Sim So dep Vinaphone 0947


Sim So dep, Sim Vina 0947
0947880088    :::    4,9tr    :::    0947466674    :::    1,700,000
0947880099    :::    4,5tr    :::    0947709477    :::    12,100,000
0947880066    :::    2,9tr    :::    0947306888    :::    3,800,000
0947880011    :::    2,8tr    :::    00947852266    :::    2,8tr
NHỮNG CON SỐ PHÙ HỢP VỚI BẢN MỆNH CỦA BẠN

Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nam giới:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=163
Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=164

Sim hợp Mệnh Hỏa, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=169
Sim hợp mệnh Hỏa, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=170

Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=167
Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=168

Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=165
Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=166

Sim hợp Mệnh Thủy, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=171
Sim hợp MỆNH THỦY, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=172

————————-
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO MẠNG DI ĐỘNG
Sim Số Đẹp Vinaphone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=1

Sim Số Đẹp Mobifone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=2

Sim Số Đẹp Viettel: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=3

Sim Số Đẹp Vietnamobile: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=4

Sim Số Đẹp Beelines: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=6

———————–
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO LOẠI:
Sim Số Đẹp Tứ Quý: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=141

Sim Lộc Phát: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=150

Sim Thần Tài: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=158

Sim Số Tiến: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=151

Sim Tam Hoa: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=142

Sim Số Đẹp Taxi: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=159

Sim Số Đẹp Gánh, Đảo, Lặp, Kép: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=160

Sim Năm Sinh, Sim ngày sinh: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=153

Sim Số Đẹp Dễ nhớ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=161

Sim Số Đẹp giá Rẻ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=162

Tra cứu Sim Phong Thủy: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=news.viewpost&id=78

0947880022    :::    2,8tr    :::    0947886060    :::    3,5tr
0947880033    :::    2,8tr    :::    0947886262    :::    1,9tr
0947880055    :::    2,8tr    :::    0947885388    :::    1,8tr
0947880077    :::    2,8tr    :::    0947886636    :::    1,8tr
0947883377    :::    2,8tr    :::    0947886626    :::    1,8tr
0947883355    :::    2,9tr    :::    0947885539    :::    1,8tr
0947880044    :::    2,9tr    :::    0947886656    :::    1,6tr
0947883344    :::    2,9tr    :::    0947886653    :::    1,6tr
0947883300    :::    2,5tr    :::    0947886651    :::    1,6tr
0947883311    :::    2,5tr    :::    0947886641    :::    1,6tr
0947883322    :::    2,5tr    :::    0947886634    :::    1,6tr
0947872299    :::    3,8tr    :::    0947886631    :::    1,6tr
0947880008    :::    2,5tr    :::    0947886625    :::    1,6tr
0947872266    :::    2,5tr    :::    0947886620    :::    1,6tr
0947872277    :::    2,5tr    :::    0947886613    :::    1,6tr
0947880095    :::    800    :::    0947886610    :::    1,6tr
0947872234    :::    1,2tr    :::    0947886607    :::    1,6tr
0947883378    :::    1,2tr    :::    0947886161    :::    2,5tr
0947883335    :::    1,4tr    :::    0947886288    :::    1,8tr
0947883336    :::    1,4tr    :::    0947886488    :::    2,5tr
0947883337    :::    1,4tr    :::    0947886629    :::    1,8tr
0947872223    :::    1,4tr    :::    0947886606    :::    1,8tr
0947872224    :::    1,4tr    :::    0947885538    :::    1,8tr
0947872227    :::    1,4tr    :::    0947885677    :::    1,6tr
0947872229    :::    1,4tr    :::    0947886654    :::    1,6tr
0947880018    :::    1,4tr    :::    0947886652    :::    1,6tr
0947880028    :::    1,4tr    :::    0947886650    :::    1,6tr
0947880038    :::    1,4tr    :::    0947886635    :::    1,6tr
0947880039    :::    1,4tr    :::    0947886632    :::    1,6tr
0947880098    :::    1,4tr    :::    0947886627    :::    1,6tr
0947883303    :::    1,4tr    :::    0947886621    :::    1,6tr
0947883313    :::    1,4tr    :::    0947886615    :::    1,6tr
0947883330    :::    1,4tr    :::    0947886612    :::    1,6tr
0947883331    :::    1,4tr    :::    0947886609    :::    1,6tr
0947883332    :::    1,4tr    :::    0947886603    :::    1,5tr
0947883393    :::    1,4tr    :::    0947886605    :::    1,5tr
0947872244    :::    1,8tr    :::    0947885565    :::    1,5tr
0947883334    :::    1,8tr    :::    0947885582    :::    1,5tr
0947883338    :::    1,8tr    :::    0947885541    :::    1,5tr
0947883339    :::    1,8tr    :::    0947885518    :::    1,5tr
0947883345    :::    1,8tr    :::    0947885516    :::    1,5tr
0947872278    :::    1,8tr    :::    0947885573    :::    1,5tr
0947872287    :::    1,8tr    :::    0947886163    :::    1,5tr
0947872255    :::    2,5tr    :::    0947885531    :::    1,5tr
0947926888    :::    5,5tr    :::    0947885521    :::    1,5tr
0947251888    :::    4,6tr    :::    0947885512    :::    1,5tr
0947926999    :::    4,5tr    :::    0947885504    :::    1,5tr
0947755000    :::    2,2tr    :::    0947885502    :::    1,5tr
0947755111    :::    2,6tr    :::    0947886064    :::    1,2tr
0947755222    :::    2,3tr    :::    0947886061    :::    1,2tr
0947755333    :::    2tr    :::    0947886267    :::    1,2tr
0947017799    :::    3,8tr    :::    0947886469    :::    1,2tr
0947755678    :::    6,5tr    :::    0947886602    :::    1,5tr
0947070123    :::    2,5tr    :::    0947886604    :::    1,5tr
0947755755    :::    8,5tr    :::    0947885535    :::    1,5tr
0947755766    :::    6,5tr    :::    0947885584    :::    1,5tr
0947755855    :::    6,8tr    :::    0947885562    :::    1,5tr
0947926926    :::    5,8tr    :::    0947885519    :::    1,5tr
0947755575    :::    2,5tr    :::    0947885517    :::    1,5tr
0947755899    :::    3,5tr    :::    0947885508    :::    1,5tr
0947689988    :::    2,5tr    :::    0947885570    :::    1,5tr
0947500700    :::    2,5tr    :::    0947885593    :::    1,5tr
0947500800    :::    2,6tr    :::    0947885759    :::    1,5tr
0947500900    :::    2,6tr    :::    0947886169    :::    1,5tr
0947926668    :::    2,8tr    :::    0947886065    :::    1,5tr
0947070668    :::    3,8tr    :::    0947885526    :::    1,5tr
0947070688    :::    3,8tr    :::    0947885513    :::    1,5tr
0947755168    :::    4,8tr    :::    0947885507    :::    1,5tr
0947689368    :::    4,8tr    :::    0947885503    :::    1,5tr
0947689668    :::    5,5tr    :::    0947885501    :::    1,5tr
0947755789    :::    4,3tr    :::    0947886062    :::    1,2tr
0947070070    :::    5,5tr    :::    0947886265    :::    1,2tr
0947755757    :::    4,5tr    :::    0947886467    :::    1,2tr
0947070077    :::    2,5tr    :::    0947857777    :::    15tr
0947070770    :::    2,8tr    :::    0947607777    :::    14,5tr
0947708222    :::    750    :::    0947542222    :::    6500000
0947755151    :::    880    :::    0947981998    :::    3,3tr
0947070505    :::    950    :::    0947981992    :::    3,3tr
0947689595    :::    680    :::    0947981990    :::    3,3tr
0947689393    :::    580    :::    0947981989    :::    3,3tr
0947755959    :::    1,5tr    :::    0947981987    :::    3,3tr
0947689900    :::    680    :::    0947981986    :::    3,3tr
0947689911    :::    680    :::    0947981984    :::    3,3tr
0947689933    :::    560    :::    0947981983    :::    3,3tr
0947689944    :::    550    :::    0947981982    :::    3,3tr
0947070055    :::    850    :::    0947981980    :::    3,3tr
0947689977    :::    680    :::    0947981979    :::    3,3tr
0947755123    :::    1,4tr    :::    0947857777    :::    16,5tr
0947755345    :::    1,5tr    :::    0947981818    :::    2,9tr
0947689456    :::    750    :::    0947981868    :::    2,2tr
0947755068    :::    1,1tr    :::    0947981898    :::    1,5tr
0947070068    :::    1,1tr    :::    0947991111    :::    8,9tr
0947689268    :::    1,8tr    :::    0947572168    :::    1,6tr
0947755268    :::    1,7tr    :::    0947583168    :::    1,6tr
0947755368    :::    1,7tr    :::    0947532168    :::    1,6tr
0947689468    :::    2tr    :::    0947527868    :::    1,6tr
0947755468    :::    1,8tr    :::    0947613886    :::    1,6tr
0947755768    :::    1,3tr    :::    0947531886    :::    1,6tr
0947689768    :::    1,8tr    :::    0947783886    :::    1,6tr
0947070968    :::    1,3tr    :::    0947593886    :::    1,6tr
0947755988    :::    1,7tr    :::    0947602886    :::    1,6tr
0947406788    :::    1,1tr    :::    0947773886    :::    1,6tr
0947689788    :::    1,5tr    :::    0947769886    :::    1,6tr
0947689288    :::    980    :::    0947681866    :::    1,6tr
0947689488    :::    1,2tr    :::    0947613866    :::    1,6tr
0947689588    :::    1,5tr    :::    0947683866    :::    1,6tr
0947689088    :::    1,3tr    :::    0947761866    :::    1,6tr
0947755399    :::    1,1tr    :::    0947593866    :::    1,6tr
0947755699    :::    1,2tr    :::    0947532086    :::    1,5tr
0947070199    :::    950    :::    0947523086    :::    1,5tr
0947070699    :::    950    :::    0947533086    :::    1,5tr
0947689399    :::    880    :::    0947572186    :::    1,5tr
0947689599    :::    950    :::    0947797186    :::    1,5tr
0947070330    :::    680    :::    0947532186    :::    1,5tr
0947070440    :::    680    :::    0947599186    :::    1,6tr
0947070880    :::    900    :::    0947556186    :::    1,6tr
0947755115    :::    650    :::    0947787286    :::    1,5tr
0947755225    :::    750    :::    0947789286    :::    1,6tr
0947755445    :::    750    :::    0947685286    :::    1,5tr
0947755665    :::    880    :::    0947691386    :::    1,5tr
0947755995    :::    880    :::    0947614386    :::    1,5tr
0947689559    :::    900    :::    0947598286    :::    1,6tr
0947689119    :::    850    :::    0947773386    :::    1,6tr
0947689229    :::    850    :::    0947583386    :::    1,6tr
0947755744    :::    1,1tr    :::    0947530486    :::    1,5tr
0947755686    :::    2,2tr    :::    0947598486    :::    1,5tr
0947755689    :::    2,2tr    :::    0947677586    :::    1,5tr
0947755979    :::    2,2tr    :::    0947687586    :::    1,5tr
0947755989    :::    2,2tr    :::    0947609586    :::    1,5tr
0947755389    :::    2,2tr    :::    0947593586    :::    1,5tr
0947266898    :::    2,2tr    :::    0947613586    :::    1,5tr
0947689969    :::    2,2tr    :::    0947567586    :::    1,6tr
0947689798    :::    2,2tr    :::    0947532786    :::    1,5tr
0947755969    :::    2,2tr    :::    0947569786    :::    1,5tr
0947755696    :::    2,2tr    :::    0947578786    :::    1,5tr
0947070579    :::    2,2tr    :::    0947535786    :::    1,5tr
0947500100    :::    2,2tr    :::    0947597786    :::    1,5tr
0947689979    :::    2,2tr    :::    0947566986    :::    1,5tr
0947755155    :::    2,2tr    :::    0947756986    :::    1,5tr
0947755955    :::    2,2tr    :::    0947788986    :::    1,6tr
0947755355    :::    2,2tr    :::    0947598986    :::    1,5tr
0947755565    :::    2,2tr    :::    0947682986    :::    1,5tr
0947755939    :::    2tr    :::    0947608986    :::    1,5tr
0947755554    :::    2tr    :::    0947586986    :::    1,5tr
0947070870    :::    2tr    :::    0947793986    :::    1,6tr
0947755859    :::    1,9tr    :::    0947527986    :::    1,6tr
0947755848    :::    1,9tr    :::    0947798986    :::    1,6tr
0947755929    :::    1,9tr    :::    0947797139    :::    1,5tr
0947755919    :::    1,9tr    :::    0947530139    :::    1,5tr
0947755808    :::    1,9tr    :::    0947595139    :::    1,5tr
0947755878    :::    1,9tr    :::    0947589239    :::    1,5tr
0947755676    :::    1,9tr    :::    0947787239    :::    1,5tr
0947755118    :::    1,9tr    :::    0947556239    :::    1,5tr
0947755119    :::    1,9tr    :::    0947688239    :::    1,5tr
0947755828    :::    1,9tr    :::    0947587239    :::    1,5tr
0947689189    :::    1,8tr    :::    0947525439    :::    1,5tr
0947689089    :::    1,8tr    :::    0947532439    :::    1,5tr
0947689929    :::    1,8tr    :::    0947683539    :::    1,5tr
0947755669    :::    1,8tr    :::    0947558539    :::    1,5tr
0947266878    :::    1,8tr    :::    0947578539    :::    1,5tr
0947755525    :::    1,8tr    :::    0947532539    :::    1,5tr
0947689995    :::    1,8tr    :::    0947612539    :::    1,5tr
0947755585    :::    1,8tr    :::    0947686539    :::    1,5tr
0947755595    :::    1,8tr    :::    0947527539    :::    1,5tr
0947755515    :::    1,8tr    :::    0947585539    :::    1,5tr
0947755505    :::    1,8tr    :::    0947689539    :::    1,5tr
0947755545    :::    1,8tr    :::    0947589539    :::    1,5tr
0947755535    :::    1,8tr    :::    0947585639    :::    1,5tr
0947070282    :::    1,6tr    :::    0947691639    :::    1,5tr
0947755727    :::    1,6tr    :::    0947601639    :::    1,5tr
0947755393    :::    1,6tr    :::    0947609639    :::    1,5tr
0947755737    :::    1,6tr    :::    0947796639    :::    1,5tr
0947755489    :::    1,6tr    :::    0947558639    :::    1,5tr
0947755960    :::    1,6tr    :::    0947526739    :::    1,5tr
0947755152    :::    1,6tr    :::    0947529739    :::    1,5tr
0947070881    :::    1,6tr    :::    0947532739    :::    1,5tr
0947755977    :::    1,6tr    :::    0947535739    :::    1,5tr
0947070995    :::    1,6tr    :::    0947533739    :::    1,5tr
0947070232    :::    1,6tr    :::    0947685739    :::    1,5tr
0947755161    :::    1,6tr    :::    0947797839    :::    1,5tr
0947755051    :::    1,6tr    :::    0947679839    :::    1,5tr
0947070773    :::    1,6tr    :::    0947528839    :::    1,5tr
0947070212    :::    1,6tr    :::    0947534939    :::    1,5tr
0947755186    :::    1,6tr    :::    0947797339    :::    1,5tr
0947070353    :::    1,6tr    :::    0947536079    :::    1,5tr
0947755357    :::    1,6tr    :::    0947529079    :::    1,5tr
0947755663    :::    1,5tr    :::    0947583179    :::    1,5tr
0947266848    :::    1,5tr    :::    0947729179    :::    1,5tr
0947689394    :::    1,5tr    :::    0947596279    :::    1,5tr
0947755675    :::    1,5tr    :::    0947773279    :::    1,6tr
0947755060    :::    1,5tr    :::    0947799279    :::    1,5tr
0947755581    :::    1,5tr    :::    0947786279    :::    1,5tr
0947755975    :::    1,5tr    :::    0947598279    :::    1,5tr
0947755075    :::    1,5tr    :::    0947524379    :::    1,5tr
0947070308    :::    1,5tr    :::    0947701879    :::    1,5tr
0947755112    :::    1,5tr    :::    0947682879    :::    1,5tr
0947705567    :::    990    :::    0947603879    :::    1,5tr
0947751123    :::    990    :::    0947583879    :::    1,5tr
0947674456    :::    990    :::    0947534879    :::    1,5tr
0947705456    :::    990    :::    0947768979    :::    1,5tr
0947668284    :::    1,2tr    :::    0947526123    :::    1,5tr
0947668285    :::    1,2tr    :::    0947682123    :::    1,5tr
0947082858    :::    1,2tr    :::    0947572123    :::    1,5tr
0947668489    :::    850    :::    0947761123    :::    1,5tr
0947082829    :::    1,2tr    :::    0947571123    :::    1,5tr
0947628589    :::    1,2tr    :::    0947781123    :::    1,5tr
0947668083    :::    1,2tr    :::    0947580234    :::    1,5tr
0947668087    :::    900    :::    0947613345    :::    1,5tr
0947668085    :::    900    :::    0947530345    :::    1,5tr
0947668084    :::    800    :::    0947532466    :::    1,5tr
0947082899    :::    800    :::    0947691567    :::    1,5tr
0947668189    :::    990    :::    0947683567    :::    1,5tr
0947705866    :::    1,2tr    :::    0947534577    :::    1,5tr
0947668766    :::    1,2tr    :::    0947613577    :::    1,5tr
0947628567    :::    1,2tr    :::    0947533877    :::    1,5tr
0947037525    :::    990    :::    0947788955    :::    1,5tr
0947297729    :::        :::    0947688766    :::    1,5tr
0947280066    :::        :::    0947776369    :::    1,6tr
0947297939    :::        :::    0947534689    :::    1,6tr
0947618898    :::        :::    0947681718    :::    1,6tr
0947280088    :::        :::    0947531020    :::    1,2tr
0947611199    :::        :::    0947592838    :::    1,5tr
0947688558    :::        :::    0947523040    :::    1,2tr
0947688586    :::        :::    0947534656    :::    1,5tr
0947790088    :::        :::    0947536080    :::    1,5tr
0947618866    :::        :::    0947687585    :::    1,5tr
0947790009    :::        :::    0947769596    :::    1,5tr
0947790099    :::        :::    0947587977    :::    1,5tr
0947297799    :::        :::    0947607977    :::    1,5tr
0947618989    :::        :::    0947687977    :::    1,5tr
0947687878    :::        :::    0947598191    :::    1,2tr
0947716668    :::        :::    0947532538    :::    1,5tr
0947748494    :::    3tr    :::    0947532592    :::    1,5tr
0947337878    :::    3tr    :::    0947531731    :::    1,5tr
0947339966    :::    2,8tr    :::    0947688797    :::    1,5tr
0947815678    :::    2,8tr    :::    0947534934    :::    1,5tr
0947338877    :::    2,6tr    :::    0947680103    :::    1,2tr
0947339955    :::    2,6tr    :::    0947680305    :::    1,2tr
0947339977    :::    2,6tr    :::    0947680709    :::    1,5tr
0947338855    :::    2,6tr    :::    0947681719    :::    1,5tr
0947335544    :::    2,6tr    :::    0947532325    :::    1,5tr
0947335858    :::    2,6tr    :::    0947523638    :::    1,5tr
0947335959    :::    2,6tr    :::    0947586769    :::    1,5tr
0947336655    :::    2,6tr    :::    0947527077    :::    1,5tr
0947453939    :::    2,6tr    :::    0947797177    :::    1,5tr
0947713939    :::    2,6tr    :::    0947687277    :::    1,5tr
0947453456    :::    2,5tr    :::    0947587377    :::    1,5tr
0947336644    :::    2,5tr    :::    0947527478    :::    1,5tr
0947336996    :::    2,5tr    :::    0947587577    :::    1,5tr
0947323399    :::    2,5tr    :::    0947527577    :::    1,5tr
0947326886    :::    2,5tr    :::    0947597577    :::    1,5tr
0947328866    :::    2,5tr    :::    0947687577    :::    1,5tr
0947328989    :::    2,5tr    :::    0947527678    :::    1,5tr
0947339922    :::    2,5tr    :::    0947527088    :::    1,5tr
0947335500    :::    2,5tr    :::    0947787088    :::    1,5tr
0947335511    :::    2,5tr    :::    0947615188    :::    1,5tr
0947335522    :::    2,5tr    :::    0947797188    :::    1,5tr
0947336600    :::    2,5tr    :::    0947605188    :::    1,5tr
0947336611    :::    2,5tr    :::    0947773188    :::    1,5tr
0947337700    :::    2,5tr    :::    0947585188    :::    1,5tr
0947337711    :::    2,5tr    :::    0947593188    :::    1,5tr
0947337722    :::    2,5tr    :::    0947583288    :::    1,5tr
0947337744    :::    2,5tr    :::    0947593288    :::    1,5tr
0947337755    :::    2,5tr    :::    0947723288    :::    1,5tr
0947337766    :::    2,5tr    :::    0947795388    :::    1,5tr
0947336622    :::    2,5tr    :::    0947797388    :::    1,5tr
0947713456    :::    2,5tr    :::    0947787388    :::    1,5tr
0947339900    :::    2,5tr    :::    0947556388    :::    1,5tr
0947339911    :::    2,5tr    :::    0947615388    :::    1,5tr
0947338800    :::    2,5tr    :::    0947589388    :::    1,5tr
0947338811    :::    2,5tr    :::    0947576588    :::    1,5tr
0947338822    :::    2,5tr    :::    0947586588    :::    2,2tr
0947338998    :::    2,5tr    :::    0947609588    :::    1,5tr
0947339889    :::    2,5tr    :::    0947597588    :::    1,5tr
0947323838    :::    2,5tr    :::    0947606588    :::    1,6tr
0947326699    :::    2,5tr    :::    0947569788    :::    1,5tr
0947326969    :::    2,5tr    :::    0947589788    :::    1,5tr
0947813399    :::    2,4tr    :::    0947603988    :::    1,5tr
0947453579    :::    2,4tr    :::    0947527988    :::    1,5tr
0947713399    :::    2,4tr    :::    0947563988    :::    1,5tr
0947337779    :::    2,4tr    :::    0947613988    :::    1,5tr
0947453838    :::    2,2tr    :::    0947587988    :::    1,5tr
0947713388    :::    2,2tr    :::    0947685988    :::    1,5tr
0947713838    :::    2,2tr    :::    0947525988    :::    1,6tr
0947337989    :::    2,2tr    :::    0947531366    :::    1,5tr
0947335789    :::    2,2tr    :::    0947572366    :::    1,5tr
0947335868    :::    2,2tr    :::    0947598566    :::    1,5tr
0947337778    :::    2,2tr    :::    0947613566    :::    1,5tr
0947339669    :::    2,2tr    :::    0947531566    :::    1,5tr
0947337879    :::    2,2tr    :::    0947585966    :::    1,5tr
0944660947    :::    2,2tr    :::    0947532199    :::    1,5tr
0947335878    :::    2,4tr    :::    0947787199    :::    1,5tr
0947335889    :::    2,4tr    :::    0947535299    :::    1,5tr
0947338383    :::    2,4tr    :::    0947615399    :::    1,5tr
0947813388    :::    2,4tr    :::    0947685399    :::    1,5tr
0947323388    :::    2,4tr    :::    0947687599    :::    1,5tr
0947323579    :::    2,4tr    :::    0947534599    :::    1,5tr
0947323839    :::    2,4tr    :::    0947787599    :::    1,5tr
0947336869    :::    2,4tr    :::    0947606599    :::    1,5tr
0947815959    :::    2,2tr    :::    0947528799    :::    1,5tr
0947335556    :::    2,2tr    :::    0947758799    :::    1,5tr
0947336667    :::    2,2tr    :::    0947598958    :::    1,5tr
0947338448    :::    2,2tr    :::    0947780203    :::    1,5tr
0947338558    :::    2,2tr    :::    0947680607    :::    1,5tr
0947339393    :::    2,2tr    :::    0947531011    :::    1,5tr
0947339559    :::    2,2tr    :::    0947611516    :::    1,5tr
0947339898    :::    2,2tr    :::    0947531719    :::    1,5tr
0947335885    :::    2,2tr    :::    0947592324    :::    1,5tr
0947335995    :::    2,2tr    :::    0947592526    :::    1,5tr
0947337557    :::    2,2tr    :::    0947682728    :::    1,6tr
0947337667    :::    2,2tr    :::    0947683132    :::    1,5tr
0947337887    :::    2,2tr    :::    0947523233    :::    1,5tr
0947337997    :::    2,2tr    :::    0947683837    :::    1,5tr
0947338585    :::    1,9tr    :::    0947613738    :::    1,5tr
0947338586    :::    1,9tr    :::    0947584243    :::    1,5tr
0947338588    :::    1,9tr    :::    0947687071    :::    1,5tr
0947338787    :::    1,9tr    :::    0947687172    :::    1,5tr
0947335656    :::    1,9tr    :::    0947687475    :::    1,5tr
0947335757    :::    1,9tr    :::    0947687576    :::    1,6tr
0947337007    :::    1,9tr    :::    0947527677    :::    1,5tr
0947337117    :::    1,9tr    :::    0947598485    :::    1,5tr
0947337373    :::    1,9tr    :::    0947599192    :::    1,5tr
0947959889    :::    1,9tr    :::    0947598299    :::    1,5tr
0947328998    :::    1,9tr    :::    0947587599    :::    1,5tr
0947323233    :::    1,8tr    :::    0947585669    :::    1,5tr
0947323266    :::    1,8tr    :::    0947778669    :::    1,5tr
0947337070    :::    1,8tr    :::    0947608669    :::    1,5tr
0947323535    :::    1,8tr    :::    0947773669    :::    1,5tr
0947299696    :::    1,8tr    :::    0947530669    :::    1,5tr
0947752828    :::    1,8tr    :::    0947531669    :::    1,5tr
0947752929    :::    1,8tr    :::    0947798669    :::    1,5tr
0947323288    :::    1,8tr    :::    0947781669    :::    1,5tr
0947323299    :::    1,8tr    :::    0947718669    :::    1,5tr
0947323366    :::    1,8tr    :::    0947530699    :::    1,5tr
0947338988    :::    1,8tr    :::    0947597699    :::    1,5tr
0947338878    :::    1,8tr    :::    0947527699    :::    1,5tr
0947337576    :::    1,8tr    :::    0947728699    :::    1,5tr
0947335758    :::    1,8tr    :::    0947618699    :::    1,5tr
0947323638    :::    1,8tr    :::    0947691221    :::    1,5tr
0947815656    :::    1,8tr    :::    0947606688    :::    8,3tr
0947815995    :::    1,8tr    :::    0947739686    :::    1,8tr
0947336768    :::    1,8tr    :::    0947613968    :::    1,8tr
0947335665    :::    1,8tr    :::    0947607968    :::    1,8tr
0947335775    :::    1,8tr    :::    0947527968    :::    1,8tr
0947336767    :::    1,8tr    :::    0947567968    :::    2,2tr
0947335778    :::    1,8tr    :::    0947578968    :::    2,2tr
0947337676    :::    1,8tr    :::    0947778968    :::    2,2tr
0947959587    :::    1,8tr    :::    0947788368    :::    1,8tr
0947337575    :::    1,8tr    :::    0947183939    :::    3,8tr
0947337567    :::    1,8tr    :::    0947555739    :::    2,2tr
0947453535    :::    1,8tr    :::    0947796839    :::    2,2tr
0947713636    :::    1,8tr    :::    0947317939    :::    2,2tr
0947338818    :::    1,7tr    :::    0947597939    :::    3,2tr
0947338828    :::    1,7tr    :::    0947336336    :::    8,3tr
0947338838    :::    1,7tr    :::    0947103103    :::    3,8tr
0947338848    :::    1,7tr    :::    0947851851    :::    4,5tr
0947338885    :::    1,7tr    :::    0947682829    :::    2,2tr
0947323993    :::    1,7tr    :::    0947894489    :::    2,2tr
0947959566    :::    1,7tr    :::    0947597959    :::    2,2tr
0947815665    :::    1,7tr    :::    0947791188    :::    2,2tr
0947816336    :::    1,7tr    :::    0947875959    :::    2,6tr
0947816363    :::    1,7tr    :::    0947928989    :::    3,6tr
0947816556    :::    1,7tr    :::    0947228558    :::    2,5tr
0947816565    :::    1,7tr    :::    0947899339    :::    3,2tr
0947959578    :::    1,7tr    :::    0947851980    :::    2,2tr
0947959577    :::    1,7tr    :::    0947536379    :::    1,6tr
0947326006    :::    1,7tr    :::    0947538887    :::    1,5tr
0947326336    :::    1,7tr    :::    0947538885    :::    1,5tr
0947326363    :::    1,7tr    :::    0947538884    :::    1,5tr
0947326677    :::    1,7tr    :::    0947538881    :::    1,5tr
0947326776    :::    1,7tr    :::    0947881838    :::    1,9tr
0947326767    :::    1,7tr    :::    0947063939    :::    2,2tr
0947328008    :::    1,7tr    :::    0947288181    :::    1,6tr
0947328118    :::    1,7tr    :::    0947172799    :::    1,6tr
0947328228    :::    1,7tr    :::    0947536611    :::    1,5tr
0947328282    :::    1,7tr    :::    0947172786    :::    1,6tr
0947328558    :::    1,7tr    :::    0947538877    :::    1,8tr
0947328585    :::    1,7tr    :::    0947538585    :::    1,8tr
0947328787    :::    1,7tr    :::    0947536366    :::    1,5tr
0947453663    :::    1,7tr    :::    0947063366    :::    1,6tr
0947453883    :::    1,7tr    :::    0947288778    :::    1,6tr
0947453993    :::    1,7tr    :::    0947881117    :::    1,4tr
0947713535    :::    1,7tr    :::    0947881950    :::    1,2tr
0947713883    :::    1,7tr    :::    0947881956    :::    1,5tr
0947713993    :::    1,7tr    :::    0947881996    :::    1,8tr
0947323355    :::    1,7tr    :::    0947881997    :::    1,8tr
0947323883    :::    1,7tr    :::    0947881951    :::    1,2tr
0947299797    :::    1,7tr    :::    0947211969    :::    1,5tr
0947752626    :::    1,7tr    :::    0947331969    :::    1,5tr
0947752662    :::    1,7tr    :::    0947341978    :::    1,5tr
0947752882    :::    1,7tr    :::    0947341990    :::    2,5tr
0947752992    :::    1,7tr    :::    0947211991    :::    2,5tr
0947759678    :::    1,7tr    :::    0947341994    :::    2,5tr
0947959339    :::    1,7tr    :::    0947303858    :::    1,5tr
0947668888    :::    65,000,000    :::    0947377717    :::    1,5tr
0947338866    :::    5,500,000    :::    0947303338    :::    1,5tr
0947323939    :::    3,000,000    :::    0947318444    :::    1,5tr
0947335678    :::    3,000,000    :::    0947346363    :::    1,5tr
0947338899    :::    10,000,000    :::    0947060055    :::    1,5tr
0947337788    :::    5,500,000    :::    0947333166    :::    1,5tr
0947335588    :::    5,000,000    :::    0947060605    :::    1,5tr
0947338833    :::    4,000,000    :::    0947225515    :::    1,5tr
0947339933    :::    4,000,000    :::    0947338689    :::    1,8tr
0947335566    :::    4,000,000    :::    0947599994    :::    1,8tr
0947336633    :::    3,500,000    :::    0947449959    :::    1,8tr
0947337733    :::    3,500,000    :::    0947216262    :::    1,8tr
0947335533    :::    3,000,000    :::    0947060099    :::    1,8tr
0947338989    :::    3,500,000    :::    0947060077    :::    1,8tr
0947336969    :::    3,000,000    :::    0947383386    :::    2,2tr
0947497939    :::    1,9tr    :::    0947346222    :::    1,8tr
0947650651    :::    2,6tr    :::    0947341080    :::    1,8tr
0947650123    :::    2,5tr    :::    0947133535    :::    1,8tr
0947650246    :::    1,8tr    :::    0947425559    :::    1,8tr
0947650777    :::    2,3tr    :::    0947438383    :::    1,8tr
0947650652    :::    1,8tr    :::    0947318222    :::    1,8tr
0947674476    :::    1,5tr    :::    0947060655    :::    1,8tr
0947675595    :::    1,5tr    :::    0947294222    :::    1,8tr
0947674447    :::    1,5tr    :::    0947060303    :::    1,8tr
0947674477    :::    1,5tr    :::    0947060306    :::    1,8tr
0947161661    :::    1,5tr    :::    0947363886    :::    1,8tr
0947888989    :::    11800000    :::    0947303866    :::    1,8tr
0947888885    :::    7700000    :::    0947384477    :::    1,8tr
0947888877    :::    4300000    :::    0947060622    :::    1,8tr
0947888855    :::    6000000    :::    0947060611    :::    1,8tr
0947888844    :::    5000000    :::    0947377678    :::    1,8tr
0947888895    :::    1600000    :::    0947133839    :::    1,8tr
0947888828    :::    5000000    :::    0947363986    :::    1,8tr
0947888383    :::    3300000    :::    0947364688    :::    1,8tr
0947869898    :::    2600000    :::    0947384688    :::    1,8tr
0947869090    :::    1400000    :::    0947363968    :::    1,8tr
0947869922    :::    1400000    :::    0947225539    :::    1,8tr
0947869933    :::    1400000    :::    0947213168    :::    1,8tr
0947869977    :::    1400000    :::    0947599292    :::    1,8tr
0947869229    :::    1400000    :::    0947338567    :::    1,8tr
0947869559    :::    1400000    :::    0947060677    :::    1,8tr
0947515353    :::    1000000    :::    0947335000    :::    1,8tr
0947515757    :::    1000000    :::    0947347778    :::    1,8tr
0947515115    :::    2100000    :::    0947378168    :::    1,8tr
0947515678    :::    3300000    :::    0947347939    :::    1,8tr
0947515500    :::    1000000    :::    0947213000    :::    1,8tr
0947593444    :::    900000    :::    0947425668    :::    1,8tr
0947592444    :::    900000    :::    0947341668    :::    1,8tr
0947790111    :::    1100000    :::    0947212255    :::    1,8tr
0947684343    :::    900000    :::    0947341567    :::    1,8tr
0947685454    :::    900000    :::    0947338869    :::    1,8tr
0947584040    :::    900000    :::    0947347986    :::    1,8tr
0947784242    :::    900000    :::    0947383373    :::    1,6tr
0947732727    :::    900000    :::    0947426686    :::    3,5tr
0947794141    :::    900000    :::    0947332733    :::    1,8tr
0947736262    :::    900000    :::    0947359868    :::    2,5tr
0947799393    :::    1100000    :::    0947060699    :::    1,8tr
0947690202    :::    1100000    :::    0947359797    :::    1,8tr
0947683131    :::    1100000    :::    0947360077    :::    1,5tr
0947591414    :::    900000    :::    0947359939    :::    1,8tr
0947685151    :::    1100000    :::    0947906556    :::    1,2tr
0947685353    :::    1100000    :::    0947796299    :::    1,2tr
0947592525    :::    900000    :::    0947793111    :::    1,2tr
0947682323    :::    1100000    :::    0947793168    :::    1,6tr
0947680303    :::    1100000    :::    0947708787    :::    1,6tr
0947583030    :::    900000    :::    0947906667    :::    1,6tr
0947614040    :::    900000    :::    0947906660    :::    1,2tr
0947615757    :::    900000    :::    0947673579    :::    2,9tr
0947586161    :::    900000    :::    0947271997    :::    2,5tr
0947562121    :::    900000    :::    0947271967    :::    2,5tr
0947769939    :::    600000    :::    0947271965    :::    1,8tr
0947729277    :::    700000    :::    0947271964    :::    1,8tr
0947791858    :::    600000    :::    0947271962    :::    1,8tr
0947586665    :::    600000    :::    0947271960    :::    1,8tr
0947586859    :::    600000    :::    0947071997    :::    2,5tr
0947611238    :::    600000    :::    0947071998    :::    2,5tr
0947773638    :::    700000    :::    0947071960    :::    1,8tr
0947793435    :::    600000    :::    0947071961    :::    1,8tr
0947586939    :::    600000    :::    0947071962    :::    1,8tr
0947681869    :::    600000    :::    0947071357    :::    1,8tr
0947680058    :::    600000    :::    0947071117    :::    1,6tr
0947578939    :::    600000    :::    0947071268    :::    2,5tr
0947578186    :::    600000    :::    0947071199    :::    1,5tr
0947578386    :::    1400000    :::    0947392299    :::    1,8tr
0947778589    :::    900000    :::    0947392255    :::    1,2tr
0947765569    :::    600000    :::    0947392266    :::    1,8tr
0947787279    :::    600000    :::    0947392229    :::    1,8tr
0947787379    :::    600000    :::    0947392228    :::    1,8tr
0947597868    :::    600000    :::    0947392345    :::    2,5tr
0947531686    :::    700000    :::    0947548288    :::    1,2tr
0947593859    :::    700000    :::    0947548338    :::    1,2tr
0947736388    :::    700000    :::    0947548228    :::    1,2tr
0947683869    :::    700000    :::    0947548778    :::    1,5tr
0947587568    :::    700000    :::    0947548788    :::    1,2tr
0947588839    :::    700000    :::    0947548789    :::    1,5tr
0947797979    :::    151300000    :::    0947548855    :::    1,2tr
0947888878    :::    9900000    :::    0947548877    :::    1,5tr
0947363579    :::    1500000    :::    0947548883    :::    1,2tr
0947888811    :::    5000000    :::    0947548988    :::    1,2tr
0947888822    :::    5000000    :::    0947548998    :::    1,8tr
0947888787    :::    3300000    :::    0947548887    :::    1,2tr
0947888585    :::    3100000    :::    0947631998    :::    2,5tr
0947888484    :::    2300000    :::    0947631997    :::    2,5tr
0947888810    :::    2600000    :::    0947631996    :::    2,5tr
0947888910    :::    2600000    :::    0947631994    :::    2,5tr
0947888890    :::    2600000    :::    0947631993    :::    2,5tr
0947865445    :::    900000    :::    0947631975    :::    2,5tr
0947865885    :::    1000000    :::    0947631970    :::    2,5tr
0947865500    :::    1000000    :::    0947631967    :::    2,5tr
0947865511    :::    1000000    :::    0947631965    :::    1,8tr
0947865522    :::    1000000    :::    0947631964    :::    1,8tr
0947515511    :::    2100000    :::    0947631962    :::    1,8tr
0947515522    :::    1200000    :::    0947631961    :::    1,8tr
0947515533    :::    1200000    :::    0947631960    :::    1,8tr
0947515111    :::    1600000    :::    0947631357    :::    1,8tr
0947515005    :::    1000000    :::    0947673535    :::    1,2tr
0947661144    :::    2100000    :::    0947673399    :::    1,8tr
0947690222    :::    1100000    :::    0947673377    :::    1,8tr
0947690111    :::    1100000    :::    0947673366    :::    1,8tr
0947581333    :::    900000    :::    0947673355    :::    1,5tr
0947618484    :::    900000    :::    0947673337    :::    1,6tr
0947610707    :::    900000    :::    0947673338    :::    1,5tr
0947609292    :::    900000    :::    0947673339    :::    1,2tr
0947764343    :::    900000    :::    0947643838    :::    1,8tr
0947586767    :::    1100000    :::    0947643939    :::    2,5tr
0947792121    :::    900000    :::    0947497989    :::    1,6tr
0947711212    :::    900000    :::    0947497997    :::    1,6tr
0947681331    :::    900000    :::    0947497949    :::    1,8tr
0947683773    :::    900000    :::    0947497557    :::    1,2tr
0947711331    :::    900000    :::    0947497766    :::    1,2tr
0947691331    :::    900000    :::    0947497779    :::    1,8tr
0947701771    :::    900000    :::    0947497272    :::    1,2tr
0947531331    :::    900000    :::    0947497878    :::    1,6tr
0947684004    :::    900000    :::    0947509090    :::    1,6tr
0947682112    :::    900000    :::    0947509050    :::    1,2tr
0947682332    :::    900000    :::    0947509009    :::    1,5tr
0947791771    :::    900000    :::    0947509950    :::    1,2tr
0947683663    :::    1100000    :::    0947509889    :::    1,8tr
0947684554    :::    900000    :::    0947509899    :::    1,8tr
0947773663    :::    1100000    :::    0947195858    :::    2,5tr
0947781661    :::    900000    :::    0947195885    :::    2,2tr
0947562636    :::    700000    :::    0947195665    :::    1,2tr
0947586979    :::    600000    :::    0947195989    :::    1,2tr
0947525279    :::    700000    :::    0947058448    :::    1,2tr
0947712686    :::    600000    :::    0947058282    :::    1,6tr
0947555659    :::    1200000    :::    0947271127    :::    1,5tr
0947558869    :::    700000    :::    0947271155    :::    1,5tr
0947583968    :::    700000    :::    0947271881    :::    1,2tr
0947596988    :::    600000    :::    0947796959    :::    2,5tr
0947578589    :::    600000    :::    0947271998    :::    2,5tr
0947769979    :::    600000    :::    0947058118    :::    1,2tr
0947728292    :::    1600000    :::    0947058787    :::    1,5tr
0947792179    :::    600000    :::    0947058778    :::    1,5tr
0947580809    :::    600000    :::    0947690009    :::    1,6tr
0947769989    :::    600000    :::    0947690066    :::    1,2tr
0947793539    :::    600000    :::    0947859955    :::    1,2tr
0947719959    :::    600000    :::    0947859977    :::    1,2tr
0947793536    :::    600000    :::    0947859191    :::    1,2tr
0947791516    :::    600000    :::    0947859797    :::    1,5tr
0947791415    :::    600000    :::    0947859996    :::    1,5tr
0947791213    :::    600000    :::    0947859229    :::    1,2tr
0947798090    :::    700000    :::    0947643339    :::    1,2tr
0947682238    :::    600000    :::    0947643364    :::    1,2tr
0947788896    :::    900000    :::    0947643366    :::    1,2tr
0947773639    :::    700000    :::    0947643388    :::    1,8tr
0947773686    :::    700000    :::    0947643399    :::    1,8tr
0947773696    :::    700000    :::    0947643579    :::    2,5tr
0947611168    :::    1100000    :::    0947439990    :::    1,2tr
0947785989    :::    700000    :::    0947439991    :::    1,2tr
0947798939    :::    700000    :::    0947439992    :::    1,2tr
0947786989    :::    700000    :::    0947439998    :::    1,8tr
0947592223    :::    600000    :::    0947439993    :::    1,8tr
0947737387    :::    700000    :::    0947440246    :::    1,2tr
0947585986    :::    600000    :::    0947719191    :::    1,6tr
0947888998    :::    4300000    :::    0947719090    :::    1,2tr
0947888778    :::    4300000    :::    0947719898    :::    2,5tr
0947888558    :::    4300000    :::    0947719899    :::    1,8tr
0947888848    :::    3800000    :::    0947719559    :::    1,2tr
0947888448    :::    2600000    :::    0947719595    :::    1,6tr
0947888806    :::    1400000    :::    0947719292    :::    1,5tr
0947865533    :::    1000000    :::    0947195559    :::    1,6tr
0947865544    :::    1000000    :::    0947195588    :::    1,8tr
0947865005    :::    1000000    :::    0947195519    :::    1,8tr
0947865225    :::    1000000    :::    0947195225    :::    1,2tr
0947865115    :::    1000000    :::    0947195252    :::    1,2tr
0947865775    :::    1000000    :::    0947058877    :::    1,2tr
0947865335    :::    1000000    :::    0947058228    :::    1,2tr
0947515225    :::    1000000    :::    0947793838    :::    1,8tr
0947515335    :::    1000000    :::    0947087778    :::    1,6tr
0947515445    :::    1000000    :::    0947791891    :::    1,8tr
0947515665    :::    1100000    :::    0947791997    :::    2,5tr
0947515885    :::    1200000    :::    0947791962    :::    2,5tr
0947571000    :::    1100000    :::    0947791961    :::    2,5tr
0947592333    :::    900000    :::    0947791971    :::    2,5tr
0947768000    :::    1100000    :::    0947791197    :::    1,5tr
0947580111    :::    900000    :::    0947791686    :::    1,5tr
0947581222    :::    900000    :::    0947791357    :::    1,8tr
0947733533    :::    900000    :::    0947791366    :::    1,2tr
0947592233    :::    1100000    :::    0947791777    :::    2,5tr
0947729977    :::    900000    :::    0947791779    :::    2,5tr
0947557177    :::    600000    :::    0947791789    :::    1,8tr
0947533455    :::    600000    :::    0947791555    :::    1,8tr
0947599859    :::    600000    :::    0947793988    :::    1,8tr
0947581686    :::    600000    :::    0947793969    :::    1,8tr
0947565669    :::    700000    :::    0947793968    :::    3,6tr
0947556768    :::    1400000    :::    0947793966    :::    1,8tr
0947797768    :::    700000    :::    0947793959    :::    1,8tr
0947682768    :::    1400000    :::    0947796333    :::    1,6tr
0947613839    :::    1100000    :::    0947793397    :::    1,8tr
0947683879    :::    1100000    :::    0947793366    :::    1,8tr
0947778786    :::    700000    :::    0947793345    :::    1,6tr
0947798689    :::    900000    :::    0947793335    :::    1,2tr
0947711669    :::    700000    :::    0947793334    :::    1,2tr
0947797277    :::    600000    :::    0947793322    :::    1,6tr
0947616667    :::    600000    :::    0947793893    :::    1,8tr
0947576968    :::    600000    :::    0947793886    :::    1,5tr
0947797377    :::    600000    :::    0947793879    :::    1,8tr
0947797577    :::    600000    :::    0947706556    :::    1,2tr
0947797678    :::    1100000    :::    0947706660    :::    1,2tr
0947797838    :::    1100000    :::    0947706768    :::    1,5tr
0947598979    :::    700000    :::    0947706979    :::    1,6tr
0947598689    :::    700000    :::    0947706670    :::    1,6tr
0947598759    :::    1400000    :::    0947706050    :::    1,8tr
0947583959    :::    600000    :::    0947706060    :::    1,5tr
0947615686    :::    600000    :::    0947706226    :::    1,2tr
0947533968    :::    600000    :::    0947706336    :::    1,2tr
0947596369    :::    600000    :::    0947706262    :::    1,6tr
0947597859    :::    600000    :::    0947706878    :::    1,6tr
0947585989    :::    600000    :::    0947719997    :::    1,6tr
0947597988    :::    600000    :::    0947719998    :::    1,8tr
0947680123    :::    700000    :::    0947719799    :::    1,6tr
0947710123    :::    700000    :::    0947719696    :::    1,6tr
0947690234    :::    600000    :::    0947719955    :::    1,6tr
0947790123    :::    800000    :::    0947719971    :::    1,6tr
0947700809    :::    700000    :::    0947719977    :::    1,6tr
0947780708    :::    600000    :::    0947719699    :::    1,5tr
0947773566    :::    600000    :::    0947719494    :::    1,2tr
0947760809    :::    600000    :::    0947793678    :::    1,5tr
0947786769    :::    600000    :::    0947796363    :::    1,5tr
0947701077    :::    700000    :::    0947796366    :::    1,2tr
0947591696    :::    600000    :::    0947796799    :::    1,6tr
0947599659    :::    700000    :::    0947796798    :::    1,8tr
0947596769    :::    700000    :::    0947796797    :::    1,8tr
0947050696    :::    1100000    :::    0947796633    :::    1,2tr
0947998877    :::    4300000    :::    0947796636    :::    1,8tr
0947998822    :::    3300000    :::    0947796655    :::    1,6tr
0947998800    :::    3100000    :::    0947796667    :::    1,8tr
0947998811    :::    3100000    :::    0947058884    :::    1,6tr
0947998787    :::    2100000    :::    0947058998    :::    1,8tr
0947865959    :::    1400000    :::    0947058855    :::    1,6tr
0947865151    :::    1000000    :::    0947058833    :::    1,6tr
0947865050    :::    1000000    :::    0947058805    :::    1,6tr
0947865353    :::    1000000    :::    0947198811    :::    1,2tr
0947865454    :::    900000    :::    0947198819    :::    1,6tr
0947515995    :::    1200000    :::    0947198822    :::    1,2tr
0947515551    :::    2300000    :::    0947198833    :::    1,6tr
0947869678    :::    1600000    :::    0947198855    :::    1,2tr
0947797755    :::    900000    :::    0947198881    :::    1,2tr
0947564455    :::    900000    :::    0947198883    :::    1,6tr
0947690011    :::    1100000    :::    0947198884    :::    1,2tr
0947691155    :::    1100000    :::    0947198898    :::    1,8tr
0947690077    :::    1100000    :::    0947198778    :::    1,5tr
0947532211    :::    900000    :::    0947408855    :::    1,2tr
0947586655    :::    900000    :::    0947408833    :::    1,2tr
0947535500    :::    900000    :::    0947271737    :::    1,5tr
0947682525    :::    1100000    :::    0947935959    :::    1,5tr
0947785353    :::    1100000    :::    0947935995    :::    1,5tr
0947591313    :::    900000    :::    0947509977    :::    1,2tr
0947785252    :::    900000    :::    0947509989    :::    1,8tr
0947711313    :::    900000    :::    0947906878    :::    1,6tr
0947580707    :::    900000    :::    0947906767    :::    1,2tr
0947684242    :::    900000    :::    0947906776    :::    1,6tr
0947598939    :::    700000    :::    0947195995    :::    1,2tr
0947598929    :::    700000    :::    0947195115    :::    1,2tr
0947788755    :::    700000    :::    0947195353    :::    1,2tr
0947597838    :::    600000    :::    0947195775    :::    1,2tr
0947596566    :::    600000    :::    0947719922    :::    1,2tr
0947680809    :::    600000    :::    0947719933    :::    1,2tr
0947786568    :::    600000    :::    0947719944    :::    1,2tr
0947787178    :::    600000    :::    0947719499    :::    1,2tr
0947681839    :::    600000    :::    0947719771    :::    1,6tr
0947756878    :::    600000    :::    0947719339    :::    1,6tr
0947618389    :::    600000    :::    0947719393    :::    1,6tr
0947773898    :::    700000    :::    0947719009    :::    1,6tr
0947677769    :::    700000    :::    0947719900    :::    1,2tr
0947677739    :::    700000    :::    0947796678    :::    1,8tr
0947682223    :::    700000    :::    0947796677    :::    1,8tr
0947681879    :::    600000    :::    0947796878    :::    1,8tr
0947789939    :::    600000    :::    0947793232    :::    1,2tr
0947690939    :::    600000    :::    0947793268    :::    1,6tr
0947687969    :::    700000    :::    0947796444    :::    1,2tr
0947598869    :::    600000    :::    0947796111    :::    1,2tr
0947558566    :::    600000    :::    0947796555    :::    1,8tr
0947773739    :::    600000    :::    0947796565    :::    1,8tr
0947773877    :::    600000    :::    0947796568    :::    1,8tr
0947786869    :::    1100000    :::    0947796566    :::    1,6tr
0947786879    :::    1100000    :::    0947796579    :::    1,8tr
0947613686    :::    900000    :::    0947793222    :::    1,2tr
0947613868    :::    900000    :::    0947793799    :::    1,8tr
0947611139    :::    600000    :::    0947271117    :::    1,6tr
0947611179    :::    600000    :::    0947719299    :::    1,6tr
0947593878    :::    1100000    :::    0947058881    :::    1,6tr
0947586839    :::    700000    :::    0947058882    :::    1,6tr
0947797739    :::    700000    :::    0947793797    :::    1,8tr
0947819999    :::    25000000    :::    0947058799    :::    2,2tr
0947918888    :::    25000000    :::    0947392688    :::    1,8tr
0947855555    :::    35000000    :::    0947271888    :::    4,5tr
0947578686    :::    5500000    :::    0947537123    :::    1,6tr
0947381994    :::    2,8tr    :::    0947537345    :::    1,6tr
0947381995    :::    2,8tr    :::    0947194422    :::    1,6tr
0947381993    :::    2000000    :::    0947188874    :::    1,6tr
0947382004    :::    1,6tr    :::    0947134422    :::    1,6tr
0947382005    :::    1,6tr    :::    0947858687    :::    8,5tr
0947382006    :::    1,6tr    :::    0947110202    :::    2,5tr
0947382007    :::    1,6tr    :::    0947791168    :::    2,8tr
0947766688    :::    9,400,000    :::    0947012468    :::    2,5tr
0947779996    :::    5,700,000    :::    0947101818    :::    1,8tr
0947306868    :::    5,400,000    :::    0947721919    :::    1,5tr
0947306699    :::    1,850,000    :::    0947591919    :::    2,5tr
0947306969    :::    1,950,000    :::    0947672929    :::    1,8tr
0947779998    :::    6,700,000    :::    0947005959    :::    2,5tr
0947744888    :::    5,100,000    :::    0947191191    :::    3,6tr
0947779992    :::    4,800,000    :::    0947721234    :::    1,9tr
Cònhàng    0947672288    :::    1,9tr

%d bloggers like this: