So dep Mobifone 0936


SIM SỐ ĐẸP MOBIFONE 0936
0936 20.30.60    :::::    2,5 tr    :::::    0936203060
0936 20.30.70    :::::    2,5 tr    :::::    0936203070
0936 20.30.80    :::::    2,5 tr    :::::    0936203080
0936 20.30.90    :::::    2,5 tr    :::::    0936203090
NHỮNG CON SỐ PHÙ HỢP VỚI BẢN MỆNH CỦA BẠN

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP HỢP MỆNH THEO PHONG THỦY KINH DỊCH:

– Sim Số Đẹp dành cho Nam giới Mệnh Thổ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=163

–       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Thổ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=164

–       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Mộc:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=165

–       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Mộc:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=166

–       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Kim:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=167

–       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Kim:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=168

–       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Hỏa:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=169

–       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Hỏa:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=170

–       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Thủy:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=171

–       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Thủy:

http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=172
———————–

–       Sim Số Đẹp Mobifone: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=loaisim&id=2

–       Sim Số Đẹp Vinaphone: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=loaisim&id=1

–       Sim Số Đẹp Viettel: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=loaisim&id=3

–       Sim Số Đẹp Vietnamobile: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=loaisim&id=4

–       ————————–

–       Sim Số Đẹp Tứ Quý: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=141

–       Sim Lộc Phát: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=150

–       Sim Thần Tài: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=158

–       Sim Số Tiến Sảnh: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=151

–       Sim Số Đẹp Tam Hoa: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=142

–       Sim Số Đẹp Taxi: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=159

–       Sim Gánh đảo, lặp: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=160

–       Sim năm sinh: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=153

–       Sim Số Đẹp giá Rẻ: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=162

–       ——————————————————

–       Vinaphone 0912: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0912&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Vinaphone 0913: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0913&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Vinaphone 0914: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0914&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

 

–       Vinaphone 0915: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0915&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Vinaphone 0916: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0916&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Vinaphone 0917: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0917&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Vinaphone 0918: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=091&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Vinaphone 0919: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0919&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       ————————-

–       Viettel 0982: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0982&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Viettel 0983: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0983&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Viettel 0984: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0984&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Viettel 0985: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0985&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Viettel 0986: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0986&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Sim Viettel 0987: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0987&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Sim Viettel 0988: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0988&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Sim Viettel 0989: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0989&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       —————————————————–

–       Mobifone 0902: http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=092&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Mobifone 0903 : http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0903&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Mobifone 0904 : http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0904&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Mobifone 0905 : http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0905&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Mobifone 0906 : http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0906&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

 

–       Mobifone 0907 : http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0907&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

 

–       Mobifone 0908 : http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0908&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

–       Mobifone 0909 : http://sodepvietnam.com/index.php?nas=search&keyword=0909&nhomso=0&vitri=2&cat=0&mang=0&price1=0&price2=100000000000000

0936 366 766    :::::    2,9 tr    :::::    0936366766
0936 366 300    :::::    2,5 tr    :::::    0936366300
0936 366 311    :::::    2,5 tr    :::::    0936366311
0936 366 344    :::::    2,5 tr    :::::    0936366344
0936 366 455    :::::    2,5 tr    :::::    0936366455
0936 366 477    :::::    2,5 tr    :::::    0936366477
0936 366 544    :::::    2,5 tr    :::::    0936366544
0936 366 567    :::::    2,5 tr    :::::    0936366567
0936 366 577    :::::    2,9 tr    :::::    0936366577
0936 366 977    :::::    2,9 tr    :::::    0936366977
0936 366 377    :::::    3,5 tr    :::::    0936366377
0936 37.67.97    :::::    2,8 tr    :::::    0936376797
0936203097    :::::    950    :::::    0936203097
0936203115    :::::    950    :::::    0936203115
0936203225    :::::    950    :::::    0936203225
0936203227    :::::    950    :::::    0936203227
0936203391    :::::    950    :::::    0936203391
0936203397    :::::    950    :::::    0936203397
0936203735    :::::    950    :::::    0936203735
0936203776    :::::    950    :::::    0936203776
0936203837    :::::    950    :::::    0936203837
0936203881    :::::    950    :::::    0936203881
0936203994    :::::    950    :::::    0936203994
0936366281    :::::    950    :::::    0936366281
0936366294    :::::    950    :::::    0936366294
0936368440    :::::    950    :::::    0936368440
0936368443    :::::    950    :::::    0936368443
0936368447    :::::    950    :::::    0936368447
0936368465    :::::    950    :::::    0936368465
0936368551    :::::    950    :::::    0936368551
0936368937    :::::    950    :::::    0936368937
0936368112    :::::    950    :::::    0936368112
0936368117    :::::    950    :::::    0936368117
0936368227    :::::    950    :::::    0936368227
0936759233    :::::    950    :::::    0936759233
0936368205    :::::    950    :::::    0936368205
0936366554    :::::    950    :::::    0936366554
0936366621    :::::    950    :::::    0936366621
0936366640    :::::    950    :::::    0936366640
0936366641    :::::    950    :::::    0936366641
0936366642    :::::    950    :::::    0936366642
0936366761    :::::    950    :::::    0936366761
0936366764    :::::    950    :::::    0936366764
0936366975    :::::    950    :::::    0936366975
0936368114    :::::    950    :::::    0936368114
0936366847    :::::    950    :::::    0936366847
0936203675    :::::    950    :::::    0936203675
0936366375    :::::    950    :::::    0936366375
0936366540    :::::    950    :::::    0936366540
0936366541    :::::    950    :::::    0936366541
0936366542    :::::    950    :::::    0936366542
0936366543    :::::    950    :::::    0936366543
0936366547    :::::    950    :::::    0936366547
0936366850    :::::    950    :::::    0936366850
0936366854    :::::    950    :::::    0936366854
0936366951    :::::    950    :::::    0936366951
0936366952    :::::    950    :::::    0936366952
0936366953    :::::    950    :::::    0936366953
0936203005    :::::    990    :::::    0936203005
0936203006    :::::    990    :::::    0936203006
0936203134    :::::    990    :::::    0936203134
0936203135    :::::    990    :::::    0936203135
0936203137    :::::    990    :::::    0936203137
0936203228    :::::    990    :::::    0936203228
0936203235    :::::    990    :::::    0936203235
0936203237    :::::    990    :::::    0936203237
0936203437    :::::    990    :::::    0936203437
0936203533    :::::    990    :::::    0936203533
0936203559    :::::    990    :::::    0936203559
0936203733    :::::    990    :::::    0936203733
0936366110    :::::    990    :::::    0936366110
0936368763    :::::    990    :::::    0936368763
0936368644    :::::    990    :::::    0936368644
0936203676    :::::    990    :::::    0936203676
0936203019    :::::    990    :::::    0936203019
0936203029    :::::    990    :::::    0936203029
0936203049    :::::    990    :::::    0936203049
0936203329    :::::    990    :::::    0936203329
0936203348    :::::    990    :::::    0936203348
0936203349    :::::    990    :::::    0936203349
0936366395    :::::    990    :::::    0936366395
0936366414    :::::    990    :::::    0936366414
0936366418    :::::    990    :::::    0936366418
0936366419    :::::    990    :::::    0936366419
0936366429    :::::    990    :::::    0936366429
0936366449    :::::    990    :::::    0936366449
0936366459    :::::    990    :::::    0936366459
0936366508    :::::    990    :::::    0936366508
0936366509    :::::    990    :::::    0936366509
0936366590    :::::    990    :::::    0936366590
0936366591    :::::    990    :::::    0936366591
0936366597    :::::    990    :::::    0936366597
0936366729    :::::    990    :::::    0936366729
0936366793    :::::    990    :::::    0936366793
0936366794    :::::    990    :::::    0936366794
0936368617    :::::    990    :::::    0936368617
0936368625    :::::    990    :::::    0936368625
0936368647    :::::    990    :::::    0936368647
0936368649    :::::    990    :::::    0936368649
0936368773    :::::    990    :::::    0936368773
0936368817    :::::    990    :::::    0936368817
0936368825    :::::    990    :::::    0936368825
0936368837    :::::    990    :::::    0936368837
0936368847    :::::    990    :::::    0936368847
0936368849    :::::    990    :::::    0936368849
0936368894    :::::    990    :::::    0936368894
0936368944    :::::    990    :::::    0936368944
0936368946    :::::    990    :::::    0936368946
0936438081    :::::    990    :::::    0936438081
0936503228    :::::    990    :::::    0936503228
0936203133    :::::    990    :::::    0936203133
0936203239    :::::    990    :::::    0936203239
0936203345    :::::    990    :::::    0936203345
0936203439    :::::    990    :::::    0936203439
0936366005    :::::    990    :::::    0936366005
0936366046    :::::    990    :::::    0936366046
0936366050    :::::    990    :::::    0936366050
0936366260    :::::    990    :::::    0936366260
0936366261    :::::    990    :::::    0936366261
0936368357    :::::    990    :::::    0936368357
0936368780    :::::    990    :::::    0936368780
0936368784    :::::    990    :::::    0936368784
0936368981    :::::    990    :::::    0936368981
0936368984    :::::    990    :::::    0936368984
0936366648    :::::    990    :::::    0936366648
0936366416    :::::    990    :::::    0936366416
0936366426    :::::    990    :::::    0936366426
0936366526    :::::    990    :::::    0936366526
0936368367    :::::    1,2 tr    :::::    0936368367
0936203007    :::::    1,2 tr    :::::    0936203007
0936203139    :::::    1,2 tr    :::::    0936203139
0936203229    :::::    1,2 tr    :::::    0936203229
0936203335    :::::    1,2 tr    :::::    0936203335
0936203337    :::::    1,2 tr    :::::    0936203337
0936203378    :::::    1,2 tr    :::::    0936203378
0936203448    :::::    1,2 tr    :::::    0936203448
0936203449    :::::    1,2 tr    :::::    0936203449
0936203539    :::::    1,2 tr    :::::    0936203539
0936366012    :::::    1,2 tr    :::::    0936366012
0936366019    :::::    1,2 tr    :::::    0936366019
0936366029    :::::    1,2 tr    :::::    0936366029
0936366048    :::::    1,2 tr    :::::    0936366048
0936366049    :::::    1,2 tr    :::::    0936366049
0936366059    :::::    1,2 tr    :::::    0936366059
0936366081    :::::    1,2 tr    :::::    0936366081
0936366082    :::::    1,2 tr    :::::    0936366082
0936366083    :::::    1,2 tr    :::::    0936366083
0936366087    :::::    1,2 tr    :::::    0936366087
0936366092    :::::    1,2 tr    :::::    0936366092
0936366097    :::::    1,2 tr    :::::    0936366097
0936366106    :::::    1,2 tr    :::::    0936366106
0936366109    :::::    1,2 tr    :::::    0936366109
0936366128    :::::    1,2 tr    :::::    0936366128
0936366129    :::::    1,2 tr    :::::    0936366129
0936366148    :::::    1,2 tr    :::::    0936366148
0936366149    :::::    1,2 tr    :::::    0936366149
0936366150    :::::    1,2 tr    :::::    0936366150
0936366180    :::::    1,2 tr    :::::    0936366180
0936366182    :::::    1,2 tr    :::::    0936366182
0936366184    :::::    1,2 tr    :::::    0936366184
0936366197    :::::    1,2 tr    :::::    0936366197
0936366206    :::::    1,2 tr    :::::    0936366206
0936366220    :::::    1,2 tr    :::::    0936366220
0936366221    :::::    1,2 tr    :::::    0936366221
0936366224    :::::    1,2 tr    :::::    0936366224
0936366248    :::::    1,2 tr    :::::    0936366248
0936366249    :::::    1,2 tr    :::::    0936366249
0936366278    :::::    1,2 tr    :::::    0936366278
0936366297    :::::    1,2 tr    :::::    0936366297
0936368449    :::::    1,2 tr    :::::    0936368449
0936368463    :::::    1,2 tr    :::::    0936368463
0936368949    :::::    1,2 tr    :::::    0936368949
0936366601    :::::    1,2 tr    :::::    0936366601
0936366602    :::::    1,2 tr    :::::    0936366602
0936366604    :::::    1,2 tr    :::::    0936366604
0936366605    :::::    1,2 tr    :::::    0936366605
0936366612    :::::    1,2 tr    :::::    0936366612
0936366617    :::::    1,2 tr    :::::    0936366617
0936366627    :::::    1,2 tr    :::::    0936366627
0936366634    :::::    1,2 tr    :::::    0936366634
0936366645    :::::    1,2 tr    :::::    0936366645
0936366647    :::::    1,2 tr    :::::    0936366647
0936366657    :::::    1,2 tr    :::::    0936366657
0936366694    :::::    1,2 tr    :::::    0936366694
0936366697    :::::    1,2 tr    :::::    0936366697
0936366478    :::::    1,2 tr    :::::    0936366478
0936366506    :::::    1,2 tr    :::::    0936366506
0936366718    :::::    1,2 tr    :::::    0936366718
0936366728    :::::    1,2 tr    :::::    0936366728
0936366548    :::::    1,2 tr    :::::    0936366548
0936366549    :::::    1,2 tr    :::::    0936366549
0936366596    :::::    1,2 tr    :::::    0936366596
0936366859    :::::    1,2 tr    :::::    0936366859
0936366378    :::::    1,2 tr    :::::    0936366378
0936203031    :::::    1,5 tr    :::::    0936203031
0936203330    :::::    1,5 tr    :::::    0936203330
0936203334    :::::    1,5 tr    :::::    0936203334
0936203369    :::::    1,5 tr    :::::    0936203369
0936203435    :::::    1,5 tr    :::::    0936203435
0936203445    :::::    1,5 tr    :::::    0936203445
0936203738    :::::    1,5 tr    :::::    0936203738
0936203739    :::::    1,5 tr    :::::    0936203739
0936366033    :::::    1,5 tr    :::::    0936366033
0936366044    :::::    1,5 tr    :::::    0936366044
0936366055    :::::    1,5 tr    :::::    0936366055
0936366062    :::::    1,5 tr    :::::    0936366062
0936366064    :::::    1,5 tr    :::::    0936366064
0936366065    :::::    1,5 tr    :::::    0936366065
0936366067    :::::    1,5 tr    :::::    0936366067
0936366077    :::::    1,5 tr    :::::    0936366077
0936366164    :::::    1,5 tr    :::::    0936366164
0936366165    :::::    1,5 tr    :::::    0936366165
0936366265    :::::    1,5 tr    :::::    0936366265
0936366267    :::::    1,5 tr    :::::    0936366267
0936368001    :::::    1,5 tr    :::::    0936368001
0936368002    :::::    1,5 tr    :::::    0936368002
0936368003    :::::    1,5 tr    :::::    0936368003
0936368004    :::::    1,5 tr    :::::    0936368004
0936368180    :::::    1,5 tr    :::::    0936368180
0936368345    :::::    1,5 tr    :::::    0936368345
0936368380    :::::    1,5 tr    :::::    0936368380
0936368381    :::::    1,5 tr    :::::    0936368381
0936368480    :::::    1,5 tr    :::::    0936368480
0936368481    :::::    1,5 tr    :::::    0936368481
0936368580    :::::    1,5 tr    :::::    0936368580
0936368581    :::::    1,5 tr    :::::    0936368581
0936368582    :::::    1,5 tr    :::::    0936368582
0936203637    :::::    1,5 tr    :::::    0936203637
0936368646    :::::    1,5 tr    :::::    0936368646
0936368676    :::::    1,5 tr    :::::    0936368676
0936366858    :::::    1,5 tr    :::::    0936366858
0936366719    :::::    1,5 tr    :::::    0936366719
0936366113    :::::    1,5 tr    :::::    0936366113
0936366246    :::::    1,5 tr    :::::    0936366246
0936368007    :::::    1,5 tr    :::::    0936368007
0936368083    :::::    1,5 tr    :::::    0936368083
0936368084    :::::    1,5 tr    :::::    0936368084
0936368085    :::::    1,5 tr    :::::    0936368085
0936368087    :::::    1,5 tr    :::::    0936368087
0936368184    :::::    1,5 tr    :::::    0936368184
0936368185    :::::    1,5 tr    :::::    0936368185
0936368187    :::::    1,5 tr    :::::    0936368187
0936368884    :::::    1,5 tr    :::::    0936368884
0936366364    :::::    1,5 tr    :::::    0936366364
0936366545    :::::    1,5 tr    :::::    0936366545
0936366595    :::::    1,5 tr    :::::    0936366595
0936366101    :::::    1,5 tr    :::::    0936366101
0936366131    :::::    1,5 tr    :::::    0936366131
0936366141    :::::    1,5 tr    :::::    0936366141
0936366144    :::::    1,5 tr    :::::    0936366144
0936366151    :::::    1,5 tr    :::::    0936366151
0936366163    :::::    1,5 tr    :::::    0936366163
0936366212    :::::    1,5 tr    :::::    0936366212
0936366244    :::::    1,5 tr    :::::    0936366244
0936366376    :::::    1,5 tr    :::::    0936366376
0936366465    :::::    1,5 tr    :::::    0936366465
0936366744    :::::    1,5 tr    :::::    0936366744
0936366844    :::::    1,5 tr    :::::    0936366844
0936366970    :::::    1,5 tr    :::::    0936366970
0936759234    :::::    1,5 tr    :::::    0936759234
0936366467    :::::    1,5 tr    :::::    0936366467
0936366797    :::::    1,5 tr    :::::    0936366797
0936366061    :::::    1,6 tr    :::::    0936366061
0936366162    :::::    1,6 tr    :::::    0936366162
0936366236    :::::    1,6 tr    :::::    0936366236
0936203678    :::::    1,6 tr    :::::    0936203678
0936 366 133    :::::    1,6 tr    :::::    0936366133
0936 366 155    :::::    1,6 tr    :::::    0936366155
0936 366 177    :::::    1,6 tr    :::::    0936366177
0936 366 200    :::::    1,6 tr    :::::    0936366200
0936 366 211    :::::    1,6 tr    :::::    0936366211
0936 366 411    :::::    1,6 tr    :::::    0936366411
0936 366 422    :::::    1,6 tr    :::::    0936366422
0936 366 433    :::::    1,6 tr    :::::    0936366433
0936 366 500    :::::    1,6 tr    :::::    0936366500
0936 366 511    :::::    1,6 tr    :::::    0936366511
0936 366 522    :::::    1,6 tr    :::::    0936366522
0936 366 533    :::::    1,6 tr    :::::    0936366533
0936 366 700    :::::    1,6 tr    :::::    0936366700
0936 366 722    :::::    1,6 tr    :::::    0936366722
0936 366 811    :::::    1,6 tr    :::::    0936366811
093.666.80.49    :::::    1,4 tr    :::::    0936668049
093.666.8441    :::::    1,4 tr    :::::    0936668441
0936955966    :::::    5.8 tr    :::::    0936955966
0936.95.55.95    :::::    3.8 tr    :::::    0936955595
093.68.11123    :::::    1.5 tr    :::::    0936811123
093.65.88.345    :::::    1.5 tr    :::::    0936588345
093.65.88.567    :::::    1.2 tr    :::::    0936588567
093.66.61.678    :::::    2.3 tr    :::::    0936661678
0936.39.5567    :::::    980    :::::    0936395567
093.69.55.567    :::::    1.1 tr    :::::    0936955567
0936.58.8.9.10    :::::    850    :::::    0936588910
0936.11.8.9.10    :::::    1.1 tr    :::::    0936118910
0936.95.57.68    :::::    1.3 tr    :::::    0936955768
093.60.61.599    :::::    1.2 tr    :::::    0936061599
0936595936    :::::    1.8 tr    :::::    0936595936
0936795957    :::::    1.2 tr    :::::    0936795957
093.67.95559    :::::    2,4 tr    :::::    0936795559
093.666.18.48    :::::    2,4 tr    :::::    0936661848
0936661665    :::::    2,4 tr    :::::    0936661665
0936561113    :::::    2,4 tr    :::::    0936561113
093.688.04.89    :::::    1,6 tr    :::::    0936880489
0936.11.80.11    :::::    1,6 tr    :::::    0936118011
0936.35.89.35    :::::    1,6 tr    :::::    0936358935
0936.58.81.82    :::::    1,6 tr    :::::    0936588182
0936.79.5556    :::::    1,6 tr    :::::    0936795556
093.60.61.585    :::::    1,6 tr    :::::    0936061585
0936.11.87.11    :::::    1,6 tr    :::::    0936118711
093.69.55515    :::::    1,6 tr    :::::    0936955515
093.69.55525    :::::    1,6 tr    :::::    0936955525
093.65.88.646    :::::    1,6 tr    :::::    0936588646
093.65.88.353    :::::    1,5 tr    :::::    0936588353
0936.11.84.89    :::::    1,5 tr    :::::    0936118489
093.69.55.884    :::::    1,5 tr    :::::    0936955884
0936795655    :::::    1,5 tr    :::::    0936795655
093.65.88.393    :::::    1,5 tr    :::::    0936588393
0936.30.15.89    :::::    1,5 tr    :::::    0936301589
0936.11.82.92    :::::    1,5 tr    :::::    0936118292
093.68.11.887    :::::    1,5 tr    :::::    0936811887
0936.58.87.97    :::::    1,5 tr    :::::    0936588797
093.65.88.565    :::::    1,5 tr    :::::    0936588565
093.65.88.575    :::::    1,5 tr    :::::    0936588575
093.60.61.505    :::::    1,5 tr    :::::    0936061505
0936561141    :::::    1,5 tr    :::::    0936561141
0936561131    :::::    1,5 tr    :::::    0936561131
0936795515    :::::    1,5 tr    :::::    0936795515
0936896661    :::::    1,5 tr    :::::    0936896661
0936301579    :::::    1,5 tr    :::::    0936301579
0936896660    :::::    1,5 tr    :::::    0936896660
0936.39.5551    :::::    1,5 tr    :::::    0936395551
0936795551    :::::    1,5 tr    :::::    0936795551
093.611.80.87    :::::    1,5 tr    :::::    0936118087
093.65.88.151    :::::    1,5 tr    :::::    0936588151
0936.39.5515    :::::    1,5 tr    :::::    0936395515
093.67.95.883    :::::    1,5 tr    :::::    0936795883
093.67.95.884    :::::    1,5 tr    :::::    0936795884
093.611.82.87    :::::    1,5 tr    :::::    0936118287
0936.79.59.09    :::::    1,5 tr    :::::    0936795909
093.67.95.882    :::::    1,5 tr    :::::    0936795882
093.67.95.880    :::::    1,5 tr    :::::    0936795880
0936301511    :::::    1,5 tr    :::::    0936301511
0936.95.56.57    :::::    1,5 tr    :::::    0936955657
0936118418    :::::    1,5 tr    :::::    0936118418
0936061131    :::::    1,5 tr    :::::    0936061131
0936118737    :::::    1,5 tr    :::::    0936118737
0936061511    :::::    1,5 tr    :::::    0936061511
0936.58.84.81    :::::    1,4 tr    :::::    0936588481
093.611.87.82    :::::    1,4 tr    :::::    0936118782
0936.58.82.81    :::::    1,4 tr    :::::    0936588281
0936.58.84.82    :::::    1,4 tr    :::::    0936588482
0936795535    :::::    1,4 tr    :::::    0936795535
093.65.88.454    :::::    1,4 tr    :::::    0936588454
0936.58.81.84    :::::    1,4 tr    :::::    0936588184
093.611.84.82    :::::    1,4 tr    :::::    0936118482
0936.79.59.29    :::::    1,4 tr    :::::    0936795929
0936795585    :::::    1,4 tr    :::::    0936795585
0936.35.89.81    :::::    1,4 tr    :::::    0936358981
0936.58.87.80    :::::    1,4 tr    :::::    0936588780
093.69.55.797    :::::    1,4 tr    :::::    0936955797
0936118606    :::::    1,4 tr    :::::    0936118606
0936.58.81.80    :::::    1,4 tr    :::::    0936588180
093.68.111.05    :::::    1,4 tr    :::::    0936811105
0936.39.5550    :::::    1,4 tr    :::::    0936395550
093.666.8951    :::::    1,4 tr    :::::    0936668951
093.666.8953    :::::    1,4 tr    :::::    0936668953
093.666.8971    :::::    1,4 tr    :::::    0936668971
093.666.8025    :::::    1,4 tr    :::::    0936668025
0936 89.89.44    :::::        :::::    0936898944
0936 99.77.71    :::::        :::::    0936997771
0936 99.77.74    :::::        :::::    0936997774
0936 99.77.75    :::::        :::::    0936997775
093.678999.1    :::::    1,5 tr    :::::    0936789991
0936 01234.0    :::::        :::::    0936012340
0936 01234.1    :::::        :::::    0936012341
0936 01234.2    :::::        :::::    0936012342
0936 75.8887    :::::        :::::    0936758887
0936 89.87.97    :::::        :::::    0936898797
0936 13.13.93    :::::        :::::    0936131393
0936 29.29.23    :::::        :::::    0936292923
0936 50.50.53    :::::        :::::    0936505053
0936 50.50.54    :::::        :::::    0936505054
0936 75.79.39    :::::        :::::    0936757939
0936 89.89.78    :::::        :::::    0936898978
0936 89.89.94    :::::        :::::    0936898994
0936 99.77.69    :::::        :::::    0936997769
0936 99.77.87    :::::        :::::    0936997787
0936 89.83.84    :::::        :::::    0936898384
0936 89.83.87    :::::        :::::    0936898387
0936 29.29.25    :::::        :::::    0936292925
0936 50.50.57    :::::        :::::    0936505057
0936 13.13.99    :::::        :::::    0936131399
0936 13.16.17    :::::        :::::    0936131617
0936 13.17.18    :::::        :::::    0936131718
0936 29.0009    :::::        :::::    0936290009
0936 29.1119    :::::        :::::    0936291119
0936 29.29.27    :::::        :::::    0936292927
0936 38.88.78    :::::        :::::    0936388878
0936 29.1369    :::::        :::::    0936291369
0936 38.39.78    :::::        :::::    0936383978
0936 50.50.52    :::::        :::::    0936505052
0936 50.50.70    :::::        :::::    0936505070
0936 50.50.80    :::::        :::::    0936505080
0936 50.60.80    :::::        :::::    0936506080
0936 50.60.90    :::::        :::::    0936506090
0936 50.70.80    :::::        :::::    0936507080
0936 50.80.90    :::::        :::::    0936508090
0936 87.87.65    :::::        :::::    0936878765
0936 89.89.80    :::::        :::::    0936898980
0936 89.89.84    :::::        :::::    0936898984
0936 89.89.85    :::::        :::::    0936898985
0936 89.89.91    :::::        :::::    0936898991
0936 89.89.92    :::::        :::::    0936898992
0936.5.6868.5    :::::    1,5 tr    :::::    0936568685
0936 29.28.27    :::::        :::::    0936292827
0936 29.3339    :::::        :::::    0936293339
0936 29.79.39    :::::        :::::    0936297939
0936 38.18.38    :::::        :::::    0936381838
0936 38.18.58    :::::        :::::    0936381858
0936 38.18.78    :::::        :::::    0936381878
0936 38.28.58    :::::        :::::    0936382858
0936 38.28.78    :::::        :::::    0936382878
0936 38.28.98    :::::        :::::    0936382898
0936 38.78.68    :::::        :::::    0936387868
0936 50.50.59    :::::        :::::    0936505059
0936 70.70.90    :::::        :::::    0936707090
0936 99.79.39    :::::        :::::    0936997939
0936 29.09.69    :::::        :::::    0936290969
0936 29.09.79    :::::        :::::    0936290979
0936 29.09.89    :::::        :::::    0936290989
0936 89.89.19    :::::        :::::    0936898919
0936 89.89.29    :::::        :::::    0936898929
0936 29.39.69    :::::        :::::    0936293969
0936 29.59.89    :::::        :::::    0936295989
0936 29.39.89    :::::        :::::    0936293989
09369.09469    :::::    3 tr    :::::    0936909469
093.699.699.3    :::::    2,5 tr    :::::    0936996993
0936.2.65556    :::::    2,4 tr    :::::    0936265556
093.69.69.69.5    :::::    2,4 tr    :::::    0936969695
0936.09.10.11    :::::    2,2 tr    :::::    0936091011
0936.31.51.71    :::::    2,2 tr    :::::    0936315171
0936.96.96.92    :::::    2,4 tr    :::::    0936969692
09369.09569    :::::    2,4 tr    :::::    0936909569
0936.96.96.94    :::::    2,4 tr    :::::    0936969694
0936.26.56.26    :::::    2,4 tr    :::::    0936265626
09369.09363    :::::    2,2 tr    :::::    0936909363
0936.99.3878    :::::    2,2 tr    :::::    0936993878
0936.99.66.61    :::::    2,2 tr    :::::    0936996661
0936.99.66.63    :::::    2,2 tr    :::::    0936996663
0936.99.66.62    :::::    2,2 tr    :::::    0936996662
0936.90.90.96    :::::    2,2 tr    :::::    0936909096
0936.96.95.94    :::::    2,2 tr    :::::    0936969594
09369.09366    :::::    2,2 tr    :::::    0936909366
0936.99.66.65    :::::    2,2 tr    :::::    0936996665
0936.96.99.95    :::::    1,9 tr    :::::    0936969995
0936.96.94.96    :::::    1,9 tr    :::::    0936969496
093.686.2939    :::::    1,9 tr    :::::    0936862939
0936.99.3959    :::::    1,9 tr    :::::    0936993959
0936.52.8883    :::::    1,8 tr    :::::    0936528883
0936.99.3828    :::::    1,8 tr    :::::    0936993828
0936.99.3445    :::::    1,8 tr    :::::    0936993445
0936.99.3335    :::::    1,8 tr    :::::    0936993335
0936.99.3949    :::::    1,8 tr    :::::    0936993949
0936.99.3336    :::::    1,8 tr    :::::    0936993336
0936.99.0005    :::::    1,8 tr    :::::    0936990005
0936.26.5969    :::::    1,8 tr    :::::    0936265969
0936.99.3381    :::::    1,8 tr    :::::    0936993381
0936.99.3559    :::::    1,8 tr    :::::    0936993559
0936.99.3334    :::::    1,8 tr    :::::    0936993334
09369.09364    :::::    1,8 tr    :::::    0936909364
0936.99.3577    :::::    1,8 tr    :::::    0936993577
0936.90.9997    :::::    1,8 tr    :::::    0936909997
0936.26.5758    :::::    1,8 tr    :::::    0936265758
0936.99.0006    :::::    1,8 tr    :::::    0936990006
09369.09995    :::::    1,8 tr    :::::    0936909995
0936.99.3384    :::::    1,8 tr    :::::    0936993384
0936.99.0002    :::::    1,8 tr    :::::    0936990002
09369.09365    :::::    1,8 tr    :::::    0936909365
09369.09367    :::::    1,8 tr    :::::    0936909367
0936.26.5262    :::::    1,8 tr    :::::    0936265262
0936.26.5898    :::::    1,8 tr    :::::    0936265898
0936.26.5152    :::::    1,8 tr    :::::    0936265152
09369.09362    :::::    1,8 tr    :::::    0936909362
0936.99.3332    :::::    1,8 tr    :::::    0936993332
0936.86.2334    :::::    1,8 tr    :::::    0936862334
093 666 1695    :::::    1,1 tr    :::::    0936661695
0936 000108    :::::    1,6 tr    :::::    0936000108
0936 000128    :::::    1,6 tr    :::::    0936000128
0936 000145    :::::    1,6 tr    :::::    0936000145
0936 000 169    :::::    1,6 tr    :::::    0936000169
0936 000 208    :::::    1,2 tr    :::::    0936000208
0936 000 224    :::::    1,2 tr    :::::    0936000224
0936 000 236    :::::    1,2 tr    :::::    0936000236
0936 000 252    :::::    1,6 tr    :::::    0936000252
0936 000 262    :::::    1,2 tr    :::::    0936000262
0936 000 275    :::::    1,2 tr    :::::    0936000275
0936 000 747    :::::    1,1 tr    :::::    0936000747
0936 000 775    :::::    1,2 tr    :::::    0936000775
0936 000883    :::::    1,2 tr    :::::    0936000883
0936 098 136    :::::    1,2 tr    :::::    0936098136
0936 098 138    :::::    1,2 tr    :::::    0936098138
09368 25668    :::::    1,6 tr    :::::    0936825668
0936 82 5686    :::::    1,6 tr    :::::    0936825686
0936 82 5568    :::::    1,2 tr    :::::    0936825568
0936 655 977    :::::    2,5 tr    :::::    0936655977
093 6655595    :::::    2,5 tr    :::::    0936655595
093 66555 39    :::::    2,5 tr    :::::    0936655539
0936 685 687    :::::    2,5 tr    :::::    0936685687
093 6655535    :::::    2,5 tr    :::::    0936655535
0936 356 563    :::::    2,5 tr    :::::    0936356563
0936 53 63 53    :::::    2,5 tr    :::::    0936536353
093 6655887    :::::    1500000    :::::    0936655887
0936 356 856    :::::    1,8 tr    :::::    0936356856
0936 655 675    :::::    1,8 tr    :::::    0936655675
093 668 5565    :::::    2,5 tr    :::::    0936685565
093 66555 91    :::::    1,6 tr    :::::    0936655591
0936 044 048    :::::    1,6 tr    :::::    0936044048
093 66555 37    :::::    1,6 tr    :::::    0936655537
093 66555 82    :::::    1,6 tr    :::::    0936655582
093 66555 46    :::::    1,6 tr    :::::    0936655546
0936 655 227    :::::    1,6 tr    :::::    0936655227
093 6655337    :::::    1,6 tr    :::::    0936655337
093 6655592    :::::    1,6 tr    :::::    0936655592
093 6655505    :::::    1,6 tr    :::::    0936655505
093 6655516    :::::    1,6 tr    :::::    0936655516
093 6655562    :::::    1,6 tr    :::::    0936655562
093 6655570    :::::    1,6 tr    :::::    0936655570
093 6655571    :::::    1,6 tr    :::::    0936655571
093 60 444 60    :::::    1,6 tr    :::::    0936044460
093 665 52 56    :::::    1,6 tr    :::::    0936655256
0936 35 6467    :::::    1,6 tr    :::::    0936356467
0936 356 353    :::::    1,6 tr    :::::    0936356353
093 6655112    :::::    1,8 tr    :::::    0936655112
093 66 555 19    :::::    1,6 tr    :::::    0936655519
093 6655220    :::::    1,6 tr    :::::    0936655220
093 6655223    :::::    1,6 tr    :::::    0936655223
0936 044 005    :::::    1,6 tr    :::::    0936044005
093 6655561    :::::    1,8 tr    :::::    0936655561
093 66 55527    :::::    1,6 tr    :::::    0936655527
093 6655 257    :::::    1,6 tr    :::::    0936655257
093 6655517    :::::    1,6 tr    :::::    0936655517
093 6655508    :::::    1,6 tr    :::::    0936655508
0936 35 6769    :::::    1,6 tr    :::::    0936356769
0936 21 8083    :::::    1,6 tr    :::::    0936218083
0936 21 8285    :::::    1,6 tr    :::::    0936218285
0936 536 357    :::::    1,6 tr    :::::    0936536357
0936 356 787    :::::    1,6 tr    :::::    0936356787
093 66555 73    :::::    1,6 tr    :::::    0936655573
0936 35 6465    :::::    1,5 tr    :::::    0936356465
0936 53 62 64    :::::    1,5 tr    :::::    0936536264
0936 53 62 69    :::::    1,5 tr    :::::    0936536269
0936 21 8687    :::::    1,5 tr    :::::    0936218687
0936 21 8284    :::::    1,5 tr    :::::    0936218284
0936 53 62 63    :::::    1,6 tr    :::::    0936536263
0936 536 567    :::::    1,6 tr    :::::    0936536567
0936 53 69 53    :::::    1,6 tr    :::::    0936536953
093 6655506    :::::    1,6 tr    :::::    0936655506
093 6655543    :::::    1,6 tr    :::::    0936655543
093 665 5759    :::::    1,6 tr    :::::    0936655759
01222000936    :::::    1,2 tr    :::::    01222000936
09362.26390    :::::    2800000    :::::    0936226390
0936.22.32.42    :::::    2600000    :::::    0936223242
0936.22.0578    :::::    2300000    :::::    0936220578
0936.22.6544    :::::    600000    :::::    0936226544
0936.14.07.89    :::::    1100000    :::::    0936140789
0936.15.04.89    :::::    1100000    :::::    0936150489
0936.78.78.38    :::::    2800000    :::::    0936787838
0936.22.6665    :::::    700000    :::::    0936226665
0936.22.6661    :::::    700000    :::::    0936226661
0936.22.7774    :::::    700000    :::::    0936227774
0936.22.7770    :::::    700000    :::::    0936227770
0936.22.7771    :::::    700000    :::::    0936227771
0936.22.7775    :::::    900000    :::::    0936227775
0936.21.05.91    :::::    1100000    :::::    0936210591
0936.7878.33    :::::    1300000    :::::    0936787833
0936.22.7890    :::::    1700000    :::::    0936227890
0936.22.7773    :::::    900000    :::::    0936227773
0936.34.6543    :::::    700000    :::::    0936346543
0936.34.64.34    :::::    900000    :::::    0936346434
0936.17.37.17    :::::    1100000    :::::    0936173717
0936.18.10.86    :::::    1100000    :::::    0936181086
0936.11.0578    :::::    2300000    :::::    0936110578
0936.11.08.85    :::::    1200000    :::::    0936110885
0936.110010    :::::    1600000    :::::    0936110010
0936.04.01.88    :::::    1100000    :::::    0936040188
0936.05.04.88    :::::    1100000    :::::    0936050488
0936.24.04.88    :::::    1100000    :::::    0936240488
0936.72.68.69    :::::    1900000    :::::    0936726869
0936.25.55.85    :::::    800    :::::    0936255585
0936.51.59.53    :::::    450    :::::    0936515953
0936.44.6966    :::::    1,300,000    :::::    0936446966
0936.68.58.48    :::::    1,300,000    :::::    0936685848
093.68.54445    :::::    1,5 tr    :::::    0936854445
093.68.50005    :::::    1,5 tr    :::::    0936850005
0936.39.78.79    :::::    5,5 tr    :::::    0936397879
0936.39.79.68    :::::    4,8 tr    :::::    0936397968
0936.39.79.78    :::::    4,3 tr    :::::    0936397978
0936.39.78.39    :::::    4,3 tr    :::::    0936397839
0936.39.79.38    :::::    3,9 tr    :::::    0936397938
0936.39.79.29    :::::    3,6 tr    :::::    0936397929
0936.39.79.19    :::::    3,6 tr    :::::    0936397919
0936.39.79.86    :::::    3,5 tr    :::::    0936397986
0936.39.77.39    :::::    3,3 tr    :::::    0936397739
0936.39.79.59    :::::    3,2 tr    :::::    0936397959
0936.39.7797    :::::    3,2 tr    :::::    0936397797
0936.39.7789    :::::    2,9 tr    :::::    0936397789
0936.31.05.85    :::::    2,6 tr    :::::    0936310585
0936.39.7899    :::::    2,5 tr    :::::    0936397899
0936.39.7727    :::::    2,2 tr    :::::    0936397727
0936.31.03.83    :::::    2,2 tr    :::::    0936310383
0936.39.78.68    :::::    2,2 tr    :::::    0936397868
0936.39.7787    :::::    2,2 tr    :::::    0936397787
0936.39.1246    :::::    2,2 tr    :::::    0936391246
0936.31.07.89    :::::    2,2 tr    :::::    0936310789
0936.31.0890    :::::    1,9 tr    :::::    0936310890
0936.31.0884    :::::    1,9 tr    :::::    0936310884
0936.31.0882    :::::    1,9 tr    :::::    0936310882
0936.31.0881    :::::    1,9 tr    :::::    0936310881
0936.31.0786    :::::    1,9 tr    :::::    0936310786
0936.31.0785    :::::    1,9 tr    :::::    0936310785
0936.31.0784    :::::    1,9 tr    :::::    0936310784
0936.31.0783    :::::    1,9 tr    :::::    0936310783
0936.31.0782    :::::    1,9 tr    :::::    0936310782
0936.31.0781    :::::    1,9 tr    :::::    0936310781
0936.31.0780    :::::    1,9 tr    :::::    0936310780
0936.31.07.87    :::::    1,9 tr    :::::    0936310787
0936.31.0590    :::::    1,9 tr    :::::    0936310590
0936.31.0589    :::::    1,9 tr    :::::    0936310589
0936.31.0588    :::::    1,9 tr    :::::    0936310588
0936.31.0587    :::::    1,9 tr    :::::    0936310587
0936.31.0584    :::::    1,9 tr    :::::    0936310584
0936.31.0583    :::::    1,9 tr    :::::    0936310583
0936.31.0582    :::::    1,9 tr    :::::    0936310582
0936.31.0581    :::::    1,9 tr    :::::    0936310581
0936.31.0580    :::::    1,9 tr    :::::    0936310580
0936.31.0387    :::::    1,9 tr    :::::    0936310387
0936.31.0385    :::::    1,9 tr    :::::    0936310385
0936.31.0384    :::::    1,9 tr    :::::    0936310384
0936.31.0382    :::::    1,9 tr    :::::    0936310382
0936.31.0381    :::::    1,9 tr    :::::    0936310381
0936.31.0380    :::::    1,9 tr    :::::    0936310380
0936.31.03.90    :::::    1,9 tr    :::::    0936310390
0936.31.03.89    :::::    1,9 tr    :::::    0936310389
0936.31.03.88    :::::    1,9 tr    :::::    0936310388
0936.39.7757    :::::    1,8 tr    :::::    0936397757
0936.39.7737    :::::    1,8 tr    :::::    0936397737
0936.39.7717    :::::    1,8 tr    :::::    0936397717
0936.31.01.79    :::::    1,6 tr    :::::    0936310179
0936.31.0009    :::::    1,6 tr    :::::    0936310009
0936.31.0007    :::::    1,6 tr    :::::    0936310007
0936.39.1245    :::::    1,5 tr    :::::    0936391245
0936.39.1249    :::::    1,5 tr    :::::    0936391249
093.666.888.4    :::::     5,8 tr    :::::    0936668884
093.616.67.68    :::::    3,8 tr    :::::    0936166768
0936.82.81.83    :::::    3,6 tr    :::::    0936828183
0936.82.81.84    :::::    3,6 tr    :::::    0936828184
0936.82.81.85    :::::    3,6 tr    :::::    0936828185
0936.82.81.87    :::::    3,6 tr    :::::    0936828187
0936.82.86.85    :::::    3,6 tr    :::::    0936828685
093.61.67890    :::::    3,5 tr    :::::    0936167890
0936.3579.00    :::::    3,5 tr    :::::    0936357900
0936.3579.80    :::::    3,5 tr    :::::    0936357980
093.616.7889    :::::    3,5 tr    :::::    0936167889
093.616.88.98    :::::    3,5 tr    :::::    0936168898
093.616.9866    :::::    3,2 tr    :::::    0936169866
093.616.9886    :::::    3,2 tr    :::::    0936169886
0936.82.80.83    :::::    3,2 tr    :::::    0936828083
0936.82.80.84    :::::    3,2 tr    :::::    0936828084
0936.82.80.85    :::::    3,2 tr    :::::    0936828085
0936.82.80.87    :::::    3,2 tr    :::::    0936828087
0936.82.87.86    :::::    3,2 tr    :::::    0936828786
093.61.6789.8    :::::    2,9 tr    :::::    0936167898
093.616.93.99    :::::    2,9 tr    :::::    0936169399
0936.50.2.5.99    :::::    2,6 tr    :::::    0936502599
0936.80.9994    :::::    2,6 tr    :::::    0936809994
093.616.5.5.7.9    :::::    2,6 tr    :::::    0936165579
0936.78.80.85    :::::    2,6 tr    :::::    0936788085
0936.00.9.5.86    :::::    2,5 tr    :::::    0936009586
0936.11.2226    :::::    2,5 tr    :::::    0936112226
0936.11.2229    :::::    2,5 tr    :::::    0936112229
093.666.80.60    :::::    2,5 tr    :::::    0936668060
093.682.7.3.77    :::::    2,5 tr    :::::    0936827377
093.616.7866    :::::    2,2 tr    :::::    0936167866
093.616.7886    :::::    2,2 tr    :::::    0936167886
093.666.81.61    :::::    2,2 tr    :::::    0936668161
0936 291 488    :::::    1,2 tr    :::::    0936291488
0936 236 828    :::::    1,5 tr    :::::    0936236828
0936 24 5878    :::::    1,5 tr    :::::    0936245878
09363 1 2838    :::::    1,5 tr    :::::    0936312838
0936 28 78 08    :::::    1,5 tr    :::::    0936287808
0936 28 58 48    :::::    1,5 tr    :::::    0936285848
0936 28 58 08    :::::    1,5 tr    :::::    0936285808
0936 29 8848    :::::    1,5 tr    :::::    0936298848
0936 29 0818    :::::    1,5 tr    :::::    0936290818
0936 29 1858    :::::    1,5 tr    :::::    0936291858
0936 28 98 08    :::::    1,5 tr    :::::    0936289808
0936 29 0858    :::::    1,5 tr    :::::    0936290858
0936 29 0838    :::::    1,5 tr    :::::    0936290838
0936 293 088    :::::    1,5 tr    :::::    0936293088
0936 246 033    :::::    1,5 tr    :::::    0936246033
0936 297 199    :::::    1,5 tr    :::::    0936297199
0936 245 199    :::::    1,5 tr    :::::    0936245199
0936 322 556    :::::    1,5 tr    :::::    0936322556
0936 239 556    :::::    1,5 tr    :::::    0936239556
0936 243 559    :::::    1,5 tr    :::::    0936243559
0936 249 558    :::::    1,5 tr    :::::    0936249558
0936 241 559    :::::    1,5 tr    :::::    0936241559
0936 240 338    :::::    1,5 tr    :::::    0936240338
0936 247 559    :::::    1,5 tr    :::::    0936247559
0936 251 338    :::::    1,5 tr    :::::    0936251338
0936 237 556    :::::    1,5 tr    :::::    0936237556
0936 246 557    :::::    1,5 tr    :::::    0936246557
0936 245 778    :::::    1,5 tr    :::::    0936245778
0936 239 338    :::::    1,5 tr    :::::    0936239338
0936 23 73 23    :::::    1,5 tr    :::::    0936237323
0936 25 15 45    :::::    1,5 tr    :::::    0936251545
0936 24 94 64    :::::    1,5 tr    :::::    0936249464
0936 24 34 04    :::::    1,5 tr    :::::    0936243404
0936 24 34 14    :::::    1,5 tr    :::::    0936243414
0936 243 299    :::::    1,5 tr    :::::    0936243299
0936 248 599    :::::    1,5 tr    :::::    0936248599
0936 243 266    :::::    1,5 tr    :::::    0936243266
0936 24 3033    :::::    1,5 tr    :::::    0936243033
0936 303 118    :::::    1,5 tr    :::::    0936303118
0936 290118    :::::    1,5 tr    :::::    0936290118
0936 323 010    :::::    1,5 tr    :::::    0936323010
0936 242 141    :::::    1,5 tr    :::::    0936242141
0936 252 151    :::::    1,5 tr    :::::    0936252151
0936 242 353    :::::    1,5 tr    :::::    0936242353
0936 313 373    :::::    1,5 tr    :::::    0936313373
0936 252 434    :::::    1,5 tr    :::::    0936252434
0936 292 494    :::::    1,5 tr    :::::    0936292494
0936 323 606    :::::    1,5 tr    :::::    0936323606
0936 242 747    :::::    1,5 tr    :::::    0936242747
0936 242 949    :::::    1,5 tr    :::::    0936242949
0936 306 063    :::::    1,5 tr    :::::    0936306063
0936 304 043    :::::    1,5 tr    :::::    0936304043
0936 31 29 31    :::::    1,5 tr    :::::    0936312931
0936 22 7939    :::::    3,5 tr    :::::    0936227939
0936 23 7939    :::::    2,5 tr    :::::    0936237939
0936 48 7939    :::::    2,2 tr    :::::    0936487939
0936 678 345    :::::    2,2 tr    :::::    0936678345
0936.17.55.18    :::::    1,2 tr    :::::    0936175518
0936.12.72.86    :::::    1,6 tr    :::::    0936127286
0936.11.87.86    :::::    1,5 tr    :::::    0936118786
0936.53.5657    :::::    1,8 tr    :::::    0936535657
0936.53.5552    :::::    1,5 tr    :::::    0936535552
0936.53.5551    :::::    1,2 tr    :::::    0936535551
0936.53.5550    :::::    1,2 tr    :::::    0936535550
0936.53.52.51    :::::    1,8 tr    :::::    0936535251
0936.53.57.59    :::::    2,9 tr    :::::    0936535759
0936.57.2227    :::::    1,6 tr    :::::    0936572227
0936.28.5551    :::::    1,2 tr    :::::    0936285551
0936.35.3133    :::::    1,2 tr    :::::    0936353133
0936.7766.56    :::::    1,5 tr    :::::    0936776656
0936.77.5557    :::::    1,6 tr    :::::    0936775557
0936.77.52.66    :::::    1,2 tr    :::::    0936775266
0936.77.5677    :::::    1,8 tr    :::::    0936775677
0936.77.5676    :::::    1,6 tr    :::::    0936775676
0936.77.2466    :::::    1,8 tr    :::::    0936772466
093.668.7697    :::::    1,8 tr    :::::    0936687697
093.668.7775    :::::    1,5 tr    :::::    0936687775
093.668.7377    :::::    1,5 tr    :::::    0936687377
093.668.7787    :::::    1,8 tr    :::::    0936687787
0936.95.33.95    :::::    1,6 tr    :::::    0936953395
0936.53.8887    :::::    1,8 tr    :::::    0936538887
0936 234 274    :::::    1,2 tr    :::::    0936234274
093 606 5223    :::::    1,2 tr    :::::    0936065223
0936 179 168    :::::    5,5 tr    :::::    0936179168
093 662 1080    :::::    2,5 tr    :::::    0936621080
0936 470 668    :::::    1,6 tr    :::::    0936470668
0936 555 661    :::::    1,6 tr    :::::    0936555661
0936 820 821    :::::    1,8 tr    :::::    0936820821
0936 891 896    :::::    1,6 tr    :::::    0936891896
0936 807 808    :::::    1,9 tr    :::::    0936807808
0936 72 73 78    :::::    1,6 tr    :::::    0936727378
093 678 6662    :::::    1,6 tr    :::::    0936786662
093 6789 626    :::::    1,9 tr    :::::    0936789626
0936 906 456    :::::    1,6 tr    :::::    0936906456
0936 922 456    :::::    1,6 tr    :::::    0936922456
093 66 235 99    :::::    1,6 tr    :::::    0936623599
093 66 45 686    :::::    1,6 tr    :::::    0936645686
0936 793 983    :::::    1,6 tr    :::::    0936793983
093 693 53 63    :::::    1,6 tr    :::::    0936935363
0936 92 97 91    :::::    1,6 tr    :::::    0936929791
0936 85 83 84    :::::    1,6 tr    :::::    0936858384
0936 86 84 89    :::::    1,6 tr    :::::    0936868489
0936 94 96 93    :::::    1,6 tr    :::::    0936949693
0936 94 91 96    :::::    1,6 tr    :::::    0936949196
0936 89 81 87    :::::    1,6 tr    :::::    0936898187
0936 950 980    :::::    1,6 tr    :::::    0936950980
0936 920 929    :::::    1,6 tr    :::::    0936920929
093 660 5989    :::::    1,6 tr    :::::    0936605989
093 690 5898    :::::    1,6 tr    :::::    0936905898
093 693 5859    :::::    1,6 tr    :::::    0936935859
0936 916 196    :::::    1,6 tr    :::::    0936916196
0936 912 918    :::::    1,6 tr    :::::    0936912918
0936 912 916    :::::    1,6 tr    :::::    0936912916
0936 952 259    :::::    1,6 tr    :::::    0936952259
093 686 7585    :::::    1,6 tr    :::::    0936867585
0936 907 568    :::::    1,6 tr    :::::    0936907568
0936 922 698    :::::    1,6 tr    :::::    0936922698
093.688.6880    :::::    6,5 tr    :::::    0936886880
0936663635    :::::    1,6 tr    :::::    0936663635
093.66866.24    :::::    1,5 tr    :::::    0936686624
093.68666.30    :::::    1,5 tr    :::::    0936866630
0936548882    :::::    1,6 tr    :::::    0936548882
0936876663    :::::    1,6 tr    :::::    0936876663
0936688603    :::::    1,6 tr    :::::    0936688603
0936696664    :::::    1,6 tr    :::::    0936696664
0936669533    :::::    1,6 tr    :::::    0936669533
0936659994    :::::    1,6 tr    :::::    0936659994
0936699236    :::::    1,5 tr    :::::    0936699236
09365.888.63    :::::    1,5 tr    :::::    0936588863
0936669183    :::::    1,5 tr    :::::    0936669183
0936693383    :::::    1,5 tr    :::::    0936693383
0936837188    :::::    1,5 tr    :::::    0936837188
093.66656.38    :::::    1,5 tr    :::::    0936665638
0936693363    :::::    1,5 tr    :::::    0936693363
0936892466    :::::    1,5 tr    :::::    0936892466
0936869355    :::::    1,5 tr    :::::    0936869355
0936588655    :::::    1,5 tr    :::::    0936588655
0936662129    :::::    1,5 tr    :::::    0936662129
0936667136    :::::    1,5 tr    :::::    0936667136
093.666.9.5.83    :::::    1,5 tr    :::::    0936669583
093.687.6.2.99    :::::    1,5 tr    :::::    0936876299
0936893331    :::::    1,5 tr    :::::    0936893331
0936892166    :::::    1,5 tr    :::::    0936892166
0936693332    :::::    1,2 tr    :::::    0936693332
0936673332    :::::    1,2 tr    :::::    0936673332
0936664335    :::::    1,2 tr    :::::    0936664335
0936893293    :::::    1,2 tr    :::::    0936893293
093.689.2.3.96    :::::    1,2 tr    :::::    0936892396
0936661533    :::::    1,2 tr    :::::    0936661533
093.68.79.818    :::::    1,2 tr    :::::    0936879818
093.669.34.35    :::::    1,2 tr    :::::    0936693435
093.688.3.1.81    :::::    1,2 tr    :::::    0936883181
093.67.00.198    :::::    1,2 tr    :::::    0936700198
0936879336    :::::    1,2 tr    :::::    0936879336
093.668.21.23    :::::    1,2 tr    :::::    0936682123
0936892259    :::::    1,2 tr    :::::    0936892259
0936893319    :::::    1,2 tr    :::::    0936893319
0936876959    :::::    1,2 tr    :::::    0936876959
0936876118    :::::    1,2 tr    :::::    0936876118
0936892128    :::::    1,2 tr    :::::    0936892128
0936893269    :::::    1,2 tr    :::::    0936893269
0936892819    :::::    1,2 tr    :::::    0936892819
0936892808    :::::    990    :::::    0936892808
0936663128    :::::    1,6 tr    :::::    0936663128
093.66866.05    :::::    1,5 tr    :::::    0936686605
093.68666.50    :::::    1,5 tr    :::::    0936866650
093.68.69.69.2    :::::    1,6 tr    :::::    0936869692
0936688129    :::::    1,6 tr    :::::    0936688129
0936866535    :::::    1,6 tr    :::::    0936866535
0936694123    :::::    1,6 tr    :::::    0936694123
0936876661    :::::    1,6 tr    :::::    0936876661
093.66696.15    :::::    1,5 tr    :::::    0936669615
0936695552    :::::    1,5 tr    :::::    0936695552
093.66.678.19    :::::    1,5 tr    :::::    0936667819
093.687.2.2.86    :::::    1,5 tr    :::::    0936872286
0936837288    :::::    1,5 tr    :::::    0936837288
0936895552    :::::    1,5 tr    :::::    0936895552
0936869255    :::::    1,5 tr    :::::    0936869255
0936869662    :::::    1,5 tr    :::::    0936869662
0936612223    :::::    1,5 tr    :::::    0936612223
093.66616.15    :::::    1,5 tr    :::::    0936661615
0936662619    :::::    1,5 tr    :::::    0936662619
0936661575    :::::    1,5 tr    :::::    0936661575
093.66.757.85    :::::    1,5 tr    :::::    0936675785
0936579990    :::::    1,5 tr    :::::    0936579990
0936673335    :::::    1,5 tr    :::::    0936673335
0936869822    :::::    1,5 tr    :::::    0936869822
0936893466    :::::    1,5 tr    :::::    0936893466
0936869112    :::::    1,2 tr    :::::    0936869112
0936665218    :::::    1,2 tr    :::::    0936665218
093.666.77.15    :::::    1,2 tr    :::::    0936667715
0936678096    :::::    1,2 tr    :::::    0936678096
093.689.2.5.96    :::::    1,2 tr    :::::    0936892596
0936683332    :::::    1,2 tr    :::::    0936683332
0936836628    :::::    1,2 tr    :::::    0936836628
0936695828    :::::    1,2 tr    :::::    0936695828
0936869539    :::::    1,2 tr    :::::    0936869539
093.689.2.6.82    :::::    1,2 tr    :::::    0936892682
0936869855    :::::    1,2 tr    :::::    0936869855
093.68.79.092    :::::    1,2 tr    :::::    0936879092
0936656133    :::::    1,2 tr    :::::    0936656133
0936892558    :::::    1,2 tr    :::::    0936892558
0936895226    :::::    1,2 tr    :::::    0936895226
0936893136    :::::    1,2 tr    :::::    0936893136
0936844369    :::::    1,2 tr    :::::    0936844369
0936892739    :::::    990    :::::    0936892739
0936663235    :::::    1,6 tr    :::::    0936663235
0936886795    :::::    1,5 tr    :::::    0936886795
0936688722    :::::    1,5 tr    :::::    0936688722
0936868552    :::::    1,6 tr    :::::    0936868552
0936688235    :::::    1,6 tr    :::::    0936688235
0936688952    :::::    1,6 tr    :::::    0936688952
0936578881    :::::    1,6 tr    :::::    0936578881
0936588508    :::::    1,6 tr    :::::    0936588508
093.68.79.166    :::::    1,6 tr    :::::    0936879166
0936669238    :::::    1,5 tr    :::::    0936669238
093.65.888.15    :::::    1,5 tr    :::::    0936588815
0936667922    :::::    1,5 tr    :::::    0936667922
0936845388    :::::    1,5 tr    :::::    0936845388
0936873335    :::::    1,5 tr    :::::    0936873335
0936699050    :::::    1,5 tr    :::::    0936699050
0936669455    :::::    1,5 tr    :::::    0936669455
0936876616    :::::    1,5 tr    :::::    0936876616
093.65.8899.7    :::::    1,5 tr    :::::    0936588997
0936668055    :::::    1,5 tr    :::::    0936668055
093.66676.22    :::::    1,5 tr    :::::    0936667622
093.666.5.9.83    :::::    1,5 tr    :::::    0936665983
093.689.2.8.85    :::::    1,5 tr    :::::    0936892885
0936662833    :::::    1,5 tr    :::::    0936662833
0936892232    :::::    1,5 tr    :::::    0936892232
0936667565    :::::    1,5 tr    :::::    0936667565
093.666.2.5.92    :::::    1,2 tr    :::::    0936662592
093.688.7.3.83    :::::    1,2 tr    :::::    0936887383
093.689.5.1.96    :::::    1,2 tr    :::::    0936895196
09368.9.03.98    :::::    1,2 tr    :::::    0936890398
0936664539    :::::    1,2 tr    :::::    0936664539
0936.87.9959    :::::    1,2 tr    :::::    0936879959
093.683.91.92    :::::    1,2 tr    :::::    0936839192
093.689.3.8.82    :::::    1,2 tr    :::::    0936893882
0936646343    :::::    1,2 tr    :::::    0936646343
0936568115    :::::    1,2 tr    :::::    0936568115
0936896338    :::::    1,2 tr    :::::    0936896338
0936656202    :::::    1,2 tr    :::::    0936656202
0936895816    :::::    1,2 tr    :::::    0936895816
0936895228    :::::    1,2 tr    :::::    0936895228
0936893159    :::::    1,2 tr    :::::    0936893159
0936890569    :::::    1,2 tr    :::::    0936890569
0936876707    :::::    990    :::::    0936876707
0936892859    :::::    990    :::::    0936892859
093.68866.15    :::::    1,8 tr    :::::    0936886615
0936663283    :::::    1,6 tr    :::::    0936663283
093.68666.20    :::::    1,5 tr    :::::    0936866620
0936886835    :::::    1,5 tr    :::::    0936886835
0936688632    :::::    1,6 tr    :::::    0936688632
0936876662    :::::    1,6 tr    :::::    0936876662
0936688602    :::::    1,6 tr    :::::    0936688602
0936589997    :::::    1,6 tr    :::::    0936589997
0936678656    :::::    1,6 tr    :::::    0936678656
09365.888.29    :::::    1,5 tr    :::::    0936588829
0936664266    :::::    1,5 tr    :::::    0936664266
093.689.5.7.86    :::::    1,5 tr    :::::    0936895786
0936576665    :::::    1,5 tr    :::::    0936576665
093.65.789.33    :::::    1,5 tr    :::::    0936578933
093.65.789.55    :::::    1,5 tr    :::::    0936578955
0936876626    :::::    1,5 tr    :::::    0936876626
0936669223    :::::    1,5 tr    :::::    0936669223
0936665819    :::::    1,5 tr    :::::    0936665819
0936667959    :::::    1,5 tr    :::::    0936667959
093.68.79.383    :::::    1,5 tr    :::::    0936879383
093.68.79.585    :::::    1,5 tr    :::::    0936879585
093.666.55.16    :::::    1,5 tr    :::::    0936665516
093.68768.58    :::::    1,5 tr    :::::    0936876858
0936585552    :::::    1,2 tr    :::::    0936585552
0936664929    :::::    1,2 tr    :::::    0936664929
093.689.2.8.83    :::::    1,2 tr    :::::    0936892883
093.689.3.2.96    :::::    1,2 tr    :::::    0936893296
093.689.2.7.98    :::::    1,2 tr    :::::    0936892798
0936665826    :::::    1,2 tr    :::::    0936665826
0936693626    :::::    1,2 tr    :::::    0936693626
09368.9292.6    :::::    1,2 tr    :::::    0936892926
0936669272    :::::    1,2 tr    :::::    0936669272
09365.8800.3    :::::    1,2 tr    :::::    0936588003
0936879858    :::::    1,2 tr    :::::    0936879858
0936892219    :::::    1,2 tr    :::::    0936892219
0936892339    :::::    1,2 tr    :::::    0936892339
0936895818    :::::    1,2 tr    :::::    0936895818
0936893116    :::::    1,2 tr    :::::    0936893116
0936895229    :::::    1,2 tr    :::::    0936895229
0936890359    :::::    1,2 tr    :::::    0936890359
0936892816    :::::    1,2 tr    :::::    0936892816
0936892559    :::::    990    :::::    0936892559
0936892129    :::::    1,1 tr    :::::    0936892129

%d bloggers like this: