Chọn màu xe phù hợp với tuổi

Cùng một kiếp người, tại sao có người giàu sang phú quý còn kẻ lại bần hàn?
Cổ nhân nói rằng: ‘Phú dữ quới thị nhơn chi sở dục. Bần dữ tiện thị nhơn chi sở ố ‘.
Giàu sang, ai cũng muốn. Nghèo hèn, ai cũng ghét. Đọc tiếp »