :::    800    :::    0946882233    :::    2,6tr
0946388978    :::    800    :::    0946838343    :::    2,6tr
0946388987    :::    1,2tr    :::    0946509809    :::    1,8tr
0946388990    :::    1,2tr    :::    0946838348    :::    1,5tr
0946388991    :::    1,2tr    :::    0946838020    :::    1,5tr
0946388995    :::    1,2tr    :::    0946838480    :::    1,5tr
0946393330    :::    1,2tr    :::    0946838361    :::    1,5tr
0946393331    :::    1,2tr    :::    0946838371    :::    1,5tr
0946393332    :::    1,2tr    :::    0946838236    :::    1,5tr
0946388559    :::    1,2tr    :::    0946838307    :::    1,5tr
0946388786    :::    1,2tr    :::    0946838305    :::    1,5tr
0946388829    :::    1,2tr    :::    0946838248    :::    1,5tr
0946393833    :::    1,2tr    :::    0946838445    :::    1,5tr
0946393855    :::    1,2tr    :::    0946833999    :::    8,5tr
0946388938    :::    1,2tr    :::    0946833933    :::    3,5tr
0946388948    :::    1,2tr    :::    0946833379    :::    2,3tr
0946388949    :::    1,2tr    :::    0946758875    :::    2,3tr
0946393132    :::    1,2tr    :::    0946508608    :::    1,8tr
0946393565    :::    1,2tr    :::    0946475478    :::    1,8tr
0946393808    :::    1,2tr    :::    0946454954    :::    1,8tr
0946393398    :::    1,4tr    :::    0946470970    :::    1,8tr
0946393003    :::    1,4tr    :::    0946486286    :::    1,8tr
0946388009    :::    1,4tr    :::    0946833677    :::    1,8tr
0946388084    :::    1,4tr    :::    0946510519    :::    1,8tr
0946388085    :::    1,4tr    :::    0946501506    :::    1,8tr
0946388086    :::    1,4tr    :::    0946475457    :::    1,8tr
0946388087    :::    1,4tr    :::    0946471474    :::    1,8tr
0946388089    :::    1,4tr    :::    0946471417    :::    1,8tr
0946388113    :::    1,4tr    :::    0946470074    :::    1,8tr
0946388182    :::    1,4tr    :::    0946500977    :::    1,8tr
0946388183    :::    1,4tr    :::    0946500833    :::    1,8tr
0946388185    :::    1,4tr    :::    0946488577    :::    1,8tr
0946388187    :::    1,4tr    :::    0946455977    :::    1,8tr
0946388285    :::    1,4tr    :::    0946455411    :::    1,8tr
0946388384    :::    1,4tr    :::    0946833344    :::    1,8tr
0946388387    :::    1,4tr    :::    0946511344    :::    1,6tr
0946388485    :::    1,4tr    :::    0946511322    :::    1,6tr
0946388677    :::    1,4tr    :::    0946511244    :::    1,6tr
0946388687    :::    1,4tr    :::    0946505727    :::    1,6tr
0946388767    :::    1,4tr    :::    0946502500    :::    1,6tr
0946388980    :::    1,4tr    :::    0946500552    :::    1,8tr
0946388981    :::    1,4tr    :::    0946507607    :::    1,8tr
0946388982    :::    1,4tr    :::    0946507060    :::    1,8tr
0946388984    :::    1,4tr    :::    0946480460    :::    1,8tr
0946388985    :::    1,4tr    :::    0946147149    :::    1,6tr
0946393990    :::    1,4tr    :::    0946145149    :::    1,6tr
0946393007    :::    1,4tr    :::    0946145599    :::    1,8tr
0946393113    :::    1,4tr    :::    0946833366    :::    2,5tr
0946393282    :::    1,4tr    :::    0946833377    :::    2,5tr
0946393912    :::    1,4tr    :::    0946838318    :::    1,8tr
0946393945    :::    1,4tr    :::    0946833225    :::    1,8tr
0946388468    :::    1,6tr    :::    0946833007    :::    1,8tr
0946393232    :::    1,6tr    :::    0946833211    :::    1,8tr
0946388977    :::    1,6tr    :::    0946830308    :::    1,8tr
0946393131    :::    1,6tr    :::    0946833118    :::    1,6tr
0946393191    :::    1,6tr    :::    0946838326    :::    1,5tr
0946393222    :::    1,6tr    :::    0946833006    :::    1,5tr
0946393223    :::    1,6tr    :::    0946836644    :::    1,6tr
0946393443    :::    1,6tr    :::    0946834353    :::    1,6tr
0946393444    :::    1,6tr    :::    0946838133    :::    1,5tr
0946393335    :::    1,6tr    :::    0946838128    :::    1,5tr
0946393336    :::    1,6tr    :::    0946838342    :::    1,5tr
0946393337    :::    1,6tr    :::    0946838324    :::    1,5tr
0946393000    :::    1,6tr    :::    0946838156    :::    1,5tr
0946393944    :::    1,6tr    :::    0946838200    :::    1,5tr
0946393967    :::    1,6tr    :::    0946838351    :::    1,5tr
0946393978    :::    1,6tr    :::    0946833004    :::    1,5tr
0946388839    :::    1,6tr    :::    0946838223    :::    1,6tr
0946388933    :::    1,6tr    :::    0946832829    :::    1,5tr
0946393345    :::    1,6tr    :::    0946833444    :::    2,3tr
0946393567    :::    1,6tr    :::    0946485878    :::    2,8tr
0946388944    :::    1,6tr    :::    0946505052    :::    2,8tr
0946393181    :::    1,6tr    :::    0946505058    :::    2,8tr
0946393233    :::    1,6tr    :::    0946456575    :::    2,8tr
0946393499    :::    1,6tr    :::    0946505455    :::    2,5tr
0946393767    :::    1,6tr    :::    0946505355    :::    2,5tr
0946393922    :::    1,6tr    :::    0946454585    :::    2,5tr
0946388007    :::    1,8tr    :::    0946456782    :::    2,5tr
0946388099    :::    1,8tr    :::    0946486878    :::    1,9tr
0946388111    :::    1,8tr    :::    0946505040    :::    2,8tr
0946388222    :::    1,8tr    :::    0946456784    :::    2,8tr
0946388339    :::    1,8tr    :::    0946480580    :::    2,8tr
0946388344    :::    1,8tr    :::    0946833533    :::    2,8tr
0946388444    :::    1,8tr    :::    0946466467    :::    2,8tr
0946388499    :::    1,8tr    :::    0946486684    :::    1,8tr
0946388766    :::    1,8tr    :::    0946455477    :::    2,5tr
0946388800    :::    1,8tr    :::    0946833779    :::    2,3tr
0946388811    :::    1,8tr    :::    0946833699    :::    2,8tr
0946388822    :::    1,8tr    :::    0946502050    :::    2,3tr
0946388833    :::    1,8tr    :::    0946501050    :::    2,3tr
0946388844    :::    1,8tr    :::    0946511151    :::    2,5tr
0946388955    :::    1,8tr    :::    0946505450    :::    2,3tr
0946393300    :::    1,8tr    :::    0946505099    :::    2,3tr
0946393311    :::    1,8tr    :::    0946460640    :::    2,3tr
0946393322    :::    1,8tr    :::    0946487748    :::    2,3tr
0946393334    :::    1,8tr    :::    0946491493    :::    1,8tr
0946393837    :::    1,8tr    :::    0946510051    :::    1,8tr
0946393909    :::    1,8tr    :::    0946476976    :::    1,8tr
0946393737    :::    1,8tr    :::    0946475745    :::    1,8tr
0946388863    :::    1,8tr    :::    0946507705    :::    1,8tr
0946393797    :::    1,8tr    :::    0946510910    :::    1,8tr
0946388266    :::    1,8tr    :::    0946510515    :::    1,8tr
0946393593    :::    1,9tr    :::    0946478878    :::    1,8tr
0946393693    :::    1,9tr    :::    0946482489    :::    1,8tr
0946388008    :::    2,2tr    :::    0946482485    :::    1,8tr
0946388369    :::    2,2tr    :::    0946502802    :::    1,8tr
0946388379    :::    2,2tr    :::    0946502520    :::    1,8tr
0946388448    :::    2,2tr    :::    0946487587    :::    1,8tr
0946388466    :::    2,2tr    :::    0946459859    :::    1,8tr
0946388566    :::    2,2tr    :::    0946458958    :::    1,8tr
0946388855    :::    2,2tr    :::    0946462426    :::    1,8tr
0946388880    :::    2,2tr    :::    0946462962    :::    1,8tr
0946388881    :::    2,2tr    :::    0946466977    :::    1,8tr
0946388884    :::    2,2tr    :::    0946467764    :::    1,8tr
0946388966    :::    2,2tr    :::    0946475547    :::    1,8tr
0946393168    :::    2,2tr    :::    0946455966    :::    1,8tr
0946393344    :::    2,2tr    :::    0946468648    :::    1,8tr
0946393900    :::    2,2tr    :::    0946503020    :::    1,8tr
0946393911    :::    2,2tr    :::    0946455255    :::    1,8tr
0946393933    :::    2,2tr    :::    0946456744    :::    1,8tr
0946106677    :::    2,5tr    :::    0946500811    :::    1,6tr
0946388877    :::    2,5tr    :::    0946477966    :::    1,6tr
0946388878    :::    2,5tr    :::    0946838280    :::    2,8tr
0946388879    :::    2,5tr    :::    0946837857    :::    1,8tr
0946393377    :::    2,5tr    :::    0946833993    :::    1,8tr
0946388778    :::    2,7tr    :::    0946838356    :::    1,6tr
0946388787    :::    2,7tr    :::    0946832992    :::    1,6tr
0946388887    :::    2,7tr    :::    0946833226    :::    1,6tr
0946388558    :::    2,7tr    :::    0946838370    :::    1,6tr
0946393919    :::    2,7tr    :::    0946838136    :::    1,5tr
0946393929    :::    2,7tr    :::    0946838226    :::    1,6tr
0946668899    :::    35,5tr    :::    0946838229    :::    1,6tr
0946868028    :::    2,5tr    :::    0946838312    :::    1,6tr
0946868499    :::    2,8tr    :::    0946837776    :::    1,5tr
0946868628    :::    2,5tr    :::    0946039939    :::    1,6tr
0946868629    :::    2,5tr    :::    0946852323    :::    900000
0946868766    :::    2,8tr    :::    0946842121    :::    900000
0946655000    :::    2,2tr    :::    0946827575    :::    900000
0946308666    :::    4tr    :::    0946835151    :::    900000
0946666688    :::    48,5tr    :::    0946841313    :::    900000
0946308686    :::    5,5tr    :::    0946835252    :::    900000
0946544567    :::    3,6tr    :::    0946840101    :::    900000
0946111555    :::    25tr    :::    0946812525    :::    900000
0946111666    :::    28,5tr    :::    0946796060    :::    900000
0946698698    :::    15,5tr    :::    0946824343    :::    900000
0946296296    :::    7,5tr    :::    0946795353    :::    900000
0946655655    :::    9,5tr    :::    0946824141    :::    900000
0946681186    :::    6,8tr    :::    0946854040    :::    900000
0946296555    :::    1,1tr    :::    0946824747    :::    900000
0946655151    :::    880    :::    0946814747    :::    900000
0946600909    :::    850    :::    0946815454    :::    900000
0946264949    :::    580    :::    0946831618    :::    600000
0946681100    :::    880    :::    0946831619    :::    600000
0946296600    :::    480    :::    0946826968    :::    900000
0946093311    :::    550    :::    0946931984    :::    1700000
0946296611    :::    550    :::    0946931994    :::    1700000
0946296622    :::    550    :::    0946517878    :::    1600000
0946680033    :::    750    :::    0946809222    :::    1100000
0946296633    :::    550    :::    0946795222    :::    900000
0946680044    :::    580    :::    0946843030    :::    900000
0946296644    :::    500    :::    0946796363    :::    1100000
0946296655    :::    650    :::    0946825445    :::    900000
0946681123    :::    850    :::    0946814334    :::    900000
0946296234    :::    450    :::    0946840550    :::    900000
0946296567    :::    560    :::    0946835115    :::    900000
0946296678    :::    650    :::    0946822289    :::    700000
0946655768    :::    1,3tr    :::    0946856869    :::    1100000
0946264968    :::    680    :::    0946931985    :::    1700000
0946062968    :::    850    :::    0946931990    :::    1700000
0946296588    :::    980    :::    0946517788    :::    1500000
0946296188    :::    950    :::    0946287778    :::    1200000
0946296388    :::    950    :::    0946796667    :::    600000
0946296488    :::    900    :::    0946796769    :::    700000
0946655199    :::    1,1tr    :::    0946808968    :::    800000
0946062992    :::    680    :::    0946815658    :::    600000
0946264994    :::    600    :::    0946795898    :::    600000
0946655775    :::    880    :::    0946840123    :::    600000
0946296116    :::    600    :::    0946828879    :::    700000
0946296226    :::    600    :::    0946830246    :::    700000
0946296446    :::    600    :::    0946830608    :::    600000
0946296556    :::    650    :::    0946931992    :::    1700000
0946296776    :::    650    :::    0946812255    :::    900000
0946296629    :::    1,4tr    :::    0946836161    :::    900000
0946296692    :::    1,5tr    :::    0946839386    :::    900000
0946268682    :::    2,2tr    :::    0946827978    :::    700000
0946698689    :::    2,5tr    :::    0946827889    :::    600000
0946296396    :::    1,9tr    :::    0946833358    :::    600000
0946601948    :::    500    :::    0946827879    :::    1100000
0946601953    :::    700    :::    0946823989    :::    600000
0946601964    :::    980    :::    0946931982    :::    1700000
0946601982    :::    1,8tr    :::    0946931987    :::    1700000
0946601984    :::    1,8tr    :::    0946931993    :::    1700000
0946601996    :::    1,2tr    :::    0946605555    :::    11000000
0946601997    :::    1,1tr    :::    0946125678    :::    3800000
0946655898    :::    2,2tr    :::    0946121234    :::    3900000
0946655979    :::    2,2tr    :::    0946862999    :::    5900000
0946655579    :::    2,2tr    :::    0946481998    :::    3,5tr
0946600689    :::    2,2tr    :::    0946471994    :::    2,8tr
0946060603    :::    2,2tr    :::    0946482005    :::    1,8tr
0946600898    :::    2,2tr    :::    01232094666    :::    1,6tr
0946600989    :::    2,2tr    :::    0946832823    :::    1,6tr
0946600969    :::    2,2tr    :::    0946830380    :::    1,6tr
0946600979    :::    2,2tr    :::    0946832836    :::    1,6tr
0946600696    :::    2,2tr    :::    0946832862    :::    1,6tr
0946655155    :::    2,2tr    :::    0946833622    :::    1,6tr
0946600889    :::    2,2tr    :::    0946832852    :::    1,5tr
0946655589    :::    2tr    :::    0946833522    :::    1,5tr
0946655166    :::    2tr    :::    0946832822    :::    1,5tr
0946600939    :::    2tr    :::    0946833834    :::    1,5tr
0946090939    :::    2tr    :::    0946840844    :::    1,5tr
0946090929    :::    2tr    :::    0946833837    :::    1,5tr
0946655878    :::    2tr    :::    0946840843    :::    1,5tr
0946655848    :::    2tr    :::    0946834384    :::    1,5tr
0946655838    :::    2tr    :::    0946840845    :::    1,5tr
0946655828    :::    2tr    :::    0946832834    :::    1,5tr
0946655818    :::    2tr    :::    0946833557    :::    1,5tr
0946655808    :::    2tr    :::    0946833556    :::    1,5tr
0946655919    :::    2tr    :::    0946833813    :::    1,5tr
0946655939    :::    2tr    :::    0946833611    :::    1,5tr
0946655553    :::    2tr    :::    0946830280    :::    1,2tr
0946522889    :::    1,9tr    :::    0946946847    :::    1,2tr
0946600828    :::    1,9tr    :::    0946827700    :::    1,2tr
0946600848    :::    1,9tr    :::    0946832922    :::    1,2tr
0946600858    :::    1,9tr    :::    0946834554    :::    550000
0946600878    :::    1,9tr    :::    0946946836    :::    1,2tr
0946600838    :::    1,9tr    :::    0946834373    :::    1,2tr
0946600818    :::    1,9tr    :::    0946829809    :::    1,2tr
0946600959    :::    1,9tr    :::    0946835995    :::    550000
0946600919    :::    1,9tr    :::    0946830343    :::    1,2tr
0946600929    :::    1,9tr    :::    0946833551    :::    1,2tr
0946600676    :::    1,9tr    :::    0946832802    :::    1,2tr
0946655118    :::    1,9tr    :::    0946946822    :::    1,2tr
0946655119    :::    1,9tr    :::    0946829822    :::    1,2tr
0946655696    :::    1,9tr    :::    0946834313    :::    1,2tr
0946655766    :::    1,9tr    :::    0946830300    :::    1,2tr
0946600966    :::    1,9tr    :::    0946827824    :::    1,2tr
0946296667    :::    1,9tr    :::    0946841341    :::    1,2tr
0946681112    :::    1,9tr    :::    0946833318    :::    1,2tr
0946681116    :::    1,9tr    :::    0946834414    :::    1,2tr
0946600626    :::    1,8tr    :::    0946835972    :::    990
0946600616    :::    1,8tr    :::    0946888899    :::    25,100,000
0946600636    :::    1,8tr    :::    0946397939    :::    8,400,000
0946600646    :::    1,8tr    :::    0946889898    :::    7,800,000
0946600656    :::    1,8tr    :::    0946020304    :::    5,700,000
0946060622    :::    1,8tr    :::    0946060999    :::    5,700,000
0946680080    :::    1,8tr    :::    0946866969    :::    5,700,000
0946681181    :::    1,8tr    :::    0946866699    :::    5,400,000
0946264858    :::    1,8tr    :::    0946866996    :::    3,600,000
0946655758    :::    1,8tr    :::    0946866879    :::    2,500,000
0946655859    :::    1,8tr    :::    0946060608    :::    2,000,000
0946655887    :::    1,8tr    :::    0946866696    :::    2,000,000
0946655116    :::    1,8tr    :::    0946060626    :::    1,700,000
0946600665    :::    1,8tr    :::    0946060656    :::    1,600,000
0946600667    :::    1,8tr    :::    0946060946    :::    1,200,000
0946655667    :::    1,8tr    :::    0946889808    :::    1,200,000
0946655505    :::    1,8tr    :::    0946889848    :::    1,100,000
0946655525    :::    1,8tr    :::    0946889936    :::    1,100,000
0946655575    :::    1,8tr    :::    0946889978    :::    1,100,000
0946655595    :::    1,8tr    :::    0946889980    :::    1,100,000
0946060644    :::    1,8tr    :::    0946889984    :::    1,100,000
0946655676    :::    1,6tr    :::    0946866769    :::    850
0946655685    :::    1,6tr    :::    0946929292    :::    20,900,000
0946060633    :::    1,6tr    :::    0946060708    :::    6,900,000
0946655663    :::    1,6tr    :::    0946234545    :::    2,100,000
0946600881    :::    1,6tr    :::    0946060660    :::    2,800,000
0946655881    :::    1,6tr    :::    0946061166    :::    1,700,000
0946600882    :::    1,6tr    :::    0946866767    :::    1,700,000
0946655880    :::    1,6tr    :::    0946866979    :::    1,500,000
0946655161    :::    1,6tr    :::    0946060607    :::    1,500,000
0946296829    :::    1,6tr    :::    0946060707    :::    1,500,000
0946655117    :::    1,6tr    :::    0946061555    :::    1,550,000
0946296029    :::    1,6tr    :::    0946866998    :::    1,300,000
0946296329    :::    1,6tr    :::    0946889828    :::    1,300,000
0946296129    :::    1,6tr    :::    0946889878    :::    1,300,000
0946296529    :::    1,6tr    :::    0946061333    :::    1,200,000
0946600661    :::    1,6tr    :::    0946889988    :::    14,500,000
0946600655    :::    1,6tr    :::    0946889989    :::    6,700,000
0946600887    :::    1,6tr    :::    0946333939    :::    6,300,000
0946655977    :::    1,6tr    :::    0946593579    :::    2,900,000
0946655131    :::    1,6tr    :::    0946061188    :::    2,100,000
0946655101    :::    1,6tr    :::    0946061199    :::    2,100,000
0946655121    :::    1,6tr    :::    0946060609    :::    2,200,000
0946655165    :::    1,6tr    :::    0946060616    :::    2,100,000
0946268926    :::    1,6tr    :::    0946060636    :::    1,600,000
0946655171    :::    1,6tr    :::    0946060696    :::    1,600,000
0946264959    :::    1,6tr    :::    0946061368    :::    2,5tr
0946655177    :::    1,6tr    :::    0946866810    :::    1,600,000
0946655771    :::    1,6tr    :::    0946889929    :::    1,600,000
0946296665    :::    1,6tr    :::    0946889910    :::    1,600,000
0946600995    :::    1,6tr    :::    0946889818    :::    1,300,000
0946296997    :::    1,6tr    :::    0946061222    :::    1,200,000
0946655661    :::    1,5tr    :::    0946866778    :::    1,300,000
0946090997    :::    1,5tr    :::    0946866779    :::    1,300,000
0946296263    :::    1,5tr    :::    0946866799    :::    1,300,000
0946601929    :::    1,5tr    :::    0946061106    :::    1,000,000
0946655633    :::    1,5tr    :::    0946399399    :::    16,500,000
0946600992    :::    1,5tr    :::    00946568998    :::    4,5tr
0946681121    :::    1,5tr    :::    00946330011    :::    3,2tr
0946655600    :::    1,5tr    :::    00946330022    :::    3,2tr
0946264849    :::    1,5tr    :::    00946118822    :::    3,2tr
0946600994    :::    1,5tr    :::    00946330077    :::    3,2tr
0946600633    :::    1,5tr    :::    00946118844    :::    2,8tr
0946062829    :::    1,5tr    :::    00946564242    :::    2,5tr
0946296465    :::    1,5tr    :::    0946123454    :::    2,6tr
0946600860    :::    1,5tr    :::    0946339999    :::    75,5tr
0946681110    :::    1,5tr    :::    0946868687    :::    5,8tr
0946681191    :::    1,5tr    :::    0946868586    :::    4,8tr
0946268606    :::    1,5tr    :::    0946587799    :::    4,5tr
0946601920    :::    1,5tr    :::    0946786996    :::    3,9tr
0946655965    :::    1,5tr    :::    0946136699    :::    3,8tr
0946655765    :::    1,5tr    :::    0946868179    :::    3,8tr
0946795552    :::    1,5tr    :::    0946868338    :::    3,8tr
0946919296    :::    1,5tr    :::    0946868558    :::    3,8tr
0946919497    :::    1,3tr    :::    0946868000    :::    3,5tr
0946358123    :::    990    :::    0946868118    :::    3,5tr
0946919496    :::    1,3tr    :::    0946868188    :::    3,5tr
0946919495    :::    1,3tr    :::    0946868585    :::    3,5tr
0946022677    :::    990    :::    0946868787    :::    3,5tr
0946358567    :::    990    :::    0946588989    :::    3,8tr
0946919295    :::    1,3tr    :::    0946868233    :::    3,6tr
0946919297    :::    1,3tr    :::    0946868239    :::    3,6tr
0946919397    :::    1,3tr    :::    0946868094    :::    3,5tr
0946523123    :::    990    :::    0946786679    :::    3,5tr
0946022123    :::    990    :::    0946786778    :::    3,5tr
0946919697    :::    1,3tr    :::    0946868080    :::    3,5tr
0946919498    :::    1,3tr    :::    0946868181    :::    3,5tr
0946022577    :::    990    :::    0946868282    :::    3,5tr
0946863123    :::    990    :::    0946136677    :::    3,2tr
0946863234    :::    990    :::    0946868003    :::    3,2tr
0946358958    :::    850    :::    0946868011    :::    3,2tr
0946358284    :::    1,2tr    :::    0946868015    :::    3,2tr
0946358083    :::    1,2tr    :::    0946868016    :::    3,2tr
0946363878    :::    1,2tr    :::    0946868022    :::    3,2tr
0946363658    :::    850    :::    0946868029    :::    3,2tr
0946358189    :::    850    :::    0946868039    :::    3,2tr
0946022977    :::    850    :::    0946868059    :::    3,2tr
0946358448    :::    1,2tr    :::    0946868077    :::    3,2tr
0946358285    :::    1,2tr    :::    0946868112    :::    3,2tr
0946358082    :::    1,2tr    :::    0946868115    :::    3,2tr
0946358184    :::    1,2tr    :::    0946868121    :::    3,2tr
0946022455    :::    1,2tr    :::    0946868122    :::    3,2tr
0946885366    :::    1,2tr    :::    0946868126    :::    3,2tr
0946358087    :::    1,2tr    :::    0946868128    :::    3,2tr
0946358287    :::    1,2tr    :::    0946868129    :::    3,2tr
0946358085    :::    1,2tr    :::    0946868131    :::    3,2tr
0946885166    :::    1,2tr    :::    0946868133    :::    3,2tr
0946358187    :::    1,2tr    :::    0946868151    :::    3,2tr
0946022655    :::    1,2tr    :::    0946868155    :::    3,2tr
0946358487    :::    1,2tr    :::    0946868159    :::    3,2tr
0946358084    :::    1,2tr    :::    0946868177    :::    3,2tr
0946358182    :::    1,2tr    :::    0946868200    :::    3,2tr
0946022855    :::    1,2tr    :::    0946868211    :::    3,2tr
0946358587    :::    1,2tr    :::    0946868238    :::    3,2tr
0946358089    :::    1,2tr    :::    0946868256    :::    3,2tr
0946885266    :::    1,2tr    :::    0946868258    :::    3,2tr
0946885066    :::    1,2tr    :::    0946868259    :::    3,2tr
0946092552    :::    800    :::    0946868326    :::    3,2tr
0946358186    :::    900    :::    0946868355    :::    3,2tr
0946358183    :::    900    :::    0946868356    :::    3,2tr
0946358489    :::    900    :::    0946868358    :::    3,2tr
0946358485    :::    900    :::    0946868359    :::    3,2tr
0946358566    :::    800    :::    0946868377    :::    3,2tr
0946885466    :::    800    :::    0946868378    :::    3,2tr
0946358589    :::    990    :::    0946868458    :::    3,2tr
0946358283    :::    990    :::    0946868478    :::    3,2tr
0946919396    :::    1,2tr    :::    0946868496    :::    3,2tr
0946584838    :::    1,2tr    :::    0946868576    :::    3,2tr
0946282624    :::    1,2tr    :::    0946868796    :::    3,2tr
0946583939    :::    2,2tr    :::    0946135577    :::    2,9tr
0946289696    :::    1,5tr    :::    0946868095    :::    2,9tr
0946585855    :::    1,2tr    :::    0946868098    :::    2,9tr
0946288885    :::    1,5tr    :::    0946868116    :::    2,9tr
0946596669    :::        :::    0946868283    :::    2,9tr
0946599595    :::        :::    0946868608    :::    2,9tr
0946283579    :::        :::    0946868816    :::    2,9tr
0946908989    :::        :::    0946868833    :::    2,9tr
0946979779    :::    3tr    :::    0946868855    :::    2,9tr
0946786878    :::    3tr    :::    0946135656    :::    2,6tr
0946397788    :::    3tr    :::    0946136767    :::    2,6tr
0946077788    :::    3tr    :::    0946588689    :::    2,6tr
0946786767    :::    2,8tr    :::    0946868196    :::    2,6tr
0946786565    :::    2,8tr    :::    0946868448    :::    2,6tr
0946786556    :::    2,8tr    :::    0946868844    :::    2,6tr
0946661100    :::    2,8tr    :::    0946868877    :::    2,6tr
0946661133    :::    2,8tr    :::    0946868484    :::    2,6tr
0946055678    :::    2,8tr    :::    0946868692    :::    2,6tr
0946538686    :::    2,8tr    :::    0946868693    :::    2,6tr
0946673939    :::    2,8tr    :::    0946868694    :::    2,6tr
0946253939    :::    2,5tr    :::    0946868695    :::    2,6tr
0946786336    :::    2,5tr    :::    0946868697    :::    2,6tr
0946598866    :::    2,5tr    :::    0946868800    :::    2,6tr
0946538668    :::    2,5tr    :::    0946868811    :::    2,6tr
0946958866    :::    2,5tr    :::    0946868822    :::    2,6tr
0946623939    :::    2,5tr    :::    0946505885    :::    2,5tr
0946706886    :::    2,5tr    :::    0946868139    :::    2,5tr
0946399988    :::    2,5tr    :::    0946868156    :::    2,5tr
0946005511    :::    2,5tr    :::    0946868138    :::    2,2tr
0946077878    :::    2,5tr    :::    0946868187    :::    2,2tr
0946706699    :::    2,5tr    :::    0946795886    :::    1,6tr
0946706969    :::    2,5tr    :::    0946815186    :::    1,5tr
0946979898    :::    2,5tr    :::    0946839186    :::    1,6tr
0946376969    :::    2,5tr    :::    0946816286    :::    1,5tr
0946979997    :::    2,4tr    :::    0946857286    :::    1,5tr
0946253399    :::    2,4tr    :::    0946831386    :::    1,5tr
0946556869    :::    2,4tr    :::    0946819386    :::    1,5tr
0946786006    :::    2,4tr    :::    0946837586    :::    1,5tr
0946786116    :::    2,4tr    :::    0946837786    :::    1,5tr
0946786989    :::    2,4tr    :::    0946852986    :::    1,5tr
0946055588    :::    2,2tr    :::    0946836986    :::    1,5tr
0946786898    :::    2,2tr    :::    0946822986    :::    1,5tr
0946055599    :::    2,2tr    :::    0946837986    :::    1,5tr
0946185588    :::    2,2tr    :::    0946838739    :::    1,5tr
0946661816    :::    2,2tr    :::    0946795939    :::    1,8tr
0944660946    :::    2,2tr    :::    0946835179    :::    1,5tr
0946661929    :::    2,4tr    :::    0946836379    :::    1,5tr
0946786000    :::    2,4tr    :::    0946855879    :::    1,6tr
0946185599    :::    2,4tr    :::    0946796567    :::    1,5tr
0946707000    :::    2,4tr    :::    0946836567    :::    1,5tr
0946707007    :::    2,4tr    :::    0946822766    :::    1,5tr
0946979897    :::    2,4tr    :::    0946795767    :::    1,5tr
0946205588    :::    2,4tr    :::    0946818393    :::    1,5tr
0946661939    :::    2,2tr    :::    0946795658    :::    1,5tr
0946786166    :::    2,2tr    :::    0946796288    :::    1,5tr
0946786168    :::    2,2tr    :::    0946796588    :::    1,5tr
0946786169    :::    2,2tr    :::    0946795988    :::    1,5tr
0946661886    :::    2,2tr    :::    0946796566    :::    1,5tr
0946623699    :::    2,2tr    :::    0946796399    :::    1,5tr
0946185959    :::    2,2tr    :::    0946796599    :::    1,5tr
0946786188    :::    2,2tr    :::    0946795669    :::    1,5tr
0946786566    :::    2,2tr    :::    0946326688    :::    6,5tr
0946055566    :::    2,2tr    :::    0946811866    :::    3,5tr
0946055577    :::    2,2tr    :::    0946113939    :::    12,5tr
0946055858    :::    2,2tr    :::    0946667939    :::    5,5tr
0946055959    :::    2,2tr    :::    0946910888    :::    5,5tr
0946205858    :::    2,2tr    :::    0946714888    :::    4,6tr
0946205959    :::    2,2tr    :::    0946795859    :::    2,2tr
0946786366    :::    2,2tr    :::    0946795989    :::    2,2tr
0946979998    :::    2,2tr    :::    0946029889    :::    2,2tr
0946786369    :::    2,2tr    :::    0946527272    :::    1,6tr
0946623868    :::    2,2tr    :::    0946516151    :::    1,5tr
0946977769    :::    2,2tr    :::    0946691971    :::    1,5tr
0946119090    :::    2,2tr    :::    0946691974    :::    1,5tr
0946119595    :::    2,2tr    :::    0946691978    :::    1,5tr
0946979996    :::    2,2tr    :::    0946642627    :::    1,5tr
0946253579    :::    2,2tr    :::    0946269229    :::    1,5tr
0946661117    :::    1,9tr    :::    0946737727    :::    1,5tr
0946661941    :::    1,9tr    :::    0946642567    :::    1,5tr
0946706767    :::    1,9tr    :::    0946693344    :::    1,5tr
0946706869    :::    1,9tr    :::    0946737717    :::    1,5tr
0946706996    :::    1,9tr    :::    0946046407    :::    1,5tr
0946979896    :::    1,9tr    :::    0946693435    :::    1,5tr
0946979977    :::    1,9tr    :::    0946706678    :::    1,8tr
0946977700    :::    1,9tr    :::    0946693567    :::    1,8tr
0946977755    :::    1,9tr    :::    0946117911    :::    1,8tr
0946977766    :::    1,9tr    :::    0946117070    :::    1,8tr
0946376996    :::    1,9tr    :::    0946703678    :::    1,8tr
0946550505    :::    1,9tr    :::    0946117744    :::    1,8tr
0946186669    :::    1,9tr    :::    0946117733    :::    1,8tr
0946005050    :::    1,9tr    :::    0946693355    :::    1,8tr
0946399898    :::    1,9tr    :::    0946744466    :::    1,8tr
0946661945    :::    1,9tr    :::    0946693678    :::    1,8tr
0946661114    :::    1,9tr    :::    0946737787    :::    1,8tr
0946661942    :::    1,9tr    :::    0946737949    :::    1,8tr
0946661946    :::    1,9tr    :::    0946746839    :::    1,8tr
0946661947    :::    1,9tr    :::    0946746979    :::    1,8tr
0946661943    :::    1,9tr    :::    0946730222    :::    1,8tr
0946661898    :::    1,8tr    :::    0946737797    :::    1,8tr
0946079229    :::    1,8tr    :::    0946737767    :::    1,8tr
0946079119    :::    1,8tr    :::    0946693535    :::    1,8tr
0946623443    :::    1,8tr    :::    0946693377    :::    1,8tr
0946180011    :::    1,8tr    :::    0946737969    :::    1,8tr
0946180022    :::    1,8tr    :::    0946744455    :::    1,8tr
0946180033    :::    1,8tr    :::    0946748494    :::    3,5tr
0946180044    :::    1,8tr    :::    0946716866    :::    2,5tr
0946180066    :::    1,8tr    :::    0946706686    :::    1,8tr
0946623334    :::    1,8tr    :::    0946703579    :::    1,8tr
0946623737    :::    1,8tr    :::    0946744488    :::    1,5tr
0946623311    :::    1,8tr    :::    0946617968    :::    2,2tr
0946004848    :::    1,8tr    :::    0946759955    :::    1,2tr
0946623003    :::    1,8tr    :::    0946759975    :::    1,8tr
0946075566    :::    1,8tr    :::    0946759977    :::    1,8tr
0946075995    :::    1,8tr    :::    0946759797    :::    1,6tr
0946623300    :::    1,8tr    :::    0946759998    :::    1,8tr
0946623339    :::    1,8tr    :::    0946759997    :::    1,6tr
0946055859    :::    1,8tr    :::    0946759599    :::    1,2tr
0946253366    :::    1,8tr    :::    0946759995    :::    1,8tr
0946623223    :::    1,8tr    :::    0946762299    :::    1,8tr
0946623636    :::    1,8tr    :::    0946762277    :::    1,6tr
0946180077    :::    1,8tr    :::    0946762276    :::    1,8tr
0946661937    :::    1,8tr    :::    0946762266    :::    1,8tr
0946249669    :::    1,8tr    :::    0946762226    :::    1,5tr
0946623332    :::    1,8tr    :::    0946636226    :::    1,5tr
0946661938    :::    1,8tr    :::    0946636116    :::    1,5tr
0946253335    :::    1,8tr    :::    0946613338    :::    2,2tr
0946623993    :::    1,8tr    :::    0946613336    :::    1,2tr
0946623131    :::    1,8tr    :::    0946361899    :::    1,5tr
0946623434    :::    1,8tr    :::    0946946633    :::    1,5tr
0946661935    :::    1,8tr    :::    0946361122    :::    1,8tr
0946661879    :::    1,8tr    :::    0946361960    :::    1,8tr
0946253355    :::    1,8tr    :::    0946361155    :::    1,5tr
0946623553    :::    1,8tr    :::    0946361166    :::    1,8tr
0946623322    :::    1,8tr    :::    0946361997    :::    2,5tr
0946661878    :::    1,8tr    :::    0946361357    :::    1,8tr
0946004884    :::    1,8tr    :::    0946361881    :::    1,8tr
0946055656    :::    1,8tr    :::    0946636622    :::    1,2tr
0946055885    :::    1,8tr    :::    0946361661    :::    1,5tr
0946055995    :::    1,8tr    :::    0946361636    :::    1,8tr
0946205566    :::    1,8tr    :::    0946082277    :::    1,6tr
0946205885    :::    1,8tr    :::    0946082255    :::    1,2tr
0946205995    :::    1,8tr    :::    0946082233    :::    1,2tr
0946623113    :::    1,8tr    :::    0946946878    :::    1,2tr
0946185656    :::    1,8tr    :::    0946946655    :::    1,2tr
0946185995    :::    1,8tr    :::    0946945775    :::    1,2tr
0946706669    :::    1,8tr    :::    0946945594    :::    1,2tr
0946249696    :::    1,8tr    :::    0946945588    :::    1,5tr
0946661848    :::    1,8tr    :::    0946945577    :::    1,6tr
0946661858    :::    1,8tr    :::    0946945556    :::    1,2tr
0946661838    :::    1,8tr    :::    0946945554    :::    1,2tr
0946623030    :::    1,8tr    :::    0946617878    :::    1,8tr
0946623355    :::    1,8tr    :::    0946617778    :::    1,5tr
0946623773    :::    1,8tr    :::    0946617766    :::    1,5tr
0946075885    :::    1,8tr    :::    0946617171    :::    1,8tr
0946079292    :::    1,8tr    :::    0946617678    :::    1,6tr
0946075797    :::    1,7tr    :::    0946617667    :::    1,2tr
0946253969    :::    1,7tr    :::    0946617939    :::    1,5tr
0946661171    :::    1,7tr    :::    0946617557    :::    1,2tr
0946661934    :::    1,7tr    :::    0946617575    :::    1,2tr
0946661876    :::    1,7tr    :::    0946760006    :::    1,8tr
0946623848    :::    1,7tr    :::    0946759996    :::    1,6tr
0946623828    :::    1,7tr    :::    0946651997    :::    2,5tr
0946661178    :::    1,7tr    :::    0946651964    :::    1,8tr
0946661917    :::    1,7tr    :::    0946651962    :::    1,8tr
0946661920    :::    1,7tr    :::    0946651961    :::    1,8tr
0946661922    :::    1,7tr    :::    0946651959    :::    1,8tr
0946661923    :::    1,7tr    :::    0946651565    :::    1,6tr
0946661815    :::    1,7tr    :::    0946651568    :::    1,8tr
0946661833    :::    1,7tr    :::    0946651166    :::    1,2tr
0946661924    :::    1,7tr    :::    0946651357    :::    1,8tr
0946661925    :::    1,7tr    :::    0946617997    :::    1,6tr
0946661884    :::    1,7tr    :::    0946617272    :::    1,2tr
0946661836    :::    1,7tr    :::    0946617337    :::    1,2tr
0946661907    :::    1,7tr    :::    0946597997    :::    1,5tr
0946661915    :::    1,7tr    :::    0946613355    :::    1,6tr
0946661927    :::    1,7tr    :::    0946298778    :::    1,2tr
0946661930    :::    1,7tr    :::    01233094666    :::    1,2tr
0946623336    :::    1,7tr    :::    0946734886    :::    1,6tr
0946661141    :::    1,7tr    :::    0946403333    :::    9,8tr
0946661138    :::    1,7tr    :::    0946202122    :::    4,5tr
0946661134    :::    1,7tr    :::    0946091929    :::    8,5tr
0946661131    :::    1,7tr    :::    0946266656    :::    2,2tr
0946661167    :::    1,7tr    :::    0946258288    :::    1,8tr
0946661931    :::    1,7tr    :::    0946585558    :::    2,5tr
0946661902    :::    1,7tr    :::    0946527666    :::    2,5tr
0946075432    :::    1,7tr    :::    0946515222    :::    2,5tr
0946075789    :::    1,7tr    :::    0946560808    :::    2,5tr
0946661151    :::    1,7tr    :::    0946140808    :::    1,6tr
0946661813    :::    1,7tr    :::    0946390909    :::    2,5tr
0946661814    :::    1,7tr    :::    0946560909    :::    2,5tr
0946661901    :::    1,7tr    :::    0946203838    :::    1,8tr
0946661161    :::    1,7tr    :::    0946528528    :::    5,5tr
0946661903    :::    1,7tr    :::    0946229229    :::    8,5tr
0946661877    :::    1,7tr    :::    0946928118    :::    1,8tr
0946661933    :::    1,7tr    :::    0946228282    :::    2,8tr
0946056116    :::    1,7tr    :::    0946281289    :::    1,9tr
0946087557    :::    1,7tr    :::    0946528998    :::    2,5tr
0946087575    :::    1,7tr    :::    0946229119    :::    2,8tr
0946205577    :::    1,7tr    :::    0946651188    :::    1,9tr
0946205665    :::    1,7tr    :::    0946651199    :::    1,9tr
0946205757    :::    1,7tr    :::    0946026699    :::    3,8tr
0946206006    :::    1,7tr    :::    0946527799    :::    1,9tr
:::    0946438888    :::    46,5tr

%d bloggers like this: