Sim Vinaphone 0948


Sim Số Đẹp, Số Đẹp Vina 0948
0948181888    :::    12,5tr    :::    00948981975    :::    2,9tr
0948117979    :::    14,9tr    :::    00948981974    :::    2,9tr
0948117799    :::    16,9tr    :::    00948981973    :::    2,9tr
0948117788    :::    14,9tr    :::    00948981972    :::    2,9tr

NHỮNG CON SỐ PHÙ HỢP VỚI BẢN MỆNH CỦA BẠN
Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nam giới:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=163
Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=164

Sim hợp Mệnh Hỏa, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=169
Sim hợp mệnh Hỏa, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=170

Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=167
Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=168

Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=165
Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=166

Sim hợp Mệnh Thủy, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=171
Sim hợp MỆNH THỦY, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=172

————————-
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO MẠNG DI ĐỘNG
Sim Số Đẹp Vinaphone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=1

Sim Số Đẹp Mobifone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=2

Sim Số Đẹp Viettel: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=3

Sim Số Đẹp Vietnamobile: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=4

Sim Số Đẹp Beelines: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=6

———————–
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO LOẠI:
Sim Số Đẹp Tứ Quý: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=141

Sim Lộc Phát: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=150

Sim Thần Tài: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=158

Sim Số Tiến: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=151

Sim Tam Hoa: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=142

Sim Số Đẹp Taxi: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=159

Sim Số Đẹp Gánh, Đảo, Lặp, Kép: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=160

Sim Năm Sinh, Sim ngày sinh: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=153

Sim Số Đẹp Dễ nhớ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=161

Sim Số Đẹp giá Rẻ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=162

Tra cứu Sim Phong Thủy: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=news.viewpost&id=78

0948117999    :::    5,9tr    :::    00948981971    :::    2,9tr
0948181000    :::    2,9tr    :::    00948981970    :::    2,9tr
0948687222    :::    2,9tr    :::    00948981968    :::    2,9tr
0948181188    :::    6,5tr    :::    00948121995    :::    2,9tr
0948181881    :::    7,5tr    :::    00948121994    :::    2,9tr
0948117555    :::    2,9tr    :::    00948121993    :::    2,9tr
0948117722    :::    2,9tr    :::    00948121992    :::    2,9tr
0948117711    :::    2,9tr    :::    00948121985    :::    2,9tr
0948687878    :::    3,8tr    :::    00948121984    :::    2,9tr
0948687373    :::    2,8tr    :::    00948121982    :::    2,9tr
0948687474    :::    2,8tr    :::    00948121980    :::    2,9tr
0948181717    :::    2,8tr    :::    00948121978    :::    2,9tr
0948117878    :::    2,8tr    :::    00948121977    :::    2,9tr
0948117171    :::    2,8tr    :::    00948121976    :::    2,9tr
0948117272    :::    2,8tr    :::    00948121974    :::    2,9tr
0948117373    :::    2,8tr    :::    00948121973    :::    2,9tr
0948181212    :::    2,8tr    :::    00948121972    :::    2,9tr
0948117557    :::    2,8tr    :::    00948121971    :::    2,9tr
0948117667    :::    2,8tr    :::    00948121970    :::    2,9tr
0948687557    :::    2,8tr    :::    00948557744    :::    2,8tr
0948687887    :::    2,8tr    :::    00948118844    :::    2,8tr
0948117337    :::    2,8tr    :::    00948558844    :::    2,8tr
0948117997    :::    2,8tr    :::    00948234466    :::    2,8tr
0948181221    :::    3,2tr    :::    00948355566    :::    2,8tr
0948181234    :::    3,2tr    :::    00948053399    :::    2,8tr
0948181920    :::    3,5tr    :::    00948345599    :::    2,8tr
0948117789    :::    3,2tr    :::    00948053838    :::    2,8tr
0948687567    :::    3,2tr    :::    00948234646    :::    2,8tr
0948687989    :::    2,8tr    :::    00948234848    :::    2,8tr
0948117779    :::    2,5tr    :::    00948345656    :::    2,8tr
0948117766    :::    2,5tr    :::    00948355656    :::    2,8tr
0948117755    :::    2,5tr    :::    00948345858    :::    2,8tr
0948687687    :::    3,8tr    :::    00948345959    :::    2,8tr
0948117778    :::    2,8tr    :::    00948355959    :::    2,8tr
0948181813    :::    2,5tr    :::    00948558080    :::    2,8tr
0948181814    :::    2,9tr    :::    00948558282    :::    2,8tr
0948117118    :::    2,5tr    :::    00948696565    :::    2,8tr
0948181878    :::    2,8tr    :::    00948558787    :::    2,8tr
0948181898    :::    2,5tr    :::    00948389292    :::    2,8tr
0948181199    :::    2,5tr    :::    00948389595    :::    2,8tr
0948117474    :::    2,5tr    :::    00948558228    :::    2,8tr
0948117575    :::    2,9tr    :::    00948345885    :::    2,8tr
0948117676    :::    2,5tr    :::    00948355885    :::    2,8tr
0948117007    :::    2,5tr    :::    00948345995    :::    2,8tr
0948117070    :::    2,5tr    :::    00948355995    :::    2,8tr
0948117700    :::    2,5tr    :::    00948696116    :::    2,8tr
0948117733    :::    2,5tr    :::    00948586226    :::    2,8tr
0948117744    :::    2,5tr    :::    00948696226    :::    2,8tr
0948181810    :::    2,5tr    :::    00948696336    :::    2,8tr
0948181811    :::    2,5tr    :::    00948345868    :::    2,8tr
0948181817    :::    2,5tr    :::    00948234588    :::    2,8tr
0948181950    :::    1,2tr    :::    00948234589    :::    2,8tr
0948181951    :::    1,2tr    :::    00948696867    :::    2,5tr
0948181952    :::    1,2tr    :::    00948053579    :::    2,5tr
0948181953    :::    1,2tr    :::    00948345889    :::    2,8tr
0948181955    :::    1,2tr    :::    00948345899    :::    2,8tr
0948181960    :::    1,2tr    :::    00948234599    :::    2,8tr
0948181963    :::    1,2tr    :::    00948558858    :::    2,8tr
0948181965    :::    1,2tr    :::    00948345636    :::    2,6tr
0948181966    :::    1,5tr    :::    00948345638    :::    2,6tr
0948181973    :::    1,5tr    :::    00948345639    :::    2,6tr
0948181985    :::    1,9tr    :::    00948345696    :::    2,6tr
0948181429    :::    800    :::    00948345698    :::    2,6tr
0948181439    :::    800    :::    00948345558    :::    2,6tr
0948181539    :::    800    :::    00948234689    :::    2,6tr
0942094849    :::    800    :::    00948696960    :::    2,6tr
0948181069    :::    800    :::    00948696961    :::    2,6tr
0948117069    :::    800    :::    00948696962    :::    2,6tr
0948117169    :::    800    :::    00948696963    :::    2,6tr
0948687169    :::    800    :::    00948696965    :::    2,6tr
0948687448    :::    800    :::    00948558988    :::    2,5tr
0948687449    :::    800    :::    00948345556    :::    2,5tr
0948687619    :::    800    :::    00948345511    :::    2,5tr
0948687469    :::    800    :::    00948696611    :::    2,5tr
0948687938    :::    800    :::    00948345522    :::    2,5tr
0948181719    :::    1,2tr    :::    00948696622    :::    2,5tr
0948181802    :::    1,2tr    :::    00948389922    :::    2,5tr
0948181803    :::    1,2tr    :::    00948345533    :::    2,5tr
0948181804    :::    1,2tr    :::    00948212244    :::    2,5tr
0948181805    :::    1,2tr    :::    00948345544    :::    2,5tr
0948181867    :::    1,2tr    :::    00948212255    :::    2,5tr
0948117746    :::    1,2tr    :::    00948696655    :::    2,5tr
0948259222    :::    1,2tr    :::    00948389955    :::    2,5tr
0948259293    :::    1,2tr    :::    00948212277    :::    2,5tr
0948117345    :::    1,2tr    :::    00948383377    :::    2,5tr
0948687339    :::    1,2tr    :::    00948234477    :::    2,5tr
0948687569    :::    1,2tr    :::    00948345577    :::    2,5tr
0948687669    :::    1,2tr    :::    00948355577    :::    2,5tr
0948687707    :::    1,2tr    :::    00948234242    :::    2,5tr
0948687717    :::    1,2tr    :::    00948345050    :::    2,5tr
0948687727    :::    1,2tr    :::    00948345151    :::    2,5tr
0948687757    :::    1,2tr    :::    00948215252    :::    2,5tr
0948117374    :::    1,2tr    :::    00948345252    :::    2,5tr
0942094899    :::    1,2tr    :::    00948345353    :::    2,5tr
0948117339    :::    1,2tr    :::    00948355353    :::    2,5tr
0948117696    :::    1,2tr    :::    00948345454    :::    2,5tr
0948117880    :::    1,2tr    :::    00948256060    :::    2,5tr
0948687709    :::    1,2tr    :::    00948696060    :::    2,5tr
0948687718    :::    1,2tr    :::    00948696161    :::    2,5tr
0948687719    :::    1,2tr    :::    00948696262    :::    2,5tr
0948687729    :::    1,2tr    :::    00948696767    :::    2,5tr
0948687738    :::    1,2tr    :::    00948129797    :::    2,5tr
0948687739    :::    1,2tr    :::    00948234004    :::    2,5tr
0948687748    :::    1,2tr    :::    00948234224    :::    2,5tr
0948687758    :::    1,2tr    :::    00948234554    :::    2,5tr
0948687759    :::    1,2tr    :::    00948234664    :::    2,5tr
0948687798    :::    1,2tr    :::    00948234774    :::    2,5tr
0948687996    :::    1,2tr    :::    00948234884    :::    2,5tr
0948117978    :::    1,2tr    :::    00948345005    :::    2,5tr
0948181938    :::    1,2tr    :::    00948345115    :::    2,5tr
0948687089    :::    1,2tr    :::    00948345225    :::    2,5tr
0948687229    :::    1,2tr    :::    00948345335    :::    2,5tr
0948687478    :::    1,2tr    :::    00948355335    :::    2,5tr
0948687558    :::    1,2tr    :::    00948345665    :::    2,5tr
0948687698    :::    1,2tr    :::    00948125775    :::    2,5tr
0948687708    :::    1,2tr    :::    00948345775    :::    2,5tr
0948181373    :::    1,2tr    :::    00948256006    :::    2,5tr
0948117749    :::    1,4tr    :::    00948696006    :::    2,5tr
0948117475    :::    1,4tr    :::    00948696776    :::    2,5tr
0948117174    :::    1,4tr    :::    00948355568    :::    2,5tr
0948117175    :::    1,4tr    :::    00948345886    :::    2,5tr
0948117176    :::    1,4tr    :::    00948345609    :::    2,5tr
0948117708    :::    1,4tr    :::    00948345611    :::    2,5tr
0948117709    :::    1,4tr    :::    00948345618    :::    2,5tr
0948117718    :::    1,4tr    :::    00948345622    :::    2,5tr
0948117719    :::    1,4tr    :::    00948345629    :::    2,5tr
0948117728    :::    1,4tr    :::    00948345633    :::    2,5tr
0948117729    :::    1,4tr    :::    00948345648    :::    2,5tr
0948117738    :::    1,4tr    :::    00948345680    :::    2,5tr
0948117745    :::    1,4tr    :::    00948345681    :::    2,5tr
0948117758    :::    1,4tr    :::    00948345682    :::    2,5tr
0948117759    :::    1,4tr    :::    00948345683    :::    2,5tr
0948117798    :::    1,4tr    :::    00948345684    :::    2,5tr
0948117986    :::    1,4tr    :::    00948345685    :::    2,5tr
0948181009    :::    1,4tr    :::    00948345690    :::    2,5tr
0948181844    :::    1,4tr    :::    00948345691    :::    2,5tr
0948181922    :::    1,4tr    :::    00948345692    :::    2,5tr
0948687177    :::    1,4tr    :::    00948345693    :::    2,5tr
0948687179    :::    1,4tr    :::    00948345694    :::    2,5tr
0948687277    :::    1,4tr    :::    00948345695    :::    2,5tr
0948687374    :::    1,4tr    :::    00948345697    :::    2,5tr
0948687477    :::    1,4tr    :::    00948345557    :::    2,5tr
0948687770    :::    1,4tr    :::    00948345559    :::    2,5tr
0948687773    :::    1,4tr    :::    00948345778    :::    2,5tr
0948687774    :::    1,4tr    :::    00948345779    :::    2,5tr
0948181114    :::    1,4tr    :::    00948345969    :::    2,5tr
0948181115    :::    1,4tr    :::    00948345979    :::    2,5tr
0948181331    :::    1,4tr    :::    00948345989    :::    2,5tr
0948181617    :::    1,4tr    :::    00948125552    :::    2,5tr
0948181833    :::    1,4tr    :::    00948212221    :::    2,5tr
0948117769    :::    1,6tr    :::    00948532268    :::    2,5tr
0948687700    :::    1,6tr    :::    00948355589    :::    2,5tr
0948687711    :::    1,6tr    :::    00948234577    :::    2,5tr
0948687722    :::    1,6tr    :::    00948234579    :::    2,5tr
0948687733    :::    1,6tr    :::    00948234669    :::    2,5tr
0948687744    :::    1,6tr    :::    00948234699    :::    2,5tr
0948687848    :::    1,6tr    :::    00948234889    :::    2,5tr
0948181121    :::    1,6tr    :::    00948234560    :::    2,5tr
0948181141    :::    1,6tr    :::    00948234561    :::    2,5tr
0948181161    :::    1,6tr    :::    00948234562    :::    2,5tr
0948181232    :::    1,6tr    :::    00948234563    :::    2,5tr
0948181242    :::    1,6tr    :::    00948234564    :::    2,5tr
0948181363    :::    1,6tr    :::    00948234565    :::    2,5tr
0948181414    :::    1,6tr    :::    00948234363    :::    2,5tr
0948181525    :::    1,6tr    :::    00948569996    :::    2,5tr
0948181535    :::    1,6tr    :::    00948558848    :::    2,5tr
0948181575    :::    1,6tr    :::    00948558838    :::    2,5tr
0948181771    :::    1,6tr    :::    00948355550    :::    2,5tr
0948117000    :::    1,6tr    :::    00948355556    :::    2,5tr
0948117177    :::    1,6tr    :::    00948355558    :::    2,5tr
0948117178    :::    1,6tr    :::    0948006886    :::    9550000
0948117179    :::    1,6tr    :::    0948008668    :::    7500000
0948117707    :::    1,6tr    :::    0948008686    :::    6500000
0948117717    :::    1,6tr    :::    0948564444    :::    3,9tr
0948117727    :::    1,6tr    :::    0948448899    :::    14,5tr
0948117737    :::    1,6tr    :::    0948616263    :::    5,9tr
0948117739    :::    1,6tr    :::    0948616869    :::    5,9tr
0948117747    :::    1,6tr    :::    0948899996    :::    5,8tr
0948117757    :::    1,6tr    :::    0948448866    :::    4,9tr
0948117767    :::    1,6tr    :::    0948448989    :::    4,9tr
0948117770    :::    1,6tr    :::    0948896969    :::    4,8tr
0948117772    :::    1,6tr    :::    0948889990    :::    4,8tr
0948117773    :::    1,6tr    :::    0948889997    :::    4,8tr
0948117774    :::    1,6tr    :::    0948899990    :::    4,8tr
0948117775    :::    1,6tr    :::    0948899991    :::    4,8tr
0948117776    :::    1,6tr    :::    0948899992    :::    4,8tr
0948117787    :::    1,6tr    :::    0948899993    :::    4,8tr
0948117797    :::    1,6tr    :::    0948899995    :::    4,8tr
0948117898    :::    1,6tr    :::    0948899997    :::    4,8tr
0948687576    :::    1,6tr    :::    0948611661    :::    4,8tr
0948117447    :::    1,6tr    :::    0948616116    :::    4,8tr
0948117890    :::    1,6tr    :::    0948616162    :::    4,8tr
0948181277    :::    1,6tr    :::    0948616166    :::    4,8tr
0948181123    :::    1,8tr    :::    0948616186    :::    4,8tr
0948181718    :::    1,8tr    :::    0948616189    :::    4,8tr
0948181929    :::    1,8tr    :::    0948884499    :::    4,5tr
0948181884    :::    1,8tr    :::    0948896689    :::    4,5tr
0948117111    :::    1,8tr    :::    0948896699    :::    4,5tr
0948117168    :::    1,8tr    :::    0948896989    :::    4,5tr
0948117678    :::    1,8tr    :::    0948989669    :::    4,5tr
0948259292    :::    1,8tr    :::    0948989895    :::    4,5tr
0948687007    :::    1,8tr    :::    0948616169    :::    4,5tr
0948687447    :::    1,8tr    :::    0948616669    :::    4,5tr
0948181441    :::    1,8tr    :::    0948689189    :::    4,5tr
0948181444    :::    1,8tr    :::    0948889229    :::    3,9tr
0948181551    :::    1,8tr    :::    0948889900    :::    3,9tr
0948181567    :::    1,8tr    :::    0948889911    :::    3,9tr
0948117222    :::    1,8tr    :::    0948889922    :::    3,9tr
0948181661    :::    1,8tr    :::    0948989696    :::    3,9tr
0948181357    :::    2,2tr    :::    0948989698    :::    3,9tr
0948687171    :::    2,2tr    :::    0948989779    :::    3,9tr
0942094848    :::    2,2tr    :::    0948989890    :::    3,9tr
0948181281    :::    2,2tr    :::    0948989891    :::    3,9tr
0948181484    :::    2,2tr    :::    0948989892    :::    3,9tr
0948181797    :::    2,2tr    :::    0948989893    :::    3,9tr
0948117119    :::    2,2tr    :::    0948889191    :::    3,5tr
0948181007    :::    2,2tr    :::    0948889222    :::    3,5tr
0948181383    :::    2,2tr    :::    0948899111    :::    3,5tr
0948181393    :::    2,2tr    :::    0948899900    :::    3,5tr
0948117887    :::    2,5tr    :::    0948899911    :::    3,5tr
0948117227    :::    2,5tr    :::    0948899922    :::    3,5tr
0948181839    :::    2,5tr    :::    0948899933    :::    3,5tr
0948687337    :::    2,5tr    :::    0948899955    :::    3,5tr
0948687766    :::    2,5tr    :::    0948989339    :::    3,5tr
0948181008    :::    2,7tr    :::    0948611168    :::    3,5tr
0948181456    :::    2,7tr    :::    0948689966    :::    3,5tr
0948181191    :::    2,7tr    :::    0948889595    :::    3,5tr
0948181092    :::    2,7tr    :::    0948896979    :::    3,5tr
0948181093    :::    2,7tr    :::    0948989796    :::    3,5tr
0948181097    :::    2,7tr    :::    0948211116    :::    3,8tr
0948211166    :::    2,8tr    :::    0948211119    :::    3,8tr
0948448800    :::    2,5tr    :::    0948211212    :::    3,8tr
0948611386    :::    2,5tr    :::    0948211221    :::    3,8tr
0948615989    :::    1,5tr    :::    0948611118    :::    3,8tr
0948616686    :::    2,5tr    :::    0948611119    :::    3,8tr
0948896879    :::    3,5tr    :::    0948613399    :::    3,8tr
0948989894    :::    4,5tr    :::    0948884400    :::    3,8tr
0948401888    :::    4,3tr    :::    0948884411    :::    3,8tr
0948222999    :::    32,5tr    :::    0948884433    :::    3,8tr
0948222120    :::    4,8tr    :::    0948884477    :::    3,8tr
0948707172    :::    5,5tr    :::    0948889393    :::    3,8tr
0948706706    :::    5,8tr    :::    0948889944    :::    3,8tr
0948222211    :::    3,8tr    :::    0948989559    :::    3,8tr
0948222255    :::    5,8tr    :::    0948889444    :::    3,8tr
0948222277    :::    5tr    :::    0948896899    :::    3,8tr
0948222299    :::    8,8tr    :::    0948989598    :::    3,8tr
0948222168    :::    5,5tr    :::    0948611971    :::    3,6tr
0948222368    :::    4,8tr    :::    0948211182    :::    3,6tr
0948813111    :::    1,6tr    :::    0948211188    :::    3,6tr
0948813222    :::    880    :::    0948211199    :::    3,6tr
0948406444    :::    500    :::    0948211368    :::    3,6tr
0948196555    :::    1,1tr    :::    0948448855    :::    3,6tr
0948406262    :::    450    :::    0948611166    :::    3,6tr
0948406363    :::    550    :::    0948611689    :::    3,6tr
0948401414    :::    450    :::    0948611972    :::    3,6tr
0948406767    :::    650    :::    0948611973    :::    3,6tr
0948401919    :::    850    :::    0948611974    :::    3,6tr
0948311919    :::    850    :::    0948611977    :::    3,6tr
0948406622    :::    550    :::    0948611978    :::    3,6tr
0948406633    :::    550    :::    0948611980    :::    3,6tr
0948401133    :::    550    :::    0948611981    :::    3,6tr
0948406644    :::    500    :::    0948611982    :::    3,6tr
0948406655    :::    650    :::    0948611984    :::    3,6tr
0948401177    :::    650    :::    0948611987    :::    3,6tr
0948032288    :::    950    :::    0948611994    :::    3,6tr
0948406234    :::    450    :::    0948611995    :::    3,6tr
0948401345    :::    550    :::    0948611996    :::    3,6tr
0948401789    :::    950    :::    0948611997    :::    3,6tr
0948406456    :::    580    :::    0948612299    :::    3,6tr
0948406768    :::    2,2tr    :::    0948613186    :::    3,6tr
0948406468    :::    850    :::    0948614567    :::    3,6tr
0948406568    :::    1,2tr    :::    0948615186    :::    3,6tr
0948401668    :::    1,1tr    :::    0948616262    :::    3,6tr
0948401268    :::    850    :::    0948616866    :::    3,6tr
0948222768    :::    1,4tr    :::    0948616879    :::    3,6tr
0948222968    :::    1,4tr    :::    0948617986    :::    3,6tr
0948196968    :::    950    :::    0948619696    :::    3,6tr
0948406068    :::    850    :::    0948619986    :::    3,6tr
0948401168    :::    1,4tr    :::    0948689188    :::    3,6tr
0948196568    :::    950    :::    0948689567    :::    3,6tr
0948406088    :::    680    :::    0948689678    :::    3,6tr
0948406388    :::    850    :::    0948689818    :::    3,6tr
0948401288    :::    800    :::    0948889797    :::    3,5tr
0948406188    :::    800    :::    0948989595    :::    3,5tr
0948406288    :::    750    :::    0948884446    :::    3,5tr
0948401588    :::    850    :::    0948989119    :::    3,5tr
0948406899    :::    1,2tr    :::    0948989298    :::    3,5tr
0948406199    :::    680    :::    0948989393    :::    3,5tr
0948406799    :::    880    :::    0948989398    :::    3,5tr
0948406599    :::    680    :::    0948989969    :::    3,5tr
0948401899    :::    750    :::    0948211110    :::    3,2tr
0948401441    :::    580    :::    0948211113    :::    3,2tr
0948222662    :::    850    :::    0948211115    :::    3,2tr
0948222882    :::    1,2tr    :::    0948211117    :::    3,2tr
0948196619    :::    1,5tr    :::    0948211282    :::    3,2tr
0948406506    :::    1,4tr    :::    0948211357    :::    3,2tr
0948406416    :::    1,4tr    :::    0948211689    :::    3,2tr
0948406460    :::    850    :::    0948212357    :::    3,2tr
0948401969    :::    1,8tr    :::    0948448080    :::    3,2tr
0948222004    :::    850    :::    0948448689    :::    3,2tr
0948406686    :::    2,2tr    :::    0948448699    :::    3,2tr
0948406869    :::    2,2tr    :::    0948448811    :::    3,2tr
0948406866    :::    2,2tr    :::    0948448822    :::    3,2tr
0948222989    :::    2,2tr    :::    0948448877    :::    3,2tr
0948222285    :::    2,5tr    :::    0948448998    :::    3,2tr
0948196669    :::    2,5tr    :::    0948611115    :::    3,2tr
0948222696    :::    2,2tr    :::    0948611117    :::    3,2tr
0948222969    :::    2,2tr    :::    0948611189    :::    3,2tr
0948222898    :::    2,2tr    :::    0948611286    :::    3,2tr
0948222589    :::    2,2tr    :::    0948611313    :::    3,2tr
0948222389    :::    2,2tr    :::    0948611357    :::    3,2tr
0948633579    :::    2,2tr    :::    0948611389    :::    3,2tr
0948222579    :::    2,2tr    :::    0948611468    :::    3,2tr
0948406669    :::    2,2tr    :::    0948611678    :::    3,2tr
0948406667    :::    2,2tr    :::    0948611889    :::    3,2tr
0948222252    :::    2,2tr    :::    0948611899    :::    3,2tr
0948406889    :::    2tr    :::    0948611960    :::    3,2tr
0948406979    :::    2tr    :::    0948612266    :::    3,2tr
0948406080    :::    2tr    :::    0948612626    :::    3,2tr
0948222636    :::    2tr    :::    0948612686    :::    3,2tr
0948222425    :::    2tr    :::    0948612689    :::    3,2tr
0948222535    :::    2tr    :::    0948612727    :::    3,2tr
0948401112    :::    2tr    :::    0948612889    :::    3,2tr
0948401118    :::    2tr    :::    0948612929    :::    3,2tr
0948401119    :::    2tr    :::    0948613168    :::    3,2tr
0948222189    :::    1,9tr    :::    0948613366    :::    3,2tr
0948222489    :::    1,9tr    :::    0948613386    :::    3,2tr
0948222829    :::    1,9tr    :::    0948613586    :::    3,2tr
0948222728    :::    1,9tr    :::    0948613686    :::    3,2tr
0948222585    :::    1,9tr    :::    0948613737    :::    3,2tr
0948222383    :::    1,9tr    :::    0948613899    :::    3,2tr
0948222885    :::    1,9tr    :::    0948615566    :::    3,2tr
0948222089    :::    1,8tr    :::    0948615586    :::    3,2tr
0948401828    :::    1,8tr    :::    0948615599    :::    3,2tr
0948222722    :::    1,8tr    :::    0948615686    :::    3,2tr
0948222366    :::    1,8tr    :::    0948615959    :::    3,2tr
0948406040    :::    1,8tr    :::    0948616191    :::    3,2tr
0948222667    :::    1,8tr    :::    0948616677    :::    3,2tr
0948222787    :::    1,8tr    :::    0948616766    :::    3,2tr
0948222565    :::    1,8tr    :::    0948616966    :::    3,2tr
0948406878    :::    1,6tr    :::    0948616996    :::    3,2tr
0948222627    :::    1,6tr    :::    0948617171    :::    3,2tr
0948406989    :::    1,6tr    :::    0948617878    :::    3,2tr
0948222687    :::    1,6tr    :::    0948617989    :::    3,2tr
0948222880    :::    1,6tr    :::    0948619186    :::    3,2tr
0948222767    :::    1,6tr    :::    0948619191    :::    3,2tr
0948222021    :::    1,6tr    :::    0948619868    :::    3,2tr
0948406786    :::    1,6tr    :::    0948619899    :::    3,2tr
0948406665    :::    1,6tr    :::    0948619979    :::    3,2tr
0948406586    :::    1,6tr    :::    0948619998    :::    3,2tr
0948406696    :::    1,6tr    :::    0948689166    :::    3,2tr
0948222484    :::    1,6tr    :::    0948689169    :::    3,2tr
0948406066    :::    1,6tr    :::    0948689345    :::    3,2tr
0948222010    :::    1,6tr    :::    0948689486    :::    3,2tr
0948222070    :::    1,6tr    :::    0948689579    :::    3,2tr
0948222040    :::    1,6tr    :::    0948689589    :::    3,2tr
0948406636    :::    1,6tr    :::    0948689626    :::    3,2tr
0948406266    :::    1,5tr    :::    0948689656    :::    3,2tr
0948406366    :::    1,5tr    :::    0948689676    :::    3,2tr
0948406656    :::    1,5tr    :::    0948689766    :::    3,2tr
0948406286    :::    1,5tr    :::    0948689858    :::    3,2tr
0948401866    :::    1,5tr    :::    0948884443    :::    3,2tr
0948406162    :::    1,5tr    :::    0948884445    :::    3,2tr
0948406616    :::    1,5tr    :::    0948884449    :::    3,2tr
0948401030    :::    1,5tr    :::    0948884468    :::    3,2tr
0948401586    :::    1,5tr    :::    0948989797    :::    3,2tr
0948406880    :::    1,5tr    :::    0948889449    :::    2,9tr
0948222161    :::    1,5tr    :::    0948989292    :::    2,9tr
0948401898    :::    1,5tr    :::    0948989596    :::    2,9tr
0948406465    :::    1,5tr    :::    0948989933    :::    2,9tr
0948406166    :::    1,5tr    :::    0948689466    :::    2,9tr
0948401811    :::    1,5tr    :::    0948211100    :::    2,6tr
0948406543    :::    1,5tr    :::    0948211122    :::    2,6tr
0948406664    :::    1,5tr    :::    0948211133    :::    2,6tr
0948406661    :::    1,5tr    :::    0948211155    :::    2,6tr
0948198338    :::    1,5tr    :::    0948610066    :::    2,6tr
0948198585    :::    1,5tr    :::    0948610099    :::    2,6tr
0948298998    :::    1,5tr    :::    0948611122    :::    2,6tr
0948918898    :::    1,2tr    :::    0948611139    :::    2,6tr
0948158868    :::    2,5tr    :::    0948611155    :::    2,6tr
0948153535    :::    1,2tr    :::    0948611177    :::    2,6tr
0948153344    :::    1,2tr    :::    0948611589    :::    2,6tr
0948154868    :::    1,2tr    :::    0948611669    :::    2,6tr
0948153575    :::    1,2tr    :::    0948611898    :::    2,6tr
0948158696    :::    1,2tr    :::    0948612366    :::    2,6tr
0948158881    :::    1,2tr    :::    0948612369    :::    2,6tr
0948158486    :::    990    :::    0948612389    :::    2,6tr
0948158488    :::    900    :::    0948613166    :::    2,6tr
0948158448    :::    900    :::    0948613189    :::    2,6tr
0948154343    :::    900    :::    0948613199    :::    2,6tr
0948157733    :::    990    :::    0948613566    :::    2,6tr
0948157968    :::    1,5tr    :::    0948613589    :::    2,6tr
0948158883    :::    1,5tr    :::    0948613889    :::    2,6tr
0948158844    :::    1,2tr    :::    0948614689    :::    2,6tr
0948158887    :::    1,2tr    :::    0948615166    :::    2,6tr
0948158080    :::    1,5tr    :::    0948615189    :::    2,6tr
0948153338    :::    1,2tr    :::    0948615199    :::    2,6tr
0948153334    :::    1,2tr    :::    0948615669    :::    2,6tr
0948153585    :::    1tr    :::    0948615979    :::    2,6tr
0948153968    :::    1,2tr    :::    0948616679    :::    2,6tr
0948153533    :::    900    :::    0948616689    :::    2,6tr
0948157890    :::    1,2tr    :::    0948617676    :::    2,6tr
0948158915    :::    900    :::    0948617788    :::    2,6tr
0948158848    :::    900    :::    0948619166    :::    2,6tr
0948153739    :::    900    :::    0948619699    :::    2,6tr
0948153669    :::    900    :::    0948619919    :::    2,6tr
0948153345    :::    1,2tr    :::    0948619939    :::    2,6tr
0948158385    :::    1tr    :::    0948619966    :::    2,6tr
0948153335    :::    1,5tr    :::    0948619969    :::    2,6tr
0948153315    :::    1,5tr    :::    0948619989    :::    2,6tr
0948154466    :::    1,2tr    :::    0948619996    :::    2,6tr
0948154445    :::    1,2tr    :::    0948620066    :::    2,6tr
0948153969    :::    1tr    :::    0948620088    :::    2,6tr
0948153545    :::    1,2tr    :::    0948620099    :::    2,6tr
0948153915    :::    1tr    :::    0948689196    :::    2,6tr
0948154568    :::    1,2tr    :::    0948689198    :::    2,6tr
0948153738    :::    900    :::    0948689269    :::    2,6tr
0948298898    :::    1,6tr    :::    0948689386    :::    2,6tr
0948229123    :::    990    :::    0948689566    :::    2,6tr
0948257259    :::    1,2tr    :::    0948689606    :::    2,6tr
0948706708    :::    1,2tr    :::    0948689616    :::    2,6tr
0948229596    :::    990    :::    0948689929    :::    2,6tr
0948228728    :::    990    :::    0948689995    :::    2,6tr
0948257585    :::    990    :::    0948211616    :::    2,6tr
0948229529    :::    850    :::    0948211881    :::    2,6tr
0948037178    :::    850    :::    0948431616    :::    2,6tr
0948037174    :::    850    :::    0948617766    :::    2,6tr
0948037173    :::    850    :::    0948989498    :::    2,6tr
0948037172    :::    850    :::    0948989900    :::    2,6tr
0948037246    :::    850    :::    0948989911    :::    2,6tr
0948037237    :::    850    :::    0948989922    :::    2,6tr
0948037238    :::    850    :::    0948989955    :::    2,6tr
0948037236    :::    850    :::    0948989977    :::    2,6tr
0948037274    :::    850    :::    0948211169    :::    2,6tr
0948037273    :::    850    :::    0948611144    :::    2,6tr
0948037367    :::    850    :::    0948611266    :::    2,6tr
0948037375    :::    850    :::    0948611766    :::    2,6tr
0948037358    :::    850    :::    0948614466    :::    2,6tr
0948037356    :::    850    :::    0948615558    :::    2,6tr
0948037355    :::    850    :::    0948615656    :::    2,6tr
0948037359    :::    850    :::    0948689066    :::    2,6tr
0948037347    :::    850    :::    0948889169    :::    2,6tr
0948037345    :::    850    :::    0948989196    :::    2,6tr
0948037078    :::    850    :::    0948989296    :::    2,6tr
0948037073    :::    850    :::    0948989396    :::    2,6tr
0948037047    :::    850    :::    0948989449    :::    2,6tr
0948036787    :::    850    :::    0948989494    :::    2,6tr
0948037191    :::    850    :::    0948989496    :::    2,6tr
0948037181    :::    850    :::    0948211114    :::    2,6tr
0948036736    :::    850    :::    0948689488    :::    2,6tr
0948037476    :::    850    :::    0948610166    :::    2,5tr
0948037275    :::    850    :::    0948610880    :::    2,5tr
0948037276    :::    850    :::    0948612244    :::    2,5tr
0948036936    :::    850    :::    0948613344    :::    2,5tr
0948037024    :::    850    :::    0948619929    :::    2,5tr
0948037012    :::    850    :::    0948619959    :::    2,5tr
0948036836    :::    850    :::    0948620044    :::    2,5tr
0948280024    :::    850    :::    0948689179    :::    2,5tr
0948280109    :::    850    :::    0948989697    :::    2,5tr
0948280102    :::    850    :::    0948989944    :::    2,5tr
0948280112    :::    850    :::    0948989987    :::    2,5tr
0948279717    :::    850    :::    0948989597    :::    2,2tr
0948279737    :::    850    :::    0948124799    :::    1,5tr
0948279727    :::    850    :::    0948643999    :::    5,5tr
0948279697    :::    850    :::    0948701999    :::    5,5tr
0948279698    :::    850    :::    0948589589    :::    8,3tr
0948279597    :::    850    :::    0948113839    :::    2,2tr
0948279598    :::    850    :::    0948565969    :::    2,5tr
0948280012    :::    850    :::    0948343399    :::    2,2tr
0948280357    :::    850    :::    0948353399    :::    2,2tr
0948280248    :::    850    :::    0948676699    :::    3,5tr
0948280246    :::    1,5tr    :::    0948967799    :::    2,6tr
0948280236    :::    990    :::    0948740808    :::    2,2tr
0948280233    :::    990    :::    0948970909    :::    2,2tr
0948280238    :::    990    :::    0948152929    :::    2,2tr
0948280122    :::    900    :::    0948113838    :::    3,2tr
0948280123    :::    1,5tr    :::    0948239898    :::    2,2tr
0948229226    :::    1,2tr    :::    0948239119    :::    2,2tr
0948707072    :::    850    :::    0948239559    :::    2,2tr
0948059998    :::    850    :::    0948239669    :::    2,2tr
0948237989    :::    1,2tr    :::    0948239889    :::    2,2tr
0948168885    :::    1,2tr    :::    0948661971    :::    2,5tr
0948168485    :::    1,2tr    :::    0948661977    :::    2,5tr
0948168385    :::    1,2tr    :::    0948461980    :::    2,2tr
0948906066    :::    1,2tr    :::    0948661980    :::    2,5tr
0948199192    :::    1,2tr    :::    0948461983    :::    2,2tr
0948229788    :::    900    :::    0948661983    :::    2,5tr
0948229166    :::    900    :::    0948461984    :::    2,2tr
0948505878    :::    800    :::    0948461990    :::    2,3tr
0948228366    :::    990    :::    0948461992    :::    2,3tr
0948228589    :::    900    :::    0948461993    :::    1,9tr
0948229099    :::    900    :::    0948461994    :::    1,6tr
0948168687    :::    1,2tr    :::    0948461995    :::    1,6tr
0948037033    :::    990    :::    0948589933    :::    2,8tr
0948036906    :::    990    :::    0948589658    :::    2,8tr
0948036911    :::    990    :::    0948590123    :::    2,8tr
0948036916    :::    990    :::    0948589191    :::    2,8tr
0948036918    :::    990    :::    0948587654    :::    2,8tr
0948037019    :::    990    :::    0948588996    :::    3,9tr
0948037020    :::    990    :::    0948589876    :::    2,8tr
0948037010    :::    990    :::    0948587758    :::    2,8tr
0948036756    :::    990    :::    0948861933    :::    1,2tr
0948036878    :::    990    :::    0948652265    :::    1,8tr
0948036858    :::    990    :::    0948652465    :::    1,8tr
0948036848    :::    990    :::    0948675267    :::    1,8tr
0948036828    :::    990    :::    0948674967    :::    1,8tr
0948280046    :::    990    :::    0948652727    :::    1,8tr
0948280026    :::    990    :::    0948652565    :::    1,8tr
0948280029    :::    990    :::    0948652965    :::    1,8tr
0948280030    :::    990    :::    0948673067    :::    1,8tr
0948280036    :::    990    :::    0948671467    :::    1,8tr
0948280038    :::    990    :::    0948674167    :::    1,8tr
0948280025    :::    990    :::    0948652865    :::    1,8tr
0948280023    :::    990    :::    0948535759    :::    3,9tr
0948280020    :::    990    :::    0948673799    :::    1,6tr
0948280018    :::    990    :::    0948535352    :::    2,2tr
0948280019    :::    990    :::    0948535351    :::    1,6tr
0948279695    :::    990    :::    0948535452    :::    1,6tr
0948037505    :::    990    :::    0948587179    :::    1,8tr
0948036706    :::    990    :::    0948533979    :::    3,9tr
0948037138    :::    990    :::    0948631879    :::    1,6tr
0948037489    :::    990    :::    0948672879    :::    1,6tr
0948037102    :::    990    :::    0948590079    :::    1,6tr
0948037101    :::    990    :::    0948535679    :::    1,9tr
0948037202    :::    990    :::    0948673439    :::    1,6tr
0948037203    :::    990    :::    0948673139    :::    1,6tr
0948036628    :::    990    :::    0948527722    :::    1,5tr
0948036629    :::    990    :::    0948861678    :::    1,8tr
0948036747    :::    990    :::    0948861768    :::    1,9tr
0948036603    :::    990    :::    0948861656    :::    1,6tr
0948036606    :::    990    :::    0948861719    :::    1,6tr
0948036619    :::    990    :::    0948861715    :::    1,6tr
0948036737    :::    990    :::    0948861858    :::    1,6tr
0948036811    :::    990    :::    0948861228    :::    1,5tr
0948036707    :::    990    :::    0948861879    :::    1,6tr
0948036807    :::    990    :::    0948861216    :::    1,6tr
0948036806    :::    990    :::    0948861226    :::    1,5tr
0948036809    :::    990    :::    0948861225    :::    1,5tr
0948036808    :::    990    :::    0948861217    :::    1,5tr
0948036800    :::    990    :::    0948861424    :::    1,5tr
0948036798    :::    990    :::    0948861418    :::    1,5tr
0948037498    :::    990    :::    0948861449    :::    1,5tr
0948037363    :::    990    :::    0948861448    :::    1,5tr
0948037343    :::    990    :::    0948861433    :::    1,2tr
0948037317    :::    990    :::    0948861363    :::    1,2tr
0948037322    :::    990    :::    0948861257    :::    1,2tr
0948037323    :::    990    :::    0948861227    :::    1,2tr
0948037327    :::    990    :::    0948861220    :::    1,2tr
0948279694    :::    990    :::    0948861467    :::    1,2tr
0948279693    :::    990    :::    0948861512    :::    1,2tr
0948279656    :::    990    :::    0948861529    :::    1,2tr
0948279676    :::    990    :::    0948861557    :::    1,2tr
0948279636    :::    990    :::    0948861770    :::    1,2tr
0948279646    :::    990    :::    0948861774    :::    1,2tr
0948279535    :::    990    :::    0948674086    :::    1,9tr
0948279606    :::    990    :::    0948672086    :::    1,9tr
0948279808    :::    990    :::    0948674186    :::    1,9tr
0948280016    :::    990    :::    0948632186    :::    1,9tr
0948280017    :::    990    :::    0948674286    :::    1,9tr
0948279747    :::    990    :::    0948652286    :::    1,9tr
0948037326    :::    990    :::    0948675286    :::    1,9tr
0948037328    :::    990    :::    0948632286    :::    1,9tr
0948037329    :::    990    :::    0948652386    :::    1,9tr
0948037398    :::    990    :::    0948674986    :::    1,9tr
0948036658    :::    990    :::    0948528086    :::    1,9tr
0948037050    :::    990    :::    0948672586    :::    1,9tr
0948037040    :::    990    :::    0948674586    :::    1,9tr
0948037059    :::    990    :::    0948672786    :::    2,8tr
0948037057    :::    990    :::    0948652786    :::    1,9tr
0948036816    :::    990    :::    0948535786    :::    1,9tr
0948036822    :::    990    :::    0948675252    :::    1,8tr
0948036826    :::    990    :::    0948672020    :::    1,8tr
0948036803    :::    990    :::    0948536565    :::    1,9tr
0948036805    :::    990    :::    0948610909    :::    1,8tr
0948037300    :::    990    :::    0948537070    :::    1,8tr
0948037305    :::    990    :::    0948535355    :::    1,9tr
0948037303    :::    990    :::    0948535859    :::    1,9tr
0948037308    :::    990    :::    0948535357    :::    2,5tr
0948037307    :::    990    :::    0948535756    :::    1,6tr
0948037003    :::    990    :::    0948535853    :::    1,6tr
0948036928    :::    990    :::    0948535457    :::    1,6tr
0948036929    :::    990    :::    0948589879    :::    1,8tr
0948036938    :::    990    :::    0948652879    :::    1,6tr
0948036935    :::    990    :::    0948535479    :::    1,9tr
0948037027    :::    990    :::    0948590139    :::    1,6tr
0948155580    :::    950    :::    0948652239    :::    1,6tr
0948156815    :::    950    :::    0948671739    :::    1,6tr
0948157000    :::    950    :::    0948527879    :::    1,6tr
0948155576    :::        :::    0948652539    :::    1,6tr
0948155658    :::        :::    0948588660    :::    1,5tr
0948156366    :::        :::    0948861918    :::    1,6tr
0948156446    :::        :::    0948861878    :::    1,6tr
0948156611    :::        :::    0948861486    :::    1,8tr
0948156633    :::        :::    0948861414    :::    1,6tr
0948156646    :::        :::    0948861415    :::    1,6tr
0948156859    :::        :::    0948861279    :::    1,6tr
0948689595    :::    2,2tr    :::    0948861323    :::    1,5tr
0948689299    :::    2,2tr    :::    0948861358    :::    1,5tr
0948689292    :::    2,2tr    :::    0948861233    :::    1,5tr
0948689191    :::    2,2tr    :::    0948861232    :::    1,5tr
0948689393    :::    2,2tr    :::    0948861359    :::    1,5tr
0948689119    :::    2,2tr    :::    0948861417    :::    1,5tr
0948689939    :::    2,2tr    :::    0948861416    :::    1,5tr
0948689499    :::    1,6tr    :::    0948861622    :::    1,5tr
0948228686    :::    5,5tr    :::    0948861458    :::    1,5tr
0948689599    :::    2,2tr    :::    0948861454    :::    1,5tr
0948689199    :::    2,2tr    :::    0948861440    :::    1,2tr
0948488998    :::    3,9tr    :::    0948861223    :::    1,5tr
0948689919    :::    1,6tr    :::    0948861629    :::    1,2tr
0948689969    :::    2,2tr    :::    0948861376    :::    1,2tr
0948689909    :::    1,6tr    :::    0948861393    :::    1,2tr
0948587999    :::    5,5tr    :::    0948861396    :::    1,2tr
0948989289    :::    3,2tr    :::    0948861400    :::    1,2tr
0948989879    :::    1,6tr    :::    0948861775    :::    1,2tr
0948989992    :::    1,6tr    :::    0948861796    :::    1,2tr
0948989993    :::    1,6tr    :::    0948861711    :::    1,2tr
0948155583    :::        :::    0948672068    :::    1,9tr
0948155592    :::        :::    0948674068    :::    1,9tr
0948155594    :::        :::    0948590068    :::    1,9tr
0948155595    :::        :::    0948632068    :::    1,9tr
0948155596    :::        :::    0948674768    :::    1,9tr
0948156060    :::        :::    0948535768    :::    1,9tr
0948156464    :::        :::    0948673986    :::    1,9tr
0948156665    :::        :::    0948033366    :::    1,6tr
0948156769    :::        :::    0948536600    :::    1,8tr
0948335355    :::        :::    0948588282    :::    1,9tr
0948556660    :::        :::    0948587755    :::    1,9tr
0948556664    :::        :::    0948587700    :::    1,9tr
0948156615    :::        :::    0948653030    :::    1,8tr
0948556646    :::        :::    0948535958    :::    1,6tr
0948183818    :::        :::    0948538181    :::    1,8tr
0948335969    :::        :::    0948535356    :::    1,9tr
0948156969    :::    2,2tr    :::    0948535478    :::    1,6tr
0948155858    :::    1,9tr    :::    0948535466    :::    1,6tr
0948439484    :::        :::    0948652535    :::    1,6tr
0948556656    :::        :::    0948535657    :::    1,6tr
0948335533    :::    2,5tr    :::    0948535453    :::    1,6tr
0948155151    :::        :::    0948587679    :::    1,8tr
0948155588    :::        :::    0948674479    :::    1,6tr
0948156565    :::        :::    0948673779    :::    1,6tr
0948618889    :::        :::    0948527778    :::    1,5tr
0948212168    :::        :::    0948527700    :::    1,5tr
0948656579    :::        :::    0948527733    :::    1,5tr
0948468899    :::        :::    0948631010    :::    1,5tr
0948993579    :::        :::    0948861266    :::    1,6tr
0948556669    :::        :::    0948861848    :::    1,6tr
0948156788    :::        :::    0948862012    :::    1,6tr
0948356868    :::        :::    0948861499    :::    1,6tr
0948166969    :::    2,8tr    :::    0948861369    :::    1,6tr
0948155678    :::    2,8tr    :::    0948861277    :::    1,5tr
0948507799    :::    2,6tr    :::    0948861255    :::    1,5tr
0948666879    :::    2,6tr    :::    0948861248    :::    1,5tr
0948168998    :::    2,5tr    :::    0948861245    :::    1,5tr
0948646969    :::    2,5tr    :::    0948861215    :::    1,5tr
0948507788    :::    2,5tr    :::    0948861235    :::    1,5tr
0944660948    :::    2,2tr    :::    0948861595    :::    1,5tr
0948666569    :::    2,2tr    :::    0948861496    :::    1,2tr
0948666169    :::    2,2tr    :::    0948861476    :::    1,5tr
0948233334    :::    2,2tr    :::    0948861464    :::    1,5tr
0948168889    :::    2,2tr    :::    0948861459    :::    1,5tr
0948993368    :::    2,2tr    :::    0948861422    :::    1,2tr
0948233579    :::    2,4tr    :::    0948861429    :::    1,2tr
0948997887    :::    2,4tr    :::    0948861915    :::    1,2tr
0948233336    :::    2,4tr    :::    0948861378    :::    1,2tr
0948233337    :::    2,4tr    :::    0948861917    :::    1,2tr
0948168164    :::    2,4tr    :::    0948861798    :::    1,2tr
0948233335    :::    2,4tr    :::    0948861554    :::    1,2tr
0948195858    :::    2,4tr    :::    0948861822    :::    1,2tr
0948168778    :::    2,2tr    :::    0948861811    :::    1,2tr
0948259889    :::    2,2tr    :::    0948861322    :::    1,2tr
0948666264    :::    2,2tr    :::    0948589957    :::    1,4tr
0948666163    :::    2,2tr    :::    0948589196    :::    1,8tr
0948666165    :::    2,2tr    :::    0948589096    :::    1,4tr
0948279889    :::    2,2tr    :::    0948589197    :::    1,4tr
0948666162    :::    2,2tr    :::    0948589293    :::    1,4tr
0948666265    :::    2,2tr    :::    0948588024    :::    1,4tr
0948666267    :::    2,2tr    :::    0948588019    :::    1,4tr
0948666367    :::    2,2tr    :::    0948588131    :::    1,4tr
0948666465    :::    2,2tr    :::    0948588607    :::    1,4tr
0948666467    :::    2,2tr    :::    0948588529    :::    1,4tr
0948666469    :::    2,2tr    :::    0948588827    :::    1,4tr
0948666167    :::    2,2tr    :::    0948588028    :::    1,4tr
0948666364    :::    2,2tr    :::    0948588082    :::    1,4tr
0948666365    :::    2,2tr    :::    0948535451    :::    1,4tr
0948666263    :::    2,2tr    :::    0948535496    :::    1,4tr
0948168118    :::    2,2tr    :::    0948535325    :::    1,4tr
0948666272    :::    1,9tr    :::    0948535372    :::    1,4tr
0948666575    :::    1,9tr    :::    0948535416    :::    1,4tr
0948666585    :::    1,9tr    :::    0948535450    :::    1,4tr
0948666595    :::    1,9tr    :::    0948535550    :::    1,4tr
0948666787    :::    1,9tr    :::    0948535344    :::    1,4tr
0948233366    :::    1,9tr    :::    0948536663    :::    1,4tr
0948168181    :::    1,9tr    :::    0948631124    :::    1,4tr
0948168383    :::    1,9tr    :::    0948632224    :::    1,4tr
0948666867    :::    1,9tr    :::    0948673938    :::    1,4tr
0948195885    :::    1,8tr    :::    0948587735    :::    1,4tr
0948972992    :::    1,7tr    :::    0948587769    :::    1,4tr
0948491199    :::    1,7tr    :::    0948587716    :::    1,4tr
0948507676    :::    1,7tr    :::    0948587374    :::    1,4tr
0948507766    :::    1,7tr    :::    0948587723    :::    1,4tr
0948907676    :::    1,7tr    :::    0948587728    :::    1,4tr
0948718080    :::    1,7tr    :::    0948587725    :::    1,4tr
0948276666    :::    22,000,000    :::    0948587894    :::    1,4tr
0948999994    :::    4,500,000    :::    0948587895    :::    1,4tr
0948999993    :::    4,500,000    :::    0948587890    :::    1,4tr
0948166669    :::    2,500,000    :::    0948536662    :::    1,4tr
0948898989    :::    80,000,000    :::    0948536661    :::    1,4tr
0948616161    :::    15,000,000    :::    0948673136    :::    1,4tr
0948168866    :::    3,000,000    :::    0948673976    :::    1,4tr
0948997878    :::    3,500,000    :::    0948671415    :::    1,4tr
0948050709    :::    2,500,000    :::    0948631881    :::    1,4tr
0948166699    :::    2,500,000    :::    0948590002    :::    1,4tr
0948238899    :::    2,500,000    :::    0948590006    :::    1,4tr
0948258899    :::    2,500,000    :::    0948590008    :::    1,4tr
0948258989    :::    2,500,000    :::    0948590069    :::    1,4tr
0948168989    :::    2,500,000    :::    0948590089    :::    1,4tr
0948881996    :::    1,600,000    :::    0948590017    :::    1,4tr
0948881997    :::    1,600,000    :::    0948590004    :::    1,4tr
0948881964    :::    1,600,000    :::    0948590003    :::    1,4tr
0948881970    :::    1,600,000    :::    0948590005    :::    1,4tr
0948481977    :::    1,500,000    :::    0948674649    :::    1,4tr
0948481995    :::    1,500,000    :::    0948652627    :::    1,4tr
0948481997    :::    1,500,000    :::    0948652529    :::    1,4tr
0948969896    :::    3,000,000    :::    0948534562    :::    1,4tr
0948158789    :::    đãbán    :::    0948534561    :::    1,4tr
0948252729    :::    4,8tr    :::    0948534560    :::    1,8tr
0948112114    :::    2,8tr    :::    0948534563    :::    1,4tr
0948112117    :::    2,8tr    :::    0948534447    :::    1,4tr
0948622266    :::    3,5tr    :::    0948534439    :::    1,4tr
0948112212    :::    2,8tr    :::    0948538118    :::    1,4tr
0948622799    :::    1,9tr    :::    0948861996    :::    1,9tr
0948112882    :::    2,8tr    :::    0948861987    :::    1,8tr
0948622627    :::    2,5tr    :::    0948861985    :::    1,8tr
0948622755    :::    1,9tr    :::    0948631951    :::    1,5tr
0948622855    :::    2,5tr    :::    0948631954    :::    1,5tr
0948806966    :::    2,2tr    :::    0948631957    :::    1,5tr
0948622299    :::    2,5tr    :::    0948671965    :::    1,5tr
0948807708    :::    1,8tr    :::    0948671966    :::    1,6tr
0948807847    :::    1,6tr    :::    0948671967    :::    1,6tr
0948806860    :::    1,6tr    :::    0948672006    :::    1,6tr
0948806766    :::    1,6tr    :::    0948671972    :::    1,8tr
0948807078    :::    1,6tr    :::    0948431955    :::    1,2tr
0948808683    :::    1,6tr    :::    0948431956    :::    1,2tr
0948806111    :::    1,6tr    :::    0948431957    :::    1,2tr
0948808685    :::    1,6tr    :::    0948431958    :::    1,2tr
0948807050    :::    1,6tr    :::    0948861954    :::    1,5tr
0948808681    :::    1,2tr    :::    0948861957    :::    1,5tr
0948808744    :::    1,5tr    :::    0948631975    :::    1,8tr
0948808238    :::    1,5tr    :::    0948631976    :::    1,8tr
0948808433    :::    1,5tr    :::    0948671977    :::    1,8tr
0948808332    :::    1,5tr    :::    0948671978    :::    1,8tr
0948806339    :::    1,2tr    :::    0948631981    :::    1,8tr
0948807345    :::    1,5tr    :::    0948671982    :::    1,8tr
0948808997    :::    1,5tr    :::    0948631992    :::    1,8tr
0948808991    :::        :::    0948671969    :::    1,8tr
0948807172    :::    1,5tr    :::    0948431961    :::    1,2tr
0948806261    :::    1,2tr    :::    0948431962    :::    1,5tr
0948806099    :::    1,2tr    :::    0948861975    :::    1,8tr
0948806761    :::    1,2tr    :::    0948861973    :::    1,8tr
0948112299    :::    8,5tr    :::    0948861980    :::    1,8tr
0948112244    :::    5,5tr    :::    0948862008    :::    1,6tr
0948252552    :::    2,8tr    :::    0948431960    :::    1,2tr
0948252526    :::    2,6tr    :::    0948631993    :::    1,8tr
0948112626    :::    2,2tr    :::    0948631994    :::    1,8tr
0948112121    :::    2,6tr    :::    0948631997    :::    1,8tr
0948112424    :::    2,5tr    :::    0948631998    :::    1,8tr
0948112336    :::    2,6tr    :::    0948672002    :::    1,6tr
0948112228    :::    2,3tr    :::    0948672004    :::    1,6tr
0948112225    :::    2,5tr    :::    0948671989    :::    1,8tr
0948112567    :::    2,3tr    :::    0948672005    :::    1,6tr
0948112996    :::    2,6tr    :::    0948672009    :::    1,6tr
0948622262    :::    2,5tr    :::    0948121965    :::    1,6tr
0948622623    :::    2,5tr    :::    0948121967    :::    1,6tr
0948806767    :::    2,6tr    :::    0948538168    :::    1,9tr
0948807770    :::    2,6tr    :::    0948538333    :::    1,8tr
0948622632    :::    2,5tr    :::    0948528258    :::    1,5tr
0948806386    :::    1,5tr    :::    0948588556    :::    1,8tr
0948808379    :::    950000    :::    0948589078    :::    2,8tr
0948806306    :::    1,5tr    :::    0948588004    :::    2,2tr
0948806998    :::    650000    :::    0948588002    :::    1,8tr
0948807275    :::    1,5tr    :::    0948588022    :::    2tr
0948806769    :::    1,5tr    :::    0948589033    :::    2,3tr
0948807507    :::    1,5tr    :::    0948681997    :::    1,8tr
0948807379    :::    1,5tr    :::    0948940066    :::    1,5tr
0948806595    :::    1,5tr    :::    0948373030    :::    1,5tr
0948806379    :::    1,6tr    :::    0948373131    :::    1,5tr
0948806466    :::    1,2tr    :::    0948373232    :::    1,5tr
0948807772    :::    1,5tr    :::    0948373434    :::    1,5tr
0948807773    :::    1,5tr    :::    0948582324    :::    1,5tr
0948807771    :::    1,5tr    :::    0948940044    :::    1,5tr
0948806365    :::    1,5tr    :::    0948940022    :::    1,5tr
0948807246    :::    1,5tr    :::    0948373837    :::    1,5tr
0948807123    :::    1,5tr    :::    0948582728    :::    1,5tr
0948807186    :::    1,5tr    :::    0948373637    :::    1,8tr
0948807369    :::    1,5tr    :::    0948582255    :::    1,8tr
0948807357    :::    1,5tr    :::    0948373567    :::    1,8tr
0948808309    :::    1,5tr    :::    0948940808    :::    1,8tr
0948806292    :::    1,5tr    :::    0948940789    :::    1,8tr
0948808944    :::    1,5tr    :::    0948940678    :::    1,8tr
0948806357    :::    1,2tr    :::    0948582020    :::    2,5tr
0948808992    :::    1,2tr    :::    0948940033    :::    1,8tr
0948807271    :::    1,2tr    :::    0948681414    :::    1,8tr
0948807270    :::    1,2tr    :::    0948681213    :::    1,8tr
0948622345    :::    2,8tr    :::    0948681177    :::    2,5tr
0948252345    :::    2,8tr    :::    0948681313    :::    1,8tr
0948622822    :::    3,5tr    :::    0948373355    :::    1,8tr
0948622922    :::    3,5tr    :::    0948940707    :::    1,8tr
0948622655    :::    3,5tr    :::    0948681122    :::    1,8tr
0948622677    :::    3,5tr    :::    0948681717    :::    1,8tr
0948622644    :::    2,8tr    :::    0948681415    :::    1,8tr
0948112779    :::    2,8tr    :::    0948114747    :::    1,8tr
0948112669    :::    2,8tr    :::    0948940809    :::    1,8tr
0948112667    :::    2,8tr    :::    0948582121    :::    1,8tr
0948622633    :::    3,5tr    :::    0948681155    :::    1,8tr
0948112332    :::    2,3tr    :::    0948681515    :::    1,8tr
0948622611    :::    2,3tr    :::    0948681133    :::    1,8tr
0948622287    :::    1,8tr    :::    0948681144    :::    1,8tr
0948622255    :::    1,8tr    :::    0948940077    :::    1,8tr
0948622244    :::    1,6tr    :::    0948940088    :::    1,8tr
0948112200    :::    2,8tr    :::    0948582277    :::    1,8tr
0948622233    :::    1,6tr    :::    0948373535    :::    1,8tr
0948622277    :::    1,6tr    :::    0948940909    :::    1,8tr
0948806816    :::    1,8tr    :::    0948681718    :::    1,8tr
0948808679    :::    1,8tr    :::    0948905555    :::    15,5tr
0948808581    :::    1,6tr    :::    0948505050    :::    16,5tr
0948808584    :::    1,6tr    :::    0948110606    :::    1,8tr
0948806869    :::    1,6tr    :::    0948373377    :::    1,8tr
0948806662    :::    1,6tr    :::    0948940099    :::    1,5tr
0948806780    :::    1,6tr    :::    0948050508    :::    1,5tr
0948806636    :::    1,6tr    :::    0948058383    :::    1,5tr
0948806633    :::    1,6tr    :::    0948058877    :::    1,5tr
0948807040    :::    1,6tr    :::    0948251357    :::    1,6tr
0948808353    :::    1,6tr    :::    0948237575    :::    1,5tr
0948808363    :::    1,6tr    :::    0948237676    :::    1,6tr
0948806801    :::    1,6tr    :::    0948257899    :::    1,6tr
0948806646    :::    1,6tr    :::    0948257775    :::    1,8tr
0948807585    :::    1,6tr    :::    0948237557    :::    1,2tr
0948808331    :::    1,5tr    :::    0948237667    :::    1,2tr
0948808233    :::    1,5tr    :::    0948620880    :::    1,2tr
0948808355    :::    1,5tr    :::    0948809977    :::    1,6tr
0948807168    :::    1,5tr    :::    0948251515    :::    1,6tr
0948807376    :::    1,5tr    :::    0948251616    :::    1,9tr
0948808622    :::    1,5tr    :::    0948251122    :::    1,2tr
0948806164    :::    1,5tr    :::    0948813883    :::    2,2tr
0948806762    :::    1,2tr    :::    0948633355    :::    1,9tr
0948808577    :::    550000    :::    0948633535    :::    1,9tr
0948808358    :::    1,2tr    :::    0948633737    :::    1,2tr
0948806260    :::    1,2tr    :::    0948166878    :::    1,5tr
0948808903    :::    1,2tr    :::    0948364334    :::    1,2tr
0948806095    :::    1,2tr    :::    0948364411    :::    1,2tr
0948808395    :::    1,2tr    :::    0948364488    :::    1,6tr
0948808114    :::    1,2tr    :::    0948058282    :::    1,2tr
0948808905    :::    1,2tr    :::    0948055557    :::    1,8tr
0948808306    :::    1,2tr    :::    0948055554    :::    1,5tr
0948806303    :::    1,2tr    :::    0948055553    :::    1,5tr
0948808195    :::    1,2tr    :::    0948055115    :::    1,2tr
0948808394    :::    1,2tr    :::    0948177575    :::    1,2tr
0948622224    :::    2,2tr    :::    0948177227    :::    1,2tr
0948622227    :::    2,2tr    :::    0948177678    :::    1,2tr
0948622225    :::    2,2tr    :::    0948177997    :::    1,5tr
0948622444    :::    1,9tr    :::    0948177799    :::    1,8tr
0948112444    :::    2,3tr    :::    0948177788    :::    1,8tr
0948112448    :::    2,8tr    :::    0948175577    :::    1,2tr
0948112229    :::    1,8tr    :::    0948175556    :::    1,5tr
0948622600    :::    2,8tr    :::    0948175559    :::    1,2tr
0948622733    :::    1,8tr    :::    0948175557    :::    1,2tr
0948622399    :::    2,5tr    :::    0948386663    :::    1,2tr
0948808988    :::    2,8tr    :::    0948381880    :::    1,5tr
0948806879    :::    2,2tr    :::    0948381882    :::    1,5tr
0948622624    :::    1,8tr    :::    0948381883    :::    1,5tr
0948622629    :::    1,8tr    :::    0948386268    :::    1,8tr
0948807010    :::    1,6tr    :::    0948387373    :::    1,8tr
0948807079    :::    1,6tr    :::    0948251965    :::    1,8tr
0948807377    :::    1,6tr    :::    0948251968    :::    2,5tr
0948806663    :::    1,6tr    :::    0948251967    :::    1,8tr
0948807020    :::    1,6tr    :::    0948251960    :::    1,8tr
0948806446    :::    1,6tr    :::    0948251955    :::    1,8tr
0948807707    :::    1,6tr    :::    0948251961    :::    1,8tr
0948808382    :::    1,6tr    :::    0948251969    :::    1,8tr
0948806618    :::        :::    0948251973    :::    2,5tr
0948808311    :::    1,5tr    :::    0948484443    :::    1,2tr
0948808255    :::    1,2tr    :::    0948484442    :::    1,2tr
0948808533    :::    1,2tr    :::    0948484441    :::    1,2tr
0948807696    :::    1,2tr    :::    0948251115    :::    1,2tr
0948806803    :::    1,2tr    :::    0948251970    :::    1,8tr
0948806800    :::    1,2tr    :::    0948963696    :::    1,8tr
0948806965    :::    1,2tr    :::    0948257755    :::    1,2tr
0948806765    :::    1,2tr    :::    0948257887    :::    1,2tr
0948806163    :::    1,2tr    :::    0948257997    :::    1,2tr
0948807375    :::    1,2tr    :::    0948057788    :::    1,6tr
0948807276    :::    1,2tr    :::    0948257766    :::    1,5tr
0948806863    :::    1,2tr    :::    0948057557    :::    1,2tr
0948806865    :::    1,2tr    :::    0948057887    :::    1,2tr
0948807576    :::    1,2tr    :::    0948057766    :::    1,2tr
0948807586    :::    1,2tr    :::    0948057755    :::    1,2tr
0948806367    :::    1,2tr    :::    0948057775    :::    1,2tr
0948806360    :::    1,2tr    :::    0948058787    :::    1,2tr
0948808910    :::    1,2tr    :::    0948059933    :::    1,2tr
0948808955    :::    1,2tr    :::    0948059977    :::    1,6tr
0948808993    :::    1,2tr    :::    0948059779    :::    1,5tr
0948807998    :::    1,2tr    :::    0948059119    :::    1,2tr
0948808113    :::        :::    0948177939    :::    1,6tr
0948808933    :::    1,2tr    :::    0948177007    :::    1,2tr
0948808177    :::    1,2tr    :::    0948177968    :::    1,8tr
0948808277    :::        :::    0948177776    :::    1,8tr
0948807339    :::    1,2tr    :::    0948177775    :::    1,5tr
0948807882    :::    1,2tr    :::    0948177774    :::    1,6tr
0948276666    :::    25tr    :::    0948177887    :::    1,2tr
0948157968    :::    1,6TR    :::    0948177557    :::    1,2tr
0948262830    :::    2600000    :::    0948177272    :::    1,2tr
0948555599    :::    15200000    :::    0948175757    :::    1,5tr
0948555566    :::    11800000    :::    0948185158    :::    1,2tr
0948555544    :::    3800000    :::    0948085558    :::    1,8tr
0948555533    :::    4800000    :::    0948963968    :::    1,8tr
0948555522    :::    4800000    :::    0948387379    :::    1,6tr
0948555511    :::    4800000    :::    0948387578    :::    1,2tr
0948555500    :::    4800000    :::    0948387595    :::    1,6tr
0948555557    :::    4300000    :::    0948386474    :::    1,2tr
0948555556    :::    7700000    :::    0948386167    :::    1,2tr
0948555554    :::    3800000    :::    0948386367    :::    1,6tr
0948555551    :::    4300000    :::    0948386364    :::    1,6tr
0948555550    :::    4800000    :::    0948386595    :::    1,6tr
0948555595    :::    6000000    :::    0948382112    :::    1,6tr
0948555585    :::    6200000    :::    0948382191    :::    1,2tr
0948555575    :::    5500000    :::    0948382227    :::    1,2tr
0948555545    :::    5000000    :::    0948382229    :::    1,2tr
0948555525    :::    5500000    :::    0948382007    :::    1,6tr
0948555515    :::    5500000    :::    0948381952    :::    1,6tr
0948555955    :::    3400000    :::    0948386000    :::    1,6tr
0948555855    :::    4300000    :::    0948387009    :::    1,2tr
0948555755    :::    2600000    :::    0948364688    :::    1,5tr
0948555455    :::    2600000    :::    0948365055    :::    1,2tr
0948080994    :::    1100000    :::    0948855454    :::    1,6tr
0948070994    :::    1100000    :::    0948855445    :::    1,6tr
0948555255    :::    3400000    :::    0948365050    :::    1,2tr
0948555155    :::    3400000    :::    0948364224    :::    1,2tr
0948555055    :::    2800000    :::    0948386262    :::    1,5tr
0948555757    :::    2900000    :::    0948386263    :::    1,6tr
0948555454    :::    2600000    :::    0948385979    :::    1,6tr
0948555353    :::    2600000    :::    0948386191    :::    1,2tr
0948555252    :::    2800000    :::    0948386116    :::    1,6tr
0948555151    :::    2800000    :::    0948385676    :::    1,6tr
0948555050    :::    2800000    :::    0948387079    :::    1,2tr
0948555995    :::    2800000    :::    0948387078    :::    1,2tr
0948555885    :::    3100000    :::    0948385759    :::    1,2tr
0948555775    :::    2800000    :::    0948385787    :::    1,6tr
0948555665    :::    2800000    :::    0948381950    :::    1,6tr
0948555225    :::    2800000    :::    0948381949    :::    1,6tr
0948555115    :::    2800000    :::    0948382233    :::    1,5tr
0948555005    :::    2800000    :::    0948381516    :::    1,6tr
0948227744    :::    2100000    :::    0948381517    :::    1,6tr
0948070980    :::    1100000    :::    0948381518    :::    1,2tr
0948071985    :::    1700000    :::    0948381535    :::    1,6tr
0948555779    :::    2600000    :::    0948381484    :::    1,2tr
0948555679    :::    1400000    :::    0948382200    :::    1,6tr
0948555574    :::    1100000    :::    0948381515    :::    1,6tr
0948555562    :::    1100000    :::    0948382244    :::    1,6tr
0948555596    :::    2300000    :::    0948386060    :::    1,6tr
0948227733    :::    2300000    :::    0948387090    :::    1,2tr
0948227700    :::    2300000    :::    0948386163    :::    1,6tr
0948227711    :::    2300000    :::    0948386066    :::    1,6tr
0948083553    :::    1100000    :::    0948365060    :::    1,2tr
0948070981    :::    1100000    :::    0948909097    :::    1,5tr
0948080981    :::    1100000    :::    0948909095    :::    1,5tr
0948040292    :::    1100000    :::    0948909093    :::    1,5tr
0948080996    :::    1100000    :::    0948967337    :::    1,2tr
0948555503    :::    1100000    :::    0948743334    :::    1,2tr
0948555513    :::    1100000    :::    0948743374    :::    1,2tr
0948555514    :::    1100000    :::    0948967272    :::    1,2tr
0948555523    :::    1100000    :::    0948251974    :::    2,5tr
0948555578    :::    2600000    :::    0948251962    :::    1,8tr
0948555531    :::    1100000    :::    0948251964    :::    1,8tr
0948555598    :::    3100000    :::    0948381884    :::    1,6tr
0948555534    :::    1100000    :::    0948381885    :::    1,6tr
0948555521    :::    900000    :::    0948381887    :::    1,6tr
0948555520    :::    900000    :::    0948381922    :::    1,2tr
0948555594    :::    1100000    :::    0948381955    :::    1,8tr
0948555572    :::    1100000    :::    0948381956    :::    1,8tr
0948555570    :::    1100000    :::    0948381957    :::    1,8tr
0948555547    :::    1000000    :::    0948381974    :::    2,5tr
0948555540    :::    700000    :::    0948381978    :::    2,5tr
0948555530    :::    700000    :::    0948387177    :::    1,6tr
0948555527    :::    900000    :::    0948387179    :::    1,6tr
0948555524    :::    900000    :::    0948387181    :::    1,6tr
0948555512    :::    900000    :::    0948387282    :::    1,6tr
0948555506    :::    1100000    :::    0948381566    :::    1,6tr
0948080582    :::    1100000    :::    0948382003    :::    1,2tr
0948080982    :::    1100000    :::    0948381415    :::    1,2tr
0948080597    :::    1100000    :::    0948364444    :::    6,8tr
0948449999    :::    39000000    :::    0948387080    :::    1,2tr
0948686886    :::    22000000    :::    0948386797    :::    1,6tr
0948116789    :::    13900000    :::    0948386162    :::    1,2tr
0948225678    :::    4500000    :::    0948386009    :::    1,6tr
0948929292    :::    18000000    :::    0948386008    :::    1,6tr
01232094888    :::    2,3tr    :::    0948365357    :::    1,6tr
0948189666    :::    3tr    :::    0948365335    :::    1,6tr
0948116699    :::    8,100,000    :::    0948365005    :::    1,2tr
0948189889    :::    3,600,000    :::    0948365388    :::    2,2tr
0948189669    :::    2,300,000    :::    0948386885    :::    2,5tr
0948189339    :::    1,800,000    :::    0948386983    :::    2,2tr
0948189779    :::    1,900,000    :::    0948386828    :::    2,5tr
0948189918    :::    1,500,000    :::    0948633799    :::    2,5tr
0948189898    :::    3,500,000    :::    0948813678    :::    2,2tr
0948484777    :::    2,000,000    :::    0948365123    :::    1,6tr
0948567939    :::    1,350,000    :::    01233094888    :::    1,8tr
0948353739    :::    10,200,000    :::    0948991886    :::    1,8tr
0948868989    :::    9,100,000    :::    0948687968    :::    5,5tr
0948468686    :::    5,700,000    :::    0948555168    :::    2,8tr
0948189988    :::    2,800,000    :::    0948468168    :::    4,5tr
0948189119    :::    2,400,000    :::    0948170668    :::    1,6tr
0948484000    :::    1,400,000    :::    0948055550    :::    3,6tr
0948484111    :::    1,400,000    :::    0948990222    :::    1,8tr
0948313138    :::    1,000,000    :::    0948995000    :::    1,8tr
0948306030    :::    980    :::    0948996000    :::    1,8tr
0948283579    :::    2,700,000    :::    0948807979    :::    4,5tr
0948985959    :::    2,200,000    :::    0948237979    :::    3,6tr
0948081881    :::    1,700,000    :::    0948257979    :::    3,6tr
00948557788    :::    8,5tr    :::    0948991179    :::    1,8tr
00948558855    :::    8,5tr    :::    0948393739    :::    2,2tr
00948558989    :::    5,8tr    :::    0948865879    :::    1,6tr
00948118811    :::    5,5tr    :::    0948863879    :::    1,5tr
00948118989    :::    5,5tr    :::    0948865679    :::    1,8tr
00948398989    :::    5,5tr    :::    0948865979    :::    1,8tr
00948557755    :::    4,9tr    :::    0948181318    :::    1,6tr
00948398899    :::    4,6tr    :::    0948150808    :::    1,6tr
00948234566    :::    4,5tr    :::    0948321212    :::    2,5tr
00948558998    :::    4,5tr    :::    0948322338    :::    2,2tr
00948696968    :::    4,5tr    :::    0948058058    :::    6,5tr
00948234569    :::    4,5tr    :::    0948166599    :::    1,8tr
00948696869    :::    4,5tr    :::    0948055099    :::    2,5tr
00948696669    :::    4,5tr    :::    0948992289    :::    1,8tr
00948558800    :::    4,5tr    :::    0948986986    :::    12,5tr
00948118822    :::    4,5tr    :::    0948550550    :::    7,5tr
00948558822    :::    4,5tr    :::    0948591591    :::    3,6tr
00948118833    :::    4,5tr    :::    0948956956    :::    5,5tr
00948696996    :::    4,5tr    :::    0948058059    :::    2,5tr
00948345689    :::    4,5tr    :::    0948060066    :::    3,5tr
00948696966    :::    4,5tr    :::    0948150088    :::    1,6tr
00948557700    :::    3,2tr    :::    0948991959    :::    1,8tr
00948118800    :::    3,2tr    :::    0948992997    :::    2,8tr
00948557711    :::    3,2tr    :::    0948695699    :::    2,6tr
00948558811    :::    3,2tr    :::    0948150160    :::    2,6tr
00948557722    :::    3,2tr    :::    0948150099    :::    1,6tr
00948557733    :::    3,2tr    :::    0948050099    :::    1,9tr
00948557766    :::    3,2tr    :::    0948561166    :::    1,6tr
00948558877    :::    3,2tr    :::    0948246567    :::    2,8tr
00948234455    :::    3,2tr    :::    0948558889    :::    3,8tr
00948355588    :::    3,2tr    :::    0948561199    :::    1,9tr
00948569988    :::    3,2tr    :::    0948063889    :::    1,6tr
00948052299    :::    3,2tr    :::    0948865969    :::    1,9tr
00948569889    :::    3,2tr    :::    0948242527    :::    2,6tr
00948345686    :::    3,2tr    :::    0948591985    :::    1,9tr
00948696866    :::    3,2tr    :::    0948591995    :::    2,5tr
00948696939    :::    3,2tr    :::    0948591998    :::    1,9tr
00948696169    :::    3,2tr    :::    0948591997    :::    1,9tr
00948696369    :::    3,2tr    :::    0948591970    :::    1,6tr
00948696569    :::    3,2tr    :::    0948591971    :::    1,6tr
00948696909    :::    3,2tr    :::    0948591978    :::    1,6tr
00948696919    :::    3,2tr    :::    0948591979    :::    1,9tr
00948696929    :::    3,2tr    :::    0948591987    :::    1,9tr
00948696959    :::    3,2tr    :::    0948591972    :::    1,6tr
00948981998    :::    2,9tr    :::    0948591980    :::    1,9tr
00948981997    :::    2,9tr    :::    0948591973    :::    1,6tr
00948981996    :::    2,9tr    :::    0948581974    :::    1,6tr
00948981995    :::    2,9tr    :::    0948591974    :::    1,6tr
00948981994    :::    2,9tr    :::    0948591993    :::    2,5tr
00948981993    :::    2,9tr    :::    0948591975    :::    1,6tr
00948981992    :::    2,9tr    :::    0948591983    :::    1,9tr
00948981985    :::    2,9tr    :::    0948591984    :::    1,9tr
00948981980    :::    2,9tr    :::    0948591994    :::    2,5tr
00948981976    :::    2,9tr    :::    0948746666    :::    28,5tr
:::    0948808906    :::    1,5tr

%d bloggers like this: